План навчального проекту icon

План навчального проекту
Скачати 113.5 Kb.
НазваПлан навчального проекту
навчального проекту
Дата конвертації24.09.2012
Розмір113.5 Kb.
ТипДокументи
джерело

План навчального проекту
Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Методичне об’єднання вчителів початкових класів.

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Краснолиманська загальноосвітня спеціальна школа-інтернат для розумово відсталих дітей

Місце проживання автора проекту:

м. Красний Лиман, вул. Кірова , 7.
Відомості про тренінг:

Прізвище, ім’я та по-батькові тренера (тренерів):

Буркова Нталія Олександрівна

Фесенко Ірина Василівна

Дяченко Олена Леонідівна

Зубенко Наталія Олександрівна

Лук’янова Олена Іванівна

Дегтярьова Надія Миколаївна

Архіпенко Олена Сергіївна

Місце проведення проекту:

Допоміжна школа - інтернат

Дата проведення проекту:

2010р.Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

 Так Ні
Опис проекту

Назва проекту:

У світі казки чарівної.

Основні питання:

Ключове питання:

Як навчити дітей складати казки?

Тематичні питання:

Як обрати героя казки?

Як «побудувати» казку?

Які слова та висловлювання «люблять» казкарі?

Змістовні питання:

Герої казок – хто вони та які їх взаємовідношення?

Яка будова чарівної казки?

Які особливості мови казок?

Стислий опис: Міжпредметний проект, який охоплює завдання декількох предметів державної навчальної програми. Вчителі та діти працюють над проектом в урочний та позаурочний час.

Учні обирають напрямок роботи за своїми інтересами та збирають інформацію в залежності від запропонованих завдань кожній групі.

Результатом роботи групи може бути: мультимедійна презентація, публікація.
Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Географія

 Хімія

 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше:      

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

 1–4

 5-7

 Інше:      

 8-9

 10-11

 Інше:      

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

^ 1. Освітня галузь «Мови і літератури»

Змістове наповнення освітньої галузі «Мови і літератури» передбачає опанування молодшими школярами української мови та інших мов як засобу спілкування і пізнання, прилучення до скарбниць духовності і культури, літературних надбань Ук­раїнського народу і народів світу, виховання громадянськості, патріотизму, національної самосвідомості.

Основною змістовою лінією мовної освіти у початковій ланці загально­освітньої школи є мовленнєва, яка передбачає формування та розвиток умінь слухати і розуміти, говорити, читати і писати. Мовна та соціокультурна лінії забезпечують відповідний обсяг знань з мови, умінь і навичок їх застосування у мовленнєвій діяльності, а також уявлення про звичаї, побут Українського народу, визначні події та постаті в історії України.

Сутність початкової літературної освіти полягає в розвитку повноцінних навичок читання, ознайомленні школярів з дитячою літературою в поєднанні жанрових форм, авторської і тематичної різноманітності, у художньо-есте­тичному освоєнні тексту і дитячої книжки, у формуванні творчих здібностей.

^ 2. Освітня галузь «Мистецтво»

Головна мета освітньої галузі "Мистецтво" полягає в розвитку особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творен­ня художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовно­му самовдосконаленні.

Основними завдан­нями освітньої галузі є пробудження в учнів інтересів до мистецтва, залучення до художньо-творчої діяльності. У початковій школі домінуюча роль належить активній художній діяльності і творчому самовираженню учнів у сфері мистецтва. Освітня галузь «Мистецтво» спрямована на залучення школярів до творчої діяльності в музичному, образотворчому (візуальному), хорео­графічному, театральному та екранний видах мистецтва. На основі вза­ємодії різних видів мистецтва у школярів формується цілісне художнє світос­прийняття і світовідчуття, система естетичних ідеалів і смаків, почуття реаль­ної відповідальності за збереження культурних надбань суспільства, забезпечується сенсорний, емоційний та інте­лектуальний розвиток учнів.

Змістовими лініями галузі є музична, візуальна (образотворча), хореографічна , театральна та екрані види мистецтва.Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Діяльність учнів:

 • Учні вчаться виділяти та аналізувати відомості про особливості українських народних казок та казок народів світу.
І етап – учні ознайомлюються з пропозицією вчителя, ключовими та тематичними питаннями, обирають тему міні-проекту для дослідження.

 • Учні навчаються розподіляти ролі у групі, працювати у групі; нести відповідальність за свою частину роботи.

ІІ етап – об’єднуються в групи за вподобаннями та планують роботу груп

 • Учні вчаться складати план художнього твору;

 • Формують початкові уявлення про особливості мови художнього твору;

 • Вчаться порівнювати різноманітні художні твори знаходити спільне та відмінне, робити висновки;

 • Розвиватимуть бажання до самостійної літературної творчості;

 • Розвиватимуть навички роботи у групі;

 • Формуватимуть навички стисло та чітко представляти результати досліджень, порівнювати

 • Група « Казкові репортери» (4-А,4-Б, Зубенко Н. О., Лук’янова О. І.):

- визначали види казок, їх особливості;

- визначали особливості характеру героїв казок, їх схожість;

- складали алгоритм написання казки.

Учні з вчителями збирають інформацію та узагальнюють; планують, розробляють сценарій мультимедійної презентації; створюють групову презентацію, презентують її перед іншими групами, виготовляють інформаційний бюлетень про проект початкових класів у вигляді публікації – брошури, готують діаграму анкетування, готують відео- та фото- репортаж.

 • Вчаться знаходити та узагальнювати інформацію;

 • Вчаться розрізняти види казок.

 • Формують уявлення про жанри художніх творів

 • Формуватимуть навички уважного читача;

 • Розвиватимуть навички роботи у групі;

 • Розвиватимуть уміння складати ребуси, загадки, писати вірші за означеною тематикою;

 • При підготовці і створенні презентації учні вчаться коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості стисло, чітко, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрації думок і ідей;

 • Вчаться аналізувати та систематизувати інформацію за визначеною темою.

 • Група «Допитливі літератори» (3кл., Дяченко О. Л., Дегтярьова Н. М., Архіпенко О. С.):

 • розглядали та читали різноманітні казки ;

 • робили висновки щодо використання казок на уроках та заняттях з розвитку мовлення;

 • підбирали загадки, ребуси, вірші про казки;

 • збирали інформацію про відомих світових письменників-казкарів;

 • досліджували роботи, представлені на виставках у школі.

Учні з вчителями збирають інформацію та узагальнюють; планують, розробляють сценарій заходу інсценуювання казок, приймають активну участь у інсценіровках; опитують учнів, вчителів, батьків для анкети, розробляють форми оцінювання.

 • Вчаться знаходити та узагальнювати інформацію;

 • Розвиватимуть навички роботи у групі;

 • Розвиватимуть уміння у аналізі інформації, вмінні пов`язувати її із сучасним світом;

 • Вчаться аналізувати та систематизувати інформацію за визначеною темою.

Група «Юні казкарі» (1-2кл., Буркова Н. О., Фесенко І. В.):

- вивчали історію виникнення різних видів казок;

 • складали каталоги інформації про казки у шкільній бібліотеці;

 • робили висновки щодо неповторності народної казки.

Учні з вчителями збирають інформацію та узагальнюють; планують, виготовляють костюми, маски для інсценуювання казок, приймають активну участь в інсценіровках¸ організують виставку «В гостях у казки» за участю всіх класів; працюють зі словником – знаходять і виписують значення ключових слів.

 • Вчаться чітко подавати отриману інформацію;

 • Оволодівають навичками ораторського мистецтва.

ІІІ етап – учні презентують результати роботи у міні-проектах.^

Обладнання (відмітити необхідні прилади):
Час, необхідний для реалізації навчального проекту:

Протягом двох-трьох місяців

Вхідні знання та навички:

 1. Учні повинні мати попередній досвід щодо відшукування потрібної інформації.

 2. Учні повинні мати попередній досвід роботи з літературними творами.

 3. Учні повинні мати деякий попередній досвід самостійної роботи в бібліотеці.

Матеріали та ресурси: Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом

 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер

 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      

Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

Енциклопедія на компакт-диску

 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій

 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори

 Інше:     

Друковані матеріали:

Основи роботи в Power Point та Publisher.

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Костюми для вистав; ватмани, папір для малюнків; олівці, фарби; клей; інші матеріали для створення поробок – казкових композицій.

Ресурси Інтернету:

teach.com.ua

Інше:

Організація виставки дитячих поробок та малюнків « В гостях у казки».

Диференціація навчання:

Учні, які потребують допомоги

Забезпечити учнів шаблонами роботи, спланувати для них збільшення часу для виконання роботи, розробити для них алгоритми роботи.


Обдаровані учні

Учням пропонуються завдання підвищенного рівня складності.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Форми для оцінювання кожного виду діяльності розробляються і вміщуються у портфоліо. Учні отримують ці критерії оцінювання до початку роботи над проектами для здійснення оцінки своєї роботи.

Для оцінювання використовуються різні форми (тести, завдання тощо).

Ключові слова:

Фольклор, композиція, літературний герой, позитивний герой, негативний герой, жанр твору, епітет, зачин, кінцівка, приказка.
Intel® навчання для майбутнього
©2005 Intel Corporation. Всі права захищені

Схожі:

План навчального проекту iconРішення про затвердження проекту «Генеральний план м. Першотравенськ» Розглянувши матеріали проекту «Генеральний план м. Першотравенськ»
Розглянувши матеріали проекту «Генеральний план м. Першотравенськ», враховуючи позитивний висновок, наданий дп «Містобудівний кадастр»,...
План навчального проекту iconПлан навчального проекту
Місце проведення: Краснолиманська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для розумово-відсталих дітей (допоміжна школа)
План навчального проекту iconУроку: «Етапи навчального проектування» Мета уроку: засвоєння знань про етапи навчального проекту­вання: організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний
...
План навчального проекту iconФункціонування позашкільного навчального закладу в реалізації обласного проекту
Про затвердження критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів”, оформлення протоколів експертизи, програму проведення...
План навчального проекту iconПлан роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік
Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу
План навчального проекту iconФорма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу ) протокол №
З розгляду дипломного проекту (роботи) студента (ки)
План навчального проекту iconФорма № н 03 (повне найменування вищого навчального закладу) довідка-виклик для виконання дипломного проекту (роботи)
Керівникові
План навчального проекту iconПлан роботи керівника навчального закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності на серпень-вересень Оформлення акта підготовки закладу до нового навчального року
Оформлення актів-дозволів на експлуатацію кабінетів, майстерень, спортивних залів до роботи в новому навчальному році
План навчального проекту iconУ системі позашкільної освіти
План являє собою документ, в якому відбиті тема, концепція, зміст та результати конкретного навчального заняття. При проведенні відкритого...
План навчального проекту iconII. Поурочний план розподілу навчального матеріалу нмк “English 10”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи