Наказ № Про перевірку формування здорового способу життя на уроках фізичної культури та курсу «Основи здоров’я» icon

Наказ № Про перевірку формування здорового способу життя на уроках фізичної культури та курсу «Основи здоров’я»
Скачати 77.83 Kb.
НазваНаказ № Про перевірку формування здорового способу життя на уроках фізичної культури та курсу «Основи здоров’я»
Дата конвертації24.09.2012
Розмір77.83 Kb.
ТипНаказ
джерело

НАКАЗ

по Краснолиманській спеціальній загальноосвітній школі-інтернату

для розумово відсталих дітей


від 31.10.2011р. № __________


Про перевірку формування здорового способу життя

на уроках фізичної культури та курсу «Основи здоров’я»


Одним з основних завдань спеціальної освіти і, зокрема, школи-інтернату для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, є формування в учнів умінь відчувати небезпеку і берегти власне здоров'я та життя. Адже, саме в дитячі роки відбувається становлення особистості, формується фізичне та моральне здоров’я. Тому у школі-інтернаті створено атмосферу сприяння здорового способу життя та навчання учнів завдяки впровадженню валеологічної освіти, медико-просвітницької роботі, активних форм формування, збереження і зміцнення здоров’я кожної дитини. Робота, яка проводиться передбачає:

 • викладання курсу «Основи здоров’я» у підготовчому по 1 годині та у 1-9 класах по 0,5 години на тиждень;

 • викладання фізичної культури у підготовчому, 1-4,7,8 класах по 2 години та у 5-6, 9 класах по 3 години на тиждень;

 • організацію спортивно-масової роботи.

Згідно з перспективним та річним планом роботи школи на 2011-2012 навчальний рік заступником директора з навчально-виховної роботи Тарасовою О.С. протягом жовтня 2011 року було здійснено контроль за формуванням здорового способу життя на уроках фізичної культури та курсу «Основи здоров’я»

Головними методами вивчення були:

 • відвідування уроків, занять спортивних секцій, позакласних заходів;

 • вивчення документації.

Основним завданням предмета "Основи здоров'я" є розвиток компетентності розумово відсталого учня відносно самостійно (відповідно до віку та особливостей психофізичного розвитку) оберігати та турбуватись про власне життя та здоров’я.

Викладання курсу «Основи здоров’я» ведеться згідно з програмами та методичними рекомендаціями для допоміжної школи, затверджених Міністерством освіти і науки України такими вчителями:

Клас

ПІБ педагога

Категорія

Пед. стаж

підготовчий

Яковенко О.О.

«спеціаліст»

10 років

1,3,5

Дяченко О.Л.

І кв. кат.

32 роки

2

Глушко О.М.

«спеціаліст»

13 років

4

Фесенко І.В.

І кв. кат.

22 роки

6-9

Єршовою С.В.

ІІ кв. кат.

28 років

Основні завдання , які ставлять перед собою вчителі:

 • формування основ здорового способу життя;

 • забезпечення знань, умінь, навичок безпеки життєдіяльності;

 • формування в учнів готовності адекватно діяти у разі наближення чи виникнення небезпек, умінь і навичок свідомого прийняття рішень;

 • корекція порушень психофізичного розвитку;

 • виховання позитивних рис особистості;

 • виховання в учнів бережного ставлення до природи;

 • формування уявлень про небезпеки пов'язані з навколишнім середовищем.

Під час вивчення роботи вчителів-предметників встановлено, що останні добре обізнані із сучасними вимогами до проведення уроків з предмета, знають програму, пояснювальні записки до неї. Свою роботу будують згідно календарно-тематичного планування. Тематично-календарні плани узгоджені та відповідають змісту уроків у класних журналах. Поурочні плани складені згідно методичних рекомендацій, в наявності всі.

Вчителі Яковенко О.О., Глушко О.М., Дяченко О.Л., Фесенко І.В. вчать молодших школярів опановувати знання про здоров'я людини та навички безпечної для особистого здоров'я та здоров'я оточуючих поведінки, виховують в них свідоме ставлення до власного здоров’я, формують здоровий спосіб життя. Нерідко вчителі початкових класів уроки проводять у нестандартній формі, наприклад, уроки-мандрівки, використовують на уроках ігри.

Пріоритетним напрямом цього предмета вважається набуття певних вмінь запобігати нещасним випадкам шляхом формування свідомого ставлення до особистого здоров'я та безпеки оточуючих. На кожному етапі навчання в учнів формуються певні знання і поняття про типові небезпеки

Зміст своєї роботи вчитель Єршова С.В. спрямовує на підготовку дитини до свідомого осмислення її поведінки в надзвичайних ситуаціях. Уроки у 6-9 класах мають практичне спрямування, наповнені статистичними даними, направлені на виховання безпечної поведінки учнів у школі-інтернаті, на вироблення моделі поведінки учнів в екстремальних ситуаціях на вулиці, у побуті, у транспорті.

Разом з тим слід відмітити, що у 6-9 класах на уроках курсу «Основи здоров’я» недостатньо впроваджуються сучасні методи та форми навчання.

Необхідно формувати у старшокласників особисту відповідальність за їхні дії, спрямовані на захист та збереження безпеки себе та інших людей. Водночас необхідно ознайомити учнів з державою нормативно-правовою базою, що стосується прав людини на працю, освіту, медичне обслуговування та відповідними установами, діяльність яких спрямована на захист особистості в надзвичайних ситуаціях.

Поряд з оволодінням теоретичними знаннями учні мають оволодіти практичними вміннями та навичками.

Практичні навички дітей закріплюються на тренувальних заняттях:

 • двічі на рік проходить евакуація учнів ( відпрацювання дій під час виникнення пожежі у приміщенні школи);

 • місячник безпеки дорожнього руху (вересень).

Крім того, класні керівники підготовчого, 1-9 класів проводять тематичні класні години, бесіди з безпеки життєдіяльності, які фіксують у класних журналах.

У процесі вивчення стану викладання фізичної культури виявлено, що в школі-інтернаті створені всі умови для реалізації комплексної програми з фізичної культури, виконання ст.. 35 Закону України «Про освіту», Положення по організацію фізичного виховання і масового спорту в загальноосвітніх закладах України, затвердженого наказом МОН України від 02.08.05 № 458. На спортивному майданчику школи-інтернату та в спортивному залі є відповідне гімнастичне обладнання, баскетбольні щити, волейбольні стоянки, дрібний спортивний інвентар для ефективного виконання програм.

Викладання фізичної культури в 3-9 класах здійснює вчитель Землянська І.Ю., кваліфікаційна категорія «спеціаліст», педагогічний стаж роботи 5 років.

Основною формою організації навчальної роботи з фізичної культури є урок. Від правильної організації уроку залежить рівень якості всієї фізкультурної та оздоровчої роботи в школі. Перевірка показала, що вчитель фізичної культури планує та проводить уроки згідно вимогам програми.

На уроках фізичної культури забезпечується інтенсивний розвиток в учнів основних рухових якостей. Уроки вчителя Землянської І.Ю. характеризуються високою щільністю, реалізацією диференційованого та індивідуального підходів. Уроки відзначаються різноманітністю змісту, вибором раціональних методів та форм організації діяльності учнів на уроках фізичної культури є комплексне оцінювання знань, техніки виконання рухових дій. На уроках вчитель впроваджує інтерактивні методи навчання та ІКТ.

Учитель здійснює контроль за виконанням вправ, забезпечує страхування та допомогу. Згідно з темою заняття використовується спортивний інвентарю. Рухові дії відповідають нормі навантаження школярів з огляду їх впливу на різні функціональні системи організму.

Велика увага приділяється вихованню учнів, збереженню та зміцненню їхнього здоров’я. Більшість уроків з фізичної культури проводяться на свіжому повітрі, що сприяє зміцненню їхнього здоров’я та загартуванню організмів дітей. Метою кожного уроку фізичної культури є формування в учнів стійкої мотивації до збереження та зміцнення свого здоров’я.

Треба відмітити дотримання техніки безпеки під час проведення уроків з фізичної культури, систематично проводиться інструктаж з питань безпеки з відповідними записами у класних журналах.

Необхідно відзначити плідну позакласну спортивно-масову роботу з учнями, яку проводить вчитель фізичної культури Землянська І.Ю.. Система спортивно-масової роботи включає традиційні загальношкільні Дні здоров’я, тижні фізичної культури та здоров’я (жовтень 2011 року), шкільні змагання з легкої атлетики, волейболу, баскетболу (згідно плану). Для забезпечення можливості задоволення потреб учнів у фізичній активності та фізичному розвитку в школі-інтернаті створено спортивні секції: з волейболу (керівник Землянська І.Ю.) та ЗФП (керівник Алексєєв О.В.).

Учні школи-інтернату постійно беруть участь в обласних змаганнях, результатами якої стали зайняті ІІ місце у змаганнях з баскетболу (листопад 2010 рік, м Горлівка), І місце -(вересень 2011 рік, м. Святогірськ) та ІІ місце - з легкої атлетики (жовтень 2011 рік, м. Донецьк).

Необхідно зазначити, що близько 22% учнів школи-інтернату охоплено позакласною роботою, беруть участь у спортивних змаганнях шкільного, обласного рівнів.

У зв’язку із вище зазначеним,

НАКАЗУЮ:

 1. Схвалити послідовну і результативну роботу викладача фізичної культури Землянської І.Ю. щодо забезпечення стабільних знань, умінь та навичок учнів з фізичної культури.

 2. Педагогічному колективу продовжувати роботу серед учнів з питань охорони здоров’я, життя та безпеки життєдіяльності.

 3. Учителям Яковенко О.О., Глушко О.М., Єршовій С.В., Дяченко О.Л., Фесенко І.В.:

  1. Забезпечити належний методичний рівень викладання, застосовуючи ефективні форми та методи для формування в учнів життєвої необхідності у здоровому способі життя.

  2. Надати урокам практичного спрямування, активно впроваджувати сучасні інформаційні технології.

  3. Забезпечити ефективність індивідуальної роботи з учнями, спрямовуючи їх на подолання недоліків у практичних навичках.

 4. Учителю фізичної культури Землянській І.Ю.:

  1. У процесі викладання використовувати особистісно орієнтовані підходи, що забезпечують комфортні умови фізичного розвитку кожної дитини, реалізацію природного потенціалу учнів.

  2. Регулювати фізичне навантаження учнів згідно з їхнім віковими і статевими особливостями.

  3. Систематично стежити за станом самопочуття учнів під час проведення уроків фізичної культури.

  4. Продовжувати організовувати шкільні змагання, залучати якомога більше дітей у секції, особливо дітей з девіантною поведінкою.

 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Тарасову О.С.Директор школи: О.Л. Пархоменко

З наказом ознайомлені:Схожі:

Наказ № Про перевірку формування здорового способу життя на уроках фізичної культури та курсу «Основи здоров’я» iconНаказ №40 Про заходи щодо підготовки та проведення в загальноосвітніх навчальних закладах Юрївського району у 2012 році Року спорту та здорового способу життя
Юр’ївському районі у 2012 році Року спорту та здорового способу життя, з метою залучення учнів району до систематичних занять фізичною...
Наказ № Про перевірку формування здорового способу життя на уроках фізичної культури та курсу «Основи здоров’я» iconПоложення про Х обласний конкурс з пропаганди та розповсюдження здорового способу життя. Залучити до участі у конкурсі за вимогами Положення загальноосвітні навчальні заклади: м-лукашівська зош (директор Могилат О. Г.)
Основи здоров’я та розвитку міжпредметних зв'язків у навчанні, волентерського руху щодо пропаганди здорового активного способу життя...
Наказ № Про перевірку формування здорового способу життя на уроках фізичної культури та курсу «Основи здоров’я» iconНаказ № Про заборону тютюнокуріння в школі та пропаганду здорового способу життя
України, з метою запобігання виникненню тютюнової залежності у дітей І молоді, захисту здоров’я людей та забезпечення їхнього права...
Наказ № Про перевірку формування здорового способу життя на уроках фізичної культури та курсу «Основи здоров’я» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка
Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді
Наказ № Про перевірку формування здорового способу життя на уроках фізичної культури та курсу «Основи здоров’я» iconНаказ №571 м. Вільнянськ Про організацію проведення районного конкурсу з пропаганди та розповсюдження здорового способу життя «Молодь обирає здоров′я»
Обжд та розвиток міжпредметних зв'язків у навчанні, розвитку волонтерського руху щодо пропаганди здорового активного способу життя...
Наказ № Про перевірку формування здорового способу життя на уроках фізичної культури та курсу «Основи здоров’я» iconНаказ №484 Про участь у Всеукраїнському конкурсі «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»
Міністерстві юстиції України 23. 11. 2011 р за №1336/20074, та з метою виявлення творчих пошуків учителів, підвищення рівня їх професійної...
Наказ № Про перевірку формування здорового способу життя на уроках фізичної культури та курсу «Основи здоров’я» iconПоложення про проведення І відкритого фестивалю молодіжної культури «Покоління next» з метою популяризації музичних та хореографічних напрямів сучасної молодіжної культури, пропаганди здорового способу життя, фізичної культури та спорту, наказую
Відповідно до положення про проведення І відкритого фестивалю молодіжної культури «Покоління next» з метою популяризації музичних...
Наказ № Про перевірку формування здорового способу життя на уроках фізичної культури та курсу «Основи здоров’я» iconПоложення про ХІ обласний конкурс з пропаганди та розповсюдження здорового способу життя «Молодь обирає здоров′я»
Обжд та розвиток міжпредметних зв'язків у навчанні, розвитку волентерського руху щодо пропаганди здорового активного способу життя...
Наказ № Про перевірку формування здорового способу життя на уроках фізичної культури та курсу «Основи здоров’я» iconНаказ №476 м. Костянтинівка Про участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий інноваційний урок фізичної культури та кращий урок фізичної культури з елементами футболу
Управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 01. 12. 2010 №709, та з метою, виявлення творчих пошуків...
Наказ № Про перевірку формування здорового способу життя на уроках фізичної культури та курсу «Основи здоров’я» iconПоложення про міський огляд-конкурс на кращу організацію роботи щодо формування здорового способу життя дітей і підлітків в умовах літнього оздоровчого закладу «Щоб літо було здоровим і щасливим»
Активізувати роботу дитячих оздоровчих закладів щодо організації змістовного дозвілля, формування здорового способу життя дітей та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи