Українська література Любий друже! icon

Українська література Любий друже!
Скачати 249.47 Kb.
НазваУкраїнська література Любий друже!
Дата конвертації13.10.2012
Розмір249.47 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /8кл/_нф-ред-18.12.doc
2. /8кл/_стор_я Украхни - новий вчитель-ред.doc
3. /8кл/Алгебра - Смиковська.doc
4. /8кл/Англ_йська мова-8-ред.doc
5. /8кл/Б_олог_я --Войтович.doc
6. /8кл/Вступ.doc
7. /8кл/Географ_я - Кучеренко.doc
8. /8кл/Геометр_я Смиковська.doc
9. /8кл/Мова 8 клас-К_р_на-ред.doc
10. /8кл/ОСНОВИ здоровя - Кучеренко.doc
11. /8кл/Перв_е стр..doc
12. /8кл/Укр-л_т.- 8 - Фесюк-ред.doc
13. /8кл/Ф_зика - Коваленко.doc
14. /8кл/х_м_я.doc
Атестація з інформатики передбачає
Історія україни
Ґрунтовне опанування матеріалу курсу – запорука успіху на Державній підсумковій атестації з математики для учнів 9-го класу
Англійська мова
Працюючи разом з нами, Ви дізнаєтеся
Шановний восьмикласнику
Географія України / фізична / Курс «Географія України»
Геометрія вивчаючи курс геометрії 8 класу, ви збагатите свої знання властивостями І ознаками різних типів фігур, зокрема – паралелограмів;
Нагадуємо, що для успішного оволодіння матеріалом тобі необхідно
Основи здоров′Я „Безпека – це категорія
Методичні рекомендації для самостійної роботи за програмою 12-річної школи
Українська література Любий друже!
Атестація з фізики передбачає
Обов’язково знадобиться робочий зошит з друкованою основою. Атестація з хімії передбачає

Українська література


Любий друже!


Українська література – особливий навчальний предмет у школі, тому що об’єктом його вивчення є художній твір, який відображає духовний світ українців, передає національні та загальнолюдські цінності, сприяє активному становленню духовно багатої особистості. Література – це мистецтво слова, засобами якого вона формує та збагачує внутрішній світ людини, позитивно впливає на розвиток її морально-етичного потенціалу, розвиває інтелект, творчі здібності, естетичні смаки, уміння грамотно висловлюватись у різних ситуаціях.

Цього року ти вивчатимеш твори усної народної творчості, давньої літератури, поезію класиків української літератури, зразки національної драми та прози, долучишся до розмаїття дотепних гуморесок та усмішок.

Сподіваємось, що вивчені у 8 класі художні твори вплинуть на формування твоїх читацьких уподобань, допоможуть навчитись аналізувати художні образи, давати їм власну оцінку.

Успіхів тобі у вивченні української літератури!


Атестація з літератури передбачає:

 • самостійне читання художніх текстів та підручників;

 • ведення робочого зошита;

 • укладання конспекту;

 • вивчення напам’ять рекомендованих творів та фрагментів;

 • написання домашніх та контрольних творів ( 2-4 твори за рік);

 • написання самостійних та підсумкових контрольних робіт.


Програма самостійної роботи екстерна до кожної теми

складається з трьох основних розділів:

Художні тексти”

“Атестаційні запитання та завдання”

“Теорія літератури”


До розділу “Художні тексти” передбачено

Вимоги:

 • учень вміє виразно читати поетичні твори або ж запропоновані вчителем уривки прозового твору;

 • учень знає сюжети, дійових осіб твору, вміє визначити жанр твору, характеризувати його художні образи, особливості його будови, обгрунтовувати свою думку з приводу прочитаного;

 • учень вміє стисло переказувати зміст епічного, драматичного або ліро-епічного твору;

 • учень вміє письмово або усно переказувати окремий епізод прозового твору.

Форми контролю

Співбесіда, перевірка робочого зошита, письмовий тест, усний або письмовий переказ уривку з художнього тексту.


До розділу “Атестаційні питання та завдання” передбачено

Вимоги:

 • учень складає план або конспект відповіді на усні запитання ;

 • старанно виконує письмові завдання;

 • використовує під час відповіді на усні запитання та виконання письмових завдань цитати із художніх текстів як ілюстрацію до висловлених думок.

Форми контролю

Перевірка наявності в робочому зошиті плану або конспекту відповіді на усні атестаційні запитання, перевірка виконання письмових атестаційних завдань, усна або письмова відповідь на атестаційні запитання (вказані вчителем).


До розділу “Теорія літератури” передбачено

Вимоги:

 • учень дає визначення поняття та наводить приклади;

 • учень вміє знаходити вивчені літературознавчі категорії та пояснювати їх функції на конкретному прикладі з тексту.

Форми контролю

Усна співбесіда, письмове завдання.


ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

І СЕМЕСТР


ТЕМА 1. ВСТУП. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ


Художні тексти

 1. Історичні пісні

«Зажурилась Україна»

«Та, ой, як крикнув же козак Сірко»

«Ой Морозе, Морозенку»

«Максим козак Залізняк»

«Чи не той то Хміль»

«За Сибіром сонце сходить»

 1. Пісні Марусі Чурай

«Засвіт встали козаченьки»

«Віють вітри, віють буйні»

Ой не ходи Грицю...»

 1. Українські народні думи

«Маруся Богуславка»

«Буря на Чорному морі»


АТЕСТАЦІЙНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ


1. Поясніть, як ви розумієте вислів арабського письменника ІХ ст. Аль-Джахіза про книгу:

«Я не знаю більш доброго сусіда, більш справедливого друга, більш покірного супутника, більш слухняного вчителя, більш обдарованого товариша; я не знаю нікого менш нудного й набридливого і в той же час нікого, чий характер був би глибшим і повнішим» ?

Який художній засіб використовує автор в судженні про книгу?

Запишіть у зошит визначення художня література – це.......

2. Назвіть основні функції художньої літератури. Розкрийте суть кожної з цих функцій.

3. З поданого уривку випишіть усі наявні там різновиди художніх образів (образ-персонаж, образ-символ, словесний, слуховий, зоровий тощо).

«Вже зовсім опустіло село. Хати поринули в вечірньому тумані; курява уляглась по дорозі, замовкли голоси і крики, немов відвічна пустиня пожерла все життя сеї долини. Сідало сонце за тухольські гори, тонучи в легеньких червоних хмарах; темні смерекові ліси довкола Тухлі шептали тихо, таємничо, немов передавали собі якусь зловіщу новину. Тільки земля, не знати чому, глухо стугоніла і стогнала; повітря, хоч ясне і погідне, тремтіло якимось дивним, змішаним гомоном, від котрого дрож проймала й найсмілішого. А далеко-далеко по лісах, у глибоких темних ярах, між недоступними ломами вили вовки, гавкали уривним голосом лиси, бегетіли олені, ричали тури. А в селі так тихо, так мертво! А на небі так ясно, так погідно! Але ні. Ось нараз щезло сонце за чорною, живою хмарою, що стіною тягне з заходу, наповняючи повітря диким вереском і спускаючись над Тухлею. Се віщуни і невідступні товариші орди, гайворони та круки, тягнуть незліченними стадами, чують поживу. Зловіще птаство б’ється в повітрі, розривається плахтами і кидається в різні боки, мов хмари, биті бурею. Тухольські сумирні стріхи відразу вкрилися чорними гістьми, а гамір їх клекотів, мов кип’яток у величезнім котлі. Німо, нерухомо стоячи над стрімкими берегами своєї котловини, гляділи тухольці на погане птаство і в дусі проклинали тих віщунів смерті і руїни.»

4. Знайдіть у прочитаних вами раніше художніх творах і випишіть у зошит приклади різних типів художніх образів ( по одному кожного типу):

образ-персонаж словесний образ

образ-символ зоровий

образ-річ слуховий

образ-інтер’єр нюховий

5. Розкажіть про історичну основу пісні «Чи не той то Хміль» ( або іншої історичної пісні за вибором вчителя).

6. Розкажіть про історичну особу, змальовану у пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» (або іншій історичній пісні за вибором вчителя).

7. Доведіть, що твір «Максим козак Залізняк» - історична пісня. Хто вперше ввів в українську фольклористику термін «історична пісня»?

8. Назвіть основні теми українських історичних пісень, наведіть приклади творів до кожної теми.

9. Випишіть із історичної пісні «Ой Морозе, Морозенку» художні засоби (епітети, порівняння, повтори тощо), поясніть їх художні функції. Які з виписаних вами художніх засобів є характерними саме для фольклору?

10. Розкажіть про трагічну історію життя легендарної поетеси Марусі Чурай. Чому її пісні стали народними?

11. Дослідіть мовні особливості пісні «Віють вітри, віють буйні», з’ясуйте роль епітетів, антонімів, народнних фразеологізмів. Яким настроєм пройнята пісня, яка роль у ній запитальних і окличних речень?

12. Письмово проаналізуйте пісню «Ой не ходи, Грицю...» за планом:

 • зміст

 • настрій

 • образ ліричної героїні

 • роль звертань у розкритті змісту твору

 • використання поетесою у пісні фольклорних художніх засобів

 1. Розкажіть, про що йдеться у пісні «Засвіт встали козаченьки»? Проаналізуйте художні засоби у пісні.

 2. Дати визначення епос – це.....; дума – це.......

Які види дум ви знаєте? Наведіть приклади. Назвіть відомих українських народних співців (кобзарів) історичних пісень та дум.

 1. В композиції думи «Маруся Богуславка» визначте характерні для дум структурні частини: заспів, основну розповідь, закінчення («славословіє»). Завдяки чому в даному творі забезпечується прийом ретардації?

 2. Дайте характеристику образу Марусі Богуславки.

 3. Запишіть стислий переказ думи «Буря на Чорному морі». Яка головна думка твору?

 4. Знайдіть у тексті думи «Буря на Чорному морі» тавтології, образи-символи, постійні епітети. Яка роль даних художніх засобів у розкритті головної думки твору?


Теорія літератури

Художній образ, художній твір, дума, історична пісня

Для вивчення напам’ять: «Засвіт встали козаченьки»


Вимоги:

 • точне дослівне відтворення,

 • емоційна виразна декламація,

 • правильність наголосів, у тому числі логічних.Форма контролю: усний залік.

ТЕМА 2. З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Художні тексти

1. «Слово про похід Ігорів»


АТЕСТАЦІЙНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ


 1. Розкажіть про історію відкриття «Слова про похід Ігорів», основні гіпотези авторства, історичну основу, а також переклади та переспіви твору.

 2. Складіть і запишіть план «Слова про похід Ігорів». Перекажіть усно «Слово...» за цим планом. Які структурні частини можна виділити у змісті твору?

 3. Визначіть головну ідею «Слова...». Прямо чи опосередковано вона виражена (відповідь проілюструйте текстом твору)?

 4. Складіть письмові характеристики головних героїв «Слова…» (за зразком). Випишіть цитати до кожної риси.

Всеволод - ......(перелічити спочатку позитивні, а потім негативні риси характеру, вчинки)

Цитати: …….


Ігор - …….

Цитати: …….


Ярославна - ………..

Цитати : ..........


Святослав - ..........

Цитати:.............

Образ природи - ....... (перелічити, и які функції виконує у творі)

Цитати:........

 1. Змалюйте словесно образ Руської землі, зображеної у «Слові...» (використайте згадані у творі географічні назви Русі, описи природи, тваринного світу, міфологічні образи). Як вам здалося, чи любить автор «Слова...» свою землю? Відповідь аргументуйте.

 2. Випишіть із «Слова...» афористичні вислови, навчіться коментувати їх.

 3. Знайдіть в тексті «Слова про похід Ігорів» фольклорні елементи (народнопоетичні образи, елементи фольклорних жанрів, художні засоби – постійні епітети, поетичні паралелізми, тавтології, рефрени), поясніть їх стилістичну роль.ТЕМА 3. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ


Художні тексти

 1. Т. Шевченко «Думи мої, думи мої...»

«Ой три шляхи широкії...»

«Мені однаково, чи буду...»

«Минають дні, минають ночі»

 1. І. Франко «Іван Вишенський»

 2. Леся Українка «Ви щасливі, пречистії зорі»

«Давня весна»

«Хотіла б я піснею стати...»

«Давня казка»


АТЕСТАЦІЙНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 1. Розкажіть про життєвий і творчий шлях Т.Г.Шевченка (особливу увагу приділити періоду викупу з неволі та заслання).

 2. Скласти до кожного вірша Т.Шевченка, вказаного в розділі «Художні тексти», таблицю (за зразком таблиці до вірша «Мені однаково...»)


«Паспорт» вірша


Автор

Т.Г.Шевченко

Назва, цикл (збірка)

«Мені однаково...», цикл «В казематі»

Час написання

між 17 квітня і 19 травня 1847р., С.-Петербург

Жанр, різновид

лірика, громадянська поезія

Побудова

складається з двох частин, які протиставляються

Тема

ставлення до особистої долі й долі батьківщини

Образи

ліричного героя, України, сина

Художні засоби

повтори «однаково» з різним емоційним навантаженням; епітети – малого, славній та ін.; вигуки; звертання, пряма мова, метафори Україну присплять та ін.

Ідея

утвердження активної громадянської позиції кожної людини, патріота

Підтекст

наша – не своя земля та ін.
 1. Випишіть з поезій Т.Шевченка цитати, котрі підтверджують думку про те, що письменник був глибоким патріотом рідної землі.

 2. Вкажіть тему та головну думку вірша «Минають дні, минають ночі...». Яким чином ідея вірша може бути пов’язана з нашим часом?

 3. Запишіть схематично перші чотири рядки поезії «Минають дні, минають ночі...». Поставте наголоси, виділіть стопи. Визначіть віршовий розмір цього твору, види рим, схему римування.

 4. Покажіть схематично, на які види та жанри поділяються ліричні твори? До якого виду лірики можна віднести поезію Т.Шевченка «Думи мої, думи мої...» та Л.Українки «Давня весна» ?

 5. Розкажіть про жтттєвий і творчий шлях Лесі Українки.

 6. Доберіть і запишіть заголовок до кожної частини поеми Л.Українки «Давня казка».Перекажіть стисло зміст твору. Яка головна думка поеми?

9. Визначте основні мотиви поезій Л.Українки «Ви щасливі, пречистії зорі» та «Хотіла б я піснею стати». Охарактеризуйте образ ліричної героїні у даних віршах.

10. Складіть схему 1-ї строфи вірша Л.Українки «Ви щасливі, пречистії зорі». Визначте віршовий розмір та схему римування.

 1. Знайдіть і випишіть із вірша «Хотіла б я піснею стати» художні засоби, визначте їх художні функції. Випишіть з поезії зорові образи. Чи впливають вони на настрій твору? Як саме?

 2. Порівняйте за настроєм, змістом вірші «Хотіла б піснею стати», «Ви щасливі, пречистії зорі...» з поезією «Давня весна»«Хотіла б я піснею стати...», «Ви щасливі, пречистії зорі...»

«Давня весна»

Лірична героїня
Художні образи
Художні засоби
Головна думка, мотиви


 1. Складіть і запишіть порівняльну характеристику образів Поета та графа Бертольда за орієнтовним планом («Давня казка» Лесі Українки).

 • Хто такі Поет і Бертольд.

 • Що є спільним в рисах характеру цих героїв.

 • У чому граф і Поет різняться:

  • у діях і вчинках;

  • ставленні до людей;

  • характерах.

 • Як розв’язується протистояння між героями.
 1. На основі знання ознак жанру доведіть, що «Давня казка» - поема.

 2. Розкажіть про життєвий і творчий шлях Івана Франка.

 3. Створіть усно словесний портрет Івана Вишенського як історичної особи.

 4. Перекажіть близько до тексту епізод поеми «Іван Вишенський», де йдеться про павука та муху. Який філософський підтекст має цей уривок?

 5. Складіть письмову характеристику образу Івана Вишенського за планом (до пункту «Риси характеру» дібрати цитати).

  1. Коротка історична довідка про Івана Вишенського.

  2. Якому епізоду з життя Івана Вишенського присвячено поему ?

  3. Зовнішність героя, як вона підкреслює його внутрішні якості, спосіб життя.

  4. Риси характеру старця:

а) твердість у вірі, освітченість, мудрість ;

б) мужність і стійкість у душевних та тілесних випробуваннях;

в) любов до батьківщини;

г) бажання допомогти рідному краю.

5) Роль героя у розкритті головної думки поеми.

 1. Дайте визначення термінів ліро-епічний твір, поема. Доведіть, що твір «Іван Вишенський» - історична поема. За допомогою яких мовних засобів в поемі «Іван Вишенський» створено істричний колорит? Наведіть приклади.

 2. За першими двома строфами визначте віршовий розмір поеми «Іван Вишенський».Випишіть із тексту твору (V розділ, 11 останніх строф) художні засоби – епітети, метафори, порівняння тощо. Чи є серед них образи–символи? Що вони символізують?


Теорія літератури

Види та жанри лірики, філософська лірика, силабо-тонічне віршування (рими, стопи, віршований розмір), поема, історична поема.


Для вивчення напам’ять

 • Т.Шевченко «Мені однаково, чи буду...»

«Думи мої, думи мої...» (фрагмент)

 • Леся Українка «Хотіла б я піснею стати...»

Уривок з «Давньої казки» (на вибір)

Вимоги:

 • точне дослівне відтворення,

 • емоційна виразна декламація,

 • правильність наголосів, у тому числі логічних.Форма контролю: усний залік.


Теми творів (І семестр)

 • Проблема вибору у пам’ятці давньоруської літератури «Слово про похід Ігорів», творах Т.Шевченка та І.Франка

 • Ідеї патріотизму в «Слові про похід Ігорів», творах Т.Шевченка та І.Франка

 • Образ Руської землі у «Слові про похід Ігорів»

 • Як «Слово про похід Ігорів» перегукується з нашим часом

 • Краса художнього слова у давньоруській пам’ятці «Слово про похід Ігорів»

 • Проблематика поеми «Іван Вишенський і наш час

 • «Щоб не плакать, я сміялась» (Образ ліричної героїні в поезії Лесі Українки)

 • Проблема сили художнього слова у творчості Лесі Українки


Вимоги: самостійно написати домашній твір на одну з поданих тем обсягом 2-2,5 сторінки.

Твір має включати:

 • вступну частину історичного, біографічного, автобіографічного змісту (приблизно 1/5 частина загального обсягу твору);

 • розкриття теми через 3-4 розгорнутих послідовних тез, докладно аргументованих і підкріплених посиланням на художній текст у вигляді коментаря до епізодів (не переказу!) або цитат, позначених лапками та проаналізованих;

 • конкретні висновки, пов’язані з формулюванням теми (приблизно 1/5 частина загального обсягу твору).


Оцінювання твору враховує знання навчального матеріалу, художнього тексту, розкриття теми, логіку та аргументованість викладу, стиль, орфографічну та пунктуаційну грамотність.


ІІ СЕМЕСТР


ТЕМА 3. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (продовження)


Художні тексти

1. В.Сосюра «Любіть Україну!»

«Сад» («В огні нестримної навали...»)

«Васильки»

2. Б.Олійник «Вибір»

«Ринг»

3. В.Підпалий «Тиха елегія»

«Запросини»

4. І. Малкович «Свічечка букви Ї»

«Музика, що пішла»

«З янголом на плечі»


АТЕСТАЦІЙНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ


 1. Запишіть у зошит стисло основні віхи біографії В.Сосюри, вкажіть провідні мотиви його поезії, наведіть приклади віршів до кожного мотиву.

 2. Складіть «Паспорт» вірша до поезій В.Сосюри «Сад», «Любіть Україну!», «Васильки» (зразок дивитися : Тема 3, розділ «Атестаційні питання та завдання», завдання 2).

 3. Складіть схему 1-ї строфи вірша «Васильки», визначте віршований розмір, схему римування.

 4. Заповніть таблицюПатріотична лірика

В. Сосюри

Інтимна лірика

В.Сосюри

Спільне
Відмінне


 1. Проведіть мовне дослідження у вірші «Любіть Україну!» за планом:

а) знайдіть однорідні члени речення у творі;

б) поміркуйте, чому їх так багато у вірші;

в) з’ясуйте, яку роль відіграють однорідні члени речення в поетичних рядках;

г) сформулюйте висновок свого дослідження та запишіть його в зошит.

 1. Проаналізуйте поезію Б.Олійника «Вибір», відповівши на запитання.

а) Які проблеми порушує автор у поезії?

б) Яка з цих проблем хвилює вас особисто, найближча вам? Чому?

в) Які символічні образи ви б виділили, розкрийте їх підтекст?

г) Чому вірш має назву «Вибір»?

д) У віршах яких поетів, творчість котрих вивчалась у 8 класі, також піднімалась проблема морального і життєвого вибору людини?

е) Яким віршовим розміром написана поезія «Вибір»?

 1. Складіть характеристику ліричного героя вірша «Ринг» за схемою
Кого уособлюють люди у залі? Вони протиставлені герою, чи він, навпаки, відчуває себе часточкою цих людей?

Випишіть з поезії приклади художніх засобів (по 1-2 прикладу до кожного)

 • називні речення

 • порівняння,епітети, метафори, алегоричні образи

 • незакінчені, уривчасті речення (під ритм ударів у боксі)

 • спортивна термінологія

 • крилаті вислови, фразеологізми
 1. Дайте відповіді на питання та виконайте завдання до вірша В.Підпалого «Тиха елегія»

  • Що таке елегія і які особливості цього жанру втілені в поезії «Тиха елегія»?

  • У якій формі побудовано вірш7

  • Знайдіть у вірші анафору, яку роль вона відіграє?

  • Які знайомі слова, вирази, що нагадують твори інших поетів є у вірші «Тиха елегія»? Про що це свідчить?

  • В яких рядках висловлено

   • відчуття ліричним героєм нерозривного зв’язку з рідною землею

   • готовність ліричного героя служити своєму народові чесно і безкорисливо

   • ставлення героя до рідної мови як основи роду, нації

   • найвищий прояв любові ліричног героя до батьківщини

 • Визначте віршовий розмір, види рим та особливості римування поезії

 • Знайдіть у вірші і визначіть їх художні функції

   • зменшувально-пестливі слова

   • прийом «гри слів»

   • постійні епітети

   • риторичні питальні речення

   • антоніми

 1. Визначте голвну ідею вірша В.Підпалого «Запросини». За допомогою чого створюється ритм у вірші та який тип віршування використовує поет? Яку роль відіграє рефрен у творі?

 2. Заповніть таблицю
Вірш І.Малковича

Ідея твору

Образ, через який втілюється ідея поезії

«Свічечка букви Ї»«Музика, що пішла»«Із янголом на плечі» 1. Виконайте завдання: знайдіть спільне (мотив, ідею чи образ) у поезіях, запишіть під знаком питання.


«Запросини» В.Підпалого ? «Із янголом на плечі» І. Малковича

_____________________________________

_____________________________________


«Вибір» Б.Олійника ? «Із янголом на плечі» І. Малковича

___________________________________

___________________________________


«Із янголом на плечі» ? «Музика, що пішла» І.Малковича

І. Малковича

____________________________________

____________________________________


Теорія літератури

Інтимна лірика, елегія


Для вивчення напам’ять

 • В.Сосюра «Любіть Україну!»

 • І.Малкович «З янголом на плечі»

Вимоги:

 • точне дослівне відтворення,

 • емоційна виразна декламація,

 • правильність наголосів, у тому числі логічних.

Форма контролю: усний залік.


ТЕМА 4. НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА


Художні тексти

1. І. Карпенко-Карий «Сто тисяч»


АТЕСТАЦІЙНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ


 1. Розкажіть про життєвий і творчий шлях І.Карпенка-Карого, театр «корифеїв».

 2. Складіть характеристику образу Герасима Калитки за планом (до пункту «Риси характеру» дібрати цитати)

  • Характеристичне прізвище

  • Зовнішність, соціальний стан героя

  • Мова героя, як вона характеризує його

  • Відносини з іншими дійовими особами п’єси (Савкою, Копачем, Параскою, Невідомим, робітниками та наймитами)

 • Риси характеру (позитивні, негативні, засоби їх творення)

 • Ваше ставлення до героя

 1. Доведіть на основі визначення особливостей трагедії та комедії, що твір І.Карпенка-Карого «Сто тисяч» - трагікомедія.

 2. Назвіть проблеми, підняті І.Карпенком-Карим в п’єсі «Сто тисяч». З якими персонажами пов’язана кожна проблема і як вона вирішується автором?

 3. До кожного з перелічених засобів сатиричного змалювання героїв п’єси доберіть цитати.

- «Макаронічна мова»

- Поєднання різних стилів ( висого з приземленим ) в одній фразі

- Комічні ситуації

- Поєднання різнорідних понять в межах однієї фрази

- Вживання пестливих слів в іронічному значенні

- Гіпербола

- Жартівливі народні прислів’я, приказки, фразеологізми


Теорія літератури

Драматичний твір, комедія, трагікомедія


ТЕМА 5. З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ


Художні тексти

 1. М. Коцюбинський «Дорогою ціною»

 2. О. Назарук «Роксоляна»

 3. В. Дрозд «Ирій», «Білий кінь Шептало».


АТЕСТАЦІЙНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ


 1. Розкажіть про життєвий і творчий шлячх М.Коцюбинського.

 2. Розкрийте історичний контекст повісті «Дорогою ціною».

 3. Доведіть або спростуйте тезу «Сюжет повісті М.Коцюбинського «Дорогою ціною» має пригодницький, романтичний характер» у формі невеликого роздуму в науковому стилі з наведенням переконливих аргументів та доречних цитат з твору.

Розкрийте особливості сюжету повісті М.Коцюбинського у вигляді таблиці. Перекажіть стисло епізод, який є кульмінацією твору.


Елементи сюжету

Події

Пролог
Експозиція
Зав’язка
Розвиток дії
Кульмінація
Розв’язка
Епілог 1. Знайдіть і випишіть приклади використання М.Коцюбинським позасюжетних елементів у повісті «Дорогою ціною» (персоніфіковані описи природи, психологізовані внутрішні монологи героїв). Які худодні функції виконують ці елементи у творі?

 2. Дайте характеристику образів Остапа та Соломії за самостійно складеним планом.

 3. Розкрийте тему та ідею повісті «Дорогою ціною». Чи є у творі образи-символи? Якщо є, то яку роль в розкритті ідеї твору вони відіграють?

 4. Розкажіть про життєвий і творчий шлях О.Назарука. Чому він звертається до теми української полонянки Анастасії Лісовської у своїй творчості?

 5. Дайте визначення історична повість – це...

Заповніть таблицю на основі змісту твору «Роксоляна»


Історичні факти

Вимисел
 • .........

 • .........

 • .......... • ..........

 • .........

 • ..........

Доведіть, що твір «Роксоляна» - історична повість.

 1. Складіть цитатну характеристику образу Роксоляни
Цитата

Висновок
Визначте основну думку повісті.


 1. Перекажіть стисло ХІ розділ твору О.Назарука «Роксоляна». Які легенди вводить автор в оповідь, навіщо?

 2. Як ви гадаєте, наскільки сумісні поняття «Служити Богові і людям»? Відповідь побудуйте у формі невеличкого роздуму.

 3. Перекажіть епізод повісті В.Дрозда «Ирій», котрий запам’ятався вам найбільше. Чим вразив вас саме цей епізод?

 4. Які види та засоби комічного використано у повісті «Ирій»? Випишіть по 1-2 цитати в якості ілюстрації.

 5. Які риси вдачі притаманні Михайлу Решету? На героїв яких літературних творів української та світової літератури схожий Михайло?

 6. Поясніть, що таке «химерна проза»? Які риси химерної прози наявні у творі «Ирій»?

 7. Складіть і запишіть у зошит письмовий твір-похвалу (оду, гімн) своїй «малій батьківщині» за зразком повісті В. Дрозда «Ирій».

 8. Дайте характеристику образу коня Шептала за планом (оповідання «Білий кінь Шептало»)

 • Походження коня, його масть.

 • Особливе становище Шептала на стайні ( в табуні).

 • Удавана покірність.

 • Несподіваний бунт.

 • Розкіш перебування на волі.

 • Риси характеру коня: .......; ......

 • Повернення до гурту і втрата індивідуальності.

 • Алегоричне значення образу.


19. Випишіть з тексту твору «Білий кінь Шептало» порівняння, метафори, епітети (по 2 приклади). Визначіть художню роль даних тропів в оповіданні.

20. Розкрийте ідею оповідання «Білий кінь Шептало». Які засоби використовує автор, щоб донести головну думку твору до читача (образи, мова, тропи тощо)?


ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР І САТИРА


Художні тексти

1. В. Самійленко «Патріоти», «Ельдорадо»

2. Є.Дудар «Слон і мухи», «Лісова казка», «Червона Шапочка»


АТЕСТАЦІЙНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ


1. Складіть письмову анотацію до поезії В.Самійленка «Патріоти»

 • Визначіть головну думку вірша

 • Вкажіть вид комічного, що використовується у вірші

 • Перелічіть засоби комічного

 • Зобразіть схему вірша, визначіть віршовий розмір і спосіб римування (на прикладі 1-ї строфи)

2. Добери й випиши з віршів В.Самійленка приклади до кожного поданого нижче засобу гумору та сатири.

Уживання лайливих чи просторічних слів: .........

Уживання слів у невластивому значенні: ............

Поєднання логічно несумісних понять: .......

Використання дотепних фразеологізмів: .....

Використання згрубілих суфіксів: ........

Іронія: .......

Гіпербола: .........

Антитеза: ..........

3. Визначіть, до якого виду комічного - гумору чи сатири - належать твори «Лісова казка» та «Червона Шапочка» Є.Дударя. Відповідь аргументуйте.

4. Порівняйте сюжет, образи, стиль казки Ш.Перро з казкою Є.Дударя. Які проблеми сучасності допомагає розкрити автору обрана форма твору?

5. Випишіть з тексту твору Є.Дударя «Червона Шапочка» приклади гіперболи, літоти, використання просторічних слів. Які художні функції виконують ці прийоми?

6. Які проблеми піднімає автор в оповіданнях «Слон і мухи» та «Лісова казка»? Це сатиричні чи гумористичні твори? Які засоби комічного використано у творах?

7. Напишіть свої поради мамі, бабусі Червоної Шапочки з однойменної гуморески Є.Дударя, а також Мисливцеві.


Теорія літератури

Гумор, сатира, антитеза, іронія

Теми творів (ІІ семестр)

 • Вічна проблема життєвого вибору у творах українських поетів (за мотивами поезій Б.Олійника, В.Підпалого, І Малковича)

 • Образ України в поезії В.Сосюри та В.Підпалого

 • Вічна проблема влади грошей у трагікомедії І.Карпенка-Карого «Сто тисяч», у світовому мистецтві та реальному сучасному житті.

 • Герасим Калитка: скупий чи економний? (Твір-роздум)

 • Образ Остапа в повісті М.Коцюбинського «Дорогою ціною»

 • Втілення в образі Соломії кращих чеснот української жінки (за повістю «Дорогою ціною»)

 • Образи природи в повісті М.Коцюбинського «Дорогою ціною».

 • Краса кохання у творах «Дорогою ціною» М.Коцюбинського та «Роксоляна» О.Назарука.

 • Мій Ирій (твір-роздум за повістю В.Дрозда)

 • Проблема неповторності особистості, індивідуальності у творах В.Дрозда та сучасному житті

 • Сміх – це здоров’я тіла і душі. (За творами українських гумористів та сатириків)

Вимоги: самостійно написати домашній твір на одну з поданих тем обсягом 2-2,5 сторінки.

Твір має включати:

 • вступну частину історичного, біографічного, автобіографічного змісту (приблизно 1/5 частина загального обсягу твору);

 • розкриття теми через 3-4 розгорнутих послідовних тез, докладно аргументованих і підкріплених посиланням на художній текст у вигляді коментаря до епізодів (не переказу!) або цитат, позначених лапками та проаналізованих;

 • конкретні висновки, пов’язані з формулюванням теми (приблизно 1/5 частина загального обсягу твору).


Оцінювання твору враховує знання навчального матеріалу, художнього тексту, розкриття теми, логіку та аргументованість викладу, стиль, орфографічну та пунктуаційну грамотність.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЕКСТЕРНІВРівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
1. Початковий


1


Учень відтворює матеріали на елементарному рівні, називаючи окремий літературний факт або явище.

2


Учень розуміє навчальний матеріал на елементар­ному рівні його засвоєння, відтворює якийсь фраг­мент окремим реченням.

3


Учень сприймає навчальний матеріал, дає відповідь у вигляді вислову (з допомогою вчителя).
2. Середній

4


Учень володіє літературним матеріалом на почат­ковому рівні його засвоєння, відтворює незначну його частину, дає визначення літературного явища без посилання на текст.

5


Учень володіє матеріалом та окремими навичками аналізу літературного твору, з допомогою вчителя та учнів відтворює матеріал і наводить приклад з тексту.

6


Учень володіє матеріалом, відтворює значну його частину, з допомогою вчителя знаходить потрібні приклади у тексті літературного твору.
3. Достатній

7


Учень володіє матеріалом і навичками аналізу літе­ратурного твору за поданим учителем зразком, наводить окремі власні приклади на підтвердження певних суджень.

8


Учень володіє матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом учителя виправляє допущені помилки й добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або ви­сновку.

9


Учень володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу художнього твору, система­тизує та узагальнює набуті знання, самостійно ви­правляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження.
4.

Високий

10


Учень володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює окремі нові літературні явища, знаходить і виправляє допу­щені помилки, працює з різними джерелами інфор­мації, систематизує та творчо використовує дібраний матеріал.

11


Учень на високому рівні володіє матеріалом, вмін­нями і навичками аналізу художнього твору, вислов­лює свої думки, самостійно оцінює різноманітні яви­ща культурного життя, виявляючи власну позицію щодо них.

12


Учень вільно володіє матеріалом та навичками тек­стуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригіналь­них рішень різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації, схильність до літературної творчості.

Підручники та посібники

 • Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література:Підручник для 8 класу – К. : Грамота, 2008.

 • Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література 8 клас: Дидактичні мультимедійні матеріали

 • Лесин В.М., Полинець О.С. Словник літературознавчих термінів – К. : Радянська школа, 1971

 • Нелюба А. Словник школяра: Літературознавство – Х. : Видавництва Харківського історико-філологічного товариства,1999

 • Паращич В.В. Українська література. 8 клас. Комплексний заліковий зошит для тематичного оцінювання (для шкіл з українською мовою навчання) – Х. : Веста: «Ранок», 2008Схожі:

Українська література Любий друже! icon5-б клас Українська мова: §14, ст. 123, вправа 229, 230. §13, ст. 19-121. Вправа 224, 225. Українська література
Українська література: Вивчити напам'ять 20 прислів'їв та приказок (сі06-108). Позакласне читання : Василь Симоненко «Подорож у країну...
Українська література Любий друже! icon4 клас Вітаю тебе, любий друже!
Давай знайомитися. Я – Мудра Сова. Завітала я до тебе з пропозицією: корисно провести час на подовжених осінніх канікулах
Українська література Любий друже! icon3 клас Вітаю тебе, любий друже!
Давай знайомитися. Я – Мудра Сова. Завітала я до тебе з пропозицією: корисно провести час на подовжених осінніх канікулах
Українська література Любий друже! iconУкраїнська мова та література
Вівторок, 17 квітня 2012, 22: 41 Голікова Оксана Ярославівна Школа Українська мова та література
Українська література Любий друже! iconУкраїнська література 11 клас Українська література за межами України Тема
...
Українська література Любий друже! iconНаказ №208 Про підсумки вивчення стану викладання навчальних предметів «Українська мова» та «Українська література» в 1-10 класах в 2012/2013 навчальному році
Затвердити довідку про стан викладання навчальних предметів «Українська мова» та «Українська література» в 1-10 класах в 2012/2013...
Українська література Любий друже! iconУкраїнська мова: вивчити параграфи 16-19, виконати вправи 184, 170, 156
Українська література: прочитати: І. Котляревський, «Енеїда», «Наталка Полтавка»
Українська література Любий друже! icon8 – б клас Українська мова Повторити параграфи 16 – 17, вправа 138, 141. Українська література
Леся Українка, поема «Давня казка» (с. 142 – 166), вивчити напам’ять уривок з поеми (с. 160 – 161)
Українська література Любий друже! iconЛекція Українська та європейська культура в 19 на початку 20 ст. Частина Література, наука, освіта. План лекції: Розвиток освіти в Україні. Наука
Українська та європейська культура в 19 на початку 20 ст. Частина Література, наука, освіта
Українська література Любий друже! icon1. Українська мова: Параграф Ст. 107. вправа 154,157
Українська література:Іван Франко(прочитати повість) Перехресні стежки ст. 138-147 підручник. Новела Сайчине крило прочитати
Українська література Любий друже! iconУкраїнська мова та література, світова література, англійська мова
Авангардистські й модерністські тенденції в поезії на початку ХХ століття. Західна поезія. 11 клас (з використанням сучасних педагогічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи