Положення про порядок преміювання працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Державного комітету рибного господарства України Загальне положення icon

Положення про порядок преміювання працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Державного комітету рибного господарства України Загальне положення
Скачати 105.01 Kb.
НазваПоложення про порядок преміювання працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Державного комітету рибного господарства України Загальне положення
Дата конвертації11.11.2012
Розмір105.01 Kb.
ТипПоложення
джерело

Проект


ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова профкому Керівник бюджетної установи

бюджетної установи

_______________ПІБ ____________________ПІБ

"___"________200__р. "___"_______________200__р.


МП МП


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про порядок преміювання працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Державного комітету рибного господарства України


1.Загальне положення


1.1. Положення розроблене на підставі Закону України "Про оплату праці", постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 28.02.02р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

1.2.Положення розроблене з метою посилення матеріального стимулювання працюючих, виходячи з результатів індивідуальної праці та оцінки особистого вкладу в загальні результати роботи, підвищення її ефективності та якості.

1.3. Дія цього Положення поширюється на працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Держкомрибгоспу (далі – Установи).

1.4.Преміювання працівників Установ Держкомрибгоспу проводиться щомісячно та за підсумками роботи за рік.

1.5.Преміювання працівників може бути здійснено до державних і професійних свят:

Дня Конституції України, Міжнародного жіночого дня 8-березня, Дня Перемоги, Дня незалежності України, Дня рибалки, Дня бухгалтера, Дня працівників сільського господарства, ювілейних дат з дня народження, з приводу нагородження трудовими відзнаками, Почесними грамотами та грамотами Кабінету Міністрів України, Мінагрополітики України, Державного комітету рибного господарства України у межах коштів на оплату праці, затвердженого в кошторисам доходів і видатків на поточний рік.


^ 2.ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ


2.1.Преміювання працівників Установ Держкомрибгоспу України здійснюється у межах коштів на оплату праці, затвердженого кошторисом доходів і видатків державного бюджету на поточний рік.

2.2.Премія нараховується на посадовий оклад з урахуванням надбавок та доплат, визначених законодавством України.

2.3.Працівникам, щойно оформленим на роботу, і таким, що відпрацювали неповний місяць у зв'язку з переводом на іншу роботу, виходом на пенсію, призовом до Збройних Сил України, звільненням за власним бажанням або скороченням штатів, та іншими поважними причинами премія нараховується за фактично відпрацьований час.

2.4.Розгляд питання щодо преміювання працівників Установ здійснюється адміністрацією разом з профспілковим комітетом за поданням начальників структурних підрозділів. Прийняте рішення оформляється протоколом спільного засідання , що є підставою для видання відповідного наказу.

2.5.Працівники, які несумлінно виконують свої службові обов'язки, позбавляються премії частково або повністю. Перелік службових упущень, відповідно до яких проводиться депреміювання, наведений в Додатку № 1. Рішення про зменшення розміру премії записується в окремих пунктах наказу про преміювання з обов'язковим зазначенням конкретних обставин, які стали причиною прийняття такого рішення.

Позбавлення працівників премії або зменшення її розміру може проводитись тільки за той розрахунковий період, у якому було допущено порушення.

2.6.Преміювання окремих працівників Установ не здійснюється у разі накладення на цих осіб дисциплінарного стягнення протягом строку його дії.

2.7.Преміювання керівників Установ та їх заступників здійснюється за рішенням Держкомрибгоспу, з урахуванням результатів роботи за місяць та підсумків роботи за рік.


^ 3. ТЕРМІН ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО

ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ


3.1. Начальники структурних підрозділів Установи до 28 числа поточного місяця подають керівнику бюджетної установи пропозиції щодо преміювання працівників, зменшення розміру премії або позбавлення премії повністю працівників, які допустили упущення в роботі. При збільшенні премії окремим працівникам також повинні бути представлені обґрунтовані докази.

3.2. До 5-го числа місяця, наступного за звітним, Установи надсилають до Держкомрибгоспу на розгляд матеріали щодо преміювання керівника та його заступників. При цьому обов’язково подають дані про виконану роботу за напрямком діяльності, довідку щодо використання фонду оплати праці згідно з Додатками № 2, № 3 та № 4.


Головний бухгалтер _____________ П.І.Б.


Додаток №1

до Типового положення про

преміювання бюджетних установ


ПЕРЕЛІК

службових упущень, відповідно до яких

проводиться депреміювання працівників

бюджетних установ№п/п

Службові упущення

Зменшення у відсотках від встановленої суми

1.

Несвоєчасне і неякісне виконання завдань та функціональних обов’язків працівників бюджетних установ

До 10 відсотків

2.

Порушення термінів виконання нормативних актів, доручень та наказів керівників

До 10 відсотків

3.

Невиконання порядку і термінів розгляду листів, заяв та скарг

До 10 відсотків

4.

Несвоєчасна і неякісна підготовка матеріалів на засідання, колегії, наради

До 30 відсотків

5.

Порушення службової та трудової дисципліни

До 100 відсотків

6.

Інші службові упущення, які були допущені в процесі виконання функціональних обов’язків і негативно вплинули на результати роботи

До 50 відсотків

7.

Порушення термінів виконання вказівок, доручень органів вищого рівня та надання їм звітності*

До 100 відсотків*) за невиконання перед органом вищого рівня керівник відповідає особисто


Додаток № 2

до Типового положення про

преміювання бюджетних установ


Інформація

про роботу органів рибоохорони

станом на_______________ 200__ року.
п

/ п

Зміст інформації

По бюджетній

УстановіЗа звітний місяць

За

попередній місяць

1.

Кількість інспекторів2.

Викрито порушень – всього


у тому числі:


Складено безхазяйних актів3.

Кількість порушень серед користувачів водних живих ресурсів4.

Затримано порушників5.

Накладено штрафів, гри..6.

Нараховані збитки - за таксами (справ/грн..)


- за методикою (справ/грн..)7.

Стягнено штрафів - усього, грн.. у т.ч. за квитанціями (справ/грн..)8.

Передано до суду для притягнення до адміністративної відповідальності


З низ повернено на доопрацювання9.

Передано у слідчі органи для порушення кримінальної справи (справ/чол..)10,

Затримано риби - усього ,кг.


У т.ч. – у користувачів


- за незаконне придбання чи збут


Вилучено рибу осетрових видів, кг.12.

Затримано знарядь лову (од.) : сіток, волоків, неводів, тралів та інших заборонених знарядь лову13.

Проведено виступів – всього


' У т.ч.: - на радіо


-у пресі


- по телебаченню

Керівник _________________П.І.Б.

Додаток № 3

до Типового положення про

преміювання бюджетних установ


Інформація

про роботу рибовідтворювальних заводів

та інших бюджетних установ

станом на_______________ 200__ року.


Наявність нагульних ставів, ____га


Наявність виросних та інших ставів, ____га


Фактичне зариблення ставів (по категоріях) ___га.


Посаджено зарибок на вирощування, план ___тис.шт.

Факт ___тис.шт.


Випущено зарибка в природні водойми ______тис.щт.


В тому числі за видовим складом:

________________________________

________________________________

________________________________

Стан матеріально-технічної бази і заходи, які спрямовані на її поліпшення


Економія енергоресурсів, план_______

Факт_______

Стан ставкового фонду, гідроспоруд та заходи, направлені на їх покращення


Вирощування живих кормів


Також можна подати опис виконаної роботи за відповідний період у довільній формі.


Керівник __________________________ П.І.Б.


Додаток № 4

до Типового положення про

преміювання бюджетних установ


ДОВІДКА

Про використання фонду оплати праці

__________________ бюджетної установи

За __________ місяць 200__року


Фонд оплати праці, доведений Держкомрибгоспом на 200__ рік,

тис.грн.


У тому числі на_______ місяці__________тис.грн.


Фактично використано за________місяці _____тис.грн.


Сума премії нарахована за попередні місяці, ______тис.грн.


Сума премії, яку передбачається нарахувати в поточному місяці__ тис.грн.


Заборгованість по заробітній платі______ тис.грн.


Передбачається витратити за рік________ тис.грн.


Штатна чисельність працівників____одиниць


Фактична чисельність працівників_____ чоловік


Керівник ___________________________П.І.Б.


Головний бухгалтер ___________________П.І.Б.Схожі:

Положення про порядок преміювання працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Державного комітету рибного господарства України Загальне положення iconПоложення про оплату праці, преміювання працівників та надання їм матеріальної допомоги в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії
Фонд заробітної плати працівників Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного...
Положення про порядок преміювання працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Державного комітету рибного господарства України Загальне положення iconДодаток до рішення Марганецької міської ради № від 2012р. Зміни до положення про преміювання працівників Управління житлово-комунального господарства Марганецької міської ради
Розмір премії службовців визначається в межах коштів, передбачених на преміювання в кошторисі управління у розмірі не менш як 10...
Положення про порядок преміювання працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Державного комітету рибного господарства України Загальне положення iconПоложення про службові відрядження в межах України та за кордон працівників Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Положення працівників Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...
Положення про порядок преміювання працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Державного комітету рибного господарства України Загальне положення iconРішення про внесення змін до положення про преміювання працівників управління житлово-комунального господарства Марганецької міської ради
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших...
Положення про порядок преміювання працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Державного комітету рибного господарства України Загальне положення iconДодаток до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом днз №6 положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №6 «Райдуга»
Міністерства освіти і науки України 26 вересня 2005 р. №557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів...
Положення про порядок преміювання працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Державного комітету рибного господарства України Загальне положення iconРішення про передачу об’єктів благоустрою з балансу управління комунального господарства та майна виконкому Першотравенської міської ради на баланс Першотравенського мжкп
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 10,15 Закону України «Про благоустрій населених...
Положення про порядок преміювання працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Державного комітету рибного господарства України Загальне положення iconПоложення про матеріальне стимулювання за економію паливно-енергетичних ресурсів у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України (далі Положення, Інститут, Академія) розроблене на підставі...
Положення про порядок преміювання працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Державного комітету рибного господарства України Загальне положення iconПроект порядок визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів
Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1101 «Про затвердження...
Положення про порядок преміювання працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Державного комітету рибного господарства України Загальне положення iconПроект міністерства фінансів України від 2012 № Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків
Економічна класифікація видатків призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за...
Положення про порядок преміювання працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Державного комітету рибного господарства України Загальне положення iconПоложення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації (далі Загальне положення про Юридичну службу)
Кабінету Міністрів України від 26. 11. 2008 №1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи