М. П. В.І. Балюк / Інструкція з охорони праці № під час роботи па еом icon

М. П. В.І. Балюк / Інструкція з охорони праці № під час роботи па еом
Скачати 43.98 Kb.
НазваМ. П. В.І. Балюк / Інструкція з охорони праці № під час роботи па еом
Дата конвертації26.09.2012
Розмір43.98 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /Документи _нформатика/_НСТРУКЦ_Я ЕОМ.doc
2. /Документи _нформатика/_НТЕРНЕТ ЕТИКА.doc
3. /Документи _нформатика/ГРАФ_К РОБОТИ.doc
4. /Документи _нформатика/ОХООНА ПРАЦ_ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ.doc
5. /Документи _нформатика/Ор_єнтовний комплекс вправ.doc
6. /Документи _нформатика/ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН.doc
7. /Документи _нформатика/ПОЗАШТАТН_ СИТУАЦ_ф.doc
8. /Документи _нформатика/ПОСАДОВА _НСТРУКЦ_Я.doc
9. /Документи _нформатика/ПРАВИЛА НА КОЖНОГО УЧНЯ.doc
10. /Документи _нформатика/ПРАВИЛА ПОВЕД_НКИ.doc
11. /Документи _нформатика/Паспорт каб_нету _нформатики.doc
12. /Документи _нформатика/Паспорт.doc
13. /Документи _нформатика/ТБ ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА.doc
14. /Документи _нформатика/ТБ.doc
15. /Документи _нформатика/ТБ2.doc
16. /Документи _нформатика/ФУНКЦ_ОНАЛЬН_ ОБОВЯЗКИ.doc
17. /Документи _нформатика/документи__нформ.doc
М. П. В.І. Балюк / Інструкція з охорони праці № під час роботи па еом
Інформації про себе (прізви­ще, номер телефону, адресу, помер школи) без дозволу батьків
Графік роботи кабінету інформатики та ікт
Підпис директора школи Інструкція
Орієнтовний комплекс вправ для зняття втоми під час навчання в кабінетах інформатики та ікт навчання
В.І. Балюк / 20 р. Перспективний план роботи
Позаштатні ситуації
Положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 15. 11. 2004 р. №255
Правила техніки безпеки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики Загальні положення
Паспорт кабінету інформатики загальноосвітньої школи І-III ступенів
Нкк лі розділ 1
М. П. В.І. Балюк / Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
В.І. Балюк / Інструкція з техніки безпеки під час проведення практичних (лабораторних) робіт па урок
Інструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання
Підпис директора школи) Функціональні обов'язки вчителя інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання (завідувача кабінет) з охорони праці
Розділ VI документація кабінету інформатики та ікт

«Затверджено »

Наказ директора школи

№_____від_______20____р.

М.П. В.І. Балюк / ________

Інструкція з охорони праці №___

під час роботи па ЕОМ

1. Загальні вимоги безпеки праці

 1. До самостійної роботи па персональних електронно-обчис­лювальних машинах (ПЕОМ) допускаються особи, що досягли 18-річного віку, пройшли медичний огляд, інструктаж з охорони праці і навчання за спеціальною програмою.

 2. Під час роботи па ПЕОМ та інших пристроях, які входять до ПЕОМ, на працівника можуть виливати такі небезпечні та шкідливі фактори:

1.2.1. Електрострум. Випромінювання.

1.2.2. Перенапруга зору під час роботи з екранними пристроями, особливо за нераціонального розташування екрана по відношенню до очей.

 1. Освітлювальні установки повинні забезпечувати рівномірну освітленість і не повинні утворювати засліплювальних відблисків на клавіатурі й інших частинах пульту, а також на екрані дисплея в напрямку очей оператора.

 2. Дисплеї повинні розташовуватися за однорядного їх ро­зміщення на відстані не меншій ніж 1 м від стін; відстань між робо­чими місцями повинна бути не менша ніж 1,5 м. Забороняється встановлювати дисплеї екранами один проти одного.

 3. Кут нахилу екрана дисплея по відношенню до вертикалі по­винен складати 10-15 градусів, а відстань до екрана — 400-500 мм.

 4. У приміщеннях і па робочому місці необхідно підтримувати чистоту і порядок, проводити систематичне провітрювання.

 5. Про всі виявлені під час роботи несправності обладнання не­обхідно доповісти керівнику, у випадку аварії слід негайно припи­нити роботу для усунення аварійних обставин.

 1. Про кожний нещасний випадок очевидець, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні доповісти безпосеред­ньому керівникові робіт і вжити заходів щодо лікарської допомоги.

 2. Керівники, які не забезпечили дотримання вимог цієї інструкції, а також особи, які допустили порушення цих вимог, притягуються до відповідальності, згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи

2.1. Перевірити наявність та надійність захисного заземлення устаткування.

2.2. Перевірити стан електричного шнура та вилки.

2.3. Перевірити справність вимикачів та інших органів керування ПЕОМ.

2.4. Перевірити наявність та стан захисного екрана на дисплеї.

2.5. У разі виявлення будь-яких несправностей ПЕОМ не вмикати і негайно повідомити про це керівника.

3. Вимоги безпеки праці під час роботи

 1. Виконувати тільки ту роботу, яка входить в обов'язки пра­цівника.

 2. Вмикати і вимикати ПЕОМ тільки вимикачами, заборо­няється проводити вимкнення вийманням вилки з розетки.

 3. Забороняється оператору знімати захисні кожухи з облад­нання і працювати без них.

 4. Не допускати до ПЕОМ сторонніх осіб, які не беруть участь в роботі.

 5. Забороняється переміщати і переносити блоки, обладнання які знаходяться під напругою.

 6. Забороняється поправляти і заправляти фарбувальну стріч­ку на принтері під час роботи.

 7. Не палити па робочому місці.

 8. Суворо виконувати загальні вимоги щодо електробезпеки та пожежної безпеки.

 9. Самостійно розбирати та проводити ремонт електронної та електронно-механічної частини ПЕОМ категорично забороняється. Ці роботи можуть виконувати лише фахівці з технічного обслугову­вання ПЕОМ.
 1. ПЕОМ необхідно використовувати в суворій відповідності з експлуатаційною документацією на неї.

 2. Під час виконання роботи слід бути уважним, не звертати уваги на сторонні речі.

3.12. Про всі виявлені несправності та збої в роботі апаратури
необхідно повідомити безпосереднього керівника.

Режим праці та відпочинку

 1. Необхідно чітко виконувати встановлений режим праці та відпочинку, що враховує функціональну напруженість праці, ди­наміку систем організму та працездатності і передбачає обов'язкове виконання регламентованих перерв.

 2. Основною перервою є перерва па обід. Крім того, відпо­відно до особливостей трудової діяльності працівників на ПЕОМ, у режимі праці повніші бути додатково через кожну годину роботи перерви на 5—10 хв., а через 2 год. — па 15 хв.

 3. Кількість знаків, які опрацьовуються, не повинна переви­щувати 30-ти тисяч за 4 години роботи.

 4. Під час роботи з текстовою інформацією (у режимі введен­ня даних, редагування тексту та читання з екрана дисплея) най­більш фізіологічним є поява чорних знаків на світлому фоні.

4. Вимоги безпеки праці після закінчення роботи

 1. Відключити ПЕОМ від електромережі, для чого необхідно вимкнути тумблери, а потім витягнути штепсельну вилку з розетки.

 2. Протерти зовнішню поверхню ПЕОМ чистою вологою тка­ниною. При цьому не допускається використання розчинників, оде­колону, препаратів для чищення в аерозольній упаковці.

 3. Прибрати робоче місце. Скласти дискети у відповідні місця зберігання.


Відповідальність. За порушення пунктів інструкції винні притя­гуються до матеріальної, адміністративної і кримінальної відпові­дальності згідно з чинним Законом України про охорону праці.


5. Вимоги безпеки життєдіяльності в аварійних ситуаціях

У разі появи незвичного звуку, запаху паленого, самовільного вимкнення машини негайно припиніть роботу і повідомте про це безпосереднього керівника.


УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст) служби охорони праці установи, закладу освіти (заступник директора) __________________________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


Голова профкому

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)Схожі:

М. П. В.І. Балюк / Інструкція з охорони праці № під час роботи па еом iconІнструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики
До роботи на еом допускаються учні, які засвоїли правила техніки безпеки І мають відповідний стан здоров'я та навички роботи
М. П. В.І. Балюк / Інструкція з охорони праці № під час роботи па еом iconІнструкція № з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики
До роботи на еом допускаються учні, які засвоїли правила техніки безпеки І мають відповідний стан здоров'я та навички роботи
М. П. В.І. Балюк / Інструкція з охорони праці № під час роботи па еом iconІнструкція з охорони праці № вчителя інформатики навчального закладу
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 31-99 “Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальної...
М. П. В.І. Балюк / Інструкція з охорони праці № під час роботи па еом iconІнструкція № з охорони праці під час роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці
Для цього використовують сапки, розпушувачі. Учні під час виконання таких робіт, щоб запобігти
М. П. В.І. Балюк / Інструкція з охорони праці № під час роботи па еом iconДнаоп 00 15-98 інструкція з охорони праці при роботі на еом
До самостійної роботи на персональних електронно-обчислю вальних машинах (пеом) допускаються особи, що досягли 18-річного віку,пройшли...
М. П. В.І. Балюк / Інструкція з охорони праці № під час роботи па еом iconІнструкція № з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії
...
М. П. В.І. Балюк / Інструкція з охорони праці № під час роботи па еом iconПримірна інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час організації прогулянки
Щодо інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час організації прогулянки в дошкільному навчальному закладі
М. П. В.І. Балюк / Інструкція з охорони праці № під час роботи па еом iconІнструкція № з охорони праці під час кулінарних робіт І. Загальні положення
...
М. П. В.І. Балюк / Інструкція з охорони праці № під час роботи па еом iconІнструкція № з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті фізики
Щоб запобігти падінню під час проведення дослідів, скляні посудини­ (пробірки, колби) обережно закріплюйте в лапці штатива
М. П. В.І. Балюк / Інструкція з охорони праці № під час роботи па еом iconІнструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті фізики
Щоб запобігти падінню під час проведення дослідів, скляні посудини (пробірки, колби) обережно закріплюйте в лапці штатива
М. П. В.І. Балюк / Інструкція з охорони праці № під час роботи па еом iconІнструкція № з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті біології
Під час роботи в кабінеті біології будьте обережними, дотримуйтесь порядку й чистоти на робочому місці, виконуйте правила безпеки....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи