Методичні рекомендації для вчителів-логопедів відділу освіти Сквирського району на 2010-2011 навчальний рік вересень 2010 року
Методичні рекомендації для вчителів-логопедів відділу освіти Сквирського району на 2010-2011 навчальний рік вересень 2010 року icon

Методичні рекомендації для вчителів-логопедів відділу освіти Сквирського району на 2010-2011 навчальний рік вересень 2010 року
Скачати 79.46 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для вчителів-логопедів відділу освіти Сквирського району на 2010-2011 навчальний рік вересень 2010 року
Дата конвертації27.09.2012
Розмір79.46 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
джерело


Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет


Методичні рекомендації для вчителів-логопедів відділу освіти Сквирського району

на 2010-2011 навчальний рік


вересень 2010 року

Методична проблема, над якою працюватиме методичне об’єднання логопедів у 2010-2011 н.р.: «Форми взаємодії в роботі вчителя-логопеда з вихователями, вчителями, батьками по формуванню мовленнєвих навичок у дітей в процесі навчання, виховання, корекції як складової соціальної адаптації шляхом впровадження інтерактивних, проектних педагогічних технологій».

Вибір методичної проблеми викликаний тим, що наша держава, визнавши Конвенцію ООН про права дитини, підвищила увагу суспільства до проблем дітей з особливими потребами, намагається створити сприятливі умови для соціальної реабілітації дітей та включити їх в систему сучасних суспільних відносин, тобто починає формуватися нова культурна і освітня норма – повага до людей з особливими потребами. Соціальне інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір України – це один із напрямів гуманізації всієї системи освіти, що відповідає пріоритетам державної політики та має відображення у Національній Доктрині розвитку освіти.

Як підтверджують статистичні дані, нині в районі в загальноосвітніх навчальних закладах перебуває значна кількість дітей з особливостями психофізичного розвитку. Відповідно, проблеми їхнього навчання, виховання, надання належної соціальної допомоги потребують нагального вирішення.

Для успішного входження в суспільство таких дітей необхідна організація їх навчання і виховання в інтегрованих умовах, що забезпечить соціальний, емоційний та когнітивний розвиток кожної дитини з особливостями психофізичного розвитку з тим, щоб вона відчувала себе повноцінним учасником соціального життя.

Головною метою соціальної інтеграції в умовах загальноосвітнього закладу є створення умов для особистісного розвитку дитини, її творчої самореалізації та можливості бути корисною іншим людям.

^ Основними завданнями соціальної інтеграції є:

 • забезпечення прав дитини з особливостями психофізичного розвитку на отримання середньої освіти в умовах навчального закладу з комплексним поєднанням корекційно-реабілітаційних заходів;

 • всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків, здібностей;

 • формування ціннісних інтересів та потреб;

 • виховання в дітей прагнення до праці, забезпечення їх професійної підготовки;

 • виховання дитини як моральної і культурної людини з етичним відношенням до оточуючого світу і самої себе.

Діти з особливостями психофізичного розвитку, як правило, мають постійну соціальну дезадаптацію, що обмежує можливість їх інтеграції в соціумі. У зв’язку з цим, вчителям-логопедам, вихователям закладів освіти слід застосовувати заходи, пов’язані з покращенням стану соціальної адаптації, яка включає в себе такі напрямки:

 • встановлення довірливих відносин з дитиною, створення ситуації психологічного комфорту;

 • формування в дитини позитивної самооцінки;

 • формування мотивації досягнень;

 • створення умов для підвищення рівня навчання;

 • виховання правильних навичок поведінки в суспільстві;

 • підвищення рівня самоаналізу;

 • розвиток моральних уявлень, пізнавальних інтересів, розширення світогляду;

 • формування в дитини позитивних життєвих перспектив, визначення разом з нею шляхів самореалізації, сфер самоповаги.

Реалізація цих напрямків буде більш ефективною, якщо соціально- реабілітаційний процес буде підпорядкований формуванню особистості дитини і зорієнтований на гідні відносини з нею.

^ Соціально-реабілітаційна діяльність вчителів-логопедів має свої якісні характеристики. Найбільш загальні з них:

-цілеспрямованість (усвідомлення того, якими особистісними і психічними якостями повинна оволодіти дитина);

-опосередкованість (зв’язок унормованих понять – мовлення, норм моралі, цінностей);

-суб’єктивність (прояв індивідуальності дитини, наявність минулого досвіду, емоції, особливості міжособистісних відносин);

-інтенсивність (використання різних способів і засобів впливу на особистість);

-динамічність (наступність в реалізації поточних завдань в роботі з дитиною); ефективність (співвідношення досягнень до запланованих результатів).

Окрім цього, забезпечуючи діяльність дитини, вчитель-логопед перш за все, повинен направляти свої зусилля на тих дітей, в яких виникають труднощі під час входження в соціальний простір. Саме через це зміст і засоби досягнення визначених цілей, міжособистісних впливів у соціально-реабілітаційній практиці обумовлені специфікою розвитку дитини з особливостями психофізичного розвитку.

Таким чином, здійснення максимальної соціальної інтеграції в закладах освіти забезпечується створенням системи комплексної реабілітації, яка здійснюється у відповідності з програмою розвитку для кожної дитини.

Програма може бути представлена трьома основними етапами: адаптаційно-діагностичним, корекційним та інтеграційним, в кожному з яких реалізуються свої специфічні завдання.

^ На першому етапі проводиться діагностика особистісного розвитку дитини, визначаються шляхи її реабілітації.

Другий етап передбачає організацію роботи щодо реабілітації дитини, навчання педагогів, батьків реабілітаційним технологіям.

^ На третьому етапі підводяться підсумки комплексної реабілітації за визначений термін та шляхи інтеграції дитини в соціальне середовище.

Сучасна практика організації процесу соціальної інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку передбачає чимало прикладів комплексного підходу.

У деяких навчальних закладах освіти більше уваги приділяється розвитку соціальних умінь і навичок. Для цього організована мережа центрів, гуртків ремесел, комп’ютерного навчання, естетичного розвитку, які допомагають дітям засвоювати найбільш цікаві для них види прикладних ремесел, підвищувати свій освітній рівень. Такий підхід створює кращі умови для успішної соціалізації та трудової адаптації дитини.

Разом з цим, доцільним є комплексний вплив на дитину з особливостями психофізичного розвитку за всіма можливими напрямками: візуальному, мовленнєвому, емоційному. Тобто робота з дітьми може бути організована за узгодженою системою медичних, психологічних, педагогічних, культурологічних та інших заходів. Така система у роботі з дітьми позитивно впливає на корекцію й розвиток, на максимально повну й ранню їх адаптацію до соціального середовища. Вищезазначені підходи створюють такі соціальні ситуації, в яких діти на практиці пізнають і засвоюють не тільки найближче мікросередовище, а й багатогранну систему соціальних відносин.

^ Для соціальної інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку необхідно створювати наступні умови:

-надання кваліфікованої психолого-медико-педагогічної допомоги, з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів;

-максимальна свобода дітей у виборі дистанції і позиції спілкування та взаємодії;

-самостійність вибору для себе цікавого заняття;

-поради у спілкуванні краще подавати в альтернативній формі, що дозволяє дитині отримати можливість вибору;

-для збагачення емоціонального і поведінкового досвіду дітей збільшувати коло музично-розважальних і театралізованих програм, надаючи їм більше змістовності та привабливості;

-використання гри, як засобу невербального самовизначення дитини, відображення оточуючого світу і свого місця в ньому.

Тільки за таких умов соціальна інтеграція дітей з особливостями психофізичного розвитку може бути ефективною. При цьому особливо важливим є своєчасне виявлення відхилень у розвитку та здоров’ї дитини, здійснення своєчасної комплексної роботи з нею, що матиме позитивний вплив на підготовку її до інтегрованого навчання.

Значну роль в інтеграції навчально-виховного процесу відіграє психологічна готовність дитини і батьків до навчання, взаємодії з дітьми здоровими, а також готовність колективу прийняти таку дитину.

Соціальна інтеграція передбачає участь дітей з особливостями психофізичного розвитку у позакласній діяльності з іншими учнями навчального закладу (харчування, ігри, екскурсії, свята тощо) як у дошкільних так і в загальноосвітніх навчальних закладах.

У практиці роботи існують й інші типи інтеграції, які запроваджуються у роботі з дітьми, що мають особливості психофізичного розвитку, як от:

-функціональна – діти вищезазначеної категорії та їх однолітки навчаються в одному класі (при частковій інтеграції діти з особливостями психофізичного розвитку навчаються в окремому спеціальному відділенні або класі та відвідують лише окремі загальні шкільні заходи);

-зворотна – «здорові» діти відвідують спеціальну школу;

-спонтанна або неконтрольована – діти з особливостями психофізичного розвитку відвідують загальноосвітні класи без отримання додаткової спеціальної підтримки (існують підстави вважати, що у багатьох країнах чимало таких дітей залишається навчатися на другий рік).

Визначені типи інтеграції дозволяють дітям з особливостями психофізичного розвитку інтегруватися в середовище здорових однолітків, що підвищує їх соціальний досвід, позитивно впливає на комунікативні навички міжособистісних відносин в різних соціальних ситуаціях. З цією метою слід проводити спільні свята, спортивні заходи, розважальні ігрові програми та сприяти неформальному спілкуванню між дітьми. Показниками ефективності у цьому процесі можуть бути: порівняльні позитивні зміни особистості дитини за визначений період, здатність до адаптації і інтеграції в соціальне й економічне життя з урахуванням реабілітаційного потенціалу.

Було проведене спеціальне різноаспектне опитування, яке показало, що тільки третина вчителів масових шкіл, 45% вчителів спеціальних шкіл-інтернатів, біля 20% батьків цих дітей вважають, що в цілому суспільство гуманно й милосердно ставиться до цієї категорії дітей. Таким чином, вищезазначене вказує на те, що в суспільстві ще існує потреба в забезпеченні психологічної готовності до інтегрованого навчально-виховного процесу всіх його учасників.

А це означає, що робота вчителів-логопедів у закладах освіти потребує глибоких професійних знань, високих моральних якостей, впевненості в тому, що дитина з особливостями психофізичного розвитку може стати повноцінною особистістю.

Важлива роль в цьому відводиться співпраці з батьками, бо для більшості з них характерне порушення зв’язків з дитиною ще на ранніх ступенях розвитку, оскільки дорослий носій культури не може, не знає, яким чином передати дитині з порушеннями в розвитку той соціальний досвід, який здобуває дитина без спеціально організованих додаткових і спеціальних засобів, методів, шляхів навчання. У зв’язку з цим, важливим є індивідуальне консультування батьків лікарем-психіатром, вчителем-дефектологом, психологом, логопедом, знайомство батьків з корекційно-оздоровчим середовищем навчально-виховного закладу. Залучення батьків до групових та колективних форм роботи (батьківський клуб, дні відкритих дверей, Школа здоров’я, лекції-презентації) матимуть позитивний вплив на розв’язання актуальних проблем розвитку власної дитини.

Соціальна інтеграція передбачає динамічну систему, в ході якої здійснюється послідовна реалізація виникаючих під час взаємодії з дитиною тактичних завдань на шляху поновлення її соціального статусу.

Якість навчально-виховного процесу, буде визначатися тим, наскільки враховуються й реалізуються потенційні можливості навчання та розвитку кожної дитини з особливостями психофізичного розвитку, адже у дитини завжди є резерви розвитку, використання яких може дієво поліпшити якість її життя.

^ З метою успішної реалізації вказаної мети рекомендуємо ознайомитись з такою літературою:

1. Масенко В.В., Софій Н.З. Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник. – К.: ФО – П, 2007. – 180 с.

2. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. – М.: «Владос», 2004 – 196 с.

3. Александровская Э.М. Психологическое сопровождение школьников. – М.: «Академия», 2002. – 208 с.

4. Комплексна соціальна реабілітація вихованців інтернатних закладів: Матеріали обласної науково-практичної конференції 10 – 11.03.2004. – Долинськ, 2004 – 149 с.

5. Робота психолога з педагогічним колективом/ Упорядкування Гончаренко. – К.: «Шкільний світ», 2006 – 120 с.Схожі:

Методичні рекомендації для вчителів-логопедів відділу освіти Сквирського району на 2010-2011 навчальний рік вересень 2010 року iconПлан роботи методичного об’єднання логопедів Сквирського району на 2010-2011 н р. 2010 рік
Методичне об’єднання логопедів району є структурним підрозділом районного методичного кабінету, у своїй роботі керується Положенням...
Методичні рекомендації для вчителів-логопедів відділу освіти Сквирського району на 2010-2011 навчальний рік вересень 2010 року iconЗвіт про роботу методичного об’єднання вчителів-логопедів Сквирського району
Методичне об’єднання логопедів у своїй роботі керується Положенням про логопедичні пункти системи освіти, затвердженим наказом Міністерства...
Методичні рекомендації для вчителів-логопедів відділу освіти Сквирського району на 2010-2011 навчальний рік вересень 2010 року iconНаказ №337 м. Вільнянськ Про підсумки огляду художньої творчості працівників освіти 2010-2011 навчального року
Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2010-2011 навчальний рік, на виконання наказу по відділу освіти від 17. 05. 2011 №263...
Методичні рекомендації для вчителів-логопедів відділу освіти Сквирського району на 2010-2011 навчальний рік вересень 2010 року iconНаказ №279 Про надання грошової винагороди педагогічним працівникам закладів освіти Чугуївського району за 2010 2011 навчальний рік
Надати директорам закладів освіти Чугуївського району грошову винагороду за 2010-2011 навчальний рік у розмірі посадового окладу
Методичні рекомендації для вчителів-логопедів відділу освіти Сквирського району на 2010-2011 навчальний рік вересень 2010 року iconНаказ № Про підготовку серпневої конференції працівників освіти Бородянського району
Провести 27 серпня 2010 року серпневу конференцію працівників освіти Бородянського району "Про підсумки розвитку системи освіти Бородянського...
Методичні рекомендації для вчителів-логопедів відділу освіти Сквирського району на 2010-2011 навчальний рік вересень 2010 року iconРішення колегії по освіті від 22. 04. 2010 року «Про підсумки атестації педагогічних працівників Костянтинівського району у 2009-2010 навчальному році» та намічені задачі на 2010-2011 навчальний рік: Районна колегія по освіті вирішила
Провести роботу по пропаганді кращого педагогічного досвіду учителів району, який виявлено на протязі атестаційного періоду 2009-2010...
Методичні рекомендації для вчителів-логопедів відділу освіти Сквирського району на 2010-2011 навчальний рік вересень 2010 року iconРішення колегії від 27 серпня 2010 року Про підсумки діяльності системи освіти району у 2009-2010 навчальному році щодо забезпечення умов якісної освіти для населення та пріоритетні завдання щодо розвитку її доступності в новому 2010-2011
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу освіти райдержадміністрації Супруненко А. Г.(додається), колегія
Методичні рекомендації для вчителів-логопедів відділу освіти Сквирського району на 2010-2011 навчальний рік вересень 2010 року icon2011-2012 навчальний рік I засідання – серпень 2011
Тематика засідань методичного об’єднання вчителів – логопедів загальноосвітніх шкіл м. Марганця
Методичні рекомендації для вчителів-логопедів відділу освіти Сквирського району на 2010-2011 навчальний рік вересень 2010 року iconНаказ № Про встановлення тижневого навантаження, призначення класних керівників, класоводів І завідуючих кабінетами на 2010-2011 навчальний рік Відповідно до робочого навчального плану школи та належної організації навчально-виховного процесу наказу ю
...
Методичні рекомендації для вчителів-логопедів відділу освіти Сквирського району на 2010-2011 навчальний рік вересень 2010 року iconНаказ №129/01 Про перевірку стану готовності закладів освіти району до початку 2010/2011 навчального року
Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2010/2011 навчального року в Бородянському районі, згідно з річним планом роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи