Наказ №44 Про вивчення стану викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах району icon

Наказ №44 Про вивчення стану викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах району
Скачати 121.65 Kb.
НазваНаказ №44 Про вивчення стану викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах району
Дата конвертації18.04.2013
Розмір121.65 Kb.
ТипНаказ
джерело
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ


Н А К А З

01.02.2013

Чугуїв

44Про вивчення стану викладання

англійської мови в загальноосвітніх

навчальних закладах району


На виконання наказу відділу освіти від 21.01.2013 року № 29 «Про проведення експертизи стану викладання предметів інваріантної складової робочих навчальних планів закладів освіти району у 2012-2013 навчальному році» та з метою вивчення рівня результативності контролю за станом викладання навчальних дисциплін в закладах освіти району, керуючись ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»


НАКАЗУЮ:


1. Районному методичному кабінету (Ткачовій Т.В, Алексенко Н.Г.):

1.1.Організувати експертизу рівня викладання англійської мови та рівня контролю адміністрацій навчальних закладів за станом викладання предмету в навчальних закладах району: Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Коробочкинському НВК, Малинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 18.02.2013р.- 24.02.2013р.

1.2. Проаналізувати стан контрольно-аналітичної діяльності адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів щодо забезпечення якості навчання іноземної мови у 1-х класах в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

1.3. Розробити інструментарій для проведення експертизи рівня викладання англійської мови та рівня контролю адміністраціями за станом викладання предмета.

2. Створити комісію та затвердити її склад для проведення експертизи стану викладання англійської мови в навчальних закладах району (додаток 1) та графік проведення експертизи стану викладання англійської мови в навчальних закладах району (додаток 2).

3. Членам комісії:

3.1.Здійснити експертизу стану викладання англійської мови відповідно до протоколів експертизи ( протоколи додаються).

3.2.Результати перевірки узагальнити в аналітичній довідці та підготувати проекти наказів про вивчення предмету.

4. Керівникам навчальних закладів Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Коробочкинського НВК, Малинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів:

4.1. Провести самоаналіз рівня викладання англійської мови згідно з протоколами.

4.2. Забезпечити належні умови для роботи комісії в навчальних закладах, зазначених в п.п.1.1. наказу.

5. Методистам з навчальних дисциплін та виховної роботи методичного кабінету відділу освіти (Ткачовій Т.В., Алексенко Н.Г.) довести даний наказ до відома керівників навчальних закладів району.

До 05.03.2013р.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Волосенко Л.М.


Начальник відділу освіти Є.О. Ляхович-Звєрєва

райдержадміністрації


Ткачова,

Алексенко 2 21 64


Візи:


Заступник начальника відділу освіти

райдержадміністрації Л.М. Волосенко


Завідуюча методичним кабінетом

відділу освіти райдержадміністрації В.О. Кривоніс


Юрист відділу освіти

райдержадміністрації П.В. Ігольник


З наказом ознайомлений Т.В.Ткачова

Н.Г. Алексенко


Додаток 1

до наказу по відділу освіти

від 30.01.2013 № 44


Склад комісії

для проведення експертизи стану викладання англійської мови

в навчальних закладах району:


Ткачова Т.В. – методист РМК;

Алексенко Н.Г. – методист РМК;

Смирнова М.В. – керівник РМО вчителів англійської мови,

вчитель англійської мови Малинівської гімназії;


Додаток 2

до наказу по відділу освіти

від 30.01.2013 № 44


Графік

проведення експертизи стану викладання англійської мови

в навчальних закладах району:


20.02.2013 – Малинівська ЗОШ І-ІІІ ст.

21.02.2013 – Коробочкинський НВК

22.03.2013 – Есхарівська ЗОШ І-ІІІ ст.


Протокол № 1

проведення експертизи результативності контролю

за станом викладання англійської мови

в _____________________________________
п/п

Напрями діяльності

Складові діяльності

Зауваження та пропозиції

Ступінь реалізації показників
самооцінка

експертна оцінка

1^ Результативність контролю адміністрації за станом викладання предмета1. Наявність перспективного плану вивчення предмету.


2. Наявність наказів про вивчення предмета (1 раз на 5 років). Повнота та глибина наказів.


3. Інструментарій для вивчення предмета (кваліметричні моделі, протоколи аналізу і самоаналізу, анкети для вчителів і учнів).


2

^ Повнота та глибина вивчення предмету та аналізу

4. Аналіз статистичних даних (результати анкетування учнів, вчителів, кваліметричні моделі)

5. Підсумки проведення контрольних робіт, порівняльний аналіз з тематичним оцінюванням (визначення об’єктивності оцінювання учнів).

6. Експертиза календарно-тематичного планування, науково-методичного забезпечення.

7. Експертиза поурочного планування (оптимальність вибору цілей, змісту, форм та методів навчання).

8. Відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів (кількість, висновки та рекомендації).

9. Наявність аналітичних довідок

  • представлення даних у табличній та графічній формах

  • рекомендації для вчителів

10. Підсумковий наказ про результати вивчення предмету.

11.Об’єктивність висновків про вивчення стану викладання навчального предмета

12. Повнота та об’єктивність інформації про ефективність діяльності вчителя та рівень навчальних досягнень учнів


3

^ Результативність навчально-виховного процесу (олімпіади, МАН, зовнішнє незалежне оцінювання)Всього балів:


Протокол № 2

проведення експертизи стану викладання

англійської мови

в _____________________________________

Вчитель __________________
п/п

Напрями діяльності

Складові діяльності

Зауваження та пропозиції

Ступінь реалізації показників
самооцінка

експертна оцінка

1^ Організація навчально-виховного процесу


1. Навчально-методичне забезпечення викладання предмету (наявність кабінету, програми з предмету, факультативів, поурочних та календарно-тематичних планів, інструктивно-методичні матеріали з питань викладання предмету, інструкції щодо заповнення журналів, критерії оцінювання знань учнів)


2. Використання додаткової літератури, місцевого матеріалу на уроках


3. Наявність різнорівневих завдань, тестів для проведення підсумкової атестації, контрольних робіт.


2

^ Поурочні плани

1. Відповідність поурочних планів календарному плануванню, програмі.

2. Якість планування (діагностичність здійснення педагогічного відбору особистісно-орієнтованих прийомів навчання, планування спільної діяльності з учнями).

3. Рівень оцінювальної діяльності вчителя на уроці (яким чином учитель оцінює навчальні досягнення учнів)

4. Творчі пошуки вчителя. Упровадження інноваційних педагогічних технологій, перспективного педагогічного досвіду.

5. Участь в методичній роботі (МО, творчі групи, семінари, наробки дидактичного матеріалу)

6. Передбачення в плані всіх елементів структури обраного уроку.

7. Демонстрація методів, форм, прийомів роботи з класом, що направлені на досягнення мети.

8. Завдання (питання), які пропонуються учням на різних етапах уроку.


3

Класні журнали

1. Відповідність записів в журналі календарному плануванні (відповідність програмі).

2. Виставлення тематичних оцінок відповідно до критеріїв оцінювання.

3. Чіткість, охайність записів, обгрунтованість виправлень.

4. Якість обліку відвідування учнів.

5. Обгрунтованість тематичних оцінок.

6. Правильність виставлених оцінок та записів.

7. Ознайомлення вчителів із зауваженнями, пропозиціями під розпис.

8. Дотримання графіка проведення контрольних робіт (окремо на 1-й та 2-й семестр), їх кількість відповідно до вимог.4

Робочі зошити учнів

1. Різноманітність видів робіт.

2. Обсяг домашніх завдань (їх виконання).

3. Використання різнорівневих завдань.


5

Зошити (аркуші) для тематичного оцінювання

1.Використання тестових технологій.

2. Перевірка зошитів з контрольних робіт та їх якість.

3. Робота над помилками.


6

Здійснення навчального процесу

1. Зміст навчання, його відповідність основним принципам.

2. Оптимальне поєднання методів навчання на уроці.

3. Забезпечення різноманітного і систематичного навчального контролю знань учнів.

4. Спрямованість уроку на розвиток пізнавальних процесів: уваги, уявлень, пам’яті, мислення, підбір відповідних завдань.

5. Психологічний мікроклімат на уроці.7

Результативність навчального процесу

1.Рівень навчальних досягнень учнів (за тематичним оцінюванням).

2. Участь в конкурсах, турнірах.

3. Позакласна робота з предмету (предметні тижні, додаткові заняття)
Всього балів:


Дата проведення експертизи:

Керівник навчального закладу:

Члени комісії:Схожі:

Наказ №44 Про вивчення стану викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №52 Про експертизу стану викладання російської мови у загальноосвітніх навчальних закладах району у 2011-2012 навчальному році
Згідно з планом роботи відділу освіти на 2012 рік та з метою вивчення стану викладання російської мови у загальноосвітніх навчальних...
Наказ №44 Про вивчення стану викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №143 Про вивчення стану викладання біології в загальноосвітніх навчальних закладах району
«Про проведення експертизи стану викладання предметів інваріантної складової робочих навчальних планів 2011-2012 навчального року»...
Наказ №44 Про вивчення стану викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №79 Про проведення експертизи стану викладання української мови та читання учнів 3-4 класів в загальноосвітніх навчальних закладах району
«Про проведення експертизи стану викладання предметів інваріантної складової робочих навчальних планів 2011-2012 н р.» та з метою...
Наказ №44 Про вивчення стану викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №119 Про вивчення стану викладання математики в загальноосвітніх навчальних закладах району в 2011-2012 навчальному році
Здійснити з виїздами на місця перевірку стану викладання математики в загальноосвітніх навчальних закладах згідно з графіком (додаток...
Наказ №44 Про вивчення стану викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №76 Про проведення експертизи стану викладання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах Чугуївського району
«Про проведення експертизи стану викладання предметів інваріантної складової робочих навчальних планів 2011-2012 н р.» та з метою...
Наказ №44 Про вивчення стану викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №78 Про проведення експертизи стану викладання предмету «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах Чугуївського району
«Про проведення експертизи стану викладання предметів інваріантної складової робочих навчальних планів 2011-2012 н р.» та з метою...
Наказ №44 Про вивчення стану викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №62 м. Ніжин Про вивчення стану викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах
Знз з 08. 02. 2010р по 19. 02 2010р була здійснена перевірка стану викладання української мови у закладах освіти
Наказ №44 Про вивчення стану викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №88 Про проведення експертизи стану викладання історії в загальноосвітніх навчальних закладах освіти Чугуївського району
«Про проведення експертизи стану викладання предметів інваріантної складової робочих навчальних планів 2011-2012 н р.» та з метою...
Наказ №44 Про вивчення стану викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №47 Про вивчення стану викладання предмета фізична культура у загальноосвітніх навчальних закладах району у 2012-2013 н р
На виконання п. 3 плану роботи відділу освіти районної державної адміністрації на 2013 рік, з метою вивчення стану викладання предмета...
Наказ №44 Про вивчення стану викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №60 Про вивчення стану викладання основ здоров'я в загальноосвітніх навчальних закладах району в 2011-2012 навчальному році
Куп’янської районної державної адміністрації на 2012 рік, з метою здійснення контролю за якістю знань та станом викладання в загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи