Заняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то icon

Заняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то
Скачати 94.42 Kb.
НазваЗаняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то
Дата конвертації14.10.2012
Розмір94.42 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /Лекц_х/Лекц_я ь10.doc
2. /Лекц_х/Лекц_я ь11.doc
3. /Лекц_х/Лекц_я ь12.doc
4. /Лекц_х/Лекц_я ь13.doc
5. /Лекц_х/Лекц_я ь14.doc
6. /Лекц_х/Лекц_я ь15.doc
7. /Лекц_х/Лекц_я ь16.doc
8. /Лекц_х/Лекц_я ь17.doc
9. /Лекц_х/Лекц_я ь18.doc
10. /Лекц_х/Лекц_я ь2.doc
11. /Лекц_х/Лекц_я ь3.doc
12. /Лекц_х/Лекц_я ь4.doc
13. /Лекц_х/Лекц_я ь5.doc
14. /Лекц_х/Лекц_я ь6.doc
15. /Лекц_х/Лекц_я ь7.doc
16. /Лекц_х/Лекц_я ь8.doc
17. /Лекц_х/Лекц_я ь9.doc
18. /Лекц_х/Лекция ь1.doc
Заняття: Особливості використання прийменників професійному мовленні. С. Р №6
Заняття: Синтаксичні особливості професійних тестів. Вставні слова та дієприслівникові звороти
Заняття: Складні випадки керування й узгодження. С. Р. №7
Заняття: Укладання документів щодо особового складу та розпорядних документів (резюме, наказ, розпорядження)
Заняття: Укладання довідково-інформаційних документів (листи-запити, листи-відповіді, лист-пропозиція, лист-замовлення, рекламний лист). Етикет ділового листування. С. Р№8
Заняття: Укладання довідково-інформаційних документів (листи-запити, листи-відповіді, лист-пропозиція, лист-замовлення, рекламний лист). Етикет ділового листування. С. Р№8
Заняття: Укладання документів з господарсько-договірної діяльності (договір, трудова угода, контракт)
Заняття: Укладання обліково-фінансових документів (відомість, накладна) С. Р. №9
Заняття: Укладання організаційних документів (положення, статут, інструкція, правила) мк №2
Занття : Види усного спілкування. Види І жанри публічних виступів. Ділова бесіда. Телефонна розмова
Тема власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні. Терміни, виробничо-професійні та науково-тех­нічні професіоналізмі!, фразеологізми С.
Тип заняття: комбінований
Заняття: Номенклатурні назви в професійному мовленні. Географічні назви з номенклатурними словами та без них. С. Р. №4
Заняття: Особливості перекладу текстів українською мовою. Комп’ютерний переклад текстів. Мк 1
Особливості використання іменників у ділових паперах
Тема заняття: Особливості використання числівників у професійному мовленні. Зв’язок числівників з іменниками Мета заняття
Заняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то
Хід заняття Мова І професія

Тема заняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то.

Мета заняття: з’ясувати особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні; безособові дієслівні форми на, -но, -то;

Розвивати навички грамотного письма, комунікативні уміння; виховувати любов до рідного слова


Тип заняття: комбінований

Обладнання: підручники


План


  1. Використання дієслних форм у професійному мовленні

  2. Безособові дієслівні форми на, -но, -тоЛітература


1.Бабич Н.Д. Ділова українська мова.- Чернівці, 1996.

2.Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери.-К.,1998.

З.Горбула О.Д. Ділова українська мова: Навч.посібник.-К.,2000.

4.3арицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення.Практикум.-Донецьк, 1997.

5.3убков М.Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник.-Харків, 1999.

б.Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення.-Харків,2001.

7Івченко А. Тлумачний словник української мови - Х:Фоліо,2001.

8.Нелюба А. Теорія і практика ділової мови.-Х.,1997.

9.Новий російсько-український словник- довідник/Уклад.: С.Я.Єрмоленко та ін.-К.,1997.

10.Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник.-К.: Либідь,2000.

11.Пустовіт Л.О. та ін. Словник іншомовних слів.-К.: Довіра,2000.

12.Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лексика.-К.,1995.

13.Російсько-український словник наукової термінолопї.-К.,1994.

14.Фразеологічний словник української мови/ За ред. Л.С.Паламарчук.-К.,1993.


Хід заняття

Безособова предикативна форма на -но, -то

1. Незмінювана форма дієслова твориться від пасивних дієприкметників шляхом заміни закінчення на суфікс -о: на­писаний - написано, забитий - забито, зроблений - зроблено, розглянутий - розглянуто.

Ця форма, як і безособові дієслова, уживається в ролі при­судка в безособових реченнях. При ній не буває підмета, але є прямий додаток, виражений 3. (чи Р.) відмінком без приймен­ника: рішення прийнято, звіт заслухано, усі роботи розгляну­то, помилок не помічено.

2. Використовувати форму на -но, -то треба замість пасивних дієприкметників, коли є потреба наголосити на дії, а не на ознаці.

Від форм пасивних дієприкметників вони відрізняються тим, що не змінюються і в реченні виконують тільки предикативну функцію: виступають головним членом безособового речення, наприклад: Усім надано рівні можливості.

Слід писати: Постанову прийнято одностайно; а не По­станова прийнята одностайно; але: Бійці були виснажені після важкого бою.

3. Безособова форма виражає дію, минулу недавно: Останній урок закінчено, книжки здано. Якщо ж ідеться про давно за­кінчену або майбутню дію, то додається допоміжне дієслово було або буде: На нашому подвір'ї було посаджено кущі калини й горобини;Незабаром буде пущено нову лінію метрополітену.


Особливості використання дієслівних форм у ділових паперах

1. Треба використовувати тільки книжні дієслова та їх фор­
ми: активізувати, дезінформувати, деномінувати, добираєть­
ся, домінувати, дрейфуючи, знаменувати, подається, регла­
ментувати, символізувати, формулюючи
й т. ін.).

неправильно правильно

важити зважувати

рихтуватися збиратися

балакати говорити

слабувати хворіти

договорюватися домовлятися

поспівати устигати

пришедші які (що) прийшли

позичати авансувати

відчитуватися звітувати

повідати розповідати, повідомляти,

інформувати

тикати говорити «ти»

сидя сидячи

шоферувати працювати шофером

сипонути насипати

2. Уникати умовного способу:

неправильно правильно

Підприємства змогли б вико- Підприємства виконають
нати замовлення, якби,?. (зможуть виконати)


замовлення, якщо...

Виконавець повідомив би Вас завчасно, коли б... Завчасне повідомлення - виконавця можливе лише

за умов...

3. Уживаючи ті чи інші форми наказового способу, слід ураховувати конкретну ситуацію, умови спілкування та норми мовного етикету.

4. В актах, наказах, розпорядженнях, службових листах, інструкціях, дорученнях та под. уживають неозначену форму дієслова (інфінітив).

Але слід пам'ятати, що нормативною є форма на -ти, а не на -ть:

неправильно правильно

говорить говорити

запроваджувать запроваджувати

5. У документах більшість дієслів має форму 3-ї особи од-| нини, але неприпустиме використання коротких форм:

неправильно правильно

допомога допомагає

оббіга оббігає

,6. Надавати перевагу активним конструкціям над пасивни­ми або ж використовувати безособову конструкцію з дієслів­ними формами на -но, -то. У таких текстах ідеться про на-I слідки якихось заходів чи подій у момент мовлення:

\ неправильно правильно

Завдання було достроково Наша група достроково

виконане нашою групою виконала завдання.

Головна увага ним Головну увагу він приділив...

приділяється...

Інспектори, які Інспектори, яких призначає

призначаються комісією... комісія...

Випробування проводяться Випробування проводять

у запланованому режимі. (проведено) у заплано­ваному режимі.

7. Не вживати розмовних (калькованих) та дієслівних форм теперішнього часу:

неправильно правильно

носе носить

робе робить

8. Уживати теперішній час на позначення майбутнього, якщо акцентується обов'язковість чогось: Мітинг розпочинається завтра об 11.00.

9. Уникати вживання форм давноминулого часу:

неправильно правильно

інформація надходила була інформація надходила

я виконав був я виконав

проект (були) узгодили були проект узгодили

звернення надійшло було звернення надійшло

10. Не порушувати норми вживання форм залежного слова:

неправильно ~ правильно

свідчити факти свідчити про факти

відзначати про успіхи відзначати успіхи

довести про інформацію довести інформацію

опанувати професією опанувати професію

доторкатися приладу доторкатися до приладу

піклуватися за (кого) піклуватися про (кого)

шкодувати гроші шкодувати грошей

11. Надавати перевагу складеним формам дієслів недоко-наного виду в майбутньому часі:

неправильно правильно

завтра відпочиватимемо завтра будемо відпочивати

перерахуватимемо будемо перераховувати

працюватимем сьогодні будемо працювати сьогодні

розпочинатиметься буде розпочинатися

12. Широко використовувати дієприкметники та дієприслів­ники, але уникати ненормативних форм або заміняти їх імен­никами, іменниками із прийменниками (описова конструкція), дієсловами:

неправильно правильно

оточуюче середовище довкілля; навколишнє середо-

вище

знаючий працівник обізнаний працівник; тямущий

(тямкий) працівник, який добре знає (розбирається, володіє)

керуючий відділом керівник відділу

бувші учасники колишні учасники

туючий запитувач; який (той, хто)

запитує (задає запитання)

подорожуючий подорожній; той, хто подорожує

грачючий який грає; гравець

рахуючий прибутки рахівник; який (хто) рахує

прибутки

головуючий зборами голова зборів

пануюча думка панівна думка

знеболюючий засіб засіб знеболення

перемігший переможець; який (що) переміг

ріжучий інструмент різальний інструмент

спрямовуюча рейка напрямна рейка

кажучий промову мовець; який (хто) говорить

початкуючий поет поет-початківець г

відстаючий клас клас, котрий (який, що)

відстає, відсталий клас захоплюючий краєвид захопливий, привабливий,

принадний краєвид

хвилюючі враження зворушливі враження

хвилюючий стан бентежний стан

хвилююча новина животрепетна (збудна) новина

не дивлячись на незважаючи (невважаючи) на

об'єктивні причини об'єктивні причини

ведучий архітектор провідний архітектор

лікуючі властивості лікувальні властивості

Однак окремі форми активних дієприкметників теперішнього часу з суфіксами -уч (-юч), -ач (-яч) почали використовувати, але у функції означення, а не головного компонента дієприкмет­никового звороту, наприклад:

неправильно правильно

добробут, зростаючий зростаючий щороку добробут щороку (або добробут, що зростає

щорічно)

Це ж стосується й активних дієприкметників минулого часу із суфіксом -л-:

неправильно правильно

яблука, замерзлі від морозу замерзлі яблука Сабо яблука,

що замерзли від морозу)

Сфера використання активних дієприкметників — в ос­новному термінологічна лексика1: блукальний нерв, кроків ний екскаватор, повідне, тягове колесо, різальний диск, то нізувальні речовини, резонуюча камера, діючий вулкан, носій на (несна) поверхня крила, працюючий двигун, лімітуваль-. ний режим.

13. Форми 2-ї особи однини, 1-ї та 2-ї особи множини до­зволяють уникати форми давайте в наказовому способі. Обій­тися без неї можна й за допомогою додаткових слів.

неправильно правильно

давайте проголосуємо проголосуймо

давайте почнемо є пропозиція почати

або пропоную почати

давайте привітаємо прошу привітати нашу гостю

нашу гостю або вітання нашій гості

Дієслово давайте вживається лише у своєму прямому зна­ченні, коли ця форма заохоти поєднується з іменником, що означає певні предмети: Давайте Ваші посвідчення; Розрахун­ки і креслення давайте мені.

Хоча й у цих випадках інтонаційно та за допомогою невер-бальних засобів (жесту) можна спонукати до дії: Ваші посвідчен­ня, будь ласка; Прошу розрахунки і креслення.

14. Існує дві рівнозначні форми написання дієслів із числів­никами: а) Шість бригад не виконало (не виконали) план. Але за непрямого порядку слів лише — Не виконало план шість бригад; б) Двоє студентів пішло до їдальні (сумісна дія — пішли разом); Двоє студентів пішли до їдальні (роз'єднана дія — кожен пішов окремо).

15. Із кількісними словами ряд, низка, більшість, меншість, багато, мало, кількість дієслова вживаються в однині: ряд підприємств надіслав, більшість працівників з'явилося.

16. Якщо субстантивне слово виражено числівниками: сто, тисяча, мільйон, мільярд та под., то дієслово слід уживати в од­нині: сто гривень витрачено; тисячу тонн завезено.

17. За наявності слів разом, спільно дієслово (присудок) ста­виться в однині'. Адміністрація заводу спільно із профкомом розглянула... Але ставиться у множині, коли однорідні підмети вжиті через кому або через сполучники і, й (та у значенні і): Адміністрація заводу та профком розглянули...

18. Дієслово вибачаюсь (-ся) має у своєму складі колишній займенник ся, що був формою від себе — я, порівняйте: збираю­ся (я збираю себе), умиваюся (я вмиваю себе). Отже:

неправильно правильно

Я вибачаюсь (-ся), Вибачте мені (даруйте, пере-

вибачаюсь (-ся) прошую); прошу вибачення.

Пробачте!

Ла це треба вибачитися За це треба попросити проба­чення або Треба перепросити.

Я хочу вибачитися Даруйте, завинив (винуватий).

Я не хотів завдати Вам при­крощів (Вас образити)! Прошу Вас, не ображайтеся. Я завинив перед Вами. Мені дуже прикро (жаль,

шкода), що так сталося. Я завдав Вам стільки клопоту (прикрощів, турботи, хви­лювань, неприємностей)! Я відчуваю провину перед Вами.

19. Слід уникати лінгвістично необгрунтованого вживання частки -ся, -сь:

неправильно правильно

Робота аналізується за Роботу аналізують за такими такими вимогами. вимогами.

20. Дія, названа присудком, і дія, названа дієприслівником, обов'язково мають виконуватися одним суб'єктом:

неправильно правильно

Замовляючи проспекти Замовляючи проспекти у видавництві «Майдан», у видавництві «Майдан», вони вам коштуватимуть ви заплатите за них на 30% дешевше. на 30% менше.

Узагальнюючи довідкові Узагальнюючи довідкові матеріали, нашу увагу матеріали, ми звернули увагу

привернув минулорічний акт на минулорічний акт інвентаризації. інвентаризації.


Вправа1 Перекладіть подані дієприкметники українською мовою.

Разграбленный, командующий, истекший, насмотревшийся, оплаченный, вышедший, трощенный, сконцентрированный, дошедший, заземленный, смевший, зазеленевший, планирующий, ведущий, вышестоящий, проникающий, жизнеутверждающий

Вправа2 Перекладіть подані словосполучення українсь кою мовою. Поставте дієслова у формі 2-ї особи множини нака­зового способу.

Наложить штраф, вызвать по служебным делам, обрисоватг> способы исследования, появиться вовремя, принять к сведению, объявить выговор, выплатить пособие, начать в 10.00, объяснить поступок, прийти к началу, рассказать подробно, пересесть на

другое место, выучить норвежский язык, отправить по почте, отправиться в командировку, быть рядом, сообщить немедленно, перевести на конкретный счёт, перевести с датского языка.

Вправа3 Складіть речення з поданими словами

Викликати – спричиняти

Дати – подати – надати

Плата – зарплата

Прийти – дійти

Вирішили – розв’язати

Зайняти – посісти


Домашнє завдання: вивчити лекціюСхожі:

Заняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то iconПрийменник у професійному мовленні
Прийменником називається службова частина мови, що охоплює слова, якими уточнюються граматичні значення іменників і які служать для...
Заняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то iconПлан проведення психолого-педагогічного семінарів- практикумів у Китайгородській зош на 2012-2013 н р. І заняття ( жовтень )
Використання нестандартних форм і методів навчання для підвищення рівня навчальних досягнень з біології та географії
Заняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то iconСамоаналіз заняття
У групі 5 хлопців. По психолого-педагогічній характеристики по Певзнер М. С. до I неускладненої форми олігофренії відносяться Чередніченко...
Заняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то iconМ. Херсон Корекційне заняття
Вчити дітей правильно вимовляти та диференціювати звуки л- л’, співвідносити звук л з буквою Л, вчити утворювати склади, словосполучення,...
Заняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то iconТема заняття
Креслення серветки квадратної І прямокутної форми. Виготовлення викрійки. Обробка зрізів
Заняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то iconЗаняття Сучасне заняття гуртка
Методичні вимоги до заняття. Відповідність методів навчання формам організації занять
Заняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то iconПлан-конспект уроку до т ур. 23 Тема програми: Система управління базами даних Access. Темауроку: Створення І використання форм та звітів
Навч. Вих. Мета: Ознайомити учнів зі створенням та використанням форм та звітів у таблицях. Вчити правильній організації робочого...
Заняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то iconСуслова Тетяна Казимирівна в цій методичній розробці висвітлено методи, форми І прийоми використання творів І. Франка на урок
В цій методичній розробці висвітлено методи, форми І прийоми використання творів І. Франка на уроках історії України. При використанні...
Заняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то iconЗаняття 3 Роль води в життєдіяльності організмів
Вода має унікальні особливості, які дали змогу цій речовині зайняти найвагоміше місце на планеті
Заняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то iconСемінар № наука – чинник духовного розвитку суспільства
Мета заняття: закріпити знання студентів про особливості наукової діяльності та стимулювати до самостійних наукових пошуків
Заняття: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Дієслівні форми на, -но, -то iconАналіз логопедичного заняття (автора статті, на жаль, не знаю, знайдено в Інтернеті.)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи