Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2011- 2012 навчальний рік icon

Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2011- 2012 навчальний рік
Скачати 149.03 Kb.
НазваАналіз навчально-виховної роботи школи за 2011- 2012 навчальний рік
Дата конвертації13.04.2013
Розмір149.03 Kb.
ТипДокументи
джерело

Аналіз навчально-виховної роботи школи

за 2011- 2012 навчальний рік        Педагогічний  колектив Юр'ївської середньої загальноосвітньої  школи  у  2011-2012  навчальному  році  працював  над  втіленням  у  життя  законодавства  про  реформування  і  розвиток  загальноосвітньої  школи  та  практичною  реалізацією  основних  положень  Національної  доктрини  розвитку  освіти  України.

В  основу  діяльності  школи  покладено  діючі  законодавчі  та  освітні  нормативні  документи  України. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- статут  школи,   зареєстрований  Юр'ївською районною державною адміністрацією від 05.02.1999р. за №56.

- правила внутрішнього трудового розпорядку,   затверджені  зборами  трудового   колективу  у  березні  2001 року.

Типові  документи  відповідають  діючому  законодавству,  всім  нормативним  документам,  що  регламентують  перебування  учнів  у  закладі  освіти,  Конвенції ООН "Про права дитини".

            Продовжувалася  робота  над  втіленням  Концепції  12-річної  середньої  загальноосвітньої  школи.  Забезпечувалося  право  дітей  6-18  років  на  повну  загальну  середню  освіту.

Педагогічний  колектив  спрямовує  свою  діяльність  на  реалізацію  проблемних  питань  школи  та  селища.

Основними  напрямками  роботи  школи  є:  вивчення  історії  рідного  краю,  ознайомлення  учнів  з  культурною  спадщиною  українського  народу,  з  народними  традиціями,  формування  в  учнів  кращих  якостей  національного  характеру,  виховання  громадянина  України;  використання  сучасних  інформаційних  технологій  в  управлінській  діяльності  та  навчально-виховному  процесі  загальноосвітньої  школи.

У  школі  навчалося  297  учнів  у  17-ти  класах.

         34  учні  закінчили  навчальний  рік  із  високим  рівнем  знань (11,6 %),  достатнім  -  90  учнів  (30,3%),  135 учнів - з  середнім  рівнем  знань  (45,5%), з початковим рівнем – 2 учні (0,67%).  За результатами річного оцінювання 15 учнів 2-4 класів та 13 учнів 5-10 класів нагороджені Похвальним листом, 5 учнів нагороджені золотою медаллю, 1 учень – срібною.

            Із  випускників  9-го  класу  здобуватиме  повну  середню  освіту  у  навчальних  закладах  І-ІІ  рівня  акредитації  - 8 учнів,  у  ПТУ  - 8 учнів, в 10 класі – 21 учень.

Навчально-виховний процес було організовано відповідно до наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти облдержадміністрації, відділу освіти Юр'ївської райдержадміністрації на основі навчального плану школи та навчальних програм з предметів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Викладання навчальних дисциплін здійснювалось державною мовою.

На вивчення предметів навчального плану в 2011-2012 навчальному році було виділено 474 годин. Із них 30 годин на вивчення варіативної складової: російської мови, додаткові заняття з фізкультури, інформатики, факультативу «Європейський вибір» та факультативу з інформатики.

У  школі  значна увага приділяється     профільній  освіті. Так, учні 11 класу навчалися по історичному профілю, учні 10-го класу по профілю української філології. Учні 2-4 класів мали змогу вивчати курс «Сходинки до інформатики», російську мову.

Навчальні екскурсії в 1-4 класах та навчальні екскурсії і навчальна  практика  у  5-8-х  класах  проведена  у  відповідності  до  рекомендацій  Міністерства  освіти  і  науки  України.

Документація  школи  (фіксація  рівня  навчальних  досягнень  учнів  у  класних  журналах,  особових  справах)  ведеться  з  дотриманням  єдиного  мовного  режиму.

Систематично  проводиться  перевірка  дотримання  єдиного  мовного  режиму:  стану  ведення  учнівських  зошитів,  щоденників.

Проведення  та  оцінювання  практичних,  лабораторних,  самостійних  робіт,  проводяться  згідно  з  навчальними  програмами  та  оцінюються  згідно  з  критеріями  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  і  враховується  при  тематичному  оцінюванні.

В школі  створюються  умови  для  розвитку  здібностей  обдарованих  дітей  та  заохочення  їх  до  творчої  самостійної  роботи.  Але, на жаль, в минулому навчальному році учні школи не стали переможцями І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад. Тому вчителям-предметникам слід посилити роботу з обдарованими та здібними учнями, активізувати позакласну роботу з навчальних дисциплін, роботу предметних гуртків.

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ № 58 від 31.08.2011 р. по школі «Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію в 2011-2012 навчальному році».

Методична робота в школі будується на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, системи аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

З вересня 2011 року школа включена до мережі пілотних шкіл Дніпропетровської області по темі «Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості». Відповідно було складено програму дослідно-експериментальної роботи на період проведення дослідження. Вчителі-предметники 7- х класів активно використовували презентовані е-уроки, представлені розробниками сайту «Відкритий світ», а також приймали участь у анкетуванні щодо використаних уроків, оцінювали їх якість, відповідність програмі, доступність учням та ефективність використання.. У наступному навчальному році планується продовження роботи над дослідженням, а також активне впровадження у навчально-виховний процес інтерактивної дошки.

Вчителі школи широко використовують у своїй роботі ІКТ –технології, у зв’язку з цим створено єдиний каталог, де зібрані напрацювання педагогів школи з усіх предметів.

У школі діє методичний кабінет по організації педагогічного та учнівського колективів.

Головною метою в методичній роботі школи є: навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти, згідно з чим і працюють методичні структури школи.

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працюють методичні структури:

- методична рада (кер. Полуріз Л.М.)

- методичні об’єднання:

- МО учителів початкових класів (кер. Біловол О.В.);

- МО учителів словесників (кер. Бойко Л.В.);

- МО учителів природничо-математичного циклу (кер. Макарова Г.О.);

- МО класних керівників (кер. Довбиш Л.В.);

- творча група ( Жукова С.В..)

Протягом 2011-2012 н.р. були проведені предметні тижні:

 • української мови і літератури (вчителі Бойко Л.В., Полуріз Л.М., Давиденко О.О.),

 • світової літератури(вчителі Скидан М.М., О-Ін-Сік В.Г.),

 • математики(вчитель Сердюк Л.М.),

 • англійської мови (вчителі Давиденко О.О., Малетич Г.С.)

 • тиждень початкової школи (вчителі Земляченко О.Д., Жукова С.В., Філімонова А.В., Біловол О.В., Кучер О.В., Лісова Л.І.),

 • фізичної культури і спорту (вчителі Онищук В.М., Гопка А.В.)

 • психології та профорієнтаційної роботи (психолог школи Ананченко О.Г.)

 • трудового навчання, малювання, художньої культури( вчителі Зайцева Н.В., Овод І.С.)

 • історії та правознавства (вчителі Луценко Т.С., Ананченко О.Г.)

 • біології, географії, ОБЖ (вчителі Довбиш Л.В., Маловик В.І., Макарова Г.О.)

Засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:

 • результати навчально-виховної роботи;

 • динаміку зростання (спаду) успішності учнів;

 • результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;

 • діяльність членів методичних об’єднань щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;

 • аналіз стану викладання предметів;

 • стан виконання навчальних планів і програм;

 • інновації, їх ефективність;

 • стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості;

 • робота факультативів, спецкурсів;

 • стан позакласної роботи вчителів з предметів;

 • система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;

 • результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;

 • аналіз роботи за рік та перспективне планування.Бібліотекар школи дбає про науково-методичне забезпечення роботи методичних об’єднань, знайомлять учителів з новинками методичної та науково-педагогічної літератури, роблять бібліотечно-бібліографічні огляди.

Організовано роботу резерву керівних кадрів, вчителів-наставників.

Систематично проводиться внутрішкільна методична робота з питань:

 • самоосвіта педагогічних працівників;

 • атестація і творчі звіти педагогів;

 • курсова перепідготовка;

 • семінари-практикуми (шкільні і районні);

 • конкурс «Вчитель року»;

 • кращий урок року;

 • індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;

 • участь у роботі предметних тижнів, методичних оперативок;

 • робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;

 • поповнення матеріалами інформаційно-аналітичного центру навчально-виховної роботи;

 • поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів;

 • участь учнів та вчителів у конкурсах, тренінгах, конференціях.

Методична рада школи всю роботу спрямовувала на організацію роботи педагогів над науково-методичною проблемою, координувала роботу методичних об'єднань, творчої групи вчителів. На жаль, робота творчої групи вимагає активізації. Протягом року було проведено 5 засідань методичної ради, на яких обговорювалися наступні питання:

 • Організація роботи школи молодого вчителя, молодого класного керівника;

 • Апробація електронних навчальних посібників;

 • Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація у навчально-виховному процесі;

 • Дослідна та експериментальна робота вчителів школи.

Робота направлена була на створення психологічних умов для розвитку творчого вчителя, вивчення, узагальнення, розповсюдження передового педагогічного досвіду вчителів школи.

Методична рада школи керувалася у своїй роботі такими пріоритетними напрямками:

 • удосконалення методик навчально-виховного процесу, орієнтованих на особистість учня;

 • використання нетрадиційних інноваційних технологій в процесі навчання;

 • запровадження активних форм узагальнення досвіду вчителів школи та ін..

Вчителями методичної ради накопичено певний досвід по особистісному підходу до учнів, впровадженню нових технологій та інновацій. Ці проблеми розглядались під час дискусій, обміну досвідом.

Протягом року проведено 5 засідань методичного осередку, на яких розглянуто питання:

 • Сучасна освіта. Якій їй бути? (Проблемний стіл із запро­шенням працівників методичного кабінету району).

 • Робота вчителів по вихованню творчих здібностей та умінь учнів.

 • Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефек­тивності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій

 • Освітній орієнтир — програма (аналіз виконання навчальних програм). Моніторинговий аналіз річних контроль­них робіт

До складу методоб'єднання вчителів початкових класів входять 6 вчителів, з них 5 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2 – звання «Старший вчитель» Організаційна та навчально-виховна робота в 1-4 класах спрямовувалася на формування у молодших школярів вміння вчитися, основних компетентностей, яких потребує сучасне життя, для забезпечення подальшого становлення особистості школяра, умови для його самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей. Методична робота спрямована на методологічну переорієнтацію навчання, на розвиток особистості учня, на варіативність організації навчально-виховного процесу, уміння вибору інтерактивних технологій. Протягом року було проведено 5 засідань методичного об'єднання, на яких розглядалися питання:

 • Обговорення програм, вивчення нормативних документів, які регламентують роботу початкової школи

 • Виховання розумної особистості, яка вміє самостійно вчитись

 • Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи

 • Розвиток творчих здібностей молодших школярів;

Багато уваги приділяється зміцненню здоров'я дітей .На перервах проводяться рухливі ігри на спортивному майданчику, щоденно заняття починаються з ранкової гімнастики і обов'язкові фізкультхвилинки під час уроків. .

Згідно з річним планом було організовано роботу Школи молодого вчителя: видано наказ про призначення педагогів-наставників, проведено співбесіди з молодими вчителями про планування навчального матеріалу, вивчення нормативних документів про освіту, вивчено вимоги до сучасного уроку, планування задач уроку, управління процесом навчання на уроці. Було організовано взаємовідвідування уроків молодих учителів та наставників.

Важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльності педагогічного колективу є атестація та курсова перепідготовка. В 2011-2012 н.р. перепідготовку пройшли учителі Маловик В.І., Довбиш Л.В., Бойко ЛВ., Гопка А.В., Луценко Т.С., Таранець Я.В. Атестація педагогічних працівників 2011-2012 навчального року проходила за планом заходів з проведення атестації, який передбачає перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації медпрацівників; закріплення вчителів за членами атестаційної комісії, оформлення методичних папок для накопичення матеріалів на період атестації вчителів; складання графіка проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів, вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі, серед учнів та їх батьків.

За підсумками атестації 2011-2012 навчального року кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» підтверджено Маловик В.І. (вчитель біології) та присвоєно звання «старший вчитель», нагороджено грамотою районного відділу освіти, «спеціаліст першої категорії» встановлено Філімоновій А.В.(вчитель початкових класів), «спеціаліст другої категорії» встановлено Гопці А.В.(вчитель фізичного виховання) та Таранець Я.В (вчитель-логопед).

Кількість  педпрацівників,  які  працюють   у  закладі становила 24  особи.    Із  них  мають  кваліфікаційні  категорії:  вища  категорія  -  13,  І категорія -3, ІІ  категорія  -  4,  спеціаліст  -  4.  Звання  учитель-методист  мають  3  учителя., старший вчитель -5 учителів.

Вищу  освіту  мають  23 учителів,  с/спеціальну  -  1.

У  школі  проводиться  робота  щодо  комп’ютеризації  закладу,  впровадження  нових  інформаційних  технологій  у  навчально-виховний  процес  та  адміністративну  діяльність.  Кількість  комп’ютерів  в  школі  -  5 шт.  Більшість  програмного  забезпечення  ліцензоване.  У  школі  є  вихід  у  світові  інформаційні  мережі.  Ефективно  використовується  можливість  виходу  в  Інтернет.

У  школі  проводиться  робота  щодо  поповнення  бібліотеки  підручниками,  художньою  та  методичною  літературою.  Розподіл  та  використання  підручників  проводиться  пропорційно  до  кількості  учнів  у  класах.  Всі  підручники,  які  використовуються,  мають  гриф  МОН,  застарілі  підручники  використовуються  з  депозиту  за  потребою.  Підручники,  які  вийшли  з  використання  та  застарілі  за  змістом,  списані.

  Навчальний  план  виконано,  варіативна  складова  реалізована  повністю.  З  усіх  навчальних  предметів  є  навчальні  програми.  Календарно-тематичне  планування  з  навчальних  предметів  відповідає  діючим  програмам.

У  закладі  проведено  підписку  на  серію  фахових періодичних  видань,  збірник  наказів МОН  України,  обласних періодичних видань «Нива знань», «Джерело». Навчально-методичні  матеріали  для  учнів  (підручники,  посібники,  додаткова  література,  робочі  зошити,  атласи,  контурні  карти,  практикуми  тощо),  зміст  яких  відповідає  нормативним  документам,  рекомендаціям  Міністерства  освіти  і  науки  України  закуповується  за  батьківські  кошти.

Проаналізувавши стан викладання, рівень знань та вихованості учнів за 2010-2011 н.р., діяльність педагогічного колективу в 2011-2012 н.р. направити на розв'язання наступних пріоритетних завдань школи.


1.2. Пріоритетні завдання школи на 2012-2013н.р.

1.Забезпечувати виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, виконання державних програм по здійсненню початкової, базової та загальної середньої освіти. Забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовкою до професійного самовизначення.


2. Підвищувати якість навчально-виховного процесу, рівень підготовленості учнів з усіх навчальних предметів на основі передових досягнень педагогічної науки, запровадження інноваційних технологій, посилення дієвості методичної роботи та психологічної служби. Працювати над впровадженням профільної підготовки у старшій школі.


3. Посилити персональну відповідальність кожного педагога за збереження життя і здоров’я дітей, навчального майна та приміщень, обладнання кабінетів, шкільної їдальні, спортивного інвентарю. Продовжити дієву роботу з пропаганди здорового способу життя, попередженню інфекційних захворювань, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед школярів.


4. Продовжити роботу по виконанню державної та регіональної програм “Освіта. Україна ХХІ століття”, концепції 12-річної загальної середньої освіти.


5. Продовжити цілеспрямовану роботу над провідною науково-методичною обласною проблемою “Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості ”, відповідно до якої здійснювати роботу над провідною загальношкільною проблемою “Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини”. Продовжити роботу над програмами “Громадянське виховання”, “Творча обдарованість”, “Обдаровані діти – надія України”, “Здоров’я – через освіту”.


6. Надати більшої дієвості виховній та позакласній роботі з учнями, забезпечити їх моральний, культурний та фізичний розвиток, посилити індивідуальну роботу з дітьми на основі психологічних досліджень. Підвищити роль ради школи, батьківських комітетів, громадськості, спрямувати їх зусилля на розв’язання нагальних потреб школи, покращення її матеріальної бази.


^ 1.3.Першочергові заходи з виконання пріоритетних завдань школи на 2012-2013 навчальний рік.

Головна мета колективу школи в 2012-2013 навчальному році:

Забезпечити безперебійний навчально – виховний процес у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах

( директор, адміністрація, співробітники)

І. Навчальна робота

1.Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах на районному та обласному рівні

(Полуріз Л.М.)

2 . Підвищити результативність навчальної роботи в профільному навчанні. (Полуріз Л.М., Маловик В.І. та вчителі- предметники)

3. Здійснювати підтримку і педагогічний супровід дітей з особливими здібностями.

(.Полуріз Л.М., Маловик В.І. та вчителі-предметники, класні керівники)

4. Підвищити відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень.

(Полу різ Л.М.)

5. Залучати учнів до навчання у МАНі, до науково-дослідницької роботи.

(Маловик В.І., Полуріз Л.М., вчителі-предметники)

6. Заохочувати учителів до створення авторських програм, електронних посібників, підручників, довідкової літератури.

(Полу різ Л.М., Маловик В.І.

7. Заохочувати вчителів-предметників до проведення уроків з комп'ютерною підтримкою, поповнювати каталоги по використанню ІКТ у навчально-виховному процесі.

ІІ.Виховна та соціальна робота

 1. Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП .

(заступник НВР, класні керівники)

 1. Виховувати дітей у дусі любові до України, рідного села, Юр’ївського району, школи.

(Довбиш Л.В., класні керівники)

 1. Продовжувати профілактичну роботу з правового виховання.

(заступник директора з вих.. роботи, класні керівники)

ІІІ. Методична робота.

 1. Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, практики та методики виховання, психології, етики, формування в молодих учителів посадових умінь і навичок.

(Полуріз Л.М., методрада)

 1. Здійснення заходів щодо підвищення культури співробітництва педагогів різних поколінь.

(Полуріз Л.М., методрада) 1. Забезпечити результативну участь вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня . (Полуріз Л.М., методрада)Схожі:

Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2011- 2012 навчальний рік iconРічний план роботи школи І. Вступ аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий 2011 2012 навчальний рік
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий 2011 2012 навчальний рік
Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2011- 2012 навчальний рік iconПлан виховної роботи класного керівника класу на 2012 -2013 навчальний рік
Теоретичні основи виховної роботи з класом. Аналіз виховної роботи за минулий рік
Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2011- 2012 навчальний рік iconМетодичні рекомендації до планування виховної роботи на ІІ семестр 2012-2013 навчальний рік. (Заступник директора з нвр огієнко Л. М. )
Аналіз виховної роботи шмо класних керівників за 2011-2012 навчальний рік. (Заступник директора з нвр огієнко Л. М.)
Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2011- 2012 навчальний рік iconКласного керівника 8 класу Середино-Будської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Пономаренко Р. А. Аналіз виховної роботи з учнями класу за 2011-2012 навчальний рік
Формування естетичної культури особистості шляхом залучення учнів до різноманітних видів творчої діяльності
Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2011- 2012 навчальний рік iconАналіз виховної роботи бесарабівського нвк за 2011 -2012 навчальний рік виховна діяльність Бесарабівського нвк у 2011 -2012 навчальному році проводилась згідно «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів»
«Створення позитивного клімату в класних колективах шляхом співробітництва школи та сім'ї», виконував завдання поставлені перед собою...
Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2011- 2012 навчальний рік iconПлан роботи методоб’єднання класних керівників на 2011-2012 навчальний рік
Про результати виховної роботи за 2010-2011н р. Основні напрямки методичної та виховної роботи на 2011-2012 н р
Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2011- 2012 навчальний рік iconСклад атестаційних комісій з проведення державної підсумкової атестації в 9 класі Молодецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів за 2011 -2012 навчальний рік
Голова атестаційних комісій – заступник директора школи з навчально – виховної роботи Шевченко В. В., яка закінчила Черкаський державний...
Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2011- 2012 навчальний рік iconСклад атестаційної комісії з проведення державної підсумкової атестації у 4 класі Молодецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів за 2011 -2012 навчальний рік
Голова атестаційної комісії – заступник директора школи з навчально – виховної роботи Шевченко В. В., яка закінчила Черкаський державний...
Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2011- 2012 навчальний рік iconПлан роботи Ради учнівського самоврядування на 2011 -2012 навчальний рік
Аналіз роботи Ради за минулий рік І планування роботи на новий навчальний рік. "Проектуємо своє завтра"
Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2011- 2012 навчальний рік iconХарківської області
Аналіз роботи закладу за 2011/2012 навчальний рік та завдання на 2012/2013 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи