З дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров\

З дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров'я
Скачати 396.89 Kb.
НазваЗ дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров'я
Сторінка1/2
Дата конвертації13.10.2012
Розмір396.89 Kb.
ТипЗакон
джерело
  1   2
1. /ЕТИЧНИЙ КОДЕКС МЕДИЧНОф СЕСТРИ УКРАфНИ.doc
2. /Зт, С - лекции по основам философских знаний/Модуль 1. Исторические типы философии.doc
3. /Зт, С - лекции по основам философских знаний/Модуль 2. Мир как объект философского познания.doc
4. /Зт, С - лекции по основам философских знаний/Модуль 3. Социальная философия.doc
5. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 1 Держава _ право.doc
6. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 10Хоз. право.doc
7. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 11 Еколог_чне право.doc
8. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 3. Адм_н. право.doc
9. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 4 Ц_в_льне право.doc
10. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 5 Трудове право.doc
11. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 6 Крим_нальне право.doc
12. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 7 С_мейне право.doc
13. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 8 Соц. зах_ст.doc
14. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 9 Ф_нансове право.doc
15. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я2 Констит. право.doc
16. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/ВСТУП СВ_ТОГЛЯД.doc
17. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Взаємов_дносини ф_лософ_х та медицини.doc
18. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Гуман_зм у ф_лософ_х та медицин_.doc
19. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Древний мир.doc
20. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Медицина, философия, религия.doc
21. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Ср. века.doc
22. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Тема 10.doc
23. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Тема новое время.doc
24. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Ф_л Нового часу.doc
25. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Ф_л. думка в украхн_.doc
26. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Ф_лософ_я 19-20 ст..doc
27. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Ф_лософ_я _ медицина.doc
28. /Модульний контроль з права.doc
29. /Реферати з основ права/ПРАВОВИЙ СТАТУС МЕДИЧНИХ ПРАЦ_ВНИК_В.doc
30. /Реферати з основ права/Профес_йна в_дпов_дальн_сть л_каря.doc
31. /Реферати з основ права/Робочий день.doc
32. /Реферати з основ права/Соц_ально-економ_чна захищен_сть.doc
33. /Реферати з основ права/ЦИВ_ЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МЕДСЕСТРИ.doc
34. /Рефераты по философии/АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ.doc
35. /Рефераты по философии/Б_оетика - вел_ння часу.doc
36. /Рефераты по философии/Будда о добродетели.doc
37. /Рефераты по философии/Ведущие течения западной философии.doc
38. /Рефераты по философии/Волюнтаризм в философии XIX в.doc
39. /Рефераты по философии/Высшая трансцендентальная идея.doc
40. /Рефераты по философии/Глолбализация.doc
41. /Рефераты по философии/Западно-европейская философия 17-18вв..doc
42. /Рефераты по философии/Мировоззрение.doc
43. /Рефераты по философии/Неомарксизм.doc
44. /Рефераты по философии/Особливост_ сп_лкування медичнох сестри з хворим.doc
45. /Рефераты по философии/Отношения медсестра-врач.doc
46. /Рефераты по философии/Понятие философии.doc
47. /Рефераты по философии/Проблема души и смерти в буддизме.doc
48. /Рефераты по философии/УЧЕНИЕ О КОСМИЗМЕ.doc
49. /Рефераты по философии/ФИЛОСОФИЯ ЗДОРОВЬЯ.doc
50. /Рефераты по философии/ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.doc
51. /Рефераты по философии/Философия Просвещения.doc
52. /Рефераты по философии/Философия культуры1.doc
53. /Рефераты по философии/Философская герменевтика.doc
54. /Рефераты по философии/Фома Аквинский.doc
55. /Рефераты по философии/б_оетика.doc
56. /Самост роботи з соц_олог_х для груп М.doc
57. /Самост_йн_ з ф_лософ_х для груп М.doc
58. /Самост_йн_ по праву.doc
Етичний кодекс медичної сестри україни
Лекции для студентов групп зт-25-35 по курсу «Основы философии»
Ii мир как объект философского познания. Философское понимание мира. Философская категория бытия
I I i. Социальная философия. Философское понимание общества. Диалектика общества и природы
Лекція Основи теорії держави І права України. Право, мораль, медична етика та деонтологія План лекції
Лекція 10 Основи господарського права України. Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницької діяльності План лекції
Лекція 11 Основи екологічного права та завдання санітарно епідеміологічного нагляду в галузі охорони навколишнього середовища План лекції
Лекція Основи адміністративного права. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я План лекції: Поняття, предмет І джерела адміністративного права
Лекція 4 Основи цивільного права. Цивільно-правовий статус сімейного лікаря План лекції: Поняття сучасного цивільного права України. Цивільне законодавство
Лекція 5 Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників План лекції: Поняття, предмет та система трудового права
Лекція Основи кримінального права. Кримінальна
Лекція 7 Основи сімейного права. Медико-правові проблеми штучного запліднення План лекції: Поняття, предмет, система сімейного права
Лекція 8 Основи права соціального захисту. Медичне обслуговування одна з форм соціального забезпечення План лекції
Лекція 9 Основи фінансового права України. Державна система медичної допомоги, її фінансування План лекції Бюджет І бюджетна система. Система оподаткування в Україні
Лекція №2 Основи конституційного права України. Права та обов'язки медичних працівників. Захист прав пацієнта План лекції
Вступ. Філософія, її походження, проблематика та функції. План лекції
38. Істрія взаємовідносин філософії та медицини
Тема : Гуманізм у філософії та медицині План лекції: Поняття „гуманізм”
Тема: Філософія Стародавнього миру
Медицина, філософія І релігія. План лекції
Тема: Філософія Середніх віків та епохи Відродження План лекції
Тема: Медицина, філософія й релігія. План лекції
Тема: Філософія Нового часу План
Тема: Філософія Нового часу План
Тема: Філософська думка в Україні План
Тема: Філософія XIX xx століть План лекції
Тема: Філософія та медицина Філософія медсестринства
З дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров'я
Правовий статус медичних працівників за трудовим законодавством україни
Професійна діяльність лікаря має специфічні оз­наки, оскільки пов'язана з відповідальністю за життя І здоров'я пацієнта, який довірився ліка­рю
Права пацієнта
Соціально-економічна захищеність медичних працівників
Цивільно-правовий статус медичної сестри відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я Украї­ни від 1 лютого 2001 р. №39 «Про внесення доповнень до номен­клатури спеціальностей середніх медичних працівників»
Античная философия натурфилософский п ериод Метафизика натуралистических начал
Біоетика — веління часу слова «Наука без совісті спустошує душу»
Будда о добродетели
Реферата: Введение Ведущие течения западноевропейской философии Феноменология Экзистенциализм Персонализм Неотомизм Психоанализ Герменевтика
Волюнтаризм в философии XIX в
Высшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал
Глобализация: понятие, этапы, противоречия, оценки Термин «глобализация»
Западно-Европейская философия хуп-хуш вв
Зміст вступ світогляд як духовно практична форма освоєння світу Міфологічний світогляд релігійний світогляд філософський світогляд висновки список використаних джерел вступ
Франкфуртской школы
Особливості спілкування медичної сестри з хворим
Отношения "Врач-медицинская сестра"
Понятие философии, ее предмета и метода
Истоки религии, Ц10
Литература Введение
Философия здоровья
Философия средних веков и эпохи возрождения план лекции
Философия Просвещения
Некоторые социально-философские концепции культуры
Философская герменевтика (П. Гадамер, П. Рикер)
Литературные трактаты Фомы Аквинского можно разделить на следующие группы
В м. Хельсінкі на 18-й Всесвітній медичній асамблеї прийнято Декларацію Міжнародної асоціації лікарів, в якій проголошено: "Здоров’я мого пацієнта моя основна турбота". У міжнародному кодекс
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни „ соціологія та медична соціологія
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни філософія спеціальність
Тема Кількість часів

Комунальний заклад охорони здоров'я

Харківський медичний коледж №2


БЛОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1

з дисципліни

Основи права та законодавства в охороні здоров'я "

по матеріалам першого блоку змістовних модулів

(Основи теорії держави і права України. Право, мораль, медична етика та деонтологія.

Основи конституційного права України. Права та обов’язки медичних працівників. Захист прав пацієнта

Основи адміністративного права. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я

Основи цивільного права. Цивільно-правовий статус сімейного лікаря

Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників

Основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров'я)


Підготувала: викладач Вараксіна О.В.


Обговорено й затверджено

на засіданні циклової методичної комісії соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол №________

Від „__” ___________ 2008 р.

Голова комісії _________ Рубан Л.С.


Харків – 2008 р.

Варіант 1

  1. Назвіть причини виникнення держави і права.

2. Із перерахованих нижче вкажіть риси, які характеризують парламентську республіку:

а) вибори президента парламентом;

б) вибори президента народом;

в) президент — глава держави;

г) президент має право розпускати парламент;

ґ) президент не має права розпускати парламент;

д) президент підзвітний парламенту;

є) президент підзвітний виборцям.


3. Державною адміністрацією Київського району м. Харкова відмовлено у реєстрації молодіжній громадській ор­ганізації на тій підставі, що її статут передбачає членство в ній при досягненні тринадцятирічного віку. Чи правомірне це рішення?


Варіант 2

1. Яка з теорій походження держави, на вашу думку, найбільш відповідає дійсності?

2. 3 перерахованих ознак укажіть ті, що належать державній владі:

а) не має політичного характеру;

б) право на оподаткування населення;

в) приймає загальнообов'язкові норми;

г) існує в рамках сім'ї;

ґ) має суверенітет;

д) створює спеціальні органи, що виконують законодавчі функції;

є) формує нові прогресивні звичаї та традиції;

ж) здатна представляти інтереси домінуючої частини населення

3. За внесення в декларацію перекручених даних про свої вит­рати і доходи податкова адміністрація прийняла рішення про накладання на громадську організацію стягнення з по­передженням її керівників, що при повторному порушенні фінансової дисципліни діяльність організації буде заборо­нено строком на 6 місяців.

Дайте юридичний аналіз ситуації.


Варіант 3

1. Охарактеризуйте основні ознаки держави.

2. Вкажіть ознаки, які характеризують конституційну монархію:

а) глава держави — монарх;

б) глава уряду — монарх;

в) монарх — перша особа в політичній ієрархії держави;

г) прем'єр-міністр — перша особа в політичній ієрархії;

ґ) монарх вирішує питання зовнішньої політики;

д) закони приймає парламент;

є) закони приймає монарх.


3. Учні училища під час перерви грали у футбол. Від удару м'яча 15-річним

М. було розбито вікно кафе "Рута". Дрібне скло потрапило у страви, що готувалися на кухні кафе. У зв'язку з відмовою М. відшкодувати збитки адміністрація кафе звернулася до суду з позовом про відшкодування нане­сених збитків (вартість розбитого скла, роботу по встанов­ленню шибок, витрати на приготування зіпсованих страв). Як може вирішити справу суд?


Варіант 4

1. Дайте класифікацію держав за формою правління, політич­ного режиму, державного устрою.

2. Розташуйте подані документи в порядку зростання юридич­ної сили:

а) Указ Президента України;

б) Постанова Верховної Ради України;

в) Постанова Кабінету Міністрів України;

г) розпорядження Президента України;

ґ) Закон України;

д) інструкція Міністерства освіти та науки України;

є) Декрет Кабінету Міністрів України;

ж) рішення облдержадміністрації.


3. Пенсіонер К. самотньо проживав у м. Коростені, мав буди­нок та присадибну ділянку, мотоцикл та інші речі. Потрапивши в автомобільну аварію, К. отримав струс мозку і часто скаржився на головний біль. Незабаром він продав своє майно за заниженими цінами і переїхав жити до своєї сестри. Донька К. звернулася до покупців з вимогою повернути май­но, оскільки, за її поясненнями, батько після перенесеної травми став недієздатним. Наскільки правомірні вимоги доньки К.?

Варіант 5

1. Дайте визначення правової держави. Які шляхи її форму­вання в Україні ви бачите?

2. Які з названих документів є результатом інкорпорації:

а) книга наказів по підприємству;

б) Відомості Верховної Ради України;

в) Бюджетний кодекс України;

г) збірник постанов уряду;

ґ) п'ятий том збірника "Закони України";

д) Цивільний кодекс України.

3. Студент фармацевтичного училища, 15-річний І., взяв на човновій станції напрокат човен вартістю 50 грн. В призна­чений час І. човен не повернув, пояснивши, що його вкра­ди, коли він купався. Адміністрація станції звернулася в юридичну консультацію за роз'ясненням щодо того, чи буде нести матеріальну відповідальність І. та у якому розмірі. Яка ваша думка з цього приводу?

Варіант 6

1. Що таке правомірна поведінка? Які види правопорушень вам відомі?

2. Які з поданих елементів входять до системи права?

а) держава;

б) закон;

в) норма права;

г) кодекс;

ґ) Конституція;

д) інститут права;

є) галузь права;

є) правова система.


3. Громадянин Л. звернувся до нотаріальної контори з прохан­ням про зміну заповіту, складеного два місяці тому у зв'яз­ку з тим, що він посварився зі своїм братом, включеним до числа спадкоємців відповідно до заповіту. Помічник нотар­іуса відмовив Л. у зміні заповіту, посилаючись на те, що для цього відсутні законні підстави.

Дайте вашу оцінку ситуації.


Варіант 7

1. Що таке законодавчий процес? Яка його конституційна рег­ламентація?

2. Вкажіть обов'язкові елементи правової норми:

а) попередження;

б) інструкція;

в) диспозиція;

г) стягнення;

ґ) покарання;

д) правило поведінки;

є) умови;

є) гіпотеза;

ж) вирок;

з) санкція;

і) відповідальність.

3. У процесі розгляду судової справи було з'ясовано, що між Г. та І. сталася суперечка, в процесі якої І., погрожуючи Г. нанесенням тілесних ушкоджень його дружині, заволодів його мотоциклом. Незабаром між зазначеними громадяна­ми був укладений договір купівлі-продажу мотоцикла, за яким І. сплатив Г. суму, яка не відповідає дійсній вартості транспортного засобу - 400 грн. На судовому засіданні Г. пояснив суду, що погодився на підписання такої угоди для того, щоб уникнути неприємностей з боку І. Наскільки правомірною можна вважати дану угоду та які наслідки її укладення?


Варіант 8

1. Що таке джерела права? Охарактеризуйте їх.

2. До якої галузі права належать юридичні норми, які регулю­ють відносини:

а) між студентами і викладачами;

б) між власником і працівником;

в) між продавцем і покупцем;

г) між братом і сестрою;

ґ) між державою і політичною партією;

д) між працівниками на підприємстві;

є) відносини між суддею і адвокатом.

3. При підготовці наукової статті К. були використані окремі частини наукової роботи В. без здійснення відповідних посилань на джерела.

Чи має В. право та підстави на звернення до суду? Зобов'я­зання якого характеру виникли в даному випадку?


Варіант 9

1. Що таке система права? Дайте характеристику основних галузей права.

2. Вкажіть форми вини:

а) погроза;

б) намір;

в) каяття;

г) халатність;
ґ) умисел;


д) самовпевненість;

є) необережність;

є) недбалість;

ж) мотив;

3. 19.04.2003 р. на конференції керівників підприємств між директором ТОВ "Акація" та виконавчим директором ТОВ "Ластівка" в усній формі було укладено угоду щодо придбан­ня ТОВ "Акація" у ТОВ "Ластівка" автозапчастин на загальну суму 8 000 грн. Згідно з домовленістю покупець мав здійснити повну передоплату. ТОВ "Акація" перерахувало визначену суму коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "Ластівка", однак остан­нє відмовилось від поставки запчастин і повернуло гроші ТОВ "Акація". Керівництво ТОВ "Акація" стало вимагати від ТОВ "Ластівка" виконання укладеної 19.04.2003 р. угоди. Наскільки правомірні вимоги ТОВ "Акація"?


Варіант 10

1. Які вам відомі способи систематизації законодавства?

2. Хто має право призначати позачергові вибори до Верховної Ради України:

а) Голова Верховної Ради;

б) сесія Верховної Ради;

в) Президент України;

г) Центральна виборча комісія;

ґ) Кабінет міністрів України?

3. Громадянин Сирії М. звернувся до юриста за роз'ясненням щодо того, чи має він право та підстави для звернення до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, нане­сеної йому громадянином України О. в результаті постійних образ з боку останнього. Співробітник юридичної консуль­тації пояснив, що оскільки М. є громадянином іноземної держави, а отже не є суб'єктом цивільних правовідносин в Україні, він не має законних підстав для звернення до суду. Дайте вашу оцінку ситуації.

Варіант 11

1. Які підстави юридичної відповідальності?

2. Якщо недовіру голові районної державної адміністрації висловили 2/3 депутатів від усього складу відповідної Ради, Президент має прийняти рішення:

а) про вимогу надання обґрунтованої відповіді про причини недовіри;

б) про відставку голови держадміністрації;

в) про притягнення голови держадміністрації до дисциплінар­ної

відповідальності.

3. 15.07.02 р. у місцевому виданні "Вечірнє місто" було опуб­ліковано статтю про неякісне виконання замовлень співробіт­никами швейного ательє ТОВ "Катруся" . У липні 2003 р. ТОВ "Катруся" звернулося до суду із позовом про спросту­вання недостовірної інформації, вміщеної у виданні. Суд відмовив позивачу у прийнятті позову, мотивуючи свої дії тим, що у даному випадку минув строк позовної давності. Дайте оцінку запропонованої ситуації.

10. Суб'єкт підприємницької діяльності Є. уклав трудовий до­говір з І. Згідно із зазначеним договором, І. розробляв інтег­ральну мікросхему у відповідності до замовлення Є. По за­вершенню роботи та досягненню бажаного результату І. пре­тендував на визнання його автором розробленої мікросхеми. Є. заперечував проти такого ходу подій.

Дайте вашу оцінку ситуації.


Варіант 12

1. Дайте визначення правовідносин. Яка їх структура? Хто може бути суб'єктом правовідносин?

2. Згідно з Конституцією, право законодавчої ініціативи в Ук­раїні належить:

а)Голові Верховної Ради України;

б)народним депутатам;

в)парламентському комітету;

г)Кабінету Міністрів України;

ґ) Голові Національного Банку;

д)Генеральному прокурору України;

є) Президенту України.


3. Громадянка С. була прийнята на посаду керівника танцювального колективу центру дитячої творчості на період відпустки по вагітності, пологах та догляду за дитиною керівника цього колективу П. терміном на 2 роки. По закінченню цього терміну жодна із сторін не наполягала на припиненні договору. Керівник П. вийшла на роботу через три місяці по закінченню вищезазначеного терміну, в результаті чого наказом працівниця С. була звільнена. Таке звільнення її не влаштовувало, і вона оскаржила його в районному суді з вимогою поновити її на роботі.

Яке рішення має прийняти суд? Які підстави потрібні для такого

звільнення?


Варіант 13

1. Які цілі притягнення особи до юридичної відповідальності?

2. З наведеного нижче вкажіть тільки те, що стосується пре­зумпції невинуватості:

а) припущення, що ґрунтується на ймовірності;

б) закріплене в законі припущення про існування певного факту,
реальність якого вважається істиною і не потребує доказів;


в) особа, підозрювана або обвинувачена у вчиненні злочину,
вважається невинною доти, доки її вина не буде доведена у
встановленому законом порядку.3. При прийнятті на роботу професорів інститут взяв на себе обов'язок надавати їм у найм або у власність квартиру. Че­рез рік після прийняття на роботу квартира професору на­дана не була, в результаті чого він звернувся з позовом до суду і вимагав зобов'язати підприємство надати йому окре­му квартиру. Чи може суд задовольнити вимогу позивача?
Яке б із запропонованих рішень прийняли б ви?

а) зобов'язати ректора інституту надати позивачу квартиру, грошову допомогу для придбання квартири;

б) відмовити позивачу, оскільки інститут не має власного жит­лового фонду;

в) зобов'язати інститут надати житло позивачу у вигляді окре­мої квартири.


Варіант 14

1. Дайте визначення поняття цивільного права, майнових та особистих немайнових відносин.

2. Як буде визначатися громадянство дітей у таких випадках:

а) дитина є іноземцем, а її усиновили громадяни України;

б) дитина-іноземець усиновлена подружжям, один із яких є
громадянином України, другий — іноземним громадянином;


в) дитина є особою без громадянства і над нею встановлена
опіка громадянина України;


г) дитина є іноземцем і виховується в одному із дитячих
будинків м. Києва; які факти потрібно встановити при виз­наченні


громадянства у даному випадку?

ґ) дитина є особою без громадянства, а її батьки перебувають у

громадянстві України;

д) дитина, у разі встановлення батьківства якої було з'ясовано, що

мати є іноземкою, а батько — громадянином України;

є) дитина, народжена у м. Києві, батьки — особи без грома­дянства?


  1. Викладач кафедри загальної та соціальної педагогіки В. працював за сумісництвом керівником студентського музично­го гурту. За порушення трудової дисципліни як викладачу В. 30.10.02 була оголошена догана. За активну і творчу ро­боту з музичним колективом В. в січні наступного року був нагороджений грошовою премією. При плановій перевірці
    КРУ ректору було вказано на неправомірність нагородження премією В., оскільки він притягувався до дисциплінарної відповідальності. Ректор із зауваженням не погодився. А як думаєте ви?

Варіант 15

1. Якими правовими методами забезпечується трудова дисципліна?

2. За законами якої держави і за яких умов буде нести кримі­нальну відповідальність особа, яка:

а) є іноземцем, що постійно не проживає в Україні, але перебуває на території України, і вчинила злочин у республіці Молдова;

б) є громадянином України і постійно проживає на її території та вчинила злочин поза межами України;

в) є іноземцем і вчинила злочин на території України.


3. Уявіть, що на підставі Указу Президента України був здійсне­ний обмін прикордонними територіями між Україною та республікою Молдова. Дайте роз'яснення ситуації.


Варіант 16

1. Дайте загальну характеристику Цивільного кодексу України.

2. На які з нижчеперерахованих ситуацій поширюється чинність КК України:

а) група осіб, які є громадянами Туреччини, займалася контрабандою наркотиків з Туреччини у Польщу і були затри­мані в Одеському аеропорту;

б)група осіб з Кавказу, якою керував громадянин республіки Польща, займалася контрабандою кольорових металів з України. Злочин було викрито при перетині українсько-польського кордону працівниками української митної служби.


3. Громадянка І. була прийнята на посаду виховательки дитсадка тимчасово — зі вересня 2002 р. по 31 грудня 2002 р. При звільненні вона написала заяву про надання їй відпустки за відпрацьований час. Чи має вона право на відпустку? Враховуючи, що щорічна основна відпустка цієї категорії працівників складає 56 ка­лендарних днів, визначте можливі дати її звільнення і складіть проект наказу.

Варіант 17

1. Який порядок оформлення звільнення працівника і здійснен­ня розрахунків з ним?

2. Згідно з законодавством, переливання крові, перевіреної на ВІЛ-інфекцію з використанням швидких тестів:

а) не дозволяється взагалі;

б) дозволяється за умови згоди головного

лікаря;

в) дозволяється за умови згоди пацієнта або його законного представника;

г) дозволяється у всіх випадках.


3. Студент фармацевтичного училища, 15-річний І., взяв на човновій станції напрокат човен вартістю 50 грн. В призна­чений час І. човен не повернув, пояснивши, що його вкра­ди, коли він купався. Адміністрація станції звернулася в юридичну консультацію за роз'ясненням щодо того, чи буде нести матеріальну відповідальність І. та у якому розмірі. Яка ваша думка з цього приводу?


Варіант 18

1. Дайте визначення адміністративного права.

2. Вкажіть форми вини:

а) погроза;

б) намір;

в) каяття;

г) халатність;
ґ) умисел;


д) самовпевненість;

є) необережність;

є) недбалість;

ж) мотив;

3. Медична сестра санаторію-профілакторію заводу "Біомедскло" звернулася 10 вересня до комісії з трудових спорів із заявою, в якій вимагає від власника зробити їй перерахунки по за­
робітній платі, оскільки, як їй стало відомо при отриманні зарплати за липень, що вже протягом 4 місяців їй не випла­чується надбавка за шкідливі умови праці. Комісія відмовила позивачці, посилаючись на те, що 3 місячний термін для по­дання заяви вже вичерпався. Якими мають бути наступні дії працівниці? Дайте роз'яснення.

Варіант 19

  1. Що таке цивільна дієздатність та які її рівні вам відомі?

2. До якої галузі права належать юридичні норми, які регулю­ють відносини:

а) між студентами і викладачами;

б) між власником і працівником;

в) між продавцем і покупцем;

г) між братом і сестрою;

ґ) між державою і політичною партією;

д) між працівниками на підприємстві;

є) відносини між суддею і адвокатом.

3. Вчителька загальноосвітньої школи (ЗОШ) № 48 м. Харкова Сидоренко І. В. звернулася до комісії з трудових спорів із заявою, в якій вимагає розглянути питання про невиплату їй надбавок до заробітної плати за вислугу років. КТС відмови­лась розглядати спір, посилаючись на те, що це не входить до її компетенції, і порадила звернутися Сидоренко І. В, до ра­йонного суду. Суд, у свою чергу, відмовив позивачці, посилаю­чись на те, що строк звернення по спорах перевищив З місяці. Дайте роз'яснення.


Варіант 20

1. Які особливості притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх?

2. Із перерахованих нижче вкажіть риси, які характеризують парламентську республіку:

а) вибори президента парламентом;

б) вибори президента народом;

в) президент — глава держави;

г) президент має право розпускати парламент;

ґ) президент не має права розпускати парламент;

д) президент підзвітний парламенту;

є) президент підзвітний виборцям.


3. Іванченко 10 листопада звернулась з позовом до районного суду про незаконне звільнення її з роботи. Суд своїм рішен­ням визнав звільнення незаконним і зобов'язав підприєм­ство поновити Іванченко на роботі. Керівник пояснив, що зможе поновити працівницю на роботі не раніше 1 січня, коли буде затверджений новий штатний розклад. Чи є правомірними дії керівника? Обґрунтуйте.


Варіант 21

1. Що таке злочин? Які його ознаки та склад?

2. Як буде визначатися громадянство дітей у таких випадках:

а) дитина є іноземцем, а її усиновили громадяни України;

б) дитина-іноземець усиновлена подружжям, один із яких є
громадянином України, другий — іноземним громадянином;


в) дитина є особою без громадянства і над нею встановлена
опіка громадянина України;


г) дитина є іноземцем і виховується в одному із дитячих
будинків м. Києва; які факти потрібно встановити при виз­наченні


громадянства у даному випадку?

ґ) дитина є особою без громадянства, а її батьки перебувають у

громадянстві України;

д) дитина, у разі встановлення батьківства якої було з'ясовано, що

мати є іноземкою, а батько — громадянином України;

є) дитина, народжена у м. Києві, батьки — особи без грома­дянства?


3. Механік Сергієнко припустився технічної помилки, наслідком чого стало загоряння приладів. Підприємство зазнало шкоди з розмірі 360 грн. За порушення правил пожежної безпеки Сергієнку наказом оголошено догану. Цим же наказом його зобов'язали відшкодувати заподіяну шкоду. Сергієнко відмо­вився підписати наказ, вважаючи, що його двічі притягують до відповідальності за одне і те ж правопорушення.

А як думаєте ви? Поясніть.


Варіант 22

1. Що таке трудовий спір? Які причини його виникнення? Якими правовими нормами забезпечується розгляд трудо­вих спорів?

2. Здатність громадян країни бути носіями суб'єктивних юри­дичних прав у різних сферах управлінської діяльності, це:

а) адміністративна дієздатність;

б) адміністративна правоздатність;

в) адміністративна деліктоздатність.


3. У процесі розгляду судової справи було з'ясовано, що між Г. та І. сталася суперечка, в процесі якої І., погрожуючи Г. нанесенням тілесних ушкоджень його дружині, заволодів його мотоциклом. Незабаром між зазначеними громадяна­ми був укладений договір купівлі-продажу мотоцикла, за яким І. сплатив Г. суму, яка не відповідає дійсній вартості транспортного засобу - 400 грн. На судовому засіданні Г. пояснив суду, що погодився на підписання такої угоди для того, щоб уникнути неприємностей з боку І. Наскільки правомірною можна вважати дану угоду та які наслідки її укладення?


Варіант 23

1. Чому конституційне право є провідною галуззю права України?

2. Чи підлягає кримінальній відповідальності за КК України особа, яка:

а) є особою без громадянства, постійно проживає на території України і яка вчинила злочин на території Росії;

б) є іноземцем і займалася торгівлею українськими жінками;

в) іноземець, який разом із злочинним угрупованням займався незаконним вивезенням дітей із території України;

г) особа без громадянства, що не проживає постійно в Україні і займалася незаконним вивезенням дітей з її території з метою вилучення у них органів для трансплантації;

ґ) іноземець, який тимчасово проживає на території України : займався

експлуатацією дітей.


3. Вчителька ЗОШ Прокопчук була звільнена за недбале став­лення до роботи 20 жовтня 2001 р. ЗО жовтня вона звернула­ся до районного суду з вимогою визнати звільнення незаконним, оскільки вона протягом двох попередніх років була чле­ном профспілкового комітету. Директор школи пояснила, що згоду профспілкового комітету на звільнення Прокопчук вона втримала. Все ж суд своїм рішенням визнав звільнення не­законним і зобов'язав директора поновити її на роботі.


Варіант 24

1. Дайте визначення адміністративного правопорушення.

2. За законами якої держави і за яких умов буде нести кримі­нальну відповідальність особа, яка:

а) є іноземцем, що постійно не проживає в Україні, але перебуває на території України, і вчинила злочин у республіці Молдова;

б) є громадянином України і постійно проживає на її території та вчинила злочин поза межами України;

в) є іноземцем і вчинила злочин на території України.


3. При прийняті на роботу столяра Семенчука збори акціонерів ЗАТ "Стиль" прийняли рішення позбавити його половини премії протягом 6 місяців від початку роботи, оскільки останній був звільнений з попереднього місця роботи через систематичну появу на роботі в нетверезому стані. По закін­ченні 6 місяців роботи Семенчук звернувся за роз'ясненням до юрисконсульта.

Дайте роз'яснення" ситуації.

Варіант 25

1. Охарактеризуйте суб’єктів цивільних правовідносин.

2. Згідно з законодавством, переливання крові, перевіреної на ВІЛ-інфекцію з використанням швидких тестів:

а) не дозволяється взагалі;

б) дозволяється за умови згоди головного

лікаря;

в) дозволяється за умови згоди пацієнта або його законного представника;

г) дозволяється у всіх випадках.


3. Медична сестра Харківського пологового будинку № 1 (ХПБ № 1) О. Іваненко 20 червня подала заяву на звільнення за влас­ним бажанням з наданням їй щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів. Наказом по КПБ № 1 від 4 липня була звільнена, і їй була вручена трудова книжка. Але 10 липня вона звернулася з вимогою залишити її на роботі, оскільки в неї ще триває відпустка, а за нею збері­гається право відкликати заяву. До якого часу таке право зберігається за працівником? Дайте роз'яснення даної ситуації.

Варіант 26

1. Що таке юридична особа? Які їх види вам відомі?

2. Визначте, які із наведених договорів є трудовими, а які —

цивільно-правовими:

а) договір на виконання ремонту складського приміщення;

б) договір на написання книги;

в) послуги з охорони об'єкта;

г) послуги з власної охорони;

д) договір на роботу вахтовим методом;

є) договір з колективним сільськогосподарським підприємство на виконання осінньо- польових робіт;

ж) договір з клеєння пакетів удома


3. Токар Іванов, з'явившись на роботу в стані сп'яніння, своїми неадекватними діями привів у несправність станок. В резуль­таті цього бригада цеху понесла збитки через вимушений простій. З ініціативи майстра цеху були зібрані збори, на яких прийнято рішення ставити перед власником питання про притягнення Іванова до матеріальної відповідальності, у чому власник відмовив, посилаючись на неправомочність прийнятого зборами рішення. Між колективом цеху і влас­ником виник конфлікт. Дайте роз'яснення.

Варіант 27

1. Як класифікуються суб'єкти трудового права?

2. Які з наведених правопорушень є адміністративними:

а) громадянин у нетверезому стані з'явився на вулиці і зачі­пав перехожих;

б) при прокладенні труб на дачній ділянці було пошкоджено паркан сусідньої ділянки;

в) лаборантка інституту постійно запізнювалася на роботу. Вона була попереджена адміністрацією інституту, але продовжу­ вала запізнюватися;

г) продавець продав пляшку вина неповнолітньому;

ґ) водій залишив машину на ділянці вулиці, незважаючи на заборонний знак.


3. Уявіть, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим прийняла рішення про проведення референдуму щодо вирішення питання стосовно відокремлення півострова Крим від України. Чи буде законним таке рішення?


Варіант 28

1. Що таке трудове право, яке місце воно посідає в системі галузей національного права України?

2. 3а порушення трудової дисципліни до порушника пропо­нується застосувати одне із таких стягнень:

а) оголосити догану і позбавити квартальної премії;

б) за рішенням трудового колективу ставити перед власником питання про

перенесення чергової щорічної відпустки з літнього періоду на осінній;

в) усунути з черги на покращення житлових умов;

г) оголосити сувору догану з занесенням в особову справу;

д) оголосити догану з подальшим розглядом поведінки працівника на загальних

зборах трудового колективу.

Яке рішення прийняли б ви? Чому?

3. Іванченко 10 листопада звернулась з позовом до районного суду про незаконне звільнення її з роботи. Суд своїм рішен­ням визнав звільнення незаконним і зобов'язав підприєм­ство поновити Іванченко на роботі. Керівник пояснив, що зможе поновити працівницю на роботі не раніше 1 січня, коли буде затверджений новий штатний розклад. Чи є правомірними дії керівника? Обґрунтуйте.


Варіант 29

1. Які головні функції виконавчої влади в державі?

2. Які із перелічених заходів державного примусу належать до адміністративного стягнення:

а) попередження;

б) догана;

в) оплатне вилучення предмета;

г) позбавлення батьківських прав;

ґ) сувора догана;

д) позбавлення спеціального права;

є) переведення на нижчеоплачувану роботу;

є) адміністративний арешт;

ж) звільнення з роботи;

з) конфіскація майна;

и) переведення на нижчу посаду;

і) відшкодування збитків;

ї) зауваження;

й) виправні роботи.


3. Громадянка Гуменюк Л. уклала трудовий договір з малим державним підприємством "Полісянка" 25 жовтня. Згідно з договором, вона повинна була розпочати роботу 1 листопа­да, але роботи не розпочала у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, яка настала через ускладнення протікання вагітності. 5 листопада директор підприємства скасував наказ про прийняття Гуменюк Л. На її місце було прийнято М.
Петренка. 20 листопада Гуменюк Л. принесла лікарняний листок і стала вимагати поновлення її на роботі. Чи правомірні дії директора? Чи має значення та обстави­на, що Гуменюк вагітна? Де повинен бути розглянутий спір?

Варіант 30

  1. Дайте характеристику джерел конституційного права України.

  2. Які з названих вище обставин виключають кримінальну відповідальність:

а) міліціонер застосував вогнепальну зброю проти групи молодих людей, які бігли

за ним із металевими прутами і погрожували вбивством. У результаті

пострілу було поранено 14-річного хлопця, а усі інші втекли;

б) працівник ДАІ пошкодив колесо автомобіля ,водій якого не зупинився на вимогу інспектора;

в) 13-річний Сергій, який, захищаючи матір, ударив батька важким предметом, внаслідок чого той помер;

г) група 16-річних юнаків, які вирішили звести рахунки зі своїм однокласником, зустріли його у малолюдному місці і почали бити. Один із них ударив хлопця у висок, від чого останній помер. Розбійник одразу ж побіг до найближчого відділення міліції, повідомив про трагедію і зізнався у скоєному, пояснюючи при цьому, що він не хотів вбивати однокласника.


  1. Медична сестра санаторію-профілакторію заводу "Біомедскло" звернулася 10 вересня до комісії з трудових спорів із заявою, в якій вимагає від власника зробити їй перерахунки по за­
    робітній платі, оскільки, як їй стало відомо при отриманні зарплати за липень, що вже протягом 4 місяців їй не випла­чується надбавка за шкідливі умови праці. Комісія відмовила позивачці, посилаючись на те, що 3 місячний термін для по­дання заяви вже вичерпався. Якими мають бути наступні дії працівниці? Дайте роз'яснення.


  1   2Схожі:

З дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров\Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи конституційного права» для студентів...
З дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров\Основи здоров’я. Словничок понять І термінів Сарахман Софія Василівна, вчитель основ здоров’я зош І-ІІІ ст с. Соловичі Вступ
Важливим складником шкільної освіти є формування мотивації до збереження та зміцнення здоров'я. Саме на досягнення цієї мети й спрямований...
З дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров\Основи здоров’я Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
З дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров\Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи електротехніки» спеціальності 05170101 «Виробництво харчової продукції»
Мета вивчення дисципліни «Основи електротехніки» набуття знань і практичних навичок з основ електротехніки
З дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров\Наказ №211 Про підсумки експертизи стану викладання предмету «Основи здоров’я» учні загальноосвітніх навчальних закладів району
«Основи здоров’я» в закладах освіти району в період з 09. 04. 2012 по 13. 04. 2012р комісією відділу освіти здійснена експертиза...
З дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров\Відгуки вчителів, батьків та учнів Гулак Л. М., вчитель основ здоров’я, обж боровківської сзш верхньодніпровського району у 2005-2006 навчальному році вперше в п'ятих класах було запроваджено курс «Основи здоров'я»
Громадська експертиза нового предмету «Основи здоров’я», нової тренінгової технології навчання оожн, підручників нового покоління...
З дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров\Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2009/10 навчальному році
Віших завдань сучасної школи — навчити дітей берегти І зміцнювати своє здоров’я, виховувати у них навички безпечної поведінки. Це...
З дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров\Аналіз роботи міського методичного об’єднання вчителів основ здоров’я за 2010-2011н р. На виконання загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація»
«Основи здоров’я» (далі оз), який поєднує зміст предметів основи безпеки життєдіяльності (обж) та валеології
З дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров\Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» зі змістом лекцій, практичних занять, курсової роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
З дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров\Додаток 9 основи здоров’я об’єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета «Основи здоров’я»
Об’єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета «Основи здоров’я» виділено
З дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров\Наказ №537 Про впровадження та викладання у 5-9-х класах навчального предмету «Основи здоров'я»
Обж) та валеології, І вимагає системної підготовки вчителів до викладання предмету за сучасними інтерактивними технологіями навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи