Высшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал icon

Высшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал
Скачати 160.62 Kb.
НазваВысшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал
Дата конвертації13.10.2012
Розмір160.62 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /ЕТИЧНИЙ КОДЕКС МЕДИЧНОф СЕСТРИ УКРАфНИ.doc
2. /Зт, С - лекции по основам философских знаний/Модуль 1. Исторические типы философии.doc
3. /Зт, С - лекции по основам философских знаний/Модуль 2. Мир как объект философского познания.doc
4. /Зт, С - лекции по основам философских знаний/Модуль 3. Социальная философия.doc
5. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 1 Держава _ право.doc
6. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 10Хоз. право.doc
7. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 11 Еколог_чне право.doc
8. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 3. Адм_н. право.doc
9. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 4 Ц_в_льне право.doc
10. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 5 Трудове право.doc
11. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 6 Крим_нальне право.doc
12. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 7 С_мейне право.doc
13. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 8 Соц. зах_ст.doc
14. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я 9 Ф_нансове право.doc
15. /Лекц_х з основ права для М/Лекц_я2 Констит. право.doc
16. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/ВСТУП СВ_ТОГЛЯД.doc
17. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Взаємов_дносини ф_лософ_х та медицини.doc
18. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Гуман_зм у ф_лософ_х та медицин_.doc
19. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Древний мир.doc
20. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Медицина, философия, религия.doc
21. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Ср. века.doc
22. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Тема 10.doc
23. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Тема новое время.doc
24. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Ф_л Нового часу.doc
25. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Ф_л. думка в украхн_.doc
26. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Ф_лософ_я 19-20 ст..doc
27. /Лекц_х з ф_лософ_х для груп М/Ф_лософ_я _ медицина.doc
28. /Модульний контроль з права.doc
29. /Реферати з основ права/ПРАВОВИЙ СТАТУС МЕДИЧНИХ ПРАЦ_ВНИК_В.doc
30. /Реферати з основ права/Профес_йна в_дпов_дальн_сть л_каря.doc
31. /Реферати з основ права/Робочий день.doc
32. /Реферати з основ права/Соц_ально-економ_чна захищен_сть.doc
33. /Реферати з основ права/ЦИВ_ЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МЕДСЕСТРИ.doc
34. /Рефераты по философии/АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ.doc
35. /Рефераты по философии/Б_оетика - вел_ння часу.doc
36. /Рефераты по философии/Будда о добродетели.doc
37. /Рефераты по философии/Ведущие течения западной философии.doc
38. /Рефераты по философии/Волюнтаризм в философии XIX в.doc
39. /Рефераты по философии/Высшая трансцендентальная идея.doc
40. /Рефераты по философии/Глолбализация.doc
41. /Рефераты по философии/Западно-европейская философия 17-18вв..doc
42. /Рефераты по философии/Мировоззрение.doc
43. /Рефераты по философии/Неомарксизм.doc
44. /Рефераты по философии/Особливост_ сп_лкування медичнох сестри з хворим.doc
45. /Рефераты по философии/Отношения медсестра-врач.doc
46. /Рефераты по философии/Понятие философии.doc
47. /Рефераты по философии/Проблема души и смерти в буддизме.doc
48. /Рефераты по философии/УЧЕНИЕ О КОСМИЗМЕ.doc
49. /Рефераты по философии/ФИЛОСОФИЯ ЗДОРОВЬЯ.doc
50. /Рефераты по философии/ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.doc
51. /Рефераты по философии/Философия Просвещения.doc
52. /Рефераты по философии/Философия культуры1.doc
53. /Рефераты по философии/Философская герменевтика.doc
54. /Рефераты по философии/Фома Аквинский.doc
55. /Рефераты по философии/б_оетика.doc
56. /Самост роботи з соц_олог_х для груп М.doc
57. /Самост_йн_ з ф_лософ_х для груп М.doc
58. /Самост_йн_ по праву.doc
Етичний кодекс медичної сестри україни
Лекции для студентов групп зт-25-35 по курсу «Основы философии»
Ii мир как объект философского познания. Философское понимание мира. Философская категория бытия
I I i. Социальная философия. Философское понимание общества. Диалектика общества и природы
Лекція Основи теорії держави І права України. Право, мораль, медична етика та деонтологія План лекції
Лекція 10 Основи господарського права України. Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницької діяльності План лекції
Лекція 11 Основи екологічного права та завдання санітарно епідеміологічного нагляду в галузі охорони навколишнього середовища План лекції
Лекція Основи адміністративного права. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я План лекції: Поняття, предмет І джерела адміністративного права
Лекція 4 Основи цивільного права. Цивільно-правовий статус сімейного лікаря План лекції: Поняття сучасного цивільного права України. Цивільне законодавство
Лекція 5 Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників План лекції: Поняття, предмет та система трудового права
Лекція Основи кримінального права. Кримінальна
Лекція 7 Основи сімейного права. Медико-правові проблеми штучного запліднення План лекції: Поняття, предмет, система сімейного права
Лекція 8 Основи права соціального захисту. Медичне обслуговування одна з форм соціального забезпечення План лекції
Лекція 9 Основи фінансового права України. Державна система медичної допомоги, її фінансування План лекції Бюджет І бюджетна система. Система оподаткування в Україні
Лекція №2 Основи конституційного права України. Права та обов'язки медичних працівників. Захист прав пацієнта План лекції
Вступ. Філософія, її походження, проблематика та функції. План лекції
38. Істрія взаємовідносин філософії та медицини
Тема : Гуманізм у філософії та медицині План лекції: Поняття „гуманізм”
Тема: Філософія Стародавнього миру
Медицина, філософія І релігія. План лекції
Тема: Філософія Середніх віків та епохи Відродження План лекції
Тема: Медицина, філософія й релігія. План лекції
Тема: Філософія Нового часу План
Тема: Філософія Нового часу План
Тема: Філософська думка в Україні План
Тема: Філософія XIX xx століть План лекції
Тема: Філософія та медицина Філософія медсестринства
З дисципліни „Основи права та законодавства в охороні здоров'я
Правовий статус медичних працівників за трудовим законодавством україни
Професійна діяльність лікаря має специфічні оз­наки, оскільки пов'язана з відповідальністю за життя І здоров'я пацієнта, який довірився ліка­рю
Права пацієнта
Соціально-економічна захищеність медичних працівників
Цивільно-правовий статус медичної сестри відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я Украї­ни від 1 лютого 2001 р. №39 «Про внесення доповнень до номен­клатури спеціальностей середніх медичних працівників»
Античная философия натурфилософский п ериод Метафизика натуралистических начал
Біоетика — веління часу слова «Наука без совісті спустошує душу»
Будда о добродетели
Реферата: Введение Ведущие течения западноевропейской философии Феноменология Экзистенциализм Персонализм Неотомизм Психоанализ Герменевтика
Волюнтаризм в философии XIX в
Высшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал
Глобализация: понятие, этапы, противоречия, оценки Термин «глобализация»
Западно-Европейская философия хуп-хуш вв
Зміст вступ світогляд як духовно практична форма освоєння світу Міфологічний світогляд релігійний світогляд філософський світогляд висновки список використаних джерел вступ
Франкфуртской школы
Особливості спілкування медичної сестри з хворим
Отношения "Врач-медицинская сестра"
Понятие философии, ее предмета и метода
Истоки религии, Ц10
Литература Введение
Философия здоровья
Философия средних веков и эпохи возрождения план лекции
Философия Просвещения
Некоторые социально-философские концепции культуры
Философская герменевтика (П. Гадамер, П. Рикер)
Литературные трактаты Фомы Аквинского можно разделить на следующие группы
В м. Хельсінкі на 18-й Всесвітній медичній асамблеї прийнято Декларацію Міжнародної асоціації лікарів, в якій проголошено: "Здоров’я мого пацієнта моя основна турбота". У міжнародному кодекс
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни „ соціологія та медична соціологія
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни філософія спеціальність
Тема Кількість часів

Высшая трансцендентальная идея

как нравственно-духовный идеал


Идея Бога, божественного начала, а по определению И. Канта одна из основных трансцендентальных идей, впер­вые наиболее обстоятельно рассматривалась им в контек­сте духовно-нравственного, морального идеала.

По его мысли, «если бы мир состоял из одних только безжизненных или отчасти из живых, но лишенных разума существ, то существование такого мира не имело бы ника­кой ценности... Но если бы это были и разумные существа, разум которых был бы в состоянии усматривать ценность существования вещей только в отношении природы к ним (в их благополучии), но не был бы в состоянии придать эту ценность себе первоначально (в свободе), то в мире были бы, правда, (относительные) цели, но не было бы (абсолют­ной) конечной цели, так как существование подобных ра­зумных существ все же было бы бесцельным».

В связи с этим И.Кант вводит понятие «морального зако­на», отличительное свойство которого состоит в том, что он предписывает разуму нечто в качестве цели без всякого условия. И далее он пишет, что моральный закон «опреде­ляет для нас, и притом, а priori конечную цель, к которой он и обязывает нас стремиться; высшее благо в мире возмож­ное через свободу и есть эта конечная цель». Это положе­ние выступает концептуальной основой для постановки про­блемы нравственно-духовного идеала, поскольку сам по себе идеал представляет собой определенную высшую цель стремлений.

В итоге И. Кант приходит к выводу, что для того, чтобы «сообразно с моральным законом предположить для себя конечную цель, мы должны признать моральную причину мира (творца мира)».

В творце человек должен видеть «трансцендентальный идеал», который и составляет высшее и необходимое условие возможности всего сущего, и это единственный подлинный идеал, к какому способен человеческий разум. Этот идеал представляет собой первообраз духовно-нравственного совершенства, к которому человек должен стремиться, но далек «от того, чтобы стать на один уровень с ним». Таким образом, «великий философ выявляет неразрывную взаимосвязь идеи высшего трансцендентального начала с проблемами нравственно-духовного идеала, с высшими морально-духовными качествами, что определяется «мо­ральным законом».

Различные аспекты проблемы существования божественного начала, которые ставились, начиная с древних времен, в той или иной степени подвергались философскому анализу во многих научных трудах, однако данная проблема до сих пор еще не выступала объектом специального философского исследования в контексте интерпретации трансцендентального (божественного) начала как нравственно-духовного идеала. В ходе историко-философского процесса развивались различные концепции божественного начала, которые порой рез­ко расходились между собой по своим исходным мировоз­зренческим позициям. В данном случае мы пытаемся подойти к ним с точки зрения рассмотрения божественного (трансцендентального) начала как высшего нравственно-духовного идеала. «Это верно, что человек создает Бога по своему об­разу и подобию, как некогда создавал богов. И самое важное, чтобы этот человеческий образ и подобие приближались к образу и подобию Божьему. Тут есть таинственная диалектика двух, а не действие одного сверху вниз» (Н.А. Бердяев). Как можно видеть, здесь идет речь о весьма сложном и в то же время своеобразном диалектическом взаимодействии обеих сторон, т.е. божественного и человеческого. Это взаимодействие оп­ределяется, прежде всего, не тем, кто кого сотворил, а тем, кто кому уподоблен, как соотносятся нравственно-духовные качества обеих сторон в контексте проблемы идеала.

По мысли Н.А. Бердяева, божество понимается или по социальным образам господина, царя, отца, или по динами­ческим образам - силы жизни, света, духа, истины, огня. Бог не есть природная или социальная реальность. «Бог есть Дух, Бог есть свобода и любовь. Он окончательно раскры­вается в творческом акте Духа, в творческом акте Духа ре­ализуется Бог» (Бердяев).

Следующие божественные деяния позволяют рассмат­ривать Бога как общественно-моральный идеал:

  1. Бог сотворил мир совершенным и завершенным;

  2. Бог сотворил мир во имя добра и блага;

  3. человек сотворен для реализации на земле благих божественных помыслов;

  4. человек сотворен для свободной жизни;

  5. творящий дух через человека создает божественную среду, совершенную общественную реальность;

  6. через человека творится вечность;

  7. самоосвобождение и освобождение мира зависят от нравственно-духовного совершенства человека,

Почти во всех религиях и мифологиях разных народов находят свое выражение самобытные представления и раз­мышления о миротворческом акте. В древнеиндийской, древ­некитайской и древнегреческой мифологиях он носит отвле­ченный и в тоже время конкретно-образный характер. Так, в индийских мифах говорится о том, что «в начале не было ничего. Не было ни солнца, ни луны, ни звезд. Только воды простирались беспредельно; из тьмы первозданного хаоса, покоившегося без движения, словно в глубоком сне, воды возникли прежде иных творений. Воды породили огонь. Ве­ликой силой тепла в них рождено было Золотое Яйцо... Че­рез год из Золотого Зародыша возник Прародитель Брах­ма. Итак, в данном случае творение рассматривается как случайный, неосознанный акт.

Как подчеркивает узбекский ученый Т. Махмудов, «в цен­тре внимания зороастризма находится сотворение физичес­кого и духовного мира. В одном из гимнов пророк Зороастр вопрошает: «Кто сотворил восход и заход Луны? Кто со­вместил быстроту ветра и облаков? Какой творец создал свет и тьму, сон и бодрствование? Кто предводительствует тому, кто следует утру, полудню и ночи? Кто заложил в сердце отца чаяние обрести сына?

Все это создал Ахура Мазда. Он из своего духа породил человека живым, разумным, осознающим себя». В Еван­гелии утверждается, что мир сотворен по воле, разумению и любви Бога. Следовательно, уже с античных времен при­знавалась, что в сотворении мира нашли свое воплощение благие намерения и цели, волеизъявление и любовь боже­ственной силы, благодаря чему этот мир был представлен совершенным, завершенным, безупречным, соответствую­щим высоким помыслам и благим намерениям самого Бога. Как пишет А. Мень, «Библия рисует космогенез как восхож­дение по ступеням от низшего к высшему, от неорганичес­кого - к человеку».

По мере распространения мировых религий - буддизма, христианства и ислама - все более широко утверждалось представление о том, что мир есть результат сознательной деятельности бога, его воли и любви. Совершенство, безуп­речность - качества Бога, поэтому и мир творился совер­шенным и безупречным.

В научных контекстах также издавна обсуждаются эти качества Бога, в ходе которых неизбежно вставал вопрос: если творцу мира присущи добрые помыслы и любовь, то почему в мире существуют зло, насилие, пороки, смерть? Н.А.Бердяев отвечает на этот вопрос следующим образом: «Бог присутствует в свободе и любви, в истине и правде, в красоте. И перед лицом зла и неправды. Он присутствует не как судья и каратель, а как оценка и совесть. Бог и есть Тот, к Кому можно уйти от ужасов, безобразий, жесткостей мира». Поэтому философ склонен к принципу «ненасилия» и полагает, что духовный мир личности можно изменить не путем борьбы, а скорее посредством внутренней рефлек­сии.

Христианство призывает следовать принципу «если тебя ударили по одной щеке, подставь другую», из которого ис­ходил и Н.А. Бердяев. Если силе противопоставить силу, то обострится антагонизм, нарушатся единство, совершенство мира. Не выступать против насилия во имя сохранения совершенства, полноты, завершенности мира означает, по восточному выражению, «полагаться на Бога».

Еще великий мыслитель Абу Рейхан Бируни писал в кни­ге «Индия»: «Обычаи индийцев в этом отношении схожи с обычаями христиан, ибо строятся на принципах добра и воз­держания от зла, а это - полный отказ от убийства, отдавать тому, кто отнял верхнюю одежду, рубаху, подставлять пра­вую щеку тому, кто ударит по левой, благословлять врага и возносить молитвы за него. Клянусь жизнью, этот образ действия превосходен! Однако обитатели этого мира дале­ко не все философы, а в большинстве своем невежественные и заблуждающиеся люди...». Поэтому в общественной жизни, к сожалению, принцип «ненасилия» чаще всего не действует и не приводит к ожидаемым результатам. Чело­вечество зачастую стремится вместо вышеуказанных боже­ственных принципов в качестве условий стабильности об­щества, социальной справедливости использовать закон, право и нравственность, системы управления. Тем не ме­нее, в религиях по-прежнему остается приоритетной идея, что мир Богом сотворен совершенным и завершенным. Не следует забывать о том, что нарушение этого совершенства, особенно возвышение потребностей человека над пробле­мами существования мира, его гармонического развития в последние столетия, породило трудно преодолимые глобальные регрессивные процессы.

Утверждение о божественной сотворенности совершен­ного мира, не являясь некоей оторванной от жизни утопией, скорее полагает необходимость «божественной гармонии» в системе человек - общество - природа, их тесной взаи­мосвязи. Оно утверждает не господство человека и обще­ства над природой, а их взаимную любовь, взаимосохране­ние. В этом принципе любви к миру также прослеживается интерпретация Бога как общественно-нравственного идеа­ла.

Истолкование Бога как олицетворения совершенства и полноты выражает стремление человеческой души к недо­стижимому идеалу, которому вовсе не чужды ее_заботы, тревоги, беспокойства. Пока в общественной жизни бытуют добро и зло, пока у человека сохраняется стремление к ста­бильности и совершенству, Бог остается для него идеалом, который противостоит злу и возносит добро.

Борьба добра и зла одна из вечных социально-нравствен­ных проблем как в религиях, так и в общественно-нравственных учениях. В древности свою наиболее ярко выраженную форму эта идея получила в зороастризме. Согласно исламу даже те, кто по искушению шайтана (дьявола) проявляют вражду, совершают греховные поступки, также сотворены по желанию Аллаха. В Коране провозглашается: «И так Мы всякому пророку устроили врагов - шайтанов из людей и джиннов; одни из них внушают другим прелесть слов для обольщения. И если бы пожелал Господь твой, они бы этого не делали. Оставь же их и то, что они измышляют!». Одна­ко греховные деяния, клевета, наветы и другие пороки не остаются безнаказанными. «…Поистине тем, которые при­обретают грех, будет воздано зато, что они снискали»! Сле­довательно, по воле Аллаха насилие, вражда не прощают­ся, в то время как добро утверждается и возвышается.

Бог сотворил мир, жизнь во имя добра, поэтому он воз­лагает на человека важную миссию по их утверждению в этом мире. Имам Газали необходимым условием восторжествования добра считает боязнь Аллаха, которая, по сло­вам Абул Лайса, проявляется в семи формах - в языке, душе, глазах, желудке, руках, ногах и поклонении. В част­ности : «1) В языке: богобоязненный человек воздерживает­ся от лжи, клеветы и вздорных слов. 2) В душе: богобояз­ненный человек не испытывает вражду к своим мусульман­ским собратьям; он изгоняет из своей души клеветничес­кие, завистливые и другие подобные чувства, ибо зависть сводит на нет все прекрасные деяния человека... 4) В ру­ках: богобоязненный тянется не к запретному, а лишь к тому, что богоугодно. 5) В ногах: богобоязненный человек следу­ет не по пути непокорности, гордыни, а по пути поклонения Аллаху. Для обретения знаний и просвещения он посещает собрания ученых и добродетельных людей».

Продолжая свою мысль, он пишет: «Дорогой брат, чело­век, усердно следуя по пути закона, должен быть скром­ным, терпеливым, не быть корыстолюбивым, не зариться на собственность других, не вступать на путь незаконного об­ретения благ. Человек должен обретать такие качества пу­тем воздержания в еде, одеянии и жилище, от роскоши, излишних страстей. Если человек будет больше предаваться желаниям обрести богатства, не сможет стать терпели­вым, то, несомненно, запятнает свое доброе имя такими дурными качествами, как жадность и корыстолюбие. Они влекут человека на путь порочного нрава, следования тому, что недозволенно и запрещено шариатом. Поистине, приро­да человека склонна к корысти, жадности и нетерпимости».

Жадный, корыстолюбивый человек больше озабочен тем, чтобы удовлетворить свои порочные страсти. Он не заду­мывается о справедливости, равенстве, преходящей сущ­ности мира. Он получает удовлетворение от обогащения пусть даже незаконными и насильственными путями, видит смысл жизни в обмане и притеснении других. Общество, которое порождает среди людей жестокую конкуренцию, ведет к излишней роскоши, распутству, пьянству, сверхо­богащению. Конечно, тот, кто лишен собственности, не мо­жет воспользоваться земными благами. Однако Бог, рели­гия, побуждающие людей к преодолению корысти, жаднос­ти, зависти, утверждают идеал, девизом которого выступа­ют благородные намерения и добрые деяния. Это один из аспектов утверждения на земле благих божественных по­мыслов.

Все религии обещают человеку избавить его от вражды, безнравственности, притеснений и несправедливости. Вера в Бога, в сущности, порождена стремлением человека к тому, чтобы избавиться от этих порочных сторон жизни и человеческого нрава. «Если бы не было зла, порождающе­го наш мир, то человечество довольствовалось бы природ­ным миром. Природный мир, свободный от всякого зла и страданий, стал бы единственным божеством для челове­ка. Если бы не было зла и порожденного им горя, то не было бы и потребности избавления. Страдание и мука жизни, сви­детельствующие о существовании зла, есть великая рели­гиозная школа, которую проходит человечество. Жизнь в этом мире, не ведающая зла, свободная от всякого страда­ния и муки, вела бы к самодовольству и самоудовлетворен­ности. Существование зла есть не только затруднение для нашей веры в Бога, - существование зла есть также дока­зательство бытия Божьего, доказательство того; что этот мир не есть единственный и окончательный» (Н.А. Бердяев). Следовательно, трудно полностью ликвидировать в жизни зло, несправедливость, ибо именно они формируют идею о существовании идеальной жизни. Человек сотворен для реализации этой идеальной жизни.

Человек, гармонизируя божественный и «тварный» дух, оказывается активным соучастником мирового созидания. «Бог не порабощает человека, не сковывает его волю, а, напротив, дает ему полную возможность отвергнуть Его, искать своих путей» (А. Мень). Человек своими свободными творчес­кими деяниями реализует благие помыслы Бога. Свободная творческая деятельность – это, прежде всего, формирование личностью своей нравственности, отвечающей божествен­ным заповедям. Человек свободен в своих общественно-духовных устремлениях, в своих творческих поисках проявляет заложенные в нем «божественность и человечность».

Божественность и человечность в мировых религиях рассматриваются в гармонии. Духовный императив исламской религии в большей степени придал значение возвеличиванию божественности, однако она в тоже время не упускает из виду человечность, свободу человека, его творческую деятельность. Конечно, в отдельных случаях в хадисах бросается в глаза абсолютизация Бога. Исламская религия так­же требует от человека активного участия в очеловечива­нии мира. Эту мысль подтверждают следующие хадисы:

«Те рабы божьи, в чью душу Всевышний не заложил милосердие, приносят больше всего зла». «Совесть - в вере». «У праведника не должно быть таких двух качеств, как скупость и безнравственность». «Не прощаются пять видов грехов: многобожие; пролитие невинной крови; клевета на праведных людей; отступление в сражении; непра­ведное овладение чужой долей путем клятвопреступления».

Следовательно, религия осуждает безнравственного че­ловека, считает его согрешившим перед Богом. Однако греховность перед Богом не есть нечто абсолютное, она может
быть искуплена и прощена. Для этого человек должен обра­титься к свершению добрых деяний. Именно в этом состоит свобода человека перед Богом, его свободная деятельность.

Для реализации на земле своих благих помыслов Бог ниспосылает на нее своих пророков, которые проповедуют, чтобы люди избавлялись от безнравственности, насилия, разврата, не поддавались искушениям дьявола и тем са­мым выполняли свою спасительную миссию. Поэтому в религиях сформировалась безусловная вера в их проповеди, а их образ жизни воспринимается как одно из проявлений духовно-нравственного идеала (в буддизме - Шакья Муньи, христианстве - Иисус Христос, исламе - Мухаммед) и в то же время выступает образцом его реализации.

Религия, даже утверждая долженствующие соблюдать­ся всеми определенные общие порядки, обряды, все же не отрицает права человека на свободную жизнь, следование своим наклонностям, потребностям и интересам. В сущно­сти, в свободной деятельности человек реализует свои пред­ставления о себе, о том, кто он, каким социальным идеалам следует в жизни.

Многие философские концепции увязывают свободное бытие, деятельность человека с детерминизмом, согласно которому законы общественного бытия, его потребности и общественные отношения определяют человеческую дея­тельность. Теологи обуславливают ее, прежде всего, боже­ственной силой. «Только благодаря росту, упражнению, вос­питанию в себе высших задатков человек способен реали­зовать свою потенциальную свободу. В противном случае он как бы отрекается от своего дара» (А. Мень).

В определенной мере, совмещая эти подходы, «человек ищет полноты и совершенства, которых не может ему дать одно лишь природное бытие. И дело тут совсем не в обществе и не в «общественных отношениях». Познав свою сво­боду, человек уже не может не тяготеть к зовам сверхприродным. В этом - залог его бесконечного развития» (А. Мень).

А. Мень полагает, что человеку свойственно стремление избавлять­ся от своей биологической природы, влияний общества.

Однако можно ли упускать из виду, что божественное могущество реализуется под влиянием общественной сре­ды? То, что наука не может выявить в человеческом бытии некоторые природно-биологические и связанные с его со­знанием процессы, не может еще послужить основанием для утверждения о формировании его качеств исключительно под влиянием божественной силы. Поэтому свобода, сво­бодная деятельность представляется не только как резуль­тат божественно-духовного состояния. Одно то, что человек является «общественным существом» (Аристотель) побуждает связывать его действия с общественной средой.

Когда говорят о свободной жизни и свободном творче­стве человека, имеют в виду две его способности: реализа­цию в жизнь божественных законов; создание обществен­но-культурных ценностей. В первом случае человек претво­ряет в жизнь ниспосланные Богом через пророков верова­ния и нормы, согласно которым реализуется человеческая свобода и деятельность. Во втором случае человек высту­пает субъектом общественно-культурной жизни, в то же вре­мя в своем творчестве, сознательной деятельности он пре­бывает под влиянием божественной силы.

В контексте первого качества деятельность и свобода человека носят ограниченный характер, заранее предопре­делены. В противном случае будет утрачена объединяю­щая сущность религии, которая сведется к наставлениям, нравоучениям и преходящему опыту. Религия обладает та­кими возможностями, которые, привнося в человеческий дух непреходящие, отмеченные вечностью и святостью размыш­ления, превращают религию в божественную реальность. В контексте второй способности человек свободен, волен в том, от каких религиозных и даже общественных влияний он пред­почитает быть свободным или следовать им, какие идеи, мысли он считает возможным принять или не принимать, т.е. выбор остается за человеком. Однако согласно религиозно-духовным толкованиям творческая деятельность человека отражает его близость к божественной реальности, опреде­ляет его божественные качества. Помысли Г. Флобера, «творец - это тело бога», посредством которого он раскрывает свое содержание». Л.Н. Толстой творил, зачастую ощущая, что становится «проводником воли божьей».

Можно привести немало подобных примеров, когда твор­цы отдаются потоку своих духовно-иррациональных пере­живаний. Лишь человек, сознающий свою близость к боже­ственной масштабности, ощущает потребность охватить ее своей свободной волей, умом, силой творчества. «В конеч­ном счете, все наше земное творчество есть радость, пере­плетенная с глубокой тоской по совершенству и идеалу» (А. Мень). Свободно живущий и творящий человек осознает божествен­ное и реализует свои божественные качества. Обществен­ная среда, развитое общественное бытие выступают как результат этой деятельности человека, связанной с гармо­низацией его божественных и человеческих качеств. Они способствуют не только развитию трансцендентальных воз­зрений, но и утверждению трансцендентального начала как фактора гармонизации божественных качеств человека с потребностями общественного прогресса. Трансценденталь­ное начало существует не только в себе, но и выступает идеалом, который приводит божественную среду во взаи­мосоответствие и развитое общественное бытие.

В религии сильно стремление увязать божественное с вечностью, приобщить духовный мир человека к идеям бес­смертия, вечной жизни. Человека заботит обеспечение не только собственного бессмертия, но и бессмертия своего потомства, что хорошо ведомо высшему трансценденталь­ному началу.

Прав Н.А.Бердяев, утверждая, что человек изначально борется за свою жизнь и бессмертие. Осознав эту потреб­ность своей души, своего духа, человек верит в высшее трансцендентальное начало, следует ему, идеализирует его.

Стремление к вечности, к бессмертию свойственно все­му филогенезу человека. Еще до своей смерти он проявля­ет глубокую заботу о жизни, будущем своего потомства, что побуждает его, обзаведясь детьми, направлять все усилия и средства на их воспитание и укрепление здоровья.

«Вечная жизнь и смерть», «священное и преходящее» суть те понятия, которые издревле занимали центральное место в размышлениях и представлениях, сознании чело­века.

В философии еще со времен Сократа активно обсужда­ются идеи человека и его бессмертного духа, однако до сих пор наука так и не пришла к выводам, сколь-нибудь более значимым по сравнению с его взглядами на божественное, поскольку вечность и бессмертие несут с собой душа, дух человека, страстно стремящиеся к бесконечности, совершенству, в то время как его ум, рассудок, предпочитающие сухие логические построения, отвергают их как лишенные смысла и утверждают ограниченность жизни отдельного человека.

Следует отметить, что по проблеме человеческого бес­смертия создано немало интересных трудов, обзор части из которых в свое время проводился в нашей литературе.

Исходя из вышепроведенного анализа проблематики ста­тьи, можно прийти к следующим выводам.

Во-первых, воззрения, связанные с утверждением веч­ности и бесконечности высшего трансцендентального нача­ла, исходят из самих особенностей его как символа, идеала вечности и бесконечности бытия и полагают его постоянное пребывание во всякой вещи и в каждом человеке. В то же время человеческое сознание, ум, рассудок, будучи не в силах освоить вечность и безграничность бытия, могут пре­бывать в этом божественном начале как необходимая со­ставная часть его.

Во-вторых, полагание вечности, совершенства и безгра­ничности высшего трансцендентального начала, утвержде­ние его приоритетности по отношению ко всему тому, что является ограниченным и преходящим, определяют его ста­тус всеобщего идеала.

В-третьих, присущие высшему трансцендентальному на­чалу вечное стремление к добру, побуждения к морально­му совершенству, духовному возвышению личности и об­щества, естественная готовность человека принять их оп­ределяют статус божества как нравственно-духовного иде­ала. Это приобретает особую важность в периоды резких личностных и общественных изменений и преобразований, поскольку дает возможность не только сохранить духовный общественно-личностный потенциал, но и подойти к ним с ценностных позиций.

В-четвертых, религия полагает потусторонний мир прехо­дящим, а человеческий дух, его душу «вечным субстра­том», полная реализация которого происходит в потусторон­нем мире. С этим связано стремление человека к бессмер­тию, реализующееся в религиозных и философских учени­ях о бессмертии души и находящее свое выражение преж­де всего в постоянном стремлении к личностному и родово­му совершенствованию, гарантом которого призвана высту­пить интерпретация высшего трансцендентального начала как духовно-нравственного идеала.

В-пятых, человек, как и высшее трансцендентальное на­чало, выступает субъектом вечности, бессмертия, и, даже не будучи в силах создать мир, космос, галактики, он все же посредством усилий по сохранению природы, новых от­крытий, внесением красоты в окружающую среду может
способствовать обретению человечеством вечности и бес­смертия.


Схожі:

Высшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал iconДуховный кризис
Д 49 Духовный кризис: Когда преобразование личности становится кризисом/ Под ред. Станислава и Кристины Гроф/Пер с англ. А. С. Ригина....
Высшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал icon207 слобода высшая тарасовка-вышетарасовка
Слобода Высшая Тарасовка, на берегу Днѣпра, на правой сторонѣ по теченію его, многолюдная, съ населеніемъ зажи-точнымъ, при одноштатномъ...
Высшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал iconВипуск перший Дніпропетровськ 2008 зміс т интеллектуальная собственность как высшая форма собственности 3
Международно-правовые аспекты защиты интеллектуальной собственности. Вто и воис 30
Высшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал iconМария-Луиза фон Франц. Подчиненная функция
Со времени ее создания идея четырех функций сознания, обеспечивающих сознательную деятельность человеческой личности, доказала свою...
Высшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал iconМногоагентные системы (обзор) В. И. Городецкий, М. С. Грушинский, А. В. Хабалов
Но это совершенно не подходит для неискушенного пользователя. Иначе говоря, сначала идея интеллектуального посредника возникла как...
Высшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал iconВадим Владимирович, как появилась идея провести такую акцию?
Мацюк, Вадим Сохранить вековые корни Украины: в Днепропетровске стартовала необычная общественная акция // День(укр), 2010.№133(29....
Высшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал iconМетодичні вказівки до лабораторних занять за курсом "Ставове рибництво". К., 2004. 18 с. Привезенцев Ю. А. Практикум по прудовому рыбоводству. М высшая школа, 1982. 208 с
Привезенцев Ю. А. Практикум по прудовому рыбоводству. – М высшая школа, 1982. – 208 с
Высшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал iconДокументи
1. /Высшая математика в примерах и задачах. Учебное пособие для вузов в 3 томах/Высшая математика...
Высшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал iconІ. П. Основи дефектоскопії-К.: «Азимут-Україна», 2004. 496 с. Ермолов И. Н., Останин Ю. А. Методы и средства неразрушающего контроля качества. М.: Высшая школа, 1988. Неразрушающий контроль металлов и изделий. Справочник
Ермолов И. Н., Останин Ю. А. Методы и средства неразрушающего контроля качества. –М.: Высшая школа, 1988
Высшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал iconЭии, аудиалист, художник, уровень принятия решений адаптивный. Дионика. Моделирование экспертных групп выхода из кризисных ситуаций
«Идея о менеджере как о человеке, который знает все и может спланировать работу организации на базе научных методов, в основном не...
Высшая трансцендентальная идея как нравственно-духовный идеал iconНа острове самед духовный союз

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи