Методичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із астрономії, біології, географії, екології, економіки, математики, фізики, хімії icon

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із астрономії, біології, географії, екології, економіки, математики, фізики, хімії
Скачати 253.89 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із астрономії, біології, географії, екології, економіки, математики, фізики, хімії
Дата конвертації11.11.2012
Розмір253.89 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
джерелоМетодичні рекомендації

щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із астрономії, біології, географії, екології, економіки, математики, фізики, хімії

у 2012-2013 навчальному році


Додаток 1

до листа ПОІППО

30.10.121273


Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2012-2013 навчальному році


Метою запровадження Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії є пропаганда природничо-наукових знань, формування в учнів інтересу та наукового підходу до вивчення астрономії і пов'язаних із нею наук; виявлення та розвиток в учнів творчих здібностей до науково-дослідницької діяльності, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями; підвищення рівня фахової підготовки вчителів; залучення вчених і викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів до активної співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами у справі поліпшення вивчення фізики та астрономії; відбір найбільш талановитих учнів до складу збірної команди України для участі в міжнародній олімпіаді.

Всеукраїнська учнівська олімпіада з астрономії проводиться у двох вікових групах: для учнів 11 та 10 класів. Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (далі - Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.08.98 р. № 305, участь в олімпіаді можуть брати й учні молодших (порівняно з класом фактичного навчання) класів. Залучення до участі в олімпіаді учнів 8-9 класів має важливе значення, оскільки сприяє розвиткові пізнавального інтересу до вивчення астрономії учнів середнього шкільного віку, розкриття їхніх здібностей, набуття досвіду участі в змаганнях.

Як правило, цей етап олімпіади проводиться в один день. На виконання завдань має відводитися не більше 4-х астрономічних годин.

Кожен учасник олімпіади повинен сидіти за окремою партою і працювати самостійно. Учасники олімпіади можуть користуватися лише матеріалами (завдання, чисті аркуші, табличні дані, картою зоряного неба тощо), виданими оргкомітетом. Під час виконання роботи учням дозволяється користуватися калькуляторами. Під час олімпіади користуватися мобільними телефонами категорично заборонено.


Орієнтовний перелік теоретичних питань до III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії


1. Зоряне небо та рухи світил

1.1. Зоряне небо

Зоряне небо та небесна сфера. Сузір’я та найяскравіші зорі на небі й у північній півсфері. Добове обертання небесної сфери. Зміна вигляду зоряного неба в різні пори року. Орієнтування за Сонцем, сузір’ями і Полярною зорею на місцевості і за часом.

Одиниці відстаней в астрономії. Паралакс: річний, добовий. Видима зоряна величина, абсолютна зоряна величина та зв'язок між ними.

^ 1.2. Небесна сфера і добовий рух світил

Точки і лінії небесної сфери. Залежність висоти полюса світу від географічної широти місця спостереження.

Горизонтальна та екваторіальні системи координат. Явища пов’язані з добовим обертанням Землі: схід та захід світил, кульмінації світил (моменти кульмінацій та висоти). Рефракція. Зоряні каталоги і карти.

Видимий рух Сонця. Екліптика.

^ 1.3.Час та календар

Принципи вимірювання часу (шкали вимірювання і системи відліку). Зоряний час. Сонячний час: справжній і середній. Рівняння часу. Шкала всесвітнього часу. Шкала атомного часу. Координований всесвітній час. Системи відліку: місцевий, всесвітній, поясний час та зв’язок між ними. Лінія зміни дат. Літній та зимовий час. Календар. Сонячні, місячні та місячно-сонячні календарі. Юліанський та григоріанський календарі.

^ 1.4.Закони руху небесних тіл

Закони Кеплера. Елементи орбіт небесних тіл та їх геометричне подання. Узагальнення законів Кеплера. Космічні швидкості на поверхнях небесних тіл та у просторі. Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій.

Видимий рух планет. Планетні конфігурації, синодичні та сидеричні періоди. Рух Місяця. Сонячні та місячні затемнення, частота і умови видимості. Припливні явища.

Використання законів руху для визначення відстаней до тіл Сонячної системи, а також розмірів і мас небесних тіл.


^ 2. Методи та засоби астрономічних досліджень

2.1. Електромагнітне випромінювання небесних тіл

Електромагнітний спектр. Спектри небесних тіл. Поглинання світла в міжзоряному просторі та вікна прозорості атмосфери Землі.

Розвиток всехвильової астрономії: гамма, рентгенівська, ультрафіолетова, оптична, інфрачервона, радіоастрономія.

^ 2.2. Засоби астрономічних досліджень

Оптичні телескопи. Формула збільшення телескопа, а також роздільна здатність та проникна сила. Недоліки оптичних телескопів.

Радіотелескопи. Радіоінтерферометри з наддовгою базою.

Найбільші телескопи в Україні та у світі. Астрономічні обсерваторії.

Космічні телескопи та обсерваторії. Принцип реєстрації нейтрино. Нейтринні обсерваторії.

^ 2.3. Методи астрономічних досліджень

Астрофотометрія. Основні поняття фотометрії. Зв’язок між освітленістю і видимою зоряною величиною (Формула Погсона).

Астроспектроскопія. Основні поняття спектроскопії. Закон випромінювання Планка. Види спектрів космічних об’єктів. Спектральні прилади. Принцип визначення хімічного складу та температури космічних тіл.

Ефект Доплера. Визначення променевої швидкості за спектром.

Приймачі випромінювання в астрономії.


^ 3. Сонячна система

3.1. Планети Сонячної системи

Історія вивчення, склад і будова Сонячної системи.

Подібність та відмінність між планетами земної групи та планетами-гігантами. Планети земної групи. Фізичні та орбітальні характеристики.

Фізичні характеристики Землі. Внутрішня будова Землі. Будова атмосфери. Рухи в оболонках Землі. Полярні сяйва на Землі та інших планетах. Клімат. Причини змін пір року.

Місяць: фізичні характеристики та проблема походження. Рельєф та фізичні умови на поверхні.

Планети-гіганти. Фізичні та орбітальні характеристики. Супутники планет. Кільця планет.

Карликові планети.

3.2. Малі тіла Сонячної системи

Астероїди. Комети. Тіла з поясу Койпера. Метеори та метеорити. Метеорні потоки. Фізичні характеристики малих тіл Сонячної системи та гіпотези походження.


4. ЗОРІ

4.1. Узагальнені характеристики стаціонарних зір

Хімічний склад зоряної речовини. Температури, світності, розміри, маси, густини зір. Взаємозв’язок між розміром, температурою, світністю та абсолютною зоряною величиною.

Спектральна класифікація зір. Діаграма Герцшпрунга-Рессела.

Джерела енергії зір. Температура у надрах зір. Внутрішня будова зір.


4.2. Подвійні та нестаціонарні зорі

Подвійні зорі різних типів. Змінні зорі. Пульсуючі змінні. Цефеїди. Нові та наднові зорі. Утворення хімічних елементів.

4.3. Сонце як зоря

Загальні характеристики Сонця, внутрішня будова, атмосфера, обертання Сонця.

Джерело сонячної енергії. Місце Сонця на діаграмі Гершпрунга-Рессела.

Сонячна активність, сонячно-земні зв’язки.

Поняття геліосфери. Сонячний вітер та потік частинок від Сонця і їх вплив на інші тіла Сонячної системи.

^ 4.4. Утворення та еволюція зір

Міжзоряне середовище, його густина та температура. Протозорі. Утворення зір в асоціаціях. Залежність часу існування зорі від початкової маси. Стадія головної послідовності, червоні гіганти та надгіганти.

Кінцеві стадії еволюції зір, білі карлики, нейтронні зорі, пульсари. Кінцева стадія еволюції Сонця. Чорні діри. Сфера Шварцшильда.


^ 5. Галактична і позагалактична астрономія

5.1. Наша Галактика

Складові, розмір і спіральна структура Галактики. Склад, маса, чисельність зір. Типи населення Галактики, зоряні скупчення.

Місце Сонця в Галактиці, його рух відносно сусідніх зір та центру Галактики.

Обертання Галактики. Міжзоряні газ і пил. Космічні промені.

^ 5.2. Галактики і Всесвіт

Класифікація галактик. Типи, склад і структура галактик. Найближчі галактики. Закон Габбла. Червоне зміщення і визначення відстаней до галактик. Просторовий розподіл галактик. Місцева група галактик. Радіогалактики. Квазари.

Поняття Всесвіту в астрономії. Великомасштабна структура нашого Всесвіту.


Методист О.В. Кучеренко
Ректор
В.В.ЗелюкЛ.А. Шкоденко

0955553288

Додаток 2

до листа ПОІППО

30.10.121273


Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2012-2013 навчальному році

Початок олімпіади з біології о 10.00. Учасники виконують завдання 3 астрономічних години. Голові організаційного комітету необхідно забезпечити наявність копіювальної техніки у закладі освіти, де буде проводитися олімпіада, та папір із розрахунку приблизно 4 сторінки на одного учня. Отримання завдань, їх відкриття, тиражування слід розпочинати в присутності голови та членів журі олімпіади.

Під час проведення олімпіади користуватися мобільним телефоном категорично заборонено!

Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається.

Зміст завдань олімпіади II етапу базується на навчальній програмі з предмету. Журі обговорює та затверджує критерії та розподіл балів до початку перевірки завдань.

Олімпіада з біології проводиться в ІІІ тури: тестовий, теоретичний та практичний.

Тести складаються з трьох груп завдань (залежно від складності): А, Б, В. Група А – це завдання множинного вибору, тобто такі, в яких необхідно відмітити одну правильну відповідь із запропонованих п’яти варіантів. Групу Б складають питання, де з п’яти варіантів відповідей вірними можуть бути від одного до п’яти. Завдання групи В – спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них.

Для ІІ (теоретичного) етапу олімпіади характерні такі типи завдань: завдання, що мають, головним чином, на меті відтворення знань, пояснення того чи іншого біологічного явища, завдання, що вимагають від учасників залучення знань з інших навчальних дисциплін, та, на їх основі, формулювання власних висновків, завдання, що вимагають від учасників уміння розмірковувати, співставляти факти, висловлювати судження під час розгляду різних точок зору на предмет дослідження, завдання, які передбачають формулювання гіпотези на основі експериментальних даних.

Практичний (ІІІ тур) складається із завдань, які мають виявити в учнів уміння визначати об’єкти, органи та системи органів, працювати відповідно до складеного алгоритму.


Методист І.О. Козак


Ректор
В.В.Зелюк


Л.А. Шкоденко

0955553288

Додаток 3

до листа ПОІППО

30.10.121273


Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році


Відповідно до наказу ГУОН від 03.10.2012 року № 432 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році» 24 листопада 2012 року проводиться ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для учнів 8-11 класів. Початок роботи о 10 годині. На виконання завдань відводиться 3 години.

Звертаємо вашу увагу на те, що передача завдань до ІІ (районного, міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у всі райони (міста) області буде відбуватися з використанням ресурсів мережі Інтернет.

Метою проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у якісному і поглибленому вивченні географії, виявлення та розвиток обдарованих учнів, підвищення інтересу до географії, реалізація компетентнісного підходу, формування команди для участі у обласній, Всеукраїнській та в Міжнародній олімпіаді з географії.

Із метою створення рівних умов для виконання завдань, кожен учень на початок олімпіади повинен при собі мати: зошит, ручку (2 шт.), олівець простий, гумку, лінійку, контурну карту (для учнів 10 та 11 класів – політична карта світу, для учнів 8-9 класів – адміністративно-територіальний устрій України.

У 2012/2013 навчальному році був розроблений комплект олімпіадних завдань для кожного класу. Їх зміст охоплює матеріал шкільної програми за попередні роки навчання , матеріал тем, які учні мають опанувати до терміну проведення олімпіади (таблиця 1) та краєзнавчий матеріал.

^ Таблиця 1

Клас

Теми

8

Вступ. Україна та її географічні дослідження. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України (Рельєф. Тектонічні структури. Геологічна будова. Мінерально-сировинні ресурси.)

9

Вступ. Україна на карті світу. Населення України. Загальна характеристика господарства України. Економічний потенціал України. Промисловість: загальна характеристика.

10

Вступ. Загальна економіко-географічна характеристика світу (Політична карта світу. Населення світу. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси.)

11

Програмовий матеріал 6-10 класу

Під час виконання завдань олімпіади не допускається використання підручників, довідників, атласів, інших навчальних посібників.


Структура олімпіадних завдань

Олімпіадні завдання з географії на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади подані за блоками: тестовий, теоретичний, практичний (таблиця 2).

Максимальна кількість балів – 60.


Таблиця 2

^ Вид завдання

Кількість завдань

Максимальна кількість

за одне завдання

Загальна сума балів

Тестовий блок

(на виконання відводиться до 30 хв.)

15:

І рівень: 1-10

ІІ рівень: 11-15


1 бал

2 бали

20 балів


Теоретичний блок

2 питання

12 балів


24 бали

Практичний блок

2 завдання:

Задача

Завдання на контурній карті


6 балів

10 балів

16 балів


Особливості оцінювання та виконання олімпіадних завдань

Завдання тестового блоку І рівня оцінюються 1 балом за кожну правильну відповідь. Кожне тестове питання містить тільки одну правильну відповідь. Бал за завдання не нараховуватиметься у випадках, коли: відповідь буде неправильною або буде відсутня; відповідь буде обведена олівцем, а не авторучкою; на одне запитання дано дві відповіді або більше; відповідь міститиме будь-які виправлення (у тому числі – коректором).

Кожне завдання тестового блоку ІІ рівня (тести на визначення відповідності, на встановлення правильної послідовності) оцінюються 2 балами. Тест на визначення відповідності – за кожну правильно встановлену відповідність – 0,25 бала; тест на встановлення правильної послідовності – послідовно розташовані два об’єкта чи поняття – 0,5 бала, послідовність повністю порушена – 0 балів.

Завдання теоретичного блоку оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з географії (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13.04.2011р. №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»). Тому відповідь на теоретичне питання має:

1) бути структурованою;

2) відтворювати зміст основного питання;

3) бути самостійною, відображати власне оціночне ставлення до даного питання через синтез й аналіз набутих географічних знань;

4) супроводжуватися доцільними малюнками, схемами, таблицями, діаграмами;

5) бути повною і розгорнутою, мати власну думку та приклади;

6) бути географічною.

Кожен блок оцінюється до 2 балів. Рекомендуємо при перевірці теоретичного блоку членам журі виставляти бали по цій схемі для більш об’єктивного обґрунтування оцінки.

Оцінювання задачі практичного блоку доцільно здійснювати, використовуючи такі критерії:

0 балів – завдання не розв’язувалося взагалі, відповідь відсутня;

1 бал – виконання задачі розпочато (зроблено стислий запис умови задачі);

2 бали – записана відповідь, розв’язання відсутнє;

3 бали – зроблена спроба розв’язання задачі, виконано кілька правильних логічних кроків на шляху розв’язання задачі;

4 бали – розв’язання доведено до кінця, але допущена незначна логічна помилка (що призвела до неточної відповіді);

5 балів – задача розв’язана правильно, але містить деякі неточності у записах або малюнках, що не вплинуло на кінцевий результат;

6 балів – задача розв’язана правильно, супроводжуються докладним поясненням, містить необхідні обґрунтування, малюнки, схеми тощо.

При оцінюванні роботи на контурній карті необхідно враховувати правильність (відповідність завданню), повноту, точність нанесення географічних об’єктів, картографічну грамотність, охайність.


Вважаємо за доцільне нагадати про те, що:

 • участь учнів в олімпіаді добровільна, вони мають право брати участь у змаганнях за клас, не молодший, ніж клас їх навчання;

 • члени журі в олімпіадних роботах виставляють кількість балів за кожне завдання й підраховують загальну кількість балів та записують їх у кінці роботи. Поруч кожен член журі ставить своє прізвище та підпис;

 • зашифровка робіт проводиться головою журі перед перевіркою робіт.

Відповіді і розв’язки будуть відправлені на електронні адреси голів оргкомітетів о 13.00 год. в день проведення олімпіади.

Телефон для довідок: 0955553288 (Шкоденко Лариса Анатоліївна, методист відділу природничо-математичних дисциплін).


Методист Л.А. Шкоденко
Ректор
В.В.Зелюк


Л.А. Шкоденко

0955553288

Додаток 4

до листа ПОІППО

30.10.121273


Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012-2013 навчальному році


Мета проведення олімпіади з екології – привернення уваги учнів загальноосвітніх навчальних закладів до сучасних екологічних проблем та включення їх у безпосередню практичну екологічну діяльність.

Завдання олімпіади з екології: оволодіння основами екологічних і природоохоронних знань; висвітлення сучасних екологічних проблем та формування особистого відповідального ставлення до екологічних проблем рідного краю; формування чітких і обґрунтованих уявлень про взаємозалежність усіх компонентів у природі, подолання споживацького ставлення до природи; опанування теоретичними знаннями, необхідними для розв’язання конкретного практичного завдання; оволодіння самостійними дослідницькими навичками (постановка проблеми, збирання і обробка інформації, проведення експериментів, аналіз отриманих результатів; оволодіння уміннями приймати відповідальні рішення щодо збереження навколишнього середовища; формування екологічної культури школярів). Журі обговорює та затверджує критерії та розподіл балів до початку перевірки завдань.

Учасником ІІ(районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології може бути учень, який підготував проект та самостійно провів дослідження. Екологічний проект є індивідуальним і його може представляти тільки один учень.

В олімпіаді можуть брати участь учні 10-11 класів.

Олімпіада проводиться у три тури: письмова робота, постерна сесія та оприлюднений захист.

Письмова робота складається з тестових завдань, задач екологічної тематики або ессе на запропоновану тему. На письмову роботу відводиться 1 астрономічна година.

Екологічний проект – це завершена та належно оформлена розробка з екологічної тематики біологічного, фізичного, хімічного чи навіть математичного напрямку, в якій пропонуються науково обґрунтовані конкретні дії, спрямовані на розв’язування конкретних екологічних проблем на регіональному рівні.

Структура написання проекту та оформлення стенду подана у методичних рекомендаціях 2010 року .

Публічний захист проекту проводиться перед загальною аудиторією учасників конкурсу, журі та всіх бажаючих. Демонстраційні матеріали автори представляють у вигляді наочності, яку представляють за допомогою різних технічних засобів (комп’ютер, проектор та ін.). Для виступу надається 5-7 хв., після чого доповідачі відповідають на запитання членів журі і слухачів. У своєму виступі учасник повинен стисло обґрунтувати актуальність вибору теми свого дослідження, оголосити мету і завдання, обрані методики, повідомити про результати та зроблені на їх підставі висновки, пропозиції для подальшого плану дій. Особливий акцент робиться на практичній реалізації результатів наукового пошуку. У ході виступу демонструються різні наочні матеріали, пов’язані з роботою.

Захист оцінюється за такими критеріями: лаконічне і повне висвітлення завдання і отриманих результатів проекту, наявність практичної реалізації, якість наочних посібників.

Під час проведення олімпіади користуватися мобільним телефоном категорично заборонено!


Методист І.О. Козак
Ректор
В.В.ЗелюкЛ.А. Шкоденко

0955553288

Додаток 5

до листа ПОІППО

30.10.121273


Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки у 2012-2013 навчальному році


Відповідно до наказу ГУОН від 03.10.2012 року № 432 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році» 01 грудня 2012 року проводиться ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки для учнів 9-11 класів. Початок роботи о 10 годині. На виконання завдань відводиться 3 години.

Олімпіада – це захід, головною метою якого є пошук та підтримка обдарованої учнівської молоді, здатної продемонструвати глибокі теоретичні знання з теорії економічної науки, знання економічних законів, здатність до критичного мислення, уміння наводити переконливі аргументи і докази, висловлювати власну думку.

У 2012/2013 навчальному році був розроблений комплект олімпіадних завдань для кожного класу. Їх зміст охоплює матеріал шкільної програми за попередні роки навчання та матеріал тем, які учні мають опанувати до терміну проведення олімпіади (з урахуванням профільного вивчення).


Структура олімпіадних завдань

(максимальна кількість 70 балів )

^ Вид завдання

Кількість завдань

Максимальна кількість

за одне завдання

Загальна сума балів

Завдання 1

Тести


20

1) 1-10 по 1 балу

2) 11-20 по 2 бали


30 балів

Завдання 2

Задачі

1 задача

2 задача

10 балів

20 балів


30 балів

Завдання 3

Творче завдання


10


10 балів


10 балів


Усі необхідні дані для виконання завдань наведені в його умові. Тому учням не дозволяється користуватись додатковою літературою (підручниками, посібниками, довідниками тощо), мобільними телефонами. Для виконання завдань кожний учень на початок олімпіади повинен мати: зошит, ручку, олівець, лінійку, гумку. Для виконання елементарних обчислень можна використовувати калькулятори.

На виконання тестових завдань відводиться 45 хвилин. У тестах першого рівня визначається єдина правильна відповідь, що оцінюється в 1 бал. У тестах другого рівня також визначається єдина правильна відповідь, але оцінюється в 2 бали.

При розв’язуванні задач треба звернути увагу на такі вимоги щодо запису:

- «дано» в умові задачі у вигляді загальноприйнятих в економіці позначень;

- запис повних формул, які використовуються під час розрахунків;

- результати обчислень у вигляді числа в тих одиницях виміру, який зазначено в умові задачі;

- повна відповідь, якщо потрібно знайти декілька величин або результатів.

Творче завдання потребує повної, логічної, розгорнутої відповіді з використанням економічних понять та економічних законів, аналізом економічних явищ і процесів, наведенням ілюстрацій у вигляді графіків, таблиць або схем та обґрунтуванням висновків.

Вважаємо за доцільне нагадати про те, що:

 • участь учнів в олімпіаді добровільна, вони мають право брати участь у змаганнях за клас, не молодший, ніж клас їх навчання;

 • члени журі в олімпіадних роботах виставляють кількість балів за кожне завдання й підраховують загальну кількість балів та записують їх у кінці роботи. Поруч кожен член журі ставить своє прізвище та підпис;

 • зашифровка робіт проводиться головою журі перед перевіркою робіт.

Відповіді і розв’язки будуть відправлені на електронні адреси голів оргкомітетів о 13.00 год. в день проведення олімпіади.

Телефон для довідок: 0955553288 (Шкоденко Лариса Анатоліївна, методист відділу природничо-математичних дисциплін).


Методист Л.А. Шкоденко
Ректор
В.В.ЗелюкЛ.А. Шкоденко

0955553288

Додаток 6

до листа ПОІППО

30.10.121273


Методичні рекомендації щодо проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2012-2013 навчальному році

На виконання наказу Головного управління освіти і науки від 03.10.2012432 та з метою апробації різних моделей проведення олімпіад у 2012 році завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики надсилаються в електронному вигляді згідно з алгоритмом.
^

Завдання олімпіади


Задачі розташовані в тексті у порядку зростання їх складності. Запропоновані задачі, розв’язання яких не потребує використання великих обсягів обчислень, громіздких переборів тощо.

Розподіл завдань для кожного класу може бути таким:

6 класи

7-11 класи

Кількість завдань

за складністю

кількість завдань

час виконання

кількість завдань

час виконання

підвищеної складності

олімпіадні

5

4

5

4

2

решта
^

Запитання щодо умов завдань


Учасники олімпіади повинні мати змогу ставити запитання щодо умов завдань протягом перших 30 хвилин.

Бажано, щоб на запитання, що стосуються певної задачі, відповідала одна й та сама людина, старший відповідної паралелі або його заступник. У такому випадку учасники отримують однакові відповіді на одні й ті самі запитання.
^

Перевірка завдань


Для здійснення якісної неупередженої перевірки завдань журі розробляє єдині критерії оцінювання до кожної задачі з урахуванням різних способів розв’язання завдань учасниками олімпіади. Кожна задача оцінюється в 7 балів.

У критеріях оцінювання повинні бути відображені всі кроки (просування) розв’язування кожної задачі. Окремо можна зазначити кроки розв’язання, які не оцінювались (наприклад, правильний рисунок до задачі, розгляд тривіального випадку тощо).

Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається.

Як виключення, журі може звернутися до чернетки, де розглянуто окремі випадки або проведено доведення якогось твердження, а у чистовику вказано посилання на чернетку.

В останньому випадку, за неналежне оформлення розв’язання, журі може прийняти окреме рішення щодо зниження загального балу за виконання відповідного завдання.


Рекомендації щодо оцінювання результатів виконання олімпіадних завдань:

 • за повне і правильне виконання завдання ставиться "+";

 • за правильне розв'язання і правильний хід міркувань при наявності недоліків "±";

 • знайдена ідея розв'язання, але розв'язання не доведено до кінця або виконано більшу частину завдання " ";

 • учень шукав розв'язання, зробив крок до правильного напрямку, але правильного шляху в цілому не знайшов "–";

 • учень не приступив до розв'язання "0" (0 балів).

Співвідношення між системою "±" та бальною системою:

Максимальна кількість балів

+

±

7

7

5,25

3,5

0,7^

Рекомендовані Інтернет-джерела


www.matholymp.org.ua Сайт київських та всеукраїнських олімпіад та турнірів з математики, де можна знайти тексти завдань, результати та умови проведення математичних змагань, що проходили в Україні протягом останніх двох років.

http://imo-official.org/ Сайт міжнародних олімпіад з математики.

matempolt.at.ua Сайт Математична освіта Полтавщини.


Методист І.Гарус
Ректор
В.В.ЗелюкЛ.А. Шкоденко

0955553288

Додаток 7

до листа ПОІППО

30.10.121273


Методичні рекомендації щодо проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2012-2013 навчальному році
^

У ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2012 2013 навчальному році беруть участь учні 7-11 класів.


Увага: Якщо вивчення фізики в 7 класах загальноосвітнього навчального закладу розпочинається з другого семестру, то учні-семикласники не беруть участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з фізики.

На виконання учнями завдань відводиться 3 астрономічні години. ^ Комплект олімпіадних завдань охоплює вивчений учнями матеріал з різних розділів курсу фізики відповідно до навчальної програми за попередні роки навчання та з розділів, тем, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади. Розділи та теми подані у відповідності до діючих навчальних програм.

Комплект завдань для кожної паралелі містить 5 задач. Поряд з умовою задачі подана максимальна кількість балів, яку учень може одержати за її розв’язання.

Усі необхідні дані для розв’язування задач подані в умовах задач, тому учням не дозволяється користуватись додатковою літературою (посібниками, довідниками тощо). Для виконання обчислень можна використовувати калькулятори.

Учасники олімпіад повинні суворо дотримуватися вимог їх проведення, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету і журі, виявляти бережливість у використанні обладнання, приладів, інструментів. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть бути усунуті від змагань та дискваліфіковані.

Перед початком олімпіад проводяться інструктажі щодо порядку і умов проведення. Виконання завдань організовується окремо для учнів кожної паралелі класів. Кожна з груп працює в окремих аудиторіях: дітьми у цей час опікуються педагоги-спостерігачі.

Категорично забороняється користуватися мобільними телефонами та іншими засобами зв’язку.


Методист О.В. КучеренкоРектор
В.В.Зелюк


Л.А. Шкоденко

0955553288

Додаток 8

до листа ПОІППО

30.10.121273


Про проведення ІІ етапу та підготовку до участі в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 навчальному році

Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (наказ МОНмолодьспорту України №1099 від 22.09.11 р. із змінами, внесеними згідно з наказами МОНмолодьспорту України: № 29 від 16.01.2012, № 360 від 26.03.2012).


Відповідно до наказу Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 03.10.2012 № 432 Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році II етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії буде проведено 25 листопада 2012 р.

^ Звертаємо увагу, що в II етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії беруть участь переможці шкільного етапу відповідної олімпіади – учні 7-11 класів. За бажанням учасник має право на загальних засадах брати участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з класом фактичного навчання) класів у межах визначених вікових груп навчального предмета (крім учасників 11-го класу).

При виконанні завдань дозволяється користуватися лише зошитом, виданим організаторами, власними ручкою, олівцем, таблицями «Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва» і «Розчинність солей, кислот і основ у воді».

Під час проведення олімпіади користуватися мобільним телефоном категорично заборонено!

Учасники олімпіади мають змогу ставити запитання щодо умов завдань протягом проведення туру. Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається.

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади буде проведений у два тури: теоретичний та експериментальний. Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (наказ МОНмолодьспорту України №1099 від 22.09.11 р.) у III етапі олімпіади з хімії беруть участь учні 8-11 класів.


^ З досвіду роботи з обдарованими учнями

Критерієм визначення ефективності педагогічної діяльності вчителя є переможці предметних олімпіад та конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН. Обдаровані діти через специфіку своєї психіки часто потребують до себе посиленої уваги. Непросто виховати переможця олімпіади чи сумлінного дослідника: така робота вимагає значних зусиль та спеціальних знань. На всі запитання «олімпіадника» потрібно мати ґрунтовну відповідь.

Обдарованих учнів необхідно не лише виявити, а й організувати для них належний рівень навчання, заохотивши до роботи з ними і вчителів ЗНЗ, і викладачів ВНЗ.

У Полтавській області відсутні загальноосвітні навчальні заклади з поглибленим вивченням хімії. Кількість ЗНЗ з вивченням предмета на профільному рівні у 2011-2012 н. р. становила 25, профільним навчанням (старша школа) було охоплено 570 учнів (з них, 338 учнів міських шкіл, решта – сільських). Тому поглибити свої знання здібні до вивчення хімії учні могли під час факультативних або гурткових занять.

З метою вирішення проблем навчання обдарованих школярів у м. Кременчуці (2011-2012 н.р.), на базі ліцею № 30 (учитель хімії Пугач Наталія Сергіївна) і гімназії № 6 (учитель хімії Шерстюк Віталій Вікторович), були організовані для таких учнів додаткові заняття з хімії (керівник гурткової роботи – Гончаров Віктор Михайлович). Чітка організація роботи щодо підготовки школярів до участі в олімпіадах в урочний та позаурочний час сприяла забезпеченню раціонального використання навчального часу обдарованими учнями для додаткових занять. Систематичні зусилля в цьому напрямку дали результат: восьмикласники Теняєв Володимир (Кременчуцький ліцей № 30) і Сторожко Олександр (Кременчуцька гімназія № 6) у 2012 році стали переможцями на IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, здобувши при цьому I абсолютне місце і II місце відповідно. Такий результат забезпечив учасникам від Полтавської області перше командне місце на Всеукраїнському етапі.


Методист О.О.Буйдіна
Ректор
В.В.ЗелюкЛ.А. Шкоденко

0955553288Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із астрономії, біології, географії, екології, економіки, математики, фізики, хімії iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із предметів природничо-математичного циклу
М. В. Остроградського надсилає для ознайомлення І використання у роботі методичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного, міського)...
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із астрономії, біології, географії, екології, економіки, математики, фізики, хімії iconНаказ №247 Про підсумки проведення I-II етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2009-2010 н р
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін: української мови І літератури, російської мови І літератури, іноземних мов (англійської,...
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із астрономії, біології, географії, екології, економіки, математики, фізики, хімії iconПрограма Природознавство
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із астрономії, біології, географії, екології, економіки, математики, фізики, хімії iconАндрух А. П., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із астрономії, біології, географії, екології, економіки, математики, фізики, хімії iconНаказ №241 смт Володарське Про підсумки ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2010 2011 навчальному році
Найбільш масовими були олімпіади з української мови І літератури, історії, математики, біології, географії, іноземної мови
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із астрономії, біології, географії, екології, економіки, математики, фізики, хімії iconУкраїн а донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
Всеукраїнська учнівська Інтернет-олімпіада з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, російської мови, яка складається...
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із астрономії, біології, географії, екології, економіки, математики, фізики, хімії iconТуряк В. Ю., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із астрономії, біології, географії, екології, економіки, математики, фізики, хімії iconРотар І. М., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із астрономії, біології, географії, екології, економіки, математики, фізики, хімії iconАндрух А. П., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із астрономії, біології, географії, екології, економіки, математики, фізики, хімії iconНаказ №313 "Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012/2013 навчальному році"
Про перенесення олімпіад з інформатики та географії, у зв’язку із погіршенням погодних умов та відсутності технічних можливостей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи