Уроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів icon

Уроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів
Скачати 202.76 Kb.
НазваУроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів
Дата конвертації18.11.2012
Розмір202.76 Kb.
ТипУрок
джерело


ПЛАН УРОКУ 5.22

ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп’ютерної обробки інформації.

ТЕМА УРОКУ: Програмування реляційних запитів.

НАВЧ.-ВИХ.МЕТА: Ознайомити учнів з видами запитів Access та створенням їх за таблицями. Розвивати навики систематичного самоконтролю.

ТИП УРОКУ: Засвоєння нових знань, умінь та практичних навичок, оволодіння новими прийомами роботи.

МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ: Комбінований (ознайомлення з новим матеріалом, вивчення нових прийомів роботи, виконання тренувальних вправ по створенню різних типів таблиць).

МТЗ: Базове обладнання лабораторії (комп’ютери –14 шт.), план-конспект, плакати, роздаткові поурочні картки-завдання, картки опитування, допоміжна література: Баженов В.А. Інформатика. Комп’ютерна техніка; Чаповська Р.Б. Access 2000.

Місце проведення: Лабораторія № 3 комп'ютерної обробки інформації

^ ХІД УРОКУ:

 1. Організаційна частина – 5 хв.

 1. Привітання, перевірка наявності учнів та призначення чергових

 1. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ – 50 хв.

  1. Ознайомлення учнів з темою і метою уроку, планом проведення заняття.

  2. Викладення нового матеріалу за планом:

   1. Призначення запитів Access

   2. Створення різних видів запитів..

   3. Фільтрування даних.

  3. Пояснення і показ найбільш раціональних прийомів, способів і послідовності виконання завдання, а також контролю якості роботи шляхом попередження можливих помилок, поясненням і показом способів раціонального усунення цих помилок при виконання завдання.

  4. Закріплення і перевірка засвоєння учнями матеріалу вступного інструктажу за питаннями, що додаються.

  5. Видати завдання учням на урок та ознайомити з критеріями оцінювання.

 2. ^ ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ – 200 хв.

  1. Перевірка готовності робочих місць та робочий стан ПК, нагадати про правила БП та дисципліни.

  2. Провести цільовий обхід робочих місць учнів з метою перевірки своєчасного початку роботи і організацією робочих місць.

  3. Звернути увагу на самостійне виконання робіт учнями.

  4. Надання допомоги та консультацій невстигаючим учням та учням, у яких виявлені помилки.

  5. Провести оцінку робіт та виставити бали.

 3. ^ ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ – 15 хв.

  1. Підведення підсумків роботи за урок.

  2. Аналіз допущених помилок та способи їх виправлення.

  3. Відзначення успішних робіт учнів.

  4. Видати домашнє завдання.

  5. Прийняти робочі місця учнів та лабораторію після прибирання її черговими.


Майстер в/н О.В.Цюпак


^ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАПИТІВ

У СУБД Access для пошуку та відбору інформації використовують запити – об’єкти, призначені для пошуку та відбору даних за певними критеріями. Також використовуються для створення форм та звітів.

Порівняно з фільтрами, запити мають набагато більше можливостей. ^ Фільтр – це частина таблиці, який ховає непотрібні записи, запит – окремий об’єкт, який дозволяє відображати лише певні поля таблиці, тому він працює з даними таблиці, не залежно від того, чи були внесені якісь зміни у інформацію, чи ні.

  Результат запиту являє собою нову таблицю, в якій міститься тільки потрібна інформація. Запитами можна виконувати наступні операції: вибирати дані з таблиць; групувати записи та одержувати підсумкові значення полів за групами; одержувати дані з декількох таблиць одночасно.

Запити створюються як об’єкти на вкладинці Запити головного вікна бази даних. Побудова будь-якого запиту виконується у режимах Конструктора та Майстра.

^ ВИДИ ЗАПИТІВ:

 • Запити на вибірку - основний; вибирати інформацію можна як з таблиць, так із запитів.

 • Запити на змінювання (доповнення, знищення, поновлення, архівування записів, для виконання обчислень, створення нової таблиці); ці запити не лише фільтрують дані, а виконують певні дії над відфільтрованими даними. Запити на доповнення. Доповнення однієї таблиці записами іншої. Вони можуть працювати як з таблицями однієї бази даних, так і декількох. Таблиці при цьому не обов’язково мають ідентичну структуру, але типи полів повинні бути однаковими. Запити на знищення. Ліквідують в таблиці всі записи, які відповідають певній умові. Такі запити також часто використовуються для архівування даних. Запит на поновлення. Користувач може змінити групу записів, яка відібрана на основі певних критеріїв. Ці запити корисні у випадку внесення змін у певний набір даних. Запит на створення нової таблиці. Дозволяє з динамічної (тимчасової) таблиці створити нову таблицю бази даних. Часто такі запити використовуються для архівування або створення резервних копій таблиць.

 • Параметричний запит (запит з параметрами) - більш складний; застосовується, якщо використання сортування або фільтрації при відборі даних недостатньо. Відбір може виконуватись за декількома параметрами (в режимі конструктора можна в рядок "Условие отбора" ввести певні умови).

 • Перехресний запит.

 • Підсумковий запит створюється тоді, коли необхідно виконати математичні підсумкові обчислення або статистичні розрахунки. При цьому необхідно викликати команду "Групповые операции", де відкриється список "итоговых функций" (Sum, Avg, Max, Min, Count, First, Last, Группировка, Выражение, Условие). У рядку Группировка можна вказати тільки одну підсумкову функцію. Якщо необхідно провести декілька підсумкових операцій, то одне й те ж поле виводиться в бланк декілька разів.

 • Реляційний запит - використовує поля, які належать відразу декільком таблицям БД. Їх можна використовувати для створення віртуальних таблиць, тобто набору даних, що належать різним таблицям, але виглядають як одна таблиця.

^ Робота із запитами може відбуватися в таких режимах:

 • У режимі таблиці (запустити запит на виконання);

 • В режимі конструктора або в режимі мови програмування SQL

Редагувати запит можна лише в режимі конструктора.

Вибір способу створення запиту

У вікні Новий запит можна вибрати один із можливих варіантів створення запитів:

 • Конструктор – створення запиту засобами конструктора;

 • Простий запит – створення за допомогою майстра шляхом вибору потрібних полів таблиць чи інших запитів;

 • Перехресний запит – створення перехресного запиту за допомогою майстра;

 • Записи, що повторюються – створення запиту, який дозволяє вибирати записи з таблиці або іншого запиту, які повторюються;

 • Записи без подчиненных – створення запиту, який вибирає з таблиці записи, які не зв’язані з записами іншої таблиці.

^ СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ

Перед створення запиту слід чітко усвідомити, який аналіз потрібно провести із записами таблиці. Залежно від потреби, визначається тип створюваного запиту, а також структура таблиці, яка утвориться в результаті виконання запиту.

Програма Access дозволяє автоматично створювати запити за допомогою спеціальних програм – майстрів створення запитів.

Створений майстром запит можна видозмінити, відкривши його в режимі конструктора (режим конструктора дозволяє повністю створювати будь-який запит, не звертаючись до послуг майстра, проте це потребує певних умінь від користувача).

Для створення запиту до таблиці потрібно перейти на вкладку Запити БД.


 1. Створення запиту розпочинається з вибору таблиці (чи декількох таблиць), на основі якої буде створюватись запит.

 2. Залежно від завдання, яке повинен виконувати запит, користувач з полів таблиці створює структуру результуючої динамічної таблиці.

 3. Після цього створюються умови (критерії), які будуть виконувати фільтрування, сортування, заміну чи обчислення у записах таблиці.

 4. Після збереження запиту на вкладці Запити вікна БД утворюється піктограма об'єкта. Вигляд піктограми залежить від типу запиту:

 • запит на вибірку має вигляд_____

 • на зміну даних ______,

 • на доповнення записів _______,

 • на знищення записів ______,

 • на створення нової таблиці ________,

 • перехресний ________.

Простий запит

 • Відкрити вікно БД і перейти на вкладку ЗапитиСоздать. У діалозі Новый запрос обрати опцію Простой запросОК.

 • У першому вікні майстра простих запитів зазначити на основі якої таблиці ви створюєте запит.

 • Обрати ще якусь таблицю у вікні Таблиці/запити, Далі.

 • У наступному 3 діалозі залишити встановленим перемикач подробный (вывод каждого поля каждой записи), Готово.

 1. ^ ЗАПИТ НА ВИБІРКУ (за допомогою майстра)

Зазвичай майстер простих запитів використовують тоді, коли треба відобразити лише окремі поля таблиці даних або коли на поля накладаються прості умови.

^ 1-й крок майстра - вибирають таблицю (запит та поля), які будуть брати участь у пошуку даних. Для вибору таблиці (чи існуючого запиту), розкривають список Таблиці і запити. Після цього у поле Доступні поля помістяться усі його поля. Для вибору полів, які братимуть участь у роботі створюваного запиту, потрібно кнопками із зображенням стрілок (аналогічно як при роботі з майстром створення таблиць) перенести потрібні поля в область Вибрані поля. Після вибору усіх потрібних полів для нового запиту, кнопкою Далі переходять на наступний крок майстра.

^ 2-й крок майстра - у полі Задайте ім'я запиту вводять ім’я створюваного запиту та вибирають одну із опцій продовження роботи після натискання кнопки Готово: Відкрити запит для перегляду даних (тобто виконати запит) чи Змінити макет запиту (тобто відкрити конструктор запитів для внесення змін у структуру запиту). У цьому ж діалоговому вікні можна задати команду для виведення довідки про роботу із запитами. Після натискання кнопки Готово майстер відобразить записи, які задовольняють умови відбору запиту, у вигляді динамічної таблиці, або перейти у конструктор запитів.

 1. ^ ЗАПИТИ НА ЗМІНЮВАННЯ

(доповнення, знищення, поновлення, архівування записів, виконання обчислень,
створення нової таблиці);

Користувач може змінювати дані в таблиці, знищувати групу записів, створювати нові таблиці. Відміна цих запитів від попередніх у тому, що вони не лише фільтрують дані, а й виконують певні дії над відфільтрованими даними.

Запити на змінювання найчастіше використовуються для знищення, поновлення чи архівування записів, а також для виконання обчислень).

Запит на доповнення записів таблиці

Доповнення однієї таблиці записами іншої. Запити можуть працювати як з таблицями однієї БД, так і декількох. Таблиці при цьому не обов’язково мають ідентичну структуру, але типи полів повинні бути однаковими.

Коли з БД працює декілька користувачів, або однотипна інформація зберігається у декількох таблицях з однаковою структурою, виникає необхідність об'єднання записів декількох таблиць в одну. Таку операцію може виконати запит на об'єднання записів.

Для того, щоб додати записи однієї таблиці до іншої, потрібно на основі однієї з таблиць створити запит на вибірку, у який увійдуть всі поля таблиці, та задати відповідний тип запиту (командою ЗапитДодання або вибравши елемент Додання списку кнопки Тип запиту).

У діалоговому вікні, яке після цього відкриється, вибирають назву таблиці, до якої потрібно долучити записи, та встановлюють місце розташування вибраної таблиці. Після закриття діалогового вікна на бланку конструктора з'явиться новий рядок Додання та назви полів таблиці, в які будуть переноситись дані з кожного поля.

Запити на знищення

Використовують, коли потрібно з існуючої таблиці вилучити записи, які задовольняють певним критеріям. Ліквідують в таблиці всі записи, які відповідають певній умові. Такі запити також часто використовуються для архівування даних.

Для цього у вікні конструктора створюють запит на вибірку із заданими критеріями, а потім вибирають тип запиту за допомогою команди ЗапитЗнищення або відповідного елемента списку кнопки Тип запиту. При цьому у бланку конструктора запиту з'являється рядок Знищення з однаковим значенням у всіх колонках бланку.

Після запуску на виконання такого запиту, програма видасть повідомлення про кількість записів, які будуть знищені, та попередить про те, що їх не можна буде відновити. Якщо користувач погоджується з таким вибором, то натиснення на кнопку Так інформаційного діалогового вікна завершить процес виконання запиту.

Запит на поновлення (зміну даних)

Користувач може змінити групу записів, яка відібрана на основі певних критеріїв. Ці запити корисні у випадку внесення змін у певний набір даних.

Для створення запиту на зміну даних у таблиці зі списку кнопки ^ Тип запиту вибираємо елемент Оновлення або виконуємо команду меню ЗапитОновлення. Після цього з бланку запиту зникнуть рядки Сортування і Вивід на екран, але з'явиться рядок Поновлення.

Бланк конструктора заповнюють лише тими полями таблиці, дані яких потрібно змінити. У рядку Поновлення записують обчислювальний вираз за яким будуть змінюватись дані.

^ Після виконання запиту на оновлення дані відповідного поля зміняться і відновити стару інформацію вже неможливо.

Запит на створення нової таблиці

Дозволяє з динамічної (тимчасової) таблиці створити нову таблицю БД. Часто такі запити використовуються для архівування або створення резервних копій таблиць.

У випадку необхідності збереження результату виконання запиту у вигляді окремого об'єкту БД (таблиці), створюють запит на збереження таблиці. Для цього, створивши відповідний запит у режимі конструктора, у списку кнопки Тип запиту панелі інструментів програми вибирають елемент Створення таблиці або виконують команду меню ЗапитСтворення таблиці. У діалоговому вікні, яке при цьому відкриється, вводять назву майбутньої таблиці та задають її місце розташування.

Зберігши та виконавши запит на створення таблиці, на вкладці Таблиці вікна відповідної БД з'явиться піктограма нової таблиці.
^

Запит на вилучення записів, які повторюються


При об’єднанні декількох таблиць, які містять подібну інформацію, може трапитись так, що повторюються дані деяких полів. Програма Access передбачає можливість:

 • пошуку та відбору таких записів;

 • знищення усіх груп записів, які повторюються;

 • знищення всіх повторів, залишаючи по одному запису з групи подібних.

Для пошуку та вибору усіх записів, які повторюються , можна створити запит за допомогою спеціального майстра, який почне свою роботу після вибору елементу Повторяющиеся записи у діалоговому вікні Новий запит.

1-й крок майстра - у діалоговому вікні задають назву таблиці, на основі якої створюватиметься запит.

^ 2-3-й кроки - потребують вибору назв полів. У яких знаходиться інформація, яка повторюється, причому, на другому кроці користувач повинен обов'язково задати хоча б одне поле, на третьому кроці (вибір додаткових полів) полів можна не задавати.

На завершальному кроці роботи майстер створення запиту користувачеві потрібно задати ім'я новоствореного запиту та вибрати один із режимів перегляду інформації після виходу з програми майстра: в режимі таблиці або в режимі конструктора. На вкладці запитів утвориться новий запит, який позначено значком запиту на вибірку.

Для знищення усіх груп записів, які повторюються, спочатку створюють запит на пошук записів, які повторюються. Після цього відкривають його в режимі конструктора та змінюють тип на запит на знищення (тип запиту вибирають у списку кнопки Тип запиту). Виконання такого запиту знищить усі групи записів таблиці, в яких є повторення.

Для того, щоб залишити у таблиці лише один запис з групи повторень, спочатку потрібно створити нову таблицю з структурою, ідентичною до даної. Відкривши новостворену порожню таблицю в режимі конструктора, за ключове поле потрібно вибрати поле, де не може бути повторень. Далі, на основі таблиці, з якої потрібно вилучити записи, створюють запит на додавання записів, у який ввійдуть усі поля таблиці. У ролі таблиці, до якої повинні додаватися записи виступатиме новостворена порожня таблиця з новим ключовим полем. Після виконання такого запиту утвориться нова таблиця, яка не міститиме повторень у визначених користувачем полях. Стару таблицю з повторами можна знищити. Якщо потрібно, то зайшовши в режим конструктора, можна змінити ключове поле.

Наступні рядки бланку запиту (^ Условие отбора та или) призначені для створення запиту, який відбиратиме лише такі записи таблиці, які задовольняють певні умови. Сюди вводять умови, на основі яких здійснюватиметься відбір даних.

Увівши всі потрібні параметри у бланк запиту, його закривають та у вікні Збереження присвоюють ім'я.

Запити з параметрами

Для створення параметричного запиту у рядку Условие отбора бланку конструктора вводять не конкретне значення параметра, а текст у квадратних дужках (наприклад, [Значення параметра]). Цей текст буде відображатися у діалоговому вікні Введите значение параметра після запуску запиту. Користувачу потрібно у поле введення цього діалогового вікна ввести конкретне значення параметра і після цього запит відобразить відібрані записи.

 1. ^ ПЕРЕХРЕСНИЙ ЗАПИТ

Якщо потрібно об'єднати дані у форматі рядків-стовпців (тобто у вигляді двомірної таблиці), створюють перехресні запити. Такі запити компактно відображають дані та об’єднують однорідну інформацію. Таблиці, в яких відображаються результати виконання перехресного запиту, зручні для створення діаграм та графіків.

Перед створенням перехресного запиту, який аналізуватиме дані декількох таблиць, доцільно створити запит, який міститиме усі поля, на основі даних яких будуватиметься цей запит. Після цього створюють перехресний запит на основі об'єднаного запиту.

Створити перехресний запит можна за допомогою майстра або в режимі конструктора. Для використання майстра потрібно у діалоговому вікні Новий запит вибрати елемент Перехресний запит.

^ 1-й крок майстра - вибрати об'єкт (таблицю чи запит) на основі якого буде створюватися запит.

2-3-й крок – вибирають назви полів, які повинні стати заголовками стовпців та рядків відповідно. При цьому на зразку відображатиметься макет майбутньої динамічної таблиці.

4-й крок - задати функцію, за допомогою якої здійснюватиметься аналіз даних.

Для проведення у запиті підсумкових обчислень за вибраною функцією для кожного рядка включають опцію ^ Вычислить итоговое значение для каждой строки. При цьому у перехресний запит майстер помістить стовпчик Итоговое значение_Назва, де Назва – назва поля, зі значеннями якого проводяться обчислення за вибраною функцією.

На останньому кроці майстра задають ім'я створюваного запиту та вибирають спосіб відображення його після завершення роботи з майстром (перегляд результатів у вигляді динамічної таблиці чи перегляд структури у режимі конструктора).

 • Відкрити вікно БД, перейти на вкладку запити і натиснути Створити.

 • У діалозі Новый запрос зазначити опцію Перехресний запит, ОК.

 • Відкриється перше діалогове вікно майстра перехресних запитів. Клацнути по перемикачу Запити і виділити у списку існуючих запитів позицію...

 • Наступний діалог призначений для задання заголовків рядків у майбутньому запиті. У списку ^ Доступные поля обрати позицію... і натиснути кнопку >, зазначена позиція переміститься до списку Выбранные поляДалі.

 • У діалозі потрібно задати ті обчислення, які виконуватимуться в комірках на перехресті рядків і стовпців. Обрати опцію Sum, яка встановить підсумовування за значенням...

 • В останньому діалозі майстра введіть ім’я запиту.

^ ЗАПИТ В РЕЖИМІ КОНСТРУКТОРА

Для створення запитів з складною структурою використовують конструктор, який завантажується за допомогою ярлика Створення запиту за допомогою майстра на вкладці Запити вікна БД або після вибору елемента Конструктор у вікні Новий запит.

На екрані з’являється два вікна: вікно конструктора запитів ^ Запит 1: запит на вибірку та вікно Додання таблиці, яке містить три вкладкиТаблиці, Запити, Таблиці і запити.

У вікні Додання таблиці на відповідних вкладках знаходиться перелік наявних об’єктів БД. Для вибору таблиць та запитів, на основі полів яких створюватиметься новий запит, потрібно по черзі виділяти об’єкти курсором миші та клацати на кнопці Додати. Після кожного такого вибору у верхній частині вікна конструктора запитів з’являтиметься невелике вікно із назвою вибраного об'єкта. Завершити процес вибору об’єктів треба за допомогою кнопки Закрити.

Вікно конструктора запитів подібне до вікна конструктора розширеного фільтра. У верхній частині вікна розміщуються вікна з полями таблиць, на основі яких створюються запити, у нижній частині знаходиться бланк запиту, в якому задають критерії відбору даних, та параметри запиту, а також спосіб відображення полів на екрані.

Наступним етапом створення запиту є заповнення бланку конструктора запиту. У перший рядок бланку (Поле) розміщують назви полів, які братимуть участь у відборі та аналізі даних. (Це можна зробити так само, як і при створенні розширеного фільтра). При цьому у наступному рядку (Ім'я таблиці) автоматично розміститься назва таблиці, поле якої входитиме в структуру запиту. Третій рядок бланку запиту (Сортування) дозволяє задати параметр сортування даних поля результуючої таблиці запиту (доступні параметри знаходяться у списку, який відкривається після його активізації). Оскільки сортування можна здійснювати одночасно по декількох полях, то встановлення параметрів сортування можливе для кожного поля у бланку запиту. Для прискорення сортування поля, дані яких необхідно відсортувати, варто розмістити поруч.

Рядок бланку ^ Вивід на екран призначений для встановлення опції, яка виводитиме, чи не виводитиме вибране поле в динамічну таблицю. За замовчуванням після включення поля таблиці у бланк запиту, у рядку Вивід на екран встановлюється значок ___, який означає, що поле виводитиметься у таблицю з вибраними записами. Для того, щоб його зняти, достатньо клацнути на ньому ЛКМ – він перетвориться у порожній квадратик.

^ ОБРАХУНКИ У ЗАПИТІ

Під час створення запитів над даними полів таблиці можна здійснювати різного роду операції (математичні, логічні тощо); змінювати значення у полі для всіх записів одночасно, тобто здійснювати перерахунок для всіх записів по визначеному полю; проводити аналіз та обчислення лише над групами записів. Для цього створюють обчислювальні поля, тобто поля, які містять результати обчислень.

Для створення запиту з обрахунками використовується той самий бланк простого запиту. У стовпчик замість імені записується формула. У формулу входять квадратні дужки, в яких записані назви полів. Між дужками – арифметичні дії.

Створити обчислювальне поле можна у вікні бланку конструктора, ввівши відповідний вираз (формулу, за якою треба обчислити значення) у першій вільній комірці рядку Поле. Після цього з'явиться нове поле з назвою Выражение, яку можна змінити.
^

Редагування запитів


Редагувати запит можна лише в режимі конструктора. До зміни структури запиту належать:

 • Зміна критеріїв;

 • Зміна параметрів сортування записів;

 • Зміна опції для відображення чи ховання полів;

 • Додавання, знищення чи зміна обчислювальних виразів;

 • Додавання, знищення чи перенесення полів.

Для того, щоб додати у запит поле, перетягують його зі списку полів вікна таблиці, яке знаходиться у верхній частині конструктора запиту, у відповідну колонку бланку конструктора запиту. При цьому поле, яке там знаходилося, а також усі поля правіше від нього, переміщаються вправо.

^ Для вилучення поля зі структури запиту, виділяють його та натискають клавішу Del або виконують команду ПравкаУдалить.

Для переміщення поля на інше місце використовують технологію перетягування об'єктів. Після переміщення інші поля також можуть зміститися.

^ ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ

Використання фільтрів для відбору інформації, що міститиметься у запитах і звітах, відбувається за допомогою логічних операторів (знаків рівняння, більше, менше, не дорівнює, Or, Not, And, Like, Between and). Приклади використання логічних операторів:

 • Львів” – записи, у яких є текстове поле має слово Львів.

 • Not “товар” – записи, які містять будь-який текст окрім “товар”.

 • Like “[А-К]*” – записи, які починаються з літер від А до К.

 • Тк??” – записи, які мають не більше 4-х символів, початкові літери яких “Тк”.

 • >= 300 – записи, вміст числового поля яких не менший ніж 300.

 • Between #1/5/05#and#1/6/05# - дата знаходиться у межах від … до …

 • <умова 1>OR<умова 2>OR<умова 3> виконуються хоча б одна умова.

 • <умова 1>AND<умова 2>AND<умова 3> записи повинні задовольняти одночасно усім умовам.

^ УМОВИ ВІДБОРУ

 • У вікні бази даних перейти на вкладку Запити і клацнути двічі по піктограмі...

 • У відповідь відкриється вікно запиту. Перейти у режим конструктора запитів, клацнувши по кнопці Вид на панелі інструментів.

 • У діалозі наведено схему даних для розглянутих таблиць¸ нижче – бланк запиту. Клацнути по комірці, розташованій на перехресті рядка Условие отбора і стовпця ... і ввести з клавіатури вираз, напр..<8.

 • Клацнути по кнопці Вид і ви побачите таблицю із записами, що задовольняють умові відбору. Після введення умови відбору кількість записів у запиті зменшилася до трьох.

ФІЛЬТРИ

Створення фільтрів дозволяє у великих таблицях знаходити тільки ті дані, які потрібні для перегляду і аналізу.

Є три види фільтрів:

 • ^ Фільтр за виділеним зразком – відбір даних, які містять у своєму складі виділений фрагмент.

 • Простий фільтр – відбір даних відповідно до заданого вмісту поля. Створення фільтра за виділеним зразком та простого фільтра відбувається у вікні таблиці,

 • ^ Розширений фільтр – відбір даних проводиться за спеціально оформленими складними умовами пошуку. Створення розширеного фільтра відбувається у спеціальному вікні конструктора фільтра.

^ ПРОСТІ ФІЛЬТРИ ДАНИХ

 • Відкрити таблицю. Встановити курсор у вибрану комірку і натиснути кнопку Фільтр по виділеному (на панелі інструментів).

 • Для скасування фільтра клацнути по кнопці Знищити фільтр, розміщений на панелі інструментів.

^ ФІЛЬТР ЗА ВИДІЛЕНИМ ЗРАЗКОМ

 • Відкрити потрібну таблицю.

 • Виділити необхідний елемент, за яким буде проводитись фільтрація.

 • Команда меню ЗаписиФільтрФільтр по виділеному.

 • Кожне нове виділення накладає додаткові умови на фільтрацію даних.

^ ФІЛЬТР З КІЛЬКОМА УМОВАМИ

 • Відкривши таблицю, клацнути по кнопці Змінити фільтр на панелі інструментів. На екрані буде виведено лише один рядок таблиці. У потрібному полі з’явиться трикутна стрілка розкривного списку. За допомогою цього списку задати одну умову.

 • Клацнути по другому полю й аналогічно задати другу умову.

 • Після задання всіх необхідних умов натиснути кнопку Застосування фільтра.

^ РОЗШИРЕНИЙ ФІЛЬТР

 • Для задання складних умов фільтрації використовується розширений фільтр.

 • Відкрити таблицю.

 • Команда меню ЗаписиФільтрРозширений фільтр.

 • У діалозі клацнути по першій комірці рядка Поле і вибрати потрібне. У рядку Условие отбора набрати потрібне.

 • У сусідній комірці рядка Поле обрати зі списку..., а в умові зазначити...

 • Клацнути по кнопці Застосування фільтра (або ФільтрЗастосувати фільтр).

^ ЗНИЩЕННЯ ФІЛЬТРА

Перед створення будь-якого фільтра потрібно впевнитись у тому, що для даної таблиці не встановлено умови фільтрації. Для знищення фільтра необхідно на панелі інструментів виконати команду "Змінити фільтр", натиснути кнопку Х (Очистить бланк) і потім натиснути кнопку (Применить фильтр). Після чого потрібно зберегти зміну структури таблиці, натиснувши кнопку "Сохранить".

^ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІЛЬТРА

Створені фільтри зберігаються автоматично при збереженні таблиці. При повторному відкритті таблиці збережений фільтр є поточним і може бути виконаний командою ЗаписиЗастосувати фільтр.

Якщо створюється новий фільтр, то він заміняє фільтр, що був збережений раніше.

Для збереження таблиці без фільтра, необхідно відмінити його дію, очистити усі критерії відбору та закрити таблицю зі збереженням змін. Після повторного відкриття збереженої таблиці кнопка Применение фільтра буде недоступною.

Питання до теми уроку

 1. В яких режимах можна переглядати запит?

 2. Для чого використовують перехресний запит?

 3. Для чого служить запит на вибірку?

 4. Для чого служить рядок Условие отбора у вікні конструктора запиту?

 5. Коли доцільно використовувати запит на створення таблиці?

 6. Опишіть вікно конструктора запиту.

 7. Опишіть процес створення запиту в режимі коснтруктора.

 8. Опишіть процес створення запиту за допомогою майстра простих запитів.

 9. У якому діалоговому вікні можна вибрати спосіб створення запиту?

 10. Чи можна відредагувати створений запит? Як?

 11. Чим відрізняється запит від фільтра?

 12. Що можна зробити за допомогою запиту на знищення?

 13. Що таке параметричний запит? Якого типу він може бути?

 14. Що утворюється в результат ті виконання запиту?

 15. Як можна створити перехресний запит?

 16. Як перейти з одного режиму перегляду запиту в інший?

 17. Як поділяються запити за своїм призначенням?

 18. Як створити параметричний запит?

 19. Якими способами можна створювати запити?

 20. Яку інформацію можна одержати після виконання запиту на пошук записів, що повторюються?

Запитання до теми уроку „Робота з таблицями” 1. В яких режимах можна переглядати запит?

 2. Для чого використовують перехресний запит?

 3. Для чого служить запит на вибірку?

 4. Для чого служить рядок Условие отбора у вікні конструктора запиту?

 5. Коли доцільно використовувати запит на створення таблиці?

 6. Опишіть вікно конструктора запиту.

 7. Опишіть процес створення запиту в режимі конструктора.

 8. Опишіть процес створення запиту за допомогою майстра простих запитів.

 9. У чому полягає процес фільтрування даних таблиці?

 10. У якому діалоговому вікні можна вибрати спосіб створення запиту?

 11. У якому режимі можна фільтрувати записи таблиці?

 12. Чи можна відредагувати створений запит? Як?

 13. Чи можна зберегти таблицю з фільтром? Як це зробити?

 14. Чи можна сортувати дані в таблиці більше ніж за трьома полями? Як?

 15. Чим відрізняється запит від фільтра?

 16. Чим відрізняється розширений фільтр від звичайного?

 17. Що можна зробити за допомогою запиту на знищення?

 18. Що таке параметричний запит? Якого типу він може бути?

 19. Що утворюється в результаті виконання запиту?

 20. Як відібрати записи таблиці, використовуючи звичайний фільтр?

 21. Як відібрати записи, використовуючи розширений фільтр?

 22. Як відібрати потрібні записи таблиці, використовуючи фільтр за зразком?

 23. Як можна відобразити записи, у яких немає конкретної інформації?

 24. Як можна створити перехресний запит?

 25. Як перейти з одного режиму перегляду запиту в інший?

 26. Як поділяються запити за своїм призначенням?

 27. Як створити параметричний запит?

 28. Якими способами можна створювати запити?

 29. Які види фільтрації можна використовувати в Access ?

 30. Яку інформацію можна одержати після виконання запиту на пошук записів, що повторюються?

Схожі:

Уроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів iconУроку т ур. 12 Тема програми: Технології комп'ютерної обробки інформації
Тема уроку: Вступне заняття. Основи роботи у Word. Введення та форматування інформації. Перевірка орфографії та граматики
Уроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів iconУроку 18 Тема програми : Технології комп'ютерної обробки інформації Тема уроку : Макроси. Створення та робота з макросами
Мета уроку: Навчитись створювати макрокоманди, розвивати логічне і раціональне мислення, виховувати відповідальність за виконану...
Уроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів iconУроку до т ур. 14 Тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації Тема уроку: Створення таблиць та робота з колонками
Мета уроку: Ознайомити учнів з прийомами роботи по створенню таблиць, колонок, оформляючи їх відповідно до стандартів. Розвивати...
Уроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів iconУроку 24 Тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Режими монопольного та колективного використання бд. Автоматизовані системи обробки інформації
Тема уроку: Режими монопольного та колективного використання бд. Автоматизовані системи обробки інформації
Уроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів iconУроку 15 Тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Застосування панелі малювання, форматування графічних об'єктів
Розвивати самостійність в роботі, уважність, грамотність, уміння з планувати свою діяльність. Виховувати організованість, творче...
Уроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів iconУроку до т ур. 19 (6 год.) Тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації
Темауроку: Створення І робота зі списками. Сортування, фільтрація, розширений фільтр, автофільтр
Уроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів iconУроку т ур. 16 Тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації
Темауроку: Основи роботи в Excel. Введення та редагування даних. Форматування комірок та діапазонів комірок. Друк аркушів
Уроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів iconПлан-конспект уроку до т ур. 17 Тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації
Темауроку: Створення формул. Майстер функцій. Категорії функцій. Виконання обчислень з даними з різних аркушів
Уроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів iconУроку 21 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Системи управління базами даних. Організація баз даних у субд. Зв'язування таблиць
Навч. Вих. Мета: Ознайомити учнів з режимами створення таблиць в Access, системами управління баз даних. Вивчення типів та властивостей...
Уроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів iconУроку до т ур. 25 Тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Темауроку: Робота в PowerPoint
Навч. Вих. Мета: Дати учням загальні поняття про роботу в PowerPoint та складові частини інтерфейсу програми. Навчити створювати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи