Формування якостей дошкільника відповідно до базового компонента дошкільної освіти icon

Формування якостей дошкільника відповідно до базового компонента дошкільної освіти
Скачати 123.33 Kb.
НазваФормування якостей дошкільника відповідно до базового компонента дошкільної освіти
Дата конвертації19.04.2013
Розмір123.33 Kb.
ТипДокументи
джерело

Формування якостей дошкільника відповідно до базового компонента дошкільної освіти

Гарась Галина Мойсеєвна,

методист методичного

кабінету відділу освіти

Норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7 років), сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи викладено у Базовому компоненті дошкільної освіти, який є Державним стандартом дошкільної освіти в Україні.

Якими ж є модель, або, портрет дошкільника напередодні його вступу до школи, виходячи з вимог базового компонента дошкільної освіти.

Оскільки досконалих людей не існує сприйматимемо «портрет» дошкільника напередодні його вступу до школи як ідеальну, недосяжну, проте бажану модель, до якої прагнемо.

«Портрет» має орієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.

У «портреті» представлено основні показники, що характеризують найістотніші сторони розвитку старшого дошкільника і певною мірою засвідчують повноту і цілісність його фізичного, психічного і соціального розвитку.

Яким би ми хотіли бачити майбутнього першокласника у плані фізичного розвитку?

 • вправний, витривалий, енергійний у повсякденній діяльності, бере активну участь у різноманітних іграх, вправах, заняттях;

 • у своїх діях керується всіма органами чуттів;

 • дотримується основних правил особистого догляду, володіє навичками підтримання здоров’я та гігієни, орієнтується в ознаках здоров’я та хвороби;

 • розуміє і дотримується правил безпечної поведінки у реальному житті;

 • диференціює особливості дівчинки і хлопчика, має уявлення про призначення чоловіків і жінок;


Емоційний розвиток


 • переважає оптимістичне самопочуття, гарний настрій;

 • адекватно реагує на різні життєві події, ситуації;

 • вміє стримувати негативні емоції, регулювати свої почуття;

 • сприйнятлива до переживань інших;Соціальний розвиток

 • швидко звикає до нових умов життя, добре орієнтується у новому середовищі, пристосовується до його вимог;

 • вільно спілкується із знайомими людьми;

 • налагоджує дружні стосунки з 1 однолітками;

 • поводиться миролюбно, узгоджує свої дії з партнерами по спільній діяльності, вміє домовлятись, виходити з конфлікту;

 • знає межі прийнятливої та неприйнятливої поведінки.Моральний розвиток • знає і дотримується головних правил моральної поведінки;

 • диференціює поняття «добро» і «зло»;

 • захищає менших, слабших себе;

 • виявляє турботу про інших

Особистісний розвиток

На кінець дошкільного періоду у дитини мають бути сформовані такі базові якості особистості як:

 • довільність;

 • самостійність і відповідальність;

 • креативність, ініціативність;

 • самосвідомість, само ставлення, самооцінка

 • свобода поведінки і безпечністьПізнавальний розвиток • виявляє допитливість, активно вивчає навколишній світ, самого себе;

 • ставить дорослим багато запитань, прагне дістати відповідь на кожне;

 • порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює;

 • знаходить кілька варіантів розв’язання проблеми;

 • диференціює реальне та фантастичне.

Розвиток математичних умінь:

 • знає основні числа, здійснює розрахунки, розв’язує нескладні арифметичні задачі;

 • розрізняє предмети за величиною, масою, об’ємом, розташуванням у просторі;

 • класифікує геометричні фігури за якісними ознаками;

 • виявляє інтерес до математичної діяльності

Мовленнєвий розвиток

 • характеризується правильною звуковимовою;

 • рука готова до письма;

 • розмовляє грамотно, вживає прості і складні реченняРозвиток довільної поведінки

 • доводить розпочате до кінця;

 • характеризується вольовими рисами характеру – самостійністю, наполегливістю, цілеспрямованістю, витримкою, сміливістю;

 • формує мету своєї діяльності, передбачає майбутній результат, виправляє помилки, переробляє зроблене, щоб поліпшити результат.Сформованість самосвідомості, уміння співвідносити свої бажання, можливості та прагнення для здійснення мети діяльності, здатність уявляти себе в минулому, теперішньому, майбутньому часі, орієнтуватись у своїх основних правах і обов’язках характеризує дошкільну зрілість дитини та її психологічну готовність до систематичного навчання у школі.


^ Формування життєвих компетенцій у дітей старшого дошкільного віку в різних видах діяльності

Стебелєва Тетяна Валентинівна

завідувач дошкільного

навчального закладу «Дзвіночок»

/Центру розвитку дитини/ № 16

смт Немішаєве

Базовий компонент дошкільної освіти орієнтує педагогів на впровадження у практику компетентного підходу до особистості, згідно з яким найважливішим завданням сучасного дошкільного закладу є навчання дітей науки життя, турбота про життєздатність дитини, збагачення її навичками практичної діяльності.

Відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», в закладі створені умови розвивального життєвого простору для формування життєвих компетенцій вихованців. Це затишні, естетично оформлені групові кімнати, належне предметно – розвивальне середовище, дидактичні матеріали, підібрані згідно з вимогами програми «Я у Світі».

Колектив дошкільного навчального закладу налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення та впровадження інновацій. Маючи достатню методичну базу педагоги закладу з максимальною продуктивністю використовують як перевірені освітні технології, так і впроваджують в практику інноваційні:

 • втілення в життя ідей С. Русової національного виховання;

 • ігрових ідей М. Монтессорі;

 • використання технології розвитку творчої особистості, зокрема Теорії розв’язання винахідницьких завдань;

 • методика Н. Гавриш з художньо – мовленнєвого розвитку;

 • авторський досвід Л. Шульги з розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання;

 • розвивальні ігри Б. Нікітіна;

 • елементи методики К. Орфа.


Ми розуміємо, що для життя та розвитку дітей перш за все головним є здоров’я. Тому в закладі створені умови для забезпечення оптимального рухового режиму. Облаштована фізкультурна зала, достатньо спортивного обладнання та інвентаря. Щоденно відводиться достатньо часу на різні види рухової активності дітей (ранкова гімнастика, хореографічні, фізкультурні, музичні заняття, фізкультхвилинки, рухливі ігри, гімнастика після сну).

З метою впровадження здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій, педагоги активно використовують нетрадиційні фізкультурно – оздоровчі заходи: музикотерапія, сміхотерапія, пісочна терапія, казкотерапія, пальчикова гімнастика. Фізінструктор творчо підходить до використання авторської методики М. Єфименка. На таких заняттях фізичне виховання розглядається не тільки як основний напрям розвитку особистості дитини, а й включає психічну, емоційну, інтелектуальну та інші сфери життєдіяльності.

Навчально – виховний процес дошкільного закладу неможливо обмежити проведенням занять та режимних процесів. Він наповнює цікавим змістом усю життєдіяльність дитини впродовж дня, тижня, року, вікового періоду.

Пріоритетними формами роботи в процесі організованої освітньо – розвивальної діяльності стали інтегровані заняття, заняття – дослідження, - конструювання, - моделювання, - казка, - подорож, - гра, заняття – пошук, з використанням інноваційних освітніх технологій. Щодо форм організації дітей на заняттях надається перевага підгруповим та індивідуальним формам.

Гурткова робота в днз є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід’ємну частину освітнього процесу. Раціональний підхід до складання тижневого плану дав змогу вивільнити п’ятий день тижня для гурткової роботи. Самі назви гуртків характеризують сутність дитячої діяльності. Це :

 • «Екологічні стежинки» - формують в дітей бажання відкривати таємниці навколишнього світу природи;

 • «Юні актори», де знайомимо дітей з різними видами театрів: ляльковим, пальчиковим, настільним театром тіней. Під час театралізованої діяльності формуються моральні якості, долаються недоліки: сором’язливим та невпевненим у собі дітям театр допомагає зняти нервове напруження, подолати сумніви щодо себе, повірити у власні сили;

 • «Хочу все вміти», де діти вчаться раціонально використовувати вільний час, що їм обов’язково знадобиться під час навчання в школі і дорослому житті;
 • фізичні якості хлопчиків формуються у гуртку «Юні олімпійці», дівчаток – «Грація і пластика»;

 • крім традиційних музичних занять вихованці закладу мають можливість займатися хореографією в гуртку «Карамелька».


Для дітей з вадами мовленнєвого розвитку працює логопедична група. В ній в єдиному напрямку цілеспрямовано працюють вчитель – логопед, вихователь, психолог та музичний керівник. На заняттях вчитель – логопед застосовує елементи релаксації, дихальну, пальчикову та артикуляційну гімнастики, ставить та автоматизує звуки, розвиває фонематичний слух дітей.

Художня література була і залишається одним з важливих засобів виховання особистості у дошкільному віці. Малята дуже люблять слухати казки, читати книги, запам’ятовувати вірші, не менш ніж гратись. Тому у своїй роботі використовуємо художнє слово повсякчас: на прогулянці, під час спостережень, під час ігор, а також у вихованні культурно – гігієнічних навичок та самостійності у дітей.

Виходячи з того, що гра є найважливішою самостійною діяльністю дітей дошкільного віку, педагогічний колектив велику увагу приділяє організації ігрової діяльності, створенню умов для різних її видів. В кожній віковій групі, відповідно вимог програми, обладнано ігрові зони. Всі групи забезпечені наборами великого та настільного будівельного матеріалу, конструкторами. В групах є зони сюжетно – рольових, настільно – друкованих, театралізованих ігор. Відповідно віку дітей та вимог програми вихователями виготовлені дидактичні та розвиваючі ігри.

Життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди: сім’я і дитячий заклад. Саме тому дошкільний заклад вибудовує свою освітню технологію на основі спільної діяльності закладу і сім’ї. Успіху бути, коли ми разом і результати нашої діяльності ми будемо бачити у наших дітях.


^ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ДІТЕЙ

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У РІЗНИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ

Скорич Валентина Миколаївна,

завідуюча ДНЗ «Ромашка»


Успіх у житті людини значною мірою залежить від уміння нестандартно мислити, знаходити оригінальні шляхи розв’язання проблем і конфліктів, бачити кілька можливих рішень і прогнозувати їхні наслідки. Тож, якщо ми хочемо виховати успішну, щасливу, конкурентоспроможну особистість, варто з дитинства формувати життєві компетентності.

На розкриття особистісного потенціалу дитини в умовах її соціального розвитку, спрямована робота всіх служб дошкільного навчального закладу «Ромашка».


Перед працівниками нашого освітнього закладу стоїть завдання: зробити життя дитини насиченим різноманітними видами діяльності, які відповідають її віковим та індивідуальним потребам, цілеспрямованою продуктивною взаємодією зі світом людей, рукотворним світом, а отже - цікавим і корисним .


Педагогічні зони, кабінети різного профілю, гурткова робота, фізкультурно-оздоровча робота – це ті умови, які створені педагогами дошкільного закладу для забезпечення розвивального середовища наших вихованців.

Системно організоване предметне середовище наповнене матеріалом для самостійної індивідуальної діяльності дітей – ключ до входження в навколишній світ та упорядкування мислення.

Для розвитку життєвої компетентності дитини дуже важливо, щоб це було шляхетне середовище, як основа становлення в дитині Людини. Таке середовище дає дитині образ світу, в якому далі їй жити, продовжувати свій розвиток і самому бути його конструктивною складовою.

На етапі впровадження Базової програми розвитку дитини «Я у Світі» виникає необхідність модернізації змісту дошкільної освіти. Важливим стає не наявність знань, а здатність дітей застосовувати компетентності у житті і навчанні. З огляду на це, особливого значення набуває робота в гуртках.


Робота в кабінетах «Світ дерева» (керівник- завідуючий господарством Шома В.В.) ,«Лозоплетіння» (керівник –робітник з обслуговування Шершньов В.Г.) сприяють пізнанню сучасною дитиною трудових традицій свого народу, а також, формують у неї позитивно-емоційне ставлення до трудової діяльності. Обидва керівники гуртків приділяють належну увагу використанню природного матеріалу, який щоразу спонукає дитячу допитливість, впливає на її почуття та емоції, приваблює естетично, формує національну культуру.

Гурток «Гончарство» розширює уявлення дітей про народне ремесло, про властивості глини, як екологічно чистого природного матеріалу, а також сприяє усвідомленню її безпечності для життя і здоров’я людини.


Вихованці дошкільного закладу з радістю відвідують гурток «Східне мистецтво»(керівник - музкерівник Л.В. Куца). Протягом декількох років знайомляться діти з культурою японського мистецтва – ікебана, моребана, канделябри і бонсай. Засобами особливої культури педагог допомагає маленькій людині пізнати невідомий їй світ.

В кабінеті «Художня праця» (керівник – вихователь Бадьора Є.І.) діти вчаться власними руками творити маленькі шедеври з різноманітного матеріалу : коріння, тирси, тканини, плодів, насіння і квітів. Така робота сприяє розвитку естетичних смаків, фантазії і творчості.

Важливою залишається проблема профілактичної роботи щодо формування навичок безпечної життєдіяльності, свідомого ставлення до свого здоров’я , питань особистої безпеки та безпеки навколишнього середовища.

З метою збереження життя та здоров’я дітей при дошкільному закладі протягом багатьох років продовжують працювати гуртки для дітей старшого дошкільного віку «Наш друг світлофор», «Пожежники» (керівники: методист Степанець Л.Я.,вихователь Фоменко З.В. ).

Педагогам вдається формувати в дошкільнят чітке розуміння небезпеки, пов’язане з рухом транспорту, зокрема залізничного та автомобільного. Засвоєння знань з даної теми має велике виховне значення для дітей у підготовці до шкільного життя.

Дуже цікава і корисна справа – музей у дошкільному закладі. Музей , як вікно в минуле, діє потужним стимулом для формування та розвитку особистості дитини, аби й завтра лунала народна пісня, не всихало життєдайне джерело народної мудрості і творчості. Вихователі Степанець Л.Я. та Кравець В.П. вдало поєднують музейно-освітнє середовище з народними промислами. На базі музею постійно проводяться екскурсії для дітей загальноосвітніх шкіл району та різноманітні виховні заходи з дітьми дошкільного віку та їхніми батьками.

На заняттях гуртка «Шахове королівство» дітям в простій і доступній формі подається матеріал про шахові фігури, «чарівні» властивості і загадкові особливості дошки, про елементарні правила гри і деякі її принципи : дошкільнят знайомлять зі своєрідним світом шахів, прищеплюють любов до древньої і мудрої гри.

Вже багато років педагоги впроваджують в роботу систему фізкультурно-оздоровчого напрямку в поєднанні з художньо - естетичним. Створена потужна база для занять фізичними вправами та різними видами спорту. Обладнаний баскетбольний зал та спортивний майданчик для проведення гуртка «Школа м’яча» з метою оволодіння дітьми технікою гри в баскетбол, волейбол, футбол, гольф.

Протягом тривалого часу в навчальному закладі формується корекційно-розвивальний простір, що сприяє гармонійному психо – фізичному розвитку дошкільнят та подоланню проблем адаптації до соціального середовища.

Створена Сенсорна кімната «Країна радісних думок» забезпечує ефективне використання психологом (Ушакова О.С.) та логопедом (Конопліцька Д.Л.) психолого – педагогічних та психокорекційних методів та технологій.

На часі рекомендації щодо підготовки педагогів, здатних створити умови, необхідні для саморозвитку, самовиховання дітей: оберігаючи самовартісність особистості кожної дитини, зокрема, допомагати їй знайти свій незалежний шлях до добра, збудити її активність, сприяти прояву її найкращих моральних рис у різних життєвих ситуаціях.Схожі:

Формування якостей дошкільника відповідно до базового компонента дошкільної освіти iconВихователь: Хутко В. М
Модернізація першої освітньої ланки відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти в Україні має на меті створення сприятливих...
Формування якостей дошкільника відповідно до базового компонента дошкільної освіти iconПро затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 04. 05. 2012...
Формування якостей дошкільника відповідно до базового компонента дошкільної освіти iconМатематика 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Курс математики – важлива складова навчання І виховання молодших школярів, основоположна частина математичної освіти. Цей курс у...
Формування якостей дошкільника відповідно до базового компонента дошкільної освіти iconРішення колегії відділ освіти
Україні, законів України ” Про освіту“, ” Про дошкільну освіту“, “Про мову”, коментаря до Базового компонента дошкільної освіти в...
Формування якостей дошкільника відповідно до базового компонента дошкільної освіти iconГрафік роботи конференції педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Вільнянського, Новомиколаївського, Оріхівського, Гуляйпільського, Пологівського районів
Тема: «Впровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в практику роботи дошкільних навчальних закладів та умови...
Формування якостей дошкільника відповідно до базового компонента дошкільної освіти iconЗакон України «Про дошкільну освіту»; Базовий компонент дошкільної освіти в Україні; Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні; Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Формування якостей дошкільника відповідно до базового компонента дошкільної освіти iconІнформації про стан дошкільної освіти з квітня 2008 року по червень 2010 року відповідно наказу Міністерства освіти І науки України №309 від 11. 04. 2008р, було проведено моніторинґове дослідження стану дошкільної освіти в Україні
...
Формування якостей дошкільника відповідно до базового компонента дошкільної освіти iconМовленнєвий розвиток дошкільника
Щоб створити оптимальні умови для мовленнєвого розвитку дошкільника, педагогам слід використовувати різні форми роботи: ігри, проблемні...
Формування якостей дошкільника відповідно до базового компонента дошкільної освіти iconПро створення робочої групи з питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні
З метою активізації роботи щодо вирішення концептуальних теоретичних і організаційних питань щодо дошкільної освіти дітей з особливими...
Формування якостей дошкільника відповідно до базового компонента дошкільної освіти iconАнкета для вихователів старших груп днз
Це допоможе організаторам дошкільної та початкової освіти удосконалити систему дошкільної та початкової освіти, усунути недоліки,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи