Наказ №127 Про організацію методичної роботи в школі-інтернаті в 2012/2013 навчальному році icon

Наказ №127 Про організацію методичної роботи в школі-інтернаті в 2012/2013 навчальному році
Скачати 110.07 Kb.
НазваНаказ №127 Про організацію методичної роботи в школі-інтернаті в 2012/2013 навчальному році
Дата конвертації03.10.2012
Розмір110.07 Kb.
ТипНаказ
джерело

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ХАРКІВСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

БАЛАКЛІЙСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ


ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ”

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ
31.08.2012 м. Балаклія № 127


Про організацію методичної роботи

в школі-інтернаті в

2012/2013 навчальному році


Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,п.100 чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2011 № 778, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.06.2012 № 316 «Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року в дошкільних, загальношкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах Харківської області», від 22.05.2012 № 612 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів, установ освіти і науки, молоді та спорту до роботи в новому 2012/2013 навчальному році та в осінньо-зимовий період», використання інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі в умовах покращення якості освіти, проведення індивідуальної та колективної форм методичної роботи з педагогами


НАКАЗУЮ: 1. Організувати методичну роботу в 2012/2013 навчальному році за напрямами:

 • робота педагогічної ради;

 • робота методичної ради;

 • робота методичних об’єднань педагогічних працівників;

 • робота спеціального семінару з олігофренопедагогіки та спеціальної психології;

 • самоосвіта;

 • наставництво.

 1. Затвердити такі методичні об’єднання педагогічних працівників:

 • методичне об’єднання вчителів початкових класів, основ здоров’я та фізичної культури (голова – Недяк Л.І.);

 • методичне об’єднання вчителів української мови, літератури та історії (голова – Гонтаренко Л.О.);

 • методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (голова – Кисельова Л.М.);

 • методичне об’єднання вчителів трудового навчання (голова – Степанова О.Є.);

 • методичне об’єднання класних керівників (голова Ковальова С.В.);

 • методичне об’єднання вихователів молодших класів (голова – Коврига О.І);

 • методичне об’єднання вихователів старших класів (голова – Танчук Ю.В.).

протягом 2012/2013 навчального року

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Федотовій М.В. та заступнику директора з виховної роботи Лисак Н.В.:організовувати проведення спеціального семінару з олігофренопедагогіки та спеціальної психології для педагогічного колективу школи-інтернату;

жовтень, грудень 2012,

лютий, квітень 2013

 1. Затвердити Положення про наставництво (Положення додається, додаток 1) та закріпити за молодим та малодосвідченим вихователем та вчителем наставника:

 • за вихователем Іщенко Т.В. вихователя Рянську С.О.;

 • за вчителем Сироватським А.О. вчителя Лободу Н.М.

з 01.09.2012

 1. Вихователю-наставнику Рянській С.О. та вчителю – наставнику Лободі Н.М.:

  1. скласти «Плани спільної роботи наставника та молодого вихователя (вчителя) на 2012/2013 навчальний рік» (далі-план);

01.09.2012

  1. забезпечити дотримання термінів його виконання;

протягом 2012/2013 навчального року

  1. звітувати на засіданні педагогічної ради школи-інтернату про виконання цього плану;

січень, травень 2012

 1. Створити методичну раду школи-інтернату в складі:

 • Ляшов А.О. – директор, голова методичної ради;

 • Федотова М.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи, секретар методичної ради;

 • Лисак Н.В. – заступник директора з виховної роботи, член методичної ради;

 • Недяк Л.І. – голова методичного об’єднання вчителів початкових класів, основ здоров’я та фізичної культури;

 • Гонтаренко Л.О. – голова методичного об’єднання вчителів української мови, літератури та історії;

 • Ковальову С.В. – голова методичного об’єднання класних керівників;

 • Степанова О.Є.- голова методичного об’єднання вчителів трудового навчання;

 • Кисельова Л.М. – голова методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу;

 • Коврига О.І. – голова методичного об’єднання вихователів старших класів;

 • Танчук Ю.В. – голова методичного об’єднання вихователів молодших класів.

 1. Затвердити положення про методичну раду школи-інтернату (Положення додається, додаток 2).

 2. Засідання методичної ради проводити відповідно до плану роботи на 2012/2013 навчальний рік;

Вересень, грудень 2012,

березень, травень 2013

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор школи А.О. Ляшов

З наказом ознайомлені: М.В.Федотова

Л.О.Гонтаренко

Л.І.Недяк

С.В.Ковальова

О.Є.Степанова

Л.М.Кисельова

Н.В.Лисак

О.І.Коврига

Ю.В.Танчук

Вик. Федотова М.В., 5-22-13


Додаток 1 до наказу від 31.08.2012 № 127


ПОЛОЖЕННЯ

про наставництво з молодими та малодосвідченими педагогічними працівниками комунального закладу «Балаклійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів»

Харківської обласної ради


1. Загальні положення

1.1. Наставництво — це одна з форм підвищення кваліфікації молодих учителів та вихователів, які мають стаж роботи до трьох років, мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст», або потребують методичної допомоги.

1.2. Учитель-наставник — людина з високою творчою активністю, зі своїм бачен­ням проблем навчально-виховного процесу, з високими результатами особистої практичної діяльності.

1.3. Результатом методичної роботи вчителя-наставника є формування творчої активності, розвитку ініціативи молодого педагога, зростання його авторитету.


^ 2. Завдання та напрями діяльності

2.1. Основними завданнями вчителя-наставника є планування та здійснення захо­дів разом із молодим (малодосвідченим або новопризначеним) учителем та вихователем (далі — молодим спеціалістом), а саме:

- планування та здійснення разом із молодим спеціалістом заходів з поглиблення його педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, доку­ментів Міністерства освіти і науки України;

- поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладан­ня, поповнення знань із суміжних предметів;

- допомога молодому спеціалісту в розв'язанні конкретних проблем щодо методики викладання.

2.2. Основні напрями роботи вчителя-наставника:

- організація індивідуальних консультацій, занять, на яких здійснюється моделювання та обговорення запропонованих моделей уроків, позаурочних заходів, виготовлення зразків дидактичних матеріалів під керівництвом учителя-наставника;

- взаємовідвідування уроків та позакласних заходів із обов'язковим наступним обгово­ренням та коригуванням діяльності молодого спеціаліста;

- консультування молодого спеціаліста щодо організації навчально-виховного процесу.


^ 3. Організація роботи

3.1. Учителів-наставників (вихователів-наставників) молодих спеціалістів призначають наказом по школі-інтернату.

3.2. Роботу вчителів-наставників (вихователів-наставників) контролює заступник директора з навчально-виховної та виховної роботи школи-інтернату.


^ 4. Права та обов'язки вчителя-наставника

4.1. Учитель-наставник (вихователь-наставник) має право вносити корективи та давати поради щодо методики проведення уроку,виховних заходів та узгодження планів.

4.2. У разі потреби має право на незаплановане відвідування уроків.

4.3. Учитель-наставник (вихователь-наставник) зобов'язаний надати молодому спеціалісту методичну допомогу щодо складання календарних та поурочних планів.


^ 5. Права та обов'язки молодого спеціаліста

5.1. Молодий спеціаліст має право звернутися за порадою чи допомогою до вчителя-наставника (вихователя-наставника), заступника директора з навчально-виховної роботи, виховної роботи або до директора школи-інтерната, інших учителів.

5.2. Молодий спеціаліст зобов'язаний:

- виконувати основні положення спільного плану взаємодії з учителем-наставником;

- наполегливо оволодівати методикою викладання, вивчати досвід учителя-наставника, інших колег.


6. Документація

6.1. Учитель-наставник (вихователь-наставник) разом із молодим спеціалістом розробляють та систематично ве­дуть таку документацію:

- спільні плани роботи наставника та молодого вчителя;

- план самоосвіти молодого спеціаліста;

- матеріали самоаналізу та самооцінки особистої діяльності молодого спеціаліста.


^ 7. Керівництво діяльністю

7.1. Керівництво спільною діяльністю вчителя-наставника (вихователя-наставника) та молодого спеціаліста здійсню­ють голови відповідних методичних об'єднань.


Директор школи А.О.Ляшов


Додаток 2 до наказу від 31.08.2012 № 127


ПОЛОЖЕННЯ

про методичну раду комунального закладу «Балаклійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів»

Харківської обласної ради


^ 1. Загальні положення

1.1. Методична рада створюється з метою вдосконалення змісту освіти і його навчально-методичного забезпечення відповідно до концепції школи-інтернату, організації та керівництва методичної роботи педагогічного колективу.

1.2. відповідно до Статуту, з метою координації методичної діяльності та методичного забезпечення навчально-виховного процесу методична рада у своїй діяльності користується законами України «Про освіту», наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Харківської обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, наказами Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, наказами директора школи-інтернату.

1.3. Методична рада є консультативним органом із питань організації та вдосконалення навчально-виховного процесу.

^ 2. Мета створення методичної ради

2.1. Методична рада створена для розв’язання таких завдань:

 • Удосконалення змісту освіти в школі-інтернаті;

 • Розвиток навчально-виховного процесу відповідно до Концепції школи-інтернату;

 • Координація діяльності шкільних методичних об’єднань, спрямованої на розвиток методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • Розроблення основних напрямків методичної роботи школи-інтернату;

 • Організація методичного забезпечення навчальних програм, розроблення

дидактичних та методичних матеріалів;

 • Організація діяльності педагогічного колективу, спрямованого на освоєння нових педагогічних технологій, розроблення авторських програм, апробацію навчально-методичних посібників;

 • Участь в атестації педагогічних працівників школи-інтернату;

 • Професійне становлення молодих спеціалістів;

 • Виявлення, узагальнення та розповсюдження позитивного педагогічного досвіду педагогічних працівників;


^ 3. Основні завдання методичної ради

 • Створення умов для постійного підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогів, оновлення професійних і

загальноосвітніх знань учителів, вихователів, збагачення духовного й інтелектуального потенціалу педагогічних кадрів.

 • Вивчення педагогічними працівниками теорії і методики навчання та виховання учнів з особливими освітніми потребами, актуальних питань спеціальної психології,  досягнень науки з певного напряму діяльності, оволодіння сучасною методологією.

 • Ознайомлення з новими навчальними програмами та підручниками, виявлення їхніх особливостей і вимог, вивчення нових складних програмних тем із використанням додаткового наукового матеріалу.

 • Впровадження в навчально – виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового педагогічного досвіду, сучасних інноваційних технології та адаптація їх до учнів з особливими освітніми потребами.

 • Інформація про нові книги, методичні рекомендації, статті в педагогічних виданнях щодо змісту та методики навчально – виховної роботи.

 • Системне вивчення стану навчальних досягнень учнів з певних предметів та стан виховної роботи з ними.

 • Спонукання і сприяння самоосвіті педагогів з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності.

 • Активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою, впровадження в практику своєї діяльності кращих зразків перспективного педагогічного досвіду.

 • Допомога у творчій розробці навчальних планів, програм з певних напрямків діяльності.


^ 4. Склад та порядок роботи методичної ради

4.1. Склад методичної ради та порядок її роботи визначається цим Положенням та затверджується наказом директора школи-інтернату.

4.2. До складу методичної ради входять голови методичних об’єднань, директор та його заступники, практичний психолог, педагог-організатор.

4.3. Керує роботою методичної ради його голова – директор школи-інтернату.

4.4. Робота методичної ради здійснюється відповідно до плану роботи на рік, який розглядається на засіданні методичної ради, погоджується директорм школи-інтернату та затверджується на засіданні педагогічної ради.

4.5. Основною формою роботи методичної ради є її засідання:

 • засідання методичної ради проводяться не рідше одного разу на квартал;

 • методична рада може ухвалювати рішення лише у тому випадку, якщо на її засіданні присутні більше половини її членів;

 • усі рішення ухвалюються відкритим голосуванням за більшістю голосів;

 • хід обговорення питань і рішення, ухвалені на засіданні методичної ради, оформлюються протоколом;

 • з кожного питання, що обговорюється на засіданні методичної ради,

приймаються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів;

 • рекомендації та протокол засідання підписуються головою та секретарем методичної ради;


^ 5. Права та обов’язки методичної ради

5.1. Методична рада має право вносити пропозиції до адміністрації школи-інтернату щодо:

 • удосконалення навчально-виховного процесу відповідно до Концепції школи-інтернату;

 • зміцнення матеріально-технічної бази школи-інтернату;

 • заохочення вчителів і класних керівників, які успішно впроваджують передові технології, розробляють авторські програми тощо.

5.2. Методична рада зобов’язана:

 • заслуховувати звіти керівників методичних об’єднань;

 • залучати до співпраці вчителів та класних керівників щодо реалізації поставлених перед педагогічним колективом завдань;

 • готувати пропозиції вчителям щодо шляхів підвищення їхньої кваліфікації.
 1. Контроль за діяльністю методичної ради

У своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічній раді школи-інтернату. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором школи-інтернату відповідно до плану методичної ради.


Директор школи А.О.Ляшов
Схожі:

Наказ №127 Про організацію методичної роботи в школі-інтернаті в 2012/2013 навчальному році iconНаказ №153-од про організацію та структуру методичної роботи в районі у 2012-2013 навчальному році
Державні стандарти, враховуючи підсумки методичної роботи за 2011-2012 н р. (наказ відділу освіти від 20 червня 2012 року №127-од),...
Наказ №127 Про організацію методичної роботи в школі-інтернаті в 2012/2013 навчальному році iconНаказ №141 Про вимоги до педагогічного колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в школі-інтернаті в 2012/2013 навчальному році
Харківської області», від 15. 06. 2012 №316 «Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року в дошкільних, загальношкільних,...
Наказ №127 Про організацію методичної роботи в школі-інтернаті в 2012/2013 навчальному році iconНаказ № Про підсумки науково-методичної роботи в 2011-2012 навчальному році
Нв від 02. 09. 2011. «Про організацію, зміст І завдання науково – методичної роботи з педкадрами в 2011 – 2012 навчальному році»,...
Наказ №127 Про організацію методичної роботи в школі-інтернаті в 2012/2013 навчальному році iconНаказ № Про підсумки проведення методичної роботи у ІІ семестрі 2011-2012 навчального року
Згідно з річним планом роботи школи на 2011-2012 навчальний рік та з метою визначення рівня методичної роботи І ролі методичної служби...
Наказ №127 Про організацію методичної роботи в школі-інтернаті в 2012/2013 навчальному році iconПлан роботи шкільного методичного об’єднання вчителів природничо- математичного циклу на 2012 / 2013навчальний рік
Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти Красноградського району у 2011/2012 н р.» від 01. 09. 2011....
Наказ №127 Про організацію методичної роботи в школі-інтернаті в 2012/2013 навчальному році iconНаказ №137 Про призначення класних керівників та організацію їх роботи в 2012/2013 навчальному році
Харківської області», від 22. 05. 2012 №612 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів, установ освіти І науки,...
Наказ №127 Про організацію методичної роботи в школі-інтернаті в 2012/2013 навчальному році iconНаказ №165 Про підсумки методичної роботи за 2008-2009 н р
Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, концепції 12-річної загальноосвітньої...
Наказ №127 Про організацію методичної роботи в школі-інтернаті в 2012/2013 навчальному році iconНаказ №147-од про організацію роботи з обдарованими дітьми у 2012-2013 навчальному році
Затвердити план заходів щодо роботи з обдарованими дітьми у 2012-2013 навчальному році (додаток 1)
Наказ №127 Про організацію методичної роботи в школі-інтернаті в 2012/2013 навчальному році iconНаказ №167 Про організацію методичної роботи в закладах освіти району в 2012-2013 навчальному році
Ю належної організації в навчальних закладах району методичної роботи, створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої...
Наказ №127 Про організацію методичної роботи в школі-інтернаті в 2012/2013 навчальному році iconНаказ № Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2010-2011 навчальному році
З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи школи та якості навчально-виховного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи