Інноваційні технології icon

Інноваційні технології
Скачати 185.08 Kb.
НазваІнноваційні технології
Дата конвертації05.04.2013
Розмір185.08 Kb.
ТипПротокол
джерело


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


на уроках світової літератури


Методична розробка

Викладача світової літератури

Рахімкулова О. В.


м. Хуст

2011 р.


В даній розробці висвітлюється інноваційні технології на уроках світової літератури, визначено їх суть, наведено приклади практичного втілення цих технологій, висвітлено досвід роботи. Подаються розробки та конкретні практичні ркекомендації щодо втілення на уроках світової літератури інноваційних технологій.


РЕЦЕНЗЕНТ: Бігар В.В.

методист ліцею


Затверджено методичною комісією викладачів гуманітарного циклу

Протокол №2 від 10 вересня 2011 року.

З М І С Т


І. Передмова________________________________4-5

ІІ. Важливий засіб активізації навчальної діяльності учнів___________ 6-9

ІІІ. Висновки_______________________________ 10

ІУ. Додатки________________________________11-19

1.А. П. Чехов. Оповідання «Людина у футлярі». Викриття штучності людських почуттів.

2.Рекомендована література___________________20


ПЕРЕДМОВА

Сьогодні учні мають можливість навчатися за умов необмеженого доступу до інформації. Здійснювати це за допомогою лише підручника,нехай найвищої якості,неможливо. Вихід один – необхідно якомога ширше комп’ютеризувати навчальний процес. Академік В.М.Глушков писав: «Людина, яка на початку ХХІ ст. не буде вміти користуватися комп’ютером, уподібниться людині початку ХХ ст.,яка не вміла ні читати ,ні писати». Особливо важливого значення набуває використання глобальних можливостей Інтернету ,що сприяє розширенню інформаційного простору навчальних можливостей… Сучасний педагог має усвідомити, що на базі нових технологій можуть створюватися гнучкі навчальні середовища різноманітного призначення і орієнтації, в яких раціонально поєднуватимуться традиційні засоби навчання з комп’ютерно спрямованими

Учителі часто стикаються з проблемою зниження рівня пізнавальної активності учнів, небажання працювати самостійно та просто вчитися. Серед багатьох причин втрати дітьми інтересу до занять, можна назвати одноманітність уроків. Відсутність можливості повсякденного пошуку нової, цікавої інформації призводить до шаблонного викладання, а це руйнує та вбиває дитячий інтерес до навчання.

Творчий підхід вчителя до побудови та проведення уроку, насиченість різноманітними прийомами, методами та формами викладання зможуть забезпечити його ефективність. Один із способів розвитку пізнавальної активності учнів – це використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу до навчання.

Як відомо, за допомогою органів слуху людина сприймає тільки 15% інформації, за допомогою органів зору 25%, проте за комплексного сприйняття інформації за допомогою органів зору та слуху кількість інформації, яку сприймає людина, збільшується до 65%.

Звісно ж, досягти цього на уроці можна й за допомогою традиційних засобів навчання – плакатів,таблиць,схем,записів на дошці тощо, але за допомогою комп’ютерних технологій можна використовувати на уроці наочність вищого рівня – відеоматеріали, анімаційні фрагменти, інтерактивні моделі тощо, які дають змогу продемонструвати на уроці ті явища, які в реальному світі побачити неможливо. Інформаційні технології допомагають індивідуалізувати та диференціювати навчання. Цього досягають не тільки завдяки різнорівневим завданням, а й за допомогою самоосвіти учні.

Використання на уроках комп’ютерів має свої плюси та мінуси. Плюси уже розглянуто. Які ж мінуси цього впровадження? Звісно, підготовка вчителя до такого уроку – це трудомісткий процес, який потребує навичок володіння комп’ютерною технікою, а також більше часу для підготовки. Для проведення уроку з конкретної теми буде ефективнішим у традиційній формі і тому не слід його перевантажувати технічними засобами. Аргументами для проведення такого уроку можуть бути : дефіцит джерел навчального матеріалу, можливість демонструвати в мультимедійній формі унікальні інформаційні матеріали.

Проектуючи сценарій такого уроку викладач має детально сплану- вати послідовність своїх дій, форми та способи подачі інформації на монітор комп’ютера.При цьому вчителю слід продумати ,як він керуватиме ходом навченого процесу,яким чином буде забезпечено спілкування на уроці,як організовуватиметься постійний зворотній зв’язок з учнями.

Як свідчить практика , завдяки інноваційним технологіям вчитель економить на 30% більше навчального процесу ,ніж під час роботи зі звичай- ною шкільною дошкою.

Але як би ретельно не було розроблено такий урок,багато залежить від підготовки вчителя. Проведення такого заняття схоже на роботу ведучого телевізійної передачі.Потрібно не тільки володіти комп’ютером , знати зміст уроку, а й вести його в хорошому темпі,невимушено,постійно залучаючи учнів до пізнавального процесу.

Запропоновані матеріали передбачають таку мету: не стільки глибоко розкрити теоретичні основи інноваційних технологій, скільки представити вчителям- філологам розробки і підходи до організації навчального процесу,які будуть мати для нього практичну цінність.У підсобнику розглянуто досвід використання інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури різних типів груп.

^ Важливий засіб активізації навчальної діяльності учнів.

У перекладі з грецької мови «інновація» означає «оновлення, новизна, зміна». З’явилося поняття вперше в зарубіжних дослідженнях ХІХ ст.в техниці при введені деяких елементів однієї галузі в іншу і розглядається у психолого-педагогічній літературі неоднозначно.Найпоширенішим є визначення американського вченого К.Роджерса, який стверджує,що «новизна – це ідея,що є для конкретної особи новою,і немає значення,чи є ідея об’єктивною,чи ні,ми визначаємо її в часі,який минув з моменту її відкриття або першого використання».Ф.Брансуік визначає «інновацію,як нову ідею,дію,або адаптовану ідею,або ті,для яких настав час реалізації».

Російський вчений С.Батишев вважає,що інновація є комплексним процесом створення,розповсюдження та використання нового практичного засобу (новизни) в галузі техніки,технології,педагогіки,наукових досліджень.

Останнім часом в освіті дедалі більшого поширення набувають Intel – проекти,особливо самобутньо вони виявляються в системі літературної освіти учнів. Опанувати цей метод інноватики допомагає програма «Intel- Навчання для майбутнього».

Інноваційна система перспективна ,ефективна та цікава для учнів. В основі вчительської діяльності - орієнтація не просто на засвоєння знань,а на способи мислення та діяльності,на розвиток пізнавальних сил та творчого по- тен ціалу учнів. Література сприяє вихованню особистості,яка здатна вчитися і яка хоче вчитися , причому вчитися не заради процесу, а у співвідношенні зі своїми особистими потребами.Допомагає в цьому різноманітна технологія.

Мета програми «Intel – Навчання для майбутнього» - ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі.Сутність технології полягає в організації науково-дослідницькій та проектної роботи учнів та вчителя із застосуванням комп’ютерної технології. Як відомо,в основі методу проектів лежить «розвиток пізнавальних навичок учнів,уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інфор- маційному просторі…Метод завжди орієнтований на самостіну діяльність учнів – індивідуальну,парну,групову,яку учні виконують упродовж певного часу». Результат проектів повинен бути «відчутним»,тобто має пропонува- тись конкретне розв’язання теоретичної проблеми; якщо проблема практична – конкретний результат,готовий до впровадження.

Проект програми «Intel – Навчання для майбутнього» - не новий винахід.Якщо відкинути комп’ютерне забезпечення ,то як навчальний метод він активно використовувався ще в 20 – 30 роки ХХ ст..Це самостійна діяльність учнів на уроці або в позакласний час , в процесі якої розв’язується поставлене завдання та виготовляється певний навчальний продукт,котрий учні мають презентувати перед аудиторією.Така діяльність його учасників сприяє формуванню їхніх пізнавальних навичок,розвитку вміння добувати та аналізувати інформацію,узагальнювати її,аргументувати думку,презентувати результати своєї роботи.

Відповідно до шляхів розв’язання завдань проекти бувають дослід- низькі , інформаційні,ігрові,творчі тощо. Цей поділ звичайно,є умовним,бо є багато спільного в проектах,адже кожний із них пробуджує пізнавальний інтерес учня. Потрібно також врахувати і віковий склад учнів.У старших гру- пах завдання ускладнюється. Тут на допомогу приходить теорія Бенджаміна Блума. Він запропонував багаторівневу структуру розумової діяльності учнів – піраміду інтелектуальних навичок. На першому базовому рівні ,знаходяться знання ,а вище послідовно розуміння , використання ,аналіз, синтез та оцінювання фактів і інформації.

Щоб розробляти свій перший проект автору методичного проекту потрібно було план,упорядкувати список джерел,створити власну презента –цію , учнівські публікації,веб-сайт,критерії оцінювання. План враховувати всі аспекти навчання.Він містить : стислий опис проекту,ключові та тематичні запитання;посилання на державні освітні стандарти та навчальні програми, перелік навчальних предметів,з якими пов’язаний проект.Крім того,навчальні цілі та очікувальний результат навчання.А все це залежить від рівня підготовки учнів.

Технологія програми «Intel- Навчання для майбутнього» відповідає сучасним поглядам на освіту. Вона сприяє ефективному засвоєнню важливих читацьких навичок і вмінь , розширює межі творчої діяльності і вчителя, і учнів.

Ефективність інтерактивного засобу навчання залежить від таких факторів:

 • якості самого засобу;

 • методики використання ;

 • специфіки матеріалу ;

 • суб’єктивних моментів.

Його доречно використовувати під час узагальнення, систематизації чи контролю знань, застосувавши при цьому таблиці, блок-схеми, малюнки, кросворди тощо.

Велику увагу потрібно надавати пізнавальних здібностей на основі завдань , які потребують таких прийоміврозумової діяльності , як аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, систематизація.

Особистої уваги потребує оформлення слайдів для презентації. Пам’ятаймо: на екрані повинно бути не більше трьох кольорів,які прийнятні для зору; написи мають чіткими і зрозумілими для учнів;текст не мусить часто змінюватися ,тому що зайві ефекти відволікають увагу учнів; музичний супровід має бути доречним чи відображати певну епоху,чи бути написаним за якимись мотивами,чи під враженням чогось.

Основна мета при використанні інтерактивних технологій , привчи- ти вихованців до самостійної дослідницької діяльності.

Без сумніву , урок зарубіжної літератури має специфіку, але це зовсім не означає, що технологію, яку пропонує програма «Intel – Навчання для майбутнього», неможливо застосовувати на уроках з цієї навчальної дисципліни. Створення публікацій, веб – сторінок, презентацій – логічне завершення певної теми, гарна можливість узагальнити здобуті знання, використати свої творчі здібності, виявити своє особисте ставлення до вивченого, спробувати себе в ролі редактора, оформлювача, журналіста, дослідника тощо. Безперечно, зростає вмотивованість навчання, дає змогу підвищити ефективність уроків усіх типів, поповнити систему викладання новими методичними знахідками.А головне – наблизити навчання до життєвих реалій.

Поділ учнів на групи допомагає не тільки їм, а і вчителеві.Учні прагнуть активно приймати участь у своій групі, яку вони обирають само- стійно, шукають, підбирають матеріали; швидко адаптуються у нестандар -тних; правильно розподіляють і організовують працю своєї групи.

Вчитель повинен підтримати діяльність різних груп; класу загалом. Повинен контролювати лідерів і по – можливості змінювати їх.Потрібно створити на уроці сприятливу атмосферу ,щоб учні переборювали страх помилитися і з радістю приймали участь в обговоренні почутого чи прочитаного.

Нові інформаційні технології , різні форми та методи інноваційного навчання відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, дають цілком нові можливості для їхньої творчості.

Наприклад, один з останніх проектів, поєднав у собі не тільки використання комп’ютера, а й довів, що учні самостійно можуть створити власний мультфільм. На уроці, присвяченому творчості А.П.Чехова , за допомогою інноваційних технологій вони широко і ґрунтовно ознайомилися з творчістю великого майстра коротеньких оповідань. Повторили вивчені на уроках етики поняття «мораль», «вдосконалення», «моральне вдосконалення», дізналися про таємниці особистості письменника: навіть вирішили скласти власні таємниці особистості. А група дослідників підготувала розповідь про зв’язок російського письменника з Україною.

За допомогою слайдів учні здійснили віртуальну мандрівку до Ялти, де знаходиться будинок-музей А.П.Чехова.

Використання комп’ютера на уроці не означає, що робота з книгою забута. Потрібно поєднувати слово вчителя і використання мультимедійних технологій. Разом з учнями вчитель вирішує навчальні проблеми уроку; учні висловлюють свої думки. ЕОМ тільки допомагає створити високий рівень особистісної зацікавленості учнів за допомогою інформації, яка виводиться на екран.


Висновки

Отже в чому основні переваги інноваційних технологій :

 1. Ровиваються пізнавальні навички учнів;

 2. Формується вміння самостійно конструювати свої знання;

 3. Вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;

 4. Активно розвивається критичне мислення;

 5. Максимальне спрямування на суб’єктивне пробудження та розвиток учня.

Ефективність залежить від підготовчої діяльності вчителя,який повинен:

 1. Заохочувати учнів до такої діяльності на основі вільного вибору кожного;

 2. Створити умови для розвитку теоретичних ,дослідницьких,пошукових, креативних здібностей учнів;

 3. Створити «поле» для розкриття обдарованості кожного учня.

Як показує сучасна педагогічна практика, використання комп’ютера в навчальному процесі спрямоване на розв’язання 4 типів завдань:

 1. Комп’ютер використовується як допоміжний засіб для розв’язання існуючої системи завдань.

 2. ЕОМ виконує функції контролера, тренажера.

 3. Використовуючи комп’ютер, можна ставити і вирішувати нові дидактичні завдання, не розв’язувані традиційним шляхом.

 4. ЕОМ можна використовувати як засіб, що допомагає засвоювати складні теоретичні поняття.

Таким чином, за допомогою навчальної програми «Intel – Навчання для майбутнього», учні опановують непрості мисленнєві операції, здобуваючи не лише нові знання, а й навички майбутніх професій.

Д О Д А Т К И :

ТЕМА УРОКУ. А. П. Чехов. Оповідання «Людина у футлярі»

^ Викриття штучності людських почуттів.

Мета: Дати короткі відомості про життя та творчість А. П. Чехова; розвивати навички переказу та аналізу художнього твору з використанням цитат;

Виховувати в учнів негативне ставлення до певних явищ у суспільстві, виховувати щирість у вираженні особистої думки.

Обладнання: портрет А. П. Чехова, виставка різних видань його творів, комп'ютер, підручники, правила роботи в малих групах (для кожної з трьох груп).

Тип уроку:

Засвоєння нових знань та формування на їх основі вмінь і навичок

^ ХІД УРОКУ

Клас поділений на групи:

I - дослідники "

II - літературознавці

III - художники

І. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

1. Презентація нового розділу підручника «Література і моральне вдосконалення людини» ^ Слово вчителя:

Життя людини часто порівнюють із шляхом. А на шляху, як відомо, є безліч перехресть. Тож людина, хоче вона того чи ні, весь час опиняється перед необхідністю вибору: куди йти далі? Що може вплинути на її рішення? І що робити, коли обрано неправильний шлях? Надто ж якщо помилка сталася на найголовніших життєвих перехрестях, де довелося обирати між добром і злом, вірністю і зрадою, мужністю і боягузтвом, порядністю і підлістю, чистотою і брудом? І часто в цій ситуації найпершим помічником виявляється художнє слово. Воно може не лише розрадити, а й показати стежку від манівців до широкого шляху.

Це унікальна здатність Слова, тобто художньої літератури, відома з давніх - давен. Кажуть, «Скажи, хто твій друг, і я скажу - хто ти». Цей вислів можна перефразувати: «Скажи, які книжки ти читаєш, і я скажу - яка ти людина». Література прокладає нам шлях до уявної скарбниці одвічних чеснот.

Отже, сьогодні на уроці ми подивимось у дзеркало людських характерів, народжених уявою російського майстра слова - Антона Павловича Чехова. І в цьому нам допоможе і підручник, і комп'ютер.

(презентація слайда №1)

«^ Література і моральне вдосконалення людини»

Слова А. П. Чехова «Тоді людина стане кращою, коли ви покажете їй, якою вона є насправді» (презентація слайда №2)
^ Слово вчителя:

Які же вони одвічні чесноти? Ось невеликий словничок. Слова, які наведені тут, вам відомі. Ви вивчали їх на уроці етики. Це «вдосконалення», «мораль», «моральне вдосконалення».

Людина має бути доброю, чесною, порядною. Перші моральні настанови можемо знайти ще у Біблії, зокрема у заповідях Мойсея, у Соломонових заповідях. Одне з них: «Стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе».


^ II. Оголошення теми та мети уроку.

 1. Робота над новою темою (презентація слайда №3).
^ Слово вчителя:

Російський письменник А. П. Чехов, з творчістю якого ми сьогодні познайомилися, теж: залишив своєрідні заповіді. Одна з них: «Надо быть умственно, чистым нравственно и опрятным физически»

А. П. Чехов, лікар за професією, був автором багатьох чудових творів. Його оповідання, повісті, п'єси користуються популярністю читачів і глядачів у всьому світі.


Виступи групи дослідників

Лідер групи: На цей урок наша група дослідників зібрала та систематизувала матеріали, і хочемо всіх присутніх ознайомити з результатами роботи. Ми вивчили життя А. П. Чехова, а також зв'язок письменника з Украною. Не судіть нас надто суворо, адже у групи дослідників сьогодні прем'єра. А на прем'єрі навіть знамениті артисти переживають. У добру путь!'


1. Народився письменник у невеличкому місті Таганрозі на березі Азовського моря. Його батько тримав дрібну крамницю, де Чехову разом із братами доводилось годинами обслуговувати покупців. У той час як однолітки бавились на вулиці, хлопчик відчув себе в'язнем нецікавого дорослого життя. Замість дитячих ігор - нудне спостереження за відвідувачами батькової крамниці. Згадуючи ці роки, він напише: «У дитинстві в мене не було дитинства». Та юнак не втрачав оптимізму. Знаходив час на дотепні витівки, жарти, розиграші.

2. Із 16 років хлопчик жив один: батько, збанкрутувавши, забрав сім'ю до Москви. Антон залишився, щоб завершити гімназію. На прожиття йому доводилося заробляти самому в основному репетиторством. Але він завжди був веселим, життєлюбним, здатним розсмішити будь - кого. Учитель словесності прозвав його «Антоша Чехонте». Уся місцева інтелігенція залюбки читала фейлетони гімназиста Чехова.

Сім'я бідувала, і юному студенту довелося забезпечувати матір, батька, 4 молодших братів і сестру. Він заробляє на життя літературною діяльністю.

Слово вчителя:

Так студент - медик стає відомим письменником, а написані ним короткі історії і нині для читачів є своєрідними ліками для душі.

3. Після закінчення університету Чехов поїхав працювати повітовим лікарем. Робота була тяжкою. Він був готовий у будь - яку хвилину, вдень і вночі, у холод і в спеку, їхати по бездоріжжю в глухе село до хворого бідняка. Як лікар, Антон Павлович отримував незначну платню, але був справжнім рятівником, єдиною надією незаможніх селян і міщан. Як лікар брав активну участь у боротьбі з епідемією холери. Один обслуговував 25 сіл. Спеціалісти стверджують, що саме тоді були закладені основи російської санітарної медицини.

Слово вчителя:

Чехов відвідав острів Сахалін - жахливий острів, на який відправляли невиправних злочинців та тих, хто виступав проти влади царя. Подорож була небезпечною. Та ніщо не злякало письменника: ні бездоріжжя, ні непередбачува-на поведінка каторжан, ані тяжка хвороба. Він відвідав кожну в'язницю, зайшов до кожного бараку, не минув жодної хати, і зробив повний перепис населення острова. А згодом написав документальний твір 'Острів Сахалін», (презентація слайда №4).

У 19 років майбутній письменник їде у Москву і вступає до Московського університету вивчати медицину.

4. А. П. Чехов близький українській літературі, народу. Знав і любив наш фольклор, мріяв купити хутір на Полтавщині і оселитися на ньому. Декілька років підряд віч відпочивав у селі Лука, в садибі поміщиків Лінтварьових, на Сумщині. Запросив у цю подорож: своїх друзів. «Мені хочеться, щоб ви відчули, як пахне український сінокіс». Хотів познайомитися з українським народом, його звичаями, побутом. У червні 1888 році письменник вперше відвідав Полтавщину. Побував у Сорочинцах, де народився М. Гоголь, подорожував Миргородщиною. Враження від поїздки передав у листі до друзів: «Що за місця на Полтавщині? Я зачарований. На моє щастя, погода весь час стояла чудова, тепла. Проїхав я 400 верст. Побував у десятки місцях... Все, що бачив і чув - таке нове, хороше і здорове, що всю дорогу мене не залишала чарівна думка - осісти в якому-небудь селі на березі Псла».

5. У 1897 р. через хворобу Чехов змушений був переїхати до Криму, в Ялту. Там він посадив чудовий сад. Працював над своїми оповіданнями та п'єсами. Зустрічався з артистами МХАТу, які приїздили до Ялти провідати хворого драматурга.

«Україна дорога і близька моєму серцю. Я люблю її літературу, музику і чудову пісню. Люблю народ, який дав світові такого титана, як Тарас Шевченко», - так писав Антон Павлович про нашу країну.

Твори письменника з'явилися на сторінках українських видань у II половині X І X ст.

За своє коротке життя встиг він дуже багато: збудував 4 сільські школи, шосейну дорогу та бібліотеку в рідному місті. А також посадив ліс та чудовий сад у Ялті. До бібліотеки він передав понад 2 тисячі томів власних книг. У заповіті написав: «Допомагайте бідним», але найголовніше це кілька десятків томів чудової прози (презентація слайда №5).

Слово вчителя:

Перед вами таємниця особистості письменника. Зверніть увагу на риси характеру Чехова.

Подорожуючи літературними стежками України, ми потрапили в Ялту. Тут знаходяться музей письменника та скульптурна композиція: А. П. Чехова і його героїня - Дама з собачкою.

^ Письменника називали великим майстром маленьких оповідань. Зверніть увагу на нашу книжкову полицю(презентація слайда №6).


6. Ось виставка його творів. Це книги для дітей і для дорослих. А головні герої - багаті і бідні, школярі і студенти, селяни і міщани, інтелігенти і нахаби, хабарники і чесні люди, закохані та егоїсти.

Антон Чехов створював оповідання легко, невимушено, часто на несподівані теми. І в кожному з них ось уже понад 100 років живе його нестримний сміх (презентація слайда №7).

III. Ілюстрації до творів (презентація слайда №8).

Слово вчителя:

Оповідання - невеликий за обсягом художній твір.

Виразне читання вчителем оповідання «Людина в футлярі» (підручник «Зарубіжна література» під редакцією Н. Півнюк, ст. 69-72)

^ IV. Аналіз оповідання «Людина в футлярі».

Слово вчителя:


Герой оповідання намагається підпорядкувати власне життя якійсь дуже вузькій програмі, замкнути його в певний футляр.

Отже, почнемо аналізувати текст і допоможе у цьому група літературознавців.

Виступ групи дослідників:

Лідер групи

- Наша група досконало вивчила та проаналізувала текст. А тепер ми хочемо пересвідчитися, чи зрозуміли його 2 інші групи. Ми готові до співпраці. Будьте уважними, активними і фортуна вам усім посміхнеться.

Увага! Запитання:

  • Від чийого імені ведеться розповідь? (від імені вчителя гімназії Буркіна)

  • Хто такий Бєлікоа? (учитель грецької мови)

  • Чим примітна була його зовнішність? («...завжди, навіть у найкращу погоду, виходив у калошах і з паравсолькою і обов’язково в теплому пальті на ваті...») (художня деталь)

  • Чому Бєліков мав «постійне і непереборне намагання оточити себе оболонкою»? («дійсність дратувала його, лякала, тримала в постійній напрузі»)

  • Чому Бєліков «хвалив минуле і те, чого ніколи не було»? («...можливо для того, щоб виправдати свій страх, свою огиду до сучасного.»)

  • Як Бєліков відгукувався про предмет, що його викладав? Чому? («О, яка звучна, яка прекрасна грецька мова!..; тому що стародавні мови «були для нього, по суті, тими ж калошами і парасолькою, за якими він ховався від справжнього життя».)

  • Який вислів Бєлікова можна вважати гаслом його життя? Чому? («Коли б чого не трапилося»)

Запитання від учителя

 • Який прийом використовує Чехов, описуючи життя і побут Бєлікова? (гротеск, перебільшення;)

 • Як ви розумієте назву оповідання? У чому її символічність? Що на вашу думку, означає «футлярність»?

Виступ групи художників:

Лідер групи:

Оцініть нашу роботу! Хоч ми не великі художники і роботи учнів групи не виставляють у виствкових залах великих міст, а тільки в кабінетті, та нам здається, що наші роботи сподобаються нашим однокласникам та учням нашого навчального закладу. Ми так старалися!

І V. Підведення підсумків уроку.

У своєму творі А.П. Чехов висміює такі негативні явища як малодушність, чиношанування, підлабузництво, самоприниження. Він засуджує внутрішнє рабство і вчить нас бути щирими у вираженні власної думки.

^ V. Оцінка діяльності окремих учнів та мікро груп.

VI. Домашнє завдання.

Підготувати характеристику образу Бєлікова. Прочитати оповідання «Дама з собачкою».


Рекомендована література


 1. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К.:Педагогічна преса, 2005.- №9. – 64 с.

 2. Даневська В.; Інноваційні процеси та їх реалізація //Рідна школа.- 1997.- №6.- С.16-17

 3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології.-К.,2004.-352 с.

 4. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. Посібник.-К., 2002.

 5. Кремінь В. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. – К. 2005.-448 с.

 6. Науково-освітній потенціал нації. Погляд у ХХІ столітя / під ред. Литвина В. – К., 2003. – Кн..1. – 640 с.

 7. Освітні технології / За ред. Пехоти О. М. – К., 2001. – 256 с.

 8. Педагогічні інновації і ідеї, реалії, перспективи. Збірник наукових праць / За ред. Даниленко Л. – К., 2000. – 308 с.

 9. Положення «Про порядок здійснення інноваційної Освітньої діяльності» (Наказ МОН України від 17.11.2000 р. №522) //Освіта України. – 2001. -№6. – С. 1-4

 10. Руденко В. Д. Програма «Intel@Навчання для майбутнього» // Комп’ютер у школі та сім’ї. К., 2003. - №8. – С. 51-52.

 11. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. – К.: А. С. К., 2004. – 192 с.

Схожі:

Інноваційні технології iconТеличко Світлана Іванівна Назва проекту: Інноваційні технології при вихованні загльнолюдськихцінностей та принципів моралі на урок
«Інноваційні технології при вихованні загльнолюдських цінностей та принципів моралі на уроках математики та поглибленні міжпредметних...
Інноваційні технології iconНаказ №35 Про підсумок районного методичного фестивалю Інноваційні навчально- виховні технології
Ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів’’ методичний фестиваль “Інноваційні навчально-виховні технології”. Учасники фестивалю...
Інноваційні технології iconПрограмові вимоги до навчального курсу «інноваційні педагогічні технології»
«Школи успіху І радості» С. Френе Концепція педагогічної технології «Школа діалогу культур» В. Біблера
Інноваційні технології iconРефератів до навчального курсу «інноваційні педагогічні технології» Теоретичні засади сучасних педагогічних технологій. Педагогічна діяльність М. Монтесоррі

Інноваційні технології iconБіологія,хімія,фізика
На протязі 2010-11 навч року учителі природничо-математичного циклу навчалися застосовувати інноваційні технології у навчально-виховному...
Інноваційні технології iconСуб’єкти інноваційної діяльності: Викладачі, учні птнз, учні шкіл. Автор: Теличко Світлана Іванівна Назва проекту: «Інноваційні технології в профорієнтаційній роботі»
Визначення рівня сформованості та готовності старшокласників до вибору майбутньої професії за допомогою використання спеціальних...
Інноваційні технології iconІнноваційні технології на уроках фізичної культури
Підготовка учнів до життя, праці й творчості закладається в загальноосвітній школі. Для цього процес навчання та організаційна методика...
Інноваційні технології iconВиховна програма бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з вивченням англійської мови з 1 класу на 2011-2012 н р. Місія
Місія: формувати творчу, духовно та інтелектуально розвинену, здорову, ініціативну особистість, яка вільно володіє англійською, німецькою,...
Інноваційні технології iconПрограма фахового вступного випробування у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями 05170102 «Технології жирів і жирозамінників»
«Технології жирів і жирозамінників», 05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», 05170108 «Технології зберігання,...
Інноваційні технології iconТеми спецкурсів для практичних психологів: «Інноваційні методи психологічного супроводу навчально-виховного процесу»
«Інноваційні методи психологічного супроводу навчально-виховного процесу» (16. 01-27. 01. 2012 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи