Тема. \"Мрії зламане крило\" (урок-спогад до Дня народження Лесі Українки) icon

Тема. "Мрії зламане крило" (урок-спогад до Дня народження Лесі Українки)
НазваТема. "Мрії зламане крило" (урок-спогад до Дня народження Лесі Українки)
Сторінка4/4
Дата конвертації05.04.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4
Тема. ЛЕСЯ УКРАЇНКА. Мавка — новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня"

Мета уроку: на основі вивчення змісту п'єси дослідити, як у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" змальовано новий тип особистості, нову концепцію людини; розвивати і вдосконалювати навики аналізу драматичного твору: виховувати в учнів почуття гуманізму, волелюбності, високої духовності.

^ Тип уроку: урок-дослідження.

Обладнання: портрет Лесі Українки, ілюстрації до "Лісової пісні", фонозапис твору, роздатковий матеріал.

Хід уроку

І. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація опрацювання теми

Вступне слово вчителя. Леся Українка здійснила справжній творчий подвиг: за 13 років, будучи важко-хворою, створила близько 20 драматичних творів, серед яких першочергово треба назвати "Одержиму", "Кассандру", "У пущі", Бояриню", "Адвоката Мартіана". "Лісову пісню", "Камінного господаря", "Оргію".

Ліна Костенко у статті "Поет, що ішов сходами гігантів", називаючи драматургію Лесі Українки "грандіозним поетичним масивом у найпотужніших регістрах трагедії", зазначає, що тільки винятково геніальному митцеві було під силу створити такі шедеври.

До якої б теми не зверталася письменниця, кожен сюжет, кожен образ чітко проектувався в сучасність, оскільки Леся Українка не просто розглядала такий величезний відрізок життя цивілізації, а концентрувала проблеми і прагнула побачити і осмислити кожне яви ще у філософсько-ідеологічній площині.

Дмитро Донцов вважав, що Леся Українка і як лірик, і особливо як драматург принесла нам героїчний ідеал життя. її герої багато в чому схожі на автора. Леся внесла в українську літературу образ нового типу особистості — людини непохитної волі, високих почуттів, великої гордості, людини талановитої і мужньої.

Сьогодні ми, досліджуючи драму-феєрію "Лісова пісня", доведемо, що Мавка якнайкраще втілює Леси-ну концепцію людини, новий тип особистості, яка вільна у своїх почуттях, думках і вчинках, у якої кожен порух душі віддзеркалює її глибину й неповторність, її красу і велич.

^ II. Вивчення нового матеріалу

1. Діалог творчих груп (літературних критиків та читачів-аналітиків)

Блок запитань до літературознавців:

1. У чому виявилося новаторство драматургії Лесі Українки?

2. Чому Леся Українка звернулася саме до такого жанру?

3. Які особливі ознаки поетичної драми?

4. Чому твір має таку назву?

5. Що було стимулом для написання "Лісової пісні"?

Блок запитань до читачів-аналітиків:

1. Чим захопив вас твір?

2. Яка основна лінія сюжету?

3. Які проблеми порушує Леся Українка у п'єсі?

4. Що спільного та відмінного у п'єсах "Бояриня" і "Лісова пісня"?

5. Яке ідейно-художнє навантаження утворі несуть образи Мавки, Лісовика, дядька Лева, Лукаша, його матері та Килини?

6. Як проглядається у творі образ автора?

2. Аналітичне повідомлення представника творчої групи літературознавців

Драматургія Лесі Українки вражає новизною тем, гостротою філософсько-психологічних конфліктів, філософськими узагальненнями, поетичною красою, високою культурою вірша. її новаторство виявилося і в змісті, і в формі драматичних творів. До того в Україні переважала соціально-побутова драма. Леся Українка започаткувала в українській літературі філософську та психологічну драму, з образами широких узагальнень, символічного звучання.

Сюжети драматичних творів Лесі Українки охоплюють історію людства за три-чотири тисячоліття. Єгипет фараонів, Вавілон, Іудея, Еллада, Римська імперія часів раннього християнства, середньовічна Іспанія, перші поселення колоністів у Північній Америці, українська та інонаціональна міфологія — весь цей колосальний матеріал систематизується, художньо осмислюється.

Усі теми, ідеї перебувають у взаємодії, не вичерпуються в одній або двох драмах, а переплітаються, "переливаються" з твору в твір, висвічуються в різних аспектах. Це відповідало творчим принципам Лесі Українки, яка вважала, що в кожного справжнього письменника існує певна група ідей або навіть одна якась ідея, до якої він або періодично повертається, або ж не випускає її з поля зору в жодному своєму творі.


Драматичний діалог, лірико-драматична сцена, драматична поема, фантастична драма, драма -казка, драматичний етюд — так визначала Леся Українка жанрові різновиди своїх п'єс.

3. Учитель зазначає, що група літературознавців підготувала таблицю, яка допоможе кожному досліднику засвоїти основні складові новаторства драматургії Лесі Українки та визначальні риси особистості нового типу у творах цієї геніальної письменниці (на столах розкладено таблиці як роздатковий матеріал):

^ Основні складові новаторства драматургії Лесі Українки

Визначальні риси особистості нового типу у драматурги Лесі Українки

- новизна тем;

- багатство драматичних жанрів;

- нова концепція людини;

- тяжіння до філософської узагальненості, поетичної умовності, символіки, міфологічності;

- концентрація проблеми і прагнення побачити та осмисли їй кожне явище у філософсько-ідеологічній площині;

- гостра філософсько-психологічного конфлікту (конфлікту ідей, поглядів);

- висока культура вірша поетичної драми (відточений 5-стопний білий ямб);

афористичність мови

- непохитність волі;

- високість почуттів;

- одержимість;

- талант;

- громадянська мужність (героїзм);

- непохитність ідейних переконань;

- волелюбність і почуття і гідності;

- благородство;

- велич натури;

- суспільна відповідальність перед історією


4. Учитель надає слово представникам творчої групи читачів-аналітиків.

Учні мають розкрити такі аспекти аналізу драми: 1) тема, ідея, конфлікт, особливості композиції та сюжету; 2) світ природи і людей; 3) образ Мавки.

4.1. У "Лісовій пісні" виступають два світи: світ природи з її фантастичними істотами і реальний світ з постатями людей. Мистецтво композиції твору полягає у тонкому переплетінні фантастики з реальністю.

Основний конфлікт підпорядкований головній ідеї - боротьбі за гармонійне вільне життя, за високу мрію, за вірність і красу, боротьбі проти сірості й буденщини, проти обмеженості й бездуховності.

Пролог, яким відкривається "Лісова пісня", має значення заспіву, який вводить нас у світ казки. Створюючи відповідний настрій, пролог є водночас і проекцією майбутніх конфліктів. Уже тут сили природи, що уособлюють рух, волю, протиставлено силам застою.

У першій дії починається конфлікт людини з природою. У ліс приходять люди. Лісові сили їм сприяють, а водяні намагаються шкодити. Ця "весняна" дія є дією зародження і цвітіння кохання "лісової царівни" Мавки і сільського хлопця Лукаша. Історія їхнього кохання становить сюжет твору.

У другій дії, яку можна назвати дією "пізнього літа", розвивається конфлікт: в душі Лукаша в'януть поезія і кохання до Мавки, і він зраджує ту, що є втіленням мрії й краси, а вибирає Килину — втілення буденщини, заземленості й банальності. Коли Лукаш посватав Килину, Мавка провалюється в підземелля "Того, що в скалі сидить". Це перша кульмінаційна вершина драми.

Особливістю сюжету "Лісової пісні" є те, що в ній ніби дві кульмінаційні вершини. Після першої кульмінації події не йдуть на спад.

У третій дії, дії "пізньої осені", відбувається найбільша боротьба пристрастей. Тут людина стає звіром і знову людиною, тут Килина закляла Мавку в вербу. Але кохання перемагає смерть, вогонь палить усе нікчемне, зайве, очищаючи людину звільняючи її від пут буденщини.

Розв'язка "Лісової пісні" оптимістична — прекрасне не вмирає: воно є символом вічності.

4.2. Формально всіх персонажів твору можна поділити на фантастичні і правдиві. Між світом природи і людьми існують певні протиріччя. Водночас кожен з цих світів не є однорідним, тут також є свої суперечки, змагання.

У зображенні світу міфологічних істот Леся Українка переборює стереотип. Основний конфлікт драми підпорядкований одній ідеї — змаганню за щасливе, вільне життя, за високу мрію, красу, любов і вірність проти одноманітності і тупості, упертої міщанської обмеженості. Добро і зло, вірність і зрада, поетичне покликання і приватновласницькі інстинкти зіткнулися у цій драмі-казці, яка розказує про високі почуття, про неминучість гармонії людини з природою.

У драмі немає протиставлення людини і природи. Йдеться про гармонію природи і людини як часточки цієї природи. Поетеса закликає оберігати первозданність природи, її красу, підносить свій голос на захист всього живого, що нас оточує. Своїм віщим словом вона застерігала людей :"Не ріж, не убивай", бо якщо гармонія буде порушена, сили природи помстяться нерозумним людям за бездумне винищення живої краси і добра, серед яких вони живуть.

Леся Українка у змалюванні природи в драмі була новатором. Вона не тільки надавала їй колосального значення, а й "оживляла" її на папері. Поетеса немов писала сценарій для майбутнього кінофільму, передбачаючи синтез різних мистецтв, який тепер дав такі плідні результати в кіно і на телебаченні. Тогочасний рівень сценографії неспроможний був реалізувати ремарки "Лісової пісні", бо тут пейзажі подано у зміні барв, звуків, у русі, в часовому розвитку. Ці ремарки, крім усього іншого, ще й виконують функцію ущільнення часу, що для принципу єдності драматичної дії має неперехідне значення.

4.3. Усю силу чуття, весь свій поетичний дар перелила Леся Українка в лісову міфологічну істоту — Мавку. її образ є особливим. Героїня "Лісової пісні" має в серці "те, що не вмирає". Це невмируще — незгасимий вогонь кохання, яке в змозі перемогти все, навіть смерть. Мавка — казкова постать, витвір народної фантазії. Поетеса взяла її зі слов'янської міфології. Лісова дівчина красива як ззовні, так і всередині, тобто її зовнішня краса перебуває у гармонії з внутрішнім світом і змінюється відповідно до переживань дівчини.

У першій дії, в ніч, коли розцвітало кохання, Мавка "наче лісова царівна у зорянім вінку на темних косах". З розгортанням сюжету, з розвитком дії змінюється і її зовнішній вигляд.

У другій дії Мавка за намовою матері Лукаша вбирається у буденний одяг сільської дівчини і виглядає в ньому убого, принижено. З вільної лісовички вона перетворюється на покірну служницю, що жне на чужій ниві. Та все це терпить заради великого кохання до Лукаша, з яким вирішила назавжди поєднати свою долю.

Але її мрії не здійснилися: Лукаш зрадив коханню. Тоді зовнішня краса Мавки в'яне, їй не допомагає навіть пишний одяг. І хоча в кінці дії Мавка одягнена в багряні осінні шати і з срібним серпанком на голові, ніщо вже не може приховати смертельної блідості її лиця. "Конаюча надія розширила її великі темні очі, рухи в неї поривчасті і зникаючі, наче щось в ній обривається" — зустрівши Мавку такою, Лукаш жахається: "Яка страшна!". Так за допомогою портретної характеристики письменниця розкриває важкий внутрішній стан героїні.

Незвичайне змалювання образу Мавки починається зі своєрідного освітлення. Леся Українка опромінює свою героїню полум'яним зоряним ореолом, який супроводить Мавку протягом усієї п'єси Це огнисте сяйво то розгоряється, то пригасає, залежно від розвитку дії, настрою і стану Мавки. В ніч першого кохання Лукаш одягає на голову дівчині зоряний вінок, і поцілунок коханого вона сприймає як зірку, ідо впала в серце. В ту ніч вона хотіла б умерти від щастя, як падаюча зірка. Коли коханий зрадив, то "всі зорі погасли і в вінку і в серці" Мавки. В останньому монолозі героїні безсмертя асоціюється з ясним вогнем, вільними іскрами:

0, не журися за тіло!

Ясним вогнем засвітилось воно,

чистим, палючим, як добре вино,

вільними іскрами вгору злетіло.

І, нарешті, фінал: Мавка ще раз з'являється у дивній своїй красі, "спалахує раптом давньою красою у зорянім вінці". Ця ремарка дає ключ до сценічного трактування, сприяє глибшому розкриттю ідейно-художнього змісту всього твору, його філософського узагальнення: все високе, благородне, величне — вічне. І ніякі дрібні думки і тлінні життєві негаразди не здатні знищити його.

Конкретизація образу Мавки здійснюється через її взаємини з Лукашем, Лісовиком, дядьком Левом. Килиною. Але головну вагу має тут мова самої героїні. Мова Мавки алегорична, як і сам її образ; мову буденної прози ця незвичайна чарівна дівчина не може збагнути. Вона бачить навколо себе красу і досконалість, то чому вона повинна описувати і характеризувати їх такою спрощеною і дещо навіть згрубілою мовою селян? Переступивши поріг буденного життя, в якому існують розрахунок, взаємна плата, користолюбство, фізично, Мавка не може переступити цього порога духовно. Незважаючи ні на що, вона до кінця залишається ідеально чистою, незрадливою, щирою, бо саме так розуміє кохання.

Дехто вважає, що Мавка — це художній прототип Лесі Українки, але це не^зовсім так...

5. Творче обговорення актуальних питань.

Учитель зазначає, що у процесі роботи з текстом "Лісової пісні" виникла ціла низка питань, на яких варто акцентувати увагу:

1. Що нового вносить кожна дія в композиційно-сюжетну канву твору?

2. Чому після кульмінації в кінці другої дії не настає розв'язка?

3. Якою є розв'язка твору?

4. Як зрозуміти слова Мавки, сказані Лукашеві, "...не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись"? У чому найбільша трагедія Лукаша?

5. Хто є антиподами Мавки в естетичному та ідейному плані? Які риси втілюють ці персонажі?

6. Як ви розумієте слова Мавки: "Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає."?

7. Які концептуальні позиції самої авторки втілює Мавка?

8. Які філософсько-етичні проблеми порушено у цьому творі?

^ III. Підсумок уроку

Учитель. Лісова пісня" Лесі Українки вражає нас глибиною і витонченістю авторської думки, музикою слова, неповторним образом Мавки, в якій чудово поєдналися духовне багатство і зовнішня краса, ніжність і доброта. Мавка виражає Лесин ідеал людини з її устремлінням до високих і світлих почуттів, з її нерозривним зв'язком зі світом природи.

П'єса Лесі Українки — це не просто твір про кохання і красу, це глибоко філософська драма, в якій автор визначає мрії людської душі, дає відповідь на питання сенсу життя.

Вустами Мавки Леся Українка стверджує, що людина повинна бути вільною і щасливою, бути часточкою природи, відчувати красу, надихатися нею, мати в серці невмирущі сили життя.

^ IV. Завдання додому: написати твір-роздум

"Сенс людського життя (за драмою-феєрією" Лесі Українки "Лісова пісня").

І варіант

І РІВЕНЬ


1. Справжнє прізвище Лесі Українки -... .

а) Пчілка;

б) Косач;

в) Драгоманова.


2. Від часу Шевченкового "Поховайте та вставайте, кайдани порвіте"
Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як

із уст сєї слабосилої, хворої дівчини". Ці слова слова І. Франко

напи­сав у 1898 році після виходу збірки Лесі Українки:


а) "На крилах пісень";

б) " Думи і мрії";

в) "Відгуки".


3. Боротьба чистих, світлих поривань із буденщиною відбувається у

душі:

а) дядька Льва;

б) Лукаша;

в) Килини.


4. У драмі "Бояриня" Леся Українка звернулась до національної

історії періоду гетьманування:

а) Петра Дорошенка;

б) Петра Сагайдачного;

в) Богдана Хмельницького.

 1. Родина Лесі Українки була у дружніх стосунках з такими відомими діячами: ....

 2. Леся Українка залишила велику поетичну спадщину, зокрема збірки ...ІІ РІВЕНЬ

 1. Провідні мотиви збірки "На крилах пісень" - це громадянські мотиви,....

 2. У Москві Оксана ("Бояриня") відчула себе підневільною, тому що ...

 3. Доповніть текст.

Жанр "Лісової пісні" -.... Написаний твір у .... році. Основною рисою сюжету є поєднання казкового і... світів. Фантастичний світ представле­ний Мавкою, Русалкою,.... Природа у "Лісовій пісні" відіграє важливу роль.


4. Встановіть відповідність між поданими строфами і назвами поезій1) Хвилюють лани золотії, Здається, без краю, - аж знову

Бори величезні, густії Проводять таємну розмову.


а) "Стояла я і слуха­ла весну";

2) Вставай, хто живий,

в кого думка повстала! Година для праці настала!

Не бійся досвітньої мли, Досвітній вогонь запали,

Коли ще зоря не заграла.


б) "Красо України, Подолля!..";

 1. Вона мені співала про любов, Про молодощі, радощі, надії, Вона мені переспівала знов Те, що давно мені співали.
в) "Досвітні огні".


5. Естетичний ідеал Письменника - це ... . Наприклад,


ІІІ РІВЕНЬ


1. Визначте віршовий розмір поезії, випишіть художні засоби та вкажіть, яку змістову функцію вони виконують.

Месники дужі приймуть мою зброю,

Кинуться з нею одважно до бою ... Зброє моя, послужи воякам Краще, ніж служиш ти хворим рукам!

"Слово, чому ти не твердая криця".


2. Що стало причиною духовного падіння Лукаша,Чому він не міг "своїм Життям до себе дорівнятись "?


3. Чому Оксана ("Бояриня"), на вашу думку, не змогла змінити Степана?


^ IV РІВЕНЬ


1. Підготуйте залікову творчу роботу на одну з тем:


• Хто не жив посеред бурі, Той ціни не знає силі, той не знає, як людині боротьба і праця милі.

Леся Українка.


• Волелюбство і утвердження сили характеру людини в поезії Лесі Українки.


• Міфологічна структура образів у драмі- феєрії "Лісова пісня".


ІІ варіант


І РІВЕНЬ


1. Перша збірка Лесі Українки -... .


а) " Думи і мрії ";

б) "Відгуки";

в)" На крилах пісень ".


2. "Гетьте, думи, ви хмари осінні!

То ж тепер весна золота !" Це - рядки з поезії Лесі Українки :


а) " Досвітні огні";

б) " Contra spem spero ";

в) " І все-таки до тебе думка лине ... " .


3. У драмі-феєрії "Лісова пісня" мудрий поліський дід зі здоровою
душею, який "заклявся на життя, що дуба він повік не дасть

рубати", - це:

а) Лукаш;

б) Дядько Лев;

в) Водяник.


4. ... Хіба я тут не як татарка
сиджу в неволі? Ти хіба не ходиш
під ноги слатися своєму пану,


мов ханові? - в розпачі запитує Степана:

а) Оксана;

б) Степанова мати;

в) Аннушка.

 1. Леся Українка для навчання своїх молодших сестер написала підручник....

 2. Творча спадщина поетеси представлена драматичними поема­ми ... .ІІ РІВЕНЬ


1. Поезія «Стояла я і слухала весну» передає глибину і щирість переживань, які … .


2. Розв’язка в драмі-феєрії «Лісова пісня» - трагічно-оптимістична:

Мати і Килина…, Лукаш…, Мавка… .


3. Доповніть текст.

Драматична поема "Бояриня" написана у ... році. У ній поетеса звернулась до періоду епохи ... . Це – оригінальний твір критика складних взаємовідносин України з ... в другій половині … століття.


4. Встановіть відповідність між коментарями і назвами поезій

Лесі Українки.

1) Починається твір вибухом протесту ліричної героїні проти хвороби, яка сковує духовні і фізичні сили. Сумні думи асоціюються з осінніми хмарами.

Утверджується воля до боротьби, до життя. Поетично виражені почуття і роздуми людини, яка прагне до повноцінного життя.
а) «І все-таки до тебе думка лине…»

2) Поезія підтверджує, що за всіх трагічних обставин праця для Лесі була порятунком, особливо по ночах. Отоді приходила "юрба образів " і не давала поетесі спати. Кожна хвилина нічної тиші, коли до поетеси "летючою зорею" спадало натхнення, пролітала для творця променем
щастя.б) «Contra spem spero»

3) Висновок, результат болючих роздумів авторки: хоч її батьківщина нещасна, занепащена, але для неї вона найдорожча і свою любов до рідно­го краю можна виявити не сльозами, а ціною тривалої боротьби за волю, ціною навіть крові і життя.


в) «Як я люблю оці години праці».


5. Градація – це … . Наприклад, … .


^ IІІ РІВЕНЬ


1. Визначне віршовий розмір поезії, випишіть художні засоби та
вкажіть, яку змістову функцію вони виконують.

Хотіла б я вийти у чистеє поле, Припасти лицем до сирої землі

І так заридати, щоб зорі почули,

Щоб люди вжахнулись на сльози мої

"Горить моє серце".


2. Вкажіть етичні проблеми, порушені Лесею Українкою у драмі-
феєрії "Лісова пісня".


3. Розкрийте суть останньої заповіді Оксани ("Бояриня"): "Як я умру, ти не бери вже вдруге українки, візьми московку ліпше... ".


^ IV РІВЕНЬ


1. Підготуйте залікову творчу роботу на одну з тем:


* Та хоч би й крила мені солов'їні,

І воля своя, -

Я б не лишила тебе в самотині,

Країно моя

Леся Українка.


* Романтичний струмінь громадянської лірики Лесі Українки.


ІІІ варіант

І РІВЕНЬ


1. Леся Українка ж поет-лірик дебютувала в літературі у львівському
Журналі "Зоря":


а) 1880 р;

б) 1884 р;

в) 1900 р.


2. Поезія "Стояла я і слухала весну" належить до:


а) інтимної лірики;

б) громадянської лірики;

в) філософської лірики.


^ 3. О, сліз таких вилито чимало, -
Країна ціла може в них втопитись;
Доволі вже їм литись,-


Що сльози там, де навіть крові мало ! Це - строфа з поезії:


а) "Стояла я і слухала весну";

б) "І все-таки до тебе думка лине ...";

в) "Contra spem spero".


4. Оцінкою бездіяльності Степана є слова Оксани ("Бояриня"):


а) "І навіщо Степан убрався в те боярське фантя ?";

б) "Сидів-сидів у запічку московськім, поки лилася кров...";

в) "... ти на світі потрібніший ..."


5. У 1891 році Леся Українка познайомилась у Львові з відомим

письменником ....


6. Три прижиттєві збірки Лесі Українки – це… .


ІІ РІВЕНЬ

 1. Мавка з "Лісової пісні" за намовою матері Лукаша вбирається в буден­ний одяг для того, щоб ....

 2. Оксана з драми "Бояриня" виїжджає з чоловіком до Москви, тому що ... .

 3. Доповніть текст:

Тема поезії "Contra spem spero" - протест ліричної героїні про­ти ... , утвердження ... . Про силу і мужність поетеси говорять такі слова: ... . Вірш пройнятий твердою вірою в перемогу ... . Цій ідеї служать влучні епітети: барвисті квітки, ... .


4. Встановіть відповідність між характеристиками та іменами персонажів драми "Бояриня" Л.Українки.1) Тесть Степана. Належав до козацької старшини, яка на Переяславській раді присягала цареві. Він, людина розважлива і мудра,давно вже зрозумів, що угоди з Москвою потоптані.

а) Іван Перебійний;

2) Запальний, гарячий, але щирий. Гострий на розум, сміливий. Досить однозначно судить Переясла­вську раду. Вимагає від старшин і усіх громадсь­кої мужності, правди, звитяги у важкий час. Ризикуючи головою, приєднався до Дорошенка, віз бойову корогву в Чигирин.

б) Степан;

3) Людина пасивна, безвольна. Прагне догодити цер­кві і боярам. Зрада батьківщині перетворила його в холопа, покірного слугу царя. Зрікається мови, культури, обрядів і звичаїв рідного народу. Цей образ уособлення безбатченків.

в) Олекса Перебійний


5. Драма-феєрія - це ... . Наприклад, ... .


^ IІІ РІВЕНЬ


1. Визначте віршований розмір поезії, випишіть художні засоби та вкажіть, яку естетичну функцію вони виконують.


Була весна весела, щедра, мила, Промінням грала, сипала квітки, Вона летіла хутко, мов стокрила, За нею вслід співучії пташки

"Давня весна"

 1. Чому Іван і Степан ("Бояриня"), які виховувались в однакових умовах, опинились по різні боки барикад ?

 2. Які традиції Т.Шевченка успадкувала в своїй творчості Л.Українка ?^ IV РІВЕНЬ


1. Підготуйте творчу залікову роботу на одну з тем :


Проблема самозречення в ім’я любові у драмі Л. Українки "Одержима"


Руїна починається в душах. (Проблема відповідальності за долю батьків­щини у драмі Л.Українки "Бояриня")


IV варіант


І РІВЕНЬ


1. Слова "Тепер уже справді можна сказати:"Наша пісня, наша дума не
вмре, не загине ! "" - Леся Українка написала після виходу збірки:


а) "Думи";

б) " На крилах пісень";

в) "Відгуки" .


2. Білий вірш Лесі Українки, опублікований у 1923 р. в Харкові в журналі "Червоний шлях" і яким поетеса відкриває одне з віконець у свою творчу лабораторію, називається :


а) " Стояла я і слухала весну";

б) " Красо України, Подолля";

в) "Як я люблю оці години праці".


3. "Німого в лісі в нас нема нічого", - цілком переконливо заявляє


а) Калина;

б) Лукаш;

в) Мавка.


4. У Москві (драма "Бояриня") Степан застерігає Оксану не озиватись,
не підтримувати ні з ким з України стосунків,особливо :


а) з батьком;

б) з матір’ю;

в) з братом Іваном.

 1. Українською мовою Леся Українка переклала таких письменників: ....

 2. Мавка з "Лісової пісні" - це символ ....ІІ РІВЕНЬ

 1. На формування суспільно-політичних та естетичних поглядів поетеси вплинули волелюбні традиції сім’ї ....

 2. Лукашеві притаманні контрастні риси характеру: ... .

 3. Доповніть текст:

Поезія "Стояла я і слухала весну" за жанром... .

Вірш відтворює інтимні переживання митця... .


4. Встановіть відповідність між репліками та дійовими особами драми-феєрії "Лісова пісня" Л.Українки.1) Мені здається часом, що верба, ота стара, сухенька, то – матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохном м’якеньким устелила для мене ложе.

а) Мавка;

2) Чого ти розпатлана така? Нема щоб зачесатись чепурненько – усе як відьма ходить Нечепурно. І що се за манаття на тобі? Воно ж і невигідне при роботі.

б) Килина;

3) Та в мене молока вже ніде й діти! Коби на ярмарок хутчій – куплю начиння. Корова в мене турського заводу, - Ще мій небіжчик десь придбав, - молочна, і Господи яка!

в) мати Лукаша.


5. Неоромантизм - це ... .


^ IІІ РІВЕНЬ


1. Визначте віршовий розмір поезії,випишіть художні засоби та вкажіть, яку естетичну функцію вони виконують.


Поет не боїться від ворога смерти,

Бо вільная пісня не може умерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує

І вірші, мов легкії стріли гартує.

"Поет під час облоги"


2. Які особливості поетичного стилю і мови лірики Лесі Українки ?


3. Розкрийте зміст слів Мавки: «Ну як-таки, щоб воля – та пропала? Се так колись і вітер пропаде!»

Чому воля для Мавки – дорожча над усе?

IV РІВЕНЬ


1. Підготуйте творчу залікову роботу на одну з тем :


* Хвилі неоромантизму у бурхливому морі поезії Л.Українки.


* Багатовимірність характеру і новаторство образу Командора у драмі Л.Українки "Камінний господар".
1   2   3   4Схожі:

Тема. \"Мрії зламане крило\" (урок-спогад до Дня народження Лесі Українки) iconІнформації щодо урочистого відзначення 140-річчя з дня народження поетеси Лесі Українки На виконання доручення голови облдержадміністрації від 01. 11. 10 №921/0/05-05/1 -10 щодо Постанови Верховної Ради України від 21. 10. 10 №263з-vi
Про надання інформації щодо урочистого відзначення 140-річчя з дня народження поетеси Лесі Українки
Тема. \"Мрії зламане крило\" (урок-спогад до Дня народження Лесі Українки) iconПризери міського конкурсу, присвяченого 140 річниці від дня народження Лесі Українки Номінація «Літературно-музична композиція»
Диплом ІІ ступеня – Миколаївський муніципальний колегіум, уривок із драми-феєрії «Лісова пісня»
Тема. \"Мрії зламане крило\" (урок-спогад до Дня народження Лесі Українки) icon«Казочка про коржика»
У 2009 році виконалося 160 років з дня народження Олени Бджілки – української письменниці, фольклориста, етнографа, члена – кореспондента...
Тема. \"Мрії зламане крило\" (урок-спогад до Дня народження Лесі Українки) iconТема: Леся Українка
Мета: розповісти учням про дитинство Лесі Українки, з’ясувати роль батьків І родини у вихованні поетеси, дослідити, коли І як сформувалися...
Тема. \"Мрії зламане крило\" (урок-спогад до Дня народження Лесі Українки) iconПро проведення заходів із відзначення 140-річчя від дня народження видатної української поетеси, громадського діяча Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки)
Леся Українка виявила свій геніальний дар у різних іпостасях: поетеса, драматург, критик, публіцист, прозаїк. Одна з найяскравіших...
Тема. \"Мрії зламане крило\" (урок-спогад до Дня народження Лесі Українки) iconУрок за твором Лесі Українки «Давня казка». 8 клас. №3 (Рубрика «Учитель року 2012») Баранчук О
Тематичним покажчиком статей, надрукованих у журналі «Українська література в загальноосвітній школі» у 2012 році
Тема. \"Мрії зламане крило\" (урок-спогад до Дня народження Лесі Українки) icon12-13 травня 2010 року
Секція: вну імені Лесі Українки: від «учительського інституту» до національногоуніверситету» (з нагоди відзначення 70-річчя вну)
Тема. \"Мрії зламане крило\" (урок-спогад до Дня народження Лесі Українки) iconПрезентація присвячена неділі безпечного Інтернету учнів зг №2 ім. Лесі Українки Безпека в Інтернеті
Виконуйте три наведені нижче рекомендації, і використання Інтернету буде для вас безпечним
Тема. \"Мрії зламане крило\" (урок-спогад до Дня народження Лесі Українки) iconДоба руїни та руїна людських душ у драмі лесі українки «бояриня»
«Солонянська середня загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області», вчитель української...
Тема. \"Мрії зламане крило\" (урок-спогад до Дня народження Лесі Українки) iconЄланецька селищна рада миколаївської області виконавчий комітет рішення від 31 січня 2012 р. №2 смт Єланець
Дня захисника Вітчизни, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня закоханих, привітання ветеранів ввв з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи