Технологія ниткової графіки icon

Технологія ниткової графіки
Скачати 68.07 Kb.
НазваТехнологія ниткової графіки
Беркут Євгенія Григорівна
Дата конвертації01.11.2012
Розмір68.07 Kb.
ТипПояснювальна записка
джерело

Технологія ниткової графіки


Автор: Беркут Євгенія Григорівна,

вчитель трудового навчання

ліцею №293 Деснянського району,

вчитель-методист, м. Київ


Пояснювальна записка


Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Техноло­гії. 10-11 класи". Програмою модуля передбачено ознайомлення учнів з одним із давніх і відомих у всьому світі видів декоративно-ужиткового мистецтва - ниткова графіка. Техніка ниткової графіки користується популярністю у дизайнерів інтер'єру, гарно поєднується із малюнком , виконаним олівцем та аквареллю, а також у дизайнерів одягу.

Виготовлення виробів у техніці "ниткова графіка" не потребує знач­них матеріальних затрат. Незважаючи на те, що складові елементи нит­кової графіки досить прості, вони дають можливість створювати ви­шукані, естетично довершені та складні роботи в стилі "Hand Made", що під силу саме учням старших класів. Даним видом діяльності зараз займаються окремі митці та люди, які люблять створювати нове, ори­гінальне, вишукане.

Зміст модуля дозволяє вивчати його у класах, які не поділяються на групи хлопців і дівчат.

Вивчення ниткової графіки передбачається через проектно-техно­логічну діяльність, оскільки це дає необмежені можливості для фантазії та творчості. Як результат роботи над змістом модуля, учні мають ви­конати проект. Проект має складатись із 1) портфоліо, куди входять: обгрунтування виробу теми проекту, його актуальність, план роботи з виконання проекту, план проектної діяльності, вимоги до виробу чи критерії виробу, визначення необхідних знань та умінь, інформація про еволюцію техніки чи виробу, вироби - аналоги та їх аналіз, конст­руювання власного виробу (опис, «ескізні замальовки - клаузура, шаб­лони, технологія виготовлення виробу), добір матеріалу для основи виробу та для виконання малюнка, обраного для виробу; добір приладів та інструментів; економічне обґрунтування; міні-маркетингове дослід­ження, реклама; фото готового виробу; 2) виготовленого виробу.

Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає готовий виріб задуму, розробленим критеріям, які орієн­товні матеріальні затрати, скільки часу виготовлявся виріб, що нового внесено у технологію виготовлення подібних виробів, оформлення ви­робу, яка орієнтовна вартість виробу та її порівняння з вартістю таких виробів у художніх салонах, ринках тощо; які труднощі виникали під час виконання творчого проекту, шляхи їх подолання; порівняння ре­альних результатів із завданнями, які планувались для виконання твор­чого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зро­бити для того, щоб мати кращі результати роботи; плани на майбутнє.

Для захисту проекту варто використати презентацію проекту, ви­конану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу дотриманню правил безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

^ Тематичний план
з/п

Назва теми

^ Кількість годин

1

Загальні відомості про технологію ниткової графіки

2

2

Проектування та виготовлення виробів з використанням техніки ниткової графіки

16

3

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

20Програма
з/п

Кількість

годин

Назва теми та u зміст

Вимоги до рівня

загальноосвітньої

підготовки учнів

1

2

Загальні відомості про технологію ниткової графіки.

Короткі історичні відомості про ви­никнення та розвиток ниткової гра­фіки. Місце та роль ниткової графі­ки в сучасному декоративно-ужит­ковому-мистецтві. Суть поняття "ниткова графіка". Використання ниткової графіки для декорування різних матеріалів (картон, шкіра, фетр, сукно, тканина). Поняття "Hand Made" - мистецтво створення ексклюзивних речей своїми руками. Матеріали для ниткової графіки, їх властивості. Поєднання кольорів. Інструменти та пристосування, не­обхідні для роботи. Правила безпеч­ної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця. Технологія ниткової графіки. Ос­новні елементи техніки, ниткова графіка та їх поєднання

Називає вироби, виготов­лені у техніці ниткової графіки; їх застосування;

характеризує матеріа­ли, які використову­ються для роботи;

добирає матеріали та ін­струменти для роботи;

обґрунтовує добір кон­струкційних матеріалів залежно від призначен­ня виробу;

розрізняє способи за­повнення окремих еле­ментів малюнка;

дотримується правил безпечної праці, санітар­но-гігієнічних вимог;

організовує робоче міс­це

2

16

Проектування та виготовлення ви­робу з використанням техніки нит­кової графіки.

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джерела­ми.

Створення банку ідей. Аналіз і си­стематизація інформації. Розроб­лення ескізного малюнка виробу. Технологічна послідовність виго­товлення виробу:

• створення ескізного малюнка
задуманого виробу;

• визначення місця малюнка на
виробі;

• добір матеріалів, інструментів,
пристосувань для роботи;

• виготовлення трафарету ма­люнка;

• перенесення малюнка з допо­могою трафарету на основу;

• визначення послідовності про­шивання окремих елементів
малюнка;

• прошивання малюнка;

• оформлення зворотної сторо­ни роботи;

• остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Способи догляду за виробом. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроблення реклами

Складає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяльності;

здійснює пошук інформа­ції та виробів-аналогів;

аналізує і системати­зує інформацію;

розробляє ескізний ма­люнок виробу;

добирає матеріали, інст­рументи та пристосуван­ня;

визначає види запов­нення окремих елемен­тів малюнка;

виконує малюнок та кін­цеву обробку виробу;

• контролює якість виробу;

організовує своє робоче місце під час виконан­ня різних робіт;

дотримується правил безпечної праці, санітар­но-гігієнічних вимог;

виконує економічне об­ґрунтування, маркетин­гові дослідження;

розробляє рекламу;

оформляє необхідні до­кументи для портфо­ліо;

створює презентацію власного проекту (в електронному вигляді)

3

2

Презентація та оцінка проектної діяльності.

Компонування портфоліо проекту, захист проекту (за планом)

Характеризує складові
портфоліо;

компонує портфоліо;

захищає проект;

здійснює оцінку виго­товленого виробу і про­цесу праці за загаль­ними естетичними та функціональними по­казниками

^ Орієнтовний перелік об'єктів праці


Предмети для інтер'єру: картина, панно, абажур для торшеру, на­стільної лампи, бра, рамка для фото.

Сувеніри: невелика картина в рамці, вітальна листівка, чохол для окулярів чи мобільного телефону, закладка для книги, пенал, обкла­динка для альбому чи книги.


Інструменти та пристосування


Лінійка, шило, циркуль, кутник , простий олівець , ножиці, голки, стирки.


Матеріали


Картон, шкіра, фетр, сукно, тканина, нитки різної товщини та фак­тури, скотч.


Література

  1. Браницкий Г. А. Рукоделие. Стильный интерьер своими руками. Картини из ниток. - М.: ACT, 2005. - 35 с: ил.

  2. Бурундукова Л. Волшебная изонить. - М.: ACT - ПРЕСС, 2010. -88 с.

  3. Леонова О. Рисуєм нитью. Санки - Петербург.: ЛИТЕРА, 2005. -136 с.Схожі:

Технологія ниткової графіки iconУмови проведення міського заочного конкурсу комп'ютерної графіки І анімації
Міський конкурс комп'ютерної графіки і анімації (далі – конкурс) проводиться щорічно серед молоді, яка займається вивченням комп'ютерної...
Технологія ниткової графіки iconТема: Властивості та графіки тригонометричних функцій. Гармонічні коливання
Мета: сформувати вміння будувати графіки тригонометричних функцій та визначати їх властивості, використовувати набуті знання лекцій...
Технологія ниткової графіки iconЗначення рибних страв у харчуванні, їх класифікація
Назва дисципліни: Технологія галузі (Технологія продукції ресторанного господарства)
Технологія ниткової графіки iconТема: Періодичність функцій. Властивості та графіки функцій
Мета: Засвоїти поняття періодичності, знати означення та правила знаходження періоду; знати формули для знаходження періоду тригонометричних...
Технологія ниткової графіки iconПаспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів
Технологія підготовки (в тому числі зберігання) сировини для видобування жирів та ефірних масел
Технологія ниткової графіки iconПаспорт спеціальності 05. 18. 06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів І. Формула спеціальності
Технологія підготовки (в тому числі зберігання) сировини для видобування жирів та ефірних масел
Технологія ниткової графіки iconКомп'ютерна графіка Поняття векторної І растрової графіки, їх порівняння. Параметри растрових І векторних зображень
Поняття векторної І растрової графіки, їх порівняння. Параметри растрових І векторних зображень
Технологія ниткової графіки iconЛекція 5 (6 години) технологія виробництва цукру
Сучасна технологія виробництва цукру-піску з цукрових буряків та іншої цукросировини включає ряд хімічних, фізико-хімічних та фізичних...
Технологія ниткової графіки iconТема: Функції їхні властивості і графіки

Технологія ниткової графіки iconМодуль Технологія Веб Технологія ВікіВікі
Створення акаунта на вікі-порталі. Представлення системі. Оформлення власної сторінки. Форматування тексту статті. Завантаження зображень....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи