Тема. Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи icon

Тема. Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи
Скачати 79.68 Kb.
НазваТема. Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи
Дата конвертації19.04.2013
Розмір79.68 Kb.
ТипПротокол
джерело

Урок-гра "Біологічний двобій"


Тема. Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний

характер і цитологічні основи. Дигібридне схрещування.


Мета. Розширити знання учнів про генетичні поняття, сформувати поняття про основні генетичні закономірності: моно- та дигібридне схрещування.


Основні поняття і терміни. Генетика, алельні гени, гомологічні хромосоми, домінантний та рецесивний алель гена, генотип, фенотип, гомозигота, гетерозигота.


Обладнання. Таблиці "Моногібридне схрещування" та " Дигібридне схрещування'', портрет Г. Менделя.


Правила двобою

І. Бліц-тур.

Кожна команда відповідає без підготовки на 10 запитань. За правильну відповідь команді нараховується по 1 балу, за неправильну – знімається 1 бал.

Протокол гри веде журі.


^ П. Змагання між учасниками команд.

Капітан команди, переможниці у бліц-турі викликає свого першого бійця; капітан команди-суперниці – відповідно свого. Зустрічаються "бійці'' біля дошки. Перший починає розв'язувати задачу та навмисно не закінчує її розв'язання. Це повинен зробити його суперник, причому без сторонньої допомоги. Час для роздумування – 1 хв. Якщо задачу розв'я­зано, то кожна команда отримує по 5 балів, якщо ні, то перший боєць закін­чує розв'язання і здобуває для команди 10 балів,

Під час гри команди постійно обмінюються ролями. І лише один раз кожна команда у вирішальний момент може надати допомогу своєму бійцеві або замінити його. Штрафні бали при цьому не присуджуються.

Журі має право знімати бали за неточності, недоліки, порушення дисципліни. Також журі має право додавати бали за вдалі доповнення, за доцільні запитання.


ІІІ. Двобій капітанів.

Перш за все капітанам-суперникам пропонують по дві задачі, які вони розв'язують усно. За правильне розв'язання кожної задачі їм нараховується по 2 бали. Далі капітани повинні розв'язати на дошці ще по дві задачі. За правильне розв'язання кожної з них вони отримують уже по 3 бали, і, нарешті, – найскладніші задачі. Якщо капітани справляться з цим завданням – це ще по 5 балів до загальної суми.

^ IV. Гру підсумовує журі, враховуючи результати бліц-туру, двобою команд та двобою капітанів.


Хід уроку


Вчитель повідомляє тему та мету уроку, форму його проведення. Веду­чий оголошує програму біологічного двобою, нагадує правила гри, знайомить з капітанами команд, представляє журі. Капітани вітають усіх присутніх, представляють, членів своїх команд.


І. Бліц-тур.

 1. Що є предметом дослідження генетики?

 2. Хто відкрив закономірності спадкової мінливості?

 3. Які алелі генів називають рецесивними?

 4. Які хромосоми називають гомологічними?

 5. Які зони називають алельними?

 6. Які молекули несуть генетичну інформацію?

 7. Яких особин називають гетерозиготними?

 8. Які типи гамет утворюють організми з такими генотипами:

а) ААВВ; б) АаВВ; в) ааВВ; г) ААВВ?

 1. Як називається організм, що має алелі гена Аа?

 2. За якого типу схрещування вивчають закономірності успадкування однієї ознаки?

 3. Як називають ознаку, що не проявляється у гібридів першого покоління?

 4. Скільки станів ознаки враховують при моногібридному схрещуванні?

 5. Які гени навиваються неалельними?

 6. Який набір хромосом називають диплоїдним?

 7. Скільки алелів гена кодують групи крові системи в популяції людини?

 8. Хто відкрив основні закони генетики?

 9. Які ознаки гороху посівного вивчав Г. Мендель?

 10. Сформулюйте перший закон Г. Менделя.

 11. У якому столітті та на яких рослинах проводив свої досліди Г. Мен­дель?


ІІ. Двобій між учасниками команд.
1. У дрозофіли сірий колір тіла – домінантна ознака, чорний – рецесивна. При схрещуванні сірих і чорних мух половина потомства має сіре забарвлення, половина – чорне. Визначте генотипи батьків.

Відповідь. Генотипи батьків – Аа, аа.

2. У морської свинки кудлата шерсть домінує над гладенькою. При схрещуванні кудлатих самців і самок отримано 29 гладеньких і 90 кудлатих особин. Визначте генотипи батьків і потомства.

Відповідь. Генотипи батьків – Аа,

генотипи потомства – 1АА: 2Аа: 1аа.


3. У мишей сіре забарвлення тіла домінує над білим. Білого самця схрестили з трьома сірими самками. Перша самка народила 10 сірих мишенят, а друга – 5 білих і 5 сірих, третя – 9 сірих та 1 білого. Визнач­те генотипи самця усіх трьох самок.

Відповіді. Генотип самця аа; 1-ої самки – АА; 2-ої – Аа; 3-ої – Аа.


4. У людини карі очі – домінантна ознака, блакитні – рецесивна. Блакитноокий чоловік, батьки якого мали карі очі, одружився з кароокою жінкою, у батька якої були блакитні очі, а в матері – карі. Які очі можуть бути у їхніх дітей? Визначте генотипи усіх.

Відповідь. Генотип чоловіка — аа, генотип його батьків — Аа, генотип батьків його жінки — Аа. Діти можуть мати карі очі.


5. У пологовому будинку переплутали двох хлопчиків – Ігоря та Саш­ка. Батьки одного з них мають І та II групи крові, батьки іншого — II та IV. В Ігоря – І група крові, у Сашка – II. Визначте, хто чий син.

Відповідь. Ігор син першої пари, Сашко – другої.


6. Резус-фактор – де особливий білок, який міститься в крові. Якщо він є, таких осіб називають резус-позитивними. Якщо немає – резус-негативними. У випадку, коли плід резус-позитивний, а мати резус-негативна, виникає резус-конфлікт. Резус-негативна жінка виходить заміж за гетеро­зиготного резус-позитивного чоловіка. Яка ймовірність резус-конфлікту між організмами матері та плоду під час другої вагітності?

Відповідь. Ймовірність резус-конфлікту 50%.


7. При схрещуванні чорного півня з білою куркою усі курчата строкаті. У другому поколінні отримано 24 строкатих, 12 чорних і 10 білих курчат.

Яке буде потомство від схрещування:

а) строкатих курей із чорними півнями;

б) строкатих півнів з білими курми?

Відповідь. а) 50 % строкатих і 50 % чорних;

б) 50 % строкатих і 50 % білих.


8. У людини є дві форми глухонімоти, які визначаються рецесивними алелями різних генів а і в. Визначте ймовірність народження нормальної дитини в сім'ї, де обоє батьків мають різні форми глухнімоти, а за другою парою алелів гетерозиготні.

Відповідь. Ймовірність народження нормальної дитини 1/4.


9. У жінки з резус-негативною кров'ю Ш групи народилася дитина з IV групою крові, у якої була гемолітична хвороба внаслідок резус-конфлікту. Що можна сказати про групу крові та резус-фактор батька?

Відповідь. Батько може мати П групу (ІНІА або ІАІО) або IV групу (ІАІВ); резус-позитивний.


10. Самця морської свинки, який має довгу чорну шерсть, схрестили з самкою, шерсть якої коротка чорна. Отримано 15 свинок із короткою чорною шерстю із довгою чорною шерстю, 4 – із короткою білою, 5 – із довгою білою. Визначте генотипи батьків.

Відповідь. АаВв  ааВв.


III. Двобій капіталів.


А. Задачі для усного розв'язування

1. Мендель схрещував два сорти гороху: один із гладеньким насінням, другий – зі зморшкуватим. У другому поколінні було отримано 7324 на­сінини. З них 5474 гладеньких і 1850 зморшкуватих. Яка схема схрещу­вання?

1) АА  аа;

2) Аа  Аа.


2. У пшениці алель карликовості домінує над алелем нормального зрос­ту. Які генотипи вихідних форм, якщо в потомстві 1/4 рослин – нормального росту.

Відповідь. Аа  Аа.


3. До кутка живої природи принесли двох чорних морських свинок, вважаючи їх чистопородними. Але в наступному поколінні серед їхніх потомків з'явилися коричневі. Які висновки можна зробити про генотип батьківських особин?

Відповідь. Батьки були гетерозиготні.


4. У великої рогатої худоби алель комолості (безрогості) домінує над алелями рогатості. Яке потомство можна отримати від схрещування комолого бугая з рогатою коровою, якщо комола корова народила від цього бугая рогате теля.

Відповідь. З рівною ймовірністю комола Аа й рогата аа.


Б. Задачі для письмового розв'язування.

1. У людини вміння володіти переважно правою рукою – домінантна ознака, лівою – рецесивна. Чоловік-правша, мати якого була лівшою, одружився з жінкою-правшою, що мала двох сестер, одна з яких лівша. Яка ймовірність народження дитини-лівші?

Відповідь. Якщо генотип жінки Аа, то 1/4; якщо АА, то дитина лівша народитись не може.


2. Чоловік з полідактилією одружився зі здоровою жінкою. Вони мають п'ятеро дітей і усі з вадами полідактилії. Один із синів одружився з нор­мальною жінкою. Яка ймовірність народження у них дітей з аномалією.

Відповідь. 50%.


3. Батько блакитноокий, мати кароока, обидва резус-позитивні. У них народилося п'ятеро дітей, з яких четверо резус-позитивні, але двоє блакитноокі, двоє кароокі. Одна блакитноока й резус-негативна. Визначте генотип батьків.

Відповідь. Обидва батьки гетерозиготні за резус-фактором, а мати гетерозиготна за кольором очей.

4. Які генотипи будуть у батьківських форм, якщо співвідношення генотипів у потомстві складає: 9 : 3 : 3 : 1 і якщо гени містяться в різних парах гомологічних хромосом?

Відповідь. АаВВ  АаВв.


В. Ускладнені задачі для письмовою розв'язування.

1. Чоловік із кучерявим волоссям і карими очима, родичі якого в ряді поколінь мали карі очі, одружився з жінкою, яка має пряме волосся й блакитні очі. Чи будуть у них діти й онуки з кучерявим волоссям і блакитними очима за умови, що діти одружуватимуться з людьми, у яких блакитні очі й пряме волосся? Кучеряве волосся не сповна домінує над прямим, гетерозиготні мають хвилясте волосся.

Відповідь. Ні.


2. Одружуються дівчина, хвора на цукровий діабет, і короткозорий юнак. Які у них можуть бути діти, якщо юнак гомозиготний? Чи будуть у них цілком здорові онуки, якщо їхні діти одружаться з особами, хворими на діабет і з нормальним зором? Цукровий діабет — рецесивна ознака, короткозорість - домінантна.

Відповідь. Усі діти короткозорі й не хворіють на діабет. Ймовірність народження цілком здорових онуків – 1/4.


3. При схрещуванні сірих довговухих овець з чорними безвухими все потомство виявилось сірим коротковухим. Яке потомство і з якою ймовірністю можна очікувати в F 2.

Відповідь. Сіре довговухе – 3/16 (18,75%); сіре коротковухе – 6/12 (37/5%); сіре безвухе – 3/16 (18,75%); чорне довговухе – 1/16 (6,25%); чорне коротковухе – 2/16 (12,5%); чорне безвухе – 1/ 16 (6,25).


4. При схрещуванні чорних кучерявих андалуських курей з білими глад­кими все потомство виявилося з голубим слабокучерявим оперенням. Яке потомство і з якою ймовірністю можна очікувати від схрещування гібридів?

Відповідь. Чорн. кучер. – 1/16 (6,25%); чорн. слабкокуч. – 2/16 (12,5%); чорн. гл. – 1/16 (6,25%); гол. куч. – 2/16 (12, 5%); гол. слабокучер. – 4/16 (25%); гол. гл. – 2/1в (12,5%); біл. куч. – 1/16 (6,25%); біл. слабокучер. – 2/16 (12,5%); бія. гл. – 1/16 (6,25%).


IV. Підсумок біологічного двобою та підсумок уроку.Схожі:

Тема. Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи iconМінливість. Основи генетики. Закони Менделя. Розв’язування задач на моногібридне схрещування
Спадковість. Мінливість. Основи генетики. Закони Менделя. Розв’язування задач на моногібридне схрещування
Тема. Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи iconКалендарно-тематичне планування з біології 12 клас
Повторення вивченого матеріалу. Організмовий рівень життя. Розмноження організмів. Закономірності спадковості
Тема. Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи iconДокументи
1. /03.Закони/ЗАКОНОДАВСТВО.doc
2. /03.Закони/Загальна....

Тема. Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи iconТема. Явище фотоефекту. Закони фотоефекту
...
Тема. Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи iconЛекції з курсу «основи суспільної географії» Теоретичні та методологічні основи курсу «Основи суспільної географії»”
Як навчальна дисципліна вона дає науково обґрунтоване уявлення про характер взаємодії суспільства й природи, про форми і тенденції...
Тема. Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи iconКонспект уроку вчителя Казакової Л. М. Тема уроку: «Основи адміністративного права» Мета
Кодекс України про адміністративні правопорушення (КПпАП), Закони України “Про міліцію“, “Про державну службу“, “Про звернення громадян”,...
Тема. Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи iconСимпатична магія 20
Хоча, звичайно, ці закони не сформульовані дикуном в словесній формі та не осягнені ним абстрактно, він, тим не менше, вірить, що...
Тема. Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи iconМетодические рекомендации отбора учебного содержания курса опруб розділ I. Основи підприємництва, вибору та планування створення власної справи Тема Основи прийняття рішень
Афоризми, прислів’я та приказки, пов’язані з вибором, прийняттям рішень І відповідальністю
Тема. Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи iconЗакономірності функціонування І тенденції розвитку економіки
...
Тема. Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи iconТема: Сильний людський характер в екстремальній ситуації в оповіданні "Любов до життя" американського письменника Джека Лондона (1876 1916)
Тема: Сильний людський характер в екстремальній ситуації в оповіданні "Любов до життя" американського письменника Джека Лондона (1876...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи