Тема: Вуглеводи, їх структура та біологічні функції. Мета icon

Тема: Вуглеводи, їх структура та біологічні функції. Мета
Скачати 69.27 Kb.
НазваТема: Вуглеводи, їх структура та біологічні функції. Мета
Дата конвертації02.11.2012
Розмір69.27 Kb.
ТипДокументи
джерело

Тема: Вуглеводи, їх структура та біологічні функції.

Мета: продовжити поглиблення знань про особливості будови органічних речовин;

сформувати знання про будову і функції вуглеводів, охарактеризувати їх різноманіття;

розвивати навички роботи в групі;

виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання: таблиці, малюнки.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ:

І Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1) До дошки: закінчити схеми «Класифікація білків»

А. за структурою

Б. за складом

2) Індивідуальний опитування:

Яка будова молекул білка?

Яка структура молекули білка?

3) Перевірка схем.

4) Робота по ланцюжку (фронтальне опитування):

Обиріть правильні твердження. Поясніть свій вибір

1. Білки по складу діляться на глобулярні, фібрилярні і проміжні. (-)

2. Мономером білка є радикал. (-)

3. Амінокислота має радикал, аміногрупу, карбоксильну групу. (+)

4. Вторинна структура білка представлена ​​спіраллю або складчастим шаром. (+)

5. Всі білки - ферменти. (-)

6. Фібриноген - білок проміжної структури (+)

7. Денатуація - це відновлення тривимірної структури конформації білка (-)

8. Гемоглобін - білок четвертинної структури (+)

9. Зв'язок між воднем і киснем називають пептидним. (-)

10. Ферменти - це біологічні каталізатори (+)

11. Ферменти мають специфічністю (+)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Вуглеводи (цукри) - органічні речовини з загальною формулою Сn (Н2О) m.

У більшості вуглеводів число молекул води відповідає кількості атомів вуглецю, тому ці речовини і отримали таку назву.

У клітинах тварин вуглеводи містяться в кількості не більше 5% від сухої маси, в рослинних клітинах - до 90% (бульби картоплі).
1. Прості - по числу атомів в молекулі:

Тріози (3 атома) Тетрози (4)

Гексози (6) Гептози (7) і т. д. до дев'яти.
Учні діляться на групи. Кожна група одержує завдання: використовуючи додаткову літературу, підготувати характеристику вуглеводів -

1 група - глюкози,

2 група - фруктози,

3 група - сахарози

4 група - целюлози,

5 група - крохмалю.

Потім заслуховуються виступи груп, по ходу уроку учні заповнюють таблицю:


^ Різноманіття вуглеводів

Назва групи


Приклади вуглеводів

Будова


Місцезнаходження та їх функціїА) глюкоза - будову: С6Н12О6 (гексоз).

Функції: у всіх клітинах, один з основних джерел енергії.

Б) фруктоза - будову: С6Н12О6 (гексоз).

Функції: надає солодкий смак плодам рослин і меду. Шлях розпаду фруктози в організмі коротше, ніж глюкози - використовується при харчуванні хворого на цукровий діабет, коли глюкоза дуже слабо засвоюється клітинами.

В) рибоза і дезоксирибоза.

Будова: пентози рибоза - С5Н10О5, дезоксирибоза С6Н10О4.

Функції: входять до складу нуклеїнових кислот.

2. Дисахариди - молекула складається з двох моносахаридів.

А) сахароза.

Будова: складається із глюкози та фруктози.

Міститься в рослинах (очереті, цукрових буряках).

«Сахар» - величезна роль у харчуванні тварин і людини.

Б) лактоза.

Складається з глюкози і галактози.

Молочний цукор, міститься в молоці ссавців (джерело енергії для дитинчат ссавців і людини).

В) мальтоза (солодовий цукор)

Складається з двох залишків глюкози. Утворюється з крохмалю їжі, дихальний субстрат при проростанні насіння.

3) Полісахариди
Целюлоза

Хітин

Крохмаль

Глікоген

А) целюлоза - лінійний полімер глюкози.

Стійка до гідролізу і є будівельним матеріалом: утворює клітинні стінки рослин.

Б) хітин - лінійний полімер. Будівельний матеріал: утворює клітинні стінки грибів і зовнішній скелет членистоногих.

В) крохмаль - суміш двох полісахаридів: амілази і амілопентіна.

Амилоза - 300 залишків глюкози.

Амілопентін розгалужена ланцюг з 1500 залишків глюкози

Запасний вуглевод рослин (бульби, плоди, насіння).

Г) глікоген - полімер глюкози, з сильно розгалуженим ланцюгами.

Запасний вуглевод тварин (печінка, м\'язи), зустрічається в клітинах грибів.

^ Різноманіття вуглеводів


Назва групи

Приклади вуглеводів

Будова


Місцезнаходження та їх функції

Прості


глюкоза


С6Н12О6 (гексоз)


У соку фруктів і ягід, основне джерело Е в клітинах
фруктоза


С6Н12О6 (гексоз)


У плодах рослин і в меді, застосовується при харчуванні хворого на цукровий діабет
рибоза і дезоксирибоза

С5Н10О5, С6Н10О4 пентози

Входять до складу нуклеїнових кислот

Дисахариди


сахароза


С12Н22О11

Глюкоза + фруктоза


У рослинах (цукровий буряк, цукровий очерет), величезна роль у харчуванні тварин і людини (в організмі гідролізується на глюкозу і фруктозу)
лактоза


С12Н22О11

Глюкоза + галактоза

Джерело Е для дитинчат ссавців і людини

мальтоза


С12Н22О11

Глюкоза + глюкоза

Утворюється з крохмалю їжі, дихальний субстрат при проростанні насіння

Полісахариди


целюлоза


Гомополісахариди, лінійний полімер глюкози, (С6Н10О5) п

Утворює клітинні стінки рослин

хітин


Гомополісахариди, лінійний полімер


Будівельний матеріал, утворює клітинні стінки грибів і зовнішній скелет членистоногих
крохмаль


Гомополісахариди, суміш амілози і амілопентіна,

(С6Н10О5) п

Запасний вуглевод рослин (в бульбах, плодах, насінні)

глікоген


Гомополісахариди, полімер глюкози, з сильно розгалуженим ланцюгами

Запасний вуглевод тварин (печінка, м\'язи)


^ Функції вуглеводів

(Навчаються самостійно^ відшукують в підручнику і записують у зошити.)

1) Будівельна - целюлоза (стінки рослинної клітини), хітин (клітинні стінки грибів, зовнішній скелет членистоногих).

2) Енергетична - основне джерело Е в клітці (при окисленні 1 г вуглеводів - 17,6 кДж Е).

3) запасаються - відкладаються в клітинах і служать енергетичним резервом (крохмаль - у рослин, глікоген - у тварин).

4) Захисна - в\'язкі секрети (слизу), що виділяються різними залозами (оберігають стінки порожніх органів: кишечник, шлунок, бронхи від механічних пошкоджень, проникнення бактерій і вірусів).

ІІІ. Закріплення

Тестові запитання:

1. Яка з названих хімічних сполук не є біополімерів?

білок ДНК

глюкоза целюлоза

2. У якому випадку правильно написана формула молекули глюкози?

С5 Н12 О5 С6 Н12 О6

С6 Н10 О6 С6 Н12 О5

3. Клітини якого з організмів найбільш багаті вуглеводами?

     

4. Яка з сполук не побудовано з амінокислот?

гемоглобін інсулін

глікоген альбумін

5. Клітинна стінка рослин містить:

ІV. Домашнє завдання.Схожі:

Тема: Вуглеводи, їх структура та біологічні функції. Мета iconТема: Числові функції. Графік функції
Мета: Повторити й систематизувати знання та вміння будувати графік функції та перетворення графіків функції
Тема: Вуглеводи, їх структура та біологічні функції. Мета iconТема: Духовний вимір людського буття
Структура І функції свідомості (відчуття, мислення, воля, пам’ять, емоції, інтуїція, увага)
Тема: Вуглеводи, їх структура та біологічні функції. Мета iconУрок 37 Тема: Моделі бд, бд. Види бд. Субд їх призначення та функції. Навчальна мета: Засвоїти
Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами
Тема: Вуглеводи, їх структура та біологічні функції. Мета iconТема: Похідна функції
Дайте означення похідної функції в точці. Виведіть за означенням похідних функцій формулу похідної функції 
Тема: Вуглеводи, їх структура та біологічні функції. Мета iconТема. Загальна характеристика та різноманітність найпростіших
Мета. Формувати в учнів знання про тваринний світ, ознайомитись з теоретичним матеріалом про найпростіших, визначити біологічні особливості...
Тема: Вуглеводи, їх структура та біологічні функції. Мета iconТема: Похідна функції в точці
Мета: вивчити що таке границя та навчитися використовувати теореми про границю до розв’язування вправ
Тема: Вуглеводи, їх структура та біологічні функції. Мета iconТема: Границя функції в точці
Мета: вивчити що таке границя та навчитися використовувати теореми про границю до розв’язування вправ
Тема: Вуглеводи, їх структура та біологічні функції. Мета iconТема роботи: Знайомство з оболонкою visual foxpro створення проекту бд. Мета роботи
Мета роботи: вивчити функції основних і допоміжних вікон FoxPro, системне меню, практично засвоїти створення проекту і настройку...
Тема: Вуглеводи, їх структура та біологічні функції. Мета iconЛабораторна робота №1 (2 сем.) Тема : Покажчики на функції; передача покажчика на функцію в якості аргументу у викликах іншої функції
Перевірити умови збігання та записати розрахункові формули для знаходження кореня рівняння з точністю ε = 10 -4
Тема: Вуглеводи, їх структура та біологічні функції. Мета iconУроки 1-2 Тема. Зростання І спадання функції. Екстремальні точки
Тепер постає питання: для чого засто­совується похідна, у розв'язанні яких задач без неї не обійтися? Одним з найважливіших застосувань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи