Звіт наставника про пророблену роботу. Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем). Самодіагностика професійної діяльності. Планування роботи на підставі аналізу icon

Звіт наставника про пророблену роботу. Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем). Самодіагностика професійної діяльності. Планування роботи на підставі аналізу
Скачати 472.96 Kb.
НазваЗвіт наставника про пророблену роботу. Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем). Самодіагностика професійної діяльності. Планування роботи на підставі аналізу
Сторінка1/3
Дата конвертації02.11.2012
Розмір472.96 Kb.
ТипЗвіт
джерело
  1   2   3

Охтирська вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів

Охтирської міської ради

Сумської області
Молодий спеціаліст

стає хорошим учителем,

перш за все,

завдяки

середовищу творчої праці педагогічного й учнівського колективу.


В. Сухомлинський

ЕТАПИ РОБОТИ


з молодими спеціалістами


І етап (адаптаційний)

2010/2011 н.р.


 • Закріплення наставників, визначення завдань щодо підвищення методичного й фахового рівня молодого спеціаліста.

 • Посвята в молоді педагоги.

 • Визначення комунікативних якостей і творчих здібностей молодого спеціаліста.

 • Взаємовідвідування уроків.

 • Вивчення досвіду колег.

 • Участь у колективній і груповій формах методичної роботи.

 • Вивчення нормативно-правової бази, програмово-методичної, матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу.

 • Створення постійно діючих – консультативних пунктів для молодого вчителя.

 • Діагностика утруднень у роботі молодого педагога.

 • Дослідження рівня психофізичного комфорту молодого вчителя.

 • Обговорення відкритих уроків і позакласних заходів.

 • Підведення підсумків, аналіз результатів роботи.


ІІ етап (творчий і пошуковий, подолання труднощів в навчально-виховній роботі, ефективної діяльності молодого вчителя)

2011/2012 н.р.

 • Звіт наставника про пророблену роботу.

 • Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем).

 • Самодіагностика професійної діяльності.

 • Планування роботи на підставі аналізу.

 • Вивчення інноваційних методів технологій викладання предмету.

 • Ознайомлення з передовим педагогічним досвідом.

 • Створення банку інформації з проблемних питань.

 • Самоаналіз відкритих уроків.

 • Робота з обдарованими учнями.

 • Аналіз участі молодого спеціаліста у семінарах, методоб’єднанням.

 • Тиждень молодого вчителя.

 • Використання мультимедійних технологій на уроках.

 • Прогнозування, плани, виконання рекомендацій на наступний рік.


ІІІ етап (підсумковий)

2012/2013 н.р.


 • Аналіз роботи ради наставників з молодим учителем.

 • Рефлексійна оцінка процесу роботи і результатів з молодими учителем.

 • Проведення відкритих уроків, самоаналіз.

 • Проектування завдань з розвитку творчого потенціалу учнів.

 • Моніторинг навчальної діяльності.

 • Проектування за методом інтел.

 • Аналіз показників готовності молодого вчителя до інноваційної діяльності.

 • Презентація: теоретичні розробки, практичні апробації особистих матеріалів.

 • Випуск газети „молодий учитель у школі”.

 • Підведення підсумків роботи з молодим спеціалістом щодо підвищення свого методичного й професійного рівня.Програма професійного

та особистісного саморозвитку

молодого вчителя

у Охтирські вечірній(змінній) школі ІІ-ІІІ ступенів Охтирської міської ради Сумської області


1. Уміння чітко орієнтуватися в реальних життєвих та навчально-виховних ситуаціях, брати відповідальність за прийняті рішення.

2. Уміння враховувати конкретні результати діяльності у співвіднесенні зі стандартами, нормативами.

3. Уміння зробити психолого-педагогічний прогноз розвитку дітей.

4. Оптимальне визначення форм, способів, методів і засобів надання психолого-педагогічної допомоги дітям та їх батькам у відповідності з навчально-виховними цілями.

5. Передбачення власних труднощів учнів, батьків, колег у виконанні різних видів діяльності.

6. Встановлення педагогічно доцільних стосунків з батьками, громадськістю; дотримуватись моральних основ спілкування з учнями.

7. Здійснення корекційної роботи з учнями, в яких є природні труднощі у поведінці та навчанні.

8. Оволодіння педагогічною технікою (керування психічним станом, моторикою, здійснення позитивного впливу на емоційний стан учнів, керування когнітивними процесами, дотримання вимог педагогічної мовленнєвої культури у спілкуванні).

9. Використання рефлексивного ризику в розв'язанні професійних задач.

10. Аналіз та оцінка змісту навчально-розвивального матеріалу (доступність, відповідність віку учнів, науковість, новизна тощо).

11. Моделювання нових форм і методів професійної діяльності.

12. Самоменеджмент власної професійної діяльності у відповідності з соціальними цілями.

13. Розвиток здатності перекладати теорію проблем на мову практики.

Мета: допомогти становленню особистості здатної орієнтуватися в розмаїтті протиріч сучасного світу визначати свій шлях саморозвитку, самонавчання й самовизначення в професійній кар’єрі, навчити самостійно розв’язувати шкільні проблеми, приймати правильні рішення.


Актуальність: Потреба вчителя нового типу як за особистісними рисами так і професійними якостями. Відсутність наукових посібників з питань адаптації молодого вчителя в сучасній школі.


ВСТУП

Переступаючи поріг школи, молодий спеціаліст сподівається реалізуватися тут як фахівець. Становлення вчителя, утруднення, проблеми в роботі внаслідок відсутності необхідного в професійній діяльності досвіду. Щоб стати вчителем – майстром, недостатньо аудиторних занять. На думку А. Макаренка, потрібні: „Синтез наукових знань, методичне мистецтво та особистісних рис педагога, досконале володіння педагогічною технікою та передовим педагогічним досвідом. Крім того, учительську майстерність багато в чому слід передавати з рук у руки від майстра до учня.

Нині наша школа потребує вчителя нового типу як за особистісними рисами, так і за професійними якостями. Важливим чинником успішності молодого вчителя та якості його роботи є створення умов для професійного зростання, формування педагогічної майстерності. Молодий спеціаліст має навчитися самостійно розв’язувати шкільні проблеми, приймати правильні рішення. Вважають, що саме перші три роки педагог відчуває труднощі у вихованні і навчанні дітей. Часто, не впоравшись, молоді люди міняють професію вчителя на іншу.

Сьогодні школа відчуває потребу в молодих, ініціативних, творчих учителях, готових працювати по новому.

Допомогти становленню особистості, реалізацію потенціалу молодого спеціаліста – таку мету ставить перед собою Школа молодого вчителя при Охтирській вечірній (змінній) школі ІІ-ІІІ ступенів Охтирської міської ради Сумської області.

Напрями роботи Школи різноманітні.

  1. Методична робота з молодими вчителями:

   • Надання молодому фахівцю кваліфікованої, ефективної та своєчасної допомоги в організації навчально-виховного процесу та підвищення фахового рівня відповідно до державного стандарту.

   • Робота з навчально-програмною документацією.

   • Надання допомоги в доборі матеріалів з питань удосконалення форм і методів, навчання та виховання.

   • Надання допомоги у впровадженні новітніх та інформаційних технологій.

   • Забезпечення накопичення й систематизації молодим спеціалістом навчальної та методичної літератури, інструктивних, нормативних матеріалів та документів.

   • Забезпечення дотримання молодим учителем вимог Закону України „Про мови”.

   • Створення творчо-динамічних груп „наставник – молодий спеціаліст”.

   • Проведення співбесід.

   • Організація тижнів ініціативи та творчості молодих учителів.

  2. Індивідуальний підхід.

Змістовною, ціленаправленою та ефективною є робота з молодими спеціалістом на основі діагностування. Це допомогає не лише планувати діяльність, визначати рівень професійної майстерності й загальної культури вчителя, а і враховувати його запити, потреби, забезпечувати його саморозвиток і самовдосконалення. Чітко спланована робота наставників навчального закладу, до складу якої входять досвідчені педагоги. Робота наставників регламентується відповідним планом. Основні правила роботи молодого вчителя покладені в основу „Кодексу честі молодого вчителя”.

У школі проводяться різноманітна робота з молодими вчителями: лекції, семінари, розважальні заходи, екскурсії, конкурси, творчі звіти, стажування, методичні консультації, співбесіди, аналізи уроків, самоаналізи, проектна діяльність...

Завдання педагогічного колективу і адміністрації закладу – докласти максимум зусиль до виховання з молодого вчителя досвідченого педагога, який подав би приклад самовдосконалення, розпалив би в собі іскру особистісної та професіональної індивідуальності, допоміг би знайти власний шлях до храму знань.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

Коваленко Т.М._________

02 лютого 2011 року


план роботи школи

Молодого спеціаліста”

(адміністративний контроль)

на 2010/2011 н.р.

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Закріплення наставника за молодими спеціалістом

Січень

Заступник директора з НВР Кузнєцова І.М..
Визначення завдань наставникам щодо підвищення методичного і фахового рівня молодого спеціаліста

Теоретичний семінар „Використання сучасних інноваційних технологій у здійсненні моніторингових досліджень”

Індивідуальні консультації.


Надання допомоги в складанні календарних та поурочних планів, оформленні журналів, шкільної документації.

Самоосвіта педагога.

2

Застосування елементів інтерактивного навчання та інших освітніх технологій

Протягом року

Заступник директора з НВР Кузнєцова І.М..
Семінар „Використання сучасних інноваційних технологій”
Обговорення графіків відвідування наставником уроків молодого вчителя

Наставник


Консультативна робота шкільного психолога. Запобігання конфліктів в учнівському колективі.

Практичний психолог


Діагностування

Заступник директора з НВР
3

Проведення тижня „Молодого спеціаліста”

Квітень

Керівники МО .
Рівень знань учнів з предмета (результати контрольних робіт, лабораторних робіт, педагогічних зрізів і тестів)

Заступник директора з НВР
Звітування молодого спеціаліста

Волосячик С.В.,

Білозуб С.І., Краснікова Я.С.,

Пустовойтова Ю.Є.,

Демешко Л.С.

4

Підсумки проведення тижня молодого спеціаліста

Травень

Заступник директора з НВР
Аналіз роботи наставника з молодими вчителем

Наставники


Підсумки роботи молодого спеціаліста щодо підвищення професійного рівня

Заступник директора з НВР
Розробка рекомендацій на наступний навчальний рікЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

Коваленко Т.М._________

02 лютого 2011 року


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення шкільного конкурсу

у Охтирській вечірній (зміннгній) школі ІІ-ІІІ ступенів

Охтирської міської ради Сумської області

^ Шукаємо

молоді педагогічні таланти”


У праці честь і добре ім’я людини.

Будь майстром, поетом, художником у справі, яку ти любиш. Немає такої професії, в якій людина не змогла б піднятися на вершину майстерності.

В. Сухомлинський


Мета проведення конкурсу:

виявити талановитих, творчих спеціалістів, сформувати громадське уявлення про сучасного молодого вчителя.


^ Конкурс проводиться в 2 тури:


І тур:

 • Проведення вчителем на базі своєї школи відкритого творчого уроку.

 • Розв’язання психолого-педагогічних завдань та ситуацій


ІІ тур:

 • Участь учителя у засіданні „Круглого столу”.

 • Творчий звіт молодого вчителя (до 10 хвилин).

 • Демонстрація власних творчих розробок, проектів.

 • Позакласна, позашкільна робота вчителя.Критерії оцінювання:

 • Професійні знання з предмету

 • Знання з основ педагогіки і психології

 • Володіння методикою викладання предмету

 • Застосування інноваційних технологій, нетрадиційних форм роботи

 • Організаторські та комунікативні здібності

 • Дотримання правил співпраці та співтворчості

 • Портфоліо професійного розвитку


Оцінювання здійснюється за 5 бальною системою.


^ Місце проведення: Охтирська вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів


Дата проведення конкурсу: квітень 2011року.


Заохочення: нагородження грамотою навчального закладу
^ Система роботи з молодими спеціалістами

у Охтирській вечірній (змінній) школі ІІ-ІІІ ступенів

Охтирської міської ради Сумської області

СТРУКТУРА

методичної роботи з молодими спеціалістами

^ Зміст діяльності

Терміни

Відповідальні

Контроль з інформаційним забезпеченням

Ознайомлення молодих педагогів із системою роботи в школі ("Молоді вчителі: права та обов'язки", "Традиції школи", "План роботи школи")

Серпень-вересень

Заступник директора з НВР

Співбесіди

Надання допомоги молодому вчителеві в плануванні його роботи ( програми, вимоги до календарних та поурочних планів, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів), в ознайомленні з вимогами до ведення зошитів, щоденників, шкільної документації; у визначенні типології уроків та вимог до їх проведення, тематичних атестацій; в аналізі результатів роботи за І семестр, визначенні напрямків роботи та складанні календарно-тематичного плану на ІІ семестр

Протягом року

Учителі-наставники, голови МО

Пам'ятки молодому вчителеві, співбесіди

Здійснення попереджувального контролю з метою пошуку найбільш ефективних методів проведення уроків та найраціональніших прийомів роботи вчителів

Протягом року

Учителі-наставники, голова МО

Пам'ятки молодому вчителеві, співбесіди

Організація консультацій для вчителів, які працюють з учнями за індивідуальним планом навчання

Третій понеділок кожного місяця

Заступник директора з НВР

Відвідування, консультації, співбесіди

Проведення психологічних тренінгів з актуальних питань проблемної теми школи "Розв'язання психолого-педагогічних завдань і проблемних ситуацій"

Жовтень, січень, квітень

Психолог, заступник директора з НВР

Відвідування тренінгів

Здійснення контролю за виконанням учителями єдиних вимог до учнів, норм педагогічної етики та принципів особистісно зорієнтованої освіти

Протягом року

Заступник директора з НВР

Засідання педради

Застосування методу проектів

1раз у два тижні

Заступник директора з НВР, керівник ШМВ

Організація наставника

Організація відвідування уроків, позаурочних заходів досвідчених учителів, проведення консультацій для молодих фахівців

Протягом року

Адміністрація, учителі-наставники

Співбесіди: графік відкритих уроків

Проведення свята молодих учителів

Жовтень

Заступник директора з НВР, керівник ШМВ

СвятоОсновні функції

адміністрації школи

з підвищення ефективності самоосвітньої діяльності

молодого вчителя. • Професійно-педагогічне вдосконалення

 • Д

  Я

  МОЛОДИЙ

  УЧИТЕЛЬ
  омінування внутрішнього контролю


 • Порівняння себе з іншими

 • Самоутвердження

 • Самооцінка педагогічних здібностей і професійних якостей


Знай, що велике щастя вихованця – бачити тебе таким, яким він створив тебе як свій ідеал


В.О. СухомлинськийА


ЗН НЬ


^ СПРА ЕДЛИВОСТІ


ІН ЕЛЕКТУ

ОРГАНІЗ ВАНОСТІ


П АЦЕЛЮБНОСТІ


ПРИНЦ ПОВОСТІ


ЧУЙНОС І


ЦІЛ СПРЯМОВАНОСТІ


^ ТАК ОВНОСТІ
КЛАСИФІКАЦІЯ

МЕТОДИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАХОДІВ

^ ДЛЯ САМООСВІТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА


І група

Заходи, спрямовані на підсилення практичного напряму самоосвіти:


 • навчальні семінари на базі відкритих уроків;

 • вирішення проблемних педагогіко-дидактичних завдань;

 • інструктивно-методичні консультації, наради;

 • співбесіди з учителями.ІІ група

Заходи для підсилення наукового напряму самоосвіти:


 • психолого-педагогічні семінари;

 • опрацювання педагогічних новинок;

 • семінари;

 • педагогічні читання;ІІІ група

Участь в колективній творчості:


 • круглі столи;

 • випуски методичних бюлетенів;

 • творча майстерня;ІV група


Заохочення вчителя до активної творчої діяльності


 • предметно-методичні тижні;

 • тиждень молодого вчителя;

 • узагальнення ППД;

 • ділові ігри;V група


Оприлюднення індивідуальних напрацювань


 • творчі звіти^ ДІАГНОСТИЧНА КАРТКА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ
з/п

Зміст

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

1

Диференціація та індивідуалізація навчання
2

Створення ситуативної основи навчання
3

Організація контролю знань
4

Організація корекції помилок учнів
5

Використання роздаткового матеріалу
6

Використання ТЗМ
7

Організація та робота з додатковою та довідковою літературою
8

Нестандартні форми проведення уроків
9

Проектна діяльність
10

Ефективне використання часу на уроці
11

Використання ППД
12

Результативність у досягненні мети на уроці
13

Активізація учнів на уроці
14

Ефективність педагогічного керування
15

Використання інноваційних технологій


  1   2   3Схожі:

Звіт наставника про пророблену роботу. Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем). Самодіагностика професійної діяльності. Планування роботи на підставі аналізу iconЗвіт голови районної ради про пророблену роботу : головою ради, депутатським корпусом та апаратом районної ради. На виконання взятих зобов’язань, при обранні мене головою районної ради
Представляю вашій увазі щорічний звіт голови районної ради про пророблену роботу : головою ради, депутатським корпусом та апаратом...
Звіт наставника про пророблену роботу. Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем). Самодіагностика професійної діяльності. Планування роботи на підставі аналізу iconЗвіт вчителя з певної проблеми. Звіт про роботу методичного підрозділу (мо класних керівників, вчителів предметників, шпд). Реалізація принципу особистісного підходу до учня в педагогічній діяльності вчителя
Організація самоконтролю, взаємоконтролю І взаємооцінки знань учнів в процесі викладання основ наук
Звіт наставника про пророблену роботу. Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем). Самодіагностика професійної діяльності. Планування роботи на підставі аналізу iconЗвіт про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2011 2012 начального року з підписами наукового керівника І завідувача кафедри
Звіт про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2011 – 2012 начального року з підписами наукового керівника І завідувача...
Звіт наставника про пророблену роботу. Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем). Самодіагностика професійної діяльності. Планування роботи на підставі аналізу iconЗвіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2006 рік. Звіт спостережної ради про свою роботу у 2006 році. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи у 2006 році
Відкрите акціонерне товариство „Науково-виробниче підприємство „Орбіта”, м. Дніпропетровськ
Звіт наставника про пророблену роботу. Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем). Самодіагностика професійної діяльності. Планування роботи на підставі аналізу iconЗвіт про виконання робочого навчального плану й навчальних планів
Знз з вчителями – предметниками щодо виконання навчальних програм та їх практичної частини. У закладах освіти матеріали узагальнені...
Звіт наставника про пророблену роботу. Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем). Самодіагностика професійної діяльності. Планування роботи на підставі аналізу iconШкола молодого вчителя
Анкетування молодих учителів з метою визначення труднощів, проблем в організації роботи вчителя школи
Звіт наставника про пророблену роботу. Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем). Самодіагностика професійної діяльності. Планування роботи на підставі аналізу iconЗвіт про роботу вчителя по темі самоосвіти, про характер його діяльності, простежити творчий та професійний ріст вчителя, сприяти формуванню навичок рефлексії (самооцінки). Структура методичного портфеля
Майстерність це те, чого можна домогтися, І як можуть бути відомі майстер-токар, прекрасний майстер-лікар, так повинен І може бути...
Звіт наставника про пророблену роботу. Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем). Самодіагностика професійної діяльності. Планування роботи на підставі аналізу iconЗвіт директора школи про роботу педагогічного колективу за 2010 2011 н р. Завдання на наступний рік. Обговорення та затвердження річного плану роботи на 2011-2012 н р. Про режим роботи школи в 2011-2012 н р
Звіт директора школи про роботу педагогічного колективу за 2010 – 2011 н р. Завдання на наступний рік
Звіт наставника про пророблену роботу. Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем). Самодіагностика професійної діяльності. Планування роботи на підставі аналізу iconЗвіт директора школи про роботу педагогічного колективу за 2011 2012 н р. Завдання на наступний рік. Обговорення та затвердження річного плану роботи на 2012-2013 н р. Про режим роботи школи в 2012-2013 н р
Звіт директора школи про роботу педагогічного колективу за 2011 – 2012 н р. Завдання на наступний рік
Звіт наставника про пророблену роботу. Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем). Самодіагностика професійної діяльності. Планування роботи на підставі аналізу iconЗвіт про роботу мо вчителів початкових класів
Аналіз методичної роботи за 2010 – 2011 н р. Визначення завдань методичної служби школи на 2011 – 2012 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи