“Затверджую” “ ” вересня 2009 р. “Затверджую” icon

“Затверджую” “ ” вересня 2009 р. “Затверджую”
Скачати 347.39 Kb.
Назва“Затверджую” “ ” вересня 2009 р. “Затверджую”
Дата конвертації04.11.2012
Розмір347.39 Kb.
ТипДокументи
джерело

“Затверджую”


“ ” вересня 2009 р.


“Затверджую”


“ ” січня 2010 р.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ФІЗИКИ 7 – 9 КЛАСИ


Учитель Григоренко О.І.


Тальне – 2009 р.


Планування розроблено відповідно до програм та підручників рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітніх навчальних закладах з українською мовою навчання. За основу в взято для 7 – 9 класів – 7-12 класи. Фізика. Астрономія . Програми для загальноосвітніх навчальних закладів МО і науки України, Київ, „Ірпінь" 2005 р.


^ 7 КЛАС

(Усього 35 год., 1 год. на тиждень, 3 год - резервний час)

Підручник: Фізика. 7 клас. Ф.Я. Божинова, М.М.Кірюхін, О.О.Кірюхіна. – Х.: Видавництво «Ранок», 2007 р.- 192 с.:іл..


№ уроку

Тема уроку

Дата проведення

Починаємо вивчати фізику (8 год)

1

Фізика, як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, і магнітні та оптичні явища. Техніка безпеки під час виконання лабораторної роботи. Л.р. №1"Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті."
2

Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимірювання та вимірювальні прилади. Техніка безпеки під час виконання лабораторної роботи. Л.р.№2 "Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу."
3

Фізичні величини та їх одиниці. Зв'язок фізики з повсякденним життям, технікою виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток фізики.
4

Навколишній світ, у якому ми живемо. Мікро- макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. Техніка безпеки під час виконання лабораторної роботи. Л.р. №3 „Вимірювання часу (метроном, секундомір, годинник)"

5

Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Техніка безпеки під час виконання лабораторної роботи. Л.р.№4 „Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні."
6

Об'єм та одиниці об'єму. Техніка безпеки під час виконання лабораторної роботи. Л.р.№5 „Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і газів".
7

Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила - міра взаємодії. Енергія.
8

Тематичне оцінювання. Залік.
^ БУДОВА РЕЧОВИНИ (8 год)

9 (1)

Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Техніка безпеки під час виконання лабораторної роботи. Л.р. №6 „Вимірювання маси тіл."

10 (2)

Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія. Техніка безпеки під час виконання лабораторної роботи. Л.р. №7 „Дослідження явища дифузії в рідинах і газах."
11 (3)

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах.
12 (4)

Густина речовини.

13 (5)

Техніка безпеки під час виконання лабораторної роботи. Л.р.№8. "Визначення густини твердих тіл і рідин."

14 (6)

Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.
15(7)

Розв'язування задач
16 (8)

Тематичне оцінювання (контрольна робота)
^ СВІТЛОВІ ЯВИЩА (16 год)


17 (1)

Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення.

18 (2)

Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. Техніка безпеки під час виконання лабораторної роботи.

Лабораторна робота № 9. Вивчення законів відбивання світла за до­помогою плоского дзеркала
19(3)

Розв'язування задач на прямолінійне поширення та відбивання світла.
20(4)

Проходження світла в різних оптичних середовищах. Заломлен­ня світла на межі двох середовищ.
21(5)

Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.
22(6)

Розв'язування задач. Техніка безпеки під час виконання лабораторної роботи.

Лабораторна робота № 10. Утворення кольорової гами світла шля­хом накладання променів різного кольору.

23(7)

Розв'язування задач на відбивання та заломлення світла
24(8)

Тематичне оцінювання
25(9)

Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зобра­жень, що дає тонка лінза
26(10)

Розв'язування задач

Лабораторна робота № 11. Визначення фокусної відстані тонкої лінзи
27(11)

Фотометрія. Сила світла та освітленість
28(12)

Око. Вади зору. Окуляри
29(13)

Оптичні прилади
30(14)

Розв'язування задач. Техніка безпеки під час виконання лабораторної роботи.

Лабораторна робота № 12. Складання найпростішого оптичного приладу
31(15)

Розв’язування задач
32(16)

Тематичне оцінювання. Контрольна робота.
ЕКСКУРСІЇ

33

Фізика і техніка. Фізика і екологічні проблеми рідного краю.
34


Фізичні методи дослідження природного середовища
35

Підсумкове оцінювання


8 - КЛАС

(70 год, 2 год на тиждень, 4 год — резервний час)

Підручник: Фізика. 8 клас. Ф.Я. Божинова, І.Ю.Ненашев, О.О.Кірюхіна. – Х.: Видавництво «Ранок», 2008 р.
п/п

Тема уроку

Дата проведення

^ МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА

Розділ 1. МЕХАНІЧНИЙ РУХ (12 + 3)

1

Механічний рух. Відносність руху. Траєк­торія. Пройдений тілом шлях.
2

Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості ру­ху тіла. Види рухів. Середня швидкість нерів­но­мір­ного руху.
3

Прямолінійний рівномірний рух. Гра­фіки руху тіла.
4

Лабораторна робота 1. Вимірювання швидкості рівномірного руху тіла.
5

Розв’язування задач
6

Тематичне оцінювання (проміжний контроль)
7

Обертальний рух тіла. Період обертання. Місяць — природний супутник Землі.
8

Лабораторна робота 2. Вимірювання частоти обертання тіл.
9

Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань.
10

Маятники. Математичний маятник.

Лабораторна робота 3. Дослідження коливань маят­ника.
11

Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку. Поширення звуку в різних середовищах.
12

Відбивання звуку. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Інфра­звук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми.
13

Лабораторна робота 4. Вивчення характеристик звуку.
14

Розв’язування задач
15

Тематичне оцінювання
Розділ 2. ^ ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ (20)

16(1)

Взаємодія тіл. Результат взаємодії — деформація і зміна швидкості.
17(2)

Інерція. Маса як міра інертності тіла. Сила та одиниці сили.
18(3)

Графічне зображення сили. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої. Рівновага сил.
19(4)

Розв’язування задач
20(5)

Момент сили. Умова рівноваги важеля. Блок. Прості механізми.
21(6)

Лабораторна робота 5. З’ясування умов рівноваги важеля.
22(7)

Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гу­ка. Вимірювання сил. Динамометри.
23(8)

Розв’язування задач
24(9)

Земне тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

Розв’язування задач.
25(10).

Лабораторна робота 6-7. Конструювання динамометра та вимірювання сил за допомогою динамометра. Вимірювання ваги тіл.
26(11)

Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Лабораторна робота 8. Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання.
27(12)

Розв’язування задач
28(13)

Тематичне оцінювання
29(14

Тиск і сила тиску. Одиниці тиску. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.
30(15)

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі. Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти.
31(16)

Сполучені посудини. Насоси. Манометри. Розв’язування задач
32(17)

Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гід­ро­статичне зважування. Умови плавання тіл.
33(18)

Лабораторна робота 9. Зважування тіл гідростатичним методом.
34.(19)

Розв’язування задач.
35(20)

Тематичне оцінювання
Розділ 3. ^ РОБОТА І ЕНЕРГІЯ (10)

36(1)

Механічна робота. Одиниці роботи. Потуж­ність та одиниці її вимірювання.
37(2)

Розв’язування задач.
38(3)

Кінетична і потенціальна енергії.
39(4)

Перетворення одного виду механічної енергії в інший. Закон збереження механічної енергії.
40(5)

Розв’язування задач.
41(6)

Машини і механізми. Прості механізми. Ко­е­фіцієнт корисної дії (ККД) механізмів. “Золоте правило” механіки.
42(7)

Розв’язування задач.
43(8)

Лабораторна робота 10. Визначення ККД похилої площини.
44(9)

Розв’язування задач.
45(10)

Тематичне оцінювання
^ ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Розділ 4. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ МА­ШИНИ (20 +1)

46(1)

Тепловий стан тіл. Температура тіла. Ви­мірювання температури.
47(2)

Лабораторна робота 11. Вимірювання температури за допомогою різних термометрів.
48(3)

Внутрішня енергія та способи її зміни. Теплообмін. Види теплопередачі.
49(4)

Кількість теплоти. Питома теплоєм­ність речовини. Розв’язування задач.
50(5)

Лабораторна робота 12. Визначення питомої теплоємності речовини.
51(6)

Тепловий баланс. Розв’язування задач.
52(7)

Лабораторна робота 13. Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури.
53(8)

Теплота згоряння палива. ККД нагрівника.
54(9)

Лабораторна робота 14. Визначення ККД нагрівника.
55(10)

Розв’язування задач.
56(11)

Тематичне оцінювання
57(12)

Вода в різних агрегатних станах. Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення. Питома теплота плавлення.
58(13)

Розв’язування задач.
59(14)

Випаровування і конденсація рідин. Питома теплота пароутворення.
60(15)

Кипіння. Температура кипіння.
61(16)

Розв’язування задач.
62(17)

Перетворення енергії в механічних і теплових процесах.
63(18)

Принцип дії теплових машин. Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння.
64(19)

Екологічні проблеми використання теплових машин.
65(20)

Розв’язування задач.
66(21)

Тематичне оцінювання
^ УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ (2)

67

Енергія в житті людини.
68

Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів. Енер­гозберігаючі технології. Використання енергії лю­диною та охорона природи.
^ ЕКСКУРСІЇ (2)

69

Спостереження механічного руху і взаємо­дії в природі та на виробництві.
70

Теплоенергетичні установки та енергоге­неруючі станції.


^ ФІЗИКА. 9 клас

(Усього 70 год, 2 год. на тиждень, 4 год резервний час)


№ уроку

Тема уроку

Дата проведення

Розділ 1.^ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

(5 год + 2 год резерву)

1

Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду.
2

Будова атома. Електрон. Йон.
3

Закон збереження електричного заряду.
4

Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл.
5

Закон Кулона. Розв’язування задач.
6

^ Лабораторна робота №1. Дослідження взаємодії заряджених тіл.
7

Тематична атестація
Розділ 2. ^ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

(35 год + 1 год резерву)

8 (1)

Електричний струм. Дії електричного струму.
9 (2)

Електрична провідність матеріалів: провідники, на­півпровідники та діелектрики.
10(3)

Струм у металах.
11(4)

Електричне коло. Джерела електричного стру­му. Гальванічні елементи. Акумулятори.
12(5)

Сила струму. Амперметр. Вимірюван-ня сили струму.^ Лабораторна робота №2. Вимірювання сили струму за допомогою амперметра.
13(6)

Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги. ^ Лабораторна робота №3. Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра.
14(7)

Електричний опір.
15(8)

^ Лабораторна робота №4. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.
16(9)

Розв’язування задач
17(10)

^ Тематичне оцінювання
18(11)

Залежність опору про­від­ни­ка від його довжини, площі поперечного пере­різу та матеріалу. Питомий опір провідника.
19(12)

^ Лабораторна робота №5. Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника.
20(13)

Розв’язування задач
21(14)

Реостати. Розв’язування задач
23(16)

Залежність опору провідників від темпе­ратури. Розв’язування задач
24(17)

Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.
25(18)

Послідовне з’єднання провідників. ^ Лабораторна робота №6. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.
26(19)

Паралельне з’єднання провідників. ^ Лабораторна робота №7. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.
27(20)

Розрахунки простих елект­ричних кіл.
28(21)

Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля—Ленца. Електронагрівальні прилади.
29(22)

^ Лабораторна робота №8. Вимірювання потужності споживача електричного струму.
30(23)

Розв’язування задач

31(24)

Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів.
32(25)

Кількість речовини, що виділяється під час електролізу. Застосування електролізу у промисловості та техніці.
33(26)

^ Лабораторна робота №9. Дослідження явища електролізу.
34(27)

Розв’язування задач
35(28)

^ Контрольна робота за І семестр
ІІ семестр

36(29)

Струм у напівпровідниках. Електропро­від­ність напівпровідників.
37(30)

Залежність струму в на­півпровідниках від температури. Термістори.
38(31)

Розв’язування задач
39(32)

Електричний струм у газах.
40(33)

Самостійний і несамостійний розряди. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці.
41(34)

Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями.
42(35)

Розв’язування задач
43(36)

Тематичне оцінювання
Розділ 3. ^ МАГНІТНЕ ПОЛЕ

(10 год)

44(11)

Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів.
45(2)

Магнітна дія струму. Дослід Ерсте­да.
46(3)

Магнітне поле провідника зі струмом.
47(4)

Маг­нітне поле котушки зі струмом. Електромагніти.
48(5)

^ Лабораторна робота №10. Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії.
49(6)

Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
50(7)

Електричні двигуни.
51(8)

Гучномовець. Електрови­мірювальні прилади. Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея.
52(9)

Гіпотеза Ампера. Розв’язування задач
53(10)

^ Тематичне оцінювання
Розділ 4. АТОМНЕ ЯДРО. ЯДЕРНА ЕНЕР­ГЕ­ТИКА (12 год)

54(1)

Атом і атомне ядро.
55(2)

Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома.
56(3)

Радіоактивність. Види ра­діоактивного випромінювання.
57(4)

Активність радіо­нуклідів. Іонізуюча дія радіоактивного випро­мінювання.
58(5)

Дозиметри.
59(6)

Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.
60(7)

^ Лабораторна робота №11. Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань.
61(8)

Ядерна енергетика.
62(9)

Розвиток ядерної енергетики в Україні.
63(10)

Екологічні проблеми ядерної енергетики.
64(11)

Розв’язування задач
65(12)

Тематичне оцінювання
^ УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ

(2 год+ 1 год резерву)

66

Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес. Фізична картина світу.
67

Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології.
68

Контрольна робота за рік
69

Екскурсія
70

Екскурсія


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

03.06.2008 №_496_


Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" (із змінами), від 14.01.2004 № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"; від 14.06.2000 № 964 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти",


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Інструкцію з ведення класного журналу

5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Інструкція), що додається.

2. Увести в дію Інструкцію з 2008/2009 навчального року.

3. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті “Освіта України”, розмістити на сайті Міністерства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.


Міністр І.О.Вакарчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН

від 03.06.2008 № 496


Інструкція

з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів


Загальні положення


1.1. Цією Інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

1.2. Дія Інструкції поширюється на загальноосвітні навчальні заклади усіх типів та форм власності.


2. Порядок ведення класного журналу


Загальні вимоги до ведення класного журналу


Класний журнал (далі - журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо.

Журнал має розділи:

І «Облік відвідування»;

II «Облік навчальних досягнень учнів»;

III «Облік проведення навчальних екскурсій та практики»;

IV «Зведений облік навчальних досягнень учнів»;

V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»;

VI «Загальні відомості про учнів»;

VII «Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні»;

VIII «Зауваження до ведення журналу».

Журнали класів на одній паралелі позначаються цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас, 10-А клас, 10-Б клас тощо.

Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням поділу класів на групи при вивченні окремих предметів та профільності навчання здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи.

Ведення журналу здійснюється класним керівником та вчителями. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів.

Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.

Записи проводяться чорнилами (пастою) одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Класний керівник заповнює розділи: І «Облік відвідування»; V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»; VI «Загальні відомості про учнів»; VII «Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні» та переносить до розділу ІV «Зведений облік навчальних досягнень учнів» наприкінці семестрів та року оцінки з відповідних предметних сторінок.

У розділі І «Облік відвідування» відсутність учня (учениці) записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (н – відсутність учня (учениці), хв - відсутність через хворобу), а знаменник - на кількість пропущених уроків. Наприкінці кожного семестру та навчального року підбивається підсумок загальної кількості пропущених учнем уроків.

Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою н.

У розділі ІІ «Облік навчальних досягнень учнів» класний керівник записує в алфавітному порядку прізвища та імена учнів, назву навчального предмета відповідно до навчального плану, прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який його викладає.

Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.

У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записуються окремо.

Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр»; «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.

У разі не атестації учня робиться відповідний запис: н/а (не атестований(а)).

Учням, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис : зар. (зараховано).

У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, навчального предмету «Захист Вітчизни», при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений (а)).

Учням, які прибули з інших країн та у поточному навчальному році вивчали українську мову, але їх навчальні досягнення не оцінювалися, при виставленні семестрових та річного балів робиться відповідний запис: вивч. (вивчав (ла)).

При оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності (українська мова, іноземні мови, мови національних меншин) оцінки виставляються та враховуються як поточні.

У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.

У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.

У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання записує «заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

У розділі III журналу «Облік проведення навчальних екскурсій та практики» вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, що проводяться у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України на ці види навчальної діяльності.

Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.


^ Контроль за веденням класного журналу


Перевірка керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

У розділі VIII «Зауваження до ведення журналу» керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, - термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності, - відмітку про усунення недоліків.

Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.

^ 3. Оцінювання навчальних досягнень учнів


3.1. Загальні поняття


Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371.

Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу.

Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для забезпечення оптимальної організації виконання обов’язкових письмових робіт керівником навчального закладу (його заступником) складається графік проведення окремо на І та ІІ семестри. Графік передбачає проведення, як правило, не більше однієї письмової контрольної роботи протягом навчального дня.


^ Виставлення оцінок до класного журналу


Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

^ Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)).

Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

^ Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичного об’єднання, вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується графік проведення оцінювання. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено.

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об’єднання і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.

На голову комісії покладається відповідальність за об'єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.

За результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 червня поточного навчального року.

Підвищення семестрової оцінки учнями:

9-х класів - не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;

10-11(12)-х класів - не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою „За особливі успіхи у навчанні” та срібною „За успіхи у навчанні” медалями.

^ Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

^ Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку ^ Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА без зазначення дати.

За бажанням випускників навчальних закладів системи загальної се­редньої освіти як державна підсумкова атестація можуть бути зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання, про що видається відповідний наказ керівника навчального закладу. У такому випадку результати зовнішнього незалежного оцінювання з конкретного предмету виставляються до журналу у колонку з надписом ДПА.

Прізвища учнів, які виявили бажання зараховувати результати зовнішнього незалежного оцінювання як державну підсумкову атестацію, до протоколів проведення державної підсумкової атестації з предмету не вносяться.

Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований(а)).

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений (а)).

Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати.


^ 3.3. Оцінювання навчальних екскурсій та навчальної практики.

Екскурсії, передбачені змістом навчальної програми, обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та можуть оцінюватися вчителем.

Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (від 06.02.08 №1/9 061) навчальна практика оцінюється і обліковується на окремих спеціально відведених сторінках журналу.

Оцінки за навчальну практику та навчальні екскурсії виставляються в журнал окремим рядком та можуть враховуватись при виставленні річних оцінок з відповідних предметів.Схожі:

“Затверджую” “ ” вересня 2009 р. “Затверджую” iconЗатверджую: Затверджую
Акт складено споживачем електричної енергії
“Затверджую” “ ” вересня 2009 р. “Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей та учнівської молоді має забезпечити оптимізацію їх рухової активності,...
“Затверджую” “ ” вересня 2009 р. “Затверджую” iconЗатверджую заступник начальник гу мнс україни в Запорізькій області Е. М. Боярчуков 2012 р. Затверджую
Начальник управління у справах сім’ї, молоді І спорту Запорізької обласної державної адміністрації
“Затверджую” “ ” вересня 2009 р. “Затверджую” iconПогоджую погоджую затверджую затверджую голова ради школи Голова пк головний лікар райсес директор Михайлівської зош І-ІІІ ст. №3
Т. В. Драбець Н. Ф. Телюпа І. В. Джуган В. В. Курмак
“Затверджую” “ ” вересня 2009 р. “Затверджую” iconПогоджую погоджую затверджую затверджую голова ради школи Голова пк головний лікар райсес директор Михайлівської зош І-ІІІ ст. №3
Т. В. Драбець Н. Ф. Телюпа І. В. Джуган В. В. Курмак
“Затверджую” “ ” вересня 2009 р. “Затверджую” iconЗатверджую затверджую президент федерації Президент ску спортивного орієнтування України
Засоби попередження травматизму у процесі тренувань та змагань. Засоби оновлення в тренувальному процесі та на змаганнях
“Затверджую” “ ” вересня 2009 р. “Затверджую” iconРозклад навчальних занять міжшкільних факультативів на 2012-2013 навчальний рік затверджую начальник відділу освіти Ставищенської рда І. Г. Осадчий
Розклад навчальних занять міжшкільних факультативів на 2012-2013 навчальний рік затверджую
“Затверджую” “ ” вересня 2009 р. “Затверджую” icon"Затверджую"

“Затверджую” “ ” вересня 2009 р. “Затверджую” icon"Затверджую"

“Затверджую” “ ” вересня 2009 р. “Затверджую” iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи