Урок 14 Практична робота № Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу icon

Урок 14 Практична робота № Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу
Скачати 94.73 Kb.
НазваУрок 14 Практична робота № Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу
Дата конвертації05.05.2013
Розмір94.73 Kb.
ТипУрок
джерело
1. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 10.doc
2. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 11.doc
3. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 12.doc
4. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 13.doc
5. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 14.doc
6. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 15.doc
7. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 16.doc
8. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 17.doc
9. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 18.doc
10. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 19.doc
11. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 2.doc
12. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 21.doc
13. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 27.doc
14. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 3.doc
15. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 33.doc
16. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 37.doc
17. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 4.doc
18. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 43.doc
19. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 47.doc
20. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 5.doc
21. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 6.doc
22. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 7.doc
23. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 8.doc
24. /ус_ уроки 10 kl/УРОК 9.doc
25. /ус_ уроки 10 kl/УРОК20.doc
26. /ус_ уроки 10 kl/УРОК22.doc
27. /ус_ уроки 10 kl/УРОК23.doc
28. /ус_ уроки 10 kl/УРОК24.doc
29. /ус_ уроки 10 kl/УРОК25.doc
30. /ус_ уроки 10 kl/УРОК26.doc
31. /ус_ уроки 10 kl/УРОК28.doc
32. /ус_ уроки 10 kl/УРОК29.doc
33. /ус_ уроки 10 kl/УРОК30.doc
34. /ус_ уроки 10 kl/УРОК31.doc
35. /ус_ уроки 10 kl/УРОК32.doc
36. /ус_ уроки 10 kl/УРОК34.doc
37. /ус_ уроки 10 kl/УРОК35.doc
38. /ус_ уроки 10 kl/УРОК36.doc
39. /ус_ уроки 10 kl/УРОК38.doc
40. /ус_ уроки 10 kl/УРОК39.doc
41. /ус_ уроки 10 kl/УРОК40.doc
42. /ус_ уроки 10 kl/УРОК41.doc
43. /ус_ уроки 10 kl/УРОК42.doc
44. /ус_ уроки 10 kl/УРОК43.doc
45. /ус_ уроки 10 kl/УРОК44.doc
46. /ус_ уроки 10 kl/УРОК45.doc
47. /ус_ уроки 10 kl/УРОК46.doc
48. /ус_ уроки 10 kl/УРОК48.doc
49. /ус_ уроки 10 kl/УРОК49.doc
50. /ус_ уроки 10 kl/урок 1.doc
Урок49 Узагальнення. Всесвітні економічні
Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Історико-географічні регіони світу. Видатні економгеографи світу
Океанія Мета: визначити специфіку егп та історико-географічні особ­ливості розвитку країн Океанії, охарактеризувати головні ознаки населення І господарства острівних країн;
Характеристика окремих країн Африки
Африка. Природно-ресурсний потенціал та його використання. Особлив
Провідні країни Латинської Америки
Центральна та Південна Америка. Егп та склад території. Політична к
Канада Мета: поглибити та систематизувати знання про країни Північ­ної Америки, охарактеризувати егп, природу та населення Кана­ди, визначити особливості галузевої структури й територіальної організації господарства Канади;
Населення та господарство США
Практична робота №4. Порівняльна характеристика господарства економічних районів сша: Півночі, Півдня та Заходу
Склад території. Особливості економіко-географічного положення. Сторінки освоєння регіону та формування території США І Канади. Роль переселенців у розвитку економіки регіону.
Індія Мета: сформувати в учнів загальні уявлення про культурні і соціально-економічні особливості Індії; розвивати вміння само­стійно працювати з географічними джерелами географічних знань; виховувати самостійність, творчість, аналітичне мислення
Китай. Природні умови та ресурси. Особливості населення, демографічна політика і трудові ресурси
Японія Мета: сформувати в учнів систему знань про основні ознаки егп, природи, населення І господарства Японії; визначити історико-культурні особливості та роль нтр в економіці країни;
Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова
Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії у світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм
Польща. Білорусь. Порівняльна економіко-географічна характеристика
Урок30 Росія. Сучасний стан економіки. Характеристика господарства. Територіальні
Урок28 Практична робота № Порівняльна характеристика промисловості фрн, Франції', Великої Британії', Італії'
Урок29 Держави-сусіди України. Економіко-географічна характеристика Росії. Особливості егп. Природно-ресурсний потенціал. Населення та демографічні проблеми
Урок26 Франція Мета: охарактеризувати егп, природні умови І ресурси Фран­ції, визначити особливості населення І провідні галузі господар­ства;
Урок25 Велика Британія
Урок24 фрн мета: ознайомити учнів з основними етапами складання комп­лексної економіко-географічної характеристики країни; сформу­вати систему знань про основні особливості географічного поло­ження, населення І господарства Німеччини;
Урок23 Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні
Урок за темами: «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства»
Урок20 Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм
Урок 9 Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї І групи. Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення й сучасне поширення релігійних вчень
Урок 8 Міграційні процеси І міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків
Урок 7 Населення світу: кількість
Урок за темою «Політична карта світу»
Урок 5 Міжнародні організації, їх функціональний І просторовий розподіл. Загальнополітичні та спеціальні організації
Австралія Мета: охарактеризувати загальні ознаки егп, населення, природно-ресурсного потенціалу, визначити особливості галузевої структури та територіальної організації господарства Австралії;
Центральна та Південна Америка. Егп та склад території. Політична карта. Різноманітність країн. Особливості населення. Основні ознаки географії госп
Урок 4 Типологія держав Мета: ознайомити із поняттями «тип країни»
Урок за темою «Країни Європи»
Урок 37 Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв’язки
Урок 3 Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою
Урок 27 Італія м ета: сформувати в учнів систему знань про особливості егп, населення, господарства Італії; визначити вплив егп на розвиток господарства, територіальні
Урок 21 Поняття про глобальні проблеми людства, роль світової громадськості у їх розв’язанні Мета: охарактеризувати поняття «глобальні проблеми люд­ства»
Урок 2 Сучасна політична карта світу
Урок 18 Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні
Урок 19 Географія світового транспорту
Урок 16 Поняття «нтр»
Урок 17 Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу
Урок 14 Практична робота № Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу
Урок 15 Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці. Етапи формування світового господарства
Урок 13 Земельні, водні, лісові, кліматичні, рекреаційні ресурси світу. Ресурси Світового океану
Урок 12 Географія світових природних ресурсів. Мінеральні ресурси світу
Урок 11 Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства І природи. Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне І нераціональне
Урок 10 Соціальна І професійна структура. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття

УРОК 14

Практична робота № 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу


Мета: закріпити та систематизувати знання про природні ре­сурси світу; вдосконалити уміння та навички застосовувати набуті знання під час виконання практичних завдань; розвивати вміння розраховувати ресурсозабезпеченість та порівнювати співвідно­шення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах чи країнах світу, уміння будувати та аналізувати діаграми; виховувати аналітичне мислення, заощадливе ставлення до природних ресурсів.

Обладнання: політична карта світу, підручники, атласи, табли­ці, діаграми.

Тип уроку: комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів.

ХІД УРОКУ

  1. Організаційний момент

  2. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

  • Що таке ресурсозабезпеченість?

  • Якими способами розраховують ресурсозабезпеченість країн

або територій?

  1. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

У ХХІ ст. між суспільством і природою сформувалися якісно нові відносини, що зумовлені швидким зростанням населення та розширенням його виробничої діяльності. Виникла загроза посту­пового виснаження й вичерпання природних ресурсів. Розраху­нок ресурсозабезпеченості країни певним природним ресурсом до­зволяє передбачити його виснаження, сприяти збереженню або відновленню, тобто передбачає впровадження заходів раціональ­ного природокористування.

М. Застосування знань, умінь, навичок

Завдання 1. (3 бали) За даними таблиці обчисліть об’єм міне­ральної сировини на одного жителя Землі. Побудуйте стовпчикові діаграми: а) динаміки загального видобутку мінеральної сировини;

б) динаміки видобутку мінеральної сировини на одну особу.

Проаналізуйте отримані результати та зробіть висновки.

роки

чисельність населення, млрд осіб

видобуток мінеральної сировини, млрд т

видобуток мінеральної сировини на одну особу, кг

1930

2

13
1960

3

63
1987

5

130
2012 (прогноз)

7

420

Завдання 2. (3 бали) За даними таблиці обчисліть ресурсоза­безпеченість нафтою окремих країн світу. Визначте рівень ресурсо­забезпеченості наведених країн, якщо середньосвітовий показник ресурсозабезпеченості нафтою складає 44 роки. Порівняйте показ­ники ресурсозабезпеченості та визначте країни з найбільшою та найменшою ресурсозабезпеченістю серед наведених країн.

Країна

Запаси

нафти, млрд т

Видобуток, нафти,

млн т/рік

Ресурсозабезпеченість

нафтою,

років

Рівень

ресурсозабезпеченості

США

4,6

368

12,5

недостатній

ФРН

0,07

7Росія

7,2

320Китай

3,2

147Індія

0,36

37Ніґерія

2,4

95
Завдання 3. (3 бали) За даними таблиці обчисліть забезпече­ність країн земельними ресурсами. Порівняйте отримані показни­ки та визначте країни з найбільшою та найменшою забезпеченістю земельними ресурсами на одного мешканця.

Країна

Кількість населення, млн осіб

Земельні ресурси країни, млн га

Забезпеченість

земельними

ресурсами,

га/особу

США

308

937,3

3,05

Японія

127

37,7
ФРН

83,8

35,7
Росія

140

1 707,5
Польща

38,5

31,3
Китай

1339

958,5
Індія

1166

306,5
Ніґерія

149,2

92,4  1. Узагальнення та систематизація знань

Завдання 4. (3 бали) Зробіть висновки. Поясніть, чому про ре­сурсозабезпеченість країн та регіонів не можна судити лише за роз­мірами запасів. Висловіть власне бачення розв’язання проблем ре­сурсозабезпеченості.

  1. Домашнє завдання

  1. Підручник, повторити § .

  2. Підготувати повідомлення (за бажанням) на тему «Роль геогра­фічної науки в розв’язанні проблем природокористування»Схожі:

Урок 14 Практична робота № Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу iconТема: Порівняльна економіко-географічна характеристика регіонів Азії Мета
Мета: сформувати вміння давати порівняльну економіко-географічну характеристику регіонів світу на основі картографічних матеріалів,...
Урок 14 Практична робота № Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу iconУрок 41 Тема: Практична робота №
...
Урок 14 Практична робота № Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу iconДисципліна „екологія” ф-т систем та засобів масової комунікації; 4 курс; гр. Зм-06-1; зф-06 практична робота з дисципліни „екологія”
Підібрати та проаналізувати наукову інформацію на тему: „Екологічні проблеми розвинутих країн та країн, що розвиваються (на прикладі...
Урок 14 Практична робота № Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу iconУрок 43 Тема: Практична робота №
Тема: Практична робота №13. Форми. Введення даних. Сортування, фільтрація і пошук даних
Урок 14 Практична робота № Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу iconУрок № Тема. Расова структура населення. Етнічно-національна мозаїка країн світу. Географія основних рас. Расова дискримінація та її форми у країнах світу
Мета уроку: завершити формування в учнів уявлень про расовий склад населення світу; вивчити просто­рове поширення основних і мішаних...
Урок 14 Практична робота № Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу iconДокументи
1. /Для студентов/Практична робота ь1.doc
2. /Для...

Урок 14 Практична робота № Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу iconУрок № Дата: Клас: 10 Тема уроку: Таблиці в текстових документах. Практична робота „Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах
Тема уроку: Таблиці в текстових документах. Практична робота „Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах”
Урок 14 Практична робота № Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу iconУрок 46 Тема: Практична робота №
Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами
Урок 14 Практична робота № Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу iconУрок 21-22 Тема: Складання програм з використанням циклічних обчислень. Практична робота № Програмування циклічних обчислень. Навчальна мета: Засвоїти
Тема: Складання програм з використанням циклічних обчислень. Практична робота № Програмування циклічних обчислень
Урок 14 Практична робота № Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу iconДокументи
1. /Практична робота 6/Гетьмани Украхни.doc
2. /Практична...

Урок 14 Практична робота № Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу iconДисципліна „екологія” ф-т прикладної математики; 3 курс; гр. Пм-07-1,2; пз-07-1 індивідуальна робота з дисципліни „екологія”. Завдання: Підібрати та проаналізувати наукову інформацію на тему: „Екологічні проблеми розвинутих країн та країн,
Підібрати та проаналізувати наукову інформацію на тему: „Екологічні проблеми розвинутих країн та країн, що розвиваються (на прикладі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи