Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" icon

Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
НазваПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Сторінка2/4
Дата конвертації19.01.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипПрограма
джерело
1   2   3   4


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з/п

Тема

Кількість годин

1

Система охорони здоров’я в Україні. Історія медсестринської справи. Охорона праці в галузі

6

2

Медсестринські теорії (моделі)

2

3

Медсестринський процес. Етапи медсестринського процесу

11

4

Інфекційна безпека. Інфекційний контроль

5

5

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів

12

6

Безпечне лікарняне середовище

13

7

Особиста гігієна пацієнта

8

8

Харчування та годування хворих пацієнтів

7

9

Спостерігання за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта

19

10

Втрати, смерть та горе

2

11

Найпростіші методи фізіотерапії. Гірудотерапія

7

12

Застосування лікарських засобів

21

13

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних методах дослідження

13

14

Зондові маніпуляції

7

15

Здоров’я. Чинники ризику виникнення захворювань

3

16

Формування здорового способу життя, профілактика захворювань

3

17

Рух і здоров’я

3

18

Раціональне харчування

3

19

Загартовування організму. Психічна саморегуляція

3

20

Сім’я та здоров’я. Активне довголіття

2
Усього

150

ЗМІСТ


Розділ 1. Вступ до предмета “Основи медсестринства”. Медсестринські теорії і процес


Тема 1. Система охорони здоров’я в Україні. Історія медсестринської справи. Охорона праці в галузі


ЛЕКЦІЯ

Визначення поняття “медсестринська справа”. Значення медсестринської справи для охорони здоров’я, її функції. Медсестринська справа як предмет; мета, завдання, її місце серед інших дисциплін у системі медичної освіти. Філософія, теорія, суть медсестринської справи.

Історія розвитку медсестринської справи в Україні (організація шпиталів у Запорізькій Січі, догляд за хворими і пораненими в монастирях). Міжнародне визнання діяльності Ф. Найтінгейл (1820—1910). Товариство Червоного Хреста, його значення в створенні шкіл сестер милосердя.

Положення про медичну освіту, медичні школи, училища, медичні коледжі. Система підготовки медсестер в Україні сьогодні.

Кваліфікаційна характеристика медичної сестри (призначення, вимоги до особистості, професійні вимоги).

Значення самовиховання і самоосвіти в житті та діяльності медсестри. Система підвищення кваліфікації. Атестація кваліфікаційного рівня. Кваліфікаційні категорії.

Роль медичної сестри в лікувальному процесі. Догляд за пацієнтами як лікувальний чинник. Права та обов’язки медичної сестри.

Медсестринська етика та деонтологія. Мистецтво спілкування в медсестринстві. Навчання в медсестринській справі. Медсестринська педагогіка.

Поняття про потреби, теорію і класифікацію потреб людини. Ієрархія потреб по Маслоу, її значення для медсестринської справи. Характеристика життєво-важливих потреб.

Охорона праці в галузі. Професійні шкідливості в роботі медсестри, їх профілактика. Дотримання правил техніки безпеки.


^ НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА


Етичні елементи філософії медсестринської справи; обов’язки, цінності та чесноти медичної сестри.

Основні принципи медсестринської деонтології, викладені в клятві Флоренс Найтінгейл і Етичному кодексі Міжнародної ради медичних сестер.

Структура навчальної сестринської історії хвороби.

Спілкування як ефективний засіб допомогти людям в адаптації до змін в житті у зв’язку із захворюванням.

Фактори, що сприяють і перешкоджають спілкуванню.

Майстерність письма як форма словесного спілкування з пацієнтами, в яких спостерігається порушення гостроти слуху.

Підтримка комунікативного зв’язку з пацієнтами, нездатними до вербального спілкування.

Самоконтроль медичної сестри при невербальному спілкуванні (вираз обличчя, міміка, жести).

Навчання в медсестринській справі. Сфери навчання: пізнавальна, емоційна, психомоторна.

Умови ефективного навчання. Етапи навчального процесу.

Основні життєво-важливі потреби пацієнта (визначення й основні характеристики). Роль медичної сестри в задоволенні фізіологічних потреб пацієнта.

Можливі проблеми пацієнта, наприклад: дефіцит знань, зниження слуху, зору, порушення сну, рухової активності, відсутність апетиту тощо.

Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.


Практичні навички:

 • спілкування з пацієнтом з метою допомогти адаптуватися до змін у житті у зв’язку із захворюванням;

 • вміння проводити бесіду з пацієнтом для виявлення проблем;

 • ведення карти спостереження за пацієнтом;

 • оцінювання здатності до навчання;

 • мотивація навчання;

 • організація навчання;

 • визначення змісту навчання;

 • оцінювання вихідного рівня знань, умінь пацієнта;

 • складання індивідуального плану навчання, реалізація його;

 • оцінювання якості й ефективності навчання;

 • виявлення проблем пацієнта;

 • допомога задовольняти фізіологічні потреби пацієнта.


Тема 2. Медсестринські теорії (моделі)


ЛЕКЦІЯ


Визначення поняття “модель (теорія) медсестринської справи”. Медична та медсестринська модель догляду. Ф. Найтінгейл — основоположниця медсестринської справи. Модель поведінкової системи Д. Джонсон, адаптаційна модель К. Рой, модель дефіциту самодогляду Д. Орем, вдосконалена модель здоров’я М. Аллен. Модель В. Хендерсон як основа медсестринського процесу для країн, що здійснюють реформу медестринської освіти та практики.


Тема 3. Медсестринський процес. Етапи медсестринського процесу


ЛЕКЦІЯ


Етапи медсестринського процесу, їх взаємозв’язок і зміст кожного етапу. Необхідність впровадження медсестринського процесу в медсестринську освіту і практику.

Перший етап медсестринського процесу: медсестринське обстеження пацієнта.

Методи обстеження пацієнта: суб’єктивний, об’єктивний.

Суб’єктивне обстеження: розпитування пацієнта, бесіда з родичами пацієнта.

Об’єктивне обстеження пацієнта: фізичне обстеження, знайомство з медичною картою, бесіда з лікарем, вивчення спеціальної літератури з догляду.

Реєстрація відомостей про пацієнта в навчальній медсестринській історії хвороби.

Другий етап медсестринського процесу: медсестринська діагностика.

Формулювання проблем пацієнта. Різниця між проблемою пацієнта і медичним (лікарським) діагнозом.

Класифікація проблем пацієнта. Визначення пріоритетних проблем.

Формулювання медсестринського діагнозу, документування.

Третій етап медсестринського процесу: планування медсестринського догляду.

Складання індивідуального плану догляду за пацієнтом, його значення. Використання стандартних планів клінічного догляду за пацієнтом при написанні індивідуального плану.

Погодження плану догляду з пацієнтом та членами його сім’ї.

Документування плану догляду в навчальній медсестринській історії хвороби.

Четвертий етап медсестринського процесу: реалізація (виконання) плану медсестринських втручань.

Типи медсестринських втручань: залежні, незалежні, взаємозалежні.

Визначення об’єму медсестринських втручань, документування.

П’ятий етап медсестринського процесу: оцінювання результатів і корекція догляду.

Аналіз причин отриманих результатів і формулювання висновків.

Документація оцінювання в навчальній медсестринській історії хвороби.


^ НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА


Значення медсестринського обстеження для виявлення проблем пацієнта і їх розв’язання.

Джерела інформації.

Суб’єктивні методи обстеження пацієнта.

Фактори, що сприяють і заважають спілкуванню.

Об’єктивні методи обстеження пацієнта.

Медсестринська діагностика, визначення цілей догляду.

Складання плану догляду та/або плану навчання, узгодження плану з пацієнтом та членами його сім’ї.

Реалізація плану догляду.

Оцінювання результатів догляду та його корекція у разі необхідності.

Ведення навчальної медсестринської історії хвороби.

Можливі проблеми пацієнта, наприклад: дефіцит знань, ситуаційно низька самооцінка, порушене вербальне спілкування, незгода до співпраці.

Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.


Практичні навички:

 • проведення опитування пацієнта та його родичів;

 • аналіз отриманих даних;

 • оцінювання даних фізичного обстеження пацієнта: зовнішній вигляд, положення в ліжку, забарвлення і вологість шкіри і слизових оболонок, притомність/непритомність;

 • визначення набряків;

 • уміння навчити пацієнта і членів його сім’ї навичкам само- і взаємодогляду;

 • реєстрації даних стану здоров’я пацієнта в навчальній медсестринській історії хвороби;

 • виявлення, формулювання проблем пацієнта, визначення їх першочерговості;

 • визначення цілей медсестринських втручань;

 • визначення об’єму медсестринських втручань;

 • складення індивідуальних планів медсестринського догляду та навчання пацієнтів;

 • використання стандартних планів догляду під час складання індивідуального плану медсестринських втручань;

 • погодження плану догляду з пацієнтом і членами його сім’ї;

 • визначення термінів досягнення цілей, оцінювання результату;

 • внесення корективів у цілі і (або) план догляду в разі потреби;

 • розписування етапів медсестринського процесу в навчальній медсестринській історії хвороби.


Розділ 2. Основи практичної діяльності медичної сестри. Маніпуляційна техніка


Тема 4. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів


ЛЕКЦІї


Санітарно-протиепідемічний режим: мета, завдання, засоби забезпечення.

Внутрішньолікарняної інфекції: проблеми, способи передачі. Групи ризику. Фактори, що впливають на можливість інфікування.

Інфекційний контроль у лікувально-профілактичних закладах. Оброблення рук до і після виконання маніпуляції. Оброблення рук і слизових оболонок в разі контакту з біологічними рідинами.

Значення дезінфекції та стерилізації виробів медичного призначення в профілактиці внутрішньолікарняної інфекції.

Види, методи та режими дезінфекції в лікувально-профілактичних закладах.

Приготування і використання дезінфекційних розчинів: 10 %, 1 %, 0,5 % хлорного вапна, 0,5 % 1 %, 3 %, 5 % розчинів хлораміну. Правила зберігання хлоровмісних розчинів. Правила техніки безпеки при роботі з хлоровмісними розчинами. Характеристика сучасних засобів дезінфекції (АХД-2000, бонадерм, дезактин, кутасепт, сайдекс, стериліум, сульфохлорантин, хлорантоїн тощо).

Дезінфекція предметів догляду за пацієнтом.

Передстерилізаційне очищення шприців, голок, гумових виробів. Мийні розчини, приготування, критерії використання. Контроль якості передстерилізаційного очищення: реактиви, постановка, критерії оцінювання.

Стерилізація. Стерилізація в сухожаровій шафі: режим стерилізації, контроль за режимом, види упаковки медичних інструментів. Автоклавування: режим стерилізації, контроль за режимом, види упаковки медичних інструментів.

Дезінфекція і утилізація одноразових медичних виробів.

Централізоване стерилізаційне відділення: обладнання, функції.

Профілактика передачі вірусів парентеральних гепатитів і ВІЛ-інфекції в лікувально-профілактичних закладах: шляхи інфікування, загальні застережні заходи.

Можливі проблеми пацієнта (наприклад, страх перед ризиком ВІЛ-інфікування).

Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.


^ НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА


Визначення і масштаб проблеми внутрішньолікарняної інфекції. Способи передачі.

Фактори, що впливають на передачу інфекції

Групи ризику розвитку внутрішньолікарняної інфекції.

Види збудників, що зумовлюють внутрішньолікарняну інфекцію.

Резервуари збудників внутрішньолікарняних інфекцій.

Заходи профілактики і контролю внутрішньолікарняних інфекцій.

Види, способи і режими дезінфекції в лікувально-профілактичних закладах.

Цілі, задачі і принципи роботи центрального стерилізаційного відділення. Способи контролю стерилізації.

Профілактика передачі парентеральних гепатитів та ВІЛ-інфекції в лікувально-профілактичних закладах.

Правила техніки безпеки під час приготування дезінфекційних розчинів.

Правила надання першої допомоги при потраплянні хлоровмісних розчинів на шкіру і слизові оболонки.

Чинні накази, інструкції і методичні вказівки МОЗ України, Головних управлінь охорони здоров’я облдержадміністрацій.

Можливі проблеми пацієнта (наприклад, страх перед ВІЛ-інфікуванням).

Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.


Практичні навички:

 • проведення вологого прибирання в лікувально-профілактичних закладах із застосуванням дезінфекційних розчинів;

 • проведення провітрювання і кварцування приміщень лікувально-профілактичних закладів;

 • проведення контролю санітарного стану палат, тумбочок, холодильників;

 • дезінфекція та утилізація використаного одноразового медичного інструментарію;

 • дотримання техніки безпеки при роботі з біологічними рідинами;

 • оброблення рук до і після виконання будь-якої маніпуляції.

 • оброблення рук і слизових оболонок при контакті з біологічними рідинами;

 • використання захисного пристосування (маска, халат, окуляри, шапочку, фартух);

 • вміння готувати мийні і дезінфекційні розчини різної концентрації.

 • дезінфікувати предмети догляду;

 • проведення передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення;

 • контроль якості передстерилізаційного очищення;

 • підготовка перев’язувального матеріалу, укладання в стерилізаційні коробки;

 • стерилізація медичних інструментів методом кип’ятіння (в домашніх умовах);

 • стерилізація медичних інструментів у повітряному стерилізаторі;

 • контроль якості стерилізації;

 • миття рук (соціальний рівень);

 • вміння надягати стерильний халат, шапочку, маску та гумові рукавички;

 • вміння знімати використані рукавички, халат, маску;

 • вміння готувати до роботи маніпуляційний кабінет.


Тема 5. Прийом пацієнтів


^ НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА


Обладнання і функції приймального відділення. Зміст діяльності медсестринського персоналу в приймальному відділенні стаціонару.

Шляхи госпіталізації пацієнтів у стаціонар. Огляд волосяних частин тіла пацієнта для виявлення педикульозу.

Документація, необхідна для прийому пацієнта в стаціонар.

Дезінфекційні засоби при педикульозі.

Види санітарного оброблення пацієнтів: повне і часткове.

Медична документація приймального відділення стаціонару, реєстрація пацієнта в “Журналі обліку прийому хворих і відмов у госпіталізації”.

Оформлення титульного листа “Медичної карти стаціонарного хворого”, “Екстреного повідомлення про інфекційне захворювання...”.

Транспортування пацієнта в лікувальне відділення (на лікарняному візку, кріслі-візку, на руках, пішки).

Можливі проблеми пацієнта (наприклад, свербіння шкіри у зв’язку з педикульозом).

Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.


Практичні навички:

 • заповнювання паспортної частини медичної карти стаціонарного хворого, журналу прийому пацієнтів;

 • транспортування пацієнта до лікувального відділення;

 • здійснення повного або часткового санітарного оброблення пацієнта;

 • проводення огляду, вжиття відповідних заходів у разі виявлення педикульозу.


Тема 6. Типи лікувально-профілактичних закладів. Безпечне лікарняне середовище


ЛЕКЦІЯ


Лікувально-охоронний режим та його значення для пацієнта.

Види режимів рухової активності пацієнта.

Біомеханіка тіла. Правильне положення тіла.

Організація робочого місця медичної сестри для забезпечення правильної біомеханіки тіла та запобігання травмам хребта (у положенні сидячи, стоячи, при підніманні важких речей).

Запобігання травмам у пацієнта. Специфіка ризику виникнення травм у пацієнтів різного віку. Медсестринські втручання для зниження ризику падіння, отруєння й ураження електричним струмом. Виявлення пацієнтів з високим ризиком нещасних випадків (вік старше за 65 років, порушення свідомості, зору, слуху, ходи і рухливості, побічні ефекти лікарської терапії).

Можливі проблеми пацієнта (наприклад, високий ризик падіння, пов’язаний з порушенням рухової функції).

Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.


^ НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА

Лікувально-охоронний режим, елементи і значення для пацієнта.

Види режимів рухової активності.

Правильна біомеханіка при різних положеннях тіла.

Правила переміщення і зміни положення тіла пацієнта у ліжку (на спині, на животі, в положенні Фаулера і Сімса).

Фактори ризику нещасних випадків у пацієнтів різного віку.

Методи зниження ризику падіння та інших травм у пацієнта.

Можливі проблеми пацієнта (наприклад, пов’язані з порушенням рухової активності).

Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.


Практичні навички:

 • переконання пацієнта в необхідності дотримання призначеного режиму фізичної активності;

 • збирання необхідної інформації про пацієнта, обговорення з пацієнтом і колегою плану спільних дій перед транспортуванням пацієнта;

 • застосування правил біомеханіки під час організації робочого місця і в процесі діяльності медичної сестри для запобігання травмам хребта;

 • уміння здійснювати безпечне переміщення пацієнта на візок, крісло-візок, ноші, ліжко;

 • допомога пацієнту при зміні положення тіла в ліжку.


Тема 7. Особиста гігієна пацієнта


^ НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА


Положення пацієнта в ліжку.

Функціональне ліжко і різні пристосування для створення пацієнтові зручного положення.

Вимоги до постільної білизни. Зміна постільної та натільної білизни тяжкохворим. Правила збирання і транспортування брудної білизни.

Догляд за шкірою, природними складками.

Пролежні. Методики визначення ступеня ризику утворення пролежнів у пацієнта (використання шкал оцінювання ризику розвитку пролежнів за Braden та Norton). Фактори ризику розвитку пролежнів. Локалізація, стадії утворення пролежнів. Медсестринські втручання при ризику розвитку пролежнів. Тактика медичної сестри при розвитку пролежнів.

Догляд за волоссям: миття голови, розчісування.

Миття ніг. Підстригання нігтів на руках і ногах.

Догляд за ротовою порожниною.

Догляд за очима.

Догляд за носом.

Догляд за вухами.

Використання підкладних суден і сечоприймачів. Догляд за зовнішніми статевими органами, промежиною.

Навчання пацієнтів і членів його сім’ї елементам догляду за природними шкірними складками і слизовими оболонками.

Можливі проблеми пацієнта (наприклад, порушення цілісності шкіри (пролежні), ризик появи попрілостей у лежачого пацієнта).

Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.


Практичні навички:

 • визначення ступеня ризику розвитку пролежнів;

 • вжиття заходів з профілактики пролежнів;

 • оброблення шкіри за наявності пролежнів;

 • забезпечення правильного положення пацієнта за допомогою функціонального ліжка та інших пристосувань.

 • приготування ліжка пацієнту;

 • зміна постільної та натільної білизни;

 • здійснення заходів з догляду за шкірою (вмивання, обтирання лежачих пацієнтів);

 • здійснення заходів з догляду за волоссям (миття, розчісування, гоління, стрижка);

 • здійснення заходів з догляду за статевими органами, промежиною (профілактика попрілостей);

 • здійснення заходів з догляду за очима (промивання, закапування крапель, закладання мазі, ванночки);

 • здійснення заходів з догляду за вухами, оброблення зовнішнього слухового ходу;

 • здійснення заходів з догляду за носовими ходами;

 • здійснення заходів з догляду за порожниною рота (огляд, протирання, зрошення, полоскання, аплікації);

 • подання сечоприймача тяжкохворим;

 • подання металевого і гумового суден тяжкохворим.

1   2   3   4Схожі:

Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
М. Кривов’яз — викладач латинської мови другої категорії Черкаського медичного коледжу
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
М. Б. Шегедин — доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
М. Б. Шегедин — доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
В. В. Кравцов — викладач вищої категорії, викладач акушерства та гінекології Черкаського базового медичного коледжу
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Я. Губенко — викладач-методист, директор Черкаського базового медичного коледжу, канд мед наук, заслужений лікар України
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
А. Козинець — викладач вищої категорії Черкаського базового медичного коледжу, голова циклової комісії хірургії, завідувач медсестринського...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
М. Б. Шегедин — доктор мед наук, професор, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
М. Б. Шегедин — доктор мед наук, професор, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
М. Б. Шегедин — доктор мед наук, професор, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
М. Б. Шегедин — доктор мед наук, професор, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи