Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" icon

Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
НазваПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Сторінка2/3
Дата конвертації19.01.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипПрограма
джерело
1   2   3

Тема 1. Вчення про медсестринсво у внутрішній медицині. Методи обстеження пацієнта в клініці внутрішніх хвороб


ЛЕКЦІЯ


Історія розвитку вчення про внутрішні хвороби, їх місце серед інших клінічних дисциплін у системі підготовки медсестри. Основні історичні етапи розвитку внутрішньої медицини в Україні. Внесок академіків М.П. Кончаловського, Г.Ф. Образцова, М.Д. Стражеско, М.М. Губергріца, Ф.Г. Яновського, В.М. Іванова, В.Х. Василенка, Л.Т. Малої, професора Г.Й. Яновського та інших у розвиток вітчизняної внутрішньої медицини.

Принципи організації та методи надання лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам в Україні. Основи законодавства України з питань охорони здоров’я населення і довкілля. Пропаганда санітарних знань, гігієнічне та фізичне виховання населення, формування здорового способу життя, боротьба зі шкідливими звичками. Роль медсестри в реалізації цих завдань.

Заходи і засоби особистої професійної безпеки медичної сестри під час надання медичної допомоги пацієнтам, при роботі з кров’ю та іншим біоматеріалом, апаратурою тощо.

Поняття про хворобу, етіологію, патогенез, періоди, стадії, діагностику, клінічний та медсестринський діагнози, прогноз, перебіг, види лікування, профілактику.


Тема 2. Методи обстеження пацієнта медичною сестрою у клініці внутрішніх хвороб


ЛЕКЦІЇ


Суб’єктивний та об’єктивні методи обстеження пацієнтів. Медсестринський процес в клініці внутрішніх хвороб. Опитування пацієнта медичною сестрою (паспортні дані, скарги, анамнез хвороби, анамнез життя). Обстеження пацієнта в межах компетенції медичної сестри.

Додаткові методи обстеження: лабораторні та інструментальні (функціональні, комп’ютерна томографія, рентгенологічні тощо).

Підготовка пацієнта, правила взяття біологічного матеріалу для досліджень, транспортування його в лабораторію. Участь медсестри в підготовці пацієнтів та проведенні інструментальних обстежень. Значення додаткових методів дослідження для з’ясування клінічного діагнозу та динаміки перебігу хвороби.

Заходи і засоби особистої професійної безпеки медичної сестри під час надання медичної допомоги пацієнтам, при роботі з кров’ю та іншим біологічним матеріалом, інструментальних методах обстеження.

Токсономія медсестринських діагнозів.


^ НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА


Перший етап медсестринського процесу: опитування пацієнта (паспортні дані, скарги, анамнез хвороби, анамнез життя), правила та послідовність проведення їх медичною сестрою. Виявлення проблем пацієнта (дійсних та супутніх, пріоритетних, потенційних).

Огляд пацієнта: оцінка його загального стану, свідомості, положення в ліжку, загальний огляд пацієнта та окремих систем і органів.

Суть та значення фізичних методів обстеження (антропометрія, визначення частоти дихальних рухів, підрахунок і характеристика пульсу, вимірювання артеріального тиску) для встановлення медсестринських діагнозів. Медсестринська діагностика на основі отриманих даних.

Оволодіння особливостями підготовки пацієнтів до різних лабораторних досліджень, правилами й технікою взяття біоматеріалу для досліджень. Оформлення направлень і доставка досліджуваного матеріалу до лабораторії.

Підготовка пацієнта до різних досліджень сечі: загального аналізу, за методами Зимницького, Нечипоренка.

Взяття харкотиння для загального та бактеріологічного досліджень.

Підготовка пацієнта для загального аналізу крові та взяття крові для біохімічного, серологічного та бактеріологічного досліджень.

Підготовка пацієнта і взяття калу для копрологічного дослідження, на виявлення гельмінтів та приховану кров.

Взяття шлункового вмісту фракційним методом для дослідження. Внутрішньошлункова рН-метрія.

Взяття дуоденального вмісту фракційним методом.

Відвідування структурних підрозділів лікувально-профілактичних закладів, які здійснюють інструментальну діагностику.

Оволодіння методиками підготовки пацієнтів до основних інструментальних методів обстеження (рентгенологічних, комп’ютерної томографії тощо) і функціональної діагностики (електрокардіографії, спірографії, пневмотахометрії), значення цих методів у діагностиці захворювань внутрішніх органів.

Виконання заходів і засобів особистої професійної безпеки медичної сестри під час надання медичної допомоги пацієнтам, під час роботи з кров’ю та іншим біологічним матеріалом, інструментальних методів обстеження. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.


Практичні навички:

 • медсестринська діагностика;

 • здійснення спостереження і догляду за пацієнтами з різними захворюваннями органів дихання;

 • надання невідкладної долікарської допомоги при гострих станах (кровохарканні, легеневій кровотечі, задишці, бронхоспазмі, ядусі тощо);

 • асистування лікареві під час проведення плевральної пункції;

 • виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур (застосування гірчичників, проведення інгаляцій, опромінення кварцовою лампою, виконання йодної сітки);

 • взяття харкотиння для дослідження (загального, бактеріологічного та визначення чутливості флори до антибіотиків);

 • виконання проби Манту;

 • підрахунок частоти дихальних рухів (ЧДР);

 • вимірювання температури тіла, записування результатів у температурний листок;

 • ведення листків лікарських призначень;

 • розведення та введення антибіотиків;

 • виконання всіх видів ін’єкцій (внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних);

 • ведення медсестринської документації;

 • навчання само- та взаємодогляду пацієнта та його оточення;

 • дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного режиму, професійної безпеки в лікувально-профілактичному закладі. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.


Тема 3. Хвороби органів дихання. Професійні захворювання та отруєння


ЛЕКЦІЇ


Основні прояви захворювань органів дихання.

Поняття про хронічні неспецифічні захворювання легень (ХНЗЛ): бронхіт, бронхоектатична хвороба. Причини, класифікація. Медсестринський процес при обструктивних захворюваннях легень. Ускладнення. Профілактика.

Бронхіальна астма. Етіологія, роль алергенів у виникненні захворювання. Медсестринський процес при бронхіальній астмі. Клінічна картина нападу бронхіальної астми, невідкладна допомога та профілактика в міжприступний період, критерії ефективності медсестринських втручань.

Пневмонія. Сучасна класифікація: позалікарняна, набута пневмонія, внутрішньолікарняна (шпитальна, нозокоміальна), аспіраційна та пневмонії з тяжкими дефектами імунітету. Етіологія, морфорлогічні зміни. Медсестринський процес при пневмонії. Можливі ускладнення. Профілактика.

Плеврит сухий та ексудативний. Визначення, класифікація. Медсестринський процес при плевриті. Значення плевральної пункції в діагностиці та лікуванні. Профілактика.

Абсцес легенів. Визначення. Медсестринський процес при абсцесі легенів. Профілактика.

Емфізема легенів. Визначення. Медсестринський процес при емфіземі легенів. Профілактика.

Пневмосклероз. Визначення. Медсестринський процес при пневмосклерозі. Профілактика.

Професійні інтоксикації свинцем, хлорорганічними, фосфорорганічними, ртуть-органічними, миш’яковмісними сполуками. Медсестринський процес. Профілактика.

Променева хвороба. Медсестринський процес. Профілактика.

Онкопатологія органів дихання. Медсестринський процес при раку легень. Профілактика онкологічних уражень органів дихання.

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці та особистої професійної безпеки медичної сестри під час надання медичної допомоги пацієнтам, при роботі з кров’ю та іншим біологічним матеріалом. Виконання чинних наказів МОЗ України «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Пульмонологія”».

Туберкульоз легень. Етіологія, класифікація туберкульозу. Медсестринський процес при туберкульозі легень: медсестринська діагностика, встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань. Реалізація плану медсестринських втручань при обстеженні, спостереженні та догляді за пацієнтом. Виконання лікарських призначень. Оцінювання результатів виконання плану медсестринських втручань та їх корекція. Специфічна і неспецифічна профілактика туберкульозу. Наказ МОЗ України з боротьби та запобігання туберкульозу.

Суть пневмоконіозу. Класифікація залежно від виду пилу та його структури. Медсестринський процес при пневмоконіозі: медсестринське обстеження, виявлення дійсних проблем пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань. Реалізація плану медсестринських втручань. Оцінювання результатів виконання плану медсестринських втручань та їх корекція. Профілактика професійних хвороб та отруєнь.

Вібраційна хвороба. Визначення. Медсестринський процес при вібраційній хворобі. Профілактика.


^ НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА


Виконання медсестринського процесу при хронічних обструктивних захворюваннях легень: бронхіті, бронхіальній астмі, бронхоектатичній хворобі. Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта, визначення його наявних проблем і встановлення медсестринських діагнозів. Планування медсестринських втручань та їх реалізація. Надання допомоги пацієнтам при задишці, кашлі та ядусі. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття харкотиння для лабораторних досліджень; підготовка пацієнта до проведення інструментальних обстежень (рентгенологічного, бронхоскопії, спірометрії). Навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду: застосування індивідуальних інгаляторів, виконання дихальної гімнастики. Профілактика нападів ядухи. Виконання заходів і засобів особистої професійної безпеки медичної сестри під час надання медичної допомоги пацієнтам, при роботі з кров’ю та іншим біологічним матеріалом, інструментальних методах обстеженнях. Виконання чинних наказів МОЗ України «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Пульмонологія”».

Медсестринський процес при пневмоніях, плевритах. Оцінювання стану пацієнта на основі медсестринського обстеження. Додаткові методи обстеження пацієнтів з легеневою патологією (взяття харкотиння на загальний клінічний аналіз, цитологічне та бактеріологічне дослідження, на антибіотикограму), участь медсестри у проведенні плевральної пункції. Діагностична і лікувальна мета плевральної пункції.

Складання плану вирішення дійсних проблем пацієнта, здійснення медсестрою мотивованого догляду та опіки.

Невідкладна долікарська допомога при критичному зниженні температури тіла.

Специфіка роботи медсестри в пульмонологічному відділенні (стаціонарі). Дотримання особистої професійної безпеки медсестри під час надання медичної допомоги пацієнтам, при роботі з кров’ю та іншим біоматеріалом, інструментальних методах обстеження.

Дійсні проблеми пацієнтів при різних формах туберкульозу легень та раку легень, медсестринське оцінювання стану. Методи лабораторної та інструментальної діагностики, туберкулінодіагностика, участь медичної сестри у їх проведенні, значення ранньої діагностики туберкульозу.

Невідкладна долікарська допомога при кровохарканні та легеневій кровотечі. Специфічна і неспецифічна профілактика туберкульозу. Навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду: принципи співжиття при інфекційному захворюванні. Проведення профілактичних заходів для запобігання пневмоконіозу.

Специфіка роботи медичної сестри у фтизіатричному відділенні (стаціонарі) та відділенні профпатології. Дотримання правил особистої гігієни, охорони праці та безпеки медсестри у фтізіопульмонологічному відділенні. Заходи безпеки при роботі з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.


Практичні навички:

 • медсестринська діагностика;

 • здійснення спостереження і догляду за пацієнтами з різними захворюваннями органів дихання;

 • надання невідкладної долікарської допомогу при гострих станах (кровохарканні, легеневій кровотечі, задишці, бронхоспазмі, ядусі тощо);

 • асистування лікареві під час проведення плевральної пункції;

 • виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур (застосування гірчичників, проведення інгаляцій);

 • взяття харкотиння для дослідження (загального, бактеріологічного та визначення чутливості флори до антибіотиків);

 • виконання проби Манту;

 • підрахунок частоти дихальних рухів (ЧДР);

 • вимірювання температури тіла, записування результатів у температурний листок;

 • ведення листків лікарських призначень;

 • розведення та введення антибіотиків;

 • виконання всіх видів ін’єкцій (внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних);

 • дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки;

 • ведення медсестринської документації;

 • навчання само- та взаємодогляду пацієнта та його оточення;

 • дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки. Заходи безпеки при роботі з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.


Тема 4. Хвороби серцево-судинної системи


ЛЕКЦІЇ


Основні ознаки захворювань серцево-судинної системи.

Артеріальна гіпертензія. Етіологія. Медсестринський процес при гіпертонічній хворобі. Участь медичної сестри у діагностиці. Принципи лікування. Дієтотерапія. Гіпертонічний криз, клінічні прояви, невідкладна допомога. Ускладнення артеріальної гіпертензії: інфаркт міокарда, інсульт, нефросклероз, аневризма аорти.

Атеросклероз. Визначення, чинники ризику, форми атеросклерозу. Участь медсестри у лікуванні, дієтотерапії, профілактиці.

Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Етіологія. Медсестринський процес при стенокардії. Діагностичні критерії, основні принципи лікування. Надання невідкладної допомоги в разі нападу. Догляд за пацієнтами, первинна та вторинна профілактика.

Медсестринський процес при гострому інфаркті міокарда. Перша допомога. Ведення пацієнта з неускладненим інфарктом міокарда. Ускладнення: кардіогенний шок, аритмії, тромбоемболії, перфорація перегородки, аневризма шлуночка, синдром Дреслера. Атипові форми інфаркту міокарда. Роль медичної сестри у здійсненні лікування та виходжуванні пацієнтів. Виконання чинних наказів МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Кардіологія”».

Вади серця. Класифікація. Набуті вади серця. Етіологія. Класифікація набутих вад серця: поняття про стеноз та недостатність, компенсацію та декомпенсацію. Медсестринський процес при набутих вадах серця залежно від їх клінічних форм. Профілактика набутих вад серця.

Міокардит, ендокардит, перикардит (різної етіології). Визначення суті, причини. Медсестринський процес при міокардиті, ендокардиті, перикардиті. Виконання чинних наказів МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Кардіологія”».

Гостра серцева недостатність: серцева астма, набряк легень. Причини. Клінічні прояви. Невідкладна допомога.

Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс, шок). Причини. Класифікація. Клінічні прояви, діагностика, невідкладна допомога. Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки. Заходи безпеки при роботі з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.

Хронічна недостатність кровообігу. Причини. Медсестринський процес.

Порушення серцевого ритму. Поняття про синусову тахікардію, брадикардію, аритмію, екстрасистолію, миготливу аритмію. Роль медсестри в догляді та опіці за пацієнтами з аритміями.


^ НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА


Виявлення дійсних проблем пацієнта при артеріальній гіпертензії та атеросклерозі. Критерії оцінювання стану пацієнта після медсестринського обстеження пацієнта. Функції медсестри у вирішенні дійсних проблем пацієнта, у діагностичному та лікувальному процесах, мотивованому догляді та опіці. Невідкладна долікарська допомога при ускладнених та неускладнених гіпертонічних кризах. Профілактика артеріальної гіпертензії та атеросклерозу. Дотримання особистої гігієни та безпеки медичної сестри.

Виконання чинних наказів МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Кардіологія”».

Виконання заходів і засобів особистої професійної безпеки та охорони праці в галузі під час надання медичної допомоги пацієнтам, при роботі з кров’ю та іншим біологічним матеріалом, інструментальних методах обстеження.

Виявлення дійсних проблем пацієнта при стенокардії. Оцінювання стану пацієнта після медсестринського обстеження. Больовий напад, невідкладна долікарська допомога. Медсестринський процес.

Виявлення дійсних проблем пацієнта при стенокардії та інфаркті міокарда. Критерії оцінювання стану пацієнта. Методи діагностики (лабораторні та інструментальні), участь медичної сестри в їх проведенні. Особливості роботи медичної сестри в блоках інтенсивної терапії. Невідкладна долікарська допомога при больовому нападі та при гострих ускладненнях інфаркту міокарда (кардіогенний шок, набряк легень, серцева астма та ін.). Правила використання наркотичних засобів. Навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду. Профілактика. Дотримання особистої гігієни та професійної безпеки медичної сестри.

Виконання чинних наказів МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Кардіологія”».

Медсестринський процес при набутих вадах серця. Виявлення дійсних проблем пацієнта при порушенні геодинаміки з мітральними та аортальними вадами серця. Критерії оцінювання стану пацієнта у фазі компенсації та декомпенсації. Складання медичною сестрою плану вирішення дійсних проблем пацієнта та медсестринських втручань, їх реалізація. Здійснення догляду та опіки над пацієнтами з набутими вадами серця. Навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду.

Виконання заходів і засобів особистої професійної безпеки, протиепідемічного режиму та охорони праці медичної сестри під час надання медичної допомоги пацієнтам, при роботі з кров’ю та іншим біологічним матеріалом, інструментальних методах обстеження.

Критерії оцінювання стану пацієнта при гострій і хронічній серцево-судинній недостатності. Невідкладна долікарська допомога при непритомності, судинному та кардіогенному шоку, колапсі, серцевій астмі, набряку легень.

Виявлення медичною сестрою дійсних проблем пацієнта при хронічній серцевій недостатності з різними клінічними стадіями (І, ІІА, ІІВ, ІІІ). Участь медсестри у діагностиці. Складання плану медсестринських втручань та його реалізація.

Специфіка роботи медичної сестри в кардіологічному відділенні (стаціонарі), відділенні (палаті) інтенсивної терапії. Дотримання правил техніки безпеки, професійної безпеки та охорони праці в галузі. Заходи безпеки при роботі з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.

Виконання чинних наказів МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Кардіологія”».


Практичні навички:

 • медсестринська діагностика;

 • взяття крові на біохімічне дослідження;

 • вимірювання артеріального тиску, оцінювання результатів, записування їх у температурному листку;

 • визначення пульсу та його характеристика, записування результатів у температурному листку;

 • ведення листків і виконання лікарських призначень;

 • розведення та введення антибіотиків;

 • ведення медсестринської документації, листка медсестринського процесу;

 • проведення оксигенотерапії;

 • здійснення невідкладної допомоги при гострій судинній недостатності (непритомність, шоку, колапсі) та гострій серцевій недостатності (серцевій астмі, набряку легень);

 • здійснення невідкладної допомоги при гіпертонічному кризі, стенокардії, гострому інфаркті міокарда, кардіогенному шоку;

 • здійснення спостереження і догляду за пацієнтами з проявами хронічної недостатності кровообігу;

 • виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур (постановка гірчичників, застосування грілки та міхура з льодом);

 • виконання всіх видів ін’єкцій;

 • дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.


Тема 5. Підсумкова практика студентів


Робота медичної сестри в поліклінічному відділенні та стаціонарі терапевтичного профілю лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ)


Реєстратура. Медична документація. Участь у прийманні пацієнтів і робота на дільниці разом з лікарем та медичною сестрою, виконання обов’язків дільничної медичної сестри терапевтичного відділення. Дотримання особистої гігієни та професійної безпеки медичної сестри.

^ Робота та обов’язки медичної сестри діагностичного відділення. Підготовка пацієнтів і взяття біологічного матеріалу, доставлення його в лабораторію. Підготовка пацієнтів та участь медичної сестри в рентгенологічних, ендоскопічних обстеженнях, комп’ютерній томографії, УЗД, проведенні пункцій (плевральної, абдомінальної, стернальної тощо). Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, особистої гігієни медсестри.

^ Робота в кабінеті функціональної діагностики. Підготовка пацієнта та участь у проведенні запису ЕКГ, визначенні функції зовнішнього дихання (спірометрії, спірографії, пневмотахометрії). Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, особистої гігієни медичної сестри.

^ Робота в маніпуляційній. Правила зберігання та обліку ліків. Виконання призначень лікаря в терапевтичному відділенні поліклініки, амбулаторії, денних стаціонарах: роздавання ліків, правила приймання та побічна дія. Здійснення всіх видів ін’єкцій. Спостереження за станом пацієнтів. Проведення заходів щодо запобігання ускладнень. Здійснення передстерилізаційного оброблення та дезінфекції інструментарію після використання. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, особистої гігієни медичної сестри. Дотримання і виконання вимог, чинних наказів МОЗ України при роботі в маніпуляційному та процедурному кабінетах.

^ Робота у фізіотерапевничному відділенні. Складання комплексів лікувальної фізкультури та участь у їх проведенні при патології внутрішніх органів: дихальної системи, серцево-судинної, сполучної тканини тощо. Участь у проведенні елементів масажу при різних захворюваннях внутрішніх органів (бронхіті, бронхіальній астмі, пневмонії, бронхоектатичній хворобі, ревматизмі, ревматоїдному артриті тощо). Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, особистої гігієни медсестри. Виконання найпростіших засобів впливу на кровообіг: тепла, холоду, п’явок, гірчичників, банок, компресів тощо. Навчання пацієнтів та їх оточення проведенню найпростіших фізіотерапевтичних процедур. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки в маніпуляційному та процедурних кабінетах.

^ Робота в приймальному відділенні. Спрямована на виконання посадових обов’язків медичною сестрою. Дотримання правил реєстрації пацієнтів при поступленні на стаціонарне лікування, участь у загальному огляді, проведенні антропометрії, санітарного оброблення, транспортування пацієнтів тощо. Заповнення та ведення медсестринської документації. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки.

^ Робота в пульмонологічному відділенні. Медсестринське обстеження пацієнтів при хворобах органів дихання: бронхіті, бронхіальній астмі, пневмонії, плевриті, абсцесі легень тощо. Встановлення медсестринських діагнозів. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. Виконання призначень лікаря: усіх видів ін’єкцій, фізіотерапевтичних процедур, ЛФК, масажу тощо. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень (крові, харкотиння, сечі, біоптату тощо). Підготовка пацієнта та участь медичної сестри в інструментальних методах обстеження (рентгенографії, комп’ютерній томографії, ендоскопії, УЗД тощо). Вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта. Оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція. Навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.

^ Робота у фтізіопульмонологічному відділенні. Медсестринське обстеження пацієнтів з туберкульозом легень. Встановлення медсестринських діагнозів. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. Підготовка пацієнта і взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень (крові, харкотиння, промивних вод бронха тощо). Підготовка пацієнта й участь медсестри в інструментальних методах обстеження (рентгенографії, флюорографії, комп’ютерної томографії, ендоскопії, УЗД тощо). Постановка діагностичної проби Манту. Виконання призначень лікаря: усіх видів ін’єкцій, фізіотерапевтичних процедур, ЛФК, масажу тощо. Надання невідкладної допомоги при ускладненнях: кровохарканні, легеневій кровотечі. Вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта. Оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція. Участь у специфічній та неспецифічній профілактиці туберкульозу. Навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду: принципи співжиття при інфекційному захворюванні. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом. Накази МОЗ України з боротьби та запобігання туберкульозу.

^ Робота у відділенні профпатології. Медсестринське обстеження пацієнта з професійними захворюваннями та отруєннями. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; підготовки пацієнта до проведення інструментальних обстежень. Надання невідкладної допомоги при гострих професійних отруєннях та ураженнях. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.

^ Робота в інфарктному відділенні. Медсестринське обстеження пацієнта з інфарктом міокарда (гострий період, реабілітація). Надання невідкладної допомоги при больовому синдромі з метою запобігання кардіогенному шоку. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень (загального, біохімічного аналізів крові, коагулограми тощо). Підготовка пацієнта та участь медсестри в інструментальних та функціональних методах обстеження (ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенографії, комп’ютерній томографії, ендоскопії тощо). Виконання призначень лікаря. Здійснення спостереження та догляду за тяжкохворими: дослідження пульсу, артеріального тиску, частоти дихальних рухів, визначення набряків, добового діурезу (реєстрація в температурному листку). Вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта. Оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.

^ Робота в блоці інтенсивної терапії. Здійснення спостереження та догляду за тяжкохворими в блоці інтенсивної терапії (БІТ): дослідження пульсу, артеріального тиску, частоти дихальних рухів, визначення набряків, добового діурезу (реєстрація в температурному листку). Вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта. Оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.

^ Робота в кардіологічному відділенні. Медсестринське обстеження пацієнта з гіпертонічною хворобою, стенокардією, атеросклерозом вінцевих судин серця, вадами серця, хронічною серцевою недостатністю. Встановлення медсестринських діагнозів. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень (загального, біохімічного аналізів крові, коагулограми тощо). Підготовка пацієнта та участь медсестри в інструментальних та функціональних методах обстеження (ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенографії, комп’ютерній томографії, ендоскопії тощо). Виконання призначень лікаря. Здійснення спостереження та догляду: дослідження пульсу, артеріального тиску, частоти дихальних рухів, визначення набряків, добового діурезу (реєстрація в температурному листку). Надання невідкладної допомоги при гіпертонічному кризі, нападі стенокардії, шоку, зомлінні, колапсі, гострій серцевій недостатності (набряку легень, серцевій астмі тощо). Вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта. Оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.

^ Робота у відділенні постінфарктної реабілітації. Медсестринське обстеження пацієнта в період реабілітації при інфаркті міокарда. Участь медичної сестри в реалізації медичної, психологічної та професійної реабілітації, зокрема в період стабілізації, мобілізації. Участь у складанні програми реабілітації та її проведення. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.


Практичні навички:

 • проведення повного і часткового санітарного оброблення пацієнта;

 • оброблення волосся при виявленні педикульозу;

 • антропометрія;

 • приготування дезінфекційних розчинів потрібної концентрації;

 • дезінфекція предметів догляду, особистої гігієни пацієнта, посуду;

 • підготовка до роботи процедурного кабінету. Накривання стерильного столу;

 • приготування ліжка пацієнту, заміна натільної та постільної білизни лежачому хворому;

 • користування функціональним ліжком;

 • транспортування та перекладання пацієнта;

 • догляд за шкірою. Вмивання лежачих хворих, обтирання;

 • догляд за волоссям: миття, розчісування, стрижка, гоління;

 • підмивання лежачих хворих;

 • годування лежачого хворого з ложки, напувальника; проведення заходів з профілактики пролежнів;

 • введення харчових сумішей через зонд;

 • догляд за шкірою в разі наявності пролежнів;

 • туалет очей: промивання, очні ванночки; туалет носа, очищення носових ходів;

 • очищення зовнішнього слухового ходу;

 • догляд за порожниною рота: зрошення, полоскання, чищення зубів;

 • подавання судна і сечоприймача лежачому хворому;

 • складання порційної вимоги;

 • складання дієти при різних захворюваннях;

 • здійснення контролю за санітарним станом приліжкових столиків, холодильників, асортиментом і терміном зберігання харчових продуктів;

 • проведення медсестринського обстеження пацієнта при хворобах внутрішніх органів: дихальної і серцево-судинної систем, професійній патології;

 • установлення медсестринських діагнозів при хворобах дихальної і серцево-судинної систем, професійній патології;

 • підготовка пацієнта та взяття сечі для досліджень: загального аналізу, за методами Зимницького, Нечипоренка;

 • здійснення спостереження та догляду за пацієнтами при захворюваннях внутрішніх органів: дихальної, серцево-судинної систем, професійній патології;

 • асистування лікареві під час проведення плевральної пункції;

 • виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур (застосування гірчичників, проведення інгаляцій);

 • взяття харкотиння для дослідження (загального, бактеріологічного та визначення чутливості флори до антибіотиків);

 • виконання проби Манту;

 • підрахунок частоти дихальних рухів (ЧДР);

 • вимірювання температури тіла, записування результатів у температурний листок;

 • вимірювання артеріального тиску, оцінювання результатів, реєстрація їх у температурному листку;

 • визначення пульсу та його характеристика, реєстрація результатів у температурному листку;

 • ведення листків і виконання лікарських призначень;

 • розведення та введення антибіотиків;

 • ведення медсестринської документації, листка медсестринського процесу;

 • виконання оксигенотерапії;

 • проведення промивання шлунка;

 • оброблення шкіри та слизової оболонки ротової порожнини при потраплянні токсичних речовин;

 • навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду при хворобах дихальної і серцево-судинної систем, професійній патології;

 • виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій (краплинні та струминні інфузії);

 • оволодіння технікою запису електрокардіограм;

 • здійснення догляду за пацієнтами (визначення водного балансу, добового діурезу, надання зручного положення в ліжку, догляд за шкірою та проведення профілактики пролежнів, спостереження за роботою кишок, допомога в дієтичному харчуванні);

 • взяття крові на біохімічне дослідження;

 • здійснення спостереження і догляду за пацієнтами;

 • виконання всіх видів ін’єкцій;

 • надання невідкладної долікарської допомоги при гострих станах (кровохарканні, легеневій кровотечі, задишці, бронхоспазмі, ядусі, при різних професійних отруєннях, бронхіальній астмі);

 • здійснення невідкладної допомоги при гострій судинній недостатності (зомлінні, шоку, колапсі) та гострій серцевій недостатності (серцевій астмі, набряку легень);

 • здійснення невідкладної допомоги при гіпертонічному кризі, стенокардії, гострому інфаркті міокарда;

 • здійснення спостереження і догляду за пацієнтами з проявами хронічної недостатності кровообігу;

 • дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки. Заходи безпеки при роботі з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.

1   2   3Схожі:

Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
М. Кривов’яз — викладач латинської мови другої категорії Черкаського медичного коледжу
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
М. Б. Шегедин — доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
М. Б. Шегедин — доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
В. В. Кравцов — викладач вищої категорії, викладач акушерства та гінекології Черкаського базового медичного коледжу
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Я. Губенко — викладач-методист, директор Черкаського базового медичного коледжу, канд мед наук, заслужений лікар України
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
А. Козинець — викладач вищої категорії Черкаського базового медичного коледжу, голова циклової комісії хірургії, завідувач медсестринського...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
М. Б. Шегедин — доктор мед наук, професор, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
М. Б. Шегедин — доктор мед наук, професор, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
М. Б. Шегедин — доктор мед наук, професор, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 \"Сестринська справа\" iconПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Л. П. Бразалій — викладач-методист, викладач вищої категорії, голова опорної циклової комісії сестринської справи Черкаського медичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи