Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при раку молочної залози первинна та вторинна медична допомога icon

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при раку молочної залози первинна та вторинна медична допомога
НазваУніфікований клінічний протокол медичної допомоги при раку молочної залози первинна та вторинна медична допомога
Сторінка1/8
Дата конвертації14.10.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипПротокол
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8
1. /816_231111.doc
2. /Додаток1_1.doc
3. /Додаток1_2.doc
4. /Додаток2_1.doc
5. /Додаток2_2.doc
6. /Додаток3_1.doc
7. /Додаток3_2.doc
8. /Додаток3_3.doc
9. /Додаток3_4.doc
10. /Додаток4_1.doc
11. /Додаток4_2.doc
12. /Додаток4_3.doc
13. /Додаток4_4.doc
14. /Додаток4_5.doc
Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги гострий неускладнений цистит у жінок первинна медична допомога
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги глаукома первинна відкритокутова первинна та вторинна медична допомога
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при раку молочної залози первинна та вторинна медична допомога
Стандарт третинної медичної допомоги перитонеальний діаліз у дітей при гострих пошкодженнях нирок
Стандарт третинної медичної допомоги гемодіаліз у дітей при гострих пошкодженнях нирок
Стандарт третинної медичної допомоги програмний гемодіаліз у дітей при хронічній хворобі нирок V стадії
Стандарт третинної медичної допомоги програмний перитонеальний діаліз у дітей з хронічною хворобою нирок V стадії
Ішемічна хвороба серця: стабільна стенокардія напруги
Глаукома первинна відкритокутова адаптована клінічна настанова
Гострий неускладнений цистит у жінок адаптована клінічна настанова на засадах доказової медицини
Рак молочної залози
Використання методів діалізної терапії у дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю, гострим отруєнням речовинами нефротоксичної дії адаптована клінічна настанова, заснована на доказах Третинна медична допомога

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом МОЗ України

від «___» листопада 2011р.№___


УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА


2011 р.

Вступ

А1. Паспортна частина

А1.1. Діагноз: Рак молочної залози


А 1.2. Шифр згідно МКХ-10: C50


А. 1.3. Користувачі: лікарі загальної практики – сімейної медицини, дільничні терапевти.


А. 1.4. Мета: розробка комплексу заходів з раннього та своєчасного виявлення раку молочної залози, а також надання медичної допомоги пацієнткам після закінчення спеціального лікування.


А. 1.5. Дата складання протоколу 2010 рік


А. 1.6. Дата перегляду протоколу 2013 рік


А. 1.7. Список та контактна інформація осіб, які брали участь у розробці протоколу

Седаков І.Є., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України – координатор груп спеціальності «Онкологія», д.мед.н., професор

Матюха Л.Ф., к.мед.н., доцент Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина»

Ліщишина О.М. директор Департаменту стандартизації медичних послуг ДП «Державний експертний центр» МОЗ України

Скляр С.Ю., провідний науковий співробітник н/д відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії, д.мед.н.

Досенко І.В., науковий співробітник н/д відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії, к.мед.наук

Ковальчук І. В., Головний лікар Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру

Парамонов В.В., головний лікар Черкаського обласного онкологічного диспансера

Дарчинов В.М., лікар-онколог Черкаського обласного онкологічного диспансера

Осінський Д.С. заступник головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної роботи Київської міської онкологічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст з онкології Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації


Методичний супровід та інформаційне забезпечення

Степаненко А.В., консультант ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Горох Є.Л., начальник Відділу якості медичної допомоги та інформаційних технологій ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Кравець О.М., начальник Відділу доказової медицини ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Шилкіна О.О., начальник Відділу методичного забезпечення нових технологій в охороні здоров’я ДП «Державний експертний центр МОЗ України»


Рецензенти

Фецич Т.Г., завідувач кафедри онкології Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького, д.мед.н., професор

Ковальов О.О., завідувач кафедрою Запорізької медичної академії післядипломної освіти, головний позаштатний спеціаліст з онкології Управління охорони здоров’я Запорізької ОДА

А. 1.8. Коротка епідеміологічна інформація.

Злоякісні новоутворення молочної залози посідають перше місце в структурі онкологічної захворюваності та смертності жіночого населення в Україні, рідко виявляється дана патологія у чоловіків.

Заходи з раннього (своєчасного) виявлення раку даної локалізації та адекватного лікування передпухлинної патології дозволяють суттєво поліпшити та зменшити витрати на медичну допомогу. Окремої уваги потребують випадки зі злоякісними новоутвореннями в анамнезі.

Спеціалізоване лікування жінки повинні отримувати в онкологічних закладах. Проте у випадках прогресування захворювання, коли не має показань для продовження спеціалізованого лікування, вони потребують адекватного знеболення та інших заходів з паліативної допомоги, симптоматичного лікування.


А. 2. Загальна частина

Діагноз «рак молочної залози» встановлюється в онкологічних закладах на основі гістологічного (цитологічного) висновку по матеріалах морфологічного дослідження біопсії (дослідження післяопераційного матеріалу або трепан-біопсії).

Перед початком спеціалізованого лікування необхідне всебічне обстеження з метою правильного встановлення ознак злоякісного пухлинного росту, стадії захворювання.

Лікарі загальної практики – сімейної медицини відіграють ключову роль у організації раннього (своєчасного) виявлення безсимптомного раку, заохоченні жінок до участі у скринінгових обстеженнях, сприянні виконанню всіх рекомендацій фахівців онкологічного профілю під час протипухлинного лікування. Саме на них покладається задача забезпечення належної паліативної допомоги жінкам, які виявляють бажання знаходитися дома на термінальних стадіях захворювання.

Суттєву допомогу в роботі лікаря загальної практики – сімейної медицини надають фельдшері та медсестри за фахом «Медсестринство в онкології».


А. 2.1. Для установ, що надають первинну медичну допомогу


Положення протоколу

Обґрунтування

Необхідні дії

1. Профілактика

1.1. Всі жінки, у віці (з) 18 років, які отримують допомогу у лікаря загальної практики – сімейної медицини, повинні бути внесені до реєстру, пройти анкетування з метою оцінки генетичного ризику.

Існують докази щодо вирішального впливу генетичних факторів на виникнення деяких форм раку, включаючи рак молочної залози.

Обов‘язкові методи:

1. Ведення реєстру населення.

2. На базі п.1 облік пацієнток з раком молочної залози, звірка з районним онкологом 1 раз на квартал.

1.2. Всі жінки, які прикріплені до лікаря загальної практики – сімейної медицини після 18 років повинні отримувати інформацію про фактори ризику раку молочної залози, пов‘язані зі способом життя, бути навчені самообстеженню молочних залоз та отримати інформацію про скринінг на рак молочної залози.

Відсутні докази щодо суттєвого впливу самообстеження на смертність від раку молочної залози, проте дане втручання сприяє виявленню патології молочної залози.

Існують докази щодо вирішального впливу на зниження смертності від раку молочної залози загальнодержавних скринінгових програм.

Обов‘язкові методи:

1. Виявлення випадків сімейного раку, консультування щодо факторів генетичного ризику, способу життя, інших факторів ризику.

2. Інформування пацієнток про скринінг на рак молочної залози та доцільність участі в ньому у віці після 50 років.

2. Діагностика.

Всі пацієнтки зі скаргами на біль, вузлове поодиноке новоутворення в молочній залозі, виділення з сосків, втяжіння соска, зміну шкіри молочної залози, повинні бути направленні до спеціаліста – онколога.

Існують докази щодо високої частоти зазначених симптомів при раку молочної залози.

Обов‘язкові методи:

1. Навчання жінок з віку 18 років самообстеженню молочної залози.

2. Пацієнтки з патологією молочних залоз впродовж тижня повинні бути направлені на обстеження до онколога районної поліклініки.

3. Після встановлення попереднього діагнозу, пацієнтки направляються впродовж одного тижня до спеціалізованої онкологічної установи.

3. Лікування

Вирішення питання про лікування злоякісних новоутворень молочної залози здійснюється в онкологічному закладі за місцем проживання.

Спеціалізована допомога онкологічним хворим здійснюється виключно в спеціалізованій онкологічний мережі.

Обов‘язкові методи:

1. Під час обстеження та спеціального лікування сприяти виконанню пацієнткою всіх рекомендацій онкологів та інших фахівців.

4. Подальше спостереження, включаючи диспансеризацію.
Пацієнтки без ознак злоякісного новоутворення після спеціального лікування перебувають на обліку у онколога, лікаря загальної практики – сімейної медицини, дільничного терапевта, який сприяє виконанню пацієнткою всіх рекомендацій онкологів та інших фахівців.

Пацієнтки з прогресуючим раком молочної залози після спеціального лікування повинні отримувати адекватне знеболення та паліативну медичну допомогу, симптоматичне лікування відповідно до рекомендацій фахівця з ПМ

Існують докази щодо необхідності різних форм психологічної підтримки жінок, які перенесли рак молочної залози.


Існують докази, що проведення діагностичних обстежень не впливає на виживаність у безсимптомних пацієнток; жінки з появою скарг потребують термінового обстеження для встановлення діагнозу

Обов‘язкові методи:

1. Необхідно надавати пацієнткам, які перенесли спеціальне лікування, інформацію про можливі віддалені побічні ефекти.

2. Наявність карти та плану диспансерного нагляду


Бажані методи:

3.Навчання комунікативним навичкам з онкологічними хворими під час курсів підвищення кваліфікації на базі онкологічного диспансеру, спостереження хворої, розроблених на основі рекомендацій фахівців онкологів.А.3. Етапи діагностики та лікування


А.3.1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ.

СТАНДАРТ ПИСЬМОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УСІХ ЖІНОК

Інформація про ризики на рівні популяції та ризики на рівні сімейного анамнезу, в тому числі визначення сімейного анамнезу.

Повідомлення про те, що у разі зміни їхнього сімейного анамнезу, їх ризик також змінюється.

Поінформованість щодо молочної залози.

Рекомендації щодо способу життя враховуючи ризик раку молочної залози, в тому числі й інформацію щодо нього:

ГЗТ і пероральні контрацептиви

спосіб життя, в тому числі дієта, фізичні вправи, алкоголь, тютюнопаління тощо

тривалість годування груддю.

Контактна інформація тих, хто надає підтримку та інформацію, в тому числі локальні та національні групи підтримки.

Повідомлення про те, що для забезпечення допомоги у підтримці і розуміння питань, які обговорюються, перед зустрічами, жінки мають бути поінформовані про те, що вони можуть взяти з собою на зустріч члена сім’ї або подругу.

• Детальна інформація про випробування або дослідження, які можуть бути цікаві жінкам, і які б могли взяти у них участь.


Для жінок, які отримують допомогу на первинному рівні медичної допомоги

Стандартна письмова інформація (як зазначено вище).

Рекомендувати повернутися до обговорення будь-яких ускладнень, якщо відбудуться зміни в сімейному анамнезі або з’являться симптоми захворювань молочної залози.


Для жінок, які направляються на вторинний рівень медичної допомоги

Стандартна письмова інформація (як зазначено вище).

Інформація про проведення оцінки ризиків, яка матиме місце, і консультування щодо того, як відтворити зрозумілий сімейний анамнез у разі необхідності.

Інформація про потенційні результати, залежно від результатів оцінки ризиків (в тому числі направлення назад на первинний рівень, ведення на вторинному рівні або направлення для отримання спеціалізованих генетичних послуг), і що відбувається на кожному рівні.


Для жінок, які направляються з вторинного, третинного рівнів на первинний рівень медичної допомоги

Стандартна письмова інформація (як зазначено вище).

Детальна інформація про те, чому вторинна медична допомога або спеціалізовані генетичні послуги не потрібні.

Рекомендувати повернутися на первинний рівень для обговорення будь-яких ускладнень, якщо відбудуться зміни в сімейному анамнезі або з’являться симптоми патології молочної залози.


Для жінок, які отримують допомогу на вторинному рівні медичної допомоги

Стандартна письмова інформація (як зазначено вище).

Детальна інформація про результати оцінювання ризиків, в тому числі, чому вони не були направлені для отримання спеціалізованих генетичних послуг.

• Детальна інформація про можливості спостереження, в тому числі ризики і переваги.


А.3.2. ЗАГАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ


Організація первинної допомоги
Таблиця 1

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВЕДЕННЯ З ПЕРВИННОГО РІВНЯ НА ВТОРИННИЙ: ІСНУЄ ВІРОГІДНІСТЬ, ЩО ЖІНКИ НАЛЕЖАТЬ ДО ГРУПИ БІЛЬШ НІЖ ПОМІРНОГО РИЗИКУ


Критерії переведення з первинного рівня на вторинний: існує вірогідність, що жінки належать до групи більш ніж помірного ризику.

Чи зустрічається у сімейній історії хоча б один із зазначених в даній таблиці випадків? Будь-яке позитивне ствердження означає рішення на користь переведення.


Рак молочної залози тільки у жінок

Один випадок у родички першого ступеня спорідненості та один випадок у родички другого ступеня родинних зв’язків, з діагностуванням до віку 50 років

Два випадки у родичів першого ступеня спорідненості, з діагностуванням до віку 50 років

Три або більше випадків у родичів першого і другого ступеня родинних зв’язків


Рак молочної залози тільки у чоловіків

Один випадок у родича першого ступеня родинних зв’язків, діагностований у будь-якому віці


Двосторонній рак молочної залози

Один випадок у родичів першого ступеня, з діагностуванням до 50 років

При двосторонньому раку кожна молочна залоза зараховується, як випадок з одним родичем


Рак молочної залози, рак яєчників

Один випадок раку яєчників у родички першого і другого ступеня у будь-якому віці і один випадок раку молочної залози в першому або другому ступені спорідненості, в будь-якому віці (один випадок повинен бути першого ступеня спорідненості)


Таблиця 2

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВЕДЕННЯ З ПЕРВИННОГО РІВНЯ НА ВТОРИННИЙ: ІСНУЄ ВІРОГІДНІСТЬ, ЩО ЖІНКИ НАЛЕЖАТЬ ДО ГРУПИ ПОМІРНОГО РИЗИКУ


Критерії переведення з первинної до вторинної допомоги: вірогідність того, що жінка належить до групи помірного ризику

Чи зустрічається в сімейній історії будь-який із зазначених нижче випадків? Будь-яке позитивне ствердження означає рішення на користь переведення.


Рак молочної залози тільки у жінок

Один випадок у родички першого ступеня спорідненості, діагностований у віці до 40 років

Один випадок у родички першого ступеня і один другого ступеня –з діагностуванням у віці до 50 років

Два випадки у кровних родичів у віці після 50 років


Таблиця 3

НЕТИПОВІ ВИПАДКИ РАКУ


Нетипові випадки раку

• Двосторонній рак молочної залози

• Рак молочної залози у чоловіків

• Рак яєчників

• Саркома у віці до 45 років

• Гліома або карцинома кори наднирника у дитячому віці

• Ускладнені випадки множинного раку в молодому віці


Про що треба пам’ятати при розгляді історії сім’ї

Всі родичі повинні бути по одній сімейній лінії з пацієнткою, яку консультують, або кровними родичами щодо неї або між собою

Родичі першого ступеня спорідненості

Мати, батько, дочка, син, сестра, брат

Родичі другого ступеня спорідненості

Дід, баба, онуки, тітка, дядько, племінниця і племінник, сестра або брат – по лінії одного з батьків


Родичі третього ступеня спорідненості

Прадід, прабабка, правнуки, двоюрідний дід, двоюрідна баба, двоюрідний брат або сестра, внучаті племінники

Сімейна історія по батькові

Два або більше родичів по лінії батька з діагностованим раком молочної залози

У жінок єврейського походження мутація генів BRCA1 і BRCA2 відбувається в 5-10 разів частіше, ніж у жінок неєврейських популяцій


Таблиця 4

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВЕДЕННЯ ІЗ ЗАКЛАДУ ВТОРИННОЇ ДО ЗАКЛАДУ ТРЕТИННОЇ ДОПОМОГИ


Критерії переведення із закладу вторинної до закладу третинної допомоги.

Чи зустрічається у сімейній історії хоча б один із наведених випадків? Будь-яке позитивне ствердження означає рішення на користь переведення.


Рак молочної залози тільки у жінок

Два випадки першого або другого ступеня спорідненості, з діагностуванням у віці до 50 років

Два випадки у родички першого або другого ступеня спорідненості, з діагностуванням у віці до 60 років

Чотири випадки у родичів, діагностовані в будь-якому віці, з яких хоча б один повинен бути першого ступеня спорідненості


Рак яєчників

Одна родичка з цим діагнозом у будь-якому віці

І по цій же сімейній лінії

Один випадок у першому ступені спорідненості (в тому числі й родичка з раком яєчників) або

один другого ступеня з діагнозом «рак молочної залози» після 50 років

Додатково – родичка з діагнозом «рак яєчників» у будь-якому віці

Два випадки раку молочної залози в першому або другому ступені спорідненості, діагностований у віці до 60 років


Двосторонній рак молочної залози

Один випадок у першому ступені спорідненості з діагнозом «рак» в обох молочних залозах, діагностований у віці після 50 років

Один випадок двостороннього раку в родичів першого або другого ступеня спорідненості і один випадок раку молочної залози в першому або другому ступені, діагностований у віці до 60 років

При двосторонньому раку кожна залоза зараховується як випадок з одним родичем


Рак молочної залози у чоловіків

Один випадок чоловічого раку молочної залози в будь-якому віці

І по цій же сімейній лінії

Один випадок раку в родичів першої або другої категорії спорідненості, діагностований до 50 років

Два випадки раку молочної залози першої або другої лінії спорідненості, діагностований до 60 роківТаблиця 5

СИМПТОМИ, З ЯКИМИ НЕОБХІДНО ЗВЕРТАТИСЯ ДО СПЕЦІАЛІСТА ОНКОЛОГА


ПУХЛИНА

• будь-який новоутворений пухлинний вузол

• асиметричне вузлувате утворення (або кілька), яке зберігається після менструації

• абсцес або запалення молочної залози, які не минають після курсу антибіотикотерапії

• кіста, яка постійно набирається після аспірації, або кіста, що періодично з’являється

• одностороннє збільшення пахвинного лімфатичного вузла

БІЛЬ

• біль у поєднанні з пухлиною

• хронічний біль, який перешкоджає у щоденному житті та під час сну і який не припиняється від простих засобів, таких, як носіння добре підтримуючого бюстгальтера або прийом звичайних знеболювальних лікарських засобів

• односторонній постійний біль у залозі в жінок постклімактеричного віку.

ВИДІЛЕННЯ ІЗ СОСКІВ

• у жінок 50 років і старших

• у жінок до 50 років:

- кров’янисті виділення

- сильні виділення з обох залоз

- постійні виділення з одного протоку

ВТЯГНЕНІСТЬ АБО ДЕФОРМАЦІЯ СОСКА, ЕКЗЕМА СОСКА

ЗМІНА КОНТУРІВ ШКІРИ


Таблиця 6

СИМПТОМИ, З ЯКИМИ МОЖНА ПОЧАТИ ЛІКУВАННЯ У ЛІКАРЯ МАМОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ


• Молоді жінки (до 35 років) з невеликими грудкуватими грудьми

• Жінки старшого віку з симетричною вузлуватістю, за умови, що немає локалізованої аномалії

• Дівчата з мало розвинутими грудьми

• Жінки з двосторонніми аномально розвинутими грудьми або з двосторонньою гінекомастією без центральної аномалії

• Жінки з незначним або помірним болем у груді, за відсутності пальпованих окремих вузлів

• Жінки віком до 50 років, у яких спостерігається виділення із сосків, із більше, ніж одного

протоку або непостійні, без кров’янистості і які не викликають занепокоєння

• Жінки з тривалим втягуванням соскаА.3.2.1. Загальний алгоритм діагностики ТА ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ (Первинний та вторинний рівень медичної допомоги)


3.1.1.1 АНАМНЕЗ. В анамнезі необхідно звернути увагу на наявність факторів ризику,

захворювання на злоякісні пухлини кровних родичів, тривалість змін у молочній залозі і раніше виконані лікувальні та діагностичні заходи , а також на участь у скринінгу на рак молочної залози.

3.1.1.2 ФІЗИКАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ. При обстеженні пацієнтки слід звернути увагу на зовнішній вид молочних залоз, їх симетричність, стан шкіри, наявність пальпованих утворень, а також виразки, виділень із сосків, оцінити стан пахвинних і шийних лімфатичних вузлів.

3.1.1.3 ДІАГНОСТИКА. Скринінг проводиться працівниками спеціалізованих онкологічних закладів. Завдання первинного та вторинного рівня – роз’яснити жіночому населенню доцільність участі в ньому, залучити якомога більшу кількість жінок у віці 53 50 – 65 років, без патології в молочній залозі та без генетичного ризику раку молочної залози до мамографії.

Основне завдання первинного та вторинного рівня – виявити жінок із підозрою на рак молочної залози і направити їх до онкологічного закладу (мамологічного центру).
  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при раку молочної залози первинна та вторинна медична допомога iconРеферат на тему: рак ободової кишки захворюваність
У промислово розвинених країнах рак товстої кишки вийшов на 2 місце у структурі онкозахворюваності (9%) після раку молочної залози....
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при раку молочної залози первинна та вторинна медична допомога iconІнструкція з організації медичної допомоги хворим на віл-інфекцію/снід
Невідкладна медична допомога дорослим та дітям, хворим на віл-інфекцію/снід (надалі пацієнти) надається у всіх лікувально-профілактичних...
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при раку молочної залози первинна та вторинна медична допомога iconДокументи
1. /Програми раку молочнох залози.doc
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при раку молочної залози первинна та вторинна медична допомога iconУ чому полягає надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги?
Вторинна безоплатна правова допомога включає захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних...
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при раку молочної залози первинна та вторинна медична допомога iconДопомога на оздоровлення при наданні відпустки Згідно зі ст. 57 Закону України „Про освіту”
Допомога на оздоровлення виплачується при наданні щорічної відпустки. Тому працівникам, яким при звільненні виплачується компенсація...
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при раку молочної залози первинна та вторинна медична допомога iconГрошова допомога на оздоровлення при наданні відпустки Згідно зі ст. 57 Закону України „Про освіту”
Допомога на оздоровлення виплачується при наданні щорічної відпустки. Тому працівникам, яким при звільненні виплачується компенсація...
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при раку молочної залози первинна та вторинна медична допомога iconДопомога при народженні дитини
Загальний розмір допомоги (допомога надається в розмірах, кратних прожитковому мінімуму для дитини віком до 6-ти років, встановленого...
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при раку молочної залози первинна та вторинна медична допомога iconРеферат на тему: «контроль якості медичної допомоги»
Третя обставина полягає в невідпрацьованості правової бази контролю якості медичної допомоги. Тут можна виділити два аспекти
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при раку молочної залози первинна та вторинна медична допомога iconНадання першої медичної допомоги при одержанні травм
Не можна відмовлятися від надання допомоги потерпілому та вважати його мертвим тільки за відсутністю таких ознак життя, як дихання...
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при раку молочної залози первинна та вторинна медична допомога iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Невідкладна медична допомога при непритомності, колапсі. Температура тіла, її вимірювання та реєстрація. Типи температурних кривих....
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при раку молочної залози первинна та вторинна медична допомога iconРеферат на тему: "Медико-санітарна підготовка" Надання першої медичної допомоги
Завдання першої медичної допомоги полягає в тому, щоб найпростішими засобами врятувати життя потер­пілому, полегшити його страждання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи