І. Документи, що подаються для реєстрації громадської організації icon

І. Документи, що подаються для реєстрації громадської організації
Скачати 63.49 Kb.
НазваІ. Документи, що подаються для реєстрації громадської організації
Дата конвертації25.09.2012
Розмір63.49 Kb.
ТипЗакон
джерело

І. Документи, що подаються для реєстрації громадської організації


Згідно зі статтею 15 Закону України "Про об’єднання громадян" та пункту 3 "Положення про прядок легалізації об’єднань громадян", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 140, до реєструючого органу подається заява встановленого зразка, підписана не менш як трьома засновниками об’єднання громадян або їх уповноваженими представниками. Їхні підписи повинні бути засвідчені в установленому порядку.

До заяви додаються:

1)статут (положення) в двох примірниках.

Статут повинен містити:

- назву об’єднання громадян (повну, а також скорочену відповідно до частини третьої статті 12 цього Закону), його статус та юридичну адресу;

- мету та завдання об’єднання громадян;

- умови і порядок прийому в члени об’єднання громадян, вибуття з нього;

- права і обов’язки членів (учасників) об’єднання;

- порядок утворення і діяльності статутних органів об’єднання, місцевих осередків та їх повноваження;

- джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об’єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

- порядок внесення змін і доповнень до статутного документа об’єднання;

- порядок припинення діяльності об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією.

У статутному документі можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об’єднання громадян, зокрема, слід враховувати вимоги:

- статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", згідно з якою об’єднання громадян набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом;

- частини шостої статті 15 Закону України "Про об’єднання громадян" та частини третьої статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", якими встановлено, що зміни до установчих документів юридичної особи підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру;

2) протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут із зазначенням рішення про заснування громадської організації та затвердження статуту (положення), рішення про вибори керівних та контролюючих органів;

3) відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);

4) дані про наявність місцевих осередків, підтверджені протоколами конференцій (зборів);

5) документ про сплату реєстраційного збору.

6) відомості про засновників об’єднання громадян або спілок об’єднань громадян (для громадян - із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об’єднань громадян - назви об’єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також доданням копії документа про легалізацію);

7) документ, який підтверджує місцезнаходження об’єднання громадян (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди, свідоцтво про право власності тощо).

У разі надання під юридичну адресу займаного будинку (квартири) подаються довідка про склад сім’ї та заяви повнолітніх членів сім’ї про свою згоду.

Міжнародна громадська організація додатково подає документи, які підтверджують поширення її діяльності на території хоча б однієї іншої держави (довіреності, зобов’язання, протоколи, документи про легалізацію тощо).

Спілка об’єднань громадян додатково подає рішення центральних статутних органів об’єднань громадян про їх вступ до спілки.


ІІ. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ШЛЯХОМ ПИСЬМОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАСНУВАННЯ


Відповідно до статті 17 Закону України "Про об’єднання громадян" громадські організації, їх спілки можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення.

Для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її заснування до легалізуючого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище, ім’я, по батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку.


ІІІ. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЧИ МІЖНАРОДНИХ

^ ОБЄДНАНЬ ГРОМАДЯН


Місцеві осередки-обов’язкова ознака всеукраїнського чи міжнародного статусу громадської організації. Легалізація місцевих осередків всеукраїнських та міжнародних громадських організацій є обов’язковою. Легалізація місцевих осередків здійснюється в порядку, визначеному для легалізації громадських організацій. Легалізація місцевих осередків здійснюється шляхом повідомлення про заснування або шляхом реєстрації. Спосіб легалізації місцевих осередків визначається статутом всеукраїнської чи міжнародної громадської організації. Легалізований шляхом повідомлення про заснування місцевий осередок не набуває статусу юридичної особи. Легалізований шляхом реєстрації місцевий осередок набуває статусу юридичної особи, якщо це передбачено статутом всеукраїнської чи міжнародної громадської організації. Місцевий осередок у своїй діяльності керується статутом всеукраїнської чи міжнародної громадської організації та (у разі наявності) власним положенням, якщо це передбачено статутом всеукраїнської чи міжнародної громадської організаціїІУ. Розміри збору за реєстрацію громадської організації


Постановою Кабінету Міністрів від 26 лютого 1993 р. N 143 установлено такі розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян:

- всеукраїнських - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- міжнародних - 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і 250 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за офіційним обмінним курсом Національного банку на час сплати;

- місцевих об’єднань громадян, а також місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян:

міжобласних, обласних, київських і севастопольських міських - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

міжрайонних, районних, міських, сільських, селищних - 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

За реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків.

Молодіжні та дитячі громадські організації та професійні спілки від сплати реєстраційного збору звільняються.

Реєстрація змін, що вносяться до статутних документів об’єднань громадян, проводиться безоплатно.

Органам, що здійснюють реєстрацію об’єднань громадян, надано також право знижувати розмір збору, але не більш як на 50 відсотків.

Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян, а також за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян, зараховуються до державного бюджету.

Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію місцевих об’єднань громадян, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян, а також кошти, одержані від сплати зборів за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію місцевих об’єднань громадян і місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян, зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

^ У. ОБНАРОДУВАННЯ ДІЯЛЬНІСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ


Обнародуванню підлягають:

1.статут (положення) громадської організації

2.склад керівних органів громадської організації

3.джерела фінансування громадської організації

4. витрати громадської організації


Способи обнародування:

1.місцеві громадські організації – в місцевих державних чи комунальних ЗМІ

2. інтернет на власній сторінці

3. розміщення на громадських сайтах


^ V.ЗВІТНІСТЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ


Органам державної податкової служби подається податковий звiт про використання коштiв неприбуткових органiзацiй i установ. Форма звіту затверджена наказом ДПА від 11 липня 1997 р. N 233 у редакції наказу ДПА від 3 квітня 2003 р. N153) .

^ Органам державної статистики подаються починаючи зі звіту за 2009 рік за новою формою державного статистичного спостереження N1-громадська організація (річна) "Звіт про діяльність громадської організації станом на 1 січня 20__ року" (наказ Держкомстату від 26 серпня 2009 р. N329)


^ VІ.ЩОРІЧНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ (для юридичних осіб)


Державному реєстратору місцевої державної реєстрації щорічно подається реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу - форма N6. Строки: не пізніше тринадцяти місяців з дня подачі (надіслання рекомендованим листом) останньої реєстраційної картки, що містить відомості про юридичну особу. Спосіб подачі : надіслати заповнену реєстраційну картку відповідному органу юстиції, що зареєстрував громадську організацію або безпосередньо Державному реєстратору місцевої державної реєстрації.


Головний спеціаліст Володимирецького

районного управління юстиції І.ШуркоСхожі:

І. Документи, що подаються для реєстрації громадської організації iconСтатут громадської організації
Організації, співпраці із духовними, культурними, учбовими І спортивними закладами Луганської області та пропаганди здорового способу...
І. Документи, що подаються для реєстрації громадської організації iconКартка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем (ф.№12)
Перелік документів, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи
І. Документи, що подаються для реєстрації громадської організації iconРішення від 23 грудня 2011р. №10-9/2011 смт. Теофіполь Про Програму підтримки Теофіпольської районної громадської організації інвалідів Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»
Про Програму підтримки Теофіпольської районної громадської організації інвалідів Всеукраїнської громадської організації інвалідів...
І. Документи, що подаються для реєстрації громадської організації iconРішення від 23 грудня 2011р. №9-9/2011 смт. Теофіполь Про виконання Програми підтримки Теофіпольської районної громадської організації інвалідів Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»
Про виконання Програми підтримки Теофіпольської районної громадської організації інвалідів Всеукраїнської громадської організації...
І. Документи, що подаються для реєстрації громадської організації iconДокументи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис,...
І. Документи, що подаються для реєстрації громадської організації iconНаказ № Про організацію роботи очно-заочних шкіл за напрямками роботи Луганської обласної дитячої громадської організації «Лугарі»
Згідно плану роботи Первомайського відділення Луганської обласної дитячої громадської організації «Лугарі», з метою додаткового розвитку...
І. Документи, що подаються для реєстрації громадської організації iconЗагальні положення
Дніпропетровська обласна молодіжна організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Союз молоді регіонів України" (далі...
І. Документи, що подаються для реєстрації громадської організації iconУправління освіти Первомайської міської ради Первомайське відділення Луганської обласної дитячої громадської організації «Лугарі»
Первомайське відділення Луганської обласної дитячої громадської організації «Лугарі»
І. Документи, що подаються для реєстрації громадської організації iconУправління освіти Первомайської міської ради Первомайське відділення Луганської обласної дитячої громадської організації «Лугарі»
Первомайське відділення Луганської обласної дитячої громадської організації «Лугарі»
І. Документи, що подаються для реєстрації громадської організації iconПротокол №2 засідання громадської ради Павлоградської районної державної адміністрації
Голова Громадської ради при Павлоградській райдержадміністрації, голова Павлоградської районної організації профспілки працівників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи