План вивчення передового педагогічного досвіду icon

План вивчення передового педагогічного досвіду
Скачати 193.86 Kb.
НазваПлан вивчення передового педагогічного досвіду
Дата конвертації12.10.2012
Розмір193.86 Kb.
ТипДокументи
джерело

ПЛАН

вивчення передового педагогічного досвіду


№ з\п

Зміст роботи

Форми, методи вивчення

Кількість годин

дата

клас

Хто вивчає

1

Аналіз об’єктивних даних про вчителя

Робота з документами


ЗДНВР

2

Вивчення навчально-матеріальної бази для викладання предмета

Бесіда, аналіз


ЗДНВР

3

Відвідування та аналіз системи уроків( назва тем, які передбачено вивчати)

Спостереження та аналіз


ЗДНВР

4

Епізодичне відвідування уроків у класах різних вікових категорій ( назва тем, класи)

Спостереження та аналіз


Керівники методичних об’єднань

5

Проведення контрольних зрізів знань ( назва розділу чи теми навчальної програми)

Тестування, усне опитування


ЗДНВР,

Керівники методичних об’єднань

6

Перелік тем бесід з учителем

( питання самоосвіти, самоаналізу й аналізу відвіданих занять, стану виховної роботи в класі, в якому вчитель класний керівник)

Бесіда


ЗДНВР

7

Відвідування позакласних заходів з навчального предмета

( назва заходу, тема)

Спостереження та аналіз


Керівники методичних об’єднань

8

Відвідування заходів з виховної роботи( назва заходу, тема)

Спостереження та аналіз


ЗДВР

9

Відвідування заходів спрямованих на роботу з батьками

Спостереження та аналіз


Директор,

ЗДВР

10

Перевірка навчальної документації ( перелік назв документів)

Бесіда, аналіз, узагальнення


Директор,

ЗДНВР

11

Аналіз та узагальнення матеріалів за наслідками вивчення системи роботи вчителя

Доповідна записка, проект наказу, рішення педагогічної ради


ЗДНВР

^ План і методи вивчення системи уроків учителяЗміст перевірки  

Методи і форми перевірки

1

Ознайомлення із загальною підготовкою вчителя: науковою, психолого-педагогічною, знання програми та пояснювальної записки, спеціальної літератури з досліджуваної теми  

Бесіда з учителем

2

Підготовка вчителя до вивчення теми. Лабораторія вчителя, елементи наукової організації праці. Якість календарно-тематичного та поурочного планування  

Ознайомлення з планами

3

Відвідування всіх уроків з досліджуваної теми. Спостереження в ході уроків таких моментів:  

 

3.1

Психологічний режим. Мобілізаційний початок уроку. Емоційний настрій учнів і його підтримка протягом усього уроку. Система стимулювання вчителем пізнавальної активності учнів, Їхньої навчальної праці й старанності. Намагання вчителя допомогти учням; підтримання інтересу до навчальної праці, до уроку. Виховання на уроці. Культура спілкування. Стиль і тон під час спілкування з учнями. Контакт із класом. Запобігання втомлюваності. Цілеспрямованість роботи вчителя та учнів

Спостереження на уроках, бесіди з учнями  

3.2

Зміст навчання на уроках. Відповідність змісту навчання вимогам програми (повнота); науковість, систематичність та послідовність матеріалу; його доступність. Встановлення міжпредметних зв'язків. Зв' язок навчання з сучасністю, з життям; використання краєзнавчого матеріалу

Спостереження на уроках, бесіди з учнями  

3.3

Методи і прийоми роботи вчителя та учнів на уроці. Методи вивчення нового матеріалу; методи закріплення вироблених умінь і навичок; методи і прийоми перевірки та оцінки знань учнів; використання на уроках методів, які активізують пізнавальну діяльність учнів (проблемне навчання, пошуково-дослідницький метод тощо); керівництво на уроці розумовою діяльністю учнів, навчання Їх на високому рівні складності; місце й питома вага самостійних і творчих робіт учнів на уроках; якість їх використання; елементи наукової організації праці вчителя та учнів на уроці

Спостереження, аналіз планів проведення уроків, вивчення системи письмових робіт учнів

3.4

Обладнання уроків. Ефективність використання наочності, ТЗН; їхній характер (ілюстративний, пошуково- пізнавальний)

Спостереження уроків, інформація лаборанта

3.5

Система домашніх завдань. Характер завдань. Диференційований підхід до визначення завдань. Зв'язок із життям, працею, краєзнавством. Запобігання перевантаженню учнів домашньою роботою

Спостереження, аналіз класного журналу й зошитів учнів; бесіда з учнями

3.6

Система перевірки та оцінювання знань учнів. Методи перевірки домашньої роботи

Спостереження, бесіда з учителем

3.7

Озброєння учнів навичками самоосвіти. Самостійне набуття знань на уроці; робота з книгою, підручниками, посібниками. Складання плану тез; конспектування; підготовка рефератів, доповідей, рецензій

Ознайомлення з розробками, пам`ятками для учнів; бесіди з учнями

3.8

Використання різних типів уроків у системі вивчення теми. Різноманітність структури уроків, Їх чітка організація. Запобігання шаблону в композиції та структурі уроків, у виборі типів уроку

Спостереження, бесіда з учителем; детальне ознайомлення з тематичним планом
3.9

Реалізація на уроках дидактичних принципів навчання

Цілеспрямоване спостереження

3.10

Виконання єдиних вимог, встановлених у школі

Спостереження, аналіз журналу; зауваження чергових у школі

3.11

Санітарно-гігієнічний режим на уроці

Аналіз санітарного журналу; бесіда зі шкільним лікарем, черговим класом

3.12

Дотримаиня вчителем технологічних вимог ведення уроку. Організація робочого місця вчителя та учнів. Чітка організація діяльності вчителя та учнів на кожному етапі уроку й на уроці загалом. Завершеність усіх навчальних операцій. Поєднання колективної, групової та індивідуальної роботи учнів на уроці. Диференційований підбір завдань з урахуванням індивідуальних особливостей учнів для кожногo етапу уроку. Встановлення зворотних зв'язків у ході уроку. Неперервний коmpоль і самоконтpоль, залучення учнів до взаємоконтpолю. Оптимальний для кожногo учня темп і ритм роботи на уроці. Економія часу

Спостереження

4

Якість уроків, їхня результативність: педaгoгічний задум уроку та йогo реалізація. Ступінь оволодіння учнями знаннями, вміннями й навичками; їхні глибина і міцність. Обсяг і якість засвоєного, зробленого (написаногo або розв'язаного), просування учня в розумовому розвитку, вихованні. Система письмових робіт учнів та якість їх виконання

Опитyвання учнів під час уроків за програмою, підготовленою спільно з учителем  

5

Організація вчителем позакласногo читання з предмета, що рекомендує вчитель; контроль та оцінка даної роботи  

Опитyвання учнів під час уроків за програмою, підготовленою спільно з учителем^ План
вивчення системи роботи вчителя географії Синявської ЗОШ І-ІІІ ступенів


Волосожара Олександра Івановича
Волосожар О.І. в 2009-2010 н.р. викладає географію в 6,7,8, 10-х,, 11 класах, має 18 годин тижневого навантаження.
^

Розклад уроків вчителя:

6 клас

7 клас

8 клас

10А клас

10Б клас

11 клас

Вівторок

географія

географія

географія

географія

країнознавство

Середа

Київщино

знавство

Київщино

знавство

Захист вітчизни

Четвер

географія

Географія \

Географія \

ОПД

П’ятниця

Географія, інд. год

Захист вітчизни

Захист вітчизни, країнознавство, інд. год

Географія


^ Система роботи вчительки вивчатиметься в два етапи:

 

^ Перший етап

Другий етап

 

Жовтень

Листопад

Січень

 

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця

12,19
13,20
14,21
8,15,22
9,16,23

2

4

12,19,26,
13,20,27
14,21,28
15,22,29
16,23,30

 


1.Протягом першого та другого етапів вивчення системи роботи вчителя географії Волосожара О.І. буде вивчено окремі теми з географії у 8 класі.
2. Перший етап вивчення системи роботи вчителя географії триватиме з 8 жовтня по 4 листопада 2009 року.
3. Протягом першого етапу вивчення системи роботи вчителя географії Волосожара О.І. буде вивчено тему у 8 класі з географії: « _____________________________», на яку відведено програмою ______годин.
При вивченні цієї теми буде відвідано уроки в 8 класі у такі числа:

Дата відвідування

Хто відвідує

08,09, 12,14,23,24.10;02.11
13,15,20.10
16,17,21.10
22.10;04.11

Ковінька В.І., заступник директора школи

Рухаленко Т.І.., Голова МО вч. Природничого циклу ,член атестаційної комісії
4. Перерва між першим і другим етапами вивчення системи роботи вчителя географії триватиме з 6 листопада 2009 року по 11 січня 2010 року.
5. Другий етап вивчення системи роботи вчительки української мови та літератури триватиме з 12 по 30 січня 2010 року.

6. Протягом другого етапу вивчення системи роботи вчителя географії Волосожара О.І.. буде вивчено тему 11 класі з географії: «__________________», на яку відведено _____годин.
При вивченні цієї теми буде відвідано уроки в 11 класі у такі числа:

Дата відвідування

Хто відвідує

12,13,15,16,22.01
14,19,21,27,28.01
20,23,26.01
29,30.01

Ковінька В.І.., заступник директора школи
Рухаленко Т.І., голова МО
Довженко Ю.І. методист відділу освіти., член атестаційної комісії.


7. Крім того, в період вивчення системи роботи вчителя буде проведено

^ Зміст роботи

Перший етап
Хто відвідує


Другий етап
Хто відвідує


- епізодичне відвідування уроків в інших класах:
6 клас

7 клас

- відвідування позакласних заходів в проведенні яких братиме участь вчитель географії
- співбесіда із вчителем Волосожаром О.І. з питань навчально-виховної та методичної роботи:

а) про виконання практичних робіт з географії;

б) про шляхи вдосконалення навчально-виховної роботи з географії та підвищення рівня навчальних досягнень учнів;
в) про розвиток ініціативи, самостійності та творчого ставлення учнів до праці в процесі вивчення географії;

г) про проведення вчителем позакласної роботи з предмета;

д) про участь вчителя в методичній роботі;
е) про вивчення та впровадження вчителем досягнень психолого-педагогічної науки та ППД;
є)пропозиції щодо поліпшення роботи творчої групи «Дослідник» (як керівник ТГ)

- перевірка документації:

а) класні журнали;
б) журнал гурткової роботи;
в) поурочні плани вчителя;
г) учнівські зошити для практичних робіт ;

8 клас

- надання необхідної практичної допомоги вчителю;
- написання узагальнюючих висновків в журналі Внутрішкільного контролю про систему роботи вчителя географії Волосожара О.І.;
- підготовка проекту рішення педагогічної ради про систему роботи вчителя географії Волосожара О.І. 

14,21.10 Ковінька В.І.

13,16.10 Рухаленко Т.І.


28.10;09.11 Ковінька В.І.

09.10

Ковінька В.І.

28.10

Ковінька В.І.


16.10

Ковінька В.І.


28.10

Ковінька В.І.
05.11

Ковінька В.І.

28.10

Ковінька В.І.

13.10

Ковінька В.І.

20,22.01 Рухаленко Т.І.

27,29.01

Ковінька В.І.


04.02

Ковінька В.І.


03.02

Ковінька В.І.


19.01

Ковінька В.І.

30.01

Ковінька В.І.

Ковінька В.І.


Директор Синявської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Н.В.Клименко


Пам’ятка
вивчення системи роботи вчителя географії
Синявської ЗОШ І-ІІІ ступенів Волосожара О.І.1. Навчально-методичне і технічне забезпечення.
1.1. Відповідність обладнання кабінету Типовому переліку.
1.2. Забезпеченість учнів підручниками.
1.3. Забезпеченість програмовою літературою, наочними посібниками, роздатковим матеріалом, матеріалами для проведення тематичних оцінювань. Стан виготовлення саморобних навчально-наочних посібників.
1.4. Забезпеченість технічними засобами навчання та наявність умов для їх комплексного використання.
1.5. Систематизація навчально-наочних посібників та роздаткового матеріалу.
1.6. Стан зберігання навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання.

2 .Підготовка вчителя до уроку.
2.1. Знання та розуміння вчителем вимог навчальної програми, інших нормативних документів, методичних рекомендацій з питань викладання географії та їх реалізація у практичній діяльності.
2.2. Ознайомленість учителя з інноваційними педагогічними технологіями, передовим педагогічним досвідом.
2.3. Стан календарного планування (відповідність планування вимогам навчальної програми; доцільність розбивки тем за тематичними оцінюваннями; чи передбачені форми проведення тематичних оцінювань).
2.4. Стан поурочного планування.
2.5. Забезпеченість учителя фаховою та методичною літературою, фаховими періодичними виданнями.
2.6. Самоосвітня робота вчителя, участь учителя в колективних формах методичної роботи.

3. Навчально-виховна робота на уроці
3.1. Якість навчально-виховної роботи на уроці.
3.1.1. Ступінь перебудови навчально-виховного процесу на засадах гуманізму, демократизму, застосування нових підходів до організації навчально-виховного процесу з утвердженнями педагогіки особистості.
3.1.2. Доцільність визначення та ступінь реалізації навчальних, виховних та розвивальних за видань уроку. Прогнозування навчальної діяльності на кінцевий результат.
3.1.3. Раціональність вибору структури уроку. Дотримання логіки уроку незалежно від форми його проведення.
3.1.4. Оптимальність застосування форм, методів, прийомів і засобів навчальної роботи учнів і вчителя на різних етапах уроку. Застосування інтерактивних методів навчання, оптимальне поєднання фронтальної, групової та індивідуальної форм організації навчального процесу. Застосування сфокусованих на учневі методів, форм роботи : дискусія, рольова гра, групова робота, керовані дослідження, контракти і проекти, самостійні дослідження, само оцінювання тощо.
3.1.5. Планування та організація самостійної роботи школярів на уроці. Зміст практичних робіт. Формування в учнів навичок самостійного здобування знань.
3.1.6. Диференціація та індивідуалізація навчальної діяльності школярів. Організація вивчення географії у профільних класах. Забезпечення оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня, урахування його індивідуальних особливостей, пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочень до самостійності у вивченні географії, самопізнанні, саморозвитку.
3.1. 7. .Використання міжпредметних та внутрішньо предметних зв'язків. Система роботи з повторення виучуваного матеріалу. 3.1.17.Науковість викладання, доступність сприймання учнями програмового матеріалу.
3.1.8.Систематизація знань, умінь і навичок школярів. Робота з підготовки до тематичних оцінювань.
3.1.9.Організація домашніх завдань. Диференціація та індивідуалізація їх.
3.2. Перевірка та оцінка рівня навчальних досягнень школярів.
3.2.1. Знання вчителем та учнями критеріїв оцінювання.
3.2.2. Обізнаність школярів з тривалістю вивчення теми, кількістю, тематикою і термінами проведення обов'язкових робіт, термінами та формою проведення тематичних оцінювань.
3.2.3. Ефективність застосування методів, форм, критеріїв та засобів контролю рівня навчальних досягнень школярів.
3.2.4. Використання для перевірки рівня навчальних досягнень школярів завдань, які надруковані у виданнях, рекомендованих МОН України.
3.2.5. Об"єктивність оцінювання рівня навчальних досягнень школярів (на основі зіставлення результатів інспекторського, вчительського та директорського контролів, вивчення стану дотримання критеріїв оцінювання в процесі оцінки різних видів усних і письмових робіт).
3.3. Стан ведення учнівської документації (зошити для практичних робіт, карти контурні )

3.4. Стан ведення класних журналів.

^ 4. Позакласна робота з предмета.
4.1. Організація факультативних занять.

4.2. Проведення науково-практичних конференцій, тематичних вечорів, зустрічей, предметних тижнів, природничих декад тощо.
4.3. Результативність участі учнів у олімпіадах, конкурсах , роботі МАН..

^ 5. Результативність навчально-виховної роботи.
5.1. Стан виконання навчальної програми.
5.2. Відповідність рівня навчальних досягнень школярів державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки, вимогам програм з української мови (доцільно проводити, відстеження показників з урахуванням рівня навчальних можливостей школярів, особливу увагу звернути на зміни у рівнях навчальних досягнень).

Довідка
про досвід роботи вчителя географії Синявської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волосожара Олександра Івановича по проблемі: «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках географії».
Термін вивчення досвіду: 2007-2010 роки.

Досвід вивчала методист районного методичного кабінету Довженко Ю.І..
Волосожар О.І., вчитель географії Синявської ЗОШ І-ІІІ ст., освіта вища (Київський ДПІ, 1977р.), педагогічний стаж роботи – 33 роки, кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої категорії, працює за фахом. Олександр Іванович досконало володіє навчальним матеріалом та методикою викладання географії. Забезпечує умови для якісного засвоєння учнями освітніх програм на рівні державних вимог. Формує в учнів пізнавальні потреби, відповідальне ставлення до навчання. З метою розвитку творчих здібностей учнів використовує інформаційно-комунікаційні технології на уроках географії. Постійно підвищує свій фаховий рівень, вивчає і впроваджує в практику своєї роботи передовий педагогічний досвід. Творчо застосовує різні форми, методи та методичні прийоми в навчальному процесі. Зокрема практикує метод проблемного навчання, нестандартні заняття, використання інтерактивних технологій. Створює умови для формування творчих здібностей, інтелектуального розвитку особистості. Використовує різні форми роботи по активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку унікальності та індивідуальності школярів.
Навчальний процес орієнтований на особистість учня. Враховує його індивідуальні особливості та здібності і передбачає, що:
- в центрі навчального процесу знаходиться учень, його пізнавальна і творча діяльність;
- відповідальність за успіх навчальної діяльності переважно учні беруть на себе;
- головна мета такого навчання — розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів, усвідомлення ними моральних цінностей, що згодом дозволить їм стати здатними до самореалізації, самостійного мислення, прийняття важливих рішень; вміння працювати над розв'язуванням важливих проблем як самостійно, так і в групі;
- навчальна діяльність учнів має сприяти розвитку критичного та творчого мислення.
В процесі вивчення географії Олександр Іванович використовує презентації. Використання цих презентацій (показ слайдів) на урокам дає можливість ефективно використовувати комп'ютер, привчити учнів до самостійної дослідницької діяльності.
Коли учитель і учні розробляють свій проект (створюють презентацію), завдання і діяльність учнів сплановані так, щоб процес навчання був спрямований на зміни у розумовій діяльності учня.
Практична значимість досвіду полягає в тому, що для вчителя важливо зацікавити навчальною роботою всіх учнів, навчити їх самостійно здобувати знання, сформувати такі риси характеру як наполегливість, спостережливість, вміння долати труднощі.
Інтерактивні технології дозволяють забезпечити глибину вивчення змісту матеріалу. Учні опановують усі рівні пізнання ( знання, розуміння, застосування, аналіз, оцінку).
Особлива роль відводиться вивченню краєзнавчого матеріалу, які є метою і засобом навчання та пошукової діяльності школярів.
Свої знання учні підтверджують при складанні державної атестації, отримуючи при цьому об 'єктивні оцінки.

Робота вчителя - предметника не обмежується тільки організацією навчально-виховного процесу.

Тому велику увагу вчитель приділяє роботі з учнями в позаурочний час, проведенню позакласної роботи
Щоб прищепити інтерес до географії проводить уроки-бенефіси, влаштовує КВК, вікторини, конкурси, свята (декади природничників). Усе це сприяє появі інтересу до географії, узагальнює та систематизує знання учнів.


 

^ Про вивчення системи роботи вчителя географії

Волосожара Олександра Івановича

з урахуванням реалізації освітньої проблеми школи

через використання краєзнавчого матеріалу на уроках географії


Згідно з перспективним , річним планами роботи, з черговою атестацією вчителя географії Волосожара Олександра Івановича протягом 2006-2010 навчальних років директором школи, завучем школи, членами атестаційної комісії було відвідано серію уроків та позакласних заходів
Вчитель має 33 роки стажу роботи, кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”.
Висновки зроблені на основі аналізу відвіданих уроків,тематичних зрізів знань, ведення шкільної документації, учнівських зошитів, матеріально-технічної бази.
Вчитель Волосожар Олександр Іванович має високий рівень теоретичної, методичної та мовної підготовки. Досконало володіє методикою викладання географії. На високому фаховому рівні використовує програму Міністерства освіти і науки України з поглибленим вивченням географії. Олександр Іванович є керівником творчої групи «Дослідник», яка займається роботою з обдарованими учнями.
Розробляє свої методичні посібники та поширює свій досвід роботи серед учителів району Приймав участь у фаховому конкурсі “Вчитель року 2007” в номінації географія.
Волосожар О.І. логічно будує свої уроки, використовуючи різноманітні активні форми та прийоми роботи з активізації діяльності учнів та підвищення її ефективності з урахуванням вікового складу, рівня підготовленості.
Вчитель чітко визначає тему та мету уроку, чільне місце в якому належить організаційно-вступній частині: психологічний настрій, організація уваги, робочий настрій, мотивація навчання, актуалізація навчання.
Уроки побудовані за конкретно визначеним планом з урахуванням ступеня оволодіння навчального матеріалу. Проблемно-пошукові ситуації дають можливість не тільки підняти інтерес до теми, а й відпрацьовувати здобуті знання, уміння, навички осмислення змісту навчального матеріалу, і творчо використовувати здобуті знання. Слід відмітити вміння вчителя працювати із учнями різних вікових рівнів, впроваджуючи наступність у вивченні географії та формування компетентності продуктивної творчої діяльності учнів.
Олександр Іванович на уроках звертає велику увагу на формування загально навчальних компетенцій: усвідомлення мети поставленого завдання,співпрацю під час парної та групової роботи, знаходження та розуміння і при необхідності передавання нової інформації.
Аналізуючи уроки та позакласну роботу вчителя, можна зробити висновок, що Олександр Іванович взаємопов’язує вивчення книжного матеріалу з краєзнавчим, створює доброзичливий мікроклімат на уроці , вміє зацікавити своїм предметом, формуючи при цьому особистісні потреби вивчення географії . Основою його методики є використання творчого потенціалу учнів, пошуково-навчальної роботи, роботи з першоджерелами, підручником, творчим завданням розвивають у них вміння виділяти головне , логічно мислити, робити висновки, висловлювати свою думку.
Відповідно до тематичних зрізів знань у класах, відвіданих уроків, бесід з учнями, поетапно, з року в рік, можна зробити висновок, що освітньо-пізнавальні завдання уроку згідно програми , формування, закріплення конкретних та загально-навчальних умінь і навичок , виявлення і усунення прогалин в знаннях, а також виховні завдання - формування основних освітніх ідей , забезпечення гуманістичного виховання , зв’язок життя з навчанням , виховання патріотизму, етики та естетики через особистісно-орієнтовний підхід до учнів – Волосожар О.І. на уроках забезпечує якісний рівень знань та реалізує освітню проблему школи. Допомогою у досягненні програмних вимог є певна матеріальна база ( підручники різного рівня освітніх програм , карти, компютерно-інформаційні технології , співпраця з учнями.Недоліком у роботі є відсутність кабінету географії.
В заяві до атестаційної комісії школи Волосожар Олександр Іванович просить підтвердити рішення попередньої атестаційної комісії, яка встановила кваліфікаційну категорію ”спеціаліст вищої категорії”. Члени атестаційної комісії, які вивчали систему роботи вчителя географії Волосожара О.І. пропонують підтримати дане прохання, а також порушити клопотання про присвоєння Олександру Івановичу звання “старший вчитель»

Педагогічна рада
Рішає:
1. Досвід роботи вчителя географії Волосожара О.І.. на тему: «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках географії»» схвалити та рекомендувати педагогічному колективу школи для використання в своїй практичній роботі.
2. Оцінити роботу вчителя географії як вчителя з високим науковим та методичним рівнем викладання, який забезпечує високу результативність своєї роботи та відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.
3. Рекомендувати атестаційній комісії школи:
3.1. Підтвердити Волосожару О.І. кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».
3.2. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти райдержадміністрації про встановлення Волосожару О.І.. педагогічного звання «Старший вчитель» .Схожі:

План вивчення передового педагогічного досвіду iconКартка передового педагогічного досвіду Балтське училище Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Тема (проблема) досвіду: Виховання духовних цінностей студентів на заняттях філологічного циклу
План вивчення передового педагогічного досвіду iconНікопольське училище Криворізького державного педагогічного університету картка обліку об'єкта передового педагогічного досвіду Тема (проблема) досвіду
Тема (проблема) досвіду Формування професійної компетентності учителя англійської мови в початкових класах засобами інтерактивних...
План вивчення передового педагогічного досвіду iconПлан роботи відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради на грудень 2012 р
Засідання районної експертної групи з питання вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду працівників закладів освіти...
План вивчення передового педагогічного досвіду iconВідділ освіти турійської райдержадміністрації методичний кабінет вивчення системи роботи вчителя, передового педагогічного досвіду (Методичні рекомендації)
Вивчення системи роботи планувати заздалегідь, не менше, ніж за 2-3 місяці. З цією метою
План вивчення передового педагогічного досвіду iconВивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду
Знайомитися через педагогічну пресу, як журнал «Математика в школах України», «Математика в школі», газета «Освіта України» з передовим...
План вивчення передового педагогічного досвіду iconСистема роботи з вивчення та творчого впровадження передового педагогічного досвіду передовий педагогічний досвід
Передовий педагогічний досвід – це результат творчої діяльності педагога з елементами новизни, спрямований на виконання актуальних...
План вивчення передового педагогічного досвіду iconКаталог матеріалів учасників обласної виставки педагогічних інновацій та передового педагогічного досвіду "Освіта Хмельниччини на шляхах реформування" Чемеровецького району

План вивчення передового педагогічного досвіду iconВивчення та оцінювання системи І досвіду роботи педагогічного працівника
Узагальнення підсумків діяльності педагогічного працівника у формі творчого звіту, захисту науково-методичних розробок тощо
План вивчення передового педагогічного досвіду iconПоложення про конкурс педагогічної майстерності "Вітрила творчості" Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості
Мета та завдання конкурсу: виявлення талановитих педагогів-позашкільників, творчих спеціалістів, поширення передового педагогічного...
План вивчення передового педагогічного досвіду iconІнформації про стан керованих підсистем; поширенні передового педагогічного досвіду
Внутрішньо шкільний контроль дає можливість визначити, наскільки якісно здійснюється в школі процеси навчання та виховання, як відносяться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи