Конспект icon

Конспект
Скачати 72.42 Kb.
НазваКонспект
Дата конвертації21.10.2012
Розмір72.42 Kb.
ТипКонспект
джерело

Міністерство освіти і науки України


КОНСПЕКТ

уроку з української мови

у 9-Б класі


учитель вищої категорії,

учитель-методист

Г.М.Абельмас


м.Вільнянськ

2009

Тема уроку. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки, інтонація складного безсполучникового речення.

Мета уроку: узагальнити, систематизувати й поглибити знання учнів про безсполучникове складне речення, про смислові відношення між його частинами; виробляти вміння правильно конструювати, інтонувати безсполучникові складні речення і ставити відповідні розділові знаки, розвивати культуру мовлення, виховувати любов до рідної мови, захоплення багатством і красою рідного слова.

^ Тип уроку: урок систематизації і узагальнення знань.

Обладнання: тези, опорна таблиця, завдання для реконструювання, мультимедійна дошка.


Мова росте разом із душею народу.

Іван Франко


Хід уроку

 1. Перевірка домашнього завдання.

 1. Висловіть своє ставлення до проблеми двомовності в Україні (перша група).

 2. Розігрування діалогів (друга група).

 3. Завдання вправи №222 (третя група).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 1. Соціокультурна лінія «Розвиток української мови».

ІІІ. Слайд №1 Оголошення теми та мети уроку.

Слайд №2 Проблемне питання.

Чи існує залежність між інтонацією і розділовими знаками в складних реченнях?

Оцініть свої знання, давши стверджувальну або заперечну відповідь. Чи справились ви із завданням?

Слайд №3

Твердження

Відповідь

Безсполучниковим складним реченням називається таке речення, в якому прості речення об’єднані змішаним зв’язком

Безсполучникові складні речення можуть бути лише з однорідними простими реченнями, які є синтаксично рівноправними

Між однорідними простими реченнями у безсполучниковому складному реченні можуть бути різні смислові відношення

У безсполучникових складних реченнях прості речення можуть вимовлятися з інтонацією переліку, зіставлення, пояснення

У безсполучникових складних реченнях між простими реченнями завжди ставиться кома

Двокрапка у безсполучникових складних реченнях ставиться лише в одному випадку, коли друге речення вказує на причину того, про що говориться в першому реченні


^ 1. Опрацювання опорної таблиці

Слайд №4

Розділові знаки

, ;

:

-

Смислові відношення

Одночасність,

послідовність,

сумісність

Причина, пояснення, доповнення, додаткове повідомлення

Протиставлення, умова, час, наслідок, висновок, швидка зміна подій

Інтонація

Переліку

Пояснювальна

Зіставлення, протиставлення

^ Сполучники, які можна підставити

І (й), а (і), та

Бо, тому що, через те що, а саме, оскільки

А, але, коли, якщо, як, ніби, так що

^ Синонімічні сполучникові складні речення

Складносурядні речення з єднальними сполучниками

Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними, обставинними причини

Складносурядні речення з протиставними сполучниками. Складнопідрядні речення з підрядними умовними, часовими, наслідковими, порівняльними


^ 2. Слайд №5 Дослідження – пошук


Перепишіть подані речення, вставляючи пропущені розділові знаки. Поставте речення у відповідну колонку опрацьованої опорної таблиці, як приклад до правил.

Любіть книгу вона навчить вас жити.

Прояснилося небо, сяючи міріадами зірок виплив із-за хмари повновидий місяць.

Вітер з гаєм розмовляє шепче з осокою пливе човен по Дунаю один за водою.

Забудеш рідний край тобі твій корінь всохне. Вселюдське замовчиш обчухраним зростеш.


^ 3. Слайд №6 Реконструювання речень. Робота за варіантами

Подані сполучникові речення перебудуйте на синонімічні безсполучникові речення, обґрунтуйте вживання розділових знаків, накресліть схеми, зробіть синтаксичний розбір першого речення. Підкреслене слово розберіть як частину мови.


Варіант І

Сивий лірник заспіває і в когось скотиться сльоза.

Мова це річка живої гарячої крові висохне річка і народу на світі нема.

Мені здається що пейзажі у нас на Україні якоїсь приголомшливої краси і величі.


Варіант ІІ

Кожне слово хай іскриться і мова не загине.

Ще сонячні промені сплять а досвітні огні вже горять.

Бачу здалеку як хвиля іскристая вільно грає по синьому морі.


^ 4. Слайд №7 Робота в групах. Прочитайте тексти. Зробити лінгвістичний аналіз текстів (визначити тему і основну думку, тип і стиль мовлення). Дослідіть, яку роль відіграють у текстах безсполучникові складні речення


І група

Не один із нас переконано думає: найстрашніша хвороба нашого часу – байдужість. Польський письменник Бруно Ясенський застерігав людство від найпідступнішого. Не слід боятися друзів: у крайньому разі вони можуть нас зрадити. Не слід боятися ворогів: у крайньому випадку вони можуть нас убити. Слід боятися байдужих: з їх мовчазної згоди творяться і зради, і вбивства (За Є. Дударем)


ІІ група

Мова наша є таємницею: у ній всі тони і відтінки, всі переходи звуків від твердих до найніжніших… Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок. Інше слово часом цінніше самої речі…

Кожне слово має свій сенс, свою красу. А скільки є таких слів, і за кожним - глибинна суть і краса!

Знання рідної мови визначає багатство, широчинність інтелектуальних і естетичних інтересів особистості (^ За В.Сухомлинським).


ІІІ група

Людське суспільство невіддільне від усього навколишнього світу, воно може існувати тільки в певному середовищі та завдяки йому. Тому природа завжди справляла й справлятиме величезний вплив на життя й розвиток людей. Суспільство також впливає на природу, з його розвитком цей вплив стає дедалі помітнішим. Особливо відчутним, унаслідок науково-технічної революції, такий вплив на природу став у наш час, що спричинило порушення рівноваги між природою та суспільством і виникнення низки найскладніших проблем, а саме екологічних, демографічних, енергетичних тощо (За Р. Арцишевським).


Ви погоджуєтесь з думкою автора? Умотивуйте свою відповідь, розкажіть, чи доводилось вам бути учасником або свідком людської байдужості.


^ 5. Слайд №8 Розставте розділові знаки. Установіть відповідність.


Розділові знаки

Приклад 1. Кома;

А Можна вибрать друга і по духу брата та не можна рідну матір вибирати.1
 1. Крапка з комою;

Б Вже й ніч землю обіймає зійшов місяць і вдарив ясним промінням по білих хатах.2
 1. Тире;

В Не забувай добре ім’я цінніше за найбільше багатство.


3
 1. Двокрапка

Г Здобудеш освіту побачиш більше світу.


4Д Гаснуть у плавнях летючі комети тихо вмирає на заході ніч.

^ 6. Коментоване письмо

Мені здається: я не жив, а тільки ще збирався жити. Хай оживає істина стара: людина починається з добра. Козацьке сонце високо підбилось угору; зорі вкрили все небо, як ризу. Зробив добро для тебе чоловік – ти вдячний будь йому повік. Зробив добро ти чоловіку – приємно буде вам обом. Не прагни тільки, щоб довіку за це він став твоїм рабом. Не діли душі наполовину – тріщини іржа покриє враз.

Зробити словотвірний розбір підкреслених слів


^ IV. Рефлексія. Оцініть сьогоднішню нашу співпрацю.

V. Підбиття підсумків уроку.

Питання для самоконтролю.

 • Які характерні ознаки складносурядних, складнопідрядних і безсполучникових складних речень?

 • Які смислові відношення можуть виражати частини складносурядних, складнопідрядних і безсполучникових речень?

 • Які правила вживання коми, крапки з комою, двокрапки й тире у складних реченнях?

 • Чи існує залежність між інтонаціє і розділовими знаками в складних реченнях?


^ VI. Оцінювання учнів.

VII. Слайд №9 Домашнє завдання.

Перша група. Складіть твір-мініатюру «Мова – душа народу», використовуючи складні речення різних видів.

Друга група. Складіть речення за схемами:

А) [ ] : [ ];

Б) [ ] - [ ];

В) [ ] , [ ], об’єднавши їх однією темою.

Третя група. Випишіть п’ять прислів’їв, виражених безсполучниковими складними реченнями.


Перелік літератури


 1. Шелехова Г.Т., Скуратівський Л.В. Рідна мова. Підручник для 9-го класу. К.,2005р.

 2. Олійник О. Українська мова 8-9 клас. – К.1998р.

 3. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.Схожі:

Конспект iconДокументи
1. /конспект+презентац_я/Конспект урока.docx
Конспект iconДокументи
1. /Конспекти/~$ратег_чний анал_з та планування (конспект)-1.doc
2. /Конспекти/Бюджетна...

Конспект iconКонспект лекций Соответствует государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования
В 37 Конфликтология: Конспект лекций. Спб.: Изд-во Михайлова В. А с. N5-8016-0094-9
Конспект iconКонспект по темам: 1 "Old Germanic literary texts", 2 "Germanic Phonetics"
Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання тощо
Конспект iconДокументи
1. /Him_7/Конспект лекций/ЛЕКЦ_Я 1.doc
2. /Him_7/Конспект...

Конспект iconДокументи
1. /Him_3/Конспект лекций/ЛЕКЦ_Я 1.doc
2. /Him_3/Конспект...

Конспект iconКонспект лекцій (опорний конспект лекцій)
На цій хвилі у другій половині XX ст формується культурологія як наука про зародження та розвиток другої (створеної людиною) природи,...
Конспект iconКонспект уроку з природознавства для 4 класу на тему: План конспект
Обладнання : Фізична карта України, карта природних зон, колекції корисних копалин, гербарні рослини, краєвиди мішаного лісу, підручник...
Конспект iconКонспект до задач 1 і 2 «Виконаємо разом» до §32. Розв’язати задачі письмово
Відповіді на всі запитання усно, скласти конспект до задач 1 і 2 «Виконаємо разом» до §32
Конспект icon«Південна Америка» конспект, виписати номенклатуру І нанести на контурну карту з данної теми
...
Конспект icon«Машинобудівельний комплекс, хімічний комплекс», конспект за типовим планом характеристики галузі, робота на контурній карті з данних тем словникова робота, підготувати економічні новини
Стор. 202-213, конспект, напам’ять (на вибір) будь-яку поезію Гейне зі збірки «Книга Пісень»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи