Тема 5: Організаційно-розпорядчі документи icon

Тема 5: Організаційно-розпорядчі документи
Скачати 53.99 Kb.
НазваТема 5: Організаційно-розпорядчі документи
Дата конвертації28.01.2013
Розмір53.99 Kb.
ТипДокументи
джерело

Тема 5: Організаційно-розпорядчі документи


1. Поняття про організаційні документи: положення, статут, інструкція,

правила.

2. Розпорядчі документи: загальна характеристика. Наказ.

3. Наказ щодо особового складу.


1. Усі підприємства, організації та установи у своїй діяльності керуються положеннями, статутами, правилами та інструкціями. Усі ці документи називають організаційними. Організаційні документи описують та закріплюють функції, права та обов'язки різних установ на тривалий термін. Їхнє призначення - впорядкувати роботу підприємств та організацій.


Положення - це правовий акт, що окреслює основні правила діяльності організації та її структурних підрозділів. Положення затверджує вищий орган управляння або керівник підприємства.


Статут - це юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, підприємств, громадян їх відносини з іншими установами, підприємствами і тлі. Статути затверджуються: органами державної влади та управління, з'їздами громадських організацій, вищою установою. Після затвердження статути обов'язково реєструють у Міністерстві фінансів України.

^ Реквізити статуту: гриф затвердження, назва документа (статут), заголовок, текст, відмітки про погодження, реєстрацію та дата (у верхньому лівому куті).


Інструкція - це правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють діяльність установи, її затверджує вищий орган або керівник установи. Обов'язково встановлюється термін введення інструкції, зазначаються відповідальні виконавці. Інструкції можуть бути посадові (окреслюють права а обов'язки працівника певної установи), з техніки безпеки (інструктують про правила поводження на робочому місці), експлуатаційні (розповідають про правила використання певного обладнання) тощо. Інструкції формулюються чітко, у наказовій формі, із застосуванням слів «необхідно», «слід», «забороняється», «потрібно» і т.п.

^ Реквізити інструкції: назва (інструкція), гриф затвердження, заголовок (іноді назва документа входить до заголовку, наприклад: «Інструкція з правил користування електроприладами у приміщенні Медичного університету УАНМ»), дата, індекс, місце видання, текст, підпис, види погодження.


Правила - це службові документи організаційного характеру, у яких викладаються настанови, вимоги, порядок дій або поведінки за тих чи інших умов. Правила подібні до інструкцій і можуть бути частиною інструкцій.

^ Реквізити правил: гриф затвердження, назва документа (правила), заголовок, дата і номер, текст, підпис особи, що відповідає за складання правил.


2.

^ Розпорядчі документи - це документи, за допомогою яких здійснюється оперативне керівництво на підприємстві, в установі чи організації. Сюди належать постанови, ухвали, розпорядження, "вказівки, накази.

Наказ це розпорядчий документ, що видається керівником установи, підприємства чи організації у межах його компетенції. Підставою для видання наказу є інші види документів: закони, постанови, розпорядження, директивні вказівки вищих органів та уряду; особисті офіційні документи та документи з кадрових питань (заяви, угоди і т.п.).

^ Реквізити наказу: назва організації, назва виду документа, дата підписання наказу, місце видання наказу, номер заголовка до тексту, текст, підпис керівника, види погодження.

Наказ складається з двох частин: констатаційної та розпорядчої. Контатаційна частина роз'яснює причину появи наказу (вона може бути і відсутня). Розпорядча частина розпочинається словом «НАКАЗУЮ» і вона має такі частини: дії, пропоновані для виконання (їх позначають інфінітивними формами дієслів: «призначити», «здійснити», «перевірити», «зарахувати», «відрахувати», «звільнити», «перевести» тощо); термін виконання; особи, відповідальні за виконання; контроль за виконанням.

Якщо в одному наказі міститься кілька розпоряджень, то вони нумеруються арабськими цифрами.

Текст розпорядчої частини складається таким чином, що на початку вказують особу або структурний підрозділ, що має бути виконавцем дії, потім описують власне дія, а тоді визначають термін виконання, наприклад:

^ 1. Кафедрі гуманітарних дисциплін та мов провести конкурс студентських рефератів до 1 грудня 2010 року.

2. Викладача кафедри гуманітарних дисциплін та мов Онищук Л.Д. призначити відповідальною за проведення конкурсу.


Наказ підписує перший керівник установи або його заступник. Перед прізвищем заступника ставиться позначка /.

Візи розташовують нижче від підпису керівника. Наказ набуває чинності з моменту підписання.

^ Накази щодо особового складу видаються па основі доповідних записок, заяв, протоколів колегіальних органів тощо. Цими наказами здійснюється призначення, переміщення, звільнення працівників, оформляються відпустки, відрядження, заохочення, різні нагороди та стягнення. Кожний пункт такого наказу починається відповідно словами «Призначити», «Зарахувати», «Перевести» і т.п. Далі щоразу з нового рядка в алфавітному порядку без абзацу пишуться прізвища, ініціали, звання та посади осіб, якого цей наказ стосується, а також структурні підрозділи, де ці особи працюють.

У кінці кожного пункту наказу після слова «Підстава» зазначається підстава для його складання (заява, доповідна записка тощо).


^ У наказі про прийняття на роботу повинно бути зазначено:

назва посади, на яку зараховується працівник;

структурний підрозділ;

дата оформлення на роботу;

вид прийняття на роботу (постійна, тимчасова, за сумісництвом);

- особливі умови'(напр., ненормований робочий день, скорочений робочий день, з матеріальною відповідальністю і т.п.).


^ У наказах про переведення на іншу посаду вказують:

назву нової посади:

структурний підрозділ;

дату, з якої особа переводиться на іншу посаду;

мотиви переведення.


^ У наказах по звільнення працівників зазначають:

дату звільнення;

мотивування (наприклад: на підставі заяви за власним бажанням). У наказах про надання відпустки зазначають:

вид відпустки (основна, додаткова, за власний рахунок, декретна, у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, за сімейними обставинами);

збереження / незбереження заробітної плати (залежно від виду відпустки);

загальну кількість робочих днів перебування у відпустці;

період, на який надано відпустку (дата виходу і повернення).


Медичний університет УАНМ


НАКАЗ

31.09.2009 №259 м. Київ


про прийняття на роботу за контрактом


ПРИЗНАЧИТИ: Петренко К.Д. на посаду викладача кафедри цитологи на умовах укладеного з ним контракту від 20.09.2009 р.


Підстава: контракт від 20.09.2009 р.


Ректор ________________________________(підпис і його розшифрування)


З наказом ознайомлений_________________________________« » 20 р.


Начальник юридичного відділу______________(підпис і його розшифрування)


01.09.2009 НАКАЗ №260 м. Київ
Щодо особового складу


ПРИЗНАЧИТИ:


1. Осипчук Олену Петрівну на посаду в.о. доцента кафедри анатомії з

02.09.2009 р. на постійну роботу.


Підстава: заява О.П. Осипчук з візами завідувача кафедри анатомії та начальника планового відділу.


НАДАТИ:


2. Самійленко Наталі Василівні, доценту кафедри анатомії, декретну
відпустку терміном 85 днів зі збереженням заробітної плати, згідно з
чинним законодавством, з 01.09. 2009.


Підстава: заява Н.В. Самійленко.Ректор____________________(підпис і його розшифрування)

З наказом ознайомлений____________________«_________» 20___р.

Начальник юридичного відділу______________(підпис і його розшифрування)Схожі:

Тема 5: Організаційно-розпорядчі документи iconДсту 4163-2003 національний стандарт україни
Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи (далі документи)
Тема 5: Організаційно-розпорядчі документи iconПлан роботи семінару тренінгу освітнього округу №6 27. 10. 2011 року Педагогічні технології організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу
Педагогічні технології – організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу
Тема 5: Організаційно-розпорядчі документи iconДокументи
1. /Тема 1/urok_01.doc
2. /Тема...

Тема 5: Організаційно-розпорядчі документи iconДокументи
1. /тема 2/urok_11.doc
2. /тема...

Тема 5: Організаційно-розпорядчі документи iconРозпорядження 01. 09. 11 смт Братське №289-р Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщенння вакантних посад державних службовців Братської райдержадміністрації
Головного управління Державної служби України від 08. 07. 11 №930/19668 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів...
Тема 5: Організаційно-розпорядчі документи iconДокументи
1. /1 ukr.doc
2. /4 ukr.doc
3.
Тема 5: Організаційно-розпорядчі документи iconДокументи
1. /Тема 3/urok_17.doc
2. /Тема...

Тема 5: Організаційно-розпорядчі документи iconПоложення про організацію клубної діяльності у вечірній (змінній) школі ІІ-ІІІ ступенів Охтирської міської ради Сумської області. Організація клубної діяльності для учнівської молоді
Клуби, організовані на базі Охтирської вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів Охтирської міської ради Сумської області проводять...
Тема 5: Організаційно-розпорядчі документи iconКурсова робота з дисципліни: «Управління бізнесом у фармакології» на тему: «Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я та механізм їх функціонування»
«Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я та механізм їх функціонування»
Тема 5: Організаційно-розпорядчі документи iconДокументи
1. /Тема 1/kal_pl.doc
2. /Тема...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи