Положення та умови проведення обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи в районі (місті) Запорізької області Мета та завдання icon

Положення та умови проведення обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи в районі (місті) Запорізької області Мета та завдання
Скачати 351.28 Kb.
НазваПоложення та умови проведення обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи в районі (місті) Запорізької області Мета та завдання
Дата конвертації10.11.2012
Розмір351.28 Kb.
ТипКонкурс
джерело


ПОЛОЖЕННЯ

та умови проведення обласного етапу Всеукраїнського

огляду-конкурсу

на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи

в районі (місті) Запорізької області


Мета та завдання

Головною метою обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію турист­сько-краєзнавчої роботи в закладах освіти області є популяризація туристсько-краєзнавчої діяльності як ефективного засобу навчання і виховання дітей та уч­нів.

Основними завданнями конкурсу є:

- вивчення стану туристсько-краєзнавчої діяльності в закладах освіти, виявлення та вирішення проблем в організації цієї роботи з учнями;

- сприяння виявленню та розповсюдженню кращого досвіду організації туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти.


^ Керівництво конкурсом

Загальне керівництво Конкурсом здійснює Міністерство освіти і науки України.

Загальне керівництво обласним етапом Конкурсу здійснює управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво підготовкою і проведенням обласного етапу Конкурсу здійснює КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» ЗОР (КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. Керівництво конкурсом в районах (містах) Запорізької області покладається на ра­йонні (міські) управління (відділи) освіти.

Безпосереднє керівництво підготовкою і проведенням Всеукраїнського етапу Конкурсу здійснює Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, який розробляє і затверджує Порядок суддівства матеріалів.


^ Порядок і термін проведення

Конкурс має довгостроковий характер і проводиться щороку в три етапи.

І етап – районний (міський) – з 1 січня до 20 грудня поточного року.

ІІ етап – обласний – з 1 січня до 25 січня наступного року.

ІІІ етап – Всеукраїнський – проводиться у м. Києві з 15 лютого до 15 березня наступного року.

^ Учасники конкурсу, вимоги до конкурсних матеріалів

Конкурс проводиться за такими номінаціями:

1) організація туристсько-краєзнавчої роботи в районі (місті) Запорізької області;

2) організація туристсько-краєзнавчої роботи в навчальному закладі системи освіти.

У першій номінації Конкурсу беруть участь відділи (управління) освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів (рад) Запорізької області.

У другій номінації Конкурсу беруть участь навчальні заклади відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів (рад) Запорізької області, які стали переможцями першого етапу конкурсу. Кількість матеріалів у другій номінації Конкурсу від району (міста) - не більше 1 (однієї).

Роботи на Конкурс подаються у друкованому вигляді (комп'ютерний набір) у одному примірнику.

Конкурсні матеріали мають бути написані українською мовою.

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.

Оргкомітет І етапу конкурсу до 20 грудня поточного року подає в КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР конкурсні матеріали та загальну інформацію про стан туристсько-краєзнавчої роботи в районі (місті) за адресою: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка 46-а, КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, директору.


^ Підведення підсумків огляду-конкурсу і нагородження переможців

Підсумки огляду конкурсу на кращу організацію туристсько-крає-знавчої роботи з учнівською молоддю серед відділів (управлінь) освіти підводяться за результатами роботи відділів (управлінь) освіти, навчально-виховних закладів міст, районів області протягом календарного року (форма звіту – додаток 1) на основі критеріїв, затверджених КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР (див. Додаток 2).

Рейтинг районів за напрямками роботи (краєзнавча, туристсько-спортивна, гурткова, з підвищення кваліфікації, робота зі ЗМІ тощо) визначаються за сумою балів відповідних розділів звітної форми (додаток 1).

Загальний рейтинг районів визначається за сумою місць напрямків туристсько-краєзнавчої роботи.

Рейтинг навчальних закладів, звіти яких представлені на конкурс, визначається за сумою балів відповідних розділів звітної форми, доповнених документами і фотографіями, які підтверджують надану інформацію (додатки 1, 2).

Райони, міста і навчальні заклади, що посіли перші, другі і треті місця в обласному етапі конкурсу, нагороджуються грамотами управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

Місця (рейтинг) огляду-конкурсу враховуються при визначенні загального рейтингу навчально-виховної роботи районних (міських) управлінь (відділів) освіти, навчальних закладів за поточний рік.


^ Координатор конкурсу-огляду:

Шелегеда В.І., заступник директора КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР

Телефон: (061) 224-24-71 Факс: (061) 224-02-71

e-mail: info_turcenter@mail.ru

www: zoctkum.ucoz.ua

Додаток 1


^ ІНФОРМАЦІЯ (ЗВІТ)

про розвиток туристсько-краєзнавчої роботи в


_______________________________________________________________

(районі, місті, закладі освіти)

у 2010 році


 1. П. І. Б. керівника органу управління освітою ____________________________

 2. П.І. Б. відповідального за дану роботу __________________________________

 3. Кількість закладів освіти (в тому числі позашкільних) ____________________
 1. ^ ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ


з/р

Назва обласного, районних, міських центрів (станцій, відділів)

туризму

Кількість штатних працівників

З них мають вищу

педагогічну освіту

З них мають іншу освіту

Наукові звання

Відомчі нагороди, звання

(які)

Середній вік педагогів

Стаж роботи
Усього

З них педпра-

цівників

До 3 років

3-10 років

10-20 років

Більше 20 роківУСЬОГО

 1. ^ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРІВ (СТАНЦІЙ, ВІДДІЛІВ)
№ з/р,

назва

закладів

Технічний стан

закладу

Тип

власності

Пристосоване

Побудоване як

позашкільний заклад

Наявність

Автотранспорту

(легковий, вантажний, автобус)

Наявність комп’ю-

терів, оргтехніки,

класів персон. комп’ютерів

Підключений до

Інтернету

Наявність електронної

пошти (вказати адресу)

(вказати адресу)

Задовільний

Незадовільн

Державна

Комунальна


^ 3. МЕТОДИЧНА РОБОТА

3.1. Підготовка (підготовлено) методичних матеріалів:
з/р

Назва роботи

Автор

Кількість

примірників

^ 4. ЗАХОДИ З ПРОПАГАНДИ ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА

(радіо, телебачення, преса, публікації, видання тощо):
з/р

Назва ЗМІ

Автор

Дата


^ 5. МАСОВІ ЗАХОДИ З УЧНЯМИ І ПЕДАГОГАМИ

(обласні, районні (міські) зльоти, змагання, конференції, екскурсії тощо)*

5.1.з/р
^

Назва заходу


Кількість учасників

Місце та час проведення, відповідальний

* Окремо вказати туристсько-спортивні, краєзнавчі та інші.

Для спортивних змагань вказати «Клас дистанції»


5.2. Кількість туристських походів і краєзнавчих експедицій та учасників в них

(за даними МКК)


Вид туризму

Ступеневі походи

Категорійні походи

Разом

1 ступінь складності

Кількість учнів

(осіб)

2 ступінь складності

Кількість учнів

(осіб)

3 ступінь складності

Кількість учнів

(осіб)

І категорія

складності

Кількість учнів

(осіб)

ІІ категорія складності

Кількість учнів

(осіб)

ІІІ категорія складності

Кількість учнів

(осіб)

Кількість походів, експедицій

Кількість учнів

(осіб)

Пішохідний

Гірський

Водний

Лижний

Велосипедний

Спелео

ІншіРазомКраєзнавчі експедиції:

Геологічні

Історичні

Археологічні

Фольклорно-етнографічні

Географічні

Екологічні


Не заповнюється

Не заповнюється

Не заповнюється

Не заповнюється

Не заповнюється

Не заповнюєтьсяРазомУсього
5.3. Заклади освіти і керівники, які здійснюють туристські подорожі і

краєзнавчі експедиції


Вид туризму

Назва навчального закладу

П.І.Б. керівника

походу, посада

Кількість

подорожей

Кількість учасників

Пішохідний

Гірський

Водний

Лижний

Велосипедний

Спелеотуризм

Інші

Краєзнавчі експедиції (з акт. способами пересув.):

Геологічні

Історичні

Археологічні

Фольклорно-етнографічні

Географічні

Екологічні

Разом


^ 6. ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИХ КАДРІВ

6.1.з/р

Назва курсів, семінарів,

зборів тощо

Кількість

учасників

Місце та час

проведення6.2. Підготовлено інструкторів дитячо-юнацького туризму ____________


6.3. Підготовлено організаторів спортивного туризму __________________

Підготовлено громадських кадрів за видами туризму:


Вид туризму

ПТП

СТП

ВТП

СІП

ВІП

Всього
6.5. Туристська кваліфікація педперсоналу центрів туризму та відділів туризму комплексних позашкільних навчальних закладів (заповнюється окремим рядком по кожному центру туризму та комплексному ПНЗ, що є в районі (місті)


Перелік центрів

туризму і

комплексних ПНЗ, які мають відділи туризму

Кількість педпрацівників

Туристська кваліфікація педперсоналу

(кількість чоловік)

Не мають туристської кваліфікації

Мають спортивні звання та розряди

Мають інструкторські звання

Керували походами (категорії

складності)
МС

КМС

І

ІІ

ІІІ

Інструктор-методист

Інструктор туризму

Інструктор дитячого

юнацького туризму

І

ІІ

ІІІ

ІV-V


6.6. Підготовка кадрів на базі вищих навчальних закладів (назви вузів, факультетів, кафедр, спеціальностей) ______________________________________________________

^ РОБОТА БЮДЖЕТНИХ ГУРТКІВ ТА ОБ’ЄДНАНЬ*


Назва

Назва навчального закладу

Кількість і

рівень гуртків

Кількість учасників

П.І.Б. керівника

гуртка, посада

Туристсько-спортивні

Юні туристи

Туристи-водники

Спортивне орієнтування

Молодші інструктори тур.

Пішохідний туризм

Юні гірські туристи

Юні велотуристи

Юні спелеологи

Краєзнавчі

Історики-краєзнавці

Юні археологи

Юні етнографи-фольклористи

Літературне

краєзнавство

Юні екологи

Юні геологи

Юні географи-краєзнавці

Краєзнавці-мистецтвознавці

Народознавчі

Активісти шкільного

музею

Інші (подати назви)

РАЗОМ:

* Підсумок подавати: окремо туристсько-спортивні, краєзнавчі, інші, а потім разом


7.1. У бюджетних гуртках та об’єднаннях спортивного профілю підготовлено спортсменів-розрядників – для звіту*
з/р

Вид туризму

Спортивна кваліфікація

МС

КМС

І

ІІ

ІІІ

І юн.

ІІ юн.

ІІІ юн.

1.

Пішохідний

2.

Водний

3.

Лижний

4.

Гірський

5.

Велосипедний

6.

Спелеотуризм

7.

Спортивне орієнтування


* Відомості подати у вигляді дробу, де в чисельнику – кількість розрядів з спортивно-туристських походів, у знаменнику – з техніки спортивного туризму


^ 8. ДИТЯЧІ ТУРИСТСЬКІ ТАБОРИ ТА БАЗИ

Всього

З них

Прийнято дітей

Місце

розташування

Сезонність роботи

стаціонарних

пересувних

1. ТАБОРИ:- географів-краєзнавців- геологів-краєзнавців- археологів-краєзнавців- екологів-краєзнавців- істориків-краєзнавців- етнографів-краєзнавців- інших краєзнавчих напрямків- туристсько-спортивні та оздоровчі^ 2. ЛІТНІ ШКОЛИ:- туристко-спортивні

- за напрямками крає-знавчих дослідженьУСЬОГО3. ТУРБАЗИ:- власні- в орендованих приміщенняхУСЬОГО9. ЗАРЕЄСТРОВАНІ МУЗЕЇ (2010 рік)з/р

Профіль та назва

музею

Навчальний

заклад

Дата

реєстрації

Реєстраційний

номер^ 10. ЦЕНТРИ ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА, СТАНЦІЇ ЮНИХ ТУРИСТІВ, ТУРИСТИЧНІ ВІДДІЛИ, ЩО БУЛИ ВІДКРИТІ ЧИ ЗАКРИТІ У ПОТОЧНОМУ РОЦІ

10.1 Відкрито:

Назва закладу

Прізвище, ім’я та по батькові директора (зав. відділом) закладу

Поштова адреса закладу,

телефон
10.2. Закрито (які та з якої причини) _______________________________________


^ 11. УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ І ОБЛАСНИХ ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВ-НИХ І ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИХ ЗМАГАННЯХ, ЗЛЬОТАХ, ЧЕМПІОНАТАХ, ЕКСПЕДИЦІЯХ І КОНКУРСАХз/р

Найменування заходу

Назва навчального закладу

Кількість груп

Кількість учасників

П.І.Б.

керівника гуртка,

посада

1.

^ Всеукраїнська туристсько-краєзнавча експедиція «Пізнай свою країну»

2.

^ Чемпіонат Запорізької області зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді

3.

^ Всеукраїнський конкурс на кращий навчально-методич-ний матеріал з туристсько-краєзнавчої тематики

4.

^ Всеукраїнська експедиція «Історія міст і сіл України»

5.

Обласна природничо-краєзнавча експедиція

«Природа рідного краю»

6.

^ Обласний туристсько-краєзнавчий конкурс «Край, в якому я живу: Екскурсія для друга»

7.

Інші всеукраїнські, регіональні, обласні, місцеві конкурси, експедиції, акції, рухи з туристсько-краєзнавчою спрямованістю


11.1. Форми участі в роботі територіального відділення МАН України історико-географічного напряму і права: керівництво, проведення очно-заочних шкіл, методичне забезпечення, проведення ІІ етапу тощо (стисло, в описовій формі).


^ 12. ЗВ’ЯЗКИ З СІЛЬСЬКИМИ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

(форми, зміст тощо)


13. ЗВ’ЯЗКИ З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ, ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ, ГРОМАДСЬКИМИ ТА ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ


^ 14. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

(форми, зміст, з якими країнами).


15. 2-3 НАЙБІЛЬШ ЦІКАВИХ ПРИКЛАДИ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ

РОБОТИ В РАЙОНІ (МІСТІ)

(стисло, в описовій формі)


^ 16. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ

РОБОТИ В ОБЛАСТІ (УКРАЇНІ)


Керівник органу управління освітою (Підпис)


Вимоги до оформлення Плану (Звіту)


 1. План (звіт) складається чітко за рекомендованою формою.

 2. Якщо ті чи інші заходи не проводились, треба поставити риску навпроти кожного пункту запитання.

 3. “Інформація” повинна бути надана у електронному варіанті та друкованому тексті (у двох екземплярах, з яких перший надсилається за вказаною адресою, другий залишається в рай(міськ) методкабінеті) яка надсилається за вказаною адресою.

 4. “Інформація“ друкується на аркушах розміром 20х30 см, інтервал між рядками машинописного тексту – 1. Кількість аркушів залежить від об’єму поданої інформації.

 5. “Інформація” повинна бути підписана і завірена печаткою керівника органу управління освітою.

 6. «Інформація» повинна бути доповнена копіями документів, які підтверджують цю інформацію (відповідно вимогам додатку 2).

 7. Конкурсні матеріали навчальних закладів повинні бути доповнені копіями документів і фотографіями, які підтверджують надану інформацію.

Додаток 2


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

підсумків обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу

на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи

з учнівською молоддю

серед відділів (управлінь) освіти Запорізької області


Масові туристсько-краєзнавчі заходи


1. Проведення районних (міських) туристських зльотів, змагань. Кількість команд – учасниць:

- від 5 до 8 – 8 балів;

 • від 9 до 12 – 12 балів;

 • більше 12 – 15 балів

Враховуються тільки ті змагання, до яких додається перелік відповідних підсумкових наказів рай(міськ) управлінь (відділів) освіти (номери, дата, назва, місце проведення).


^ 2. Проведення районних турнірів, конкурсів, конференцій, масових акцій і свят з туристсько-краєзнавчою спрямованістю

(8 балів за кожний).

Кількість учасників:

- від 30 чоловік – 8 балів;

 • від 50 – 12 балів;

 • більше 100 – 15 балів

Враховуються тільки ті заходи, до яких додається перелік відповідних підсумкових наказів рай(міськ) управлінь (відділів) освіти (номери, дата, назва, місце проведення).


^ 3. Проведення туристських походів, експедицій з активним способом пересування (за кожний похід, експедицію):

1 ступеня складності – 2 бали; 1 категорії складності – 6 балів;

2 ступеня складності – 3 бали; 2 категорії складності – 8 балів;

3 ступеня складності – 4 бали; 3 категорії складності – 10 балів;

Враховуються тільки походи та експедиції, дозвіл на здійснення яких та зарахування зафіксовано в місцевій чи обласній МКК системи освіти з вказівкою № маршрутного листа або маршрутної книжки та дати реєстрації.


^ 4. Участь в обласних туристсько-краєзнавчих зльотах, чемпіона-тах і змаганнях (5 балів за кожну команду).

Призові бали:

За зайняті місця в комплексному заліку кожного з вищевказаних заходів:

1 місце – 12 балів; 4 місце – 6 балів;

2 місце – 10 балів; 5 місце – 4 бали;

3 місце – 8 балів; 6 місце – 2 бали.

^ 5. Участь в обласних змаганнях зі спортивного орієнтування

За участь – 5 балів за кожну команду (якщо команди з різних навчальних закладів).

Призові бали:

За зайняті призові місця з основного виду:

1 місце – 6 балів;

2 місце – 4 бали;

3 місце – 2 бали.


^ 6. Участь в обласних туристських змаганнях педагогічних праців-ників (участь – 8 балів).

Призові бали:

За зайняті призові місця з кожного виду змагань (конкурсна програма, смуга перешкод, крос-похід тощо)

1 місце – 5 балів;

2 місце – 4 бали;

3 місце – 3 бали.


^ 7. Участь в обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді «Мій рідний край».

За участь у кожній секції – 3 бали.

За зайняті призові місця (в кожній секції):

1 місце – 7 балів;

2 місце – 5 балів;

3 місце – 3 бали;

лауреат – 2 бали.


Заочні туристсько-краєзнавчі заходи


^ 1. Участь в заочній першості на кращу туристсько-краєзнавчу подорож.

За участь в першості (якщо матеріал допущений до змагань Головною суддівською колегією) за кожну групу:

^ Походи 3 ст. скл. – 3 бали 2 к.с. – 7 балів

1 к. с. – 5 балів 3 к.с. – 9 балів

Призові бали:

в ступеневих походах: за 1 місце – 10 балів;

за 2 місце – 7 бали;

за 3 місце – 5 бали.

в категорійних походах: за 1 місце – 15 балів;

за 2 місце – 12 балів;

за 3 місце – 10 бали.

За зайняті призові місця у Всеукраїнській першості:

за 1 місце – 25 балів;

за 2 місце – 20 балів;

за 3 місце – 15 балів.


^ 2. Участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики.

За кожну прийняту на конкурс роботу (якщо матеріал допущений до конкурсу обласним журі) – 5 балів.

^ Призові бали

За зайняті призові місця (у кожній номінації):

грамота УОН ЗОДА – 15 балів;

грамота КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР – 10 балів;

За зайняті призові місця у Всеукраїнському турі конкурсу:

грамота МОН – 25 балів;

грамота УДЦТКУМ – 20 балів;

грамоти спілки краєзнавців – 15 балів.

Примітка. Показники призерів заочної Першості України на кращу туристсько-краєзнавчу подорож та конкурсу на кращий методичний матеріал зараховуються до результатів міст, районів у наступному календарному році.


^ 3. Участь у заочному конкурсі кращих робіт пошукових загонів за завданнями всеукраїнських експедицій «Україна вишивана», «Історія міст і сіл України», «Пізнай свою країну», «Шляхами подвигу і слави» тощо (за кожний конкурс окремо).

За участь у конкурсі (якщо матеріал допущений до конкурсу журі) за кожну номінацію – ^ 3 бали.

За зайняті призові місця (у кожній номінації):

за 1 місце – 15 балів;

за 2 місце – 10 балів;

за 3 місце – 5 бали.

За зайняті призові місця у Всеукраїнському турі конкурсу:

за 1 місце – 25 балів;

за 2 місце – 20 балів;

за 3 місце – 15 балів.

^ 4. Участь в заочних конкурсах кращих робіт пошукових загонів за завданнями обласних експедицій «Природа рідного краю», «Ми – команда», “Край, в якому я живу: екскурсія для друга” тощо (за кожний конкурс окремо):

За участь у конкурсі (якщо матеріал допущений до конкурсу журі) за кожну номінацію – 3 бали.

Призові бали:

1 місце – 15 балів;

2 місце – 10 балів;

3 місце – 5 бали;

лауреат – 3 бали.


Перепідготовка туристського активу


^ 1. Проведення міського, районного семінару з питань туристсько-краєзнавчої роботи10 балів (за кожний).


2. Участь в обласних семінарах із питань туристсько-краєзнавчої роботи5 балів (за кожного учасника).


^ 3. Участь в обласних курсах із питань туристсько-краєзнавчої роботи5 балів (за кожного учасника) ;


Інші критерії


1. Робота бюджетних туристсько-краєзнавчих гуртків:

 • за кожний напрямок туризму (пішохідний, водний, гірський тощо) або краєзнавства (екологічне, історичне, археологія тощо) – 5 балів;

 • за кожний гурток, якщо він працює за профільними туристсько-краєзнавчими навчальними програмами, затвердженими МОН України або ЗОІППО – 3 бали (за наявності копій наказів навчальних закладів).

Враховуються спортивно-туристські (крім гуртків ДЮСШ) та крає-знавчі (крім натуралістичного напрямку) гуртки, які діють станом на 1 грудня поточного року. Не враховуються туристсько-краєзнавчі гуртки КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, що працюють у навчальних закладах міст, районів. 1. Робота шкільних краєзнавчих музеїв:

 • взяли участь в обласному огляді роботи шкільних музеїв –

5 балів;

 • відкрито та паспортизовано новий шкільний краєзнавчий музей (за кожний) – 10 балів.

Призові бали:

За зайняті призові місця в обласному огляді музеїв:

1 місце – 15 балів;

2 місце – 10 бали;

3 місце – 5 бали.

За участь в огляді роботи музеїв нараховуються бали тільки за один шкільний музей від міста, району.


3. Висвітлення питань туристсько-краєзнавчої роботи в періодич-ній пресі (за кожну статтю, замітку):

 • у міській, районній – 2 бали;

 • в обласній – 4 бали;

 • у всеукраїнській – 6 балів.

Примітка. Публікації враховуються тільки при наявності ксерокопій.Схожі:

Положення та умови проведення обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи в районі (місті) Запорізької області Мета та завдання iconНаказ №103 м. Вільнянськ Про підсумки туристсько-краєзнавчої роботи у 2011 році
«Про підсумки обласного огляду-конкурсу «На кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю у 2011 році»» у...
Положення та умови проведення обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи в районі (місті) Запорізької області Мета та завдання iconНаказ №139 Про підсумки обласного огляду-конкурсу «На кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю у 2010 році»
У другій номінації конкурсу брали участь 10 загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області
Положення та умови проведення обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи в районі (місті) Запорізької області Мета та завдання iconПоложення про проведення районного огляду-конкурсу на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах району
Головного управління освіти і науки від 06. 11. 2012 №470 «Про затвердження Положення про проведення обласного огляду-конкурсу на...
Положення та умови проведення обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи в районі (місті) Запорізької області Мета та завдання iconПоложення про обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичннй матеріал туристсько-краєзнавчої тематики Мета І завдання конкурсу
Всеукраїнський конкурс на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики (далі – Конкурс) проводиться з метою...
Положення та умови проведення обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи в районі (місті) Запорізької області Мета та завдання iconНаказ №28 Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «На кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики 2009 року»
«Запорізький обласний центр туризму І краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради (кз «зоцткум» зор) був проведений...
Положення та умови проведення обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи в районі (місті) Запорізької області Мета та завдання iconНаказ №334 Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики 2012 року
«Запорізький обласний центр туризму І краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради (кз «зоцткум» зор) проведений обласний...
Положення та умови проведення обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи в районі (місті) Запорізької області Мета та завдання iconНаказ №35 Про підсумки проведення районного огляду конкурсу на кращу організацію право- виховної роботи в загальноосвітніх закладах району
«Про проведення районного огляду-конкурсу на кращу організацію право-виховної роботи в загальноосвітніх закладах району» у листопаді-...
Положення та умови проведення обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи в районі (місті) Запорізької області Мета та завдання iconПоложення про організацію туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи у навчальних закладах Запорізької області
Директор комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму І краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради
Положення та умови проведення обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи в районі (місті) Запорізької області Мета та завдання iconНаказ №059 Про підсумки проведення І (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Мій рідний край»
Про підсумки проведення І (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді
Положення та умови проведення обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи в районі (місті) Запорізької області Мета та завдання iconПро проведення І (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Мій рідний край»
«Моя земля – земля моїх батьків» та Міжгалузевої програми «Пізнай свою країну», з метою активізації краєзнавчої та пошуково-дослідницької...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи