Програма гуртка „Літературне краєзнавство Основний рівень Пояснювальна записка icon

Програма гуртка „Літературне краєзнавство Основний рівень Пояснювальна записка
НазваПрограма гуртка „Літературне краєзнавство Основний рівень Пояснювальна записка
Сторінка3/4
Дата конвертації10.11.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипПрограма
джерело
1   2   3   4


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


РОЗДІЛ І.

ВСТУПНА ЧАСТИНА (14 год)


1.1. Вступне заняття (2 год)

Зміст і завдання роботи гуртка на навчальний рік. Особливості роботи юних краєзнавців.


^ 1.2. Актуалізація знань попереднього навчального року. Техніка безпеки. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю (2 год)

Актуалізація знань попереднього навчального року з основних тем літературного краєзнавства.

Техніка безпеки під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у міському та міжміському транспорті. Протипожежна безпека в туристських подорожах.

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 року № 237 „Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України”.


^ 1.3. Опрацювання матеріалів багатоденної краєзнавчої експедиції

(10 год)

Оформлення звітів краєзнавчої експедиції. Монтаж та облаштування експозиційного матеріалу. Рецензування роботи.


^ РОЗДІЛ ІІ.

КРАЄЗНАВСТВО (140 год)


2.1. Діячі культури рідного краю: (12 год)

дослідження творчої спадщини

Історія краю. Місця, пов’язані із життям і діяльністю діячів культури. Меморіальні музеї. Виставки, публікації, рідкісні видання тощо. Письменники-земляки. Вплив діячів культури на громадське та культурне життя. Сучасна література краю.

^ Практичні заняття.

Проведення читацьких конференцій, літературних вечорів, меморіальних вечорів тощо.

Зустрічі з літераторами. Упорядкування картотек даних про письменників та інших діячів культури. Походи, екскурсії, збирання літературно-краєзнавчого матеріалу та його обробка.


^ 2.2. Забуті імена. Повернення втраченої

літературної спадщини (26 год)

Ознайомлення з новими та маловідомими публікаціями про забутих і загиблих письменників. Читання творів. Оцінка доробку літераторів.

^ Практичні заняття.

Пошук літераторів, листування та зустрічі з родичами, нащадками, друзями письменників та інших діячів культури. Збирання краєзнавчого матеріалу. Читання творів. Початкова літературно-критична робота. Підготовка та проведення літературно-драматичних вечорів, читацьких конференцій тощо.


^ 2.3. Музейна та архівна діяльність (24 год)

Пошуково-дослідницька робота з літературними та літературно-меморіальними музеями. Вміння працювати з книгою та іншими літературними джерелами. Історичний документ.

^ Практичні заняття.

Робота з документами. Добір та конспектування необхідних даних з обраної теми. Робота з каталогами. Робота в архівах.

Робота з упорядкування бібліографії. Навички самостійної роботи з джерелами. Опис літературних пам’ятників.


^ 2.4. Формування творчих навичок у літературному краєзнавстві

(24 год)

Жанри прози. Газетні жанри. Жанри поезії. Основи поетики та версифікації. Формування естетичних і літературних уподобань.

Практичні заняття.

Творча робота під час мандрівок та екскурсій. Конкурси літературних щоденників, поезії. Літературні ігри. Відвідування літературних вечорів.


^ 2.5. Масові заходи: походи, експедиції, екскурсії, конкурси,

конференції тощо (54 год)

Краєзнавчі масові заходи: походи, експедиції, екскурсії, конкурси. Вибір маршруту. Підбір необхідного краєзнавчого, картографічного та літературного матеріалу. Розподіл обов’язків між членами групи. Перевірка спорядження.

^ Практичні заняття.

Проведення походів, екскурсій. Екскурсійна робота. Впровадження та ведення щоденника гуртка. Оформлення зібраного матеріалу. Проведення літературних вечорів, читацьких конференцій, фольклорних вечорів тощо. Оформлення літературознавчих експозицій та виставок у музеї навчального закладу.

Виступи перед школярами та батьками. Проведення вистав, концертів, вечорів тощо. Зустрічі з літераторами. Налагодження постійних зв’язків з письменниками. Обмін досвідом роботи з літературними гуртками, літературно-краєзнавчим активом інших шкіл, міст, сіл тощо. Сценарна робота. Залучення громадськості до роботи гуртка.


^ РОЗДІЛ ІІІ.

ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА (32 год)


3.1. Єдина спортивна класифікація України. Вимоги до присвоєння спортивних розрядів з туризму (1 год)

Єдина спортивна класифікація України. Вимоги до присвоєння спортивних розрядів з туризму за участь у туристських походах та змаганнях.


^ 3.2. Види і порядок оформлення туристської маршрутної

та звітної документації (1 год)

Порядок оформлення туристської маршрутної документації. Туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії (МКК). Кошторис експедиції і його складові частини.

Структура письмового звіту про експедицію. Розподіл обов’язків між членами групи з підготовки окремих розділів звіту. Єдині вимоги до підготовки технічного опису маршруту: достовірність, точність орієнтирів, напрямків, відстаней; лаконічність; наявність додаткового ілюстрованого матеріалу і рекомендації щодо проходження складних ділянок (схеми проходження, фотографії тощо). Робота над звітом у польових і камеральних умовах.

^ Практичні заняття.

Практичне ознайомлення зі зразками заповнення маршрутних листів і книжок. Складання кошторису умовної багатоденної експедиції. Практичне ознайомлення з кращими звітами про туристсько-краєзнавчі експедиції інших груп. Складання звіту навчально-тренувального дводенного походу.


^ 3.3. Туристське орієнтування (6 год)

Поняття «туристське орієнтування». Види туристського орієнтування:

• рух за заданим азимутом і картою;

• рух у заданому напрямку за картою з проходженням через контрольні пункти (КП);

• орієнтування на маркованому маршруті;

• рух за заданим азимутом і відстанню;

• рух без карти за легендою;

• визначення точки стояння.

Практичне заняття

Вироблення навичок з видів туристського орієнтування.


^ 3.4. Тактика туристських походів (2 год)

Поняття «тактика походу». Основне завдання тактики – безпечне проходження запланованого маршруту. Залежність тактики походу від природних умов, господарської та туристської освоєності району походу, часу його проведення, протяжності та складності маршруту, підготовленості учасників і злагодженості дій групи.

Опрацювання питань тактики походу в підготовчий період, попереднє визначення основного і запасного варіантів маршруту та варіантів подолання складних ділянок місцевості, відходу з маршруту в разі аварійної ситуації; складання плану-графіка подорожі, режиму дня; підбір і підготовка необхідного спорядження, продуктів харчування, визначення місць купівлі продуктів на маршруті.

Тактичні прийоми під час походу: регулярна розвідка місцевості за маршрутом, визначення порядку подолання перешкод, швидкості й ритму руху на маршруті залежно від природних умов, самопочуття учасників та інших факторів.

^ Практичні заняття.

Розробка плану-графіку проходження основних і запасних варіантів маршруту, відходів з маршруту в разі виникнення аварійних ситуацій. Організація і проведення розвідки на маршруті.


^ 3.5. Основи техніки пішохідного туризму. Подолання простих природних перешкод (8 год)

Техніка руху і подолання природних перешкод у різних умовах. Принципи економії сил, раціональності руху і способу подолання перешкод, забезпечення безпеки учасників походу.

Особливості руху: по стежках, по трав’янистих схилах, через лісову хащу, через болото. Подолання водних перешкод. Техніка виконання переправ, страховка та самостраховка.

^ Практичні заняття.

Набуття навичок подолання простих перешкод:

• через болото по купинах;

• канави, рову, струмка за допомогою жердини;

• хащі, завалу;

• річки вбрід шеренгою (стінкою), із жердиною, «таджицьким» способом, обличчям один до одного тощо;

• рух по схилу (підйом, спуск, траверс) з альпенштоком;

• в’язання вузлів (провідник, подвійний провідник, швейцарський провідник, «вісімка», булінь, брамшкотовий, прямий, академічний, зустрічний, схоплюючий, грудної обв’язки, бесідки тощо).


^ 3.6. Проведення дводенного навчально-тренувального походу (14 год)

Практичні заняття.

Проведення дводенного навчально-тренувального походу з практичним закріпленням знань, набутих навичок з організації привалів, ночівель, приготування їжі на вогнищі, руху по пересіченій лісовій місцевості, подолання трав’янистих схилів, орієнтування на місцевості за компасом і картою.


^ РОЗДІЛ ІV.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (28 год)

4.1. Загальна і спеціальна фізична підготовка туриста (17 год)

Загальна та спеціальна фізична підготовка туриста як фактори попередження і профілактики захворювань, травм, нещасних випадків, аварій тощо.

Гігієнічні передумови занять загальною фізичною підготовкою. Основи техніки оздоровчого бігу. Положення голови, тулуба, рук; розслаблення м’язів плечового поясу. Робота рук під час бігу. Постановка стопи на землю. Довжина кроку. Дихання під час бігу.

Біг на 100 м; біг з рівномірним прискоренням. Спеціальні бігові вправи. Біг на 400 м; біг з повторним прискоренням 15 - 20 м і вільний між ними. Біг на 2000 м.

Стрибки: у довжину, висоту, у «кроці» через перешкоду.

Метання м’яча та гранати з розбігу, вправи для розвитку та зміцнення зв’язок плечового та ліктьового суглобів.

Гімнастика. Організуючі вправи: фігурне марширування з різними перешикуваннями і поворотами без зупинок. Акробатичні вправи. Виси і упори. Опорні стрибки. Вправи на колоді (для дівчат).

^ Практичні заняття.

Розучування техніки оздоровчого бігу, правильного дихання. Вивчення спеціальних бігових вправ, вільного бігу з рівномірним прискоренням, бігу зі зміною швидкості на різних ділянках дистанції. Відпрацювання елементів у стрибках у довжину і висоту. Виконання акробатичних вправ, висів і упорів, опорних стрибків, вправ на колоді.


^ 4.2. Спортивні та рухливі ігри (3 год)

Значення рухливих ігор, різноманітності рухів. Швидкість, точність рухів, спритність, витривалість. Вольові якості людини, що сприяють досягненню мети в спортивній грі.

Баскетбол, футбол, волейбол, гандбол, рухливі ігри, естафети.

^ Практичні заняття.

Удосконалення навичок гри в баскетбол, футбол, волейбол, гандбол за відповідними правилами. Додаткові завдання на певну гру. Прийоми дії з партнером та протидії із суперником у відповідній грі. Проведення естафет.

Плавання

Плавання як засіб фізичної підготовки та розвитку витривалості; розвиток дихальної системи та загартування організму.

^ Практичні заняття.

Удосконалення техніки різних видів плавання. Розучування вправ, що передують плаванню. Вправи на спортивних приладах і без них.


^ 4.3. Гігієна туриста. Перша (долікарська) медична

допомога (8 год)

Правила особистої гігієни (догляд за шкірою, зубами тощо). Гігієна одягу та взуття (правильний вибір одягу та взуття). Гігієна харчування та водносолевий режим.

Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі. Запобігання простудним захворюванням і відмороженням.

Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів (опіки, порізи, отруєння).

Потертості, мозолі тощо.

Переломи та їх види, вивихи, розтяги, струс мозку, забиття голови, грудей, живота.

Гостра судинна недостатність, непритомність, шок.

Кровотечі. Види кровотеч. Внутрішні та зовнішні кровотечі. Правила та техніка накладання джгуту.

Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли внаслідок несприятливих метеорологічних умов (обмороження, простудні захворювання, тепловий та сонячний удари, сонячні опіки, снігова сліпота і переохолодження від вітру, води, холоду тощо).

Допомога при пораненнях, укусах отруйних змій, комах, лісових кліщів.

Отруєння та опіки отруйними дикоростучими рослинами.

Отруєння грибами.

Техніка накладання пов’язок. Принципи та методи реанімації.

Долікарська допомога при гострих захворюваннях черевної порожнини (гострий живіт).

Простудні захворювання. Лікування в польових умовах. Похідна аптечка.

^ Практичні заняття.

Демонстрація вправ загальної та спеціальної фізичної підготовки.

Практичні заняття.

Накладання пов’язок, шин при різних типах переломів, вивихів, розтягів, забиттів тощо.

Вивчення ознак і причин різних захворювань. Розпізнання цих ознак.

Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця).


^ РОЗДІЛ V.

ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка за підсумками навчання. Завдання на літо.


^ 5.1. Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож

Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році (проводиться поза сіткою навчальних годин та, як правило, під час літніх канікул).


Основний рівень, третій рік навчання


Тематичний план

Назва розділу, теми

Кількість годин

Усього

В тому числі

теоретич-

них

практичних

1

2

3

4

5


1

^ РОЗДІЛ І.

Вступна частина

8

2

6

1.1.

Вступне заняття

2

2

-

1.2.

Актуалізація знань попереднього навчального року. Техніка безпеки. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю

6

-

6


2

^ РОЗДІЛ ІІ.

Краєзнавство

148

46

102

2.1.

Літературними стежками України

4

2

2

2.2.

Давня українська література та фольклор. Літературні архіви

20

6

14

2.3.

Забуті імена. Шляхи повернення втраченої літературної спадщини

26

10

16

2.4.

Сучасна українська література. Літературні видання (періодика)

26

6

20

2.5.

Вступ до літературознавства

8

6

2

2.6.

Формування творчих навичок у літературі. Літературна освіта

12

4

8

2.7.

Література рідного краю

16

2

14

2.8.

Масові заходи: походи, науково-практичні конференції, експедиції тощо. Підготовка до масових заходів

36

10

26


3

^ РОЗДІЛ ІІІ.

Туристсько-спортивна підготовка

30

4

26

3.1.

Правила проведення змагань зі спортивного туризму. Участь у змаганнях

12

2

10

3.2.

Туристське та спортивне орієнтування

8

1

7

3.3.

Туристське спорядження та відповідні вимоги техніки безпеки

2

1

1

3.4.

Техніка пішохідного туризму

8

-

8


4.

^ РОЗДІЛ ІV.

Фізична культура та безпека життєдіяльності

28

4

24

4.1.

Загальна фізична підготовка

18

1

17

4.2.

Спортивні та рухливі ігри

4

1

3

4.3.

Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога

6

2

4
^ РОЗДІЛ V.

Підсумкове заняття

2

2

-

5.1.

Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож

Поза сіткою годинВСЬОГО:

216

58

158


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


РОЗДІЛ І.

ВСТУПНА ЧАСТИНА (8 год)


1.1.Вступне заняття (2 год)

Зміст і завдання роботи гуртка на навчальний рік. Особливості роботи юних літераторів-краєзнавців.


^ 1.2. Актуалізація знань попереднього навчального року. Техніка безпеки. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю (6 год)

Аналіз та систематизація зібраного матеріалу під час літньої експедиції. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю. Правила техніка безпеки.

1   2   3   4Схожі:

Програма гуртка „Літературне краєзнавство Основний рівень Пояснювальна записка iconПрограма гуртка „Географічне краєзнавство Основний рівень Пояснювальна записка
При цьому під просторово-часовими системами розуміють природні ландшафти та різні типи територіально-виробничих комплексів, вивчення...
Програма гуртка „Літературне краєзнавство Основний рівень Пояснювальна записка iconПрофільний рівень Пояснювальна записка
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст І державні вимоги до рівня загальноосвітньої...
Програма гуртка „Літературне краєзнавство Основний рівень Пояснювальна записка iconПрограма гуртка " юні музеєзнавці" 1 рік навчання /початковий рівень/ Пояснювальна записка
Програма гуртка «Юні музеєзнавці» розроблена для учнів 4-6 класів загальноосвітніх шкіл, у яких існують музеї і музейні кімнати,...
Програма гуртка „Літературне краєзнавство Основний рівень Пояснювальна записка iconПрограма гуртка „Літературне краєзнавство”
України та світу, допомагає пізнати красу мови через вивчення усної народної творчості, розвиває естетичний смак, формує туристсько-спортивні...
Програма гуртка „Літературне краєзнавство Основний рівень Пояснювальна записка iconПрограма гуртка: «Географічне краєзнавство» Укладач
Найбільш актуальна та вже апробована програма «Природниче краєзнавство», 2008 р. Запорізький обласний центр туризму та краєзнавства...
Програма гуртка „Літературне краєзнавство Основний рівень Пояснювальна записка iconВ. М. Череватюк програма роботи вокального гуртка керівник вокального гуртка : Піщана Олена Павлівна пояснювальна записка
Учнів необхідно навчити любити І розуміти музику, розвивати художній смак, творчі здібності ( музичний слух, чуття ритму, музичну...
Програма гуртка „Літературне краєзнавство Основний рівень Пояснювальна записка iconСоколова Олена Миколаївна, керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Мелітопольської районної ради Запорізької області 2011 пояснювальна записка програма
...
Програма гуртка „Літературне краєзнавство Основний рівень Пояснювальна записка iconАкадемічний рівень Пояснювальна записка
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма гуртка „Літературне краєзнавство Основний рівень Пояснювальна записка iconПрограма гуртка „Історичне краєзнавство”
України та світу, формування туристсько-спортивних та краєзнавчих знань, умінь І навичок засобами позашкільної освіти
Програма гуртка „Літературне краєзнавство Основний рівень Пояснювальна записка iconАдаптована програма гуртка «Географи-краєзнавці»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи