Колегії відділу освіти icon

Колегії відділу освіти
Скачати 131.68 Kb.
НазваКолегії відділу освіти
Дата конвертації27.09.2012
Розмір131.68 Kb.
ТипДержавний стандарт
джерело

Колегії відділу освіти

Вільнянської райдержадміністрації


Доповідна записка

Про стан управлінської діяльності адміністрацій Вільнянської ЗОШ І-ІІІ

ступенів № 1 та Московської ЗОШ І-ІІІ ступенів по забезпеченню державних вимог щодо рівня знань, умінь та навичок учнів з іноземної мови

24 лютого 2012 року


Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її досягненні. Виконання вимог Державного стандарту є обов’язковим для всіх навчальних закладів, що надають загальну середню освіту.

Зміст мовного компоненту в основній школі спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності, читати та освідомлювати прочитане; залучення до художньої літератури; формування світогляду особистості, розширення її культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів любові, поваги до традицій свого народу та толерантного ставлення до культурних традицій інших народів.

Згідно з планом роботи відділу освіти Вільнянської райдержадміністрації на 2011-2012 навчальний рік у лютому 2012 року здійснено перевірку управлінської діяльності адміністрацій по забезпеченню державних вимог щодо рівня знань, умінь і навичок з іноземної мови у Вільнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 та Московській ЗОШ І-ІІІ ступенів.


Основні завдання перевірки:

 • Виконання програми з іноземної мови.

 • Стан викладання та рівень знань учнів.

 • Навчально-матеріальна база з іноземної мови .

 • Здійснення управлінської діяльності адміністрації школи щодо стану

викладання рівня знань, умінь та навичок учнів з іноземної мови.


Методи перевірки:

 • Співбесіда з адміністрацією ЗОШ, учителями.

 • Перевірки документації: календарних планів, класних журналів, зошитів усіх видів.

 • Написання контрольних робіт.

 • Огляд кабінетів іноземної мови.


І. Кадрове забезпечення

Викладання іноземної мови у Вільнянській ЗОШ І-ІІІст. № 1 здійснюють вчителі:

Малиш Валентина Ананіївна - вчитель французької мови, освіта вища, закінчила Запорізький державний педагогічний інститут за спеціальністю: французька та німецька мови; спеціаліст вищої категорії, вчитель методист, педагогічний стаж – 31 рік

Чернова Марина Анатоліївна - вчитель англійської мови, освіта вища, закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю: англійська мова; спеціаліст ІІ категорії, педагогічний стаж – 11 років

^ Викладання німецької мови у Московській ЗОШ І-ІІІст. здійснюють вчителі:

Панасенко Ольга Олександрівна - вчитель німецької мови, освіта вища, закінчила Запорізький державний педагогічний інститут за спеціальністю: французька та німецька мови; спеціаліст І категорії, педагогічний стаж – 30 років

Ніконорова Тетяна Володимирівна - вчитель німецької мови, освіта вища, закінчила Запорізький державний педагогічний інститут за спеціальністю: французька та німецька мови; спеціаліст І категорії, педагогічний стаж – 33 роки.


^ Кваліфікаційні категорії вчителів,

які викладають іноземну мову
ІІ. Матеріальна база

У школах створена необхідна навчально-матеріальна база яка достатня для забезпечення умов організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Кабінети мають навчально-методичне забезпечення: навчальні програми, підручники, навчальні та методичні посібники, словники, роздатковий матеріал, граматичні посібники та таблиці, тематичні плакати по темах, тематичні папки, книги для домашнього читання, додаткові матеріали для початкових класів ( книги з текстами для читання, завданнями, віршами та піснями), географічні карти ( світу, України, Англії, Німеччини,Франції, Європи), плакати з алфавітом та прописними літерами. Оформлено стенди: «Сьогодні на уроці».

Вчителями здійснено передплату на фахові видання: науково-методичний журнал «Англійська мова і література» та «Іноземні мови в навчальних закладах». Проводиться систематична робота по поповненню бази кабінетів.


ІІІ. Календарне планування


Календарне планування вчителі здійснюють згідно з навчальною програмою МОНУ:

 1. Іноземні мови. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 2-12 класи. Київ, «Перун», 2005.

2.Іноземні мови 10-11 класи. Київ, «Поліграфкнига», 2010р.

В усіх класах проведені тематичні контрольні роботи згідно з календарним планом.

Учителі ознайомлені зі структурою навчальної програми, знають і правильно розуміють її вимоги, обізнані з нормативними документами та методичними рекомендаціями з питань викладання іноземної мови, вміють реалізовувати їх у практичній діяльності. Дані документи вивчаються і обговорюються на засіданнях РМО. У ІІ семестрі у зв’язку з погодніми умовами було здійснено перепланування календарних планів. На момент перевірки відставання від програми не виявлено.


ІV.Рівень знань з іноземної мови


Контрольними роботами у школах було охоплено 77 учнів (із 87 за списком) 4-7, 9 класів.

 • Англійська мова: 33 учнів із 37 учнів за списком;

 • Німецька мова: 30 учнів із 32 учнів за списком.

 • Французька мова: 14 учнів із 18 учнів за списком.Англійська мова Німецька мова

^ Французька мова

Контрольні роботи було складено згідно з рекомендаціями МОНУ щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов за 12-бальною шкалою і включали чотирьохрівневі завдання на перевірку знання учнями лексики (прямий переклад), рівня сформованих умінь щодо вживання вивченої лексики в мову, практичне застосування учнями вивченої граматики (вживання правильних граматичних форм у даних реченнях); відповіді на запитання, твір на одну із заданих тем.

Контрольні роботи показали наступний рівень навчальних досягнень учнів:


^ Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1:

Англійська мова

- У 5 класі (вчитель Чернова М.А.) контрольну роботу писали 19 учнів (із 21 за списком).


Контрольні за текстом відділу освіти

Якість знань –68,4 %

Контрольна робота

Якість знань – 64,7 %

Високий рівень - 5 ( 26,3%)

5( 29,4%)

Достатній рівень - 8 ( 42,1%)

6 ( 35,3%)

Середній рівень- 4 ( 21,1%)

3 (17,6%)

Початковий рівень - 2 ( 10,5%)

3 (17,6%)


Типові помилки:

 1. написання слів англійською мовою;

 2. вживання дієслів у майбутньому часі;

 3. недостатнє знання лексичних одиниць.


- У 6 класі (вчитель Чернова М.А.) контрольну роботу писали 14 учнів (із 16 за списком).


Контрольні за текстом відділу освіти

Якість знань –42,9 %

Контрольна робота

Якість знань – 40 %

Високий рівень - 2 ( 14,3%)

3( 20%)

Достатній рівень - 4 ( 28,6%)

3 ( 20%)

Середній рівень- 5 ( 35,7%)

3 (20%)

Початковий рівень - 3 ( 21,4%)

6 (40%)


Типові помилки:

 1. недостатнє знання лексичних одиниць;

 2. вживання граматичних часів дієслова;

 3. побудова питальних речень.


Французька мова

- У 7 класі (вчитель Малиш В.А.) контрольну роботу писали 14 учнів (із 18 за списком).


Контрольні за текстом відділу освіти

Якість знань –57,1 %

Контрольна робота

Якість знань – 60 %

Високий рівень - 2 ( 14,3%)

0( 0%)

Достатній рівень - 6 ( 42,9%)

9 ( 60%)

Середній рівень- 6 ( 42,8%)

6 (40%)

Початковий рівень - 0 ( 0 %)

0 (0%)


Типові помилки:

 1. утворення минулого часу ( вживання avoir / etre );

 2. відмінювання дієслова etudier;

 3. написання числівників.


Рівень якості знань учнів Вільнянської ЗОШ І-ІІІст. № 1


5 клас 6 клас 7 клас


^ Московська ЗОШ І-ІІІ ступенів :


Німецька мова


- У 4 класі (вчитель Ніконорова Т.В..) контрольну роботу писали 10 учнів (із 10 за списком).


Контрольні за текстом відділу освіти

Якість знань –20 %

Контрольна робота

Якість знань – 12,5 %

Високий рівень - 0 ( 0%)

0( 0%)

Достатній рівень - 2 ( 20%)

1 ( 12,5%)

Середній рівень- 5 ( 50%)

5 (62,5%)

Початковий рівень - 3 ( 30 %)

2 (25%)


Типові помилки:

 1. вживання артикля;

 2. пропуск es у безособовому звороті gibt es;

 3. пропуск окремих літер у словах;

 4. невірно вказано лексичне значення слова.


- У 6 класі (вчитель Панасенко О.О.) контрольну роботу писало 9 учнів (із 9 за списком).

Контрольні за текстом відділу освіти

Якість знань –33 %

Контрольна робота

Якість знань – 40 %

Високий рівень - 0 ( 0%)

0( 0%)

Достатній рівень - 3 ( 33%)

4 ( 40%)

Середній рівень- 5 ( 55%)

6 (60%)

Початковий рівень - 1 ( 11 %)

0 (0%)


Типові помилки:

 1. правопис великої букви іменників

 2. будова речень;

 3. узгодження підмета і присудка;

 4. вживання однини та множини іменників.


- У 9 класі (вчитель Панасенко О.О.) контрольну роботу писало 11 учнів (із 13 за списком).


Контрольні за текстом відділу освіти

Якість знань –36 %

Контрольна робота

Якість знань – 50 %

Високий рівень - 1 ( 9%)

2( 20%)

Достатній рівень - 3 ( 27%)

3 ( 30%)

Середній рівень- 5 ( 45%)

3 (30%)

Початковий рівень - 2 ( 18 %)

1 (10%)


Типові помилки:

 1. вживання артикля;

 2. будова речень;

 3. особові закінчення дієслів;

 4. незнання лексики.


Рівень якості знань учнів Московської ЗОШ І-ІІІ ст.


4 клас 6 клас 9 класПри порівнянні результатів у класах виявлені розбіжності контрольної роботи з контрольною роботою за текстами відділу освіти.

^ Перевірка зошитів, словників показала, що організація і контроль за всіма видами письмових робіт вчителі здійснюють згідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Здійснюються відповідні записи у класних журналах. Вчителі перевіряють зошити і словники систематично.

Зошити заведені у повній кількості. Вчителями перевіряються класні і домашні роботи, помилки виправляються. Види робіт різноманітні. Наявні у повній кількості. Здійснюється індивідуальний та диференційний підхід до робіт учнів. Обсяг і характер домашніх завдань за рівнем складності відповідає змісту вивченого матеріалу в класі. Приділяється велика увага зовнішньому вигляду зошитів, дотримання норм єдиного орфографічного режиму.

^ Перевірені класні журнали: : усі записи в журналах ведуться відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-12 класів ЗНЗ. Записи вчителями ведуться чітко, розширене пояснення домашнього завдання. Допускаються записи іноземною мовою (відповідно до методичної інструкції). Проводяться уроки з мовленнєвої діяльності ( аудіювання, читання, говоріння, письма) – згідно програми; проводяться контрольні роботи, уроки домашнього читання.

В школах систематично проводиться тиждень іноземної мови, про що свідчать матеріали та фотоматеріали, які зібрані в папки.

^ Відвідані уроки засвідчили, що учителі ретельно готуються до навчальних занять. Під час підготовки користуються методичною літературою, складають власні конспекти уроків. Заняття характеризуються достатнім ступенем реалізації навчальних, виховних та розвивальних завдань.


На засіданнях ШМО, педрадах, нарадах при директору заслуховувалися питання:

 • «Про шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності на уроках іноземної мови» (протокол ШМО № 2 від 20.12.2010р.) ( Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1).

 • «Результати впровадження проблемних тем вчителів іноземної мови в розрізі загальношкільної науково- методичної теми: «Інноваційна діяльність вчителя в організації навчально-виховного процесу» ( протокол наради при директору № 16 від 02.11.2011р.) ( Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1).

 • «Стан ведення зошитів учнів з іноземної мови» (нарада при директору, протокол № 1 від 17.01.2011р.).

 • «Про результати контролю за станом ведення та перевірки зошитів із німецької мови» ( протокол педради № 9 від 30.10.2009р.) ( Московська ЗОШ І-ІІІ ст..)

 • «Про результати контролю за станом ведення зошитів із нім. мови в учнів 5-11 класів у 2009-2010н.р.» ( нарада при директору, протокол № 10 від 06.11.2009р.) ( Московська ЗОШ І-ІІІ ст..).

 • «Про результати контролю за роботою вчителя нім. мови зі словниками учнів 5-11 класів» ( нарада при директору, протокол № 10 від 06.11.2009р.) (Московська ЗОШ І-ІІІ ст..).

 • «Про результати проведення контрольного аудіювання, читання, говоріння, письма з нім мови за І семестр 2009-2010н.р.» (протокол педради № 12 від 30.12.2009р.) ( Московська ЗОШ І-ІІІ ст..)

 • «Про результати перевірки стану викладання німецької мови у 2-4 класах» (протокол педради № 5 від 27.04.2010р.) ( Московська ЗОШ І-ІІІ ст..)

 • «Про результати перевірки за станом ведення зошитів та словників із іноземної мови» (нарада при директору, протокол № 3 від 24.03.2011р.) (Московська ЗОШ І-ІІІ ст..).

 • «Про результати контролю за станом ведення зошитів та словників із німецької мови у 2011-2012 н.р.» (протокол педради № 1 від 17.01.2012р.) ( Московська ЗОШ І-ІІІ ст..)


Адміністраціями шкіл видано накази:

 • «Стан викладання іноземної мови та використання інноваційних технологій на уроках» ( Наказ № 132 від 27.12.2012р.) ( Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1).

 • «Про результати перевірки контрольного аудіювання, усного мовлення, письма та читання з німецької мови за І семестр 2009-2010 н.р.» ( Наказ № 323 від 28.12.2009р.) ( Московська ЗОШ І-ІІІ ст..)

 • «Про результати контролю за станом ведення зошитів із нім. мови в учнів 5-11 класів у 2009-2010н.р.» ( Наказ № 275 від 30.10.2009р.) ( Московська ЗОШ І-ІІІ ст..)

 • «Про результати контролю за роботою вчителя нім. мови зі словниками учнів 5-11 класів» ( Наказ № 276 від 30.10.2009р.) ( Московська ЗОШ І-ІІІ ст..)

 • «Про результати перевірки стану викладання німецької мови у 2-4 класах» ( Наказ № 70 від 23.04.2010р.) ( Московська ЗОШ І-ІІІ ст..)


Учні Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ст..№ 1 та Московської ЗОШ І-ІІІ ст. постійно беруть участь в ІІ (районному) етапі олімпіад з іноземної мови:


^ Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1


2009-2010 н.р.

ІІ місце

Остяк А. ( 10 кл.)

вч. Чернова М.А.

2010-2011 н.р.

IV місце

Остяк А. ( 11 кл.)

IV місце

Антонова Д. ( 10 кл.)

вч. Чернова М.А.

2011-2012 н.р.

IІІ місце

Антонова Д. ( 11 кл.)

IV місце

Буцький В. ( 10 кл.)

вч. Чернова М.А.


^ Московська ЗОШ І-ІІІ ст.


2009-2010 н.р.

VІ місце


вч. Панасенко О.О.

2010-2011 н.р.

VІІ місце

Панасенко А. ( 8 кл.)

вч. Панасенко О.О.

2011-2012 н.р.

VІ місце

Панасенко А. ( 9 кл.)

вч. Панасенко О.О.


^ Виходячи із вищесказаного, можна внести такі пропозиції та рекомендації:


 1. Результативність управлінської діяльності адміністрацій Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 та Московської ЗОШ І-ІІІ ст.. по забезпеченню державних вимог щодо рівня знань, умінь та навичок учнів з іноземної мови вважати такою, що в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства.

 2. Відзначити належний контроль адміністрацій Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 та Московської ЗОШ І-ІІІ ст.. за станом забезпечення державних вимог щодо рівня знань, умінь та навичок учнів з іноземної мови.

3.Керівникам закладів освіти району:

3.1 Забезпечити постійну роботу щодо підвищення професійної

компетентності та володіння нормативними документами вчителів

іноземної мови загальноосвітніх навчальних закладів.

Постійно

3.2 Тримати на контролі стан викладання англійської, німецької та

французької мов .

( один раз на 5 років )


3.3 Сприяти активному застосуванню тестових форм оцінювання

навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час

проведення навчального процесу.

Постійно

3.4Активізувати роботу з підготовки учнів до участі у ІІ (районному)етапі

Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземної мови .

Постійно


Методист РМК Панченко Л.В.Схожі:

Колегії відділу освіти iconПротокол засідання колегії відділу освіти Дубровицької райдержадміністрації 26. 02. 3013 №1 Голова колегії Н.І. Стасюк Секретар М.І. Ящук. Присутні: 18 членів колегії
Присутні: 18 членів колегії відсутні з поважних причин 7 членів колегії Гаврильчик І.І., Камінський О. М., Рабешко О. Л., Полюхович...
Колегії відділу освіти iconПорядок ведення розширеного засідання колегії відділу освіти райдержадміністрації від 27 серпня 2010 року Колегію веде начальник відділу освіти райдержадміністрації середа сергій васильович
На розширене засідання колегії відділу освіти райдержадміністрації запрошені керівники установ освіти, голови районної ради та районної...
Колегії відділу освіти iconОрганізаційно-дорадча діяльність відділу освіти колегії відділу освіти
Про стан роботи відділу освіти зі зверненнями громадян та з питань виконання Закону України “Про заходи запобігання та протидії корупції”...
Колегії відділу освіти iconРішення колегії відділ освіти №3 від 16 грудня 2009року Про стан виконання рішень колегії відділу освіти за 2009 рік
«Про колегію відділу освіти Оріхівської районної державної адміністрації» в кількості 17 осіб,працює згідно річного плану роботи....
Колегії відділу освіти iconРішення колегії відділ освіти від 21. 12. 2011 №01-12/6-3 Про стан виконання рішень колегії відділу освіти за 2011 рік
«Про колегію відділу освіти Оріхівської районної державної адміністрації» в кількості 11 осіб,працює згідно річного плану роботи....
Колегії відділу освіти iconУчасть у засіданні колегії райдержадміністрації
Профспілки працівників освіти і науки України, член колегії райдержадміністрації Л. М. Коваленко та начальник відділу освіти райдержадміністрації...
Колегії відділу освіти iconДоповідь начальника відділу освіти Супруненко А. Г. на засіданні підсумкової серпневої колегії відділу освіти райдержадміністрації "Про підсумки діяльності системи освіти району у 2009-2010 н р.
Супруненко А. Г. на засіданні підсумкової серпневої колегії відділу освіти райдержадміністрації "Про підсумки діяльності системи...
Колегії відділу освіти iconПроект рішення колегії відділу освіти Бучанської міської ради від 14. 03. 2013 р
Про роботу відділу освіти та адміністрації навчальних закладів міста із зверненнями громадян
Колегії відділу освіти iconКолегії відділу освіти Вільнянської районної
Плану роботи відділу освіти та районного методичного кабінету у 2011 році вивчено питання стану управлінської діяльності адміністрацій...
Колегії відділу освіти iconПротокол №1 засідання колегії відділу освіти Чугуївської райдержадміністрації 20. 03. 2012 Присутні: члени колегії та керівники навчальних закладів, Рябініна І. М. начальника
Присутні: члени колегії та керівники навчальних закладів, Рябініна І. М. начальника відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації,...
Колегії відділу освіти iconРішення колегії відділу освіти вільнянської райдержадміністрації «30» серпня 2011 року Протокол №5 Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної освіти району
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу освіти райдержадміністрації Супруненко А. Г. (додається) колегія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи