Протокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України від 8-9 грудня 2009 року Місце проведення icon

Протокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України від 8-9 грудня 2009 року Місце проведення
Скачати 110.08 Kb.
НазваПротокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України від 8-9 грудня 2009 року Місце проведення
Дата конвертації23.09.2012
Розмір110.08 Kb.
ТипДокументи
джерело

Протокол

засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України від 8-9 грудня 2009 року

Місце проведення – Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського державного університету ім. О. Гончара.

Присутні: Бойко Світлана Василівна – голова регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».

^ Євенко Олена Володимирівна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології Запорізького педагогічного коледжу.

Рогова Ірина Яківна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж».

^ Рудак Людмила Григорівна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського».

^ Тарасенко Олена Володимирівна – викладач німецької мови КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського».

Бойко Ірина Миколаївна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка

^ Ковтун Олеся Василівна – викладач англійської мови Нікопольського училища КДПУ.

Даниленко В.К. – викладач англійської мови Дніпропетровського педагогічного коледжу Дніпропетровського державного університету ім. О. Гончара.

^ Остроух О.О. - викладач англійської мови Дніпропетровського педагогічного коледжу Дніпропетровського державного університету ім. О. Гончара.

Ковтун Л.В. - викладач англійської мови Дніпропетровського педагогічного коледжу Дніпропетровського державного університету ім. О. Гончара.

^ Федоренко О.В. - викладач англійської мови Дніпропетровського педагогічного коледжу Дніпропетровського державного університету ім. О. Гончара.

Порядок денний

 1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичного об’єднання (повідомлення Бойко С.В. голови методичного об’єднання регіону).

 2. Введення в практику роботи моніторингових досліджень якості загальної середньої і професійної освіти (Євенко О.В.). Рекомендації.

 3. Проблема розвитку креативного мислення на заняттях іноземної мови та в позанавчальний час. (Викладачі навчальних закладів регіону). Рекомендації.

 4. Відкриті заняття з проблем, що передбачені планом. (Обговорення відкритих занять, заходів). Рекомендації (Викладачі Дніпропетровського пед. коледжу).

 5. Методичні рекомендації з проблеми: «Написання творчого есе». (Відкритий мікрофон). Рекомендації.

 6. Обговорення змісту, організації олімпіади з ІМ. (Круглий стіл). Програма олімпіади.

 7. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2010-2011 н. р. (Круглий стіл). Проект плану.


1. Слухали: Бойко Світлану Василівну – голову регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж», яка доповіла, що всі рішення попереднього методичного регіонального об’єднання виконані.

2. Слухали: Бойко Світлану Василівну – голову регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж», яка запропонувала обговорити проблему введення в практику роботи моніторингових досліджень якості загальної середньої і професійної освіти.

Виступили: Євенко Олена Володимирівна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології Запорізького педагогічного коледжу, яка виступила з доповіддю: «Моніторинг якості надання загальноосвітньої підготовки з іноземної мови».

Введення в Україні сучасних технологій підсумкової атестації передбачених проведенням експерименту щодо зовнішнього тестування навчальних досліджень стану освіти, потребують широкого застосування моніторингових досліджень навчальних досягнень студентів 1-ого курсу. Найголовнішим на користь широкого впровадження моніторингу навчальних досягнень студентів є необхідність забезпечення студентів уявленням про стан його навчальної підготовки і надати йому допомогу в корегуванні цього стану відповідно до його можливостей і потреб.

Головною метою моніторингових досліджень мовленнєвої компетенції студентів груп першого курсу з іноземної мови було одержання об'єктивної інформації про рівень їх навчальних досягнень, а також визначення шляхів цілеспрямованого їх корегування. Основними завданнями моніторингу було:

 • виявлення базового рівня мовленнєвої компетенції;

 • коригування навчального процесу і його навчально-методичного забезпечення на основі аналізу результатів вимірювань і досліджень;

 • підготовка викладачів іноземних мов і студентів до широкого застосування різних засобів діагностування, зокрема тестів,у навчанні іноземної мови;

 • упровадження сучасних технологій проведення підсумкового контролю у коледжі.

Для досягнення вказаних цілей було передбачено:

 • проведення декількох вимірювань знань студентів протягом навчального року - діагностичної к. р. у вересні", обов’язкової к. р. у грудні, тестування у травні, контролі говоріння, читання, письма і аудіювання у кінці кожного семестру;

 • застосування вимірників різних рівнів мовленнєвої компетенції студентів;

 • аналіз і порівняння рівня навчальних досягнень за результатами свідоцтва про закінчення базової школи, оцінки з співбесіди при вступі до коледжу, тематичних атестацій і семестрових оцінок;

 • розробку рекомендацій щодо організації корегувальної діяльності студентів для досягнення певного рівня мовленнєвої компетенції;

 • створення відповідних навчально-методичних матеріалів для корегування навчальної підготовки студентів;

 • безперервне вдосконалення засобів вимірювань і технологій проведення моніторингу мовленнєвої компетенції студентів з іноземної мови.

Якість моніторингових досліджень мовленнєвої компетенції значною мірою визначається якістю інструментарію для вимірювання. У моніторингових дослідженнях мовленнєвої компетенції з іноземної мови застосовувались тестові завдання як закритої форми із запропонованими відповідями, так і завдання форми з вільно конструйованою відповіддю.

Аналіз результатів дослідження вміння прочитати незнайомий текст та виявити розуміння прочитаного показав, що більшість студентів уміє самостійно прочитати текст, розуміє запитання до нього.

Проведення тестового контролю мало на меті виявити рівень лінгвістичної або комунікативної компетенції. Тести проводились відповідно до чинних програм з вивчених тем з граматики і лексики.

Виявлені в ході моніторингових досліджень недоліки у підготовці студентів є підставою для проведення коригувальної роботи серед студентів з форму­ванням навичок усіх видів мовленнєвої діяльності.

Викладачі іноземних мов є творчими особистостями, які знаходяться в пошуку раціональних форм організації занять іноземної мови, ефективних методів, прийомів і способів досягнення мети. На заняттях з іноземної мови активно впроваджуються інтерактивні види роботи за рахунок використання парної та групової роботи, використовується широкий спектр додаткових навчальних ігор, втілюються новітні технології та методики, проблемно-пошуковий та дослідницький підходи до викладання. Все це розвиває творчу уяву студентів, створює умови для формування інтересів та потреби в активній діяльності.


Постановили:

Обговоривши проблему моніторингу якості надання загальноосвітньої підготовки з іноземної мови, методичне об’єднання пропонує наступні методичні рекомендації:

 1. Педагогічним коледжам застосовувати моніторингові дослідження навчальних досягнень студентів І курсу з метою забезпечення студентів уявлення про стан його навчальної підготовки і надання йому допомоги в корегуванні цього стану відповідно до його можливостей і потреб.

 2. На заняттях ІМ викладачам активно впроваджувати інтерактивні види роботи за рахунок використання парної та групової роботи з метою розвитку творчої уяви студентів.

 3. Вивчити досвід роботи предметно-циклової комісії іноземних мов Запорізького педагогічного коледжу з питання моніторингу надання загальноосвітньої підготовки з іноземної мови.


3. Слухали: Бойко Світлану Василівну – голову регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж», яка запропонувала обговорити проблему розвитку креативного мислення на заняттях іноземної мови та в позанавчальний час.

Виступили: Кротенко К.М. – старший викладач кафедри психології Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, яка досліджує питання креативності у педагогічній діяльності.


Постановили:

Обговоривши проблему розвитку креативного мислення на заняттях іноземної мови та в позанавчальний час, методичне об’єднання пропонує наступні методичні рекомендації:

 1. Викладачам на своїх заняттях створювати особистісно-орієнтовані ситуації, які органічно пов’язуються з методами і прийомами організації пізнавальної діяльності студентів - проблемно-пошукові, методи діалогічного спілкування: діалог, дискусію, полеміку, групові форми роботи, дослідження.

 2. Викладачам використовувати різноманітні форми проведення навчальних занять: заняття-пошук, заняття-дослідження, семінари, інтегровані уроки.

 3. Викладачам на заняттях застосовувати різноманітні методи і прийоми: проблемно-пошукові, комунікативні, діалогічні, імітаційно-ігрові, проектно-дослідницькі.

 4. Свою навчальну діяльність викладачам спрямовувати на розвиток індивідуальності кожного студента, формування його здатності до самопізнання та самоосвіти, враховуючи при цьому індивідуальний темп і стиль студента.


4. Слухали: Даниленко В.К. – викладача англійської мови Дніпропетровського педагогічного коледжу Дніпропетровського державного університету ім. О.Гончара, яка повідомила, що в зв’язку з карантином відкриті заняття з проблем, що передбачені планом, не проводяться.


5. Слухали: Бойко Світлану Василівну – голову регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж», яка запропонувала обговорити проблему написання творчого есе.


Виступили: Євенко Олена Володимирівна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології Запорізького педагогічного коледжу.


Особливим видом навчання письма є написання творчого есе – це такий вид навчальної роботи у викладанні іноземної мови, коли студенти пишуть щось цією мовою з опорою виключно на власну фантазію, уяву та життєвий досвід. На своїх заняттях ми провидимо таку роботу, оскільки це одним із завдань на олімпіаді з англійської мови.

^ Рогова Ірина Яківн - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж».


Готуючи твори наші студенти багато працюють самостійно зі словниками та довідниками, підшукуючи мовні засоби вираження того, що вони хочуть сказати. При цьому варто підкреслити, що така самостійна робота над мовою проводиться цілком за власною ініціативою тих, хто навчається, без усяких спонукань та вимог з боку викладача. Зрозуміло, на скільки подібний підхід до виконання завдань сприяв мовному та мовленнєвому розвитку студентів.


Постановили:

Обговоривши проблему написання творчого есе, методичне об’єднання пропонує наступні методичні рекомендації:

 1. Всім викладачам готувати студентів до написання творчого есе оскільки цей вид креативного письма впливає на всі види мовленнєвої діяльності, особливо на розширення пасивного і активного словникового запасу студентів, підвищення граматичної правильності їхнього мовлення.

 2. Розвивати у студентів вміння викладати свої думки англійською мовою: зв’язність, послідовність викладу, сформованість здатності застосувати засоби оповідання, міркування тощо.

 3. Всім викладачам дотримуватися єдиних вимог до написання творчого есе – вступ, основна частина, яка складається з двох-трьох параграфів та висновків.


6. Слухали: Бойко Світлану Василівну – голову регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології ВПНЗ І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж», яка запропонувала обговорити зміст, організацію олімпіади з англійської мови, яка буде проведена у квітні на базі КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського».

Виступили: Бойко Світлана Василівна – голова регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології ВПНЗ І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж», яка запропонувала нові усні розмовні ситуації для проведення ІІ туру олімпіади в обсязі 20 тем.


Speech situations for English Olympiad

 1. What events in the recent world history impressed you most?

 2. Some people like to go to the same place for their vacations. Other people like to take their vacations in different places. Which of these two choices do you prefer?

 3. I study English for a number of reasons.

 4. Many young people spend a lot of their time playing computer games. Discuss the advantages and disadvantages of this.

 5. Think of the best teacher that you have ever had. What qualities made him or her a good teacher?

 6. Imagine that you have won an airline ticket to anywhere in the world that you want to visit. Where would you go?

 7. There are many different types of movies, including action movies, science fictions movies, and comedies. Which type of movie do you enjoy most? Why is this type your favourite?

 8. What is the best gift you were ever given?

 9. Television can have both a positive and negative influence in someone’s life.

 10. Some people say that they can’t live without mobile phone. Give example of an item you can’t live without.

 11. The invention of the Internet is one of the most revolutionary inventions of the past century.

 12. Adults and teenagers often misunderstand each other.

 13. What is the biggest problem you think young people in Ukraine face today?

 14. Dwell on the statement “Art is long, life is short”.

 15. You are a big city dweller. Last summer you stayed with your friend in the country. Speak of the advantages of living in the country.

 16. There’s a common belief that children should follow in their parents’ steps. Are you planning to take up one of your parents’ career? Why? (Why not?)

 17. Do you agree that music has a stronger influence on the life of teenagers than on adults’ life? Why is it so?

 18. What is the most important quality a friend can have?

 19. Many people believe that there is a strong connection between the mind and the body, and one cannot have a sound mind without a healthy body. Do you agree with this statement?

 20. What is the role of education in today’s society? If you could make some changes in the educational structures, how would you change them?


Рудак Людмила Григорівна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського».


Аудіювання пропоную провести за двома текстами з монологічного та діалогічного мовлення з використанням аудіо записів тривалістю до 3 хвилин. На перевірку мовної компетенції буде запропоновано 3 теми на вибір для написання творчого есе.

Постановили:

Обговоривши зміст, організацію олімпіади, методичне об’єднання пропонує ухвалити зміни у проведенні та організації олімпіади з англійської мови, а саме:

 1. Затвердити нові усні розмовні ситуації до проведення ІІ туру – перевірка говоріння.

 2. Викладачам КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського» забезпечити технічну підготовку олімпіади.


7. Слухали: Бойко Світлану Василівну – голову регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, голову методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж», яка запропонувала обговорити планування роботи методичного об’єднання на 2010-2011 навчальний рік.


Виступили: Рогова Ірина Яківна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж».


^ 1. Запропонувала на наступному регіональному семінарі обговорити проблему формування професійної компетентності вчителя іноземної мови початкової школи.


Бойко Ірина Миколаївна - голова методичного об’єднання викладачів іноземної філології Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка


^ 2. Запропонувала обговорити проблему мовленнєвого етикету як елементу культури іншомовного спілкування.


Ковтун Олеся Василівна – викладач англійської мови Нікопольського училища КДПУ.


3. Запропонувала обговорити проблему «Як збудити цікавість?» (шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності студентів на заняттях англійської мови).


Постановили:

 1. З урахуванням поданих пропозицій та думки закладу, на базі якого буде проходити семінар, розробити план роботи методичного об’єднання на 2010-2011 навчальний рік. Узгодити його з базовим методкабінетом.

 2. Зобов’язати учасників регіонального семінару мати з собою свої методичні доробки, які стануть корисними при обговоренні питань семінару.Голова регіонального методичного

об’єднання викладачів іноземної філології С.В. Бойко
Схожі:

Протокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України від 8-9 грудня 2009 року Місце проведення iconПротокол засідання методичного об’єднання викладачів інформатики вищих педагогічних навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації Південного регіону України
Смоляк В. М. – голова методичного об’єднання викладачів інформатики впнз І рівня акредитації Південного регіону, голова циклової...
Протокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України від 8-9 грудня 2009 року Місце проведення iconПротокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів соціально-економічних дисциплін та викладачів культурології вищих навчальних закладів І рівня акредитації Південного регіону України
Південного регіону України від 21. 10. 09р проведеного в Дніпропетровському жіночому педагогічному коледжі “Бет-Хана”
Протокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України від 8-9 грудня 2009 року Місце проведення iconПротокол методичного об'єднання викладачів освітньої галузі «Мистецтво» І «Технологія» вищих педагогічних навчальних закладів І рівня акредитації Південного регіону України
Південного регіону України від 27. 10. 2009 року, проведеного на базі Жовтоводського училища кдпу
Протокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України від 8-9 грудня 2009 року Місце проведення iconПротокол засідання регіонального методичного об'єднання викладачів шкільної педагогіки І психології вищих педагогічних закладів І-ІІ рівня акредитації Південного регіону України
В. викладач педагогіки Запорізького педагогічного коледжу, голова регіонального методичного об'єднання
Протокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України від 8-9 грудня 2009 року Місце проведення iconПротокол регіонального засідання викладачів дошкільних дисциплін педагогічних навчальних закладів І-II рівнів акредитації Південного регіону України
Кичанова Наталія Анатоліївна керівник регіонального методичного об’єднання викладачів дошкільних дисциплін. (Педагогічний коледж...
Протокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України від 8-9 грудня 2009 року Місце проведення iconПротокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів дошкільних дисциплін впнз І рівнів акредитації Південного регіону України
Місце проведення Державний вищий навчальний заклад «Севастопольський індустріально-педагогічний коледж»
Протокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України від 8-9 грудня 2009 року Місце проведення iconПротокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів української мови І літератури вищих педагогічних навчальних закладів І рівня акредитації Південного регіону України
Обговорення спостереження педагогічної практики студентів 4 курсів – уроків української мови, літератури
Протокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України від 8-9 грудня 2009 року Місце проведення iconПротокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів природничих дисциплін
Присутні голови предметно – циклових комісій, викладачі природничих дисциплін педагогічних внз і-го рівнів акредитації Південного...
Протокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України від 8-9 грудня 2009 року Місце проведення iconПротокол засідання методичного об’єднання завідуючих бібліотек вищих педагогічних навчальних закладів 1 рівня акредитації Південного регіону України
Манукян С. О. – голова методичного об’єднання, зав бібліотекою Кременчуцького педагогічного училища ім. А. С. Макаренка
Протокол засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України від 8-9 грудня 2009 року Місце проведення iconНаказ №51 Про організацію І проведення регіональної інтернет-олімпіади з психолого-педагогічних дисциплін серед студентів вищих педагогічних навчальних закладів І рівня акредитації Південного регіону України
З метою виконання плану роботи зонального методичного кабінету на 2009-2010 навчальний рік щодо проведення регіональних заходів із...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи