Про Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” icon

Про Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
Скачати 439.06 Kb.
НазваПро Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
Сторінка1/2
Дата конвертації20.12.2012
Розмір439.06 Kb.
ТипПрограма
джерело
  1   2

Про Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки


Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист населення від інфекційних хвороб”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та „Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 – 2015 роки”, ураховуючи звернення голови облдержадміністрації, висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, дитинства та материнства, обласна рада в и р і ш и л а:


  1. Затвердити Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки (далі – Програма), що додається.

  2. Рекомендувати місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування розробити та затвердити заходи з реалізації Програми.

  3. Запропонувати головному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати обласній раді узагальнену інформацію щодо реалізації заходів Програми.

  4. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, контроль – на постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я, дитинства та материнства.^ Голова обласної ради Є. УДОД


м. Дніпропетровськ

6 серпня 2010 року

№ 745-26/V


Додаток

до рішення обласної ради

6 серпня 2010 року

№ 745-26/V


ПРОГРАМА

^ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ ТА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2010 – 2015 РОКИ


м. Дніпропетровськ

2010


^ 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх розв’язання


Затвердження Програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки (далі – Програма) зумовлене необхідністю забезпечення епідемічного благополуччя населення області, зниження рівня захворюваності та смертності від інфекцій, які керуються засобами імунопрофілактики.

Профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим заходом щодо забезпечення здоров’я населення, епідемічного благополуччя держави та стратегічно важливим пріоритетним завданням галузі охорони здоров’я. На сьогодні охоплено населення України щепленням проти кору 98,8%, дифтерії – 98,7%, кашлюку, поліомієліту і туберкульозу (серед новонароджених) – 97,8%.

Завдяки проведенню імунопрофілактичної роботи у світі ліквідована натуральна віспа, поліомієліт, до контрольованих інфекцій віднесено кір та відбулося ефективне зниження захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, краснуху, менінгіти, рак печінки. Сьогодні державою забезпечується захист дітей від 10 інфекцій, які залишаються смертельно небезпечними. Окремі з них (краснуха та вірусний гепатит В) є причиною більшості уроджених аномалій та вад розвитку, що вкрай негативно позначається на здоров’ї населення. А матеріальні збитки, соціальні та медичні наслідки інфекційних хвороб свідчать, що систематична імунізація населення повинна бути пріоритетним напрямом діяльності у сфері охорони здоров’я.

Шляхом вакцинації та вжиття певного комплексу протиепідемічних заходів можна реально вплинути на рівень захворюваності вакцинокерованими інфекціями, забезпечити раннє виявлення та реагування на ускладнення епідемічної ситуації.

У Дніпропетровській області залишається на високому рівні охоплення населення профілактичними щепленнями. За рахунок державного бюджету в області щороку виконується 800 – 850 тисяч щеплень проти туберкульозу, дифтерії, кашлюка, правця, поліомієліту, кору, епідпаротиту, краснухи, вірусного гепатиту В. З 2006 року впроваджені щеплення серед дітей проти гемофільної інфекції. Рейтинговий показник охоплення дітей віком до 1 року проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, епідемічного паротиту на рівні 93%.

Це дало змогу за останні 5 років уникнути смертності та суттєво знизити рівень захворюваності на керовані інфекції: кашлюк – у 2 рази, краснуху – у 9 разів, епідемічний паротит – у 5 разів. Лише в окремі роки (2008, 2009) реєструвались поодинокі випадки дифтерії. Три роки поспіль не реєструються випадки вірусного гепатиту В серед дітей віком до 2-х років.

Значно поліпшилися умови „безпечної імунізації”. Протягом 2007 – 2009 років у лікувально-профілактичні заклади області придбано 107 холодильників для зберігання імунобіологічних препаратів. У 10 адміністративно-територіальних одиницях області ситуація із забезпеченням холодильним обладнанням для зберігання вакцин є незадовільною. У Криничанському районі майже четверта частина від загальної кількості ФАПів не має умов для зберігання вакцинних препаратів. Не набагато ліпша ситуація з цього питання у Юр’ївському районі. Не оснащені холодильниками три ФАПи з 24-х у Нікопольському районі. Проблеми із забезпеченням холодильного обладнання відзначено на 10 територіях області.

Незважаючи на загальне зниження рівня інфекційної захворюваності, показник захворюваності на легеневий туберкульоз в області перевищує аналогічний в Україні на 34,7%, що потребує, насамперед, забезпечення проведення своєчасної вакцинації проти туберкульозу та туберкулінодіагностики.

Щороку на грип та ГРВІ в області хворіє 710 – 770 тисяч осіб. Це майже четверта частина сукупного населення регіону.

Залишаються високими рівні захворюваності дітей до 14 років на кашлюк, краснуху, епідемічний паротит. Так, якщо інтенсивний показник захворюваності кашлюком серед всього населення у 2009 році становив 1,1, то серед вікової групи 0 – 14 років – 7,5 на 10 тис. населення.

До того ж, інфекційні захворювання (краснуха, вірусний гепатит В тощо) є причиною більшості уроджених аномалій та вад розвитку, що вкрай негативно позначаються на здоров’ї нації.

З активізацією антивакцинального руху в області щороку зростає кількість відмов від проведення щеплень. Лише за останній рік їх кількість в області зросла на 35%. Це може призвести до підвищення захворюваності крапельною групою інфекцій.

Водночас, існує проблема впровадження лабораторної діагностики імунодефіцитних станів у дітей, які потребують захисту від інфекційних хвороб шляхом імунізації за станом здоров’я.

Такий стан справ вимагає необхідності подальшого здійснення комплексу заходів, спрямованих на захист населення від інфекційних хвороб. Саме на це і спрямована Програма.


^ 2. Мета Програми


Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення області шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб, сприяння розвитку процесу імунізації.


^ 3. Основні завдання Програми


Основними завданнями Програми є:

1. Забезпечення охоплення щепленнями населення області на рівні не менш як 95%.

2. Забезпечення зниження рівня захворюваності населення області на вакцинокеровані інфекції.

3. Забезпечення епідемічного благополуччя населення.

4. Розвиток лабораторної діагностики інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики.

5. Забезпечення вакцинацією цільових груп населення за станом здоров’я.

6. Забезпечення ефективного управління з питань реалізації Програми.

7. Для досягнення мети Програми визначені такі пріоритетні напрями реалізації:

у соціально-економічній сфері:

пропагування імунізації населення, як найефективнішого заходу щодо забезпечення здоров’я та епідемічного благополуччя;

охорона здоров’я цільових груп населення за станом здоров’я;

в освітній сфері:

використання всіх форм санітарно-просвітницької роботи серед населення з метою поширення знань з питань імунопрофілактики;

у медичній сфері:

здійснення комплексу організаційно-методичних заходів щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики;

організація оптимального матеріально-технічного забезпечення закладів, що планують і здійснюють заходи з імунопрофілактики;

проведення моніторингу виконання завдань Програми та у разі необхідності корегування заходів з підвищення їх ефективності;

забезпечення наукового супроводу заходів з імунопрофілактики;

у кадровій сфері:

забезпечення постійного підвищення професійного рівня осіб, що здійснюють заходи з імунопрофілактики.


^ 4. Шляхи та способи розв’язання проблеми


Для досягнення визначеної Програмою мети необхідно:

1. Продовження роботи з удосконалення і підтримки діючої інформаційно-комп’ютерної мережі та програмного забезпечення для проведення моніторингу і своєчасного коригування заходів з імунопрофілактики шляхом упровадження в практику лікувально-профілактичних установ нової бази даних інформаційно-комп’ютерної програми „Укрвак 08” (розробленої в Access-2000).

2. Приведення кабінетів щеплень незалежно від форм власності до вимог санітарного законодавства та створення умов для зберігання і транспортування імунобіологічних препаратів (холодильне обладнання, сумки-холодильники).

3. Забезпечення своєчасним щепленням цільових груп населення, у т.ч. за станом здоров’я, згідно з Календарем щеплень та, у разі необхідності, за епідемічними показаннями.

4. Продовження проведення активної імунізації та зниження захворюваності на гепатит В новонароджених та груп високого епідемічного ризику.

5. Здійснення імунологічного контролю за станом імунітету населення до дифтерії, правця, кору та поліомієліту.

6. Упровадження імунізації проти гемофільної інфекції та організації дозорного епідеміологічного нагляду за бактеріальними менінгітами у дітей.

7. Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику.

8. Забезпечення проведення моніторингу та розгляду випадків можливої побічної дії вакцин та організації діагностики післявакцинальних ускладнень.

9. Проведення освітніх та просвітницьких заходів серед населення із застосуванням засобів масової інформації з метою поширення знань з питань імунопрофілактики.

10. Підвищення рівня професійної підготовки осіб, що здійснюють заходи з імунопрофілактики.

11. Проведення аналізу стану впровадження в області заходів обласної Програми.


^ 5. Фінансове забезпечення виконання Програми


Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у державному, обласному та місцевому бюджетах органом, відповідальним за виконання Програми, а також за рахунок інших джерел.

Загальний обсяг фінансування на весь період дії Програми з державного бюджету становитиме відповідно до квоти для Дніпропетровської області.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету може бути уточнено під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Забезпечення лікувально-профілактичних закладів області імунобіологічними препаратами, придбання сучасного лабораторного обладнання для розвитку інноваційних напрямів вітчизняної імунології, генної інженерії та імунобіотехнології для сучасної лабораторної діагностики інфекційних захворювань передбачається за рахунок коштів державного бюджету.

Закупівля холодильного обладнання у кабінетах щеплень, упровадження в практику лікувально-профілактичних установ нової бази даних інформаційно-комп’ютерної програми „Укрвак 08” (розробленої в Access-2000), придбання імунобіологічних препаратів для охоплення щепленнями цільових груп населення, у т.ч. за станом здоров’я згідно з Календарем щеплень та за епідемічними показаннями, забезпечення передсезонної імунопрофілактики грипу, для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HbsAg„+”-матерями, навчання медичних працівників з актуальних питань імунопрофілактики – передбачається за рахунок місцевих бюджетів.

З обласного бюджету планується фінансування заходу Програми щодо систематичного видання та розповсюдження серед населення інформаційно-просвітницьких матеріалів з актуальних питань імунопрофілактики.

Передбачається щорічне погодження з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров’я, дитинства та материнства розподілу обсягів фінансування заходів та завдань з придбання медичного устаткування і послуг у розрізі розпорядників нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів та кінцевих одержувачів медичного устаткування за кодами економічної класифікації.


^ 6. Строки виконання Програми


Передбачено виконання завдань та заходів Програми в один етап: 2010 − 2015 роки.


7. Організація управління та контроль за ходом виконання Програми


Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я, дитинства та материнства, координацію – головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Звітність про хід виконання Програми надається до облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним, згідно з додатком 4 до Положення про порядок розроблення, затвердження та виконання регіональних цільових програм у Дніпропетровській облдержадміністрації.


^ 8. Очікувані результати виконання Програми,

визначення її ефективності


Реалізація заходів, передбачених Програмою, за час її дії дасть змогу:

забезпечити своєчасність охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення на рівні 95% та охоплення профілактичними щепленнями проти грипу в групах ризику на рівні 75%;

упровадити сучасну лабораторну діагностику інфекційних захворювань;

забезпечити Сертифікатом щеплень громадянина України цільових груп населення області на рівні 100%;

знизити показник захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення до рівня 5 на 100 тис. населення та кількість вірусоносіїв гепатиту В серед дитячого населення − до 1% (до 2015 року);

знизити показник захворюваності на дифтерію та кір до рівня менш як 0,1 на 100 тис. населення;

припинити місцеву передачу вірусів кору та краснухи (до 2015 року);

довести рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HbsAg„+”-матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії, до 100%;

знизити поширення епідемічного паротиту, кашлюку, гемофільної інфекції до 1 на 100 тис. населення та вродженої краснухи до 1 на 100 тис. новонароджених;

забезпечити лікувально-профілактичні заклади інформаційно-комп’ютерною мережею та обладнанням для дотримання умов „холодового ланцюга” на рівні 100%.


^ Заступник голови обласної ради –

керуюча справами К. ВІДЯКІНА


Додаток до додатка

до рішення обласної ради

6 серпня 2010 року

№ 745-26/V


^ Завдання і заходи Програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб

у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки


Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строки виконання

Орієнтовні обсяги виконання за роками виконання,

тис. грн

Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання

Усього

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Організаційно-методичне забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопрофілактики

1.1. Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів, включених до календаря щеплень

МОЗ України

2010 –

2015 роки


Державний бюджет100% рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів, включених до календаря щеплень

Обласний бюджетМісцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела

1.2. Забезпечення закупівлі імунобіологічних препара-тів за епідемічними показаннями та специфіч-них імуноглобулінів для пасивної імунопрофілак-тики дітей, народжених HbsAg“+”-матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії

ГУОЗ ОДА, райдержадміністрації, міські голови

(за згодою)

2010 – 2015 роки

Державний бюджет100% рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями та для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HbsAg“+”-матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії


Обласний бюджетМісцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела1.3. Удосконалення і підтримка діючої інформаційно-комп’ютерної мережі та програмного забезпечення для проведення моніторингу і своєчасного коригування заходів з імунопрофілактики


МОЗ України,

ГУОЗ ОДА, райдержадміністрації, міські голови

(за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджетКількість користувачів інформаційно-комп’ютерної мережі

Обласний бюджетМісцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела
2. Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики

2.1. Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції


МОЗ України,

ГУОЗ ОДА, райдержадміністрації, міські голови (за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджетСвоєчасність охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення на рівні 95%

Обласний бюджетМісцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела2.2. Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями дітей за станом здоров’я згідно з Календарем щеплень

ГУОЗ ОДА,

райдержадміністрації, міські голови (за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджетОхоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b, не менше 95%

Обласний бюджетМісцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела
2.3. Забезпечення проведення активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику проти гепатиту В

МОЗ України,

ГУОЗ ОДА, райдержадміністрації, міські голови (за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджетОхоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту В на рівні 95% та зниження показника захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення на рівні менш як 5 на 100 тис. населення

Обласний бюджетМісцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела2.4. Продовження впровадження стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо елімінації кору, зниження захворюваності на епідемічний паротит, краснуху та запобігання синдрому вродженої краснухи

МОЗ України,

ГУОЗ ОДА, райдержадміністрації, міські голови (за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджетОхоплення профілактичними щепленнями проти епідемічного паротиту, краснухи на рівні 95%

Обласний бюджетМісцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела

2.5. Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику

ГУОЗ ОДА, райдержадміністрації, міські голови (за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджетОхоплення профілактичними щепленнями проти грипу в групах ризику на рівні 75%

Обласний бюджетМісцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела2.6. Упровадження Сертифіката щеплень громадянина України цільових груп населення

МОЗ України,

ГУОЗ ОДА, райдержадміністрації, міські голови (за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджетРівень забезпечення Сертифікатом щеплень громадянина України цільових груп населення на рівні 100%

Обласний бюджетМісцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела
2.7. Упровадження імунопрофілактики проти гемофільної інфекції та проведення моніторингу захворюваності на

Hib-інфекцію у післявакцинальному періоді

МОЗ України,

ГУОЗ ОДА, райдержадміністрації, міські голови (за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджетРівень захворюваності на Hib-інфекцію у післявакцинальному періоді

Обласний бюджетМісцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела

2.8. Проведення моніторингу випадків можливої побічної дії вакцин і розроблення заходів щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного такого випадку

МОЗ України,

ГУОЗ ОДА, райдержадміністрації, міські голови (за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджетПеріодичність проведення моніторингу випадків можливої побічної дії вакцин упродовж року, один раз на три місяці

Обласний бюджетМісцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела
2.9. Продовження імунологічного контролю за станом імунітету населення до дифтерії, правця та кору (щороку по 120 осіб з кожної території)

Обласна СЕС, міста Орджонікідзе, Ново-московськ, Марганець,

Жовті Води, Софіївсь-кий, Царичанський, Синельниківський, Васильківський райони

(за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджет

15,6
Спостереження за рівнями популяційного імунітету до інфекцій, які керуються засобами специфічної профілактики

Обласний бюджетМісцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела
2.10. Спостереження за рівнем популяційного імунітету у населення до поліомієліту (щороку обстеження до 220 осіб)


ГУОЗ ОДА, обласна СЕС(за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджетСпостереження за рівнями популяційного імунітету до інфекцій, які керуються засобами специфічної профілактики

Обласний бюджетМісцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела

2.11. Налагодження сучасної лабораторної діагностики інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться шляхом імунопрофілактики, з використанням ПЦЛ та методу імуноферментного аналізу

МОЗ України

2010 –

2015 роки


Державний бюджет
Отримання лабораторного обладнання

Обласний бюджет
Місцевий бюджет


У межах відповідних видатків

Інші джерела

2.12. Організація діагностики післявакцинальних ускладнень у складних випадках в імунологічних (алергологічних) відділеннях обласних закладів охорони здоров’я


ГУОЗ ОДА, обласна СЕС, (за згодою)

ОДКЛ, ОКЛМ

2010 –

2015 роки


Державний бюджет
Кількість діагностованих післявакцинальних ускладнень

Обласний бюджет
Місцевий бюджет


У межах відповідних видатків

Інші джерела
2.13. Переважне використання самоблокувальних шприців з метою гарантованої безпеки ін’єкцій під час проведення щеплень та зниження втрат імунобіологічних препаратів


МОЗ України,

ГУОЗ ОДА, райдержадміністрації, міські голови (за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджет
Рівень забезпечення проведення щеплень з використанням самоблокувальних шприців

Обласний бюджет
Місцевий бюджет


У межах відповідних видатків

Інші джерела
3. Створення ефективної системи „холодового ланцюга” під час транспортування, зберігання та використання вакцин

3.1. Продовження оснащення кабінетів щеплень холодильним устаткуванням для дотримання вимог „холодового ланцюга” під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів

МОЗ України,

ГУОЗ ОДА,

райдержадміністрації, міські голови

(за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджет
Кількість закладів, що отримують холодильне устаткування для дотримання вимог „холодового ланцюга” під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів

Обласний бюджет
Місцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела3.2. Забезпечення проведення щорічної інвентаризації холодового устаткування щеплювальних кабінетів

ГУОЗ ОДА,

райдержадміністрації, міські голови

(за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджет
Рівень охоплення інвентаризацією холодового устаткування щеплю вальних кабінетів

Обласний бюджет
Місцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела
4. Інформаційна та санітарно-просвітницька робота серед населення

4.1. Забезпечення видання і поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань імунопрофілактики (пам’ятки, буклети, звернення, плакати тощо)

МОЗ України,

ГУОЗ ОДА,

райдержадміністрації, міські голови

(за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджет
Підвищення рівня знань населення з питань імунопрофілактики

Обласний бюджет

18,3

14,65

3,65

14,65

14,65

3,65

Місцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела
4.2. Забезпечення проведення навчальних семінарів і нарад для фахівців з імунопрофілактики

МОЗ України,

ГУОЗ ОДА,

райдержадміністрації, міські голови (за згодою)

2010 –

2015 роки


Державний бюджетПідвищення рівня знань фахівців з питань імунопрофілактики

Обласний бюджетМісцевий бюджет

У межах відповідних видатків

Інші джерела
Усього за Програмою

Державний бюджет

15,6Обласний бюджет

18,3

14,65

3,65

14,65

14,65

3,65
Місцевий бюджет

У межах відповідних видатків
Інші джерела
  1   2Схожі:

Про Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” iconПро Програму зайнятості населення Дніпропетровської області на 2010 – 2011 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
Затвердити Програму зайнятості населення Дніпропетровської області на 2010 – 2011 роки (далі – Програма), що додається
Про Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” iconПро Програму збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни в Дніпропетровській області на 2008 – 2010 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945...
Про Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” iconПро Програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на 2011 – 2015 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
Оон про права дитини” на період до 2016 року”, з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей,...
Про Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” iconПро Програму зайнятості населення Дніпропетровської області на 2008–2009 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
Затвердити Програму зайнятості населення Дніпропетровської області на 2008–2009 роки (далі – Програма) згідно з додатком
Про Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” iconПро Програму зайнятості населення Дніпропетровської області на 2012 – 2014 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
Затвердити Програму зайнятості населення Дніпропетровської області на 2012 – 2014 роки (далі – Програма), що додається
Про Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” iconПро Програму зайнятості населення Дніпропетровської області на 2012 – 2014 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
Затвердити Програму зайнятості населення Дніпропетровської області на 2012 – 2014 роки (далі – Програма), що додається
Про Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” iconРішення третьої сесії шостого скликання від 30 грудня 2010 р. №7-3/2010 Про Районну програму правової освіти населення на 2011-2015 роки Керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада вирішила
Керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила
Про Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” iconПро Програму розвитку житлового будівництва у Дніпропетровській області на 2010 – 2014 роки Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”
Затвердити Програму розвитку житлового будівництва у Дніпропетровській області на 2010 – 2014 роки (додається)
Про Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” iconЗабезпечення реалізації Стратегії подолання бідності в Дніпропетровській області на 2003–2009 роки” у 2008 році Керуючись Бюджетним кодексом України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
Керуючись Бюджетним кодексом України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”,...
Про Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” iconРішення про внесення змін до міської Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Вільногірськ на 2011-2015 роки
Дніпропетровській області на 2011-2015 роки», керуючись ст ст. 3,7,11,32 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи