Українська мова м. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О.І. Мельничайко icon

Українська мова м. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О.І. Мельничайко
Скачати 245.17 Kb.
НазваУкраїнська мова м. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О.І. Мельничайко
Дата конвертації10.01.2013
Розмір245.17 Kb.
ТипДокументи
джерело

УКРАЇНСЬКА МОВА

(М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко,

Л.В. Скуратівський. Підручник "Рідна мова. 4 клас". Ч. 1,2)

4 години на тиждень у І семестрі, 3 години—у II семестрі

з/п

Тема уроку

Дата

1

2

3

1.

2 3. 4. 5. 6.

7. &

9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16.

17.

18. 19. 20.

21. 22

23.

І семестр

Мова і мовлення. Тенет

Мова і мовлення. (Вправи 1-5.) Збагачення мови новими словами. (Вправи 6-8.) Українська мова. Висловлювання про мову. (Вправи 9-12.) Усне і писемне мовлення. (Вправи 13-16.) Культура мовлення і спілкування. (Вправи 17-22.) Повторення відомостей про текст. Тема, мета, заголовок. (Вправи 23-26.) Роль слів у побудові тексту. (Вправи 27-30.) Розвиток зв'язного мовлення. Слово повідомляє, впливає, допомагає. Поділ тексту на частини. План. (Вправи 31-34.) Текст-розповідь. Діалог. (Вправи 35-38.) Текст-опис. (Вправи 39-42.) Текст-міркування. (Вправи 43-46) Будова тексту. (Вправа 47-50.) Робота над удосконаленням власного тексту. (Вправи 51-53.) Замітка до газети. Діалог. (Вправи 54-59.) Розвиток зв'язного мовлення. А мова — як море. Творча робота над текстом. Речення Види речень за метою висловлювання та інтонацією. (Вправи 60-63.) Основа речення. (Вправи 64-67.) Зв'язок слів у реченні. (Вправи 68-72.) Тренувальні вправи на побудову та поширення речень. (Вправи 73-75.) Однорідні члени речення. (Вправи 76-78.) Поєднання однорідних членів речення за допомогою спо­лучників. (Вправи 79-82.) Залежні слова при однорідних членах речення. (Вправи 83-86.)12

^ Українська мова

1

2

3

24.

Розвиток зв'язного мовлення. Говоримо — чуємо,читаємо — пишемо. Складання оповідання за поданоютемою.
25.

Закріплення знань про однорідні члени речення.(Вправи 87-90.)
26.

Поняття про складне речення. (Вправи 91-95.)
27.

Контроль навчальних досягнень за темою "Моваі мовлення. Текст. Речення". (Навчальна мовна тема.)^ Частини мови. Іменник
28.

Повторення вивченого про іменник. (Вправи 96-102.)
29.

Іменники-синоніми та іменники-антоніми. Слова, що звучатьі пишуться однаково. (Вправи 103-107.)
ЗО.

Відмінювання іменників. (Вправи 108-113.)
31.

Особливості відмінювання іменників. (Вправи 114-118.)
32

Розвиток зв'язного мовлення. Складання казки за серієюмалюнків та планом.
33.

Диктант.
34.

Аналіз контрольного диктанту. Розрізнення відмінківіменників жіночого роду на -а (-я). (Вправи 119-126.)
35.

Закінчення іменників у родовому відмінку однини. (Впра-ви 127-132.)
36.

Зміна приголосних перед закінченням -і в іменникахжіночого та чоловічого роду. (Вправи 133-137.)
37.

Чергування звуків [і]з[о],[е]в іменниках жіночого тачоловічого роду. (Вправи 138-142.)
38.

Правопис закінчень іменників жіночого роду на (-я) в ро-довому відмінку однини. (Вправи 143-147.)
39.

Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я)в орудному відмінку однини. (Вправи 148-152.)
40.

Розвиток зв'язного мовлення. Культура мовлення.Складання тексту-опису за уявою.
41.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудномувідмінку однини. (Вправи 153-159.)
42.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основоюна в орудному відмінку однини. (Вправи 160-163.)
43.

Закінчення іменників чоловічого роду в давальномуі місцевому відмінках однини. (Вправи 164-168.)
44.

Вимова і правопис іменників жіночого роду з нульовим за-кінченням в орудному відмінку однини. (Вправи 169-172.)
45.

Контрольна робота. Письмовий переказ.^ Українська мова

13

1

2

3

46.

Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.(Вправи 173-176.)
47.

Закінчення іменників у родовому відмінку множини.(Вправи 177-180.)
48.

Розвиток зв'язного мовлення. Говоримо красиво. Твір-описза картиною І. Левітана "Золота осінь".
49.

Вживання прийменників з іменниками в різних відмінках.(Вправи 181-185.)
50.

Закінчення іменників у місцевому відмінку множини.(Вправи 186-189.)
51.

Контрольна робота. Мовна тема 2. Частини мови. Іменник.
52.

Прикметник

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про прик-метник. Спостереження за роллю прикметників у мовленні.

ҐПпппоч /ОЛ 70? 1
53.

(/7/І^/иои і УІ/-Л У О./

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми та прикмет-ники — багатозначні слова. (Вправи 194-198.)
54.

Спостереження за вживанням прикметників у художніх танауково-популярних текстах. (Вправи 199-207.)
55.

Зв'язок прикметників з іменниками в реченні. Вправи навизначення роду й числа прикметників. (Вправи 208-217.)
56.

Розвиток зв'язного мовлення. Вчимося підбирати слова назадану тему. Опис снігура.
57.

Відмінювання прикметників. (Вправи 218-222.)
58.

Вправи на визначення відмінків прикметників у реченні.(Вправи 223-225.)
59.

Спостереження за зміною закінчень прикметників у різнихвідмінкових формах. Опис зовнішності людини. (Вправи 226-231.)
60.

Вправи на визначення відмінка прикметників у реченнях.(Вправи 232-235.)
61.

Контрольна робота. Диктант.
62.

Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-,-цьк-. (Вправи 236-240.)
63.

Вживання знака м'якшення перед закінченняму прикметниках. (Вправи 241-244.)
64.

Розвиток зв'язного мовлення. Переказуємо детально.Складання твору за серією малюнків.
65.

Вживання прикметників для всебічної характеристикипредметів. (Вправи 245-248.)14

^ Українська мова

1

2

3

66.

Тренувальні вправи на побудову речень з прикметниками,визначення відмінків прикметників у реченнях.(Вправи 249-252.)
67.

Контрольна робота. Аудіювання.
68.

Форми давального і місцевого відмінків одниниприкметників жіночого роду. (Вправи 253-256.)П семестрПрикметник (продовження)
69.

Відмінювання прикметників у множині. (Вправи 1-4.)
70.

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметниківу множині. (Вправи 5-7.)
71.

Узагальнюючий урок з теми "Прикметник". (Вправи 8-10.)
72.

Контроль навчальних досягнень. Письмовий переказ.Числівник
73.

Поняття про числівник як частину мови. (Вправи 11-15.)
74.

Спостереження за функціональною роллю числівниківу мовленні. (Вправи 16-19.)
75.

Практичне ознайомлення з формами родового відмінкачислівників 50-80. (Вправи 20-23.)
76.

Закріплення й узагальнення мовленнєвих умінь, пов'язанихз уживанням числівників. (Вправи 24-27.)Займенник
77.

Займенник як частина мови, її основна ознака. (Вправи 28-33.,
78.

Особові займенники. (Вправи 34—40.)
79.

Спостереження за вживанням особових займенників у текстах.(Вправи 41-44.)
80.

Займенники 1 -ї особи однини й множини. Роздільненаписання займенників з прийменниками. (Вправи 45-51.)
81.

Займенники 2-ї особи однини і множини. (Вправи 52-57.)
82.

Займенники 3-ї особи однини і множини. (Вправи 58-65.)
83.

Повторення й узагальнення вивченого про займенник.Творча робота на вживання займенників для зв'язку реченьу тексті. (Вправи 66-76.)
84

Контроль навчальних досягнень з тем "Числівник","Займенник". (Навчальна мовна тема.)Українська мова

15

1

2

3
Дієслово
85.

Загальне поняття про дієслово як частину мови.(Вправи 77-80.)
86.

Написання не з дієсловами. Спостереження за зв'язкомдієслова в реченні з іншими частинами мови. (Вправи 81-87.)
87.

Неозначена форма дієслова. (Вправи 88-91.) -
88.

Змінювання дієслів за часами. (Вправи 92-94.)
89.

Змінювання дієслів за числами. (Вправи 95-98.)
90.

Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію.(Вправи 99-102.)
91.

Дієслова теперішнього часу. Визначення особи і числа дієслівтеперішнього часу. (Вправи 103-109.)
92.

Дієслова майбутнього часу. (Вправи 110-114*)
93.

Контроль навчальних досягнень. Диктант.
94.

Перша і друга дієвідміни. (Вправи 115-118.)
95.

Правопис особових закінчень дієслів. (Вправи 119-122.)
96.

Написання закінчень у дієсловах 2-ї особи. (Вправи 123-129.)
97.

Написання закінчень у дієсловах 3-ї особи. (Вправи 130-133.)
98.

Правопис ненаголошених особових закінчень дієслівтеперішнього і майбутнього часу. (Вправи 134-136.)
99.

Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу зачислами та родами (в однині). (Вправи 137-140.)
100.

Вправи на визначення роду дієслів минулого часу.(Вправи 141-144.)
101.

Значення дієслівних форм на-ся (-сь). (Вправи 145-148.)
102

Вимова і написання дієслів на -ся (-сь). (Вправи 149-151.)
103.

Узагальнення знань і вмінь з теми "Дієслово".(Вправи 152-155.)
104.

Контроль навчальних досягнень з теми "Дієслово".(Навчальна мовна тема.)Прислівник
105.

Ознайомлення з прислівником як частиною мови.(Вправи 156-161.)
106.

Порівняльна характеристика прислівників і прикметників.Основна граматична ознака прислівників. (Вправи 162-166.)
107.

Практичне ознайомлення з формами ступенів порівнянняприслівників (без уживання термінів). (Вправи 167-171.)16

Українська мова

1

2

3 .

108.

Спостереження за вживанням у мовленні прислівників-синонімів. (Вправи 172-176.)
109.

Спостереження за роллю у мовленні прислівЯиків-антонімів.(Вправи 177-181.)
110.

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками.(Вправи 182-186.)
ні.

Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах. (Вправи 187-195.)
112.

Контроль навчальних досягнень. Списування.^ Повторення вивченого у 1-4 класах
113.

Текст, його головна думка. Заголовок до тексту.(Вправи 196-199.)
114.

Зправи на визначення головної думки тексту. Порядоквиконання звуко-буквеного аналізу слова. Уснепереказування змісту тексту. Добір заголовків. Порядокрозбору слів за будовою. (Вправи 200-208.)
115.

Контроль навчальних досягнень. Аудіювання.
116.

Комплексні вправи на аналіз текстів, добір до них заголовків.Спостереження за роллю префіксів у словах. (Вправи 209-212.)
117.

Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами,вживання їх у реченнях, зв'язних текстах. (Вправи 213-217.)
118.

Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних заметою висловлювання. Речення, ускладнені одноріднимичленами. (Вправи 218-223.)
119.

Контроль навчальних досягнень. Диктант.
120.

Вправляння у встановленні зв'язків слів у реченнях.Спостереження за вживанням числівників у мовленні.(Вправи 214-226.)
121

Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні.Граматичний аналіз дієслівних форм різних часів.(Вправи 227-232.)
122

Конструктивні вправи на нормативне вживання у мовленніграматичних форм вивчених частин мови. Узагальнюючийурок. (Вправи 233-240.)


Схожі:

Українська мова м. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О.І. Мельничайко iconУкраїнська мова (за підручником М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко)
Українська мова – державна мова України. Український алфавіт. Мови інших народів. Близькоспоріднені мови. Наша рідна мова
Українська мова м. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О.І. Мельничайко iconУкраїнська мова (за підручником М. С. Вашуленко)
Українська мова. Спорідненість її з іншими мовами. Збагачення мови новими словами. Впр. 6-12
Українська мова м. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О.І. Мельничайко iconПономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
Українська мова м. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О.І. Мельничайко iconУкраїнська мова (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко Підручник "Рідна мова. 2 клас. Ч. 1, 2")
Каліграфічне написання великих букв. Виділення слів, які відрізняються одним звуком
Українська мова м. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О.І. Мельничайко iconПономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г
У 2011/2012 навчальному році у початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів...
Українська мова м. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О.І. Мельничайко iconУкраїнська мова та література
Вівторок, 17 квітня 2012, 22: 41 Голікова Оксана Ярославівна Школа Українська мова та література
Українська мова м. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О.І. Мельничайко iconУкраїнська мова
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова,...
Українська мова м. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О.І. Мельничайко iconУкраїнська мова мова І мовлення 1
Мова — найважливіший засіб людського спілкування. Українсь­кий алфавіт. Розташування слів в алфавітному порядку (Частина І, Впр....
Українська мова м. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О.І. Мельничайко iconНаказ №208 Про підсумки вивчення стану викладання навчальних предметів «Українська мова» та «Українська література» в 1-10 класах в 2012/2013 навчальному році
Затвердити довідку про стан викладання навчальних предметів «Українська мова» та «Українська література» в 1-10 класах в 2012/2013...
Українська мова м. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О.І. Мельничайко iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Українська мова
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи