Наказ №537 Про впровадження та викладання у 5-9-х класах навчального предмету «Основи здоров\

Наказ №537 Про впровадження та викладання у 5-9-х класах навчального предмету «Основи здоров'я»
Скачати 111.08 Kb.
НазваНаказ №537 Про впровадження та викладання у 5-9-х класах навчального предмету «Основи здоров'я»
Дата конвертації06.12.2012
Розмір111.08 Kb.
ТипНаказ
джерелоМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

01 07 2009 м. Дніпропетровськ

№ 537


Про впровадження та викладання

у 5-9-х класах

навчального предмету «Основи здоров'я»


На виконання загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009-2013 роки щодо відновлення здоров'я підростаючого покоління та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» з 2005/2006 н.р. було послідовно введено у шкільні навчальні плани основної школи новий предмет «Основи здоров'я» (далі-ОЗ), який поєднує зміст предметів основи безпеки життєдіяльності (ОБЖ) та валеології, і вимагає системної підготовки вчителів до викладання предмету за сучасними інтерактивними технологіями навчання на основі розвитку життєвих навичок (далі -ООЖН). З 2009/2010 н.р. основи здоров’я починають впроваджуватися у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України технологія ООЖН є методологічною основою навчання предмету «Основи здоров'я», формування здорового способу життя та профілактики ризикованої поведінки учнів та молоді і здійснюється через введення інтерактивних методів, тренінгів в урочну систему загальноосвітніх навчальних закладів, через використання якісного навчально-методичного супроводу та відповідну підготовку вчителів з основ здоров’я.

З метою ефективного викладання у 5-9-х класах області предмету «Основ здоров'я» з використанням освіти на основі розвитку життєвих навичок

НАКАЗУЮ:

1. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романенку М.І.:

1.1. Продовжити підготовку всіх вчителів області з предмету «Основи здоров'я» за інтерактивними тренінговими технологіями навчання на основі розвитку життєвих навичок.

1.2. Підготувати до 1 вересня 2009 року щорічні методичні рекомендації на допомогу педагогам області щодо впровадження та викладання предмету «Основи здоров'я» у 5-9-х класах на основі ООЖН.

1.3. Провести у серпні 2009 року обласну інструктивно-методичну нараду для методистів управлінь, відділів освіти та керівників методоб’єднань з «Основ здоров'я» щодо впровадження нового предмету у 5-9-х класах.

1.4. Провести у лютому 2010 року обласну методичну нараду щодо проблем впровадження, викладання предмету «Основи здоров’я» у 5-9-х класах та шляхів їх вирішення для методистів управлінь, відділів освіти та керівників методоб’єднань.

1.5. Надавати постійну консультаційну, науково-методичну допомогу управлінням, відділам освіти, навчальним закладам щодо впровадження та умов викладання «Основ здоров'я» на основі розвитку життєвих навичок.

1.6. Вивчити потребу області в навчально-методичних комплектах з ОЗ на основі аналізу забезпеченості навчальних закладів регіонів підручниками і зошитами з «Основ здоров'я» (до 1 червня 2010 р.).

1.8. Провести громадську експертизу зошитів та підручників з «Основ здоров'я» нового покоління, які відповідають вимогам європейської освіти і побудовані на технології ООЖН, і які використовуються у процесі навчання учнів 5-9-х класів. Узагальнені результати експертизи подати до Міністерства освіти і науки України до 1 червня 2010 р.

1.9. Вивчити ефективність впровадження та викладання в навчальних закладах управлінь, відділів освіти регіонів предмету «Основи здоров'я» та визначити їх рейтинг за параметрами:

- кількість підготовлених вчителів ОЗ на основі ООЖН;

- кількість вчителів, що викладають предмет «Основи здоров’я» за технологією ООЖН;

- кількість учнів 5,6,7,8,9-х класів, що навчаються на уроках ОЗ за технологією ООЖН;

- кількість тренінгових кабінетів з основ здоров’я .

2. Керівникам управлінь, відділів освіти:

2.1. Визначити потребу у підготовці вчителів, які викладають «Основи здоров'я» на основі розвитку життєвих навичок, і до 20 вересня 2009 р. подати заявки до плану курсового підвищення кваліфікації вчителів на 2010 рік до Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кімн. 209).

2.2. Здійснювати контроль за якістю навчально-виховного процесу щодо викладання предмету «Основи здоров'я» , звертаючи увагу:

- на те, щоб у кожному загальноосвітньому навчальному закладі регіону було визначено для читання предмету ОЗ в усіх класах одного (окремого) педагога, який обов’язково використовує технологію ООЖН;

- на наявність у вчителя посвідчення про закінчення курсів з предмету «Основи здоров'я»;

- на загальний кваліфікаційний рівень вчителя та на рівень володіння вчителем технологією навчання навичкам здоров'я та безпеки на основі формування загальних життєвих компетенцій;

- на обов’язкову наявність тренінгового кабінету з основ здоров’я у закладі.

2.3. Систематично здійснювати контроль за використанням у школах науково-обґрунтованого, якісного навчально-методичного та інформаційного супроводу; в організації навчання учнів керуватися:

- Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 р. № 132;

- програмою «Основи здоров'я, 5-9 кл.», рекомендованою Міністерством освіти і науки України від 23.12.2004 р. №1/11-6611;

- посібниками, підручниками, зошитами для учнів, які мають гриф Міністерства освіти і науки України «Затверджено» або «Рекомендовано»;

- методичними рекомендаціями кафедри культури здоров’я Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на допомогу педагогам області щодо впровадження та викладання нового предмету «Основи здоров'я» у 5-9-х класах;

2.4. Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу у 8-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів та у 5-9-х класах спеціальних навчальних закладів вирішити питання виділення додатково на «Основи здоров'я» 0,5 години з варіативної частини навчального плану, щоб було не менше 1 години на тиждень.

2.5. Провести у березні 2010 року регіональну методичну нараду з проблем впровадження та викладання «Основ здоров'я» у підпорядкованих навчальних закладах та подати інформацію до 1 травня 2010 року до Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кім. 208) згідно додатка 1.

2.6. Забезпечити проведення громадської експертизи щодо використання у процесі навчання учнів 5-6-7-8-9-х класів підручників та зошитів нового покоління (автори навчально-методичних комплектів – Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.) у підпорядкованих освітніх закладах і подати їх результати до 1 травня 2010 р.(кімн. 208, тел. 770-81-10) для узагальнення до Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти для Міністерства освіти і науки України згідно додатка 2.

3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на начальника відділу середньої освіти головного управління Овчаренко Н.В., а контроль - на заступника начальника головного управління освіти і науки Середню В.Г.


Начальник головного управління

освіти і науки облдержадміністрації В.В.СИЧЕНКО


Додаток № 1

до наказу ГУОН

№______ від ____________

ІНФОРМАЦІЯ

про стан впровадження та викладання «Основ здоров'я»

у підпорядкованих навчальних закладах

___________________________________

(управління, відділу освіти)

У 2009/2010 н.р.

1. Кваліфікаційний рівень вчителів, що викладають ОЗ у 5-6-7-8-9-х класах:

Кількість вчителів, що викладають ОЗ

у 5-6-7-8-х класах

З них кількість тих, що мають

педагогічний стаж

категорії

До 1 року

До 5-ти років

До 10-ти років

До 20 і більше

Спеціаліст

ІІ

І

вища
2. Кількість вчителів ОЗ, які закінчили курси з «Основ здоров'я» на основі розвитку життєвих навичок ______________

3. Кількість вчителів ОЗ, які проводять уроки за тренінговою технологією на основі ООЖН _____ ; кількість учнів 5-9-х класів, охоплених технологією ООЖН________.

4. Дані про вчителів, які закінчили тренінгові курси з «Основ здоров’я» на основі розвитку життєвих навичок, але не проводять уроки –тренінги з ОЗ.

№ п/п

П.І.Б. вчителя

Заклад освіти

Причина, з якої не проводяться курси-тренінги з ОЗ на основі ООЖН

5. Кількість вчителів ОЗ, які не закінчили курси-тренінги з ОЗ на основі ООЖН (не мають відповідного сертифіката)__________

6. Кількість тренінгових кабінетів з основ здоров’я в регіоні________.

7. Кількість тренінгових центрів__________.

8. Які форми роботи щодо впровадження «Основ здоров'я» проводилися методичною службою?

9. Вказати прізвище, ім’я, по батькові відповідального за впровадження Основ здоров'я, а також керівника методоб’єднання з зазначенням місця роботи, контактного телефона.

10. Визначити забезпеченість підпорядкованих навчальних закладів підручниками, зошитами з «Основ здоров'я» для учнів 5-6-7-8-9-х класів (за формою).

^ Кількість навчальних закладів, які використовують підручники і зошити

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові автора

Класи

5

6

7

8

9

Підручник

Зошит

Підручник

Зошит

Підручник

Зошит

Підручник

Зошит

Підручник

ЗошитТ.В.Воронцова, В.С.Пономаренко

Т.Е.Бойченко і др.

С.В.Василенко, Н.І.Гущина і др.

Н.М.ПоліщукПідпис керівника управління, відділу освіти


Проректор з наукової роботи

та інтелектуальної власності В.В.Морозова

Додаток № 2

до наказу ГУОН

№__________ від ____________


РЕЗУЛЬТАТИ

Громадської експертизи щодо використання підручників, зошитів, посібників нового покоління (автори Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.) на уроках основ здоров'я у 5-6-7-8-9-х класах освітніх закладів

_______________________________

(управління, відділу освіти)

 1. Школи, в яких проводяться уроки за інтерактивними технологіями на основі ООЖН з використанням вищезазначеного навчально-методичного супроводу:

  Назва школи

  ПІБ вчителя-тренера

  Кількість учнів 5 кл.

  Кількість учнів 6 кл

  Кількість учнів 7 кл

  Кількість учнів 8 кл

  Кількість учнів 9 кл


 2. Найбільш поширені форми, прийоми, методи проведення уроків-тренінгів ________________________________________________________

 3. Відгуки, думки, враження, побажання щодо навчально-методичних комплектів Воронцової Т.В., Пономаренка В.С. (у розгорнутому вигляді, з відображенням точок зору усіх респондентів: учнів, педагогів, батьків тощо).

 4. Відгуки, думки, враження, побажання щодо тренінгової технології навчання, інтерактивних методів викладання, сучасного навчання дітей навичкам здоров'я та безпеки на основі формування життєвих компетенцій та виховання вищих цінностей (у розгорнутому вигляді з відображенням точок зору учнів, батьків, педагогів тощо).

 5. Додатки: фото, ілюстрації, малюнки, листи, твори, результати анкетування, інші матеріали уроків, позакласних заходів, батьківських зборів, семінарів, виховних годин тощо.


Підпис керівника управління, відділу освіти


Проректор з наукової роботи

та інтелектуальної власності В.В.Морозова
Схожі:

Наказ №537 Про впровадження та викладання у 5-9-х класах навчального предмету «Основи здоров\Наказ №245 Про підсумки вивчення стану викладання навчального предмету «Основи здоров’я» в 2012/2013 навчальному році
«Про вивчення стану викладання навчального предмету «Основи здоров’я» в 2012/2013 навчальному році» заступником директора з навчально-виховної...
Наказ №537 Про впровадження та викладання у 5-9-х класах навчального предмету «Основи здоров\Наказ №211 Про підсумки експертизи стану викладання предмету «Основи здоров’я» учні загальноосвітніх навчальних закладів району
«Основи здоров’я» в закладах освіти району в період з 09. 04. 2012 по 13. 04. 2012р комісією відділу освіти здійснена експертиза...
Наказ №537 Про впровадження та викладання у 5-9-х класах навчального предмету «Основи здоров\Наказ №49 Про підсумки вивчення стану викладання навчальн ого предмет у «Образотворче мистецтво» в 1-10 класах в 2012/2013 навчальному році На виконання наказу по школі-інтернату від 28. 12. 2012 №253
Затвердити довідку про стан викладання навчального предмету «Образотворче мистецтво» в 1-7 класах в 2012/2013 навчальному році (додаток...
Наказ №537 Про впровадження та викладання у 5-9-х класах навчального предмету «Основи здоров\Відгуки вчителів, батьків та учнів Гулак Л. М., вчитель основ здоров’я, обж боровківської сзш верхньодніпровського району у 2005-2006 навчальному році вперше в п'ятих класах було запроваджено курс «Основи здоров'я»
Громадська експертиза нового предмету «Основи здоров’я», нової тренінгової технології навчання оожн, підручників нового покоління...
Наказ №537 Про впровадження та викладання у 5-9-х класах навчального предмету «Основи здоров\Додаток №5 до наказу гуон №196 від 05. 03. 2008 р. Положення про тренінговий навчальний кабінет
Важливими напрямком сучасної освітньої діяльності в Україні є реалізація комплексної державної політики щодо збереження здоров'я...
Наказ №537 Про впровадження та викладання у 5-9-х класах навчального предмету «Основи здоров\Наказ №50 Про вивчення стану викладання навчального предмету «Я і Україна» в 1-6 класах в 2012/2013 навчальному році
На виконання плану роботи школи-інтернату на 2012/2013 навчальний рік та перспективного плану вивчення навчальних предметів
Наказ №537 Про впровадження та викладання у 5-9-х класах навчального предмету «Основи здоров\Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Мета, завдання, зміст і ключові ідеї предмету «Основи здоров’я». Cистемний підхід до навчання. Наукові основи предмету
Наказ №537 Про впровадження та викладання у 5-9-х класах навчального предмету «Основи здоров\Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Основи здоров’я» в 2012 2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Основи здоров’я» в 2012 – 2013 навчальному році
Наказ №537 Про впровадження та викладання у 5-9-х класах навчального предмету «Основи здоров\Наказ №129 Про закінчення вивчення предмету «Захист Вітчизни» в 11-х класах та проведення бойових стрільб з автомата Калашникова в межах навчально-польових занять
Чугуївського об’єднаного районного військового комісаріату від 22. 03. 2012 №22, програми предмету «Захист Вітчизни», з метою практичного...
Наказ №537 Про впровадження та викладання у 5-9-х класах навчального предмету «Основи здоров\Наказ №60 Про вивчення стану викладання основ здоров'я в загальноосвітніх навчальних закладах району в 2011-2012 навчальному році
Куп’янської районної державної адміністрації на 2012 рік, з метою здійснення контролю за якістю знань та станом викладання в загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи