Наказ №72 від 23. 02. 2001 Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2000 №989 icon

Наказ №72 від 23. 02. 2001 Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2000 №989
Скачати 457.1 Kb.
НазваНаказ №72 від 23. 02. 2001 Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2000 №989
Сторінка1/4
Дата конвертації07.12.2012
Розмір457.1 Kb.
ТипНаказ
джерело
  1   2   3   4
1. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Закони/ЗАКОН УКРАфНИ Про Загальнодержавну програму розвитку первиннох медико-сан_тарнох допомогина засадах с_мейнох медицини на .doc
2. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/в_д 01.09.2011 ь 556 Про затвердження прим_рних штатних норматив_в центру ПМСД у В_нницьк_й, Дн_пропетровськ_й, Донецьк_й.doc
3. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/в_д 01.09.2011 ь 557 Про затвердження Прим_рного положення про центр первиннох медичнох (медико-сан_тарнох) допомоги.doc
4. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/в_д 05.10.2011 р. ь 646 Порядок орган_зац_х медичного обслуговування та направлення пац_єнт_в до закла.doc
5. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/в_д 05.10.2011 ь 646/в_д 05.10.2011 N 646 Про затвердження нормативно-правових акт_в М_н_стерства охорони здоров'я Украх.docx
6. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/в_д 05.10.2011 ь 646/в_д 05.10.2011 р. ь 646 Порядок розм_щення та розрахунок к_лькост_ бригад швидкох медичнох допомоги.doc
7. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/в_д 05.10.2011 ь 646/ь 646 в_д 05.10.2011 Порядок медичного обслуговування громадян ЦПМСД.doc
8. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/в_д 09.04.2008 ь 189 Про затвердження Положення про експертизу тимчасовох непрацездатност_.docx
9. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/в_д 19.12.1997 ь 359 (з_ зм_нами _ доповненнями) Про подальше удосконалення атестац_х л_кар_в.docx
10. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/в_д 20.05.2011 ь 301 Про внесення зм_ни до Перел_ку заклад_в охорони здоров'я.docx
11. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/в_д 23.07.2001 ь 303 Про орган_зац_ю роботи заклад_в (п_дрозд_л_в) загальнох практики с_мейнох медицини.docx
12. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/в_д 28.07.2011 ь 443 Про Порядок вибору л_каря, що надає первинну медичну допомогу.docx
13. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/в_д 29.06.2011 ь 384 Про затвердження Прим_рного статуту Центру первиннох медико-сан_тарнох допомоги.doc
14. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/в_д 31.10.2011 ь 735 Про затвердження табел_в оснащення медичною техн_кою та виробами медичного призначення .doc
15. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/ь 555 прим_рний табель оснащення ЦПМСД.doc
16. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/ь 72 в_д 23.02.2001 Про затвердження окремих документ_в з п.doc
17. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Накази/ь645 в_д 05.10.2011 р. Прим_рн_ штатн_ нормативи центру первиннох медичнох (медико-сан_тарнох) допомоги в_д 05.10.2011.doc
18. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Нормативно-законодавча база, яка врегульовує роботу заклад_в с_мейнох медицини.doc
19. /Нормативно-законодавча база, яка врегульбвує роботу заклад_в с_мейнох медицини/Постанови/Постанова КМУ в_д 17.02.2010 ь 208 Деяк_ питання удосконалення системи охорони здоров'я.docx
Пояснювальна записка до проекту Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року
Міністерство охорони здоров'я україни наказ
Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
Порядок організації медичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров`Я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (ВИСОКОспеціалізовану) медичну допомогу
Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві"
Розрахунок кількості бригад швидкої медичної допомоги
Порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної
Положення про експертизу тимчасової непрацездатності Зареєстровано Міністерством юстиції за n 589/15380 від 04. 07. 2008 Статус: Чинний
Наказ від 19. 12. 1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" Документи, що змінюють даний документ
Наказ №385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12. 11. 2002 за №892/7180, доповнити новим абзацом такого змісту: "Центр первинної медико-санітарної допомоги."
Положення про амбулаторію загальної практики сімейної медицини; 2 Табель оснащення амбулаторії (відділення) загальної практики сімейної медицини; 3 Примірне обладнання сумки-укладки лікаря загальної практики сімейної медицини
Наказ моз україни від 28. 07. 2011 №443 "Про Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу" Документи, що змінюють даний документ
Про затвердження Примірного статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги
Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів лікарні інтенсивного лікування
Офіційний сайт моз україни www moz gov ua
Наказ №72 від 23. 02. 2001 Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2000 №989
Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України 05. 10. 2011 р. №645
Закон України «Про затвердження Загально-державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року»
Постанова від 17 лютого 2010 р. №208

№ 72; прийнятий: 23-02-2001; чинний

Видавник: Міністерство охорони здоров\'я України

Тип документа: Наказ, ПоложенняМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

72 від 23.02.2001

Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 989 "Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я", плану поетапного переходу до організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, затвердженого наказом МОЗ від 11.09.2000 № 214,  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірне положення про лікаря загальної практики - сімейної медицини (додаток 1), Примірне положення про медичну сестру загальної практики - сімейної медицини (додаток 2), Примірне положення про відділення загальної практики - сімейної медицини (додаток 3), Примірне положення про денний стаціонар (додаток 4), Примірне положення про стаціонар вдома (додаток 5), Кваліфікаційну характеристику лікаря із спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина" (додаток 6), Кваліфікаційну характеристику медичної сестри із спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина" (додаток 7).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1 Забезпечити діяльність первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини з урахуванням затверджених положень.

2.2 Продовжити нарощування мережі закладів охорони здоров'я загальної практики - сімейної медицини, відкриття відділень загальної практики - сімейної медицини в складі лікувально-профілактичних закладів та забезпечити їх роботу відповідно до затверджених нормативних документів.

2.3 Починаючи з 2001 року проводити атестацію лікарів загальної практики - сімейної медицини та медичних сестер загальної практики - сімейної медицини відповідно до затверджених даним наказом кваліфікаційних характеристик.

2.4 Продовжити відкриття денних стаціонарів та організацію стаціонарів вдома і забезпечити їх функціонування з урахуванням положень, затверджених даним наказом, та статутів лікувально-профілактичних закладів, в складі яких вони організовані.

2.5 Забезпечити наступність в роботі денних стаціонарів, стаціонарів вдома та інших підрозділів лікувально-профілактичних закладів.

3. Головному управлінню медичних кадрів та державної служби (Мельник Ю.В.) розробити і подати на затвердження нормативні документи щодо врегулювання обчислення стажу медичним сестрам загальної практики - сімейної медицини під час проведення їх атестації.

до 01.03.2001 року

4. Головному управлінню організації медичної допомоги населенню (Гойда Н.Г.) спільно з Державним Українським об'єднанням "Політехмед" (Девко В.Ф.) розробити та подати на затвердження табель оснащення амбулаторії загальної практики - сімейної медицини та відділення загальної практики - сімейної медицини, табель оснащення сумки-укладки лікаря загальної практики - сімейної медицини та сумки-укладки медичної сестри загальної практики - сімейної медицини.

I квартал 2001 року

5. Головному управлінню організації медичної допомоги населенню (Гойда Н.Г.) спільно з Українським інститутом громадського здоров'я (Пономаренко В.М.) протягом 2001 року організувати та забезпечити проведення регіональних нарад, семінарів, круглих столів з питань впровадження сімейної медицини.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Картиша А.П.

Міністр

В.Ф.Москаленко


Додаток 1

до наказу МОЗ України

від 23.02.2001 № 72

Примірне положення про лікаря загальної практики - сімейної медицини

1. Лікар загальної практики - сімейної медицини забезпечує надання кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню в обсязі кваліфікаційної характеристики лікаря із спеціальності "загальна практика - сімейна медицина" в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу та вдома.

2. На посаду сімейного лікаря призначається лікар, який закінчив лікувальний або педіатричний факультет вищого медичного навчального закладу III-IV рівнів акредитації або медичний факультет університету, пройшов первинну спеціалізацію у вищому медичному навчальному закладі системи післядипломної освіти за спеціальністю "загальна практика-сімейна медицина" і має сертифікат лікаря-спеціаліста з цієї спеціальності.

3. Навантаження лікаря загальної практики - сімейної медицини проводиться з розрахунку 1 посада лікаря на 1100-1200 осіб дитячого і дорослого населення в сільській місцевості, 1400-1500 осіб - в міській місцевості.

4. Розрахункові норми обслуговування для лікарів загальної практики - сімейної медицини встановлюються на 1 годину роботи: 5 відвідувань на прийомі в поліклініці, 2 відвідування - під час обслуговування хворих вдома.

5. Призначення та звільнення лікаря загальної практики - сімейної медицини, який працює у закладі охорони здоров'я комунальної власності здійснює головний лікар лікувально-профілактичного закладу.

6. Лікар загальної практики - сімейної медицини в своїй роботі безпосередньо підпорядковується завідувачу відділенням загальної практики - сімейної медицини, у випадку його відсутності - головному лікарю амбулаторно-поліклінічного закладу.

7. Лікар загальної практики - сімейної медицини зобов'язаний:

    - надавати кваліфіковану,  в тому числі невідкладну,  медичну

допомогу  в  обсязі  кваліфікаційної  характеристики  фахівця   із

спеціальності  "загальна  практика  -  сімейна  медицина" в умовах

амбулаторно-поліклінічного закладу та вдома

    - в  показаних  випадках  забезпечувати консультування хворих

завідувачем    відділенням,    лікарями    інших    спеціальностей

амбулаторно-поліклінічного     закладу,    за    домовленістю    -

спеціалістами інших лікувально-профілактичних закладів

    - проводити    підготовку   хворих   до   госпіталізації   та

забезпечити своєчасне їх направлення на стаціонарне лікування

    - використовувати в своїй роботі сучасні методи профілактики,

діагностики,  лікування  та   реабілітації   хворих   при   різних

захворюваннях

    - здійснювати профілактичну роботу,  направлену на  виявлення

факторів ризику, ранніх і скритих форм захворювань

    - організовувати   і   проводити   комплекс   заходів    щодо

диспансеризації  населення  дільниці (виявлення,  взяття на облік,

проведення лікувально-оздоровчих   заходів)  та  спостереження  за

станом його здоров'я

    - проводити санітарно-протиепідемічну роботу на дільниці

    - проводити санітарно-освітню роботу серед населення дільниці

    - проводити експертизу тимчасової непрацездатності хворих, за

наявності  показань  направляти  їх  на  лікарську  консультативну

комісію

    - систематично  підвищувати  свою  професійну кваліфікацію та

рівень  медичних  знань  медичної  сестри  загальної  практики   -

сімейної медицини

    - вести обліково-звітну медичну документацію

    - забезпечувати    консультування    населення   дільниці   з

медико-соціальних   та   медико-психологічних    питань,    питань

планування сім'ї

- організовувати надання медичної допомоги населенню в екстремальних ситуаціях.

8. Лікар загальної практики - сімейної медицини має право:

    - здійснювати   контроль  за  роботою  підпорядкованого  йому

середнього і молодшого медичного персоналу

    - подавати пропозиції керівництву щодо покращання організації

надання медичної допомоги населенню на засадах загальної  практики

- сімейної медицини

    - брати участь в  нарадах,  науково-практичних  конференціях,

семінарах  з  питань надання лікувально-профілактичної допомоги на

засадах загальної практики - сімейної медицини

- провадити підприємницьку діяльність за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина".

9. Робота лікаря загальної практики - сімейної медицини здійснюється за графіком, в якому передбачено фіксовані години амбулаторного прийому хворих, допомога вдома, профілактична та інша робота і який затверджується головним лікарем лікувально-профілактичного закладу.

Начальник Головного управління
організації медичної
допомоги населенню
Н.Г.ГойдаДодаток 2

до наказу МОЗ України

від 23.02.2001 № 72

Примірне положення про медичну сестру загальної практики - сімейної медицини

1. Медична сестра загальної практики - сімейної медицини є помічником лікаря загальної практики - сімейної медицини у наданні первинної лікувально-профілактичної допомоги прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню в обсязі спеціальності "загальна практика - сімейна медицина" в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу і вдома.

2. На посаду медичної сестри загальної практики - сімейної призначається медична сестра або фельдшер, які закінчили вищий медичний навчальний заклад I-IV рівнів акредитації, навчались на курсах для медичних сестер із спеціальності "загальна практика - сімейна медицина" і отримали відповідне посвідчення.

3. Призначення та звільнення медичної сестри загальної практики - сімейної медицини, яка працює у закладі охорони здоров'я комунальної форми власності здійснює головний лікар лікувально-профілактичного закладу.

4. Медична сестра загальної практики - сімейної медицини працює під безпосереднім керівництвом і контролем лікаря загальної практики - сімейної медицини.

5. Медична сестра загальної практики - сімейної медицини зобов'язана:

    - виконувати діагностичні та  лікувальні  призначення  лікаря

загальної  практики  -  сімейної медицини в обсязі кваліфікаційної

характеристики медичної сестри спеціальності "загальна практика  -

сімейна медицина"

    - надавати   долікарську   медичну   допомогу   хворим    при

невідкладних станах, травмах і отруєннях

    - брати  участь  у   проведенні   диспансеризації   населення

дільниці

- брати участь у профілактичній та санітарно-протиепідемічній роботі на дільниці (в тому числі проведення щеплень, участь у ранньому виявленні СНІДу, туберкульозу, онкозахворювань)

    - проводити  санітарно-освітню роботу та пропаганду здорового

способу життя серед населення дільниці

    - проводити  консультування  населення з медико-соціальних та

медико-психологічних питань, питань планування сім'ї

    - організовувати   надання   медичної  допомоги  населенню  в

екстремальних ситуаціях

    - заповнювати відповідні обліково-звітні статистичні форми

- підвищувати свій кваліфікаційний рівень.

6. Медична сестра загальної практики - сімейної медицини має право:

    - вносити  пропозиції керівництву щодо покращання організації

праці медичної сестри  загальної  практики  -  сімейної  медицини,

забезпечення  закладу  (відділення)  загальної практики - сімейної

медицини необхідним інструментарієм, медикаментами

- брати участь в конференціях, семінарах і нарадах для медичних сестер з питань надання медичної допомоги населенню на засадах сімейної медицини.

7. Посада медичних сестер загальної практики - сімейної медицини вводиться з розрахунку 3 посади на 1 посаду лікаря загальної практики - сімейної медицини.

8. Робота медичної сестри загальної практики - сімейної медицини здійснюється за графіком, затвердженим головним лікарем лікувально-профілактичного закладу.

Начальник Головного управління
організації медичної
допомоги населенню
Н.Г.ГойдаДодаток 3

до наказу МОЗ України

від 23.02.2001 № 72

Примірне положення про відділення загальної практики - сімейної медицини

1. Відділення загальної практики - сімейної медицини організується для надання кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню.

2. Відділення загальної практики - сімейної медицини організується як структурний підрозділ амбулаторно-поліклінічного закладу при наявності 3 і більше посад лікарів.

3. Відділення загальної практики - сімейної медицини очолює лікар загальної практики - сімейної медицини, який призначається і звільняється головним лікарем лікувально-профілактичного закладу.

4. Завдання відділу загальної практики - сімейної медицини:

    - забезпечення  кваліфікованою,  в  тому  числі  невідкладною

медичною допомогою прикріпленого населення в обсязі  спеціальності

"загальна практика - сімейна медицина"  в  умовах  поліклініки  та

    вдома - направлення хворих на консультування до лікарів інших

спеціальностей   поліклініки   та   за  домовленістю  -  до  інших

лікувально-профілактичних закладів

    - організація і проведення консиліумів із залученням фахівців

поліклініки та інших лікувально-профілактичних закладів

    - за  наявності  показань  організація  направлення  хворих в

стаціонар

    - проведення експертизи тимчасової втрати працездатності

    - забезпечення   наступності   в   роботі   з    відділеннями

поліклініки та іншими лікувально-профілактичними закладами

    - здійснення комплексу заходів,  направлених на  профілактику

захворювань,  травм,  отруєнь,  зниження інвалідності і смертності

населення

    - забезпечення   проведення   диспансеризації   населення  та

спостереження за станом його здоров'я

    - організація    та   проведення   санітарно-протиепідемічних

заходів на дільниці

    - проведення   санітарно-освітньої  роботи  серед  населення,

пропаганда здорового способу життя

    - впровадження  сучасних  методів профілактики,  діагностики,

лікування, реабілітації при різних захворюваннях

    - ведення обліково-звітної медичної документації

- консультування населення дільниці з медико-соціальних, психологічних питань, питань планування сім'ї.

5. Лікарі, які працюють у відділенні загальної практики - сімейної медицини обстеження і лікування хворих проводять в лікувально-діагностичних службах закладу, в складі якого функціонує відділення та за домовленістю - в інших лікувально-профілактичних закладах.

6. В склад відділення загальної практики - сімейної медицини входять кабінети лікарського прийому, операційно-перев'язувальний блок, оглядовий кабінет, маніпуляційна, кабінет завідуючого відділенням, кабінет старшої медсестри, а також лабораторія, кабінет функціональної діагностики і фізіотерапевтичний кабінет за умови відсутності відповідних профільних відділень в складі лікувально-профілактичного закладу.

7. Штатні нормативи медичного персоналу відділення загальної практики - сімейної медицини встановлюються з розрахунку 1 посада сімейного лікаря на 1100-1200 осіб дорослого і дитячого населення в сільській місцевості, 1400-1500 осіб - в міській місцевості. Посади медичних сестер загальної практики - сімейної медицини вводяться з розрахунку 3 посади на 1 посаду лікаря загальної практики - сімейної медицини. 1 посада молодшої медичної сестри вводиться з розрахунку на 3 лікаря, які ведуть амбулаторний прийом.

Посада завідуючого відділенням вводиться замість 0,5 посади лікаря загальної практики - сімейної медицини, посада старшої медичної сестри вводиться замість 0,5 посади медичної сестри загальної практики - сімейної медицини. Посада сестри-господині вводиться замість 0,75 посади молодшої медичної сестри.

8. Прикріплене до відділення населення затверджується головним лікарем лікувально-профілактичного закладу.

9. Режим роботи відділення загальної практики - сімейної медицини затверджується головним лікарем лікувально-профілактичного закладу

10. Фінансування відділення загальної практики - сімейної медицини здійснюється за рахунок асигнувань лікувально-профілактичного закладу, в складі якого воно функціонує.

11. Персонал відділення загальної практики - сімейної медицини в своїй роботі керується діючим законодавством, даним положенням, наказами, іншими вказівками МОЗ України, розпорядженнями та наказами територіальних органів управління охороною здоров'я, яким підпорядкований лікувально-профілактичний заклад, наказами головного лікаря лікувально-профілактичного закладу та положенням про відділення.

12. Плани роботи, звіти і аналіз діяльності відділення складаються завідувачем відділенням і подаються керівництву у встановленому порядку.

Начальник Головного управління
організації медичної
допомоги населенню
Н.Г.Гойда

  1   2   3   4Схожі:

Наказ №72 від 23. 02. 2001 Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2000 №989 iconПро регіональну програму інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2011 – 2013 роки Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”
Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня...
Наказ №72 від 23. 02. 2001 Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2000 №989 iconРішення колегії відділ освіти від 21 квітня 2011 року №2-2 Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14. 01. 2004 №24 «Про затвердження Державного
Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14. 01. 2004 №24 «Про затвердження Державного стандарту базової І повної...
Наказ №72 від 23. 02. 2001 Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2000 №989 iconНаказ №572 Про Типові навчальні плани початкової школи
Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти", на виконання...
Наказ №72 від 23. 02. 2001 Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2000 №989 iconНаказ №572 Про Типові навчальні плани початкової школи
Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти", на виконання...
Наказ №72 від 23. 02. 2001 Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2000 №989 iconНаказ №572 Про Типові навчальні плани початкової школи
Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти", на виконання...
Наказ №72 від 23. 02. 2001 Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2000 №989 iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. №300
Зразок додатка до атестата про повну загальну середню освіту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001...
Наказ №72 від 23. 02. 2001 Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2000 №989 iconПостановою Кабінету Міністрів України від 10. 10 2012 n 915 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28. 12. 2011 n 1362 Про затвердження Порядку І умов проведення конкурс
Наказом Міністерства юстиції України від 15. 10. 2012 n 1520/5 затверджено форми документів, що використовуються під час проведення...
Наказ №72 від 23. 02. 2001 Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2000 №989 iconПро виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1392
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада...
Наказ №72 від 23. 02. 2001 Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2000 №989 iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня На виконання статті 15 Закону України
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19. 01...
Наказ №72 від 23. 02. 2001 Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2000 №989 iconПро затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня На виконання статті 15 Закону України, постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 01. 2012 р. №43 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України...
Наказ №72 від 23. 02. 2001 Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2000 №989 iconВересень 09. 11. 09
Олійник П. Г., довідка/. Про стан виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12. 04. 2000 р. №646 "Про затвердження Інструкції...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи