Державний стандарт професійно-технічної освіти icon

Державний стандарт професійно-технічної освіти
НазваДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Сторінка2/35
Дата конвертації07.12.2012
Розмір4.95 Mb.
ТипДержавний стандарт
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
^

Тема 4. Регулювання дорожнього руху


Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що регулюють рух пішоходів.

Значення сигналів регулювальника:

- руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми;

- права рука витягнута вперед;

- рука піднята вгору;

- інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника перед сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

^ Тема 5. Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів

Правосторонній рух транспорту. Рух у кілька рядів. Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів світловими покажчиками або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подання попереджувальних сигналів.

Швидкість руху, дистанція та інтервал.

Поняття про гальмовий шлях. Фактори, які впливають на величину гальмового шляху.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

^

Тема 6. Особливі умови руху


Перевезення пасажирів під час буксирування транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, при яких дозволяється навчальна їзда. Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил до руху на гірських дорогах і крутих спусках.


^ Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час

дорожньо-транспортних пригод

Визначення і термінове припинення дії травмувального фактора, вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Надання першої медичної допомоги. Правила і засоби перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах транспортних засобів.


^ Тема 8. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і порушень Правил дорожнього руху.

Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної шкоди та шкоди природі.


^
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета „Обладнання та технології зварювальних робіт”


з/п
Тема

Кількість годин

Всього

^ З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ

1
2.

Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви

9
3.

Підготовка металу до зварювання

3
4.

Устаткування зварювального поста для ручного дугового зварювання

8
5.

Електрична дуга та її застосування у зварювальних роботах

6
6.

Основи металургійних процесів при зварюванні

6
7.

Деформації і напруги при зварюванні

6
8.

Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

17

2

9.

Апаратура для газового зварювання і різання металів

19

2

10.

Технологія газового зварювання та різання металів

19

2

11.

Контроль зовнішнім оглядом і виміром

7
12.

Джерела живлення зварювальної дуги

12

2

13.

Дефекти зварних з'єднань і їх усунення

8

2

14.

Види контролю якості зварених з'єднань і виробів

7

2

15.

Будова та обслуговування зварювальних автоматів і напівавтоматів

6
16.

Технологічний процес автоматичного і напівавтоматичного зварювання

9
17.

Механізація й автоматизація зварювального виробництва

4Всього:

147

12


Тема 1. Вступ

Значення зварювального виробництва для суспільного господарства держави, перспективи його розвитку. Історія розвитку електрозварювання, вклад вчених у розвиток зварювального виробництва.

Значення професії електрогазозварника.

Роль професійної компетентності в забезпеченні високої якості продукції. Трудова і технічна дисципліна, культура праці.

Ознайомлення з освітньою кваліфікаційною характеристикою та програмою професійно-теоретичної підготовки електрогазозварника, рекомендованою літературою.


^

Тема 2. Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви


Визначення зварювання як технологічного процесу.

Переваги зварювання перед іншими способами з'єднання деталей.

Сутність зварювання і його класифікація. Умови для утворення зварних з'єднань з однорідних металів. Сутність зварювання плавленням і тиском.

Основні види зварювання плавленням, їхня коротка характеристика. Основні види зварювання тиском із загальним і місцевим нагріванням і без зовнішнього нагрівання, їхня коротка характеристика. Визначення зварного з'єднання. Класифікація типів зварних з'єднань. Класифікація зварних швів. Конструктивні елементи зварних швів. Умовні позначки швів зварних з'єднань. Поняття про розрахунок зварних швів на міцність.

^

Тема 3. Підготовка металу до зварювання


Основні види і послідовність виконання робіт при підготовці металу до зварювання. Способи виправлення, розмітки та різання металу. Різання металу. Роздільне та поверхневе різання, механічне різання та інші способи різання з урахуванням припусків на обробку. Форми і способи обробки країв металу для зварювання.

Зачищення підготовлених країв металу і прилеглих поверхонь. Вимоги до якості підготовки країв і зачищення поверхонь металу, які підлягають зварюванню.

^

Тема 4. Устаткування зварювального поста для ручного дугового зварювання


Загальні вимоги до устаткування зварювального поста. Основні види зварювальних постів.

Будова типового зварювального трансформатора. Регулювання зварювального струму. Технічна характеристика трансформатора.

Будова типового зварювального випрямляча. Регулювання зварювального струму. Технічна характеристика випрямляча.

Будова типового зварювального перетворювача. Регулювання зварювального струму. Технічна характеристика перетворювача.

Обслуговування джерел живлення дуги. Обов'язки зварника.

Приладдя та інструмент зварника. Електродотримачі. Зварювальні проводи і затискачі. Одяг зварника.

Вимоги державного стандарту до електродотримачів і зварювальних проводів (ДСТ-14651-74Е, ДСТ-6731-77Е, ДСТ-20520-80)

Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при обслуговуванні зварювального поста.

^

Тема 5. Електрична дуга та її застосування у зварювальних роботах


Основні відомості про зварювальну дугу, її визначення. Види зварювальних дуг. Умови горіння зварювальної дуги, її будова та особливості. Теплова дія дуги. Нагрівання виробу і коефіцієнт корисної дії дуги. Пряма і зворотна полярності. Способи запалювання зварювальної дуги. Ознаки горіння, що характеризують оптимальні умови, дуги. Стабілізація горіння дуги.

^

Тема 6. Основи металургійних процесів при зварюванні


Поняття про металургійні процеси зварювання. Характерні риси металургійних процесів при зварюванні сталі у порівнянні зі звичайним металургійним процесом.

Забруднення металу шва, шкідливі домішки, причини забруднення металу шва. Способи боротьби із забрудненням.

Види і причини виникнення тріщин. Основні заходи щодо запобігання утворення тріщин.

Будова зварного з'єднання. Зона зварного з'єднання.

^

Тема 7. Деформації і напруги при зварюванні


Основні поняття: сила, напруга, деформація; зв'язок між ними. Сили зовнішні і внутрішні. Пружна і пластична деформація. Види напруги в матеріалі.

Види деформацій при зварюванні. Види деформацій у площині і поза площиною зварних з'єднань.

Основні засоби зменшення деформацій і напруги при зварюванні. Конструктивні і технологічні засоби боротьби з деформаціями і напругами.

Виправлення деформованих зварних конструкцій

^

Тема 8. Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами


Поняття про технологію ручного дугового зварювання.

Техніка наплавлення швів. Запалювання зварювальної дуги. Довжина дуги. Положення електрода. Коливальні рухи електрода. Наплавлення валиків, його сутність і техніка. Способи заповнення шва по довжині і перетину. Кінцівка шва.

Технологія зварювання, вибір його режиму. Основні і додаткові показники режиму зварювання. Вплив показників режиму зварювання на розміри і форму шва. Типові види дефектів і засоби їх запобігання.

Техніка зварювання. Зварювання у нижньому положенні. Зварювання стикових швів. Зварювання кутових швів.

Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при ручному дуговому зварюванні.

Лабораторно-практична робота №1 (2 год). Вивчення основних параметрів режиму зварювання.

^

Тема 9. Апаратура для газового зварювання і різання металів


Ацетиленові генератори. Типи генераторів. Класифікація генераторів за принципом дії, продуктивності, тиску газу. Водяні затвори. Будова і робота переносних ацетиленових генераторів.

Будова і обслуговування генераторів. Несправності в роботі генераторів і способи їх усунення. Запобіжні заходи при роботі з ацетиленовими генераторами.

Водяні запобіжні затвори. Призначення і класифікація водяних затворів. Особливе значення водяного запобіжного затвора. Затвори водяного і сухого типу, їхні порівняльні характеристики. Сухі запобіжні затвори. Будова і обслуговування постових затворів.

Призначення і будова вогнеперегороджувачів. Хімічні очисники і їхнє призначення. Види активних елементів хімічних очисників.

Балони для скрапленних і розчинених газів. Конструкція балонів, їхня ємність і умовні кольори фарбування для різних газів. Особливості конструкції ацетиленових балонів. Збереження і транспортування балонів.

Редуктори для стиснутих газів. Принцип дії і будова редуктора, правила роботи з ним. Причини замерзання редуктора, способи усунення замерзання.

Пропускні рампи ( стаціонарні і переносні ) для кисню, ацетилену і інших газів. Підігрівач для балонів із пропан-бутаном і їхнє застосування.

Рукава (шланги), їхнє призначення, будова. Рукава для кисню, горючих газів, гасу за Державними стандартами на рукава. Вибір рукавів у залежності від виконуваної роботи. Правила поводження з рукавами і їхнє збереження.

Зварювальні пальники, їхня класифікація. Схема і принцип роботи інжекторного пальника. Технічна характеристика інжекторних пальників. Безінжекторні пальники.

Класифікація різаків. Універсальні різаки, їхня конструкція і характеристика. Типи мундштуків.

Поводження з пальниками, усунення несправності, ремонт.

Будова бензорізальних і гасорізальних апаратів. Правила нагляду за апаратурою.

Основні експлуатаційні пошкодження газозварювальної апаратури й устаткування, засоби їхнього усунення. Безпечні прийоми робіт.

Лабораторно-практична робота №2 (2 год). Вивчення будови і правил поводження з ацетиленовим генератором, його продуктивності.

^

Тема 10. Технологія газового зварювання та різання металів


Поняття про технологію газового зварювання. Зварювальні матеріали. Гази, присадочний дріт, флюси для газового зварювання. Кисень, горючі гази. Ацетилен. Гази-замінники ацетилену. Природний газ. Інші гази і горючі рідини. Карбід кальцію. Присадочний дріт. Флюси.

Основи технології газового зварювання. Передовий досвід газового зварювання. Відомості про норми виробітку і розцінки на впровадження робіт із газового зварювання.

Зварювальне полум'я. Структура ацетиленокисневого полум'я. Види полум'я, його теплові характеристики.

Техніка газового зварювання. Ліве і праве зварювання. Положення пальника при газовому зварюванні. Вибір способу зварювання залежно від положення шва в просторі. Режими зварювання. Застосування газового зварювання.

Основи технології газового різання. Кисневе різання пластин різної товщини з вуглецевих сталей першої групи розрізуваності. Різання сталей великої товщини (8-10 мм).

Точність і якість різання. Особливості технології різання профілів металу. Кисневе, киснево-флюсове різання, інші види різання.

Лабораторно-практична робота №3 (2 год). Вивчення режиму зварювання та витрат ацетилену і кисню.


^

Тема 11. Контроль за зовнішнім оглядом і виміром


Основні види візуального контролю заготовок.

Контроль якості металу заготовок і чистоти обрізки країв під зварювання шляхом зовнішнього огляду неозброєним оком і через лупу. Способи перевірки правильності зрізу країв і ретельного їх очищення під зварювання.

Контроль якості зварювальних матеріалів: електродів, дроту, захисного газу.

Контроль якості збирання конструкцій під зварювання, розташування, кількості і розмірів прихваток.

Види контролю в процесі зварювання: постійне спостереження за станом зварювальної апаратури, інструменту, приладів, пристосувань. Контроль режиму зварювання, послідовності накладення швів

Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при візуальному контролі якості зварювання.

^

Тема 12. Джерела живлення зварювальної дуги


Класифікація джерел живлення зварювальної дуги.

Основні вимоги до джерел живлення дуги. Динамічні властивості джерел живлення, режим їх роботи. Величина мінімальних струмів у джерелах живлення . Зовнішня вольтамперна характеристика, види характеристик.

Зварювальні трансформатори, їх класифікація. Будова, паспортні дані і технічні характеристики найбільш розповсюджених типів зварювальних трансформаторів. Зварювальні випрямлячі, їхня класифікація.

Будова, паспортні дані і технічні характеристики найбільш розповсюджених типів зварювальних випрямлячів.

Зварювальні перетворювачі, їх класифікація. Будова, паспортні дані і технічні характеристики найбільш розповсюджених типів зварювальних перетворювачів. Загальні відомості про зварювальні агрегати.

Апарати для підвищення стійкості горіння дуги. Осцилятори, їх призначення і принцип роботи. Вимоги безпеки праці при роботі з джерелами живлення зварювальної дуги.

Лабораторно-практична робота №4 (2 год). Вивчення зовнішньої вольт-амперної характеристики трансформатора.

^

Тема 13. Дефекти зварних з'єднань і їх усунення


Класифікація дефектів зварних швів. Дефекти форми шва: напливи і набіги, підрізи, незаплавлені кратери, проплавлення, газові пори, шлакові включення, тріщини, непровари, причини дефектів і способи їх запобігання.

Засоби запобігання дефектів, вплив дефектів на працездатність зварювальних конструкцій. Способи усунення дефектів.

Вирубка, виплавлення дефектних місць, повторне заварювання.

Лабораторно-практична робота №5 (2 год) . Вивчення зразків зварних з’єднань з різними дефектами.

^

Тема 14. Види контролю якості зварних з'єднань і виробів


Загальні відомості про види контролю, що не руйнують зварні шви і вироби.

Призначення контролю швів на непроникність. Основні дефекти, що виявляються в процесі контролю на непроникність. Види і сутність контролю швів на непроникність: вакуумуванням, гідравлічним і пневматичним тиском, повітрям і повітрям з аміаком. Методика проведення випробувань. Визначення якості зварювання за результатами випробувань. Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при проведенні випробувань.

^ Лабораторно-практична робота №6 (2 год). Випробування зварювальних швів на непроникність.


Тема 15. Будова та обслуговування зварювальних автоматів і напівавтоматів.

Типові вузли зварювальних автоматів. Подавальні та притискувальні ролики. Контактні наконечники. Касети і фігурки для електродного дроту. Призначення і будова зазначених вузлів.

Механізми подачі електродного дроту.

Автомати для зварювання в захисних газах і під флюсом, будова, технічні характеристики. Основи знань про будову і роботу автоматів, які є на підприємстві.

Шлангові напівавтомати для зварювання в захисних газах і під флюсом. Основи знань про будову напівавтоматів, призначених для зварювання порошковим і самозахисним дротом. Вивчення будови і роботи напівавтоматів, які є на підприємстві.

Газова апаратура, застосовувана в автоматах і напівавтоматах для зварювання в захисних газах.

Флюсова апаратура, застосовувана в автоматах і напівавтоматах для зварювання під флюсом, флюсові бункери. Флюсові патрубки і заслінки. Пристрої для просіву флюсу.

Загальні принципи вибору установки режиму зварювання на автоматах. Установка швидкості подачі електродного дроту. Вибір і установка величини зварювального струму і напруги на дузі. Настроювання системи подачі захисного газу й охолоджуючої води. Установка режиму зварювання за технологічними картками. Коректування режиму зварювання за технологічними картками. Коректування режиму зварювання за показниками електровимірювальних приладів.

Обслуговування автоматів і напівавтоматів для зварювання в захисних газах і під флюсом.

Правила безпеки під час проведення зварювальних робіт на автоматах і напівавтоматах. Експлуатація устаткування відповідно до інструкцій.


^ Тема 16. Технологічний процес автоматичного і механізованого дугового зварювання

Технологія автоматичного і механізованого дугового зварювання. Підготовка поверхні металу до зварювання, методи очищення.

Технологічні особливості автоматичного і механізованного зварювання вуглецевих сталей у захисних газах і під флюсом першої групи зварювальності. Способи виконання двобічних стиків швів. Технологічні засоби, що запобігають проникненню рідкого металу в зазори між краями.

Однобічне автоматичне і механізоване дугове зварювання стикових швів. Способи виконання кутових швів. Техніка зварювання стикових, кутових, таврових і з'єднань нахил. Розрахунок і вибір режиму зварювання.

Особливості автоматичного і механізованого дугового зварювання порошковим і самозахисним дротом. Роль шлакоутворюючих у захисті металу ванни від кисню і азоту повітря. Зварювання порошковим дротом у захисних газах і під флюсом. Застосування порошкового дроту з внутрішнім захистом для зварювання відкритою дугою.

Наплавлення дугове в захисних газах. Сутність процесу наплавлення. Вибір хімічного складу металу. Напівавтоматичне наплавлення в захисних газах і під шаром флюсу. Одношарове і багатошарове наплавлення.

Наплавлення порошковим дротом. Вибір марки порошкового дроту.

Деформації при зварюванні і наплавленні, причини виникнення і запобіжні заходи.


^ Тема 17. Механізація і автоматизація зварювального виробництва

Основні поняття про механізацію й автоматизацію зварювальних робіт. Значення механізації й автоматизації зварювального виробництва для підвищення продуктивності праці. Основні типи пристосувань для збирання під зварювання: фіксатори, упори, притискувачі, що стягують, розпірні пристрої, кондуктори та інші.

Пристосування для механізації допоміжних робіт при зварюванні: маніпулятори, кантувачі, обертачі, роликові стенди та інші. Основні типи приводів пристосувань: механічні, гідравлічні, пневматичні; принципи їх дії.

Механізація і автоматизація газозварювальних робіт.

Автоматичні і потокові лінії, конвеєри збирання і зварювання, застосовувані при виготовленні деталей і вузлів у багатосерийному і масовому виробництві (приклади з вітчизняної і закордонної практики). Автоматичні маніпулятори (зварювальні роботи). Застосування промислових роботів для обслуговування зварювального устаткування.

^ ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Охорона праці”з/п

Т е м а

Кількість годин

Всього


З них на лабораторно-практичні роботи

1.
^

Правові та організаційні основи охорони праці


4
2.

Основи охорони праці в галузі

10
3.

Основи пожежної безпеки

4
4.

Основи електробезпеки

4
5.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичний огляд

4
6.

Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

4
^ Всього годин :

30


Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Поняття охорони праці та її соціально-економічне значення. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України “Про охорону праці”, Кодекс законів України про працю, Закон України “Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення”.

Державний нагляд і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Право громадян на охорону праці при укладенні трудового договору та під час роботи на підприємстві; пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

Обов’язки власника відносно створення безпечних і нешкідливих умов праці. Обов’язки робітника щодо виконання вимог нормативних актів з охорони праці.

Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Інструкції та інші нормативні акти, що регулюють охорону праці на виробництві. Інструктажі з охорони праці та порядок їх проведення.

Охорона праці жінок, підлітків та інвалідів.

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна відповідальність за порушення законодавства та інших нормативних актів з охорони праці.


^ Тема 2. Основи охорони праці в галузі

Фізіологічна і психологічна основа трудового процесу (безумовні і умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психофізіологічні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психофізіологічного розвантаження) та їх вплив на охорону праці.

Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на основні психічні процеси, підвищена схильність до нещасного випадку).

Загальні правила поведінки працівників на території підприємства, у виробничих та допоміжних приміщеннях.

Поняття про небезпечну зону, порядок її визначення, огородження, позначення. Правила допуску людей у небезпечні зони. Знаки безпеки, звукова і світлова сигналізація. Огорожі захисні і сигнальні. Плакати, надписи і знаки безпеки.

Правила безпеки під час пуску і зупинення устаткування, встановлення огорож, запобіжних пристроїв, попереджувальних надписів, знаків.

Заходи щодо створення безпечних умов праці електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах при проведенні різних видів робіт.

Основні шкідливі виробничі фактори (фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні): засоби захисту, характеристика (виробничий пил, токсичні речовини та шляхи проникнення хімічних речовин в організм людини; теплове (інфрачервоне) випромінювання; електромагнітні поля високих, ультрависоких та надвисоких частот; шум і вібрація, їх дія на організм людини).

Засоби контролю за безпечними умовами праці. Світлова і звукова сигналізація. Запобіжні надписи, сигнальне фарбування. Знаки безпеки.

Особливості охорони праці електрогазозварника. Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці на дільниці. Основні види виробничого травматизму, характерні для професії електрогазозварника: ураження електричним струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи тощо.

Правила безпечних умов праці на робочому місці електрогазозварника. Правила догляду за устаткуванням та інструментом, їх безпечна експлуатація.

Порядок допуску до самостійної роботи. Характеристика умов праці і основні небезпеки на підприємстві.

Вимоги безпеки до виробничого устаткування і виробничих процесів, до утримання робочого місця електрогазозварника та підходів до нього. Загальні правила користування інструментом та інвентарем. Пристрої запобіжні, огороджувальні, сигналізаційні. Засоби захисту (колективні, індивідуальні). Безпечні прийоми і методи праці. Дії робітників під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.

Основні небезпечні виробничі фактори: небезпечна дія електричного струму, дорожні аварії, рухомі частини машин тощо; причини їх виникнення.

Небезпечні фактори під час виконання робіт електрогазозварником.

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи. Причини і види травматизму.

Биркова система на підприємстві.

Індивідуальні засоби захисту для електрогазозварника, вимоги до них; правила користування.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Міністерства праці та соціальної політики України від „ ” 2006 р. №
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Сєнькін Олександр Вікторович регіональний директор по виробництву дп «Гарантія-маркет»
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Неклеса В. В. – директор Дніпродзержинського вищого професійного училища Дніпропетровської області
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
...
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Соболєва Олена Вікторівна заступник директора з навчально-виробничої роботи Олександрійського професійного ліцею, викладач загальнотехнічних...
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Готувати гарячі та холодні напої, солодкі страви. Готувати прісне здобне, дріжджове тісто, формувати та випікати з нього вироби....
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Складати меню, заявки на отримання сировини, напівфабрикатів та інших харчових компонентів, товарні звіти. Відповідати за додержання...
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Виготовляти вироби та готові страви для виставок-продажу, порційні страви національних та іноземних кухонь. Розробляти рецептури...
Державний стандарт професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат технічних наук, доцент факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи