Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації (далі Загальне положення про Юридичну службу) icon

Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації (далі Загальне положення про Юридичну службу)
Скачати 134.56 Kb.
НазваПоложення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації (далі Загальне положення про Юридичну службу)
Дата конвертації29.11.2012
Розмір134.56 Kb.
ТипПоложення
джерело

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРОК

стану правової роботи та правової освіти

в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, урядових органах у системі міністерств, державних господарських об'єднаннях, на підприємствах, в установах та організаціях,

проведених у І півріччі 2011 року


м. Дніпропетровськ

2011


У положенні про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5 (далі – Положення про Головне управління юстиції), визначено напрямки роботи органів юстиції. Одним із завдань Головного управління юстиції є забезпечення методичного керівництва паровою роботою в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, державних господарських об’єднаннях, на підприємствах, в установах та організаціях (далі – місцеві органи виконавчої влади, державні підприємства, установи та організації) та забезпечення належного правового обслуговування відповідно до вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» (далі – Загальне положення про Юридичну службу).

Механізм здійснення органами юстиції перевірок стану правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, установах організаціях визначає Порядок проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи, затверджений наказом Міністерства юстиції України 14.03.2011 № 314/19052 (далі – Порядок проведення перевірок).


РОЗДІЛ І

^ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ПРАВОВОЇ РОБОТИ


У ході надання методичної допомоги з питань організації правової роботи, а також з метою ознайомлення з фактичним станом організації правового обслуговування, контролю за виконанням та дотриманням вимог, критеріїв, визначених Загальним положенням про юридичну службу юридичними службами (юрисконсультами) місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій, Головним управлінням юстиції у І півріччі 2011 року було проведено 9 перевірок стану правової роботи в наступних установах:
5 місцевих органів виконавчої влади:

- Управління взаємодії з правоохоронними органами,

роботи Дніпропетровської ОДА;

- Управління культури і туризму Дніпропетровської оборонної та мобілізаційної ОДА ;

- Юридичне управління Дніпропетровської ОДА;

- Головне управління освіти та науки Дніпропетровської ОДА;

- Управління капітального будівництва Дніпропетровської ОДА


3 територіальних органи

центральних органів виконавчої влади:

 • Інспекція державного архітектурно - будівельного контролю

у Дніпропетровській області;

- Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області;

- Дніпропетровське обласне управління лісового

та мисливського господарства


1 державне підприємство:

- ДП «Дніпропетровський державний проектний інститут

житлового та цивільного будівництва»

→ перевірка стану правової роботи щодо забезпечення юридичною службою правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства об’єктом перевірки, його керівника та працівниками;

→ своєчасне попередження, виявлення та вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень правового обслуговування об’єкту перевірки;

→ внесення рекомендацій щодо усунення виявлених порушень та недоліків і поліпшення правового обслуговування об’єкту перевірки;

→ надання методичної допомоги з окремих питань правової роботи об’єкту перевірки;

→ вивчення, узагальнення та поширення новітніх форм і методів роботи з правового забезпечення діяльності об’єктів перевірки.


Підготовчий процес проведення перевірок стану правової роботи


 • рішення щодо проведення планової або позапланової перевірки приймається уповноваженою посадовою особою органу юстиції у встановленому законом порядку

 • для проведення перевірки потрібні наступні документи:

  • наказ про проведення перевірки та утворення Робочої групи;

  • план проведення перевірки;

  • лист – повідомлення органу юстиції про проведення перевірок

 • для проведення перевірки за наказом уповноваженої посадової особи утворюється Робоча група у складі не менше двох фахівців

 • керівником Робочої групи розробляється план перевірки, який затверджується уповноваженою посадовою особою органу юстиції та має містити визначення кола питань, які потрібно перевірити, строк перевірки та період правової роботи, який планується перевірити

 • після підписання наказу про проведення перевірки керівник робочої групи:

  • розподіляє між членами Робочої групи конкретні завдання;

  • ознайомлює членів Робочої групи з документацією, що є в наявності органу юстиції щодо стану правової роботи об’єкта перевірки;

  • інформує всіх учасників про строк і мету проведення перевірки;

  • не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення планової перевірки забезпечує направлення підписаного уповноваженою посадовою особою органу юстиції листа – повідомлення об’єкту перевірки

 • підготовка до проведення перевірки повинна включати:

  • аналіз інформації центральних органів виконавчої влади, інших об’єктів перевірок про стан організації правової роботи;

  • аналіз матеріалів попередніх перевірок стану правової роботи та виконання наданих рекомендацій за наслідками попередніх перевірок;

  • визначення, чи перевірятиметься стан правової роботи в цілому, чи окремі її напрями;

  • вивчення законодавства, методичних рекомендації та інших матеріалів, які доцільно використати під час перевірки стану правової роботи;

  • визначення доцільності залучення до проведення перевірки стану правової роботи представників інших структурних підрозділів органу юстиції, органів виконавчої влади та фахівців

;При проведенні перевірок стану правової роботи значна увага зверталась на дотримання норм Загального положення про юридичну службу, зокрема, питання щодо організації правового обслуговування об’єкта перевірки, складу юридичної служби і організаційно – правових засад її діяльності, підпорядкованість, а також умови роботи, планування роботи та контроль за виконанням запланованих заходів, проведення юридичної експертизи проектів нормативно – правових актів та їх ґрунтовного редакційного опрацювання, перегляду нормативно – правових актів та інших документів на відповідність чинному законодавству, проведення аналізу претензійно – позовної роботи об’єкта перевірки (ведення журналів обліку, дотримання строків пред’явлення і розгляду претензій та позовних заяв, види претензій та позовів, їх обґрунтованість та результати розгляду). Також перевірками були охоплені питання ведення договірної роботи, відслідковувалось дотримання законодавства про працю і стан трудової дисципліни, ведення кадрового та загального діловодства, наявність і законність укладення колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку, нормативно - правове забезпечення діяльності установи, що перевіряється, а також надання юридичною службою роз’яснень застосування чинного законодавства працівникам об’єкта перевірки та результати розгляду звернень громадян, України, ведення відповідних журналів обліку тощо.


Порядок оформлення результатів перевірки стану правової роботи
 • за результатами перевірки робоча група готує довідку, яка оформлюється і надсилається об’єкту перевірки не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після закінчення перевірки і має містити аналіз, висновки та рекомендації з усіх питань, які перевірялися;

 • довідка за результатами перевірки складається з чотирьох частин (вступна, описова, висновок, рекомендації);

 • Довідка складається у двох примірниках, підписується членами Робочої групи та у строк не більше 10 календарних днів після закінчення перевірки надсилається уповноваженій особі об’єкта перевірки або здається до канцелярії установи


Доцільно вказати, що у рамках взаємодії з іншими органами виконавчої влади та з метою досягнення ефективних результатів перевірок було продовжено плідну та ефективну співпрацю щодо проведення спільних перевірок стану правової роботи.

Так, протягом І півріччя 2011 року Головним управлінням юстиції проведено 3 спільних перевірки стану правової роботи з представниками:

Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС України в Дніпропетровській області
Юридичного управління ОДА

(в структурних підрозділах ОДА)
Управління державної служби Головного управління державної служби України в Дніпропетровській області
Типовими порушеннями, що найчастіше виявлялись під час перевірок є:Виконання рекомендацій та повідомлення про усунення недоліків і порушень Головне управління юстиції тримає на постійному контролі. Після отримання в установлений термін листа про виконання наданих рекомендацій проставляється відмітка в Журналі обліку перевірок стану правової роботи, аналізується відповідність вжитих заходів до рекомендацій, наданих за результатами перевірок.

У разі, якщо установа не реагує, Головне управління юстиції направляє лист – нагадування або проводить контрольну перевірку.


^ РОЗДІЛ ІI

ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ


Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення.

Нова філософія держави, яка вже запроваджується у багатьох розвинених країнах світу, розглядає державу як надавача послуг, а громадян бачить не як прохачів, відвідувачів, зацікавлених осіб, а як клієнтів. У цьому відношенні велику роль відіграє усвідомлення громадянами своїх конституційних прав, якими вони повинні керуватися у контактах з органами влади.

^ Головна мета правоосвітницької (правоінформаційної) діяльності органів влади - полягає у наданні первинної інформації з питань прав громадянина у його стосунках з органами державної влади.

Усвідомлення правоздатності громадян і вміння користуватися своїми правами повинне полегшити вирішення справ по суті, а в результаті – позитивно вплинути на суспільні відносини громадян.

Основні напрями реалізації правової освіти населення
державними підприємствами, установами та організаціями є


documents

!!! Але слід зазначити, що не у всіх перевірених у І півріччі 2011 року установах діяльність з напрямку правової освіти здійснювалась на належному рівні, зокрема, робота з даного напрямку потребує покращення в наступних установах:


 • ^ Дніпропетровському обласному управлінні лісового та мисливського господарства;
 • державному підприємстві «Дніпропетровський державний проектний інститут житлового та цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект».
^ Слід зауважити, що в зазначених вище установах матеріалів та документи, що стосуються проведення правоосвітніх заходів, ознайомлення посадових осіб підприємства з нормативними актами, а також матеріали щодо здійснення виступів в ЗМІ належним чином не оформленні, або знаходяться у неупорядкованому та систематизованому вигляді.

Підсумовуючи вище викладене, вимоги до належного рівня організації правової освіти на підприємствах, установах та організаціях можна розглянути за наступною таблицею:Систематичність проведення підвищення рівня кваліфікації працівників установи та рівня їх правової підготовленості

Систематичне ознайомлення працівників зі змінами в чинному законодавстві, шляхом проведення оперативних нарад (семінарів, консультацій)

Закріплення в посадовій інструкції за одним із працівників функції здійснення правової освіти (правового інформування) населення


Проведення правоосвітницьких (правоінформаційних) заходів з працівниками установи та населенням

(семінарів, конференцій, круглих столів тощо)
Наявність куточка (стенда) правового інформування громадян з питань, що відносяться до компетенції установи

Розроблення (участь у розробці) методичних посібників (буклетів) з правових питань, що відносяться до компетенції установи

Здійснення виступів в ЗМІ з питань, що відносяться до компетенції установи, наявність власного ЗМІ, веб-сайту

Організація надання безкоштовної правової допомоги населенню (наявність громадської приймальні, проведення особистого прийму громадян, робота «гарячої телефонної лінії», наявність журналу реєстрації звернень громадян, консультування громадян через мережу Інтернет тощо^ РОЗДІЛ IІIСТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЮ БАЗОЮ ТА ДОВІДКОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ
Протягом I півріччя 2011 року при проведені перевірок стану організації правової роботи в юридичних службах міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації Головним управлінням юстиції перевірявся стан забезпечення юридичних служб нормативною базою та довідковими матеріалами, а також стан організації роботи з ведення обліку актів законодавства, міжнародних договорів, підтримання їх у контрольному стані та зберігання, збирання інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.
Під час перевірок особлива увага приділялась питанню забезпечення юридичних служб офіційними виданнями, саме Міністерства юстиції України, які Міністерство юстиції випускає на виконання Указів Президента України від 22 січня 1996 року № 73 «Про видання збірників актів законодавства України», від 27 червня 1996 року № 472 “Питання оновлення збірників актів законодавства України, зокрема, “Офіційний вісник України“, “Систематичне зібрання чинного законодавства України”, “Кодекси України”, “Бюлетень Міністерства юстиції України”.

Слід зазначити, що на виконання доручення Прем’єр-міністра України Миколи Азарова від 12.07.2010 № 42125/1/1-10 щодо забезпечення центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій «Офіційним вісником України», з урахуванням вимог Указу Президента України від 13.12.1996 № 1207/96 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», зокрема п.3, а також на виконання рекомендацій, наданих за результатами перевірки «Офіційним вісником України» були забезпечені:


 • Управління культури і туризму Дніпропетровської ОДА у кількості 25 прим. (апарат Управління та заклади культури обласного рівня),

 • Інспекція державного архітектурно – будівельного контролю Дніпропетровської області - 1 прим. («Офіційний вісник України. Зі змінами» ( п. і 01546),

 • Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області - ^ 1 прим.,

 • Управління капітального будівництва Дніпропетровської ОДА - 1 прим.,


Офіційні видання Міністерства юстиції України (“Офіційний вісник України“, “Систематичне зібрання чинного законодавства України”, “Кодекси України”) належать до комплексного державного джерела офіційного видання актів законодавства.

Зручність та форма подачі нормативного матеріалу в офіційних виданнях Міністерства юстиції України (теки, електронні бази) надають змогу оперативно відслідковувати всі зміни чинного законодавства, підтримувати тексти нормативно-правових актів в контрольному стані.

З урахуванням вищезазначеного, використання офіційних видань Міністерства юстиції України безпосередньо в роботі юрисконсультів юридичних служб органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій надасть змогу організувати роботу юридичних служб на належному рівні.


Що стосується обліку актів законодавства в юридичних службах, то у зв’язку з тим, що всі установи, які перевірялися у звітному періоді мають доступ до офіційних сайтів органів влади (Верховної Ради, Кабінету Міністрів України тощо), а деякі ще до інформаційно-пошукової бази «ЛІГА: ЗАКОН», облік актів законодавства в цих установах ведеться в електронному вигляді.

Відслідковування інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в юридичних службах здійснюється через мережу ІНТЕРНЕТ (офіційні веб-сайти) або з офіційних друкованих видань (газет «Урядовий кур’єр», «Голос України», «Офіційний вісник України» тощо).

Газети підшиваються за номерами, нормативна база, яка ведеться в електронному варіанті, оновлюється через мережу ІНТЕРНЕТ.


Заступник начальника

Головного управління юстиції

у Дніпропетровській області О.В. Ковалькова

Схожі:

Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації (далі Загальне положення про Юридичну службу) iconПоложення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації
Кабінету Міністрів України від 26. 11. 2008 №1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого...
Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації (далі Загальне положення про Юридичну службу) iconПоложення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 року n 536
Затвердити Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи...
Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації (далі Загальне положення про Юридичну службу) iconПоложення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи...
Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації (далі Загальне положення про Юридичну службу) iconПоложення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства,...
Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації (далі Загальне положення про Юридичну службу) iconПоложення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26. 11. 2008 №1040 (далі Загальне положення)
«Основні аспекти проведення перевірок з питань систематизації законодавства в територіальних органах міністерств та інших центральних...
Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації (далі Загальне положення про Юридичну службу) iconПоложення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26. 11. 2008 №1040, юридична служба
«Оформлення наказів, які видаються територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевими державними...
Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації (далі Загальне положення про Юридичну службу) iconПоложення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації з метою вивчення стану нормативного забезпечення діяльності районних (міських) відділів (управлінь) освіти наказую
Про вивчення стану нормативного забезпечення діяльності районних (міських) відділів (управлінь) освіти
Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації (далі Загальне положення про Юридичну службу) iconПоложення про службу персоналу держаного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату
Частиною 2 статті 9 нової редакції Закону України «Про державну службу» передбачається затвердження Типового положення про службу...
Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації (далі Загальне положення про Юридичну службу) iconМедична документація форма первинної облікової документації n 003/о затверджено
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить...
Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації (далі Загальне положення про Юридичну службу) iconПоложення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України рекомендація (найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи, організації)
Закону України “Про державну службу” для вступу до Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи