Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік icon

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік
Скачати 264.8 Kb.
НазваЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік
Дата конвертації30.11.2012
Розмір264.8 Kb.
ТипДиплом
джерело

Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Навчально-методична лабораторія суспільних дисциплін


ЗАВДАННЯ ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з ІСТОРІЇ

2012-2013 навчальний рік

8 КЛАС

Термін виконання завдань – 120 хвилин

Загальна кількість балів – 86

І рівень

Виконайте завдання та правильні відповіді обведіть кружечком.

Кожна правильна відповідь у завданнях 1-6 оцінюється 1 балом. Всього балів – 6.


 1. Закінчіть речення: «Велика хартія вольностей» 1215 р. обмежувала ______________»:

А) права городян; Б) права духовних осіб; В) королівське самовладдя; Г) права баронів.


 1. Виберіть із поданого переліку відповідний термін та вставте його у речення «_______ - це одне із протестанських віровчень, яке виникло у ХVІ ст. у Швейцарії в ході Реформації»: А) кальвінізм; Б) лютеранство; В) англіканство; Г) православ’я.
 1. Закінчіть речення: «Тридцятилітня війна сприяла ______________________________»:

А) централізації влади у Священній Римській імперії;

Б) стрімкому розвиткові торгівлі;

В) розоренню та обезлюдненню Центральної Європи;

Г) піднесенню Данії.


 1. До якого періоду відноситься стоянка Лука-Врублевецька, де археологи знайшли грубі кам’яні рубила, примітивні шкребла, гострі відщепи з каменю: А) ранній палеоліт; Б) пізній палеоліт; В) мезоліт; Г) неоліт.
 1. Позначте ім’я київського князя, на печатці якого вперше з’явився князівський знак Рюриковичів – тризуб: А) Ігор; Б) Святослав Ігорович; В) Володимир Великий; Г) Ярослав Мудрий.
 1. Вкажіть, після якої битви прийшов у занепад Тевтонський орден:

А) Грюнвальдської; Б) під Вількомиром; В) під Дорогочином; Г) біля Синіх Вод.


ІІ рівень

Виконайте завдання, правильні відповіді занотуйте або занесіть у таблицю.

^ Кожна правильна відповідь у завданнях 7-9 оцінюється 1 балом. Всього балів – 50.


 1. Визначте, з якими подіями пов’язані вказані історичні дати. Що їх об’єднує?

А) 1625 р.; Б) 1630 р.; В) 1637-1638 р.

Максимальна кількість балів – 4.


 1. Поясніть поняття: контрреформація, Люблінська унія, фільварок, патриціат, братства, козацтво, полеміка, шляхта.

Максимальна кількість балів - 8


 1. Заповніть прогалини в таблиці, склавши логічні ланцюжки з наведених нижче імен історичних постатей (А), місця події (Б), часу події (В), терміну чи поняття (Г), що відповідають події.
Історична

постать

^ Місце події

Час події

Поняття

(термін)

Вільгельм Оранський

Рим


1519-1522 р.р.


вікінги


Річард

Левове Серце

Франція


1453 р.


селянська війнаА) Генріх ІV; Джордано Бруно; Ф. Магеллан; Мехмед ІІ; Роллон (Роберт І); Томас Мюнцер.

Б) Єрусалим; Іспанія; Константинополь; Нідерланди; Німеччина; Нормандія.

В) 911 р.; 1189-1192 р.р.; 1524-1525 р.р.; 1579 р.; 1598 р.; 1600 р.

Г) гугеноти, інквізиція, навколосвітня подорож, Утрехтська унія, хрестовий похід, яничари.

Максимальна кількість балів - 24.


 1. Яке поняття чи термін є зайвим у цьому разі? Викресліть його. Чому це слово зайве? Дайте визначення цього терміна чи поняття.

1. Буржуазія, натуральне господарство, най­мані робітники, мануфактура, товарне вироб­ництво. ______________________________________________________________________

2. «Послання до єпископів», «Тренос», «Ключ до царства небесного», «Повчання дітям» - _____________________________________________________________________________

3. Магістрат, магдебурзьке право, бургомістр, ставропігія, ратуша, лавники.___________

4. Будинок Корнякта, Чорна кам’яниця, Меджибізький замок, Львівський «Апостол» - _____________________________________________________________________________

5. Кафа, Ізмаїл, Акерман, Синоп, Хотин - _________________________________________

6. Кошовий отаман, писар, суддя, джура, осавул. ___________________________________

7. Коран, мечеть, хіджра, апостоли, халіф. _________________________________________

Максимальна кількість балів - 14.

ІІІ рівень

Виконайте завдання та обгрунтуйте їх.

Кожна правильна відповідь у завданнях 11-13 оцінюється 10 балами. Всього балів – 30.


 1. На контурній карті позначте:

а) стрілками - напрямки та роки походів князя Святослава Ігоревича;

б) обведіть позначені на карті міста: Київ, Чернігів, Саркел, Булгар, Доростол, Преслав, Константинополь, Херсонес (Корсунь).


 1. Вкажіть твердження, що стосуються людини, яка зображена нижче. Про які риси його вдачі говорять вказані вами факти його біографії?


А) спорудив на Дніпрі замок-фортецю, що його вважають першою відомою Січчю.

Б) За його ініціативи під захистом козацтва і за сприяння Київського братства було відновлено вищу православну ієрархію.

В) Очолював козацькі загони у поході польського королевича Владислава на Москву.

Г) Обстоював права України і козаків перед королем і польським урядом.

Д) Організовував численні походи запорожців у володіння кримського хана і на турецькі фортеці.

Е) Завдяки його талановитому керівництву одержано перемогу над союзним турецько-татарським військом під Хотином.

Є) Очолював переможний похід козаків на турецьку фортецю Кафу.

Ж) разом з усім Військом Запорізьким записався до Київського братства.

З) Потрапив у полон під час походу до Молдавії, був страчений

турками у Стамбулі.


 1. Дві жінки, чиї зображення вміщені тут, зіграли неабияку роль в історії України та сусідніх з нею держав. Хто ці жінки? Напишіть коротке есе на тему «Середньовічні жінки-правительки в історії України: святі, грішниці, успішні політики?»

^ Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

^ Навчально-методична лабораторія суспільних дисциплін


ЗАВДАННЯ ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з ІСТОРІЇ

2012-2013 навчальний рік

9 КЛАС

Термін виконання завдань – 120 хвилин

Загальна кількість балів – 82

І рівень

Виконайте завдання та правильні відповіді обведіть кружечком.

Кожна правильна відповідь у завданнях 1-6 оцінюється 1 балом. Всього балів – 6.


 1. Прийнято вважати, що будівництво Софіївського собору в Києві почалося після перемоги над: А) уграми; Б) печенігами; В) торками; Г) половцями.

 2. Вкажіть, хто зазнав нищівної поразки під час Грюнвальдської битви: А) війська татарські; Б) війська Тевтонського ордену; В) руські війська; Г) війська угорського короля.

 3. Посаду ректора якого європейського університету обнімав Юрій Котермак (Дрогобич): А) Сорбоннського; Б) Падуанського; В) Болонського; Г) Празького.
 1. Позначте іншу назву терміну «колій»: А) гайдамака; Б) гайдук; В) голота; Г) дейнека.
 1. «Головна Руська рада» являла собою: А) дорадчий орган при австрійському імператорові; Б) раду слов’янських народів Австрійської імперії; В) політичну організацію, що виконувала представницькі функції; Г) парламент Галичини.
 1. Вставте пропущений термін: «Економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції та на розширення зовнішніх ринків – це ___________________». А) протекціонізм; Б) простентантизм; В) капітація; Г) бенефіцій.


ІІ рівень

Виконайте завдання, правильні відповіді занотуйте або занесіть у таблицю.

^ Кожна правильна відповідь у завданнях 7-10 оцінюється 1 балом. Всього балів – 52.


 1. Назвіть авторів наведених нижче історич­них праць. Дайте коротку характеристику однієї з праць за схемою: а) час написання твору; б) короткий зміст; в) значення для сучасників і нащадків.

1. «Повчання дітям». ________________________________________________________

2. «Пакти і конституції законів і вольностей Війська Запорозького». ________________

3. «Книга буття українського народу».__________________________________________

4. «Історія Русів». ___________________________________________________________

Максимальна кількість балів - 12 1. Заповніть прогалини в таблиці, склавши логічні ланцюжки з наведених нижче імен історичних постатей (А), місця події (Б), часу події (В), терміну чи поняття (Г), що відповідають події.
Історична

постать

^ Місце події

Час події

Поняття

(термін)

Г. Яхимович


Харків


1791


«Українська

Граматика»

М. Штолюк


Волинь


1759-1769


«Русалка

Дністрова»А) О. Тормасов, М. Шашкевич, Г.Квітка-Основ’яненко, Г.Сковорода, В.Капніст, О.Павловський,

Б) Буковина, Львів, Будапешт, Харків, Берлін, Петербург,

В) 1817-1830, 1812, 1848, 1837, 1816-1819, 1818,

Г) опришківський рух, війна з Наполеоном, Головна Руська рада, «Український вісник», був викладачем в колегіумі, таємна дипломатична місія з метою відновлення козацької автономії.

^ Максимальна кількість балів – 24

 1. Поясніть поняття: континентальна блокада, «Священний союз», чартизм, конституційний конфлікт, індустріальне суспільство, національна ідея, модерна українська нація, масонство.

^ Максимальна кількість балів - 8


 1. Наведені нижче речення містять помилкові твердження. Закресліть невірне та напишіть, як було насправді.

В липні 1812 р. армія Наполеона перейшла кордон Російської імперії. Вона нараховувала понад 800 тисяч чоловік. Французькі війська та їхні союзники-австрійці захопили Ковельський, Володимирський і частину Луцького повітів Волинської губернії.

В Україні почалася мобілізація сил на відсіч ворогові, зокрема, почали формуватися піші козацькі та кінні ополченські полки. Відомими воєначальниками російської армії, що народилися в Україні або мали українське коріння, були генерали М. Кутузов, Д. Неверовський, П. Багратіон, М. Милорадович.

Після розгрому Наполеона українці були в складі полків, що в 1812 р. з тріумфом увійшли до Парижа.

^ Максимальна кількість балів – 8


ІІІ рівень

Виконайте завдання та обгрунтуйте їх.

Кожна правильна відповідь у завданнях 11-13 оцінюється 10 балами. Всього балів – 30.


 1. На контурній карті: а) обведіть і підпишіть головні центри кораблебудування Російської імперії на Чорному морі, б) місто, де було написано комедію “Москаль-чарівник”, в) місто, де вперше на Наддніпрянщині виникли українські журнали; г) позначте річку, де в 1823 р. було спущено на воду перший пароплав в Україні – “Бджілку”.


 1. ^ Напишіть листа від імені однієї із показаних нижче історичних осіб. Але спочатку впізнайте їх.

У листі необхідно: а) охарактеризувати історичну епоху, в яку жив відправник листа і його адре­сат; б) описати конкретну історичну подію, учас­ником якої була обрана історична особа (вказу­ючи дати, прізвища, географічні назви та інший фактичний матеріал); в) сформулювати питання до одержувача листа, що безпосередньо стосу­ються історичних подій, учасником чи очевид­цем яких він міг бути.


 1. Знайдіть зв'язок між наведеними датами, визначивши подію або історичний процес, що їх об'єднує:

Роки

Подія

(історичний процес)

1385

1413

1569
1492

1498

1519
1529

1566

1588
1618

1629

1648
1625

1630

1637
1700

1709

1721
1735-1739

1768-1774

1787-1791
1772

1793

1795
1805

1834

1864 (1865)
1861

1864

1870


^ Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

^ Навчально-методична лабораторія суспільних дисциплін


ЗАВДАННЯ ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з ІСТОРІЇ

2012-2013 навчальний рік

10 КЛАС

Термін виконання завдань – 120 хвилин

Загальна кількість балів – 104

І рівень Всього балів за І рівень – 22.

Виконайте завдання та правильні відповіді обведіть кружечком або занесіть до табличок. Кожна правильна відповідь у завданнях 1-6 оцінюється 1 балом.


 1. А

  Б

  В

  Г

  1

  2

  3

  4
  Встановіть послідовність подій.

А) ухвалення циркуляра П.Столипіна із забороною реєструвати

будь-які «инородческие» товариства й видавництва.

Б) Справа Бейліса.

В) Ухвалення указу про проведення столипінської аграрної реформи.

Г) Виникнення парамілітарної організації «Січ» у Східній Галичині.

^ Максимальна кількість балів – 4


 1. Які твердження стосуються суспільно-політичної течії народовців на західноукраїнських землях?

А) Створили товариство «Просвіта», яке видавало популярні українські книжки, відкривало читальні тощо.

Б) Пропагували ідеї російських слов’янофілів і намагалися запровадити штучне «язичіє».

В) Заснували у 1870 році громадсько-політичну організацію «Руська рада».

Г) Лідери – Д.Зубрицький, Б. Дідицький, А. Добрянський, І. Наумович.

Д) Створили перше в Галичині культурно-освітнє товариство «Руська бесіда».

^ Максимальна кількість балів – 2


 1. Приведіть у відповідність політиків і громадських діячів та їхні погляди на початок Першої Світової війни:

А) Д. Донцов 1. Заклик до українців боронити конституційний лад Австро-Угорщини.

Б) С. Петлюра; 2. Програма утворення самостійної Української Держави.

В) К. Левицький; 3. Підтримка Росії у Першій Світовій війні.

Г) А. Шептицький; 4. Політика нейтралітету.


А

Б

В

Г

Максимальна кількість балів – 4


 1. Визначте учасників Першої Світової війни:

1. Фердинанд Фош; 2. Андрій Мельник; 3. Павло Скоропадський; 4. Альфред фон Шліффен; 5. Павел Нахімов; 6. Хельмут фон Мольтке.

Максимальна кількість балів – 2


 1. Заповніть таблицю «Українські політичні партії початку XX ст.», використовуючи підказки:

А) одним із лідерів партії був Сергій Єфремов; Б) важливим документом були «10 заповідей»; В) виникла в 1900 р.; Г) підтримувала ідею автономії України в складі Росії; Д) одним із лідерів партії був Дмитро Антонович; Е) виступала за ліберальні форми політичної боротьби; Є) лідерами були М. та С. Шемети; Ж) була прибічницею радикальних методів боротьби; З) її колишні члени в 1917 р. заснували Українську партію соціалістів-самостійників.

^ Максимальна кількість балів – 8


РУП

УНП

УРДП

 1. Вставте пропущене.

На завойованих російською армією територіях було утворено генерал-губернаторство в складі чотирьох губерній: Львівської, Перемишльської, Тернопільської та 1) ___________. Микола ІІ призначив військовим генерал-губернатором графа 2) ________________.

А.1) Чернівецької. 2) Георгія Бобринського.


А

Б

В

Г
Б. 1) Ужгородської. 2) Володимира Бобринського.

В. 1) Станіславської. 2) Федора Трепова.

Г. 1) Чернівецької. 2) Олексія Брусилова.

^ Максимальна кількість балів – 2


ІІ рівень Всього балів – 52.

Виконайте завдання, правильні відповіді занотуйте або занесіть у таблицю.

Кожна правильна відповідь у завданнях 7-8 оцінюється 2 балами.


 1. Дайте визначення поняттям: державне регулювання економіки, монополія, Троїстий союз, анексія, репарація, політичний етап визвольного руху.

^ Максимальна кількість балів – 16


 1. Заповніть таблицю.

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. відбулися війни, що мали за мету перерозподіл колоній та сфер впливу. Нижче наведені їхні дати. Вкажіть держави, що брали участь у цих війнах. Таким же чином вкажіть території, за які велася боротьба.

1894-1895 р.р.

1898 р.


1899-1902 р.р.


1904-1905 р.р.

^ Держави-учасниці війни

Території, за які велась боротьба

^ Максимальна кількість балів – 16


 1. Яка із зображених нижче пам’яток є зразком українського архітектурного модерну початку ХХ століття під авторством Владислава Городецького.. Дайте коротку характеристику творчості цього майстра.
А

Б

В

Г

^ Максимальна кількість балів – 5
А) Будинок Полтавського земства. Б) Будинок з химерами.
В) Головний ("Червоний") корпус Г) Міський будинок вчителя (м. Київ)

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка


 1. Перед вами схематичне зображення бою за гору Маківка. Опишіть цю подію за умовними знаками схеми і вкажіть військовий період, у процесі якого вона відбулася. Хто був учасником цієї битви, чим вона скінчилася?^ Максимальна кількість балів – 5


ІІІ рівень Всього балів - 30

Виконайте завдання та обгрунтуйте їх.

Правильна відповідь у завданнях 11-12 оцінюється 15 балами.

 1. Визначте, які нові незалежні держави з’явилися на карті Європи після Першої світової війни та добавте їх у таблицю:
^ Європа після Першої світової війни
Країна

з яких територій (країн) вона утворилась

що виникла на карті світу після Першої світової війни

що зникла з карти світу

після Першої світової війни


12. Складіть тези на тему "Події революції 1905 – 1907 рр. в Україні та Катеринославщині".


Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

^ Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Навчально-методична лабораторія суспільних дисциплін


ЗАВДАННЯ ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з ІСТОРІЇ

2012-2013 навчальний рік

^ 11 КЛАС

Термін виконання завдань – 120 хвилин

Загальна кількість балів – 103

І рівень Всього балів за І рівень – 22.

Виконайте завдання та правильні відповіді обведіть кружечком або занесіть до табличок. Кожна правильна відповідь у завданнях 1-6 оцінюється 1 балом.


 1. А

  Б

  В

  Г

  1

  2

  3

  4
  Встановіть послідовність подій.

А) Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу.

Б) Ризький мир.

В) Утворення Директорії.

Г) Проголошення ЗУНР.

^ Максимальна кількість балів – 4


 1. Встановіть відповідність між стислими характеристиками та іменами історичних діячів.
 1. Вийшов із УРСДРП і став головою Директорії УНР.

А) Володимир Винниченко
А

Б

В

Г

Д

 1. Перебував у Берліні, де мав офіційні зустрічі з кайзером Вільгельмом ІІ.

Б) Симон Петлюра

1
 1. Обстоював «радянську платформу», виступав за союз із більшовицькою Росією проти Антанти

В) Євген Петрушевич

2
 1. Перший голова державного секретаріату, створеного Українською Національною радою ЗУНР.

Г) Павло Скоропадський

3Д) Кость Левицький

4
^ Максимальна кількість балів – 4


 1. Ідентифікуйте за допомогою термінів, що увійшли до історичного словника, вказані міжнародні ініціативи. Назвіть авторів цих проектів. Знайдіть обставину, яка об'єднує названих вами осіб.
Міжнародна

ініціатива

^ Термін із словника

Автор проекту

Що їх об'єднує

А) Репараційний план для Німеччини, який передбачав надання їй позик і кредитів для від­новлення економіки, розроблений міжнародним комітетом експертів.


Б) Договір про відмову від війни як знаряд­дя міжнародної політики.


В) Тимчасові посвідчення особи, введені для апатридів і біженців Лігою Націй.


Г) Антивоєнний договір про ненапад і при­мирення, який встановлював принцип урегулю­вання суперечок і розбіжностей «лише з допо­могою мирних засобів».


Д) Надання допомоги постраждалим від го­лоду 1921-1923 рр. у СРСР.


^ Максимальна кількість балів – 11


 1. Вкажіть пропущену назву плану-операції у твердженні: «Остаточне рішення про війну проти СРСР А. Гітлер прийняв 18 грудня 1940 року, підписавши Директиву № 21. Операція отримала назву «______»: А) «Вайс», Б) «Барбаросса», В) «Цитадель», Г) «Ост».
 1. Король якої європейської країни без опору здався німецько-фашистським загарбникам, щоб уникнути матеріальних і людських втрат: А) Нідерландів; Б) Данії; В) Болгарії.
 1. Яку подію вважають першою значною поразкою фашистської Німеччини у Другій світовій війні?

А) Київська оборонна операція. Б) Смоленська битва. В) Оборона Одеси. Г) Битва за Ленінград. Д) Оборона Севастополя. Е) Битва за Москву.


ІІ рівень Всього балів – 51.

Виконайте завдання, правильні відповіді занотуйте або занесіть у таблицю.

^ Кожна правильна відповідь у завданні 7 оцінюється 2 балами.


 1. Дайте визначення поняттям: «Велика трійка», антигітлерівська коаліція, колабораціонізм, «Рух Опору», остарбайтери, Голокост, Велика Вітчизняна війна, «східний вал».
 1. Введіть перелічені топоніми в історичний контекст (невелику розповідь), пояснивши їх як історичні події. Що їх об'єднує? Яка з подій і чому має роз­глядатися окремо від інших?

А) Ба­бин Яр - _________________________________________________________________

Б) Биківня - ___________________________________________________________________

В) Вінницька трагедія - _________________________________________________________

Г) Дем'янів Лаз - _______________________________________________________________

Д) Катинь - ___________________________________________________________________

Е) Осташків - _________________________________________________________________

Є) Сандармох - ________________________________________________________________

Ж) Старобільськ - _____________________________________________________________

^ Максимальна кількість балів – 20


 1. Перегляньте карту та назвіть 5-ять наступальних операцій зі звільнення України, що проходили по всьому фронту від Полісся до Чорного моря, в яких брали участь всі чотири Українські фронти.

Максимальна кількість балів – 5


 1. Розгляньте фото і вирішіть, із якої вона конференції союзницьких держав у Другій світовій війні. Визначте, коли вона відбулась і які питання вирішувала. Назвіть ці держави та їх очільників, відповіді розмістіть і в тексті і в таблиці.

А) наприкінці 1943 р. і прийняла рішення про відкриття Другого фронту в Європі, про створення в Німеччині зон окупації трьох держав; делегація _______ обіцяла, що _______ оголосить війну Японії після розгрому Німеччини;

Б) на початку 1944 р. і прийняла рішення про відкриття Другого фронту в Європі, про демілітаризацію і денацифікацію Німеччини, про західні кордони Польщі;

В) наприкінці 1943 р. і прийняла Декларацію про спільні дії у війні проти Німеччини та після воєнне співробітництво трьох держав, рішення про відкриття Другого фронту в Європі, про післявоєнні кордони Польщі; делегація ___________ обіцяла, що _______________ оголосить війну Японії після розгрому Німеччини.


^ Держави – учасниці конференції та їх очільники^ Максимальна кількість балів – 10


ІІІ рівень Всього балів - 30

Виконайте завдання та обгрунтуйте їх.

Правильна відповідь у завданнях 11-12 оцінюється 15 балами. 1. Визначте, який міжнародний військовий процес зображено на фото. Чи мав він підстави після Другої світової війни кваліфікувати політику окупантів як воєнний злочин та злочин проти людства. Доведіть.
 1. Визначте основні особливості Руху Опору в Україні. Дайте його оцінку. Чому існує конфлікт між українськими ветеранами Другої світової війни? Які на Вашу думку шляхи його розв'язання?Схожі:

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік
На яку добу археологічної періодизації давньої історії України припадає розквіт трипільської культури
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік iconПротокол №18 засідання журі II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії України Згідно з наказом
«Про проведення ІІ /районного/ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та підготовку до ІІІ (обласного) етапу...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік iconНаказ №435 Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
«Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2012-2013 навчальному році», з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік iconПротокол №22 засідання журі II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії рідного краю Згідно з наказом
«Про проведення ІІ /районного/ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та підготовку до ІІІ (обласного) етапу...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства 2012-2013 навчальний рік
Завдання 1-15 мають по 4-5 варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Кожна правильна відповідь у завданнях №1-15 оцінюється...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012-2013 навчальному році
У ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012-2013 навчальному році будуть брати участь учні 8-11 класів....
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік iconРекомендації щодо проведення ii-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2012-2013 навчальному році
На виконання наказу Головного управління освіти І науки від 03. 10. 2012 №432 та з метою апробації різних моделей проведення олімпіад...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік iconПротокол №15 засідання журі II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 2012 2013 н р. з астрономії Згідно з наказом
«Про проведення ІІ /районного/ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та підготовку до ІІІ (обласного) етапу...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік iconПротокол №5 засідання журі II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади Згідно з наказом
«Про проведення ІІ /районного/ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та підготовку до ІІІ (обласного) етапу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи