Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік icon

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік
Скачати 252.29 Kb.
НазваЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік
Дата конвертації30.11.2012
Розмір252.29 Kb.
ТипДиплом
джерело


Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ЗАВДАННЯ ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади З ІСТОРІЇ

2011-2012 навчальний рік

8 КЛАС

Термін виконання завдання – 150 хв.

Загальна кількість балів – 100 б.

І рівень

(За кожну правильну відповідь у завданнях № 1-10 = по 1 балу)

1. На яку добу археологічної періодизації давньої історії України припадає розквіт трипільської культури:

а) Мезоліт. б) Енеоліт. в) Неоліт. г) Раннє залізо.

^ 2. Вкажіть назву скіфського кургану, в якому була знайдена пектораль:

а) Гайманова могила. б) Товста могила. в) Чортомлицький. г) Солоха.

3. Назвіть визначний твір Київської Русі, написаний між 1037-1050 рр. у вигляді похвали князю Володимиру, в якому стверджується самостійність Київської держави і церкви, заперечується повноваження Візантії щодо Києва :

а) «Повість минулих літ». в) «Повчання дітям».

б) «Руська правда». г) «Слово про закон і благодать».

^ 4. Скільки років пройшло від захоплення ординцями Києва до Куликівської битви :

а) 80; б) 100; в) 138; г) 140.

5. Коли Кримське ханство перейшло у васальну залежність від Османської імперії :

а) 1478 р. б) 1489 р. в) 1492 р. г) 1556 р.

^ 6. Скільки років тривало навчання у Києво-Могилянській колегії :

а) 5 р. б) 7 р. в) 10 р. г) 12 р.

7. Спасо - Преображенський собор у Чернігові, збудований в ХІ ст., зображено на фото :

а) б) в) г)

^ 8. Про кого В. Гюго говорив: «…Він не може написати свого імені на власному відкритті» :

а) Б. Діаш. б) Х. Колумб. в) А. Веспуччі. г) Ф. Магеллан.

9. Автором твору «Похвала глупоті» був :

а) С. Брант. б) Е. Роттердамський. в) Й. Рейхлін. г) М. Лютер.

^ 10. За якого англійського короля церква вийшла з-під порядкування Папи Римського і стала незалежною:

а) Генріха IV. б) Генріха VII. в) Генріха VIII. г) Якова І.2

ІІ рівень

11. (6 балів) Знайдіть відповідність:

1. 1517 р. а) Початок селянської війни у Німеччині.

2. 1521 р. б) Створення «Святої інквізиції».

3. 1540 р. в) Офіційне затвердження Ордену єзуїтів.

4. 1524 р. г) Проголошення Лютера єретиком.

5. 1542 р. д) Початок Реформації в Німеччині.

6. 1555 р. е) Публікація «Індексу заборонених книг».

ж) Проголошення принципу: «Чия влада – того й віра».

12. (6 балів) Знайдіть відповідність:


1. Ю. Дрогобич. а) Син ремісника. Закінчив Краківський університет. Викладав

астрономію та медицину. Професор, ректор Болонського Університету. В Римі вийшла його книга «Прогностична оцінка 1483 р.».

2. К. Острозький. б) Визначний письменник-полеміст, палко відстоював унію. Один

із ініціаторів Берестейської унії. Після митрополита М. Рогози став греко-католицьким митрополитом.

3. П. Конашевич. в) Перший митрополит Київський після відновлення православної

церкви в Україні.

4. П. Могила г) Митрополит Київський, представник молдавського

шляхетського роду, відомий своєю культурною та просвітницькою діяльністю.

5. І. Потій д) Прізвисько придбав за майстерну стрільбу з лука. Здобув освіту

у Львівській братській школі, Острозькій академії. В к. ХVI ст. потрапив на Запоріжжя, де здобув авторитет і славу видатного державного діяча. Впорядкував, козацьке військо завдяки дисципліні, озброєнню і православ’ю.

6. І. Борецький е) Від 1559 р. був київським воєводою. Політичний, культурно-

освітній діяч, меценат, патріот, опікувався наукою і церквою. Один із найбагатших землевласників. Його називали «некоронованим королем».

^ 13. (10 балів) Дайте визначення поняттям:

Меркантилізм - __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Фондова біржа - _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Партачі - ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Братство - _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Контрреформація - ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

14.(5 балів) Які характеристики відносяться до цивілізації ацтеків:

а) Мешкали на території сучасних Перу та Болівії.

б) Їх столицею було м. Куско.

в) В 1502-1520 р.р. їх правителем був Монтесума ІІ.

г) У 1519-1521 р.р. – колонізовані іспанцями (Е. Кортес).

д) Знання передавали за допомогою кіпу.

е) Заснували столицю, назва якої означає «Біля Кактусу».

ж) Мали календар.

з) Визначили число «0».

і) Шанували бога Кецалькоатля.3

к) Знали ієрогліфічне письмо.

^ 15. (5 балів) Які події не відносяться до періоду входження українських земель до складу Великого князівства Литовського:

а) Берестейська унія. е) Повстання Мухи.

б) Битва під Синіми Водами. ж) Вількомирська битва.

в) Битва на Ворсклі. з) «Ординація Війська запорозького реєстрового»

г) Повстання С. Наливайка. і) «Тарасова ніч».

д) Кревська унія. к) Взяття Кафи.

^ 16. (2 бали) Визначте послідовність подій:

а) Козацька реформа Стефана Баторія.

б) Другий Литовський статут.

в) Вступ війська Запорозького до Київського братства.

г) Створення першої братської школи.

^ 17. (2 бали) Визначте послідовність подій:

а) Коронація Карла Великого.

б) Завоювання Кортесом Теночтітлану.

в) остаточний розкол християнської церкви (схизма).

г) Створення східнослов’янської держави-Київська Русь.

ІІІ рівень

18. (9 балів) Знайдіть на карті:


а) адміністративно-територіальні одиниці, на які було поділено українські землі внаслідок Люблінської унії (позначені цифрами)

б) (позначте буквою) Де відбулася битва під П’яткою?4

^ 19. (5 балів) Визначте імена видатних історичних осіб:


а) Здобув освіту в Острозькій академії, військового досвіду набув у козацьких походах. Очолював особисту охорону князя Костянтина Острозького під П’яткою. Захищав південні кордони України, здійснював походи проти татар і Молдови. В кінці ХVI ст. підняв повстання проти уряду Речі Посполитої ______________________________________________

б) Палкий захисник Берестейської унії. Перший митрополит греко-католицької церкви.

________________________________________________________________________________

в) Португальський мореплавець, служив при дворі португальського короля. У 20-ті р.р. ХVI ст. здійснив свою першу подорож до Індії. Прийняв іспанське підданство. Очолив велику морську експедицію, але загинув у боротьбі з місцевими жителями на Філіппінах___________

г) За походженням був литвином, але правив за порядками і правами русичів. Переніс столицю князівства у Луцьк. Продовжив будівництво однієї із найбільших оборонних споруд України ХIV - ХVI ст., яка добре збереглася до нашого часу_____________________________

д) Письменник-полеміст, педагог. Був запрошений князем К. Острозьким до наукового гуртка, автор полемічних творів «Ключ царства небесного», «Календар римський новий». Один із видавців «Острозької Біблії», перший ректор Острозької школи (академії)__________


^ 20. (14 балів) Доповніть таблицю: «Великі географічні відкриття».

Мореплавець

Рік

Досягнення

Б. Діаш

1492 р.

Обігнув мис Доброї Надії, йшов

уздовж східного узбережжя

Африки.

Перетнув Індійський океан,

дістався до порту Калікут.

Ф. Магеллан

1577-1580 р.р.ІV рівень

( за кожне завдання - по 13 балів)

21. Польська шляхта говорила: «Козацтво – це нігті в організмі нашого суспільства, вони надто швидко відростають і тому потребують частого підстригання».

Поміркуйте, чи були підстави для побоювань польської шляхти і як вони реагували на дії українського козацтва?

^ 22. Чим було спричинене національно-культурне відродження на Україні в ХVI – ХVIІ//Назвіть його особливості.


Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

^ Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ЗАВДАННЯ ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади З ІСТОРІЇ

2011-2012 навчальний рік

9 КЛАС

Термін виконання завдання – 120 хв.

Загальна кількість балів – 100 б.

І рівень

(За кожну правильну відповідь у завданнях № 1-10 = по 1 балу)

1. Буржуазна ідеологія й суспільно-політична течія, яка об’єднує прихильників парламентаризму, політичних прав і свобод особи, демократизації суспільства, приватного підприємництва, називається :

а) консерватизм; б) парламентаризм; в) лібералізм; г) соціалізм.

^ 2. Назвіть першого ректора Київського університету :

а) В. Каразін. б) М. Максимович. в) П. Куліш. г) М. Костомаров.

3. Про який твір йдеться в уривку: «Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій… Ми маємо таку історичну дату – це… рік 1798. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського писемства рахуємо…»

а) «Сад божественних пісень» Г. Сковороди.

б) «Енеїда» І. Котляревського.

в) «Кобзар» Т. Шевченка.

г) «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського.

^ 4. Знайдіть зайве.

В ІІ пол. XVIII ст. у Франції :

а) підтримувалася теорія божественної природи влади короля;

б) монарх спирався на розгалужений бюрократичний апарат і армію;

в) частину законодавчих прав король делегував Генеральним Штатам, скликаним у 1789 р.

г) церква інтегрувалася до державної системи й підкорялася монархові.

^ 5. Підкресліть зайве :

а) Г. Нельсон. б) О. Суворов. в) Наполеон. г) Ф. Ушаков.

6. Яку битву І пол. ХІХ ст. називали «битвою трьох імператорів»:

а) Лейпцизьку. б) Аустерліцьку. в) Бородинську. г) Трафальгардську.

7. В термідоріанський період найбідніші верстви населення Франції, незадоволені новою владою, підтримали таємне «Товариство рівних», в програмі якого проголошувалась мета: створити «республіку рівних» у формі революційної диктатури, що використовує методи насильства та змови. Хто очолив це товариство ?

а) Ж. Ру. б) П. Шометт. в) П. Баррас. г) Ф. Бабеф.

^ 8. Вкажіть групу діячів національного відродження в Західній Україні в І пол. ХІХ ст.:

1) В.Лукашевич; 2) Ю.Романчук; 3) М.Шашкевич; 4) Т.Шевченко; 5) І.Могильницький; 6) Я. Головацький.

а) 2,4,5; б) 1,3,5; в) 2,4,6; г) 3,5,6.

9. Вкажіть групу діячів українського національного відродження Наддніпрянщини в І пол. ХІХ ст.: 1) Л.Кобилиця; 2) І.Котляревський; 3) І.Вагилевич; 4) М.Драгоманов; 5) П.Гулак-Артемовський; 6) Т.Шевченко.

а) 2,4,6; б) 2,5,6; в) 3,4,5; г) 1,2,3.

^ 10. Коли було сформовано Азовське козацьке військо :

а) 1775 р. б) 1806 р. в) 1812 р. г) 1832 р. 2

ІІ рівень

11. (6 балів) Знайдіть відповідність.

Франція в кінці XVIII – І пол. ХІХ ст.:

1. О. Поліньяк. а) Термідоріанський режим.

2. Ж. Бріссо. б) Липнева монархія.

3. П. Баррас. в) Жирондисти.

4. М. Робесп`єр. г) Якобінська диктатура.

5. Наполеон Бонапарт. д) Реставрація монархії.

6. Луї-Філіпп. е) Французька імперія.

12. (6 балів) Знайдіть відповідність.


Франція в кінці XVIII – І пол. ХІХ ст.:

1. 1816 р. а) «Товариство об’єднаних слов’ян».

2. 1821 р. б) Заборона діяльності масонської ложі «Любов до істини»

3. 1846 р. в) «Союз благоденства».

4. 1818 р. г) «Співдружність польського народу».

5. 1823 р. д) «Північне товариство».

6. 1819 р. е) «Союз порятунку».

ж) «Кирило-Мефодіївське товариство».

13. (10 балів) Дайте визначення поняттям :


Декларація ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Доба Просвітництва ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Монополія ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Політична партія _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Клуб кордельєрів ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ордонанси ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

^ 14. (5 балів): Вкажіть положення,що відповідають програмі і завданням Кирило-Мефодіївського товариства :

а) Організація збройного повстання.

б) Формування дієвого антиурядового підпілля.

в) Поширення ідей товариства через пропаганду та виховання молоді.

г) Усунення релігійної ворожнечі серед слов’янських народів.

д) Налагодження зв’язків із польським революційним рухом.

е) Організація державного перевороту.

ж) Поширення освіти серед населення.

з) Викорінення рабства і будь-якого приниження бідних верств населення.

і) Створення Федеративного союзу слов’янських народів.

^ 15. (5 балів) Вкажіть положення, які характеризують системну кризу феодально-кріпосницьких відносин в Україні в І пол. ХІХ ст.:

а) Перехід земель селянських общин до поміщиків.

б) Завершення процесу закріпачення селян.

в) Технічна відсталість сільського господарства.

г) Посилення кріпосного гніту.

д) Низька товарність господарств.

е) Розорення селянських та занепад поміщицьких господарств.

ж) Зниження продуктивності праці і врожайності.3

з) Зменшення плати кріпакам за їхню працю.

і) Активізація міграції селян у Південну Україну.

^ 16. ( 2 бали) Визначте послідовність подій:

а) Конституція США.

б) «Декларація прав людина і громадянина».

в) «Декларація незалежності США».

г) Конституція П. Орлика.

^ 17. ( 2 бали) Визначте послідовність подій:

а) Створення Південного товариства.

б) Заснування університету в Харкові.

в) Приєднання Правобережної України до Росії.

г) Заснування у Перемишлі «Товариства галицьких греко-католицьких священників».

ІІІ рівень

18. (9 балів) Знайдіть на карті:


а) території (позначені цифрами), що перебували у складі Російської імперії на кінець XVIII ст. та надпишіть їх;б) позначені цифрами губернії, що увійшли у складу трьох створених в Україні генерал-губернаторств в І пол. ХІХ ст.) та надпишіть їх.^ 19. (5 балів) Визначте імена видатних історичних осіб:

а) Походив із козацько-старшинського роду. У 1798 р. виховувався у Пажеському корпусі,

після закінчення якого працював перекладачем у державних установах. У 1807 р. вийшов у відставку і оселився у Борисполі. З 1811 р. – предводитель дворянства Переяславського повіту. Заснував школу у Переяславі. У 1818 р. разом із І. Котляревським був членом масонської ложі «Любов до істини». Його вважають одним із організаторів «Малоросійського таємного товариства». У 1826 р. був заарештований і ув’язнений у Петропавловську фортецю.________________________________________________________________________

б) Народився у Москві. Закінчив Пажеський корпус. Брав участь у Вітчизняній війні 1812 р. та закордонних походах російської армії. В 1821 р. призначений командиром В’ятського полку в с. Линці Тульчинського повіту, де створив Південне товариство __________________

в) Народився на Харківщині. Навчався у Петербурзькому гірничому корпусі (інституті). За його ініціативи засновано Харківський університет та створено Філотехнічне товариство для поширення досягнень науки, техніки та розвитку промисловості в Україні. Був прихильником конституційної монархії. За критику існуючого суспільного ладу був ув’язнений у Шліссельбурзьку фортецю. Після звільнення, аж до смерті жив під наглядом поліції у своєму маєтку. ___________________________________________________________

г) Визначний поет і громадський діяч, у 1782 р. написав «Оду на рабство», що була протестом проти скасування державної автономії України ______________________________

д) Учений-медик, педагог, освітній діяч із родини закарпатських лемків. У 1821-1826 р.р. – директор гімназії у Ніжині; під його керівництвом гімназія стала одним із центрів просвітництва та суспільного руху проти царського деспотизму в Україні _________________


^ 20. (14 балів) Порівняйте програми «Північного» та «Південного» товариств.

Критерії

Північне товариство

^ Південне товариство

Рік заснування

Назва програми

Лідери

Форма правління

Територіальний устрій

Структура влади

Вирішення аграрного питанняІV рівень

(За кожне завдання - по 13 балів)

^ 21. Наполеонівські війни змінили «обличчя Європи», але були дуже суперечливими. Докажіть чи спростуйте твердження.


22. Доведіть, що в кінці XVIII ст. - І пол. ХІХ ст. українське національне відродження переживало академічний (науковий) етап свого розвитку


^ Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

^ ЗАВДАННЯ ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади З ІСТОРІЇ

2011-2012 навчальний рік

10 КЛАС

Термін виконання роботи – 150 хв.

Загальна кількість балів – 100 б.

І рівень

(За кожне правильно виконане завдання по 1 балу)

^ 1. Який характер мала українська еміграція в кінці

ХІХ – на початку ХХ ст.?

А) політичний; В) трудовий;

Б) релігійний; Г) соціально-політичний.

^ 2. Які країни утворилися внаслідок розпаду Австро -

Угорської імперії після І Світової війни?

А) 1, 3, 4, 7; В) 2, 5, 6, 7;

Б) 3, 5, 6, 7; Г) 1, 2, 4, 6.

^ 3. Позначте прізвище автора брошури «Україна

іrredenta» («Україна уярмлена»), у якій доведено

історичну необхідність здобуття Україною

політичної незалежності:

А) Ю. Бачинський; В) М. Грушевський;

Б) М. Міхновський; Г) І. Франко.

^ 4. Знайдіть правильну послідовність подій.

А) початок аграрної реформи П.Столипіна, заснування ТУП, Маніфест Миколи ІІ,

«справа Бейліса», «Кривава неділя», Столипінський циркуляр;

Б) заснування ТУП, Всеросійський політичний страйк, створення РУП, повстання на броненосці «Потьомкін», «Кривава неділя», «Справа Бейліса», Маніфест Миколи ІІ;

В) створення РУП, «Кривава неділя», повстання на броненосці «Потьомкін», Маніфест Миколи ІІ, заснування ТУП, Столипінський циркуляр, «Справа Бейліса»;

Г) «справа Бейліса», початок аграрної реформи П.Столипіна, заснування ТУП, повстання на броненосці «Потьомкін», «Кривава неділя», створення РУП.

5. Який відомий політик, лідер української соціал-демократії опублікував у московському журналі «Украинская жизнь» статтю, де закликав народи Росії виконати свій громадянський обов`язок перед державою, що дасть їм у майбутньому розраховувати на «відповідні права»?

А) П.Мілюков; Б) М.Грушевський; В) В.Винниченко; Г) С.Петлюра.

^ 6. Унаслідок оприлюднення 17 жовтня 1905 р. Маніфесту імператора Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод:

А) фактично втратив свою чинність Емський указ;

^ Б) упроваджено земства в губерніях Правобережної України;

В) остаточно ліквідовано кріпосне право на Наддніпрянській Україні;

Г) створено першу українську політичну партію на Наддніпрянській Україні.

^ 7. М.Галущинський, М.Тарнавський:

А) діячі СВУ; Б) командири УСС; В) діячі ГРУ; Г) депутати Державної думи.2


8. Яка країна на початку XX ст. визначила свої зовнішньополітичні пріоритети таким чином: «1) приєднати західні землі та належною поступовістю викорінити тут мазепинський дух;

^ 2) заволодіти протоками, які мають для нас виключне стратегічне значення для виходу нашого флоту з Чорного моря до Середземного»?

А) Росія; Б) Румунія; В) Німеччина; Г) Австро-Угорщина.

^ 9. Укажіть країну, на користь якої Австрія поступалася Боснією та Герцеговиною відповідно до умов Сен – Жерменського договору:

А) Болгарія; Б) Угорщина; В) Чехословаччина; Г) Королівство сербів, хорватів і словенців.

^ 10. Позначте країну, агресію проти якої покладено в основу «плану Шліффена»:

А) Велика Британія; Б) Франція; В) Сербія; Г) Росія.

ІІ рівень

11. (6 балів) Знайдіть відповідність:

1) М. Максимович А) Дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, автор

2) М. Костомаров багатотомної «Історії України - Руси», праць «Очерки

истории украинского народа», «Ілюстрованої історії

України».

3) Д. Яворницький Б) Перший ректор Київського університету Св. Володимира,

автор праці «Основи ботаніки», віршованого перекладу «Слова о полку Ігоревім».

4) М. Грушевський В) Ініціатор відкриття Харківського університету, створення

Філотехнічного товариства, за критику існуючого ладу був

ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці.

5) П. Куліш Г) Член Харківського історико-філологічного товариства,

організатор археологічних розкопок на Запоріжжі. Автор

праць «Вольности запорожских казаков», «История

запорожских казаков».

6) В. Каразін Д) Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, автор

першого українського історичного роману «Чорна рада»,

праці «Історії возз’єднання Русі».

^ Е Професор Київського університету, автор праць «Богдан

Хмельницький», «Останні роки Речі Посполитої», «Мазепа».

12. (6 балів) Знайдіть відповідність:

1. Рапалльський договір. А) Паризька мирна конференція.

2. «Договір п`яти». Б) Генуезька конференція.

3. Нейїський договір. В) Вашингтонська конференція.

4. Проблема репарацій. Г) Лозаннська конференція.

5. Перегляд Севрського договору. Ж) Лондонська комісія.

6. Рейнський гарантійний пакт. Е) Локарнська конференція.

13. (10 балів) Дайте визначення поняттям:

Депортація - ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Реваншизм - ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Модернізація - __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Синдикат - _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Дуалістична монархія -___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________3

^ 14. (5 балів) Виберіть напрямки дипломатичної діяльності Великої Британії на початку ХХ століття:

А) вела проти Німеччини неоголошену економічну і торговельну війну;

^ Б) виношувала плани утворення Югославії, яка б об’єднала всіх південних слов’ян;

В) виношувала намір повернути Ельзас і Лотарингію;

Г) вела активні військово-морські приготування на випадок агресії ;

Д) протидіяла проникненню інших країн в Східну та Південно-Західну Африку;

^ Е) відмовилась від традиційної політики «блискучої ізоляції» і перейшла до політики

утворення блоку держав;

Є) розцінювала російсько-французький союз як угоду, що мала на меті підірвати її

могутність;

^ Ж) протидіяла австрійському і німецькому проникненню на Балкани;

З) не вибачила Німеччині підтримку бурів у англо-бурській війні;

І) неофіційно підтримувала націоналістичні організації, що боролися проти Австро-

Угорщини.

15. (5 балів) Виберіть президентів США – представників Демократичної партії:

^ 1) Теодор Рузвельт; 3) Ендрю Джонсон; 5) Авраам Лінкольн; 7) Джордж Буш; 9) Джон Адамс.

2) Гровер Клівленд; 4) Вудро Вільсон; 6) Франклін Рузвельт; 8) Вільям Тафт; 10) Барак Обама.

16. (2 бали) Визначте послідовність післявоєнних подій:

А) «план Юнга»;

Б) «Договір дев`яти»;

В) «Рурський конфлікт»;

Г) Сен - Жерменський договір.

17. (2 бали) Визначте послідовність подій в історії Першої Світової війни:

^ А) битва за гору Лисоня;

Б) захоплення росіянами Перемишля;

В) Брест-Литовський договір;

Г) Галицька битва;

ІІІ рівень

18. (10 балів) Знайдіть на карті ті території, що втратила Німеччина за Версальським договором (назва землі та назва країни, до якої відійшла ця земля або під чиє управління передана).

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-


^ 19. (5 балів) Визначте імена видатних історичних осіб:


А) український і радянський мікробіолог і епідеміолог, почесний академік Академії Наук СРСР (з 1940), заслужений діяч науки (з 1934), лауреат Сталінської премії (1943 рік), у 1886 р. разом із І.Мечниковим заснував в Одесі першу в країні бактеріологічну станцію________________________________________________________________________

Б) актор, режисер і громадський діяч, корифей українського побутового театру один із братів Тобілевичів, створив у 1906 р. у Полтаві перший український стаціонарний театр__________________________________________________________________________

В) археолог, етнограф, фольклорист, лексикограф, письменник, дослідник історії українського козацтва, дійсний член НТШ (1914) й ВУАН (1929), директор крайового історичного музею ім. О. Поля_____________________________________________________

Г) український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч, йому належить провідне місце в музичній культурі України, його опери «Різдвяна ніч», «Тарас Бульба», «Наталка Полтавка» є надбанням національної класичної музики_________________________________________________________________________

Д) вчений світового рівня, займався дослідженнями рентгенівського випромінювання, знавець стародавніх мов, у співпраці з П.Кулішем і І. Нечуєм-Левицьким переклав Псалтир та Євангеліє____________________________________________________________________

^ 20. (15 балів) Доповніть таблицю «Порівняльна характеристика українських політичних організацій в добу Першої світової війни».Критерії

ГУР

СВУ

ТУП

Дата створення

(рік створення


Засновники

Представники західноукраїнських

партійЛідери
Д. Донцов,

М. Меленевський
Позиція щодо війни


Політична платформаКонституційно-парламентський устрій, автономія України в складі Росії

Практична діяльність

під час війни


ІV рівень

(За кожне виконане завдання по 12 балів)

21. «Територіальні статті Версальського договору залишили Німеччину фактично недоторканою. Вона, як і раніше, залишалася найкрупнішим національним масивом у Європі. Маршал Фош, почувши про підписання Версальського мирного договору, напрочуд правильно сказав: «Це не мир. Це перемир`я на двадцять років», - заявляє Уїнстон Черчилль.

Що стоїть за подібними висловлюваннями? Чи згодні ви з ними? Чому?

^ 22. Доведіть, що в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. українське національне відродження переживало політичний етап свого розвитку.


Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

^ ЗАВДАННЯ ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади З ІСТОРІЇ

2011-2012 навчальний рік

11 КЛАС

Термін виконання роботи – 150 хв.

Загальна кількість балів – 100 б.

І рівень

(За кожне правильно виконане завдання по 1 балу)

^ 1. Завдання на карті. Серед пронумерованих на карті українських

Регіонів знайдіть ті, де в ході радянізації були створені Дрогобицька,

Станіславська та Ізмаїльська області.

А) 1, 3; Б) 2,4; В) 3,4; Г) 1,2.

^ 2. Хто очолював Академію наук УРСР під час ІІ Світової війни

і де перебував її основний склад?

А) О. Богомолець - Уфа та Москва; В) В. Філатов - Уфа та Ташкент;

Б) Є.Патон - Саратов та Ташкент; Г) М.Стражеско - Саратов та Москва.

^ 3. Офіційним приводом до операції «Вісла» було вбивство:

А) Б.Перацького; Б) К.Сверчевського; В) Й.Пілсудського; Г) Є.Коновальця.

4. Який із міжнародних пактів мав за головний зміст відмову від війни як засобу ведення національної політики?

А) Бріана – Келлога; Б) Ріббентропа – Молотова; В) Меморандум Танака; Г) Декларація Бальфура.

^ 5. М.Зеров, М.Рильський, М.Драй-Хмара – представники:

А) реалізму; Б) модернізму; В) футуризму; Г) неокласицизму.

6. Американська адміністрація допомоги голодуючим України працювала в:

А) 1922 р.; Б) 1932 р.; В) 1933р.; Г) 1947 р.

^ 7. Як називалась операція, що відкрила другий фронт на території Франції в ході ІІ Світової війни?

А) «Цитадель»; Б) «Морський лев»; В) «Оверлорд»; Г) «Тезей».

^ 8. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови полягала в:

А) придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА.

^ Б) переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР.

В) уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.

Г) репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви.

^ 9. День народження ООН:

А) 10 лютого 1945 р.; Б) 25 квітня 1945 р.; В) 26 червня 1945 р.; Г) 24 жовтня 1945 р.

10. Політика «маккартизму» - це:

А) шанування одного із лідерів поп-групи «Бітлз».

Б) створення Британської співдружності націй.

В) переслідування інакодумців, пошуки «червоних» серед вищих ешелонів влади США.

^ Г) антимонопольне законодавство США.2

ІІ рівень

11. (6 балів) Співвіднесіть імена діячів часів Другої світової війни та події, пов’язані з ними.

1) С. Ковпак А) командир Сумського радянського партизанського з’єднання

2) О. Теліга Б) начальник Центрального штабу партизанського руху

3) П. Пономаренко В) начальник Українського штабу партизанського руху

4) Т. Строкач Г) командир з’єднання радянських партизанів

5) Р. Шухевич Д) головнокомандуючий УПА

6) О. Федоров Е) член підпільної групи ОУН у Києві в роки окупації

^ 12. (6 балів) Знайдіть відповідність:

1) «Вахта на Рейні» А) Конфронтація та суперництво двох систем (соціалістичної та

2) «Вільна Франція» капіталістичної) після ІІ Світової війни.

3) «План Маршалла» Б) Надання фінансової допомоги країнам Європи, що постраждали

під час війни і опинились під загрозою комуністичного наступу

^ 4) «Холодна війна» В) Організація, яку очолював Шарль де Голль.

5) «Доктрина Трумена» Г) Кодова назва військового нападу Німеччини на СРСР.

6) «План Барбаросса» Д) Остання наступальна операція німецької армії.

^ Е) Визначення змісту суперництва між США та СРСР як

конфлікту між демократією та тоталітаризмом.

13. (10 балів) Дайте визначення поняттям:

Суфражизм - ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Геополітика - ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Колабораціонізм - _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Геноцид - ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Панславізм - ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

^ 14. (5 балів) Виберіть характерні ознаки діяльності ОУН в міжвоєнний період:

А) соціальний склад: студенти, офіцери, старшокласники, поети.

Б) функціонування проводів ОУН майже в усіх навчальних закладах Польщі.

В) наявність значної групи прихильників.

Г) головна мета – створення незалежної держави.

^ Д) контроль за діяльністю молодіжних просвітницьких організацій.

Е) демонстрації, страйки, бойкоти як форми боротьби.

Є) видання газет, журналів, брошур.

Ж) терористичні акції.

15. (5 балів) Виберіть президентів США – представників Республіканської партії:

^ 1) Теодор Рузвельт; 3) Річард Ніксон; 5) Дуайт Ейзенхауер; 7) Джордж Буш; 9) Білл Клінтон.

2) Джон Кеннеді; 4) Вудро Вільсон; 6) Франклін Рузвельт; 8) Вільям Тафт; 10) Барак Обама.

16. (2 бали) Визначте послідовність подій в історії Канади:

А) Акт про Конституцію Канади.

Б) реформи П. Трюдо.3

В) закон про канадське громадянство.

^ Г) референдум про надання незалежності Квебеку.

17. (2 бали) Визначте послідовність подій в історії І Світової війни:

А) Ютландська битва.

Б) «14 пунктів» Вудро Вільсона.

В) захоплення Єрусалима.

Г) битва під Танненбергом.


ІІІ рівень

18. (10 балів) Знайдіть на карті:


а) ті країни, що під час ІІ Світової війни воювали проти СРСР та його союзників (номер,

назва); ______________________________________________________________________

б) які країни світу традиційно дотримуються політики нейтралітету з часів Віденського

конгресу (номер,назва)?____________________________________________________

^ 19. (5 балів) Визначте імена видатних історичних осіб:


А) лідер Мексиканської революції, національний герой, автора відомого вислову: «Краще померти стоячи, ніж жити навколішках" - ___________________________________

Б) яскрава представниця модернізму, творчість якої стала значним явищем жіночої поезії «срібної доби», чоловіка якої (російського поета Миколу Гумільова) розстріляли більшовики ____________________________________________________________________

В) видатний польський державний діяч, з ім’ям якого пов’язане відродження Польщі у ХХ ст., диктатор Польщі у 1926-1935 рр. - __________________________________________

Г) комік, трагік і філософ в одній особі, культова постать «німого кіно» - _______________________________________________________________________________

Д) політичний діяч, лідер британських консерваторів, лауреат Нобелівської премії з літератури (за праці з історії) та шеститомник мемуарів «Друга світова війна» - _______________________________________________________________________________4


^ 20. (15 балів) Доповніть таблицю «Порівняльна характеристика політичних режимів».Критерії

Італія

Німеччина

СРСР

Політичні

партії

Існують політичні партії, провідну роль відіграє Велика фашистська рада.Національне питанняІдея «злиття націй», формування єдиної спільноти «радянського народу», а по суті – русифікація.

Єврейське питання

Гостро не стояло.

В уряді були представники єврействаСимволіка
Захоплення містичною символікою, у тому числі свастикою, орлами і хрестами
Ідеологія


Релігійне питання
Серед служителів церкви не було одностайної підтримки політичного режиму
Імперські настроїЕкспорт революції в інші країни, звільнення людства від світового капіталізмуІV рівень

(За кожне правильно виконане завдання по 12 балів)

21. «Війна, а не мир породжується комунізмом» - так звучить теза, що належить перу американського совєтолога Л. Фішера. Виникнення Другої світової війни пов’язано з «марксистською тезою про необхідність світової революції», - заявляє французький учений

Р. Шовен.

^ Що стоїть за подібними висловлюваннями? Чи згодні ви з ними? Які основні причини Другої світової війни?

22. «Мене знають як жорстокого собаку. Саме тому мене призначено рейхскомісаром України. Наше завдання полягає у висмоктуванні з України усіх товарів, які лише можна захопити, без огляду на почуття і власність українців. Панове, я чекаю від вас найсуворішого ставлення до місцевого населення» (Субтельний О. Україна: історія. – К.,1993. – С. 572).

Кому належать ці слова? Що Ви знаєте про гітлерівський окупаційний режим в Україні та країнах Західної Європи? Порівняйте.Схожі:

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік
Закінчіть речення: «Велика хартія вольностей» 1215 р обмежувала»
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconПротокол №18 засідання журі II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії України Згідно з наказом
«Про проведення ІІ /районного/ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та підготовку до ІІІ (обласного) етапу...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconНаказ №435 Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
«Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2012-2013 навчальному році», з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconПротокол №22 засідання журі II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії рідного краю Згідно з наказом
«Про проведення ІІ /районного/ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та підготовку до ІІІ (обласного) етапу...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconПро проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
Повідомляємо, що на виконання наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнських учнівських...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства 2012-2013 навчальний рік
Завдання 1-15 мають по 4-5 варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Кожна правильна відповідь у завданнях №1-15 оцінюється...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconЗавдання ІІ (районного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2010–2011 н р
Коротко, у вигляді запитання до кросворду – тобто, одним реченням, дайте характеристику історичним особам
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії м. Тернопіль, 2011 рік 10 клас Тестові завдання
Ракета стартує з поверхні Землі з другою космічною швидкістю. Куди вона долетить?
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011-2012 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012-2013 навчальному році
У ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012-2013 навчальному році будуть брати участь учні 8-11 класів....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи