Про стан забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в індивідуальній та екстернатній формах навчання в районі, співпрацю із закладами системи охорони здоров’я щодо оформлення індивідуального навчання icon

Про стан забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в індивідуальній та екстернатній формах навчання в районі, співпрацю із закладами системи охорони здоров’я щодо оформлення індивідуального навчання
Скачати 138.6 Kb.
НазваПро стан забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в індивідуальній та екстернатній формах навчання в районі, співпрацю із закладами системи охорони здоров’я щодо оформлення індивідуального навчання
Дата конвертації09.12.2012
Розмір138.6 Kb.
ТипДокументи
джерело

Про стан забезпечення умов для здобуття

повної загальної середньої освіти

в індивідуальній та екстернатній формах навчання в районі,

співпрацю із закладами системи охорони здоров’я

щодо оформлення індивідуального навчання.


Сьогодні педагогічна громадськість чи не найбільше обговорює три теми: підготовка до 1 вересня, розробка нових навчальних планів школи ІІ ступеню та проблему інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку в єдину освітню систему загальноосвітньої школи. Ще донедавна наша школа поділялася на два окремі світи: загальноосвітня і спеціальна школа, яка теж загальноосвітня, але все ж інша.

Кількість дітей з особливими потребами в Україні з кожним роком зростає. Нині в країні живе понад 165 тисяч таких дітей у віці до 18 років. Здебільшого в таких дітей спостерігаються вроджені аномалії, хвороби нервової системи, розлади психіки і поведінки. Тож, аби інтегрувати "особливих дітей" у суспільство і надати їм нормальну освіту, громадські організації разом з науковцями та профільними держструктурами ще десять років тому розробили експериментальну програму з впровадження інклюзивної освіти.

Опитування: 53% українців підтримують впровадження інклюзивного навчання в школах

Більшість українців (53%) ставиться позитивно до того, що в загальноосвітній школі можуть навчатися діти з особливими потребами. А кожен п’ятий (21%) навіть скористався би цією нагодою, щоб налаштувати свою дитину на допомогу таким дітям .

Такими є дані дослідження, що було проведено за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду “Відродження”. При цьому 14% опитаних зазначили, що їм не байдуже, яку психофізичну проблему має така дитина й вони б обов’язково оцінили ризики того, чи не може бути з того шкоди для їхньої дитини. Натомість батьки дітей, які навчаються у спецшколах і мають серйозні проблеми зі здоров’ям, пересуванням і спілкуванням, сприймають саму ідею інклюзивної освіти як таку, яку неможливо і непотрібно реалізовувати в Україні. Дослідження було проведено у Львові, Полтаві, Сімферополі та Києві у червні 2011 – січні 2012 року.

Необхідність вирішення цієї проблеми чітко визначена у державних документах. Так, у рамках Національної програми «Діти України» розроблено проект Державної цільової програми «Діти-інваліди» та модель реабілітаційного центру. Рішенням колегії міністерства освіти і науки України затверджено Концепцію спеціальної освіти осіб з фізичними та психічними вадами в Україні та Цільову комплексну програму «Соціально-психологічна допомога і реабілітація осіб з вадами фізичного і психічного розвитку», Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах.

У цих документах увага концентрується на гуманізації спеціальної освіти, її відкритості, створення умов для інтеграції учня з особливими потребами в суспільство й водночас наголошується на необхідності активізації діяльності держави щодо соціального захисту таких дітей.

Кардинальні зміни, які відбуваються у нашому суспільстві, повернення до неминущих цінностей (сімейного виховання), широке знайомство зі світовим досвідом в усіх сферах суспільної практики (зокрема і в освіті), змушують по-іншому подивитися на поки що здебільшого інтернатну систему спеціального навчання.

Потрібно визнати, що батьки завжди дуже болісно сприймали необхідність віддавати дитину до інтернату. Хто знайомий з роботою психолого – медико – педагогічними консультації, той знає, що набагато легше буває встановити особливості порушень розвитку дитини та визначити оптимальну корекційну програму її навчання, ніж умовити батьків заради цієї програми віддати дитину в інтернат. Тепер уже не секрет, що в радянський період, попри досить високий рівень організації навчання у спеціальних школах, вони охоплювали тільки третину дітей, які потребували спеціального навчання.

Офіційно прийнята в державі інтернатна модель перестає бути єдиним і обов’язковим типом закладу, в якому діти з особливими потребами психофізичного розвитку перебувають в умовах відокремленого навчання та ізоляції від соціуму.

Найперше і найлегше, що було зроблено на цьому шляху, - це визнання права батьків не віддавати дитину до інтернату, а навчати її за індивідуальною програмою у загальноосвітній школі за місцем проживання.

Порядок індивідуального навчання таких дітей у загальноосвітній школі регламентовано відповідним Положенням, затвердженим Наказом МОН України №732 від 20.12.02 та Наказом №797 від 15.10.04 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах». Згідно з цими документами учні початкової школи, «які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», мають право на 10 годин індивідуального навчання на тиждень. Учням 5 – 9 класів, відповідно, надається 14 годин, учням 10-12 класів – 16. Потребу дитини в індивідуальному навчанні визначає психолого-медико-педагогічна консультація.

В районі станом на лютий 2012 року 55 учнів навчаються за індивідуальною формою навчання (у попередньому навчальному році – 62, у 2009-2010 н.р. – 49, у 2008-2009 н.р. – 56). Як бачимо прослідковується динаміка росту кількості даної категорії дітей. Перш за все, це учні, а їх 51, які не можуть відвідувати навчальні заняття за станом здоров’я.
Школа

Охоплено індивідуальним навчанням

Учнів

1-4 клас

5-9 клас

10-11 клас

Верхньодніпровська СЗШ№1

6

2

-

-

Верхньодніпровська СЗШ№2

7

-

2

-

Верхньодніпровська СЗШ№3

2

-

-

1

Верхньодніпровська СЗШ№5

6

1

-

1

Новомиколаївська СЗШ №1

2

1

4

-

Новомиколаївська СЗШ №2

1

-

1

-

Дніпровська СЗБШ

2

-

2

1

Верхівцевський НВК №1

19


Водянська СЗШ

2

-

1

-

Мишуринрізька СЗШ

1


Першотравенська СЗШ

1


Правобережненська СЗШ

1


Пушкарівська СЗШ

6


Всього

56

4

10

3


Індивідуальне навчання хворих дітей вдома організовувалось на підставі медичних довідок лікарсько-консультативних комісій, заяв батьків та клопотання шкіл.

У школах видано накази про організацію навчання хворих дітей, складено індивідуальні навчальні плани, розклад занять учнів. Для викладання предметів закріплені класоводи та вчителі, які мають відповідну фахову освіту, на жаль відсутні спеціалісти з дефектологічною освітою.

У кожній школі, в якій організовано навчання хворих дітей, наявні пакети документів, які є підставою для організації індивідуального навчання учнів з фізичними або розумовими вадами, а саме: довідка міської лікарсько-консультативної комісії, заява батьків, копія свідоцтва про народження дитини, погодження відділу освіти, наказ по школі.

Оформлені окремі папки, в яких зберігаються пакети документів (підстава для організації індивідуального навчання), індивідуальні робочі навчальні плани, журнали встановленого зразка, в яких фіксуються проведені заняття, виконання індивідуальних навчальних планів та програм; розклад занять (погоджений письмово з батьками учнів); календарне планування навчального матеріалу (згідно з навчальними програмами відповідних предметів); зошити для контрольних робіт.

Індивідуальні робочі навчальні плани складено на основі типових навчальних планів, затверджених МОН України, і рекомендованих для використання в 2011-2012н.р.

Кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану визначається наказом директора та затверджується відповідним органом управління освітою:

1-4-ті класи - 5 годин на тиждень на кожного учня;

5-9-ті класи - 8 годин на тиждень на кожного учня;

10-12-ті класи - 12 годин на тиждень на кожного учня

за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначається наказом директора навчального закладу, затверджується відповідним органом управління освітою і становить:

1-4-ті кл. - 10 год. на тиждень на кожного учня,

5-9-ті кл. - 14 год. на тиждень на кожного учня,

10-12-ті кл. - 16 год. на тиждень на кожного учня.

Адміністрацією шкіл сплановано й здійснювався постійний контроль за організацією індивідуального навчання: проводились співбесіди з батьками, учнями та вчителями, перевірялось ведення вчителями записів проведених занять відповідно до розкладу в журналах встановленого зразка; контролювалось вчасне виставлення оцінок учням. перевірку робочих зошитів, зошитів для контрольних робіт, вчасне виставлення тематичних та семестрових балів тощо.

У школах ведеться облік дітей та підлітків шкільного віку з вадами розумового та (або) фізичного розвитку мікрорайону школи відповідно до Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку від 12.04.2000р. № 646.

Всі навчальні заклади в яких організовано індивідуальне навчання керуються «Положенням про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

У школах є рішення педагогічної ради, накази директора загальноосвітнього навчального закладу про організацію індивідуального навчання учнів. Всі учні, для яких здійснюється індивідуальне навчання подали довідку лікувально-консультативної комісії або рішення обласної психолого-медико-педагогічної консультації (для тих хто потребує корекції розумового розвитку).

У школах розроблені індивідуальні навчальні плани з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей і потреб. Вчителями розробляються індивідуальні програми з кожного предмету, у яких визначається зміст і обсяг матеріалу, що підлягає вивченню.

Вчителі, які проводять індивідуальні заняття, складають розклад, де визначають кількість і послідовність навчальних занять з урахуванням індивідуальних особливостей і можливостей учнів.

В усіх школах зміст проведеної роботи, успішність учнів записують в окремих журналах. В Положенні про індивідуальне навчання підкреслюється, що журнал є державним фінансовим документом, ведення якого є обов’язковим. Журнал розрахований на навчальний рік і зберігається відповідно до інструкції з ведення ділової документації. Кількість годин для організації індивідуального навчання визначається «Положенням про індивідуальне навчання».

В районі на індивідуальне навчання щомісяця використовується приблизно 448 години на тиждень (майже 25 ставок), що складає близько 400 гривень на одного учня в тиждень.

Наказом по відділу освіти райдержадміністрації від 16.01.2006р. №11 при районному методичному кабінеті було створено постійнодіючу психолого-медико-педагогічну консультацію, основна діяльність якої спрямована на:

- своєчасне виявлення, облік дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- направлення їх на обстеження до ОПМПК;

- надання індивідуальної корекціїної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;

- консультування батьків, педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку;

- просвітницьку діяльність серед населення.

Психолого-медико-педагогічною консультацією щорічно проводиться обстеження учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців ДНЗ.

Разом з центральною районною лікарнею було виявлено учнів з вадами психофізичного розвитку :

2009-2010н.р.-57

2010-2011н.р.-61

2011-2012н.р.-31

За шість місяців поточного навчального року за консультацією до районної ПМПК звернулось 31 громадянин з дітьми, у 15 з них (40%) виявлено вади психофізичного розвитку. Батьки дітей у яких виявлено певні вади отримують рекомендації стосовно подальшого навчання та виховання; діти направляються на обстеження до вузьких спеціалістів-лікарів, до обласної ПМПК, зараховуються на логопедичні пункти, в компесуючі групи, спеціалізовані школи-інтернати, тощо.

Дільничими педіатрами щомісяця здійснюється патронаж та обстеження дітей з особливостями психофізичного розвитку, нездатних до транспортування, а лікарем-невропатологом - 1 раз в три місяця, при необхідності частіше.

Постійно здійснюється контроль за проведенням заходів щодо зниження первинної інвалідності дітей. Всі діти-інваліди пройшли комплексний медогляд.

У вересні 2011р. вчителями-логопедами під час щорічного логопедичного обстеження виявлено 398 дітей шкільного віку які потребують логопедичної допомоги, що складає відповідно 23% від загальної кількості обстежених дітей. Діти з вадами мовлення отримують корекційну допомогу на логопедичних пунктах.

Враховуючи освітні потреби населення відділ освіти працює над створенням мережі корекційних груп і класів спеціального призначення, розширенням мережі логопедичної допомоги в районі.

Існує потреба у відкритті компенсуючих груп для дітей з вадами мовлення при ДНЗ м. Верхньодніпровськ. Слід зазначити, що мережа дошкільної логопедичної служби потребує розширення і вдосконалення. Охоплення дітей дошкільного віку логопедичною допомогою залишається вкрай низькою. Велика кількість дітей, які не отримували логопедичну допомогу, на момент досягнення ними шкільного віку мають складні мовленнєві вади, що в подальшому створює значні труднощі в засвоєнні ними шкільного програмового матеріалу.

З метою впорядкування обліку дітей окремих категорій відділом освіти створено банк даних дітей-інвалідів та дітей з обмеженими можливостями, які навчаються у школах району.

На обліку у відділі освіти знаходиться:

- дітей-інвалідів, що навчаються в загальноосвітніх закладах району - 117;

- дітей, які не підлягають навчанню за станом здоров'я – 17;

- учнів, що мають легку розумову відсталість - 11;

- учнів, що мають затримку психічного розвитку - 38;

Щорічно проводяться спільні засідання районної та обласної психолого-медико-педагогічних консультацій за участю лікарів психіатрів, на яких обстежуються діти з вадами психофізичного розвитку та діти-інваліди, надаються рекомендації батькам стосовно навчання та виховання.

Вчителі-логопеди, практичні психологи та соціальні педагоги загальноосвітніх шкіл району постійно приймають участь у виявленні дітей, які потребують спеціального корекційного навчання, виявляють дітей з вадами розвитку із числа стійко невстигаючих учнів, оформляють документацію для зональної психолого-медико-педагогічної консультації.

Надзвичайно важливим є напрямок роботи, щодо збереження й розвитку психічного здоров’я дітей, що мають порушення розвитку.

Будь-яке соматичне порушення завжди так чи інакше пов’язане зі змінами в психічному стані. Але нерідко і психічні стани стають причиною захворювань, або є поштовхом до хвороби.

В нашому районі працює спеціальний навчально-реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами. На базі Верховцевського ДНЗ працює логопедична група для дітей з мовними вадами та ППР (порушення психічного розвитку).

Реабілітація учнів у процесі освіти – це система психологічних, педагогічних, медичних, соціальних заходів, спрямованих на відновлення, корекцію або компенсацію порушених психофізіологічних функцій, станів, особистісного й соціального статусу хворих дітей, дітей-інвалідів, а також тих дітей, які перенесли хворобу, знаходяться в кризовій ситуації, отримали психічну травму ( стрес) унаслідок різкої зміни соціальних обставин, умов життя. Вона здійснюється через цілеспрямоване застосування психолого-педагогічних засобів і прийомів з використанням медичних знань.

У 2011-2012 навчальному році подали заяви на проходження підсумкової та державної підсумкової атестації у формі екстернату 7 осіб. Аналіз причин вибору учнями форми навчання екстерном показав, що 2 заяви через хворобу, 4 заяв батьків учнів через сімейні обставини та 2 заяв екстернів що закінчили базову школу в минулі роки.

Підводячи підсумок обговорення такої складної проблеми, як інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі, скажемо, що її розв’язання справді повинно бути різнобічним. По-перше, потрібні документи, які б унормовували різні форми навчання дітей цієї категорії й активізували ініціативу місцевих органів управління освітою, педагогічні колективи. По-друге, украй необхідно підвищувати фахову компетентність з обговорюваного питання всіх учасників педагогічного процесу.

Лише за такого ставлення діти з особливими освітніми потребами можуть успішно досягати мети свого особистісного та соціального розвитку.


^ Колегія відділу освіти ухвалила:


  1. Соціально-психологічній службі районного методичного кабінету:

    1. - вважати корекційно - розвивальну особистісно – орієнтовану освіту одним із пріоритетних напрямків роботи;

- активізувати роботу ПМПК з питання раннього виявлення дітей з вадами психофізичного розвитку;


  1. Керівникам навчальних закладів:

  • створювати сприятливі умови для фізичного, соціального та духовного розвитку дітей, забезпечувати їх правовий та соціальний захист;

  • проводити профілактику захворюваності та забезпечення дітей найдосконалішими засобами збереження і відновлення здоров’я;

  • для організації індивідуального навчання керуватися Положенням про індивідуальне навчання в системі середньої освіти;

  • посилити контроль за дотриманням законодавчих та нормативних документів у процесі організації та проведення індивідуальної форми навчання. Забезпечити у повному обсязі виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, навчальних планів та програм.

  • здійснити в річних планах роботи шкіл аналіз організації індивідуального навчання учнів за 2012-2013н.р. Проаналізувати рівень навчальних досягнень учнів, які знаходяться на індивідуальному навчанні.

червень 2012р.

  • спланувати на новий навчальний рік заходи щодо організації та контролю індивідуального навчання в школі.

червень-серпень 2012р.


Голова колегії Н.Ф.ХОДОС


Секретар Р.С.ДубінчакСхожі:

Про стан забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в індивідуальній та екстернатній формах навчання в районі, співпрацю із закладами системи охорони здоров’я щодо оформлення індивідуального навчання iconРішення колегії відділу освіти від 28. 11. 2008 «Про стан забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в індивідуальній, екстернатній, індивідуально-груповій, вечірній, заочній формах навчання у районі»
«час проведення навчальних занять», а директору Вільнянської зош І-ІІІ ступенів №1 Малиш В. А. – посилити контроль за станом ведення...
Про стан забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в індивідуальній та екстернатній формах навчання в районі, співпрацю із закладами системи охорони здоров’я щодо оформлення індивідуального навчання iconМетодичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах
Гальної середньої освіти це одна із форм організації навчально-виховного процесу. Воно впроваджується для забезпечення права громадян...
Про стан забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в індивідуальній та екстернатній формах навчання в районі, співпрацю із закладами системи охорони здоров’я щодо оформлення індивідуального навчання iconІІ. Здійснення загальної середньої освіти
З метою створення необхідних умов для навчання кожної дитини, попередження відсіву учнів, охоплення учнів системою повної загальної...
Про стан забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в індивідуальній та екстернатній формах навчання в районі, співпрацю із закладами системи охорони здоров’я щодо оформлення індивідуального навчання iconІІ. Здійснення загальної середньої освіти
З метою створення необхідних умов для навчання кожної дитини, попередження відсіву учнів, охоплення учнів системою повної загальної...
Про стан забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в індивідуальній та екстернатній формах навчання в районі, співпрацю із закладами системи охорони здоров’я щодо оформлення індивідуального навчання iconНаказ №364 Про визначення базового навчального закладу, у якому буде здійснюватися у 2012-2013 навчальному році навчання екстернів
Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом мон україни 19. 05. 08 №431 та у зв’язку зі...
Про стан забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в індивідуальній та екстернатній формах навчання в районі, співпрацю із закладами системи охорони здоров’я щодо оформлення індивідуального навчання iconНаказ №485 Про перевірку організації індивідуальної форми навчання в закладах освіти Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про
«Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», з метою здобуття учнями загальної...
Про стан забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в індивідуальній та екстернатній формах навчання в районі, співпрацю із закладами системи охорони здоров’я щодо оформлення індивідуального навчання iconНаказ №465 Про перевірку організації індивідуальної форми навчання в закладах освіти Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про
«Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», з метою здобуття учнями загальної...
Про стан забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в індивідуальній та екстернатній формах навчання в районі, співпрацю із закладами системи охорони здоров’я щодо оформлення індивідуального навчання iconНаказ №214 Про перевірку організації індивідуальної форми навчання в закладах освіти Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про
«Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», з метою здобуття учнями загальної...
Про стан забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в індивідуальній та екстернатній формах навчання в районі, співпрацю із закладами системи охорони здоров’я щодо оформлення індивідуального навчання icon1 Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти
Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35. Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»
Про стан забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в індивідуальній та екстернатній формах навчання в районі, співпрацю із закладами системи охорони здоров’я щодо оформлення індивідуального навчання icon1 Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти
Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35. Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи