Довідка про роботу гпд в Зорянській зош І-ІІІ ст icon

Довідка про роботу гпд в Зорянській зош І-ІІІ ст
Скачати 73.32 Kb.
НазваДовідка про роботу гпд в Зорянській зош І-ІІІ ст
Дата конвертації11.12.2012
Розмір73.32 Kb.
ТипДовідка
джерелоДовідка

про роботу ГПД

в Зорянській ЗОШ І-ІІІ ст.Група продовженого дня в Зорянській ЗОШ І-ІІІ ст.. є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпе­чує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, мораль­ний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості все­бічного виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запи­тів та інтересів дітей.

ГПД працює для учнів 1-4 класів у кількості 30 чоловік під керівництвом вихователя Лози Наталії Анатоліївни. ( Закінчила Криворізький державний педагогічний університет , факультет української філології, 1999р; Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Б. Хмельницького, Факультет «Початкове навчання», 2011р., спеціаліст ІІ категорії, 2010 р.). Вихователь ГПД постійно підвищує свій науковий і методичний рівень викладання, велику увагу приділяє морально-етичному вихованню. Творча, креативна, ініціативна, вимоглива до себе, справедлива, постійно працює над самоосвітою.

Успішна робота продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота, але й на­скільки правильно організований у ній режим.

Режим дня в групі відповідає психолого-педагогічним, гігієнічним і віковим особливостям учнів і сприя­є перетворенню в єдиний гармонійний процес навчально-виховну роботу, відпочинок і трудову діяльність школярів.

При плануванні режиму роботи групи продовженого дня вихователь враховує такі вимоги:

- відповідність режиму віковим особливостям школярів;

- педагогічне забезпечення чергування режимних момен­тів;

- раціональний розподіл часу на навчання, харчування, відпочинок, позакласні і позашкільні заходи, в тому числі максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;

- чітку організацію роботи дитячого колективу, єдність ви­мог до дітей і контроль за їх діяльністю.

Орієнтуючись на рекомендовані режими і беручи до уваги місцеві умови (черговість проведення годин дозвілля і прогу­лянок на території школи, час роботи загально-шкільних гуртків і секцій), вихователь розробляє режим конкретної групи про­довженого дня, враховуючи пропозиції вчителів, побажання батьків.


Режим ГПД

12.00 – 13.00 Прийом учнів

13.00 – 13.55 Перебування на свіжому повітрі

14.00 – 14.20 Полуденок

^ 14.20 -15.00 Виховна година, ігри, суспільно-корисна праця

15.00 – 16.30 Самопідготовка

16.30 – 16.50 Заняття за інтересами

16.50 – 17.00 Завершення роботи ГПД

Режим дня є законом життя, але не може бути постійним, він динамічний, і як динамічне саме життя школи. Періодично, залежно від змін місцевих умов, удосконалення навчально-виховного процесу, вихователь Лоза НаталіяАнатоліївна переглядає та змінює раніше вироблений режим.

Правила внутрішнього розпорядку складено на основі за­гальнопедагогічних вимов до організації і проведення навча­льно-виховної роботи, місцевих умов і можливостей.

Для того, щоб діти мали час побути на самоті або в невеликому колі друзів, Лоза Наталія Анатоліївна оформила куточок усамітнення, де дитина може посидіти у «Чарівному кріслі», послухати заспокійливу мелодію, відпочити.

Відповідно до плану виховної роботи ГПД проводяться виховні години. Теми виховних годин пов’язані з усіма аспектами життя і діяльності молодших школярів. Тут і

  • Патріотичне виховання ;

  • Морально-естетичне;

  • Правове ;

  • Трудове ;

  • Художньо-естетичне;

  • Фізичне ;

  • Екологічне .

Організація навчально-виховного процесу

Лоза Наталія Анатоліївна всі елемента щоденного плану сконцентрувала по таких етапах, які можна щоденно конкретизувати різними видами діяльності.

Організація групи продовженого дня

^ 1. Прийом учнів у групу.

Обмін інформацією з класоводом про навчальні завдання для учнів.

Відзначення відсутніх учнів у журналі і вияснення причин відсутності.

Звільнення від перебування на групі хворих учнів згідно розпорядження медичної сестри ФАПу та письмового (усного) про­хання батьків.

Оголошення учням основних заходів протягом дня.

Організація підготовки учнів до години дозвілля, «години здоров’я» (переодягання у спортивну форму, підбір інвента­ря) чи до обіду .

Повторення правил поведінки учнів у коридорах, дворі, на сходах, вулиці.

Організаційний вихід учнів з класу.

^ 2. Година здоров’я

Мета: Сприяти активному відпочинку дітей після розумової діяльності, розвивати м’язеву систему, покращити роботу серцево-судинної та дихальної системи, удосконалювати навики стрибання, метання в ціль і на дальність. Виховувати кмітливість, спритність, чесність, дружбу, дисциплінованість.

Інвентар: М’ячі (великі і малі), скакалки.

- Підготовча частина.

Шикування. Ознайомлення зі змістом години здоров’я. Ходьба, різновиди ходьби. Повільний біг з переходом у ходьбу.

Рухові вправи на розвиток м’язів загальнорозвивальні вправи є засобом підготовки організ­му до наступних рухових дій дітей.

Друга частина «години здоров’я» (20-40 хв.) можна на­звати основною для активного відпочинку дітей. Вона склада­ється, в свою чергу, із загальних для всіх дітей ГПД рухливих ігор, естафет, спортивних розваг .

Проведення зі всім класом рухливих ігор і естафет, які не­суть у собі великий емоційний заряд, сприяє більш швидкому і повному переключенню дітей на другий вид діяльності, а, від­повідно, і більш повному відпочинку.

Активні рухи цієї частини сприяють розвитку швидкості, спритності, сили і витривалості, швидкісно-силових якостей; збагачують руховий досвід дітей та знання про рухливі ігри.

Самостійні ігри дітей і спортивні розваги в парах, невели­ких групах повніше задовольняють індивідуальні нахили дітей до різних рухових дій, сприяють подальшому їх відпочинку.

Третя частина - заключна (5-7 хв.) направлена на органі­заційний кінець активного відпочинку учнів. У неї входять зага­льне шикування, спокійна ходьба по майданчику або декілька вправ на увагу з тим, щоб привести організм дітей у відносно спокійний стан, при якому можлива ефективна наступна на­вчальна діяльність (самопідготовка).

«Година здоров’я» обов"язково передбачає організацій­ний прихід дітей на ігровий майданчик і вихід до школи.

3. Обід

Для вихователя обід - це важливий виховний захід. Тому вихователь закріпляє в учнів навички самообслуговуван­ня, культури та гігієни поведінки в їдальні, бережливого став­лення до хліба і продуктів харчування, навчає шанувати пра­цю поварів та обслуговуючого персоналу.

Цей захід складається з трьох етапів.

^ Підготовча частина

Миття рук милом.

Повторення правил поведінки в їдальні.

Накриття черговими учнями столів.

Основна частина

При вживанні їжі навчає дітей правильно три­мати руки на столі, складати тарілки та дотримувати чистоту за столом, дотримуватися гігієнічної поведінки за столом.

^ Заключна частина

Подяка поварам.

Прибирання черговими столів.

4. Прогулянка

Під час прогулянки вихователь групи продовженого дня вирішує цілий комплекс оздоровчо-гігієнічних і пізнава­льних завдань. Широко використовуються різноманітні ігри на місцевості та інші види фізичних вправ. Плануючи прогулянку, вихователь заздалегідь повідомляє про це учнів, пропонує їм, що одягнути, як підготуватися.

Прогулянки є тематичними і цілеспрямованими. У прове­денні всіх заходів під час прогулянки, вихователь надає школярам більше самостійності і творчої ініціативи, не нав"язувати учням те, що їм не подобається. Всі фізичні впра­ви вихователь проводить в ігровій формі.

Під час прогулянок діти займаються орієнтуванням на міс­цевості, вчаться визначати сторони світу за різними ознаками (за деревами, пеньками, сонцем тощо).

Вчитель виховує бережне ставлення до живої природи. Наприклад, на території нашої школи є мурашник. Вихователь спонукає придивіть­ся до цих трудяг, до їх високої організації праці, звертає увагу на те, що серед них немає лінивих і дармоїдів, кожна мурашка має свою справу. Ці маленькі сані­тари знищують личинок, дрібних комашок, які шкодять довкіллю. Отже, від них багато в чому залежить здоров"я і краса довкілля. Тому мурашники не можна руйнувати. Звертає увагу на зв"язок рослинного світу з тваринним, ґрунтом, географічним положенням і кліматичним поясом.

3.Самопідготовка

Мета: Поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність, старанність, взаємодопомогу, товаришування та дисциплінованість.

- ^ Підготовча частина:

Приготування зошитів, підручників, необхідного приладдя. Уточнення домашніх завдань. Дозування часу по предметах. Проведення вправ, дидактичних ігор для збудження інтересу до тем.

- Основна частина:

Повторення матеріалу, вивченого на уроці. Самостійне виконання домашніх завдань. Індивідуальна робота. Фізкультхвилинки.

- Заключна частина:

Відзначення найстаранніших учнів під час самопідготовки. Підсумок. Виставка зошитів.

^ Заняття за інтересами

Кляксографія;

Ниткографія,

Точкове малювання;

Малювання на мокрому папері,

Монотопії;

Колаж;

Настільні ігри;

Виготовлення аплікації;

Читання художньої літератури з бібліотеки;

Сюжетно-рольові ігри.


Завершення роботи в ГПД

1. Повторення правил дож нього руху.

2. Прибирання робочих місць.

3. Збір дітей додому.

Схожі:

Довідка про роботу гпд в Зорянській зош І-ІІІ ст iconІнформація про проведення районного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»
М. Рубежівська зош І-ІІІ ст., Юріївська зош І-ІІІ ст, Гореницька зош І-ІІІ ст., Білогородська зош І-ІІІ ст. №1, Лісниківська зош...
Довідка про роботу гпд в Зорянській зош І-ІІІ ст iconНаказ №47 від 20 вересня 2012 р. Про підсумки проведення районного етапу обласного конкурсу фоторобіт «Неосяжна моя Україна»
Зош І-ІІІ ст., Вишнівської зош І-ІІІ ст. №4, Лісниківської зош І-ІІІ ст., П. Борщагівської зош І-ІІІ ст., Вишнівської зош І-ІІІ ст....
Довідка про роботу гпд в Зорянській зош І-ІІІ ст iconДовідка про результати експертизи організованого закінчення 2011/2012 навчального року та проведення державної підсумкової атестації На виконання наказу
Краснокутській гімназії, в Олексіївській зош І-ІІІ ступенів, в Слобідській зош І-ІІІ ступенів, в Пархомівській зош І-ІІІ ступенів,...
Довідка про роботу гпд в Зорянській зош І-ІІІ ст iconУправлінська діяльність директора при викладанні географії в Зорянській зош І-ІІІ ст

Довідка про роботу гпд в Зорянській зош І-ІІІ ст iconАналітична довідка про проведення моніторингових досліджень у 2011-2012 н р
Вільнянській зош І-ІІІ ступенів №1, Михайло-Лукашівській зош І-ІІІ ступенів та Нововасилівській зош І-ІІ ступенів за єдиним інструментарієм,...
Довідка про роботу гпд в Зорянській зош І-ІІІ ст iconДовідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з біології в Пістинській зош І-ІІІ ст., Стопчатівській зош І-ІІІ ст., Косівському нвк «загальноосвітній школі І ступеня інтернаті гімназії»
Пістинській зош І-ІІІ ст., Стопчатівській зош І-ІІІ ст., Косівському нвк «загальноосвітній школі І ступеня – інтернаті – гімназії»,...
Довідка про роботу гпд в Зорянській зош І-ІІІ ст iconНаказ №33 Про підсумки ІІ (районного) етапу обласного конкурсу Красномовна Донеччина для учнів 8 11-х класів у 2012-2013 н р
Оленівської зош І-ІІІ ст.№1, Оленівської зош І-ІІІ ст.№2, Волноваської зош І-ІІІ ст. №7, Волноваської зош І-ІІІ ст. №2; майстерністю...
Довідка про роботу гпд в Зорянській зош І-ІІІ ст iconДовідка про вивчення стану викладання хімії та рівень навчальних досягнень учнів із предмету в зош І-ІІІ ст. № №3, 6, зош І-ІІ ст. №8 Згідно плану роботи управління освіти І науки та
Зош №3, зош №6, зош №8. Моніторингові дослідження здійснювала група досвідчених педагогів міста (вчителі вищої категорії та вчителі,...
Довідка про роботу гпд в Зорянській зош І-ІІІ ст iconКвадрант-аналіз рівня навчальних досягнень учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів за І семестр 2012-2013 н р
Середньому балу достатнього та високого рівнів навчальних досягнень відповідають Гниличанська зош І-ІІІ ст., Великобурлуцький ліцей,...
Довідка про роботу гпд в Зорянській зош І-ІІІ ст iconКонтрольно-аналітична діяльність
Кам’янська зош І-ІІІ ст.№1, Жаботинська зош І-ІІІ ст., Косарська зош І-ІІІ ст., Телепинська зош І-ІІІ ст., Юрчиська зош І-ІІ ст
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи