Погоджено затверджено міський голова м. Тернівки Головний державний санітарний лікар Тарелкін Віталій Вікторович м. Павлограда Петленко Галина Миколаївна icon

Погоджено затверджено міський голова м. Тернівки Головний державний санітарний лікар Тарелкін Віталій Вікторович м. Павлограда Петленко Галина Миколаївна
НазваПогоджено затверджено міський голова м. Тернівки Головний державний санітарний лікар Тарелкін Віталій Вікторович м. Павлограда Петленко Галина Миколаївна
Дата конвертації16.12.2012
Розмір80.2 Kb.
ТипРегламент
джерело

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з

питань регуляторної політики та підприємництва

від 03.07.2009 № 116


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова м.Тернівки Головний державний санітарний лікар

Тарелкін Віталій Вікторович м. Павлограда

Петленко Галина Миколаївна

(П.І.Б. голови райдержадміністрації/

міського голови) ____________________________________

(підпис)

__________________ МП «______» «__________________» 20___р.

(підпис)


МП


«_____» «__________________» 20___р.


ПОГОДЖЕНО

Голова представництва державного

комітету України з питань регуляторної

політики та підприємництва у

Дніпропетровській області

Чайка Олена Дмитрівна


___________________________________

(підпис)


МП «______» «__________________» 20___р.


^ РЕГЛАМЕНТ (ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)


Погодження державної санітарно -епідеміологічної служби щодо видачі дозволу на гранично-допустимі рівні шуму, що утворюються стаціонарними джерелами, зокрема під час роботи машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також користування звуковідтворювальною апаратурою та музичними інструментами у концертних і танцювальних залах та на відкритих майданчиках, у театрах і кінотеатрах, дискотеках, казино, інших закладах розважального та грального бізнесу і культури, музичних закладах освіти, у ресторанах, кафе, барах, інших закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування тощо

^

Павлоградська міська санепідстанція


(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Реєстраційно-дозвільний відділ виконкому Тернівської міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

м. Тернівка, вул..Пушкіна,5а

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Понеділок-четверг з 8-00 до 17-00,

п’ятниця – з 8-00 до 16-00,

перерва – з 12-00 до 13-00,

прийом суб”єктів господарювання понеділок-четвер з 13-00 до 17-00, п”ятниця з 13-00 до 16-00.

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних за видачу документа дозвільного характеру

Адміністратор:

Албатова Ольга Вікторівна

тел.7-45-76

Представник Павлоградської міської санітарно-епідеміологічної станції

Мініович Г.М. тел.6-16-51


4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру
4.2.

Закони України (назва, частина, стаття)

1. Закон України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24.01.94р. №4004- XII, розділ 3, статті 10,11,12,17, 19, 22, 23;

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-Х11, розділ 4, стаття 25;

2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6.09.2005р. № 2806, статті 1,4,7.


4.3.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата і номер, пункт)

1. Постанова КМ України від 22.06.1999 № 1109 „Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні ”п. п. 4, 7 підпункти 2, 3;

2. Постанова КМ України від 19.08.2002 № 1218 „Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України» пункт 4;

3.Постанова КМ України від 02.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» пункт 20;

4. Постанова КМ України від 15.10.2002 № 1544 «Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату» пункт 12


5. Постанова КМ України від 29.03.2002 № 432 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій і громадян – підприємців, які отримали такі дозволи».

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади

(назва, дата і номер, пункт)

  1. Наказ МОЗ України від 09.10.2000 № 247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за N 4/5195 повністю весь документ;

  2. «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць», затверджені наказом МОЗ України № 201 від 05.07.97.
5.

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

(назва, дата і номер, пункт)

Відсутні.

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

Заява;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, засвідчена в установленому порядку;

Документи, які підтверджують внесення плати за видачу документа дозвільного характеру;

Документи, що обґрунтовують гранично-допустимі рівні шуму;

Протоколи інструментальних досліджень рівнів шуму (за наявності);


7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Погодження здійснюється безоплатно.
У разі платності:
7.1.

Нормативно-правові акти на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

7.2.

Розмір плати

-

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів за наявності акта санітарно-епідеміологічного обстеження, протоколів лабораторних (інструментальних) досліджень та повного переліку документів, передбачених нормативно-правовими актами.

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документу дозвільного характеру

Підстав для відмови у наданні документу дозвільного характеру немає.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Постійно.

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Необхідно проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, на підставі якої видається документ дозвільного характеру.

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Наказ МОЗ України від 09.10.2000 № 247 « Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за N 4/5195, пункт 5.2
У разі платності:
12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

Закон України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24.01.94р. № 4004- XII, ст. 35;

Постанова КМ України від 15.10.2002 № 1544 «Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату» п. 12;

Постанова КМ України від 27.08.2003 № 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» п. 244.

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

240 грн. (з ПДВ)

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

Рахунок 31259272210705, банк УДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 01987528

13.

Примітки

Відповідно до статті 35 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» кошти за виконання робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення відраховують до спеціального фонду державного бюджету.

«Тарифи (Прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» затверджено Постановою КМ України від 27.08.2003 № 1351 в редакції Постанови КМ України № 662 від 11.05.2006.

Відповідно до вимог Постанови КМ України від 15.10.2002 № 1544 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ України № 662 від 11.05.2006 та № 1235 від 17.10.2007) роботи і послуги у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату, надаються установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ за договорами з юридичними і фізичними особами.

В договір, який складається між суб’єктом господарювання та закладом держсанепідслужби вноситься сума відшкодування витрат за виконання робіт і послуг, пов’язаних з проведенням державної санітарно-епідеміологічної експертизи, термін виконання робіт.

На підставі укладеного договору суб’єкту господарювання видається рахунок для сплати.


Готівкова оплата рахунку суб’єктом господарювання може здійснюватися у будь якому відділенні банку або згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» через реєстратора розрахункових операцій бюджетної установи, зареєстрованого у податковій інспекції. У відповідності з діючим законодавством також передбачений безготівковий розрахунок.

Виконуючи вимоги ст.7 Закону України Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» суб’єкт господарювання після сплати рахунку подає адміністратору документи, які підтверджують внесення плати за проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Схожі:

Погоджено затверджено міський голова м. Тернівки Головний державний санітарний лікар Тарелкін Віталій Вікторович м. Павлограда Петленко Галина Миколаївна iconГоловний державний санітарний лікар україни
Полька Надія Степанівна, (м. Київ, вул. Грушевського, 7) Єременко Галина Миколаївна, Інститут гігієни та медичної
Погоджено затверджено міський голова м. Тернівки Головний державний санітарний лікар Тарелкін Віталій Вікторович м. Павлограда Петленко Галина Миколаївна iconДержавна санітарно-епідеміологічна служба україни головний державний санітарний лікар україни
Головний державний санітарний лікар україни вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 200-07-92, e-mail
Погоджено затверджено міський голова м. Тернівки Головний державний санітарний лікар Тарелкін Віталій Вікторович м. Павлограда Петленко Галина Миколаївна iconІ. В. Юсова Головний державний санітарний лікар Кегичівського району 2012 року В. В. Полякова розклад уроків
Директор нвк І. В. Юсова Головний державний санітарний лікар Кегичівського району
Погоджено затверджено міський голова м. Тернівки Головний державний санітарний лікар Тарелкін Віталій Вікторович м. Павлограда Петленко Галина Миколаївна iconПогоджено міський голова м. Тернівка Тарелкін В. В. Затверджено
Висновок щодо погодження проекту відведення земельної ділянки
Погоджено затверджено міський голова м. Тернівки Головний державний санітарний лікар Тарелкін Віталій Вікторович м. Павлограда Петленко Галина Миколаївна iconЗразок затверджено Погоджено директор назва навчального закладу головний санітарний лікар
Тип примусової вентиляції
Погоджено затверджено міський голова м. Тернівки Головний державний санітарний лікар Тарелкін Віталій Вікторович м. Павлограда Петленко Галина Миколаївна iconПогоджено міський голова м. Тернівка В. В. Тарелкін мп 20 р затверджено
Начальник відділу з економічних питань підприємництва та управління територією, департаменту з питань економіки, регіональної та...
Погоджено затверджено міський голова м. Тернівки Головний державний санітарний лікар Тарелкін Віталій Вікторович м. Павлограда Петленко Галина Миколаївна iconГоловний державний санітарний лікар україни
України 14. 08. 2001 n 63 погоджено: Лист Міністерства освіти І науки України 05. 06. 2001 n 1/12-1459
Погоджено затверджено міський голова м. Тернівки Головний державний санітарний лікар Тарелкін Віталій Вікторович м. Павлограда Петленко Галина Миколаївна iconР погоджую 28. 08. 2012 р. Головний державний санітарний лікар Кегичівського району В. В. Полякова

Погоджено затверджено міський голова м. Тернівки Головний державний санітарний лікар Тарелкін Віталій Вікторович м. Павлограда Петленко Галина Миколаївна iconМіністерство охорони здоров’я україни головний державний санітарний лікар
Щодо підготовки до проведення кампанії додаткової імунізації проти кору та краснухи
Погоджено затверджено міський голова м. Тернівки Головний державний санітарний лікар Тарелкін Віталій Вікторович м. Павлограда Петленко Галина Миколаївна iconГоловний державний санітарний лікар україни
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи