Методичні рекомендації з оцінювання звітів про туристські походи, які подаються для участі в Чемпіонаті з спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді icon

Методичні рекомендації з оцінювання звітів про туристські походи, які подаються для участі в Чемпіонаті з спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді
Скачати 144.35 Kb.
НазваМетодичні рекомендації з оцінювання звітів про туристські походи, які подаються для участі в Чемпіонаті з спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді
Дата конвертації23.09.2012
Розмір144.35 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
джерело

Методичні рекомендації з оцінювання

звітів про туристські походи,

які подаються для участі

в Чемпіонаті з спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді


Оцінювання звітів про походи здійснює суддівська колегія, утворена організацією, яка проводить відповідний етап чемпіонату. До складу колегії включаються досвідчені туристи, які мають керівництва групами у спортивних походах відповідного виду туризму категорія яких не нижче від тих. які вони оцінюють. До складу колегії включаються як правило члени відповідної маршрутно-кваліфікаційної комісії навчального закладу системи Міністерства освіти і науки України, який проводить даний етап Чемпіонату.

Оцінювання кожного звіту здійснюють як правило не менше двох суддів, кожен з яких здійснює оцінювання самостійно. Остаточна оцінка звіту є середньою оцінкою двох суддів. В разі значного розходження в оцінках суддів за рішенням головного судді може бути призначено додаткового суддю (суддів).

При оцінюванні звіту суддя враховує відповідність маршруту вимогам до походу відповідної категорії в даному виді туризму (відповідно до методичних рекомендацій щодо визначення категорії складності походу, затверджених Федерацією спортивного туризму України) та відповідність звіту Методичним рекомендаціям щодо складання звіту про туристський спортивний похід учнівської та студентської молоді.

Звіт може бути знятий з Чемпіонату за рішенням суддівської колегії в таких випадках:

 • група не була випущена на маршрут, або випущена МКК, яка не має відповідних повноважень, або випущена з порушенням вимоги п.1.9 Правил проведення туристських подорожей з учнівської та студентською молоддю (далі – Правила) щодо обов’язковості розгляду документів (попереднього чи остаточного) МКК системи навчальних закладів Міністерства освіти і науки України;

 • у звіті відсутня позначка МКК про залік походу;

 • у звіті та/або маршрутній книжці відсутні печатка організації, яка проводить похід;

 • при проведенні походу порушено вимоги Правил щодо кількісного та якісного складу групи;

 • рівень складності походу не відповідає заявленому. В цьому випадку за рішенням суддівської колегії звіт може бути або переведений до більш низької категорії (вимогам до якої він відповідає), або знятий з Чемпіонату;

 • в звіті виявлено фальсифікацію;

 • при проведенні походу грубо порушено правила безпеки, що створило реальну небезпеку аварії


Складові оцінки

Вихідна оцінка

Максимальна оцінка

1

Тактична побудова маршруту

15

25

2

Тактичне виконання походу

15

25

3

Технічна складність маршруту

15

20

4

Технічне проходження маршруту

45

55

5

Краєзнавча та/або суспільно-корисна робота

0

25/10

6

Повнота та якість оформлення звіту та маршрутної документації

15

25
Разом

105

175/160
 1. Тактична побудова маршруту

Вихідна оцінка – 15 балів

Максимальна оцінка – 25 балів

Вихідна оцінка присуджується у випадках, коли тактична побудова маршруту (нитка, план походу) не викликають зауважень. При оцінюванні тактичної побудови маршруту враховується відповідність маршруту вимогам до походу відповідної категорії складності (протяжність, тривалість, наявність технічних перешкод).

Штрафні бали:

1.1. Помилки в тактичній побудові маршруту:

1.1.1. Невірний розподіл фізичного навантаження -1

1.1.2. Невірний розподіл технічного навантаження -1

1.1.3. Відсутність або недостатня кількість дньовок та резервних днів -1

1.1.4. Необґрунтоване збільшення тривалості активної частини

походу - 2

1.1.5. Відсутність акліматизації (якщо вона потрібна) - 1

1.1.6. Відсутність запасного варіанту маршруту

(якщо в ньому є потреба) - 2

1.1.7. Відсутність аварійного варіанту маршруту

(якщо в ньому є потреба) - 2

1.1.8. Пішохідний, лижний маршрут прокладено вздовж автомобільних доріг з твердим покриттям - 2


Відсутність запасного та/або аварійного варіантів маршруту не штрафується, якщо в звіті подано обґрунтування відсутності потреби в розробці таких варіантів (виходячи з гущини населення, наявності транспортного сполучення, медичних установ тощо). Прокладення окремих ділянок маршрутів вздовж автомобільних доріг не штрафується, якщо в звіті подано обґрунтування цих дій (проходження ділянок обмеженого пересування в заповідниках, національних парках, прикордонній смузі тощо, необхідність перетинання великих річок автомобільними мостами тощо)


Заохочувальні бали

1.2.1. Наявність обґрунтування вибору нитки маршруту, напрямку проходження, наявність обґрунтованих рекомендацій щодо можливого скорочення (збільшення) протяжності та складності маршруту, проходження його в інший сезон та в зворотному напрямку +2

1.2.2. Ретельна підготовка маршруту (отримання необхідних та корисних консультацій в місцевих органах влади, туристських організаціях, отримання за потребою дозволів на проходження територій обмеженого доступу тощо) +2

1.2.3. Наявність рекомендацій щодо використання регулярного та/або найманого транспорту для заїзду на початковий пункт маршруту та виїзд з кінцевого пункту, розкладів руху транспорту та роботи об’єктів місцевої інфраструктури тощо +1

1.2.4. Проведення походу за нестандартним маршрутом

на території України +2

1.2.5. Організація походу за межами України +2

1.2.6. Організація походу за межами регіону розташування організації, що проводить похід +1

1.2.7. Наявність елементів першопроходження +2

1.2.8. Наявність рекомендацій щодо нових варіантів маршрутів в традиційних туристських районах +1


Преміальні бали виставляються в тому випадку, коли описана підготовка була необхідною та обґрунтованою, забезпечила або полегшила планування та проходження маршруту, виконання його завдань (спортивних, краєзнавчих, виховних). Рекомендації мають оцінюватися з точки зору їх обґрунтованості та корисності для груп, які плануватимуть проходження цього маршруту в майбутньому.


 1. Тактичне виконання походу

Вихідна оцінка 15 балів

Максимальна оцінка – 25 балів

Вихідна оцінка виставляється при відсутності зауважень до практичного виконання тактичного плану подорожі. При виставленні оцінки за цим показником суддя оцінює відповідність дій групи попередньо спланованим, зафіксованому та затвердженому МКК в маршрутному листі або книжці графіку та нитці маршруту. Одночасно суддя має оцінити відповідність дій групи конкретній ситуації, яка склалася, обґрунтованість та правильність тактичних рішень, які приймалися керівником. При оцінюванні дій групи необхідно враховувати як опис, поданий в текстовій частині, так і фотоматеріали, схеми, подані в звіті.

Штрафні бали:

2.1. Запропонований маршрут був змінений під час проходження:

2.1.1. Через його складність, яка перевищує рівень підготовки учасників та/або керівника - 5

2.1.2. Внаслідок помилок, які стали наслідком недостатнього знання місцевих умов або їх неповне (недостатнє) врахування - 5

2.1.3. Внаслідок недостатньої підготовки походу (відсутність необхідних погоджень для проходження територій обмеженого доступу, відсутність домовленостей про використання місцевого транспорту тощо) - 3


Штрафні бали за зміну маршруту не виставляються, якщо зміна маршруту відбулася внаслідок об’єктивних обставин, які не могли бути передбачені та враховані при підготовці походу (знищення чи руйнування доріг, мостів, припинення руху транспорту внаслідок стихійного лиха чи аварії в період або безпосередньо перед походом, повінь, лісові пожежі тощо в період проведення походу), відповідала змінам обстановки та маршрут після його зміни відповідає вимогам до маршруту заявленого рівня складності. При цьому мають бути виконані вимоги Правил щодо інформування про зміну маршруту організації, яка проводить похід, МКК, яка дозволила проведення походу та відповідної аварійно-рятувальної служби (додається квитанція про відправлення відповідного поштово-телеграфного повідомлення або довідка МКК про отримання повідомлення в разі використання інших засобів зв’язку).


2.2. Помилки при проходженні маршруту, які створили передумови для виникнення аварійної ситуації:

2.2.1. Проходження ділянок маршруту у несприятливий для цього час, необґрунтовано пізні виходи на маршрут, нераціональний розподіл ходового часу (за кожне порушення) -2

2.2.2. Розташування бівуаку в потенційно небезпечному місці (за кожний випадок) -2

2.2.3. Відсутність або недостатня кількість спорядження для безпечного та безаварійного проходження маршруту - 2

2.2.4. Порушення правил дорожнього руху (при проведенні велосипедних, автомобільних, мотоциклетних походів, а також при русі по автомобільних дорогах при проведенні інших походів), правил руху по внутрішніх водних шляхах при проведенні водних походів на судноплавних річках - 2

2.3. Порушення порядку перебування (проходження) на місцевостях з обмеженим доступом та/або особливим режимом перебування (заповідники, заказники, національні парки, прикордонна смуга тощо) - 2

2.4. Відсутність в звіті інформації про час проходження ділянок, місце розташування бівуаків, що не дає можливості оцінити дії групи тощо відповідно до п.2.2.1 – 2.2.3 - 4

2.5. Втрата групою орієнтування на маршруті - 2

2.6. Необґрунтований поділ групи або порушення при поділі групи - 2

2.7. Суттєві та необґрунтовані відхилення від графіку руху -2


Заохочувальні бали

2.8. Дії групи, зміни, внесені до тактичного плану відповідали обстановці, яка склалася на маршруті, зміненню ситуації, попередили виникнення небезпечної або аварійної ситуації, сприяли усуненню, ліквідації небезпеки, вимушеному припиненню походу +5

2.9. Маршрут пройдений не зважаючи на несприятливі умови:

2.9.1. Витрати часу для участі в пошуково-рятувальних роботах, надання невідкладної допомоги іншим групам та/або місцевому населенню +5

2.9.2. Погоду, несприятливу для проходження маршруту та не характерну для даного району (аномально високий або низький рівень води при проведенні водного походу, аномально високий або низький рівень снігового покрову при проведенні лижного походу, тривалі дощі, тумани, лісові пожежі, ураганні вітри тощо) +2


 1. Технічна складність маршруту

Вихідна оцінка - 10 балів

Максимальна оцінка – 20 балів

Вихідна оцінка виставляється у разі, коли складність походу відповідає всім вимогам, які висуваються до спортивних походів даної категорії (ступеню) складності у даному виді туризму.

При оцінюванні звіту за цим показником суддя повинен проаналізувати складність походу з точки зору відповідності заявленій категорії (ступеню) складності, врахувати наявність на маршруті перешкод та їх різноманітність. При оцінюванні враховується також логічність включення перешкод до маршруту.

Штрафні бали

3.1. Маршрут має скорочену протяжність або тривалість

з дозволу МКК -2

3.2. Маршрут не відповідає заявленій категорії (ступеню) складності походу та був переведений суддівською колегією до нижчої категорії -5

Заохочувальні бали

  1. Наявність перешкод на маршруті походу:

3.3.1. Подолання ділянок зі скельним рельєфом +2

3.3.2. Подолання водних перешкод +2

3.3.3. Подолання ділянок зі складним орієнтуванням +2

3.3.4. Проведення сходжень на вершини на маршруті +2

3.3.5. Подолання інших перешкоди, які не дають права на підвищення категорії складності походу +2

3.4. Різноманітність перешкод, включених в маршрут походу +4


 1. Технічне проходження маршруту

Вихідна оцінка – 45 балів

Максимальна оцінка – 55 балів

Вихідна оцінка виставляється в разі, коли технічний рівень яких не викликає зауважень.

При виставленні оцінки за цим показником суддя має проаналізувати дії групи з точки зору їх відповідності вимогам безпеки, використовуючи всі наявні матеріали (опис, фотографії схеми тощо). Особлива увага приділяється забезпеченню страховки, використанню різноманітних технічних засобів, прийомів та спорядження з врахуванням особливостей маршруту, району походу, погодних умов, складу та стану групи. Суддя має не лише формально визначити. які вживалися заходи безпеки, але й проаналізувати необхідність, ефективність та достатність вжитих заходів в конкретних умовах походу.

Штрафні бали

4.1. Звіт (текстова частина та/або надані фотоматеріали, схеми тощо) не дають можливості повною мірою оцінити технічні дії групи на маршруті

4.1.1. Відсутній або недостатній опис дій групи при проходженні складних технічних ділянок (перевалів, бродів, переправ, порогів, складних ділянок печер тощо) - 5

4.1.2. Надані фотоматеріали не дають можливості оцінити дії групи при проходженні складних технічних ділянок (перевалів, бродів, переправ, порогів, складних ділянок печер тощо) -5

4.2. Застосування технічних прийомів, засобів страховки, іншого спорядження, що не відповідає ситуації - 5

4.3. Рух без страховки (засобів страховки), захисного спорядження, рятувальних засобів на ділянках, де вони необхідні до -10

4.4. Захворювання, травми, які стали наслідком невірних дій, але не призвели до сходу з маршруту - 5

4.5. Використання транспортних засобів на активній частині маршруту (в пішохідному, гірському, лижному, велосипедному. водному туризмі) -3


Штраф за п.4.5 не виставляється в разі використання транспортних засобів відповідно до плану походу для заїзду до початкової точки маршруту, виїзду з кінцевої точки та/або переїзду від однієї печери до іншої, при проведенні автомобільних та мотоциклетних походів. а також при вимушеному використанні транспортних засобів в форс-мажорних обставинах, що виникли на маршруті (ліквідація аварії чи передумов до її виникнення, необхідність виходу з району стихійного лиха чи техногенної аварії тощо).


4.6. Відсутність в звіті графіку руху групи на маршруті або недостатня кількість інформації в ньому (відсутність інформації про чистий ходовий час, характер шляху, перешкоди, краєзнавчі об’єкти) -2


Заохочувальні бали

4.7. Група обґрунтовано та ефективно використовує на маршруті різноманітні технічні прийоми для подолання перешкод +4

4.8. Подано опис проходження технічно складних ділянок маршруту в несприятливих та/або нехарактерних для даного району умовах, які склалися під час проходження маршруту, внаслідок чого подолання перешкод було
ускладнено +2

4.9. Автономність групи на маршруті (подолання маршруту без проходження населених пунктів) до +4

4.10. Обґрунтоване використання оригінальних (в тому числі саморобних) зразків спорядження, засобів пересування, технічних прийомів за умови забезпечення вимог безпеки до +4


 1. Краєзнавча та/або суспільно-корисна робота

Вихідна оцінка – 0 балів

Для походів до 1 к.с. влючно максимальна оцінка – 25 балів,

2 к.с. і вище максимальна оцінка – 10 балів

Якщо група на маршруті не здійснювала краєзнавчої (суспільно-корисної роботи) або виконання роботи не підтверджується документами, матеріалами, фотографіями тощо, або ж робота носить суто компілятивний характер чи містить ознаки плагіату (відсутні посилання на джерела), оцінка за даним розділом дорівнюватиме 0.

Заохочувальні бали

5.1. Підготовка до проведення краєзнавчої роботи в передпохідний період (вивчення матеріалу, визначення місць проведення досліджень, підготовка обладнання тощо) +1

5.2. Проведення роботи за заздалегідь складеним планом, врахування плану краєзнавчої та/або суспільно-корисної роботи в плані-графіку маршруту +2

5.3. Наявність завдання на проведення краєзнавчої роботи (за кожне завдання, але не більше ніж за 2):

5.3.1. Від навчального закладу, який проводить похід +1

5.3.2. Від наукового чи вищого навчального закладу (крім того, що проводить похід), державної установи, організації, громадської організації, маршрутно-кваліфікаційної комісії тощо +2

5.3. Наявність відгуку про виконання завдання на проведення краєзнавчої роботи (за кожне завдання, але не більше ніж за 2):

5.3.1. Від навчального закладу, який проводить похід +1

5.3.2. Від наукового чи вищого навчального закладу (крім того, що проводить похід), державної установи, організації, громадської організації, маршрутно-кваліфікаційної комісії тощо +2

5.4. Використання матеріалів досліджень в господарській, науковій діяльності, навчально-виховному процесі +2

5.5. наявність матеріалів про похід в засобах масової інформації

5.5.1. місцевих та регіональних друкованих ЗМІ +1

5.5.2. Всеукраїнських, інших держав друкованих ЗМІ, на телебаченні +2

5.5.3. Вміщення звіту на спеціалізованих сайтах (крім сайту організації, яка проводить похід) +1

5.6. Краєзнавча робота виконана формально, інформація подана в описовій формі без підтвердження фотографіями, схемами, таблицями, відсутні конкретні матеріали власних спостережень, досліджень тощо +1

5.7. Інформація підтверджена фотографіями, схемами, наявні матеріали власних проведених спостережень та/або досліджень +4

5.8. Передача зібраних матеріалів до музейних експозицій

5.8.1. Музею установи, яка проводить похід +2

5.8.2. Іншого державного, громадського музею та/або архіву +4

5.9. Проведення під час походу природоохоронної та/або іншої суспільно-корисної роботи:

5.9.1. Відповідно до завдання організацій, установ +3

5.9.10. За ініціативою групи +2 1. Повнота та якість оформлення звіту та маршрутної документації

Вихідна оцінка – 15

Максимальна оцінка – 25

Вихідна оцінка виставляється у випадку, коли маршрутні документи та якість звіту не викликають зауважень та повністю відповідають вимогам Правил та Методичних рекомендаціях по складанню звіту. Крім того.

6.1. Відсутність в звіті розділів, передбачених вказівками МКК -3

6.2. Неповна або недостовірна інформація в звіті (за відсутності ознак умисної фальсифікації) - 2

6.3. Неповне та/або неякісне заповнення маршрутного листа (книжки) - 2

6.4. Неякісне оформлення та/або виготовлення звіту -2

6.5. Відсутність або погана якість фотоматеріалів

6.5.1. Подані фотографії недостатньо підтверджують проходження ключових ділянок маршруту, визначальних перешкод - 3

6.5.2. Подані фотографії мають низьку якість, на фотографіях не позначені напрямок руху групи, напрям течії річки тощо, відсутні підписи орієнтирів та місцевих об’єктів - 2

6.5.3. Подані фотографії не пов’язані з текстом (відсутні посилання в тексті), підписи під фотографіями відсутні або носять неконкретний характер -2

6.5.4. Фотографії носять переважно побутовий характер -2

6.6. Відсутність або неякісний характер картографічного матеріалу

6.6.1. Відсутність картографічного матеріалу -5

6.6.2. Картографічний матеріал не дає достатнього уявлення про пройдений маршрут (відсутні позначки пройденого маршруту, місць ночівель, місць та напрямку фотографій тощо) -3

6.6.3. Неповне та/або неохайне оформлення картографічного матеріалу (відсутність на картографічних матеріалах позначок північ-південь, масштабу, списку умовних позначок тощо) -2

6.7. Звіт не вичитаний, містить значну кількість орфографічних, синтаксичних, лексичних помилок - 2


Заохочувальні бали

6.8. Наявність в звіті якісних фотографій, фотопанорам, які суттєво полегшують орієнтування на маршруті +3

6.9. Наявність електронної версії звіту

6.9.1. виключно текстової частини +1

6.9.2. в повному обсязі (з фотографіями, картографічними матеріалами) +3

6.10. Обґрунтоване вміщення в звіті схем перешкод (перевалів, болото, переправ, бівуаків тощо) +3Схожі:

Методичні рекомендації з оцінювання звітів про туристські походи, які подаються для участі в Чемпіонаті з спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді iconЗвіт про спортивний туристський похід учнівської та студентської молоді для участі в Чемпіонаті України зі спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді (далі звіт про туристський похід) подається в письмовій формі
Методичні рекомендації щодо складання письмового звіту про спортивний туристський похід для участі в Чемпіонаті України зі спортивних...
Методичні рекомендації з оцінювання звітів про туристські походи, які подаються для участі в Чемпіонаті з спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді iconМетодичні рекомендації щодо складання письмового звіту про спортивний туристський похід для участі в Чемпіонаті України зі спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді
Збереження інформації про маршрут, її подальші аналіз та систематизація, оцінка спортивного результату та краєзнавчої роботи групи,...
Методичні рекомендації з оцінювання звітів про туристські походи, які подаються для участі в Чемпіонаті з спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді iconМетодичні рекомендації щодо складання письмового звіту про спортивний туристський похід для участі в Чемпіонаті України зі спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді
Д є збереження інформації про маршрут, її подальші аналіз та систематизація, оцінка спортивного результату та краєзнавчої роботи...
Методичні рекомендації з оцінювання звітів про туристські походи, які подаються для участі в Чемпіонаті з спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді iconМетодичні рекомендації щодо складання письмового звіту про спортивний туристський похід для участі в Чемпіонаті України зі спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді
Д є збереження інформації про маршрут, її подальші аналіз та систематизація, оцінка спортивного результату та краєзнавчої роботи...
Методичні рекомендації з оцінювання звітів про туристські походи, які подаються для участі в Чемпіонаті з спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді iconМетодичні рекомендації щодо складання письмового звіту про спортивний туристський похід для участі в Чемпіонаті України
Звіт про спортивний туристський похід учнівської та студентської молоді для участі в Чемпіонаті України зі спортивних туристських...
Методичні рекомендації з оцінювання звітів про туристські походи, які подаються для участі в Чемпіонаті з спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді iconУмови проведення про Чемпіонат Запорізької області зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді
Чемпіонат є першим етапом Чемпіонату України зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді, що проводиться...
Методичні рекомендації з оцінювання звітів про туристські походи, які подаються для участі в Чемпіонаті з спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді iconУмови проведення Чемпіонату Запорізької області зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді
Чемпіонат є першим етапом Чемпіонату України зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді, що проводиться...
Методичні рекомендації з оцінювання звітів про туристські походи, які подаються для участі в Чемпіонаті з спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді icon2009 р. Методичні рекомендації з суддівства Чемпіонату з спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді
Міністерства освіти і науки України, який проводить даний етап. Члени суддівської колегії повинні мати досвід керівництва групами...
Методичні рекомендації з оцінювання звітів про туристські походи, які подаються для участі в Чемпіонаті з спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді icon2. змагання туристських спортивних походів Загальні положення
Туристські спортивні походи (СП) мають на меті вирішення широкого кола спортивних, духовних, культурних, соціальних завдань
Методичні рекомендації з оцінювання звітів про туристські походи, які подаються для участі в Чемпіонаті з спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді iconМетодичні рекомендації щодо суддівства Чемпіонату України зі спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді
Но–кваліфікаційної комісії навчального закладу системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що проводить даний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи