Програма гуртка „Спортивне орієнтування” icon

Програма гуртка „Спортивне орієнтування”
Скачати 443.84 Kb.
НазваПрограма гуртка „Спортивне орієнтування”
Сторінка2/4
Дата конвертації23.09.2012
Розмір443.84 Kb.
ТипПояснювальна записка
джерело
1   2   3   4


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


РОЗДІЛ І

ВСТУПНА ЧАСТИНА (6 год)


1.1. Вступне заняття (2 год)

Основна мета і завдання роботи гуртка (об’єднання). Календарне планування роботи на навчальний рік, навчально-тренувальні цикли, час та місце проведення зборів та змагань.


^ 1.2. Спортивне орієнтування як вид спорту.
Розвиток спортивного орієнтування в Україні (2 год)


Спортивне орієнтування як окремий вид спорту, його місце у системі освіти, фізичної культури та спорту. Різнобічний позитивний вплив та оздоровчий характер орієнтування. Особливості спортивного орієнтування, спільні та відмінні риси у порівнянні з іншими видами спорту та туристської підготовки.


^ 1.3. Правила техніки безпеки (2 год)

Техніка безпеки під час проведення змагань та тренувань у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації тренувань, походів, екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у міському та міжміському транспорті. Інструктаж з питань безпеки.


^ РОЗДІЛ ІІ

СПОРТИВНО-ТУРИСТСЬКА ПІДГОТОВКА (132 год)

2.1. Базова туристська підготовка орієнтувальника (16 год)

Способи та правила безпеки подолання різних видів перешкод. Забезпечення самостраховки. Основні правила організації бівуаку.

Практичні заняття.

Подолання різних видів перешкод. Організація бівуаку на місцевості. Одноденний тренувальний туристський похід.

^ 2.2. Топографічна підготовка (18 год)

Знайомство з топографічними та спортивними картами. Умовні знаки спортивних карт України. Види умовних знаків: масштабні та позамасштабні, лінійні та площинні. Пояснювальні підписи. Рельєф місцевості і його зображення на картах. Зображення рельєфу на топографічних і спортивних картах горизонталями.

Практичні заняття.

Викреслювання умовних знаків спортивних карт. Складання умовної спорткарти за текстом. Ігри та вправи па місцевості.


^ 2.3. Спорядження орієнтувальника (2 год)

Спеціальне спорядження орієнтувальника. Вимоги до одягу, взуття, головного убору. Правила користування спорядженням. Підготовка спортивного спорядження орієнтувальника. Види компасів.


^ 2.4. Технічна підготовка орієнтувальника (44 год)

Спортивна карта. Масштаб карти. Робота з компасом, навчання методам орієнтування на місцевості за допомогою карти. Комплексне читання карти. Визначення точки стояння. Вибір маршруту, фактори, що впливають на нього. Ігри й вправи на місцевості з урахуванням виду змагань.

Практичні заняття.

Ігри й вправи на місцевості, спрямовані на закріплення матеріалу даної теми.

^ 2.5. Тактика спортивного орієнтування (10 год)

Тактичні дії на старті, на дистанції, при відмітках контрольних пунктів (КП). Складання тактичного плану проходження КП і розподіл сил на дистанції. Тактика вибору шляху руху в залежності від характеру місцевості, насиченості карти, метеорологічних умов.

Практичні заняття.

Ігри і вправи, спрямовані на закріплення тактико-технічних прийомів в орієнтуванні.

^ 2.6. Морально-вольова та психологічна підготовка (6 год)

Спортивне орієнтування як засіб зміцнення здоров'я, виховання сміливості, витривалості. Саморозвиток та самовдосконалення як необхідний елемент підготовки спортсмена.

Практичні заняття.

Вправи на розвиток уваги, пам’яті, мислення, вольових якостей. Ігри та вправи, спрямовані на формування колективу.

^ 2.7. Правила змагань (8 год)

Типи змагань зі спортивного орієнтування. Старт. Фініш. Вікові групи. Допуск до змагань. Обов'язки учасників змагань. Принцип «Fair play»

Практичні заняття.

Розробка пам’яток поведінки орієнтувальника на змаганнях. Участь у змаганнях на дистанціях в заданому напрямку, за вибором, Тр-О.


^ 2.8. Масові заходи: навчально-тренувальні збори, змагання.

(28 год)

Участь у змаганнях зі спортивного орієнтування та туристських зльотах.

Проведення навчально-тренувальних зборів. Закріплення практичних умінь і навичок з техніки, тактики спортивного орієнтування та супутніх видів спорту (туризм, легка атлетика, лижні перегони тощо).


Розділ ІII

КРАЄЗНАВСТВО (10 год)

^ 3.1. Вивчення пам'ятників історії та культури.

Охорона природи (10 год)

Охорона природи. Законодавство України про охорону природи. Охорона пам'ятників. Коротка фізико-географічна характеристика рідного краю. Його особливості (клімат, рослинність, ріки, озера, тваринний світ, корисні копалини). Історія краю, пам'ятні історичні місця.

^ Практичні заняття.

Основні напрями природоохоронної роботи. Вивчення правил охорони природи при заняттях спортивним орієнтуванням. Дотримування вимог щодо охорони природи, пам'ятників історії та культури.


Розділ IV

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА БЕЗПЕКА ЖИТТТЄДІЯЛЬНОСТІ (62 год)

^ 4.1. Фізична підготовка. Спортивні ігри (60 год)

Засоби загальної й спеціальної фізичної підготовки. Техніка бігу. Особливості техніки бігу в лісі та по пересіченій місцевості.

^ Практичні заняття.

Гімнастичні вправи з набивними м'ячами, парні вправи (із партнером), акробатичні вправи, рухливі ігри й естафети. Спортивні ігри (футбол, гандбол тощо). Вправи, спрямовані на розвиток швидкості, витривалості, сили, гнучкості, вправи на розслаблення м’язів. Рухливі ігри, ігри з елементами загальнорозвиваючих вправ. Ігри з ходьбою, швидкими пересуваннями й стрибками. Спортивна ходьба, кроси, біг із перешкодами. Знайомство з прийомами техніки бігу в лісі, по пересіченій місцевості з елементами техніки орієнтування: читання карти, визначення відстаней і точки стояння. Навігація під час бігу (вибір маршруту руху і його реалізація).

^ 4.2. Правила санітарії та гігієни.

Перша (долікарська) медична допомога (2 год)

Режим дня при заняттях фізичною культурою та спортом. Особиста гігієна. Режим харчування. Процедури загартування. Спортивні травми і їх попередження.

Практичні заняття. Розробка режиму дня юного спортсмена-орієнтувальника.


Розділ V.

ПІДСУМКОВІ ЗАНЯТТЯ (6 год)


^ 5.1. Участь у контрольних змаганнях (4 год)

Участь у змаганнях. Комплексне закріплення та реалізація набутих вихованцями знань, умінь та навичок під час контрольних змагань. Оцінка досягнень гуртківців.

^ 5.2. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка за підсумками навчання. Завдання на літо.


^ 5.3. Навчально-тренувальні збори

Підготовка та проведення літніх навчально-тренувальних зборів як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році (проводиться поза сіткою навчальних годин та, як правило, під час літніх канікул).


Основний рівень, другий рік навчання


Тематичний план

Назва розділу, теми

Кількість годин


Усього

В тому числі

теоретич-них

практичних

1

2

3

4

5Розділ I.

Вступна частина

6

6

-Вступне заняття

2

2

-Основні етапи розвитку спортивного орієнтування в Україні та за кордоном

2

2

-Безпека організації і проведення занять гуртка

2

2

-Розділ ІI.

Спортивно-туристська підготовка


124


17


107


^

Базова туристська підготовка


16

2

14Тактико-технічна підготовка спортсмена-орієнтувальника

44

12

32Морально-вольова та психологічна підготовка спортсмена-орієнтувальника

6

1

4Правила змагань зі спортивного орієнтування

6

2

4Масові заходи: навчально-тренувальні збори, змагання

30

-

30Навчальні ігри на місцевості

23

-

23

3.

Розділ IІІ.

Краєзнавство

10

3

7

Природоохоронна діяльність. Вивченння та охорона природи, пам'ятників історії і культури.

10

3

7

4.

^ Розділ IV.

Фізична культура та безпека життєдіяльності


68


3


65

4.1

Загальна та спеціальна фізична підготовка

60

2

58

4.2

Правила санітарії та гігієни. Перша (долі- карська) медична допомога

8

3

5

5.

Розділ V.

Підсумкові заняття

8


2

6

5.1.

Участь у контрольних змаганнях

6

-

6

5.2.

Підсумкове заняття

2

2

-

5.3.

Участь у навчально-тренувальних зборах

Поза сіткою годин

-

-Всього:
216

33

183
1   2   3   4Схожі:

Програма гуртка „Спортивне орієнтування” iconСпортивне орієнтування
Прізвище, ім`я та по батькові Дата Роз- відом- територія р е з у л ь т а т Тренер Програма
Програма гуртка „Спортивне орієнтування” iconГуртка «Спортивне орієнтування»
Міністерство освіти України, Інститут змісту І методів навчання, Київ, 1996. Схвалено Педагогічною радою кз «Запорізький обласний...
Програма гуртка „Спортивне орієнтування” iconГуртка «Спортивне орієнтування»
Міністерство освіти України, Інститут змісту І методів навчання, Київ, 1996. Схвалено Педагогічною радою кз «Запорізький обласний...
Програма гуртка „Спортивне орієнтування” iconГуртка «Спортивне орієнтування»
Міністерство освіти України, Інститут змісту І методів навчання, Київ, 1996. Схвалено Педагогічною радою кз «Запорізький обласний...
Програма гуртка „Спортивне орієнтування” iconПротокол змагань на дистанції "Спортивне орієнтування" вікова група

Програма гуртка „Спортивне орієнтування” iconСпортивне орієнтування
Посісти місця на одному з перерахованих змагань або виконати нормативи згідно з класифікаційною таблицею
Програма гуртка „Спортивне орієнтування” iconПрограма Гуртка юні краєзнавці
Програма гуртка «Юні краєзнавці» складена для учнів шкіл-інтернатів І оздоровчих таборів
Програма гуртка „Спортивне орієнтування” iconАдаптована програма гуртка
Розроблено на основі програми гуртка „Юні мікологи ” (Крамаренко Л. В.) з „Програм гуртків природничо-біологічного напрямку”
Програма гуртка „Спортивне орієнтування” iconАдаптована програма гуртка
Розроблено на основі програми гуртка „Юні квітникарі ” (Матієнко Л. О.) з „Програм гуртків природничо-біологічного напрямку”
Програма гуртка „Спортивне орієнтування” iconПрограма гуртка " юні музеєзнавці" 1 рік навчання /початковий рівень/ Пояснювальна записка
Програма гуртка «Юні музеєзнавці» розроблена для учнів 4-6 класів загальноосвітніх шкіл, у яких існують музеї і музейні кімнати,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи