Школа молодого вчителя icon

Школа молодого вчителя
Скачати 228.16 Kb.
НазваШкола молодого вчителя
Дата конвертації06.05.2013
Розмір228.16 Kb.
ТипДокументи
джерело

ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ


Мета школи: допомогти молодому вчителеві у його професійному становленні, розв'язанні конкретних проблем методики викладання предмета; сприяти ознайомленню із сучасними методами і технологіями навчання, ППД, і на цій основі — виробленню власного педагогічного стилю роботи.

Завдання школи:

 • набуття молодими вчителями практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи;

 • формування вмінь застосовувати теоретичні знання, одержані під час навчання у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності;

 • ознайомлення з особливостями роботи зі шкільною документацією;

 • вивчення молодими педагогами перспективного педагогічного досвіду;

 • ознайомлення із сучасними нетрадиційними методами і прийомами навчання, формами організації навчальної діяльності дітей на уроці, новими педагогічними технологіями;

 • ознайомлення із сучасними засобами навчання, засвоєння методики їх використання;

 • ознайомлення із психолого-педагогічними особливостями роботи зі здібними та обдарованими учнями.

^ Зміст стажування молодого вчителя

У процесі стажування молодий вчитель повинен набути знання психології, педагогіки, методики викладання шкільного предмета та виховної роботи. За час проходження стажування молодий учитель повинен проявити себе в усіх найважливіших формах роботи.

^ Навчальна робота

Стажист повинен:

 • вивчити принципи перспективного та поточного планування навчально-виховного процесу в школі і брати посильну участь у плануванні роботи школи;

 • протягом навчального року планувати навчально-виховну роботу зі свого предмета;

 • розробляти поурочні плани, планувати позакласну роботу відповідно до плану виховної роботи школи;

 • у навчальній роботі на уроках використовувати різноманітні методи, прийоми, форми та засоби навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів (лекція, бесіда, розповідь, семінар, лабораторні роботи, керівництво самостійною роботою учнів, експеримент, демонстрації, використання комп’ютерної техніки, навчального кіно, магнітофонних записів тощо) та індивідуальної роботи з учнями;

 • брати участь в організації та проведенні факультативних занять (бажано керувати факультативом або провести одне чи декілька занять);

 • надавати індивідуальну допомогу учням зі свого предмета;

 • проводити позакласну роботу з предмета у формі фронтальної (лекції, екскурсії, конференції, перегляд навчальних і науково-популярних фільмів тощо), групової (гурток, олімпіада, диспут, туристичний похід тощо) та індивідуальної роботи з учнями;

 • брати участь в оформленні шкільних кабінетів та в організації роботи учнів у них;

 • активно брати участь в організації та проведенні заходів зі свого предмета (тематичний вечір, ювілейні дати, дні здоров’я тощо).

^ Методична робота

Стажист – молодий учитель, входячи до складу шкільного та районного методичних об’єднань і бере участь в їхній роботі:

 • за допомогою свого керівництва обирає й розробляє одну методичну тему, пише за нею реферат, реферат обговорюють на засіданні шкільного чи районного методоб’єднання (після 2-3 років роботи);

 • вивчає лабораторне обладнання, ТЗН, комп’ютерну техніку та наочні посібники, які є в школі, з наступним використанням їх у навчальній роботі;

 • відвідує уроки досвідчених вчителів зі свого предмета, бере участь в їхньому аналізі, поглиблено вивчає педагогічний досвід одного з висококваліфікованих учителів;

 • за час стажування проводить відкриті уроки;

 • проводить моніторинг навчальних досягнень учнів, використовуючи різні форми опитування (контрольні роботи, заліки, усне, індивідуальне, фронтальне опитування, тестування тощо);

 • оформляє результати моніторингу згідно з планом роботи школи;

 • систематично вивчає педагогічну та методичну літературу та бере участь у її обговоренні.

^ Робота класного керівника

Стажист повинен виконувати роботу класного керівника (у разі неможливості призначення стажиста класним керівником він виконує функції помічника досвідченого класного керівника на громадських засадах).

Для цього стажист:

 • вивчає документацію класу, склад батьків, індивідуальні особливості учнів, складає психолого-педагогічну характеристику класу та подає її своєму наставнику;

 • на основі вивчення складу класу домагається єдності педагогічних вимог до учнів із боку вчителів та батьків;

 • організовує дитячий колектив із урахуванням вікових та психологічних особливостей, домагається згуртованості, активності, ініціативи та творчості учнів;

 • проводить класні збори;

 • проводить заходи, спрямовані на розширення культурного світогляду та зміцнення здоров’я учнів (відвідування музеїв, прогулянки в природу, спортивні заходи тощо);

 • згідно зі загальношкільним планом здійснює шефську роботу.^ ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ

ШКОЛИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ (1 рік)^ Термін проведення

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальний
1

Серпень

1. Ознайомлення молодих педагогів з системою роботи в школі (традиції школи, план роботи школи, права та обов'язки вчителя)

2. Зміст, завдання, мета роботи школи молодого вчителя.

3. Організація навчально-виховного процесу з предмета (Календарне та тематичне планування. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Ведення шкільної документації з предмета. Організація і проведення позакласної роботи з предмета. )

4. Вхідне анкетування з метою вивчення потреб і запитів молодих учителів.

Інструктаж.


Бесіда.


Практичний семінар


Анкетування


ЗДНР


2

Вересень

 1. Закріплення наставників за молодими вчителями.

 2. Вибір методичної проблеми

3.Урок – головна форма організації навчально-виховного процесу.

Технологія побудови уроку. Типи уроку. Вимоги до сучасного уроку.Навчальний семінарЗДНР, вчитель-наставник

3

грудень

1. Суть і функції методів навчання.

Класифікація методів навчання.

Використання активних форм і методів в навчальному процесі

 1. Відвідування та обговорення уроків, що проводять учителі-наставники.

 2. Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу.

Навчальний семінар


Круглий стіл


Ділова гра

ЗДНР, вчитель-наставник
4

Березень

1.Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів.

2.Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами інтеграції.

3.Види та способи оцінювання навчальних досягнень учнів.

4. Аналіз і самоаналіз уроку.

Фестиваль педагогічних ідей та знахідок


тренінг

ЗДНР
5

Червень

^ Творчий портрет молодого вчителя (стажиста) «Мої педагогічні відкриття».

1. Презентація вчителя адміністрацією школи або наставником.

2. Експрес-інтерв'ю з учнями та колегами молодого вчителя.

Творчий звіт молодого вчителя


ЗДНР, вчитель-наставник^ ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ

ШКОЛИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ (2 рік)^ Термін проведення

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальний
1

Серпень

 1. Ознайомлення з планом роботи школи молодого вчителя.

 2. Вибір оптимального поєднання методів навчання.

 3. Методика проведення пізнавальної гри на уроці, організації навчальної дискусії.

Інструктаж


Круглий стіл

Навчальний семінар

ЗДНР
2

Жовтень

 1. Переваги та проблеми застосування індивідуального та диференційованого підходу до навчання.

2.“Домашні завдання” (кожен учасник представляє свої варіанти завдань відповідно до вимог диференціації та індивідуалізації).

3.Ознайомлення з досвідом колег: відвідування уроків, факульта-тивних занять.

круглий стіл


Гра-тренінг

ЗДНР
3

Січень

1.Методика організації самостійної роботи учнів на уроці.

2.Прийоми роботи з підручником.


навчальний семінар

практична робота

ЗДНР
4

Квітень

 1. Формування комунікативних навичок педагогів

 2. Методи і прийоми розвитку інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів

Тренінг

ЗДНР
5

Червень

^ Творчий звіт молодого учителя

1. Презентація вчителя наставником.

2. Презентація діяльності з проблеми, над якою працює молодий педагог.

Підсумки роботи школи молодого вчителя за 2012 – 2013 н.р. Визначення проблем, над вирішенням яких вона працюватиме у 2013 – 2014 н.р.

Творчий звіт

ЗДНР, вчитель-наставник^ ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ

ШКОЛИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ (3 рік)^ Термін проведення

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальний
1

Вересень

Тема. Обдаровані діти.

1.Ознайомлення з шкільною програмою "Система роботи з обдарованими учнями"

2. Система пошуку та розкриття обдарованих учнів

3. Форми та методи роботи з обдарованими дітьми

Семінар - практикум

ЗДНР
2

Листопад

^ Тема: "Педагогіка успіху".

1.Прийоми створення ситуації успіху на уроці.

2.Самоосвіта вчителя - запорука педагогічної творчості.

Аукціон педагогічних ідей


семінар


ЗДНР
3

Лютий

Тема: "Впровадження в практику інноваційних педагогічних технологій"

1.Інноваційні технології: пошуки, проблеми.

2. Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці.

3. Формування навичок міждисциплінарної культури вчителів.Дискусія- зустріч із педагогами-майстрами


тренінг

ЗДНР
4

Травень

1. Підведення підсумків роботи ШМУ.

2. Звіти слухачів “Роль школи молодого вчителя у моєму професійному становленні”.

Круглий стіл.


ЗДНР, вчитель-наставник^ План роботи з молодими вчителями


^ Зміст роботи

Термін

Відповідальний
 1. ^ Організаційно – педагогічні заходи.
1

Зустріч за круглим столом молодих учителів та адміністрації школи.

22.08.12

Адміністрація школи
2

Аналіз із молодими вчителями програм з предметів, знайомство з рекомендаціями, методичними листами, пояснювальними записками за предметами.

23.08.12

ЗДНР, вчителі-наставники
3

Інструктивно – методична нарада з учителями – наставниками «Про організацію педагогічного шефства над молодими та малодосвідченими вчителями»

04.09.12

ЗДНР, вчителі-наставники
4

Ознайомлення з особливостями навчально – виховного процесу, вимогами педагогічної етики.

вересень

ЗДНР
5

Забезпечення участі молодих учителів у роботі шкільних методобєднань, школи молодого вчителя.

вересень

ЗДНР, керівники МО
6

Складання планів уроків, ведення шкільної документації вчителя.

Вересень, жовтень

Вчителі наставники
7

Організаційні сторони процесу. Підготовка до уроку.

вересень

Вчителі наставники
8

Розгяд питань самоосвіти вчителів – предметників на засіданнях методоб’єднань

Згідно плану роботи МО

Керівник МО
9

Затвердити графік взаємовідвідин уроків молодих вчителів та вчителів – наставників, графік відкритих уроків молодих учителів

жовтень

ЗДНР
10

Забезпечити молодих вчителів орієнтовною схемою аналізу й самоаналізу уроку.

жовтень

ЗДНР
 1. ^ Методична робота.
1

Відвідування уроків молодих учителів з метою надання їм практичної допомоги, контроль за виконанням навчальних програм

Листопад, квітень

Адміністрація, вчителі наставники
2

Проведення індивідуальних консультацій щодо питань дидактики і методичної підготовки:

 • Аналіз методичних листів, програм, підручників, наочностей;

 • Аналіз відвіданих уроків(корекція роботи вчителя).

Протягом року

Адміністрація, вчителі наставники
3

Проведення групових консультацій:

 • Вимоги до календарного планування;

 • Основні етапи підготовки вчителя до уроку.

 • Впровадження критеріїв оцінювання навчальних досягнень


Вересень

жовтень

листопад

Адміністрація, вчителі наставники
4

Результати випереджувального контролю за роботою молодих учителів

Грудень, квітень

Адміністрація, вчителі наставники
5

Аналіз роботи наставників

квітень

ЗДНР
6

Самоаналіз роботи молодих учителів

листопад

Молоді вчителі
7

Заслухати результати роботи з молодими вчителями на засіданні методичної ради.

травень

Адміністрація, вчителі наставники^ ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ

ШКОЛИ МОЛОДОГО КЛАСНОГО КЕРІВНИКА (1 рік)^ Термін проведення

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальний
1

Серпень

1. Ознайомлення молодих класного керівника з системою роботи в школі.

2. Вхідне анкетування з метою вивчення потреб і запитів молодого класного керівника.

 1. Закріплення наставників за молодими класними керівниками. Вибір методичної проблеми

4.Планування класним керівником виховної роботи на основі врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів.

^ 5.Ознайомлення з планами роботи кращих класних керівників школи.

Складання виховного плану роботи класу.

Інструктаж.


Анкетування


Бесіда


Навчальний семінар


Практичний семінар


ЗДНВР


2

Листопад

Учнівський колектив – основа виховання.

 1. Складання психолого- педагогічної характеристики учня, класу.

 2. Вирішення педагогічних задач.

Практичний семінар

ЗДНВР
3

Лютий

1.Виховання учнів у школі.

Моральне та військово-патріотичне виховання учнів. «Урок Мужності» як форма патріотичного виховання.

^ 2.Розроблення планів проведення уроків мужності, зустрічі з цікавими людьми, вікторин, КВК серед учнів.

Навчальний семінар


Практичний семінар

ЗДНВР
4

Травень

^ Творчий портрет молодого класного керівника (стажиста) «Мої педагогічні відкриття».

1. Презентація класного керівника адміністрацією школи або наставником.

2. Експрес-інтерв'ю з учнями та колегами молодого класного керівника.

Творчий звіт молодого вчителя


ЗДНВР, вчитель-наставник

^ ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ

ШКОЛИ МОЛОДОГО КЛАСНОГО КЕРІВНИКА (2 рік)^ Термін проведення

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальний
1

Вересень

Художньо-естетичне виховання школярів.

1.Представлення фрагменту виховного заходу на художньо-естетичну тему.

2.Відвідування і аналіз виховного заходу на естетичну тему.

Практичний семінар

ЗДНВР
2

Грудень

Превентивно-правове виховання школярів.

1.Особливості роботи з педагогічно занедбаними підлітками.Складання характеристики педагогічно-занедбаного підлітка.

2.Розв’язання конфліктних ситуаційнавчальний семінар


Ділова гра

ЗДНВР
3

Березень

Вибір оптимальних форм і методів роботи з батьками.

Планування батьківських зборів класу.

навчальний семінарЗДНВР
4

Травень

Творчий звіт молодого класного керівника

1. Презентація вчителя наставником.

2. Презентація діяльності з проблеми, над якою працює молодий класний керівник.

3.Підсумки роботи школи молодого класного керівника за 2012 – 2013 н.р. Визначення проблем, над вирішенням яких вона працюватиме у 2013 – 2014 н.р.

Творчий звіт

ЗДНВР, вчитель-наставник^ ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ

ШКОЛИ МОЛОДОГО КЛАСНОГО КЕРІВНИКА (3 рік)^ Термін проведення

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальний
1

Жовтень

Тема: «Педагогіка співпраці»

 1. Учнівське самоврядування і його роль у налагодженні демократичних стосунків між учителем та учнем.

 2. Організації роботи класного колективу.

3. Відвідування позакласних заходів (виховної години, класних зборів).

4. Практична робота: ознайомлення з документами МОН України, що стосуються роботи класного керівника.


Семінар - практикум

ЗДНВР
2

Січень

^ Тема: "Впровадження в практику інноваційних педагогічних технологій"

1.Інноваційні технології: пошуки, проблеми.

2. Поєднання колективних та індивідуальних форм виховання.Дискусія- зустріч із педагогами-майстрами


ЗДНВР
3

Квітень

Самоосвіта класного керівника - запорука педагогічної творчості.

Тренінг

ЗДНВР
4

Травень

1. Підведення підсумків роботи школи молодого класного керівника.

2. Звіти слухачів “Роль школи молодого класного керівника у моєму професійному становленні”.

Круглий стіл


ЗДНВР, вчитель-наставникСхожі:

Школа молодого вчителя iconШкола молодого вчителя
Анкетування молодих учителів з метою визначення труднощів, проблем в організації роботи вчителя школи
Школа молодого вчителя iconШкола молодого вчителя початкових класів 20. 10. 2009р
Відвідування І обговорення уроку математики у 4 класі. Мета відвідування: «Розвиток процесів сприйняття»(вчитель методист Могилат...
Школа молодого вчителя iconАнкета для молодого вчителя Чому Ви обрали професію вчителя? а подобається робота з дітьми
Чи обрали б Ви, якби можна було повернути час, ще раз вступ у педагогічний внз?
Школа молодого вчителя iconЗвіт наставника про пророблену роботу. Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем). Самодіагностика професійної діяльності. Планування роботи на підставі аналізу
Закріплення наставників, визначення завдань щодо підвищення методичного й фахового рівня молодого спеціаліста
Школа молодого вчителя iconПоложення про школу молодого педагога Загальні положення
Школа молодого педагога – це постійно діюче професійне об’єднання педагогів, створене за ініціативою інформаційно-методичного центру...
Школа молодого вчителя iconТематика засідань Школи молодого вчителя початкових класів

Школа молодого вчителя iconМетодичні рекомендації до планування школи молодого вчителя План роботи заступника директора
Ознайомлення вчителя-стажиста з правилами внутрішкільного розпорядку школи, з основними правами І обов’язками педагога (Закон України...
Школа молодого вчителя iconАлександр Вилкул провел семинар-встречу с участниками проекта «Школа молодого лидера» 12-14 июля в Днепропетровске при поддержке Всеукраинской молодежной общественной организации «Молодые регионы»
Областной организации партии регионов прошел трехдневный семинар-тренинг «Школа молодого лидера», в котором приняли участие более...
Школа молодого вчителя iconКонтрольно-аналітична діяльність
Творчий звіт за рік керівників рмо, школи молодого вчителя, творчих груп учителів
Школа молодого вчителя iconДокументи
1. /школа становлення жовтень 2012/_м_дж педагога.docx
2. /школа...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи