Робота за сумісництвом. Роботи, які не є сумісництвом icon

Робота за сумісництвом. Роботи, які не є сумісництвом
Скачати 129.01 Kb.
НазваРобота за сумісництвом. Роботи, які не є сумісництвом
Дата конвертації07.05.2013
Розмір129.01 Kb.
ТипДокументи
джерело


Робота за сумісництвом.

Роботи, які не є сумісництвом.


Відповідно до частини другої статті 21 Кодексу законів про працю України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Питання, що стосуються роботи та її умов за сумісництвом, регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. N 245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" далі – постанова 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.93 р. N 43 (далі – наказ 43).

На час прийняття і дії цих нормативно-правових актів відповідно до Закону України «Про власність» до державної власності належали загальнодержавна власність і власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальна власність). Зазначені нормативно-правові акти врегулювали питання роботи працівників на умовах сумісництва як на державних (комунальних) підприємствах, так і на державних (комунальних) установах, організаціях, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів. Хоча і відбулися зміни у визначенні поняття державної власності, зазначені нормативно-правові акти до внесення в них відповідних змін врегульовують питання роботи на умовах сумісництва в установах, організаціях, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів (лист Міністерства праці та соціальної політики України від 08.08.2008 року № 243/06/186-08).

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час у тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина за наймом.

Таким чином, для того, щоб робота вважалася сумісництвом, потрібно мати дві умови : укладений трудовий договір на виконання регулярної роботи за сумісництвом та виконувати цю роботу у вільний від основної роботи час.

Згідно з пунктом 2 постанови 245 тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Згідно п.4 наказу 43 керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності.


^ Чи може працювати, наприклад, головний бухгалтер (заступник) централізованої бухгалтерії на умовах сумісництва бухгалтером в школі-інтернаті?


Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010р. № 327, посаду головного та заступника головного бухгалтера віднесено до керівних працівників.

Отже, працівник, що обіймає посаду головного бухгалтера (заступника), не може працювати за сумісництвом (крім наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності), бо на посаду головного бухгалтера поширюється обмеження на сумісництво.

Обмеження на роботу за сумісництвом стосується і працівників, основним місцем роботи яких є державне підприємство, установа, організація (незалежно від того, на державне чи недержавне підприємство влаштовуються вони на роботу за сумісництвом), і працівників, що влаштовуються на роботу за сумісництвом на державне підприємство, в державну установу, організацію (незалежно від того з державним чи недержавним підприємством вони уклали раніше трудові договори про основну роботу).


^ Чи може керівник навчального закладу проводити заняття в платних групах на умовах сумісництва?


По галузі освіти постановою КМУ (від 27.08.2010р. № 796) затверджено перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності. Видатки на оплату праці по платних послугах обчислюються та плануються в складі спеціального фонду залежно від обсягу діяльності. Зазначені витрати складаються з відповідних витрат на заробітну плату викладацького (професорсько-викладацького) складу, інших педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників. Видатки проводяться за рахунок спеціальних коштів із застосуванням установлених законодавством норм.

Директор навчального закладу має право проводити заняття в платних групах навчальних закладів як вчитель (викладач) на умовах сумісництва (тобто, за межами основного робочого часу), що не суперечить п. 4 наказу 43 (керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Звертаємо увагу, що загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

^ Роботи, які не є сумісництвом.


Усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати такі роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом. Додатком до Положенням про умови роботи за сумісництвом передбачено Перелік робіт, які не є сумісництвом.

Зокрема, сумісництвом не вважається інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи ( п.11 Переліку), а також педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік (п.3 Переліку).

Звертаємо увагу на порядок оплати цієї роботи – погодинна, це оговорено наказом 43.


^ Чи може вчитель (має звання «Старший вчитель») з навантаженням 12 годин працювати бібліотекарем?


Пунктом 11 переліку робіт, які не є сумісництвом (наказ 43), передбачено, що інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад(ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

Приклад. Вчитель вищої категорії (має звання «Старший вчитель»), веде викладацьку роботу в обсязі 12 годин на тиждень, його ставка з підвищенням за звання складає 1919,5грн. Чи може зазначений працівник працювати бібліотекарем ІІ категорії (11 т.р.)?

Розмір окладу бібліотекаря по 11 т.р. становить - 1621грн.

Заробітна плата вчителя за 12 годин педагогічного навантаження складає – 1279,67грн. (1919,5грн. х 12 год. : 18год. = 1279,67грн.).

До повної ставки вчитель може працювати бібліотекарем на 639,83грн. (1919,5грн. - 1279,67грн. = 639,83грн.), або це - це 0,4 посади бібліотекаря (639,83грн. : 1621грн. = 0,4) і ця робота не буде вважатись сумісництвом згідно пункту 11 переліку робіт, які не є сумісництвом.

Крім цього, вчитель має право на роботу за сумісництвом при умові, що загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Враховуючи викладене, даний вчитель ще може працювати на умовах сумісництва, наприклад, на посаді бібліотекаря на 0,5 посади, але в даному випадку потрібно звертати увагу на відпрацювання робочого часу даного працівника, необхідність роботи бібліотекаря за складеним графіком і таке інш.


^ Чи може головний бухгалтер (працює на 0,5 ставки) працювати ще на 0,5 ставки секретаря-друкарки?


Згідно з п. 11 Переліку робіт, які не є сумісництвом, не є сумісництвом інша робота, що виконується в тому разі, якщо на постійних засадах працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього одержує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці за основною та іншою роботою не перевищує повного окладу(ставки) за роботою на постійних засадах.

Отже, якщо головний бухгалтер працює на 0,5 ставки, то він має право працювати ще на 0,5 ставки секретаря-друкарки з дотриманням вимог п.11 Переліку робіт, які не є сумісництвом.


^ Чи може керівник навчального закладу працювати за сумісництвом в цьому ж закладі або в іншій установі; яке має бути при цьому педнавантаження?


Як уже зазначалося, на керівників навчальних установлюється обмеження на сумісництво за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності.

Ураховуючи наведене, керівник навчального закладу може виконувати викладацьку роботу на умовах сумісництва за окремими трудовими договорами на посадах учителів, викладачів у цій же самій або іншій установі (позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах тощо) необхідно, щоб робота була викладацькою і виконувалася у вільний від основної роботи час.

При цьому пам’ятаємо, що загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Згідно з п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993р. № 102 зі змінами, керівні працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин на тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку). Така робота не являється сумісництвом. Оплата за години викладацької роботи проводиться понад основний посадовий оклад у порядку, передбаченому для викладачів за тарифікацією.

Крім цього, педагогічна робота, виконана в тому ж або іншому закладі з погодинною оплатою праці в обсязі не більше 240 годин на рік, також не є сумісництвом відповідно до п.3 Переліку робіт, які не є сумісництвом, наведеного в Додатку до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій. Виконання цієї роботи допускається в робочий час з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації (директорам - з дозволу керівника органу управління освітою за підпорядкованістю, заступникам директорів – з дозволу директора).


^ Відпрацювання робочого часу сумісника.


Відпрацьований час працівника-сумісника відображається в табелі обліку використання робочого часу установи, відповідно до якого нараховуватиметься заробітна плата.

Пунктом 2 постанови 245 встановлено, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Якщо працівник за сумісництвом відпрацює встановлену половину місячної норми (0,5 ставки (окладу), оплата його праці дорівнюватиме половині передбаченій у штатному розписі ставці відповідного працівника. Якщо працівник згідно з фактичним обліком часу відпрацює менш як половину місячної норми робочого часу, відповідно оплата праці буде меншою. Перевищення тривалості місячної норми часу в разі роботи за сумісництвом є порушенням вимог нормативно-правових актів з питань сумісництва.


^ Оплата праці, встановлення надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги суміснику.


Порядок оплати праці педагогічних працівників – сумісників.


Відповідно до пунктів 68, 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 зі змінами, місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, в т.ч. педучилищ, (крім вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

За час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Таким чином, педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом, заробітну плату нараховують у такому порядку, як і педагогічним працівникам, які працюють за основним місцем роботи.

^ Розглянемо правомірність виплати працівникам при роботі за сумісництвом надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги тощо.


Статтею 56 КЗпП України визначено, що робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Таким чином, незалежно від того, який розмір заробітної плати, надбавки, доплати працівник одержує за основним місцем роботи, за виконання обов'язків по іншій посаді на умовах сумісництва, йому установлюється оплата відповідно до цієї посади, у тому числі можуть установлюватися надбавки, доплати, премії, матеріальна допомога, передбачені для неї за умовами оплати праці, якщо інше не обумовлено колективним договором (положенням про матеріальне стимулювання тощо).


^ Виплата суміснику інших надбавок та доплат.


Суміснику можуть виплачуватися і інші надбавки та доплати, якщо чинним законодавством не визначено заборони на виплату окремих видів надбавок, доплат. Наприклад, науковим працівникам, які працюють за сумісництвом, не виплачуються надбавки за стаж наукової роботи, а працівникам бібліотек, які працюють за сумісництвом, не виплачується доплата за вислугу років тощо.


^ Чи можна надати премію на роботі за сумісництвом, коли за основним трудовим договором працівника притягнуто до дисциплінарної відповідальності.


Трудові договори за основною посадою і за посадою за сумісництвом юридично не пов’язані між собою, оскільки за кожною посадою окремо визначається порядок оплати праці, тривалість робочого часу, відпустки тощо. Тож за основним трудовим договором працівника можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності, а за трудовим договором про роботу за сумісництвом працівнику може бути видана премія.


^ Прийняття на роботу сумісника, запис у трудову книжку.


При роботі за сумісництвом з працівником укладають трудовий договір. На практиці існує таке поняття, як зовнішнє сумісництво та внутрішнє сумісництво. Якщо працівник працює на одному й тому самому підприємстві і як основний працівник, і як сумісник, і роботу за сумісництвом здійснює у вільний від основної роботи час, таку роботу можна назвати внутрішнім сумісництвом. Якщо він працює на двох (або кількох) підприємствах, одне з яких є основним місцем роботи, а друге – місцем роботи за сумісництвом, така робота вважається зовнішнім сумісництвом.

Посади, які обіймають працівники установ, повинні бути передбачені штатним розписом та затверджені в установленому порядку. Необхідно враховувати те, що посада, яку буде займати сумісник, є в штатному розписі, але вона вакантна.

Загалом процедура прийняття працівника на роботу за сумісництвом здійснюється в тому самому порядку, що й процедура прийняття працівника на основне місце роботи.

Так, при прийомі на роботу сумісник подає до відділу кадрів установи стандартний пакет документів : заяву про прийняття на роботу за сумісництвом, паспорт, копію довідки державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру, за необхідності – медичну книжку, посвідчення водія, документ про освіту чи професійну підготовку тощо.

Пред’явлення трудової книжки при влаштуванні на роботу за сумісництвом законодавством не передбачено. Оскільки трудова книжка зберігається за місцем основної роботи працівника протягом усього періоду його роботи на вказаному підприємстві і видається лише під час звільнення працівника, то її видача працівникові в період роботи неможлива. Однак, якщо працівник усе-таки хоче при влаштуванні на роботу за сумісництвом пред’явити свою трудову книжку, в яку, наприклад, внесено записи про його кваліфікацію чи трудові досягнення, роботодавець за основним місцем роботи на вимогу працівника зобов’язаний видати йому завірену виписку з трудової книжки відомостей про роботу (п.2.7 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58).

Якщо працівник виявив бажання внести запис у трудову книжку про роботу за сумісництвом, він звертається до кадрової служби за основним місцем роботи, яка на підставі завіреної довідки з підприємства, де він працює за сумісництвом, й здійснює цю процедуру (п.2.14 зазначеної Інструкції).

Після надання всіх необхідних документів з працівником укладається трудовий договір та оформляється наказ по підприємству про прийняття його на роботу за сумісництвом, у якому обумовлюється режим роботи та порядок оплати праці.


^ Щорічні основна та додаткові відпустка сумісника.


Працівник, який уклав трудовий договір на роботу за сумісництвом, перебуває у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією, фізичною особою і тому має право на оплачувану щорічну відпустку. Згідно зі статтею 25 Закону України "Про відпустки" (далі - Закон) сумісникам за їх бажанням в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи.

Тобто, якщо за основним місцем роботи щорічна відпустка надається більшою тривалістю, ніж на роботі за сумісництвом, працівник на роботі за сумісництвом має право на відпустку без збереження заробітної плати на різницю днів тривалості відпусток.

При наданні сумісникам щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (стаття 7 Закону), за особливий характер праці (стаття 8 Закону) потрібно враховувати те, що ці відпустки надаються залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

У розрахунок часу, що дає право працівнику на зазначені щорічні додаткові відпустки, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах у шкідливих і важких умовах праці або з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Додаткова відпустка сумісникам за ненормований робочий день не надається, оскільки вони працюють за нормованим робочим часом.


^ Оплата відпустки сумісника.


Оскільки за основним місцем роботи та за сумісництвом працівник працює відповідно до різних трудових договорів, розрахунок відпускних здійснюється окремо за кожним місцем роботи. Це означає, що середню зарплату для визначення суми відпускних за сумісництвом розраховують виходячи з обсягу зарплати за сумісництвом без урахування зарплати за основним місцем роботи.


Матеріали підготовлені завідуючою відділом

з соціально-економічних питань обкому

Профспілки працівників освіти і науки України

Зуяк Н.І.Схожі:

Робота за сумісництвом. Роботи, які не є сумісництвом iconТрудовий договір про роботу за сумісництвом
А роботодавець зобов'язується виплачувати Працівникові встановлену цим Договором заробітну плату, забезпечувати умови праці, необхідні...
Робота за сумісництвом. Роботи, які не є сумісництвом iconПосада доцент кафедри історії та теорії музики (за сумісництвом) Науковий ступінь кандидат філософських наук Назва дисертації «Особливості соціокультурної ідентифікації суспільства»
Біографічні дані випускниця музично-теоретичного відділу Дніпропетровського державного музичного училища ім. М. Глінки
Робота за сумісництвом. Роботи, які не є сумісництвом iconДобровольська Валентина Валентинівна, викладач тренер з ігрових видів спорту, працює у дрпбк з 2011 року. Копач Олена Ігорівна, викладач тренер з фітнесу, працює у дрпбк за сумісництвом з 2011 року. Навчальна програма
Шарапова Світлана Павлівна, керівник фізичного виховання коледжу голова предметної комісії, викладач вищої категорії, тренер з аеробіки...
Робота за сумісництвом. Роботи, які не є сумісництвом iconП л а н виховної роботи під час весняних канікул у Домаському нвк
Робота з учнями, які виявили бажання покращити навчальні досягнення з окре-мих предметів (за окремим графіком)
Робота за сумісництвом. Роботи, які не є сумісництвом iconДокументи
1. /робота з неблагополучними/Матрица благополучия.doc
2. /робота...

Робота за сумісництвом. Роботи, які не є сумісництвом iconРоботи членів гуртків
Розвитку творчих обдарувань нашої школи сприяє робота дитячого об'єднання «Сузір’я». Основною структурною одиницею обєднання є гуртки,...
Робота за сумісництвом. Роботи, які не є сумісництвом iconВимоги до оформлення курсової роботи з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” спеціальності пз курсова робота оформляється українською мовою
Курсова робота оформляється українською мовою рукописним або друкованим варіантом. Текст програми додається в друкованому вигляді....
Робота за сумісництвом. Роботи, які не є сумісництвом iconНаказ № про результати перевірки планування класними керівниками виховної роботи та якості її виконання якісне плануваня виховної роботи класни­ми керівниками є одним із головних факторів успішного виховного процесу
Володіє методикою планування. Усі класні ке­рівники складають психолого-педагогічні харак­теристики класу, формують чіткі цілі та...
Робота за сумісництвом. Роботи, які не є сумісництвом iconПлан роботи консультативного центру на 2012 2013 н р. № п\п Зміст роботи Термін проведення
Збір даних про дітей, які не відвідують дошкільний навчальний заклад віком від 1 до 6 років, які проживають в мікрорайоні днз
Робота за сумісництвом. Роботи, які не є сумісництвом iconДорошенко Олеся Юріївна, учитель початкових класів Питання формування навички читання молодших школярів не є новим, проте воно не втратило актуальності й сьогодні. Правильно побудована робота на урок
Правильно побудована робота на уроках справді формує школяра як свідомого читача, що володіє міцними навичками читання, способами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи