Тема: І. Франко. Поема «Іван Вишенський» Мета icon

Тема: І. Франко. Поема «Іван Вишенський» Мета
Скачати 109.6 Kb.
НазваТема: І. Франко. Поема «Іван Вишенський» Мета
Дата конвертації20.06.2013
Розмір109.6 Kb.
ТипДокументи
джерело

Тема: І.Франко. Поема «Іван Вишенський»

Мета: повторити і поглибити основні відомості про життя і творчість І.Франка, розпочати ідейно-художній аналіз твору, з’ясовуючи ідейно-тематичне спрямування, жанр, композицію та поєднання в поемі історичної правди, художнього вимислу;

розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість, уміння аналізувати текст твору, робити висновки;

формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття пошани, поваги до творчої діяльності І.Франка, інтерес до наслідків власної праці.

^ Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до його життєвого і творчого шляху, міні-виставка творів письменника, портрет Вишенського, краєвид з горою Афон, дидактичний матеріал, підручник.


^ Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

 1. Шевченко вступив до таємної політичної організації... (Кирило-Мефодіївського братства)

 2. Серія картин, які видав Т.Шевченко на власні кошти після завершення навчання в Академії...(«Живописна Україна»)

 3. До якого ліричного жанру належить вірш Т.Шевченка «Минають дні, минають ночі...»? (медитативна лірика)

 4. Назвіть 3-4 поезії Т.Шевченка, які належать до циклу «В казематі».

 5. Які питання порушуються у творах громадянської лірики?

 6. Який з вивчених віршів Т.Шевченка належить до філософської лірики? («Мені однаково, чи буду...»)

 7. До двоскладових стоп належать... (ямб і хорей)

 8. Повторювана частина віршованого рядка, що складається з одного наголошеного та одного чи двох ненаголошених складів – це... ( стопа)

 9. Схема хорея ...

 10. Схема ямба ...

 11. З якої поезії рядки:

Страшно впасти у кайдани

Умирать в неволі,

А ще гірше – спати, спати

І спати на волі. («Минають дні,минають ночі»)

12. Як Україну злії люди

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять.(« Мені однаково...»)


ІІ. Оголошення теми і мети уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

^ Вступне слово вчителя

Життя багатьох українських письменників можна назвати подвигом. Серед них – І.Я.Франко. Мріючи про краще життя для свого народу, розмірковуючи над тим, як донести людям ідеї щодо вдосконалення майбутнього, Франко шукав гідні приклади в історичному минулому. Знаходив їх багато. Так з’явилася історична повість «Захар Беркут», історична поема «Іван Вишенський» - твір про українського філософа, релігійного, громадського діяча, письменника ХVІІст. І.Вишенського.

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.

Пригадайте, що ви знаєте про І.Я.Франка.

Які докази того, що життя І.Франка можна назвати подвигом, ви можете навести?

2. Складання сенкану про Франка

Франко, Каменяр.

Цілеспрямований, мужній.

Боровся, долав, пророкував.

Прагнув волі для обездолених.

Громадянин.

^ 3. Складання «доміно» - «Таланти і здобутки митця».

І.Я.Франко:

поет ( 11 прижиттєвих збірок)

Прозаїк (10 повістей і романів, майже 100 творів малого жанру)

Мовознавець (знав 14 мов)

Громадський діяч

Історик літератури

Перекладач, автор переспівів

Науковець (доктор наук)

Фольклорист ( 400 пісень, 1800 коломийок)

Політик

Видавець (альманахи «Дзвін» і «Молот», журнали «Живе слово», «Світ», «Літературно-науковий вісник»)

Публіцист

Філософ

^ 4. Повідомлення про І.Вишенського

Демонстрація краєвидів гори Афон. Зачитування опису Святої Гори з повісті О.Назарука «Роксоляна».

5. Запис до літературознавчого словничка

Поема – ліро-епічний оповідний твір, у якому змальовується характер, визначні події в житті людей; зображення подій супроводжується авторськими ліричними відступами і роздумами.

Історична поема – це ліро-епічний твір, в якому діють реальні історичні особи та художньо зображуються певні історичні події.

6. Виразне читання І-ІІ розділів поеми І.Франка «Іван Вишенський»

7. Словникова робота.

8. Робота над текстом

Тема: зображення аскетичного усамітнення Івана Вишенського на горі Афон

Ідея: «служіння Богу не в відірваності від світу, а в праці для рідного народу»; призначення людини - жити для інших, прагнути надати допомогу ближньому.

Жанр: психологічно-філософська поема

9. Обговорення змісту твору. Бесіда:

І розділ

- Яке значення має опис місцевості, де будуть відбуватися події твору?

- Як у поемі описано гору Афон?

- Чому автор називає природу матінкою?

- З чим пов’язано дрімання гори?

- В яких умовах живуть гірські мешканці?

- Що порушує мовчазність, тишу?

ІІ розділ

- Які монастирі згадуються у творі?

- Що відчуває людина, почувши церковний дзвін?

- Чому нікого не хвилює смерть того, хто жив на самоті?

- Чи варто іноді осмислювати свої вчинки, згадувати минуле і мріяти про майбутнє?

- Що б ви обрали: повсякденну метушню чи спокій на самоті?

- В чому призначення кожної людини?

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Мікрофон»

«У біографії І.Франка мене зацікавило...»

«Іван Вишенський – це...»

^ V. Домашнє завдання. Уміти розповідати про письменника, виразно читати поему, коментувати її зміст


Тема: І.Франко. «Іван Вишенський». Постать українського мислителя ХVІІст. і художній образ у творі

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст історичної поеми Франка, охарактеризувати образ Івана Вишенського, пояснюючи внутрішній стан героя;

розвивати вміння брати участь у дискусії, грамотно і виважено доводити власні думки, спостереження, відстоювати їх;

виховувати поважне ставлення до людини, яка має право на свій вибір; порядність, толерантність

^ Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь

Обладнання: портрет Франка, текст твору, тестові завдання


Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Опитування.

Розповісти про життєвий і творчий шлях Франка, використовуючи хронологічну таблицю. Чи можна вважати його життя подвигом?

2. Міні-дискусія.

Висловити власну точку зору стосовно біографічних відомостей про І.Вишенського: чому покинув світське життя?

ІІ. Оголошення теми і мети уроку

Мотивація навчальної діяльності учнів

ІІІ. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

1. .Коментоване читання ІІІ- ХІІ розділів поеми

2. Словникова робота за питаннями учнів

3. Виділення ключових епізодів, складання плану

4. Робота над образом Івана Вишенського

5. Бесіда за питаннями

6. Цитатна характеристика героя

Зовнішність старця.

Призначення хреста для героя.

Насолода самотністю.

Мислення на самоті.

Про постійне і величне.

Стан усамітнення.

Сумніви у своєму рішенні стати самітником.

Мета і прагнення Вишенського.

Порівняння аскетником труднощів власних і України.

Відмова допомогти православним

Любов до України.

Козаки – до Вишенського

Критичне ставлення до своїх рішень.

^ 7. Складання інформаційного грона щодо героя.

8. Опрацювання ідейно-художнього змісту твору

Бесіда за питаннями

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Проведення тестового опитування

^ V. Домашнє завдання. Опрацювати ідейно-художній зміст решти розділів поеми, вміти переказувати та коментувати


Тема: Проблема морального вибору людини. Актуальність поеми Франка в наш час

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст історичної поеми Франка, краще зрозуміти реальні та символічні образи поеми, збагнути прихований зміст, визначити художню майстерність автора;

розвивати навички характеристики образів, елементів художньої майстерності, вміння висловлювати власну думку;

виховувати почуття гордості за видатних українців, патріотизм, естетичний смак

^ Тип уроку: урок-дискусія

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до твору, підручник


Хід уроку

І. Оголошення теми і мети уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

ІІІ. Актуалізація опорних знань

^ Літературний диктант

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Робота з текстом

Доведіть, що Іван Вишенський змальований поетом саме так, як зазначено в таблиці

^ Риси характеру

Доведення (приклади з тексту)

Стійкий у вірі
Мужній
Витривалий
Патріот
Мудрий
Діяльний

2. Складання плану до характеристики І.Вишенського

3. Складання усного твору-характеристики героя поеми за планом

4. Міні-дискусія про поведінку і вибір І.Вишенського

- Життя в печері – втеча від труднощів?

- Щира молитва самітника про Україну принесе їй більшу користь, ніж боротьба?

- Що кому до інших, краще врятуватися самому?

5. Читання і коментування останніх 11 строф V розділу поеми

^ V. Закріплення знань, умінь та навичок

Скласти ланцюжок понять, які характеризують внутрішній стан героя поеми

VІ. Підсумок уроку

«Мікрофон»

«Я зрозумів, що робити вибір – це...»

«Кожна людина має право на свій вибір, але він, на мою думку, повинен бути...»

^ VІІ. Домашнє завдання. Виписати приклади художніх засобів з поеми, з’ясувати їхню роль у творі. Підготуватися до контрольної роботи.


Тема: Контрольна робота за творчістю І.Франка

Мета: визначити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою оцінювання та корекції;

розвивати пам’ять, образне та логічне мислення восьмикласників, уміння висловлювати власні судження з приводу прочитаного твору та проблем, порушених у ньому;

виховувати любов до поезії, естетичний смак, почуття патріотизму

^ Тип уроку: контролю знань

Обладнання: завдання на картках


Хід уроку


І. Оголошення теми і мети уроку

ІІ. Основний зміст роботи

1. Інструктаж щодо виконання завдань

2. Виконання учнями завдань

Варіант 1

1. Чому життя І.Франка вважають подвигом?

2. Яким ви уявляєте І.Вишенського, героя поеми І.Франка? Із чим пов’язане його рішення стати аскетом?

3. Знайдіть у тексті поеми і випишіть ті уривки, які є зав’язкою та кульмінацією твору. Свій вибір мотивуйте.

4. Дослідіть, посилаючись на текст, що відчув аскетник і якою була його поведінка, коли він отримав листа з України.

5. Зробіть ідейно-художній аналіз уривка

Чую, чую рідний запах,

І моє стареє серце

Грає в груді! Боже милий,

Та невже ж я не забув?

Та невже ж та Україна –

Сей квітчастий рай веселий,

Се важке, криваве пекло -

Ще для мене не чужа?


Варіант 2

1. Чому І.Франко заслуговує на те, щоб йому зводили пам’ятники у рідному краї та у світі?

2. Як ви вважаєте, чому герой поеми говорить, що він вмер для України? Чи справедливо він так вважає?

3. Що свідчить про те, як аскет повсякчас розмірковує над долею рідного краю? Наведіть переконливі обгрунтування.

4. Чому, на ваш погляд, Іван Франко подає у цьому творі щасливу, хоч і фантастичну, розв’язку?

5. Зробіть ідейно-художній аналіз уривка

Він нічого вже не бачив,

Тільки шлях той золотистий

І ту барку ген на морі -

І ступив, і тихо щез.

А в печері пустельницькій

Тільки білий хрест лишився,

мов скелет всіх мрій, ілюзій,

І невпинний моря шум.

ІV. Підбиття підсумків уроку

^ V. Домашнє завдання. Підготуватися до уроку за творчістю Л.Українки


Варіант 1

1. Чому життя І.Франка вважають подвигом?

2. Яким ви уявляєте І.Вишенського, героя поеми І.Франка? Із чим пов’язане його рішення стати аскетом?

3. Знайдіть у тексті поеми і випишіть ті уривки, які є зав’язкою та кульмінацією твору. Свій вибір мотивуйте.

4. Дослідіть, посилаючись на текст, що відчув аскетник і якою була його поведінка, коли він отримав листа з України.

5. Зробіть ідейно-художній аналіз уривка

Чую, чую рідний запах,

І моє стареє серце

Грає в груді! Боже милий,

Та невже ж я не забув?

Та невже ж та Україна –

Сей квітчастий рай веселий,

Се важке, криваве пекло -

Ще для мене не чужа?


Варіант 2

1. Чому І.Франко заслуговує на те, щоб йому зводили пам’ятники у рідному краї та у світі?

2. Як ви вважаєте, чому герой поеми говорить, що він вмер для України? Чи справедливо він так вважає?

3. Що свідчить про те, як аскет повсякчас розмірковує над долею рідного краю? Наведіть переконливі обгрунтування.

4. Чому, на ваш погляд, Іван Франко подає у цьому творі щасливу, хоч і фантастичну, розв’язку?

5. Зробіть ідейно-художній аналіз уривка

Він нічого вже не бачив,

Тільки шлях той золотистий

І ту барку ген на морі -

І ступив, і тихо щез.

А в печері пустельницькій

Тільки білий хрест лишився,

мов скелет всіх мрій, ілюзій,

І невпинний моря шум.Схожі:

Тема: І. Франко. Поема «Іван Вишенський» Мета iconІван Франко іван вишенський, його час І письменська діяльність
Тільки тоді, коли такі живі приклади з життя поодиноких найліпших людей будуть кожному в тямці, будуть присвічувати йому при роботі,...
Тема: І. Франко. Поема «Іван Вишенський» Мета iconУрок Тема: «Іван Франко «Фарбований лис»
Мета: допомогти учням виявити свої творчі, акторські здібності; розвивати організаторські здібності, активність, фантазію; виховувати...
Тема: І. Франко. Поема «Іван Вишенський» Мета iconІван-Франко-–-це-розум-і-серце-нашого

Тема: І. Франко. Поема «Іван Вишенський» Мета iconТема уроку: Поема «Мойсей» одна з вершин творчості Івана Франка. Пролог до поеми заповіт українському народові. Мета уроку
Тема уроку: Поема «Мойсей» одна з вершин творчості Івана Франка. Пролог до поеми заповіт українському народові
Тема: І. Франко. Поема «Іван Вишенський» Мета iconТема. І. Франко «Захар Беркут». Історична основа повісті — героїчна боротьба народу Русі в XIII ст проти татаро-монгольських нападників. Мета
...
Тема: І. Франко. Поема «Іван Вишенський» Мета icon«Літературні казки. І. Я. Франко «Лисичка-кума» Вчитель: Запорізька Н. М. 2012-2013 н р. Мета
Мета: збагатити знання учнів про творчість І. Франка; розвивати уміння виділяти у тексті
Тема: І. Франко. Поема «Іван Вишенський» Мета icon1. Українська мова: Параграф Ст. 107. вправа 154,157
Українська література:Іван Франко(прочитати повість) Перехресні стежки ст. 138-147 підручник. Новела Сайчине крило прочитати
Тема: І. Франко. Поема «Іван Вишенський» Мета iconІван Франко Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах
Нові обрії, після ознайомлення з таким доробком, значно розширяться І поглибляться, а враження буде неперевершеним, якщо зважити...
Тема: І. Франко. Поема «Іван Вишенський» Мета iconІван франко мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах
Нові обрії, після ознайомлення з таким доробком, значно розширяться і поглибляться, а враження буде неперевершеним, якщо зважити...
Тема: І. Франко. Поема «Іван Вишенський» Мета iconУкраїнська література 11 клас Українська література за межами України Тема
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи